Nr. 1 Marts Årg. Fastelavns fest For voksne Rårup Sognegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Marts 2015 39. Årg. Fastelavns fest For voksne Rårup Sognegård 21.02.2015"

Transkript

1 Nr. 1 Marts Årg. Fastelavns fest For voksne Rårup Sognegård

2 Side 2 Rgif`s bestyrelse: Teltudlejning/lån: Flemming Fredskilde (fmd) Klaus Pedersen (kasserer) Rie Lykke (nstf) Klaus Pedersen (kasserer) Rårup Motionscenter: Per U. Nielsen (sekr.) Christian Rasmussen Frank Kristoffersen Carsten Andersen Anette Lorensen Dan Pedersen Tanja Svendsen Frank Kristoffersen (bestr.) Badmintonudvalg: Rårup Sognegård: Jacob Ransborg Frank Kristoffersen (fmd) Anette Lorensen Rårup og Omegns Lokalråd: Gymnastikudvalg: Per U. Nielsen Rie Lykke (fmd) Carsten Pedersen De Blå Spejdere Rårup: Jane Bøjlesen Bettina Bøgh René Bryld Tanja Svendsen KFUM Spejdere: Kenneth Dahl Tennisudvalg: Carsten Bjørk Rårup Jagtforening: Georg Hedager Peder Jensen Hans Henrik Bager Tommy Herman Rårup Vandværk: Per U. Nielsen (bestr.) Rårup Hallen: RGIF`s Ungdomsfodbold: Hans Frederik Pedersen (fmd) Helle Karlsmose (fmd) Christian Rasmussen (halbestyrer) Henrik Vestergård Brian Nielsen Bjerre Herreds Havekreds: Lars Lindstrøm Kirsten Mortensen Tanja Carstens Flemming Fredskilde (bestr.) Rårup Lokalarkiv: Klaus Pedersen (bestr.) Janni Møller RGIF s Oldboys Fodbold: Webmaster: Flemming Fredskilde Per U. Nielsen Aktivsenior: Tanja Svendsen (bestr.) Erna Rasmussen Ulla Jørgensen

3 OLYMPIA Medlemsblad for Rårup Gymnastik og Idrætsforening Udgives i 800 eksemplarer Husstands omdeles i Rårup og Omegn. Vil være fremlagt følgende steder til fri afhentning: Rårup Hallen, Rårup Skoles SFO, Rårup Børnehave, samt Rårup Erhvervscenter. Bladet kan også læses på Er man medlem af RGIF, men ikke bor i området hvor OLYMPIA bliver hustandsomdelt. Kan man få bladet tilsendt, ved henvendelse til Gitte Jul på nedstående tlf. nr. eller mail. Bladet udkommer 4 gange om året ( feb. juni, sep, og nov. ) Sidste frist for indlevering af stof er den 15. i måneden før. Redaktion & Annoncer: Gitte Jul, tlf. nr mail: Regnskab: Klaus Pedersen, Neptunvej 6, 8700 Horsens Tlf. nr

4

5 Rårup Gymnastik og Idrætsforening Formandens Beretning i Rårup GIF i korte fakta. Rårup GIF kunne i 2014 tilbyde følgende aktiviteter: Badminton, gymnastik, zumba, fodbold, tennis, bordtennis, petanque og badminton for aktive seniorer samt motionlokale i hallen. Arrangementer i årets løb: Træningslejr for piger, sommerfest, traktortræk og Jule bankospil. Rårup GIF står for udgivelse af klubbladet Olympia, som kvalitetsmæssigt skal have en tiltrængt ansigtløftning i 2015, samt klubbens hjemmeside - rgif.dk. Medlemstallet for 2014 ligger på 364 aktive medlemmer, herunder ca.180 under 25 år. Vi har også i 2014 benyttet elektronisk tilmelding samt betaling via rgif.dk og Conventus. Dermed har vi hele tiden opdaterede liste over medlemmer, oprettede hold samt overblik over indbetaling af kontingent. Betaling af kontingent har med få undtagelser fungeret rigtigt godt på alle hold. Indberetning af medlemstal til diverse organisationer og Kommunen sker via Conventus, hvilket gør det ekstra vigtigt at vores medlemslister er ajourførte. Vi indgik i 2013 en aftale med OK. Benzin om sponsorstøtte, mod at vi er med til at tegne nye kunder for Ok benzin, el samt mobil. I 2014 har vi fået vores første beskedne udbetaling fra OK. Vi håber at der er flere der vil gøre brug af et eller flere produkter fra OK gennem RGIF - Det kan godt blive til mange sponsorkroner til foreningen. Økonomien i foreningen ser fornuftig ud, og viser et lille overskud på ca. 8000,- kr. Resultatet er egenligt overraskende flot, taget i betragtning at vi for første gang i mere end 30 år, ikke har afhold bal i sognegården i hele Mere om økonomien når Kassereren vil gennemgå regnskabet for De respektive udvalgsformænd vil som altid, give en status på aktiviteterne i det forgangne år fra deres udvalg. Jeg vil gerne takke de sponsorer, firmaer eller enkelt personer som stiller sig til rådighed når vi har brug for det. Tak til bestyrelsen, udvalgene, trænere og alle de mange andre frivillige i Rårup GIF. Kommentarer til Året startede med vel nok det største højdepunkt i Hedensted Kommunes Award i Juelsminde hallerne. Årets hold i Hedensted kommune blev Rårup GiF U16 fodbold Piger, og Lykke Schou Andersen kunne tage sejren som årets idrætsudøver i Hedensted Kommune rent bord til Rårup GIF`s piger. Vi vil gerne endnu en gang ønske jer tillykke med den flotte anerkendelse, jeres mange flotte resultater gennem årene tak til spillerne og trænerteamet med Jens Klint i spidsen. Vi ønsker jer alt mulig held fremover i nogle af de større klubber og håber på at se jer igen her i Rårup på et senere tidspunkt.

6 Sommerfesten blev igen i 2014 arrangeret af Festudvalget. Weekenden 8-9 august var der aktiviteter på stadion, hvor der heldigvis var rigtig mange der valgte at deltage i de forskellige arrangementer. Fredag aften havde vi som noget nyt indbudt til traktortræk i Rårup. Kenneth Dahl var hovedmanden bag arrangementet, der blev afholdt på marken bag opvisningsbanen på Flyvervænget. Ca 25 lokale og udefra kommende traktorer samt biler deltog i Rårup Powerpull, hvor de ca 600 tilskuere fik en fantastisk aften med røg, larm, øl og pølser samt et fantastisk sommervejr. Tak til Kenneth Dahl, entreprenør Hans Ikjær med hjælpere samt til Niels Chr. Beck for lån af mark til arrangementet. Nyt motionslokale i hallen blev indviet i April måned. Vores klublokale blev inddraget til formålet, da der er egen indgang, bad og toiletter. Generalforsamling vedtog sidste år, at bestyrelsen måtte bruge en del af foreningens formue på, at etablere et nyt motionslokale i hallen frem for det gamle der var på skolen. Nye maskiner, vægte, løbebånd, romaskine og cykler er indkøbt til lokalet, og der er kommet rigtig godt gang i salget af medlemskort. Der mangler dog at få rigtig gang i udvalget omkring motionslokalet, samt evt at finde en instruktør der kan hjælpe med at få instrueret nye brugere. Ny revideret halmodel for afregning af timer i Rårup hallen. Nye regler om afregning af timer i hallen har skabt en noget trykket stemning i Rårup hallen, da der vil komme til at mangle en del penge i kassen. Tidlige har man booket hallen fra 1.september til 1.April og betalt for alle timer, hvilket vil sige at hallerne har fået tilskud til timer hvor der ikke er aktivitet i hallerne. Dette er der nu lavet om på da det iflg. Folkeoplysningsloven ikke er tilladt. Reglerne er nu som følger: Der bookes og betales kun for reel aktivitetstid, da der kun udbetales lokaletilskud til aktivitetstimer, hvor der er synlig folkeoplysende foreningsaktivitet. Bookede haltimer kan afbestilles med 30 dages varsel og ikke afbestilte eller ubenyttede haltimer udløser ikke lokaletilskud. I sådanne tilfælde hæfter foreningen selv med 100% egenbetaling hvis timen ikke kan udlejes til anden side. For Rårup GIF`s vedkommende betyder det at vi slipper billigere i halleje, hvilket vi som forening ikke kan være utilfreds med. Der er vedtaget en udligningsordning således at hallerne får dækket deres manglende indtægter i en periode, men hvad sker der fremover?. Rårup GIF har grundet nedgang i medlemstal, specielt i fodboldafdelingen haft væsenligt færre timer i hallen i 2014, og i 2015 vil det blive endnu færre timer vi kan bruge. Bestyrelsen og hallens bestyrelse har aftalt at mødes, for at finde ud af om vi evt kan finde nye aktiviteter, som kan bruge hallen således at der kan blive udlejet nogle flere timer i hallen. Rårup GiF har i 2014 brugt ca 800 timer i Rårup hallen til træning, kampe og stævner kort: Rårup messen i hallen måtte aflyses, da der ikke var nok lokal opbakning til dette. Ærgerligt at vores små lokale erhvervsdrivende og foreninger, ikke gider bruge en søndag på at vise havd de kan. Opstart af zumba igen med ny instruktør i hallen. Lad os se om der ikke dukker nogle flere op når sæsonen starter op igen.. Træningslejr for piger i Marts måned. 200 piger og ledere deltog i træningslejr i Rårup med indkvartering på Rårup skole. Kunststofbanerne på BGI blev benyttet til at afvikle kampene på super arrangement af fodboldafdelingen. Herre seniorfodbold måtte lukke

7 ned, da der alligevel ikke var vilje og interesse nok for at spille 11mand fodbold i Rårup igen.. Bordtennis på skolen ser ud til at have fundet ny luft fremgang i medlemstal på både ungdom og motionister. Aktiv senior kører stadig i hallen i vinterhalvåret med petanque og badminton. Her kunne der sagtens være med, og jeg vil endnu en gang opfordre områdets seniorer, om at kontakte foreningen så vi i fællesskab kan lave et godt tilbud lokalt om senioridræt. Nyt klublokale til RGIF i ny tilbygning bag hallen, da vores hidtil klublokale blev inddraget til motionslokale. Nu mangler vi bare at få lavet den sidste indretning i lokalet. Nyt boldrum med varme for enden af hallen i tidligere depotrum til hallen. Vi har fået tildelt endnu et DGI Landsmesterskab marts 2015 skal vi for 3. gang arrangere et LM her i Rårup. Når nu man ser på beretningen til nu, ser det vel egenligt ikke så ringe ud, rent sportsligt ser det ud til at fungere, og aktivitetsniveauet er relativt højt. Desværre ser det ud til at rigtig mange af vores udvalg halter en del, hvor det måske kun er en enkelt eller max to personer der reelt er aktive. Det giver nogle problemer omkring udmeldinger til trænere.spillere og forældre. Det giver naturligvis også et problem at fastholde de personer der har meldt sig til at være med til at skabe en forening eller aktivitet, de stopper naturlig når der ikke bliver relevante opgaver til dem, og når de ikke er med i hvad der sker. Det ansvar må vi i bestyrelse påtage os. Det er i hele 2014 ikke lykkes os i bestyrelsen at være samlet mere en én gang hvor vi har været fuldtallig. Aflysninger og flytning af møder, ja end ikke vores årlige julefrokost har vi kunnet gennemføre. Jan Voigt meddelte i sommers at han ikke længer kunne varetage hans post i bestyrelsen, pga andre interesser og at han ønskede at udtræde. Vi andre har ærligtalt heller ikke fået udrettet for meget ud over de mest nødvendige ting. Korrespondance med udvalgene, trænere mm går gerne over mail, i stedet for at mødes for at få lagt en fornuftig plan. Sidste øjebliks handlinger har været kendetegnet for 2014 i bestyrelsen måske derfor har vores udvalg heller ikke fungeret optimalt.. Hvad gør vi så nu?? 1. mulighed er at generalforsamling vælger nogle nye personer til bestyrelsen, hvilket vil være den medst nærliggende tanke. 3 bestyrelsmedlemmer er på valg samt en suppleant for Jan, hvilket giver 4 mulige nye bestyrelsesmedlemmer. 2. mulighed er at generalforsamlingen vedtager at reducere bestyrelsen til 5 medlemmer til en form for hovedbestyrelse, suppleret med repræsentanter fra de respektive udvalg som så tegner foreningen. Bestyrelsen vil senere på denne generalforsamling komme med oplæg til en sådan model. Så er det jo op til Generalforsamlingen at vælge den bedste løsning for foreningen. Til sidst en stor tak til Lene Stein og Henriette Storm som har været med i mange år. Lene og Henriette genopstiller desværre ikke i aften. En stor tak for den kæmpe indsats I har ydet i Rårup GIF gennem årene. Flemming Fredskilde

8 Rårup Gymnastik og Idrætsforening Badminton Beretning 2014 Til begyndelse af sæsonen 2014/15 satte det nye badminton udvalg sig sammen for at prøve at lægge hoved i blød hvad vi kunne forbedre i den kommende sæson. På motionist siden fik vi fyldt næsten alle baner og tilmelding /betaling via Conventus har fungeret over alt forventning så tak for det. Vi har i år haft 69 betalende medlemmer mod 70 sidste år så alt i alt status quo. På ungdomssiden ville vi gerne forsøge at gøre det mere attraktivt og få flere medlemmer vi var selvfølgelig også været lidt presset af de nye lektie-cafer, men i og med vores badminton for de unge ligger fredag, så havde vi store forhåbninger til flere medlemmer. De første uger havde vi faktisk mange i hallen også flere end vi plejer at have så tidligt på sæsonen så vi var meget positive, men vi har ikke været helt gode nok til at fastholde. Her må vi øve os til næste år. På træner siden har vi været heldige at Fini har taget en sæson mere samtidig med at vi har kunne tiltrække en ung hjælpetræner fra HBK. Vi har tilmeldt 2 tuneringshold i år og det har desværre været en lille udfordring at få samlet spillere nok til kampene. Lidt træls for de spillere vi har som rigtigt gerne vil gøre lidt mere ud af deres badmintonkunnen. Vi besluttede i starten af sæsonen at vi ville give vores nye spillere en rigtig god start i RGIF, så vi tilbød 3 begynderstævner samt kommunemesterskabet som en del af kontinentet. Disse stævner, synes vi i udvalget, er blevet særdeles godt modtaget og til vore eget begynderstævne her i hallen forventer vi at alle vores egne kommer. Vi har tænkt nogle tanker i forhold til næste år og det er stadig på tegnebrættet, men vi har snakket med Juelsminde, Stouby, Barrit og Sejet med henblik på at lave en intern turnering næste år, hvor vi spiller mod hinanden- det er vores mere erfarene spiller, der dermed også kan prøve kræfter af, selvom vi ikke kan samle et helt hold til en DGI turnering. De andre klubber har i år ikke kunne stille turneringshold i DGI regi, så det bliver også diskuteret om vi skulle lave nogle fælles hold sådan dem der virkelig gerne vil møde modstand også kan blive udfordret. Vi håber også at kunne trække en årgang af spillere til Rårup, hvor vores dygtige træner så kunne få dem at arbejde med. Samtidigt vil vi holde fast i begynder stævnerne for at udvikle de nye talenter. Vi har i år haft 26 betalende ungdomsspiller mod 27 sidste år. Vi gver ikke op og vil prøve at se om vi ikke kan tiltrække lidt flere spillere næste år ved at prøve at være lidt mere fremme i skoene lidt tidligere til næste sæson Vi vil godt sige tak til alle vores spillere, trænere og alle de forældre der har givet en hånd med i denne sæson Badmintonudvalget

9 Festsal med scene Opvaskemaskine og nye toiletter Service til 100 personer Tlf.:

10 Rårup Gymnastik og Idrætsforening Tennis Beretning 2014 Der var som altid en del praktiske gøremål der skulle ordnes før sæsonstarten. Banerne skulle klargøres med nyt grus, linier og net skulle monteres og træer og buske omkring banen skulle beskæres. Udvalget fik ved fælles hjælp banerne klar til sæsonen. I 2014 har vi igen kun haft bane 1 klargjort, da aktiviteten er meget ringe - der er i alt 9 registrerede seniormedlemmer, hvoraf 4 er udvalgsmedlemmer. Ungdomstræning var igen i år aflyst. Interessen fra ungdomsspillerne er tilsyneladende helt forsvundet. I forbindelse med sportsugen, var banerne åbnet for alle der havde lyst til at spille tennis, stadig meget ringe aktivitet. Der blev afholdt klubmesterskab i double (4 deltagere stillede op) klubmester i double blev Georg Hedager og Hans Henrik Bager efter en tæt og spændende kamp mod Anette Beck og Tommy Hermann. Set over hele sæsonen må vi konkludere, at vi slet ikke kan være tilfredse med den aktivitet vi har haft i Vi har i udvalget måtte erkende, at vi ikke er i stand til at skabe større aktivitet, og med den særdeles ringe tilslutning til tennisspillet, vil vi fremover kun gøre nødvendigt arbejde for at sikre, at vi fortsat har en bane i Rårup. Vi håber på, der er nogen med nye kræfter har lyst til at involvere sig i tennisarbejdet, så der igen kan komme aktivitet i tennisklubben hold Jer ikke tilbage. Det er medlemmerne der skaber vores klub, og vi er ved at løbe tør for medlemer... Samtidig skal det understreges, at hvis nogen har en god ide til at fremme tennissporten i Rårup og omegn, så sig frem det kan jo være det lige er den ide der skal til for at få flere til at spille. Venlig tennishilsen Tennisudvalget Rårup den

11 Rårup Gymnastik og Idrætsforening Bordtennis Beretning 2014 Bordtennis en sportsgren med tilgang verdens hurtigste sport Vi træner og spiller en gang om ugen I Rårup Skoles Gymnastiksal, vi spiller noget seriøst bordtennis og vi har samtidig nogle rigtig hyggelige timer sammen. Vi er blevet mere end dobbelt så mange medlemmer i forhold til sidste år der er nu 7 seniorer og 7 ungdomsspillere det er jo helt fantastiskt. Vort serie 4, under DBTU spiller om oprykning til serie 3 med øvrige ettere og toere i kredsene, og her får vi noget mere modstand, det er foreløbigt blevet til en sejr og to nederlag. En turnerigskamp spilles af 3 personer fra hver klub, i alt 9 single kampe og en double (bedst af 5 sæt) - Det er spændende at møde de andre klubbers spillere, dels giver det ekstra motivation, men det er også med til at udviklende ens spil, hurtig omstilling er nødvendig, når man på en kampdag skal spille mod 3 personer fra en anden klub - det er en udfordring. Man kan på vores hjemmeside løbende følge med i turneringen, samt hvordan spillerne klarer sig. Vi afholder åbne klubmesterskab torsdag den 19. marts 2015 fra kl der vil blive lavet en turnering blandt de fremmødte for at være siker på en plads i den attraktive turnering er tilmelding nødvendig din tilmelding sendes til til Du kan stadig nå at komme og træne med os i de kommende uger - alle er velkomne - vi håber derfor i udvalget, at flere vil benytte sig af tilbuddet om at spille bordtennis i RGIF torsdage fra kl Venlig hilsen Bordtennisudvalget Rårup den

12 Rårup Gymnastik og Idrætsforening Fodbold Beretning 2014 Året 2014 Fodboldudvalg Træningslejr for u -14 og u -15 piger Marts Igen i 2014(for 4. gang) var der træningslejr i Rårup. Piger og ledere fra hele landet var samlet i Rårup, med flere formål, primært for at spille fodbold og hygge på tværs af alle holdene. Alle var indlogeret på Rårup skole, ca. 220 i alt. Der var kun 3 lokale hold med 2 x Rårup/Juelsminde og 1 hold fra FC Horsens, resten af holdene kom fra egne som Vonsild, Vorbasse, Højer, Ikast, Hammerum, Nord Als, Lyseng og Aarslev/Fyn. Lise Hald og Jan Clausen havde lavet et kæmpe indledende arbejde, med at finde sponsorer, frivillige, dommere og hold m.m. til dette store arrangement. Der ud over var over ca.60 frivillige med i arrangementet hen over weekenden. Der blev arrangeret spisesal med stole og borde, hentet mad m.m, pigernes forældre deltog i madlavningen, hvor Anne Clausen stod for det overordned. De fleste af kampene blev spillet på BGI`s kunstbaner, der var arrangeret bus mellem skolen og banerne. Der blev spillet 25 kampe, hvor Fini og Jønsson dømte på BGI og Hans Henrik Bager dømte på Rårup Stadion. Frivillige blev ligeledes på skolen søndag, for at rydde op. Tusind tak til ALLE sponsorer og frivillige, uden jer ingen alternative aktiviteter i foreningen. Rårup GIF havde flg. Hold tilmeldt DGI og DBU`s 2014 turneringer... Foråret 2014 : U-18 piger, U-14 piger, U-13 piger, Senior-herrer, Oldboys, U-15 drenge, U-8 drenge, U-7 drenge og U-6 drenge. Efteråret 2014: Senior-herrer, Oldboys, U-17 drenge, 2 X U-15 piger, U-9 drenge, U-8 drenge, U-7 drenge Det lykkedes at få et seniorhold på banen, i første omgang med et 7 mands og efter sommerferien med et 11 mands. Alt så lyst ud, men af flere årsager, måtte man se holdet lukke ned kort tid efter, øv-øv, det var en kort fornøjelse. Tak til Allan Egeløv, for tage trænergerningen og det arbejde der fulgte med for senior og U-17 drengene, igennem hele Vi måtte i løbet af 2014 sige farvel til vores U-18 piger og Jens Klint, holdet som om nogen, jo har bragt en masse oplevelser og pokaler med sig hjem fra den ganske ind og udland. I næsten 12 år har Jens Klint og pigerne holdt sammen i tykt og tyndt. Holdet blev bla. Jyske mestre for U-18 og nr. 2 til Dana Cup for U-15 osv osv... + at Lykke Andersen kom på landsholdet, hvor Jens også har en stor del af æren. Vi vil gerne fra udvalget sige Jens tak, for det store arbejde han har påtaget sig igennem tiden op til Juli Held og lykke i fremtiden. Anna Bager trak i DBU landsholdstrøje og var med til flere DBU samlinger.

13 Sommerfesten Igen i år var der under sommerfesten i Rårup arrangeret masser af aktiviteter i løbet af dagen bl.a. fodboldstævne og træningskampe for alle Rårups fodboldhold. Der var fin opbakning fra de omkringliggende klubber og det endte med at i alt 32 hold var klar til kamp. Trods vejret var det en super dag med masser af energi, kampgejst og hygge så en succes vi håber at kunne gentage til næste år. Samtidigt skal der lyde et stor tak til sponsorer og frivillige, uden jer ingen fodbold til sommerfesten. Trænerseminar på Rårup Stadion. Vi har i løbet af året haft besøg af DBU som afholdte et træningskursus for alle ungdomstrænerne. Flere af ungdomsspillerne agerede prøveklud mens trænerne fik afprøvet ny teorier og viden. Det var en inspirerende aften som har givet grobund for masser af nye ideer og tanker. Alle hold har været aktive i forhold til både deltagelse i deres respektive holdturneringer samt ved masser af stævner rundt om i landet bl.a. Gråsten Cup, Dana Cup samt Safari Cup som bliver afholdt ved og omkring Givskud Zoo. En af de, uden tvivl, store og spændende udfordringer som ligger i den nærmeste fremtid er afholdelsen af Landsmesterskaberne her i Rårup, hvor ca børn plus forældre forventes deltagende. Det bliver en spændende og interessant opgave hvor vi håber på masser af opbakning fra lokalsamfundet - uden frivillige kræfter ingen LM. VIGITGT!!! Der søges ny frivillige personer til udvalgsarbejdet for vores ungdom og senior fodbold, håber at flere vil tage denne opfordring/udfordring op og indlede nye eventyr for Rårup GIF... Vi har mulighederne og dejlige faciliteter til rådighed...så søger man masser af oplevelser, både og uden for banen, så er det bare om at komme i gang :) Med sportslig hilsen Rårup GIF`s ungdomsudvalg

14 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag d.29. januar 2015 i Klublokalet 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for RGIF 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Olympia 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af udvalgsmedlemmer 9. Valg af revisor og suppleant 10. Eventuelt Peder Ellegård blev valgt til dirigent 2. Formand Flemming Fredskilde aflagde beretning for Følgende aflagde beretning fra udvalgene: Lise Hald Rie Lykke Georg Hedager Henriette Storm f/ Hans Henrik Bager Jacob Ransborg Flemming Fredskilde - Fodbold - Gymnastik - Tennis - Bordtennis - Badminton - Motioncenter 4. Regnskab aflægges af kasserer Klaus Pedersen og godkendes af generalforsamlingen. 5. Regnskab aflægges af kasserer Klaus Pedersen og godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring 5 godkendes af generalforsamlinegn 7. På valg er følgende: Lene Stein Modtager ikke genvalg Henriette Storm Modtager ikke genvalg Flemming Fredskilde Modtager genvalg - genvalgt Nyvalgt i bestyrelsen er: Rie Lykke Nielsen Valgt for 1 år Tanja Svendsen Valgt for 2 år Frank kristoffersen Valgt for 2 år Valg af suppleanter: 1.Bent Dencher 2. Helle Karlsmose 8. Ændringer i udvalgene Udtræder Indtræder Tennis / bordtennis Bent Dencher Georg Hedager Gymnastik Jane Bøjlesen Motionscenter Ungdomsfodbold Jan Clausen Lise Hald Anders Egeløv Jan Voigt Carsten Andersen Dan Pedersen Christian Rasmussen 9. Valg af revisor og suppleant: Arne Ehmsen og Henrik Vestergård

15 v/erik Yding Bråskovvej 31, 8783 Hornsyld Tlf Fax CVR Nr Tilbud på mobilen send Bråskov til 1910

16 Generalforsamling i Rårup og Omegns Lokalråd og Rårup og Omegns Lokalråds Kultur Fond. Der indkaldes herved til generalforsamling i Rårup Og Omegns Lokalråd Tirsdag d. 10 marts kl i Rårup Hallen. Dagsorden iflg. Vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efterfølgende vil der blive afholdt generalforsamling iflg. Vedtægterne i Rårup og Omegns Lokalråds Kultur Fond. Bestyrelsen Per U Nielsen - Henrik Krogsgaard Kristian Johansen Jan Christiansen Flemming Fredskilde Efterlysning! Rårup og Omegns Lokalråd efterlyser bænke som på billedet nedenfor til vores projekt om Aktive Poster. Hvis du ved hvor vi kan finde bænke som dem der står i Klejs vil vi meget gerne kontaktes.

17 V/ Elly T. Jensen Apotekerbakken Hornsyld Tlf.: Fax Homepage: dognshoppen.dk CVR nr.: Dansk VentilationsTeknik A/S Smedegade Juelsminde Cvr Nr Frisk luft til private og erhverv, samt salg af filter over nettet på:

18 RGIF Fodbold ungdom Indendørs. Stor dag for de små U6 spillere som først gik videre fra indledende runde og tog sejren på hele 3-0 i finalen. Daugård Pwc Cup 15 februar 2015 Fra venstre: Kashmira Frøstrup Mikkel Koch Sophia Bjørnskov William Pedersen Her er lidt billeder fra U7 & U7 stævne i Brædstrup d 21 februar 2015, hvor begge hold spillede nogle rigtige gode kampe, og det blev belønnet med POKALER. U7: Benjamin Nielsen Kasper Olsen Thomas Vestergaard Rasmus Madsen Signe Rasmussen. U6: Kashmira Frøstrup William Pedersen Sebastian Nielsen Valdemar Pedersen.

19 Infomøde Landsmesterskaber Rårup GIF er i weekenden Maj vært for DGI Landsmesterskaber i fodbold for 1. og 2. Klasses drenge og piger. Vi forventer at der deltager ca. 400 spillere og ledere i stævnet. Indkvartering foregår på Rårup Skole, og bespisning foregår i hallen. Rårup GIF skal stå for alt det praktiske i forbindelse med stævnet. Vi får derfor brug for alle de frivillige der kan samles sammen vi var ca. 75 hjælpere i gang da vi afholdte samme stævne i 2010 og INFOMØDE afholdes Torsdag d. 19 Marts kl og Lørdag d. 21 Marts kl i Klublokalet ved hallen. Vi forventer at mødet tager 1-1½ time. Vi har naturligvis kaffe på kanden. Alle er meget velkomne. RGIF bestyrelse.

20 Opstart / en sjov dag Udendørs Fodbold i Rårup Årgang 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og Kom og vær med til en sjov og anderledes fodboldstart. Onsdag d. 8. april 2015 kl til ca Både nye og gamle spillere er velkommen. Den første time vil der være forskellige aktiviteter, alle børn får lov til at prøve alle aktiviteter. Herefter spiller vi en kamp, hvor det er børn mod forældre (husk praktisk tøj/sko ) Til slut er RGIF vært ved pomfritter og slush Ice til alle spillerer i hallens cafeteria. Cafeteriet er åbent, så forældre også har mulighed for at købe. Der er ingen tilmelding, så mød bare op til en forhåbentlig sjov opstartsdag. Har du spørgsmål så kontakt Henrik Vestergaard på tlf Vi glæder os til at se jer Mange hilsner Trænerer og fodboldudvalget i RGIF

21

22 Sommer Danse Fitness / Step I Rårup Hallen Onsdage 8/4-10/ Kl gange 330,- kr. Gratis Prøvetime bare kom! Onsdage 1/ kl Vi danser til danske / internationale hits og latinamerikanske rytmer. En effektiv og alsidig træning, hvor vi tager små håndvægte og stepbænken med i nogle af dansene, så vi både træner kondition, koordination og styrke (og smilebåndet). Kom og dans med os! Tilmelding og betaling på

23

24 Kære piger og forældre, Rårup GIF U15 Piger årgang Udendørs forår 2015 Foråret og en ny sæson er ikke så langt væk så planlægningen er i fuld gang - der er en række faktorer, der skal være på plads, for at vi kan tilbyde spændende og attraktivt fodbold for pigerne i foråret. Rammerne er på plads, og vi håber, at aktivitetsniveauet som er beskrevet nedenstående, betyder der er mange piger, der har lyst til at deltage. Sammen med bestyrelsen er der udarbejdet nedenstående: MÅLSÆTNING Det er klubbens mål med udgangspunkt i fodboldens muligheder at give pigerne gode sportslige oplevelser, med individuelle udfordringer, der højner den enkeltes kompetencer - fællesskabet står i centrum, og fodboldspillet er rammen om fællesskabet. Resultmål: At tiltrække nye spillere til pigegruppen At slutte blandt top 3 i foråret Hvis du vil holdes orienteret eller være med som spiller eller forældre, så opret dig via linket eller scan QR koden med din telefon. HOLDINFO 1. træning tirsdag den 3. marts 2015 kl til Træningsdage tirsdage og torsdage Træningsturnering i FC Horsens marts (Hummel Cup) Holdet deltager i JBU U15 Piger B, hvor der er flere lokale hold, så vi forventer at komme i en pulje, hvor der ikke er langt til udekampe Turnering afvikles i april, maj og juni (der forventes 8-12 kampe) Kampe primært i weekenden Sidste træning før sommerferien torsdag 26. juni 2015 Kontingent spillerbetaling 375,00 Deltagelse i træningslejr Hummel Cup (20-22 marts) spillerbetaling 475,00 Med venlig hilsen Hans Henrik Bager

25 En beretning fra Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv Anders Munkøe skrev i sin tid om Anton Pedersen fra Højgaard, det gamle alderdomshjem i Åstrup. Ligger man inde med billeder af Anton, er lokalarkivet meget interesseret i at modtage eller låne det til indscanning. Det samme med billeder af Højgaard. Arkivet ligger foreløbigt kun inde med tre styk i dårlig kvalitet. Både nye og gamle billeder har interesse. Kontakt os på eller Ved en nabo: Anders Munkøe. Det gik, som han ønskede. I 1941 var vi flyttet ind som et ungt lærerpar på Åstrup skole. Vor nære nabo var Højgård, som da var Rårup sogns alderdomshjem, med plads til ca. 10 ældre. Højgård var i slutningen af 1800-tallet blevet købt som fattiggård. Den var en almindelig bondegård, som fik tilbygget en boligfløj med værelser. Da vi ind i 1900-tallet fik bedre forhold for de ældre, blev Højgård ændret til at være et almindeligt alderdomshjem. Som nabo lærte jeg de ældre at kende og snakkede hyppigt med dem, især de, der kom i skolen for at låne biblioteksbøger. En af dem, der kom mest, var Anton Murer. Egentlig var Antons efternavn Pedersen. Da man i byggede det nye Hvilehjem i Rårup, blev der naturligvis snakket meget om denne flytning, der ville komme. Men Anton så ikke hen til den og ville helst slippe for den. Og det gjorde han også. Han døde en månedstid før overflytningen, nemlig den 15. Nov og var da 101 år gammel. Om Anton, som sikkert huskes af en del af hvilehjemmets nuværende beboere skal fremdrages nogle hovedtræk. Mon han ikke er den, der i vort sogn har nået den højeste levealder? Anton var altså 90 år, da jeg blev has bibliotekar. Og han kom regelmæssigt og hentede bøger op gennem alle 1940-årene, indtil han blev 99. Så en dag kom han med sin stabel af bøger, lagde dem fra sig og sagde: Det er de sidste, A skal låne. Naturligvis spurgte jeg: Hvorfor nu det? Jo, sagde Anton, når A har vendt det sidste blad, kan A ikke huske, hvad bogen var om. Så nu vil A hellere læse Ingemans romaner, som A kan huske fra min drengetid, og dem har A selv. Da Anton året efter fyldte 100 år, var der stor frokostsammenkomst for ham, hvor blandt gæsterne også var sognerådet, provsten og naboer. Da var Anton faldet en del af og gjorde det nu hurtigt og i tydelig grad. Stille ebbede hans liv ud. Kort efter sin 101-års fødselsdag døde han stille og blidt. Han slap for den flytning til det fine hjem, sådan som han ønskede det. Nu kan der jo være beboere, der gerne vil vide mere om Anton. Derfor det følgende. Anton er født den 23. okt i Åstrup Kær. Der var 12 søskende i hjemmet. Dengang boede der mange mennesker i hytterne i Kæret. En halv snes huse lå der langs foden af bakkedraget. Familierne ernærede sig ved daglejerarbejde, og så var der i enden af hytterne plads til ko, gris, får og høns. Til hver hytte hørte en lod af engjorden, så der var foder til den lille besætning. Anton gik i skole i Åstrup skole til en lærer Brandt, som var lærer i Åstrup fra Og han gik til præst hos en provst Paludan i Rårup. Han var tjenestedreng fra sit ellevte år på gårde i Åstrup, men kom i murerlære efter sin konfirmation. Han fortalte, han sov hjemme, men fik kosten de steder, de arbejdede. Arbejdet begyndte kl. seks, så det var tidligt man skulle op og af sted, eftersom man gik til fods til arbejdsstedet. Anton fandt sin pige i Åstrup, og da de blev gift, fik de et af husene i Kæret. Senere havde de en tid ejendommen, nu Åstrupvej nr. 27, men det vigtigste var stadig at være murer. Efter nogle år her flyttede Anton til Lillelund, hvor han først boede i ejendommen nr. 25 og til sidst i nr. 31, som nabo til sin brodersøn: Johan Pedersen, Højbo. I lageret af erindringer er det en glæde at huske en så livserfaren, rask gammel mand som Anton, den eneste 100-årig, jeg har kendt, - frisk lige til det sidste. Aldrig har jeg hørt om, at han har haft en sygedag.

26

27 BESKÆRINGSKURSUS. Torsdag den 19. marts kl. 19:00. Havlykke Planteskole, Pærgårdsvej 9, Sønderby, 7130 Juelsminde "Er du i tvivl så klip" har vi hørt nogen sige. - Nu skal vi blive lidt klogere - Planteskoleejer Carl Magnus Jensen vil fortælle og vise os, hvordan vi beskærer træer og buske. - Hvad sker der i planten når vi klipper og hvorfor skal vi overhovedet klippe i den? Vi skal have en aften på Havlykke Planteskole, hvor Carl Magnus vil både vise os og fortælle om - den for nogen - lette kunst at beskære og klippe i træer og buske. Vi er trods alt rigtig mange som har svært ved at sætte saksen/saven i busken/træets ved. - Så kom og få en både hyggelig og lærerig aften, med både praktisk og teoretisk gennemgang af beskæring. Hvis du har en busk eller træ derhjemme, som du er i tvivl om, hvordan den kan/skal beskæres - så tag et billede og medbring det den 19. marts, så kigger vi på det. Pris: kr. 60,- (ikke medlemmer kr. 75,-) incl. kaffe og kage Tilmelding til Kirsten Mortensen på tlf eller mail senest den 13. marts. SJÆLDNE TRÆER OG BUSKE Tirsdag 14.april kl på Stouby Skole, Vejlevej 93, 7140 Stouby (indgang og parkering foran skolen ud til Vejlevej) Interessante Anne Marie Lund Pedersen fra Lønbæk Planteskole ved Morre i nærheden af Holstebro, kommer sammen med sin mand og 36 sjældne, spændende og anderledes træer og buske. De 36 forskellige årstidsrelaterede planter er med i flere eksemplarer, så man kan se, røre og dufte dem. De er valgt ud efter, hvad der er allerflottest lige nu. De kan købes efter foredraget. Forudbestilte planter medbringes fragtfrit. Se på hjemmesiden Anne Marie tager mod betaling via dankort. Entre: kr. 50,- (ikke medlemmer 70,- ) incl. kaffe, kringle og småkager

28 Spar As Vig Gludvej 20 As Vig, 7130 Juelsminde TLF Åbent alle ugens dage

Nr.4 November Årg

Nr.4 November Årg Nr.4 November 2017 41.Årg Rårups U7 hold til præmieoverrækkelse ved Safari Cup i Løveparken. Bagerst fra venstre: Liva Capion, Ella Capion og Anna Bengaard Mogensen Forrest fra venstre: Jakob Vestergaard,

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 Så har vi igen fået en ny kalender med et nyt årstal på, og det betyder at formanden skal have gjort status på det år som er gået. Der skal kigges i referater og klubblade for

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00 Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00 Tilstede: Poul Erik og Lars fra støtten, Louise, Ernst, Peder og Rie fra hovedbestyrelsen, Bendt fra Senior, Peter, Jens fra håndbold,

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Pia A meddelte at Poul Duch har valgt at gå af som formand for svømning og festudvalg. Han fortsætter som almindeligt medlem i begge afdelinger.

Pia A meddelte at Poul Duch har valgt at gå af som formand for svømning og festudvalg. Han fortsætter som almindeligt medlem i begge afdelinger. Bestyrelsesmøde i AIF torsdag den 23-10-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Brædstrup Håndboldklub 8740 Brædstrup

Brædstrup Håndboldklub 8740 Brædstrup Brædstrup Håndboldklub 8740 Brædstrup Generalforsamling. Torsdag, den 15.05.13 kl. 19.00 Brædstrup hallens cafeteria Ændret Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2012

FORMANDSBERETNING 2012 FORMANDSBERETNING 2012 2012 VAR SÅ MIT 2 ÅR SOM FORMAND FOR HOVEDBESTYRELSEN I BIF. JEG MÅ HERTIL SIGE JO MERE JEG LÆRER FORENINGEN AT KENDE JO MERE KAN JEG SE HVOR TAKNEMLIG VI SKAL VÆRE FOR DEN STORE

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 Generel information Så starter badmintonsæsonen igen, og vi glæder os til at se gamle og nye spillere - til en god og hyggelig sæson i AIA-TRANBJERG

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Kære trænere og ledere i HFS fodbold

Kære trænere og ledere i HFS fodbold Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Kære trænere og ledere i HFS fodbold I denne folder vil vi oplyse om de praktiske forhold i forbindelse med at være fodboldtræner/-leder i

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014

Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014 Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014 Formanden bød velkommen 1. Valg af dirigent. Ole Weien Svendsen blev valgt Referent Karin Christiansen 2. Formandens beretning. Navneændring af klubben:

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere