SelectTech BD1090i håndvægte Instruktionsbog og træningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SelectTech BD1090i håndvægte Instruktionsbog og træningsvejledning"

Transkript

1 SelectTech BD1090i håndvægte Instruktionsbog og træningsvejledning Dette produkt opfylder de gældende CE-krav.

2 Indledning Tillykke med købet af dette Bowflex SelectTech håndvægtssæt. Denne innovative håndvægt er et fleksibelt træningsredskab, du kan bruge til at nå målet med din fitnesstræning. Dette produkt er udviklet og produceret, så det kan bruges som håndvægte med en vægt fra ca. 4,5 til 40,8 kg. For at få det optimale ud af dette produkt er det vigtigt at læse og forstå indholdet i denne instruktionsbog, inden SelectTech håndvægtene tages i brug. Som dokumentation for garantien gælder købskvitteringen samt følgende oplysninger, som skal noteres her: Serienummer Serienummer Købsdato Kontakt importøren for at få registreret garantien på dette produkt. Du kan finde oplysninger om importøren på: Kontakt Bowflex importøren, hvis du har spørgsmål til dette produkt eller der er problemer med det. Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Advarselsmærkater og serienummer... 3 Produktspecifikationer... 4 Udstyrskomponenter... 4 Betjening af SelectTech... 5 Sådan bruges Bowflex SelectTech håndvægtene... 5 Sådan fungerer låsemekanismen...6 Funktionstest af låsemekanismen... 6 Vedligeholdelse... 8 Håndvægtsstativ... 8 Fejlafhjælpning... 9 Test af låsemekanismen Benøvelser Bredstående benbøjninger Lægløft Fremfalds Dødløft med strakte bent Bagudtrin Brystøvelser Liggende brystpres Skrå brystpres Liggende brystflyer Skrå brystflyer Skrå brystflyer Armøvelser Stående bicepsløft Stående bicepsløft Skråsiddende bicepsløft Bicepsløft (scottcurls) stående, mod bænk Stående triceps, begge hænder Triceps bagudbøjning (kickback) Liggende triceps Hammercurls Rygøvelser Én-armsroning skiftevis Bredstående roning Dødløft Maveøvelser Mavebøjning med håndvægt Omvendt mavebøjning Skrå mavebøjning Skulderøvelser Stående skulderpres Sideløft Siddende skulderpres Frontløft Foroverbøjet roning Skuldertræk Muskeloversigt Nautilus, Inc., (800) NAUTILUS / (800) , - kundeservice: Nordamerika (800) , Øvrige lande , Trykt i Kina 2006 Nautilus, Inc. 2

3 Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette symbol gør opmærksom på en mulig faresituation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i livsfare eller alvorlig personskade. Sørg for at overholde nedenstående advarsler før ibrugtagning af dette udstyr: Læs og forstå alt indholdet i instruktionsbogen. Opbevar instruktionsbogen og brug den som opslagsbog. Læs og forstå alle advarsler på dette udstyr. Kontakt importøren for at få nye advarselsmærkater, hvis disse går løs, bliver ulæselige eller forskubbes. Børn må ikke anvende eller opholde sig i nærheden af dette udstyr. Der er bevægelige dele og andre funktionskomponenter på udstyret, som kan være til fare for børn. Udstyret er ikke beregnet til brug af personer under 14 år. Tal med en læge, før du går i gang med et træningsprogram. Stop træningen, hvis du får smerter, hvis det strammer i brystet, eller hvis du får åndenød eller bliver svimmel. Søg lægehjælp, før du bruger udstyret igen. Dette udstyr er kun beregnet til hjemmebrug. Låsemekanismen skal efterses og afprøves regelmæssigt for korrekt funktion. Følg fremgangsmåden som beskrevet i denne vejledning. Udstyret må ikke bruges udendørs eller under våde eller fugtige forhold. Før du går i gang med træningen, må der ikke være hindringer eller andre personer i nærheden. Der bør være 0,6 m afstand i alle bevægeretninger fra den enkelte øvelses yderpunkter. Pas på ikke at overanstrenge dig ved træningen. Brug udstyret på den måde, som er beskrevet i denne vejledning. Indstillingsringen må ikke drejes, når håndvægten er taget op af håndvægtsbakken. Lad ikke håndvægtene falde mod gulvet. Ellers er der risiko for personskade eller beskadigelse af produktet. Håndvægtene må ikke bankes hårdt mod hinanden. Ellers er der risiko for personskade eller beskadigelse af produktet. Læn dig ikke mod håndvægtshåndtagene, og støt ikke din kropsvægt mod dem, f.eks. ved at hvile hænderne på dem ved armbøjninger. Ellers er der risiko for personskade eller beskadigelse af produktet. Håndvægtshåndtagene og -bakken må ikke adskilles. Produktet er ikke beregnet til at blive repareret af kunden selv. Kontakt importøren for oplysning om reparation. Håndvægtene er meget tunge. Hvis du ikke bruger et håndvægtsstativ (ekstraudstyr), bør du placere håndvægtsenheden direkte på gulvet som den sikreste løsning. Advarselsmærkater og serienummer Noter serienummeret i feltet Serienummer forrest i denne vejledning. Bemærk: Hver håndvægtsbakke har et individuelt serienummer. Pas på ikke at tabe ADVARSEL Dette produkt må ikke anvendes af børn. Kontroller produktet inden brug.produktet må ikke anvendes, hvis der er behov for reparation af komponenterne til det. Pas på ved brug af dette udstyr. Der er risiko for personskade eller dødsfald, hvis der ikke udvises forsigtighed. Læs og forstå indholdet i instruktionsbogen inden brug af udstyret. Udskift denne advarselsmærkat eller øvrige mærkater med forsigtighedsanvisninger, advarsler eller fareangivelser, hvis de bliver beskadiget eller ulæselige, eller de fjernes fra udstyret. Dette produkt er kun beregnet til hjemmebrug. 3 Serienummer

4 Produktspecifikationer og udstyrskomponenter MÅL: 44,4 x 24,2 x 25,3 cm (L x B x H) ENHEDENS VÆGT I SAMLET STAND: 41,9 kg PAKKENS FORSENDELSESVÆGT: 45,9 kg Udstyrskomponenter A. Greb B. Indstillingsring A C. Vægtskiver 1. 1 kg (2,5 lbs) B 2. 2 kg (5 lbs) 3. 3 kg (7,5 lbs) C kg (10 lbs) 5. 7 kg (15 lbs) D. Vægtlåsepal E. Bakke F. Bærehåndtag C2 C3 C4 C5 C4 C3 C2 C1 C5 F D E D F 4

5 Betjening Sådan bruges Bowflex SelectTech håndvægtene Bowflex SelectTech håndvægtene leveres komplet samlet med en håndvægt i hver sin kasse. Når håndvægten er taget forsigtigt ud af kassen, er der en række ting, du skal gøre, så du er klar over, hvordan produktet fungerer. Desuden skal du kontrollere, at alle udstyrskomponenter til håndvægten fungerer rigtigt. Pas på ikke at tabe håndvægten. Hvis håndvægten tabes på gulvet, kan vægtskiverne og/eller låsemekanismen blive beskadiget, så vægtskiverne kan gå løs fra (falde af) håndtaget uden varsel. Dette kan medføre alvorlig personskade, og garantien vil bortfalde. 1. Når håndvægten er taget ud af den beskyttende emballage, skal produkterne og emballagen kontrolleres for beskadigelse. 2. Pres ned på håndtaget med et let tryk for at sikre, at håndvægten er helt nede i bakken. Drej indstillingsringene helt rundt nogle gange for at kontrollere, at de kan dreje frit og uhindret i begge retninger. Lyt efter, at der er en kliklyd ved hvert vægttrin på indstillingsringen. Ud fra kliklyden er det nemmere at indstille ringen og vælge det rigtige vægttrin. 3. Vægttrinnene går fra 4 til 41 kg på begge indstillingsringe. For rigtigt valg af en vægt (f.eks. 9 kg) skal begge indstillingsringe drejes, indtil tallet (9) er ud for pilen for enden på Bowflex navneskiltet (fig. 1). 4. Når du har kontrolleret, at indstillingsringene drejer, som de skal, drejer du begge indstillingsringe, så tallet 4 er ud for pilen på Bowflex navneskiltet. 5. Når begge indstillingsringe er sat på 4, løftes håndtaget lige opad fra håndvægten. Derved løftes kun håndtaget fra bakken, og alle vægtskiverne forbliver i bakken (fig. 2). Håndtaget uden skiver vejer 4 kg. Fig Vægten øges ved at dreje begge indstillingsringe med uret. BEMÆRK: Når håndvægten løftes fra bakken eller lægges ned i den, skal det gøres i en lodret bevægelse, vinkelret på bakken. Håndvægten må ikke placeres skråt eller bevæges til siden (parallelt med bakken), før den er helt fri af de vægtskiver, der ikke er valgt. Bemærk: Håndvægtshåndtaget og vægtskiverne er symmetriske. Håndtaget isættes med en af enderne vendt mod brugeren, når der er valgt det samme vægtnummer i begge ender af håndvægten. Læn dig ikke mod håndvægtshåndtagene, og støt ikke din kropsvægt mod dem, f.eks. ved at hvile hænderne på dem ved armbøjninger. Ellers bliver vægtskiverne og/eller låsemekanismerne beskadiget, så vægtskiverne kan gå løs fra (falde af) håndtaget uden varsel. Dette kan medføre alvorlig personskade, og garantien vil bortfalde. Kontroller håndvægtene hver gang inden brug. Brug ikke håndvægtene, hvis komponenterne til dem er slidte eller beskadigede. Kontakt importøren for oplysning om reparation. Fig. 2 Der er 17 vægttrin: lbs 15 lbs 20 lbs 25 lbs 30 lbs 35 lbs 40 lbs 45 lbs 50 lbs 55 lbs 60 lbs 65 lbs 70 lbs 75 lbs 80 lbs 85 lbs 90 lbs Bemærk: Vægttrinnene er ikke fuldstændig nøjagtige vægtværdier. Vægtnøjagtigheden kan variere på grund af produktionsforskelle. 5

6 Betjening Sådan fungerer låsemekanismen Bowflex SelectTech håndvægtene har en speciallås, som sikrer korrekt valg af vægtskiverne og holder dem sikkert på plads under træningen. Du skal være klar over, hvordan denne mekanisme fungerer, og afprøve den regelmæssigt, så du er sikker på, at den fungerer rigtigt. Låsemekanismen har 2 vigtige funktioner: 1. Låsemekanismen sørger for, at indstillingsringene kun kan dreje, når håndvægtens håndtag er helt nede i håndvægtsbakken. Låsemekanismen forhindrer, at vægtskiverne falder af håndvægten, når den IKKE er i håndvægtsbakken. 2. Låsemekanismen fastlåser håndvægtshåndtaget i bakken, hvis indstillingsringene ikke er gået helt i indgreb i vægtskiverne. Låsen forhindrer, at vægtskiverne kun vælges delvist, hvis låsetappen ikke er gået helt i indgreb i vægtskiverne. Fordi låsemekanismen er vigtig, skal du sikre dig, at du ved, hvordan mekanismen fungerer, og afprøve funktionen regelmæssigt. Funktionstest af låsemekanismen 1. Placer håndvægtshåndtaget i bakken, og drej begge indstillingsringe til tallet 4. Vægtskiverne er indstillet rigtigt, når du kan mærke indstillingsringen gå i hak. Desuden høres der en svag, men tydelig, kliklyd, når indstillingsringene går i hak ud for hvert af tallene. 2. Du skal kunne tage håndtaget op af bakken, så alle vægtskiverne bliver liggende i bakken. 3. Når håndtaget er taget op af bakken, tages der fat i den ene indstillingsring med den anden hånd, mens du med let hånd forsøger at dreje ringen. Ringen må ikke kunne dreje. Når håndvægtsenheden tages op af bakken, går en låsetap i mekanismen i indgreb i drejeenheden. Afprøv alle indstillingsringene på denne måde. Forsøg ikke at dreje den låste indstillingsring med for stor kraft. Ellers kan låsemekanismen blive beskadiget. 4. Når det er kontrolleret, at låsemekanismen fungerer korrekt som beskrevet ovenfor, sættes håndvægtshåndtaget helt på plads igen i bakken. 5. Når håndtaget er på plads i bakken, drejes indstillingsringen i den ene ende til et sted mellem 4 og 7. I denne position er der ikke valgt en vægtskive med indstillingsringen, fordi ringen står mellem klikpositionerne (vægtvalgspositionerne). 6. Når indstillingsringen er i denne forkerte position, skal du prøve at løfte let op i håndtaget for at tage det op af bakken. Håndtaget skal være fastlåst i bakken og må ikke kunne tages op med et let løft som normalt. 7. Drej indstillingsringen til en korrekt vægtposition, og kontroller, at håndvægtshåndtaget igen kan tages op. 8. Afprøv alle indstillingsringene på denne måde. 6

7 Betjening 9. Kontroller, at hele håndvægtshåndtaget er korrekt fastspændt. Det gøres ved at sætte indstillingsringene på 4 kg og tage håndtaget op af bakken. Tag fat i begge indstillingsringe, og tryk og træk ringene en anelse mod og væk fra grebet. Der må ikke være slør i ringene, og alle vægtskiverne skal være koblet stramt til. 10. Nu har du testet låsemekanismens funktion. Vi anbefaler at foretage denne test en gang om måneden for at sikre, at låsemekanismen fungerer korrekt. Låsemekanismen må ikke låses for at løfte håndvægten og bakken sammen ved hjælp af håndtaget. For at løfte håndvægten og bakken sammen skal låsemekanismen låses, og enheden løftes i grebene, som er indstøbt i bakken. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis håndvægtens låsemekanisme ikke fungerer korrekt ved afprøvningen: 1. Stop straks med at bruge produktet, indtil det er blevet efterset korrekt. 2. Kontakt Bowflex forhandleren for service. 7

8 Vedligeholdelse Vedligeholdelse af Bowflex SelectTech håndvægte Udstyret skal kontrolleres regelmæssigt for beskadigelse og repareres hvis nødvendigt. Ejeren er ansvarlig for at foretage regelmæssig vedligeholdelse. Slidte eller beskadigede komponenter skal straks udskiftes, og udstyret må ikke bruges, før eventuel beskadigelse er udbedret. Dette udstyr skal vedligeholdes og repareres med komponenter leveret af producenten. Bowflex SelectTech håndvægten kræver stort set ingen vedligeholdelse. Men der er forskellige ting, du bør gøre, for at sikre, at produktet vedbliver at fungere og tage sig flot ud. 1. Hvis SelectTech håndvægtshåndtaget, vægtskiverne eller bakken bliver tilsmudset, skal de rengøres med en klud let fugtet med varmt vand og en anelse mildt rengøringsmiddel. Aftør med en tør klud. 2. SelectTech håndvægten er smurt indvendigt og kræver ikke yderligere indvendig smøring. Kontaktfladen mellem vægtskiverne og indstillingsringene er ikke smurt, men fungerer via naturlig lavfriktion. Kontaktfladen skal normalt ikke smøres. Hvis du synes, at det er nødvendigt at smøre vægtskiverne og/eller indstillingsringene, må der kun anvendes et silikonesmøremiddel (fortrinsvis fødevaregodkendt). Der må ikke anvendes opløsningsmidler, kraftigt virkende rensemidler, kemikalier eller blegemidler på dette produkt. Ellers kan materialerne blive beskadiget, så produktets funktion eller styrke bliver forringet. Håndvægtshåndtaget og -bakken må ikke adskilles. Der er ingen komponenter på disse, som er beregnet til at blive efterset af brugeren. Hvis de adskilles, bortfalder producentens garanti. Kontakt importøren med henblik på service/eftersyn. Ekstraudstyr Bowflex håndvægtsstativ Dette smarte stativ er i ergonomisk design og beregnet til endnu mere hensigtsmæssig brug af SelectTech håndvægtene. Stativets V-form med plads til brugerens fod gør, at han/hun kan stå korrekt med overkroppen, mens håndvægtene løftes eller lægges på plads på bakkerne. Håndvægtshåndtagene er placeret i en naturlig stilling, så de kan løftes sikkert og behageligt. De store, justerbare stabiliseringsfødder sørger for, at stativet står fuldstændig stabilt. Der medfølger remme til at fastgøre håndvægtene til bakken. Indbygget håndklædeholder. Mål (uden håndvægte): 66,5 x 50,6 x 57,9 cm (L x B x H) Træningsbænk kan fås som ekstraudstyr. Yderligere produkter fra Nautilus, Inc. kan ses på 8

9 Fejlafhjælpning Problem Håndvægtshåndtaget er ikke sat helt ned i bakken, og der er ikke valgt vægtskiver (ingen vægtskiver "klikket" på håndtaget). Afhjælpning 1. Kontroller, at begge indstillingsringe står lige ud for tallet 4. Håndvægtshåndtaget er ikke sat helt ned i bakken, og der er valgt vægtskiver (med vægtskiver "klikket" på håndtaget). 1. Kontroller, om du har valgt forskellige vægtskiver på håndvægten (hvis f.eks. den ene indstillingsring er sat på 4 og den anden på 7). Hvis det er tilfældet, skal du lægge håndvægten tilbage i bakken, så den vender på samme måde, som du har taget den op. Dermed placeres vægtskiverne i de rigtige huller i bakken igen. 2. Sørg for, at de vægtskiver, der ikke er sat på håndvægten (dvs. de vægtskiver, som er i håndvægtsbakken), er placeret i de rigtige huller i bakken og ikke er flyttet til andre huller. Ellers vil håndvægten ikke kunne sættes tilbage i bakken. Indstillingsringen kan ikke drejes, når håndtaget er i bakken. 1. Kontroller, at håndvægtshåndtaget er presset helt ned i håndvægtsbakken. Hvis det ikke er presset helt ned, kan låsemekanismen ikke udløses, hvilket kan forhindre indstillingsringene i at dreje. 2. Kontroller, om der er presset vægtskiver omvendt ned i bakken med støttepalen mod håndvægtsgrebet. På alle vægtskiverne skal låsepalen vende væk fra håndvægtsgrebet. 3. Kontroller, om der er smuds, fremmedlegemer eller hindringer i håndvægtsbakken. Det vil eventuelt være nødvendigt at afmontere vægtskiverne for at kontrollere dette. Husk at sætte alle vægtskiverne tilbage på de rette pladser. 9

10 Fejlafhjælpning Test af låsemekanismen på SelectTech håndvægte Ved udskiftning af komponenter til Bowflex SelectTech håndvægten skal du sørge for at gøre som beskrevet nedenfor, inden du bruger håndvægten til træning: Dette er en funktionstest af låsemekanismen til vægtskiverne. 1. Placer håndvægtshåndtaget i bakken, og drej begge indstillingsringe til det laveste tal (fig. 1). Vægtskiverne er indstillet rigtigt, når du kan mærke indstillingsringen gå i hak. Desuden høres der en svag, men tydelig, kliklyd, når indstillingsringene går i hak ud for hvert af tallene. 2. Du skal kunne tage håndtaget op af bakken, så alle vægtskiverne bliver liggende i bakken (fig. 2). 3. Når håndtaget er taget op af bakken, tages der fat i den ene indstillingsring med den anden hånd, mens du med fast hånd forsøger at dreje ringen. Ringen må ikke kunne dreje. Fig Læg håndvægten tilbage i bakken, og drej indstillingsringen til den næstlaveste vægtindstilling. Løft håndvægten ca. 2,5 cm op fra bakken. 5. Med håndtaget placeret i denne højde over bakken, tages der fat i den ene indstillingsring med den anden hånd, mens du med fast hånd forsøger at dreje ringen. Ringen må ikke kunne dreje. Når håndvægtsenheden tages op af bakken, går en låsetap i mekanismen i indgreb i drejeenheden. Afprøv alle indstillingsringene på denne måde. 6. Afprøv alle vægtindstillingerne på håndvægtene på denne måde. Hvis indstillingsringene kan dreje, når håndvægten er taget op af bakken, må håndvægten ikke bruges. Kontakt Bowflex forhandleren. Fig. 2 10

11 Benøvelser Bredstående benbøjninger Lægløft Fremfald 11

12 Benøvelser Dødløft med strakte ben Bagudtrin 12

13 Brystøvelser Liggende brystpres Skrå brystpres Liggende brystflyer 13

14 Brystøvelser Skrå brystflyer Skrå brystpres, bagudliggende 14

15 Armøvelser Stående bicepsløft Siddende bicepsløft Skråsiddende bicepsløft 15

16 Armøvelser Bicepsløft (scottcurls) stående, mod bænk Stående triceps, begge hænder Triceps bagudbøjning (kickback) 16

17 Armøvelser Liggende triceps Hammercurls 17

18 Rygøvelser Én-armsroning skiftevis Bredstående roning Dødløft 18

19 Maveøvelser Mavebøjning med håndvægt Omvendt mavebøjning Skrå mavebøjning 19

20 Skulderøvelser Stående skulderpres Sideløft Siddende skulderpres 20

21 Skulderøvelser Frontløft Foroverbøjet roning Skuldertræk 21

22 Muskeloversigt Sternocleidomastoid Trapezius Pectoralis Major Anterior Deltoid Medial Deltoid Biceps Brachialis Ydre skrå bugmuskler Brachioradialis Pronator Teres Flexor Carpi Radialis Tensor Fasciae Latae Iliopsoas Pectineus Quadriceps: Rectus Femoris Vastus Lateralis Vastus Medialis Peroneus Longus Extensor Digitorum Longus Tibialis Anterior Serratus Anterior Rectus Abdominus Flexor Digitorum Superficialis Adductor Longus Iliotibial Tract Gracilis Sartorius Gastrocnemius Soleus Posterior Deltoid Infraspinatus Teres Major Triceps Latissimus Dorsi Gluteus Medius Gluteus Maximus Adductor Magnus Hasemuskler: Biceps Femoris Semitendinosus Semimembranosus 22

23 Denne side er tom. 23

24 DA Nautilus Bowflex Schwinn Fitness Universal A

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Virksomheden Kia. Vi håber, at De vil blive glad for Deres nye bil og for vores kundeservice!

Virksomheden Kia. Vi håber, at De vil blive glad for Deres nye bil og for vores kundeservice! TA eng foreword:am eng foreword.qxd 17-05-2011 16:48 Side 1 Virksomheden Kia Tak, fordi De nu er blevet ejer af en ny bil fra Kia! Kia er en global virksomhed, som fremstiller biler af høj kvalitet til

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

TiL småbørn VÆLG MED

TiL småbørn VÆLG MED TiL småbørn VÆLG MED Indhold 4 Barnevogne 7 Høje barnestole 8 Barneseler 10 Sutter 11 Sutteholdere og -kæder 12 Barnesenge og weekend-/rejsesenge 15 Bæreseler 16 Legetøj 19 Engangsbleer Til forældre med

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugermanual til cykler. Det er vigtigt, at ALLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis.

Brugermanual til cykler. Det er vigtigt, at ALLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis. Brugermanual til cykler Det er vigtigt, at LLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis. VIGTIGT: BEHOLD DETTE TIL FREMTIDIG REFERENCE Om denne brugermanual

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG.

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. DA ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. Opbevares til eventuel senere brug. Angående motoren og batteriet henvises til de relaterede brugsanvisninger.

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G 1 BRUGERVEJLEDNING 1 Forord Tak, fordi du har valgt en E-TON-scooter. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om korrekt brug, sikker kørsel, daglig og regelmæssig vedligeholdelse samt reparation

Læs mere

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning SG11 SG13 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Stubfræser SG11, SG13 Introduktion... 2 Kære

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Introduktion. Brug af denne instruktionsbog. Indledning

Introduktion. Brug af denne instruktionsbog. Indledning Indhold Introduktion...1 Kort og godt...3 Nøgler, døre og vinduer...17 Sæder, støtter...45 Opbevaring...77 Instrumenter og udstyr...87 Lygter...125 Infotainmentsystem...135 Klimastyring...229 Kørsel og

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Vigtigt! Bør opbevares til senere brug

Vigtigt! Bør opbevares til senere brug Vigtigt! Bør opbevares til senere brug I denne manual vises vejen til sikker kørsel på cyklen. Selv om man har kørt på cykel i mange år, er det vigtigt for ALLE, at læse Kapitel, før man begynder at køre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere