Nr. 1 Marts Årg. Fastelavns fest For voksne Rårup Sognegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Marts 2015 39. Årg. Fastelavns fest For voksne Rårup Sognegård 21.02.2015"

Transkript

1 Nr. 1 Marts Årg. Fastelavns fest For voksne Rårup Sognegård

2 Side 2 Rgif`s bestyrelse: Teltudlejning/lån: Flemming Fredskilde (fmd) Klaus Pedersen (kasserer) Rie Lykke (nstf) Klaus Pedersen (kasserer) Rårup Motionscenter: Per U. Nielsen (sekr.) Christian Rasmussen Frank Kristoffersen Carsten Andersen Anette Lorensen Dan Pedersen Tanja Svendsen Frank Kristoffersen (bestr.) Badmintonudvalg: Rårup Sognegård: Jacob Ransborg Frank Kristoffersen (fmd) Anette Lorensen Rårup og Omegns Lokalråd: Gymnastikudvalg: Per U. Nielsen Rie Lykke (fmd) Carsten Pedersen De Blå Spejdere Rårup: Jane Bøjlesen Bettina Bøgh René Bryld Tanja Svendsen KFUM Spejdere: Kenneth Dahl Tennisudvalg: Carsten Bjørk Rårup Jagtforening: Georg Hedager Peder Jensen Hans Henrik Bager Tommy Herman Rårup Vandværk: Per U. Nielsen (bestr.) Rårup Hallen: RGIF`s Ungdomsfodbold: Hans Frederik Pedersen (fmd) Helle Karlsmose (fmd) Christian Rasmussen (halbestyrer) Henrik Vestergård Brian Nielsen Bjerre Herreds Havekreds: Lars Lindstrøm Kirsten Mortensen Tanja Carstens Flemming Fredskilde (bestr.) Rårup Lokalarkiv: Klaus Pedersen (bestr.) Janni Møller RGIF s Oldboys Fodbold: Webmaster: Flemming Fredskilde Per U. Nielsen Aktivsenior: Tanja Svendsen (bestr.) Erna Rasmussen Ulla Jørgensen

3 OLYMPIA Medlemsblad for Rårup Gymnastik og Idrætsforening Udgives i 800 eksemplarer Husstands omdeles i Rårup og Omegn. Vil være fremlagt følgende steder til fri afhentning: Rårup Hallen, Rårup Skoles SFO, Rårup Børnehave, samt Rårup Erhvervscenter. Bladet kan også læses på Er man medlem af RGIF, men ikke bor i området hvor OLYMPIA bliver hustandsomdelt. Kan man få bladet tilsendt, ved henvendelse til Gitte Jul på nedstående tlf. nr. eller mail. Bladet udkommer 4 gange om året ( feb. juni, sep, og nov. ) Sidste frist for indlevering af stof er den 15. i måneden før. Redaktion & Annoncer: Gitte Jul, tlf. nr mail: Regnskab: Klaus Pedersen, Neptunvej 6, 8700 Horsens Tlf. nr

4

5 Rårup Gymnastik og Idrætsforening Formandens Beretning i Rårup GIF i korte fakta. Rårup GIF kunne i 2014 tilbyde følgende aktiviteter: Badminton, gymnastik, zumba, fodbold, tennis, bordtennis, petanque og badminton for aktive seniorer samt motionlokale i hallen. Arrangementer i årets løb: Træningslejr for piger, sommerfest, traktortræk og Jule bankospil. Rårup GIF står for udgivelse af klubbladet Olympia, som kvalitetsmæssigt skal have en tiltrængt ansigtløftning i 2015, samt klubbens hjemmeside - rgif.dk. Medlemstallet for 2014 ligger på 364 aktive medlemmer, herunder ca.180 under 25 år. Vi har også i 2014 benyttet elektronisk tilmelding samt betaling via rgif.dk og Conventus. Dermed har vi hele tiden opdaterede liste over medlemmer, oprettede hold samt overblik over indbetaling af kontingent. Betaling af kontingent har med få undtagelser fungeret rigtigt godt på alle hold. Indberetning af medlemstal til diverse organisationer og Kommunen sker via Conventus, hvilket gør det ekstra vigtigt at vores medlemslister er ajourførte. Vi indgik i 2013 en aftale med OK. Benzin om sponsorstøtte, mod at vi er med til at tegne nye kunder for Ok benzin, el samt mobil. I 2014 har vi fået vores første beskedne udbetaling fra OK. Vi håber at der er flere der vil gøre brug af et eller flere produkter fra OK gennem RGIF - Det kan godt blive til mange sponsorkroner til foreningen. Økonomien i foreningen ser fornuftig ud, og viser et lille overskud på ca. 8000,- kr. Resultatet er egenligt overraskende flot, taget i betragtning at vi for første gang i mere end 30 år, ikke har afhold bal i sognegården i hele Mere om økonomien når Kassereren vil gennemgå regnskabet for De respektive udvalgsformænd vil som altid, give en status på aktiviteterne i det forgangne år fra deres udvalg. Jeg vil gerne takke de sponsorer, firmaer eller enkelt personer som stiller sig til rådighed når vi har brug for det. Tak til bestyrelsen, udvalgene, trænere og alle de mange andre frivillige i Rårup GIF. Kommentarer til Året startede med vel nok det største højdepunkt i Hedensted Kommunes Award i Juelsminde hallerne. Årets hold i Hedensted kommune blev Rårup GiF U16 fodbold Piger, og Lykke Schou Andersen kunne tage sejren som årets idrætsudøver i Hedensted Kommune rent bord til Rårup GIF`s piger. Vi vil gerne endnu en gang ønske jer tillykke med den flotte anerkendelse, jeres mange flotte resultater gennem årene tak til spillerne og trænerteamet med Jens Klint i spidsen. Vi ønsker jer alt mulig held fremover i nogle af de større klubber og håber på at se jer igen her i Rårup på et senere tidspunkt.

6 Sommerfesten blev igen i 2014 arrangeret af Festudvalget. Weekenden 8-9 august var der aktiviteter på stadion, hvor der heldigvis var rigtig mange der valgte at deltage i de forskellige arrangementer. Fredag aften havde vi som noget nyt indbudt til traktortræk i Rårup. Kenneth Dahl var hovedmanden bag arrangementet, der blev afholdt på marken bag opvisningsbanen på Flyvervænget. Ca 25 lokale og udefra kommende traktorer samt biler deltog i Rårup Powerpull, hvor de ca 600 tilskuere fik en fantastisk aften med røg, larm, øl og pølser samt et fantastisk sommervejr. Tak til Kenneth Dahl, entreprenør Hans Ikjær med hjælpere samt til Niels Chr. Beck for lån af mark til arrangementet. Nyt motionslokale i hallen blev indviet i April måned. Vores klublokale blev inddraget til formålet, da der er egen indgang, bad og toiletter. Generalforsamling vedtog sidste år, at bestyrelsen måtte bruge en del af foreningens formue på, at etablere et nyt motionslokale i hallen frem for det gamle der var på skolen. Nye maskiner, vægte, løbebånd, romaskine og cykler er indkøbt til lokalet, og der er kommet rigtig godt gang i salget af medlemskort. Der mangler dog at få rigtig gang i udvalget omkring motionslokalet, samt evt at finde en instruktør der kan hjælpe med at få instrueret nye brugere. Ny revideret halmodel for afregning af timer i Rårup hallen. Nye regler om afregning af timer i hallen har skabt en noget trykket stemning i Rårup hallen, da der vil komme til at mangle en del penge i kassen. Tidlige har man booket hallen fra 1.september til 1.April og betalt for alle timer, hvilket vil sige at hallerne har fået tilskud til timer hvor der ikke er aktivitet i hallerne. Dette er der nu lavet om på da det iflg. Folkeoplysningsloven ikke er tilladt. Reglerne er nu som følger: Der bookes og betales kun for reel aktivitetstid, da der kun udbetales lokaletilskud til aktivitetstimer, hvor der er synlig folkeoplysende foreningsaktivitet. Bookede haltimer kan afbestilles med 30 dages varsel og ikke afbestilte eller ubenyttede haltimer udløser ikke lokaletilskud. I sådanne tilfælde hæfter foreningen selv med 100% egenbetaling hvis timen ikke kan udlejes til anden side. For Rårup GIF`s vedkommende betyder det at vi slipper billigere i halleje, hvilket vi som forening ikke kan være utilfreds med. Der er vedtaget en udligningsordning således at hallerne får dækket deres manglende indtægter i en periode, men hvad sker der fremover?. Rårup GIF har grundet nedgang i medlemstal, specielt i fodboldafdelingen haft væsenligt færre timer i hallen i 2014, og i 2015 vil det blive endnu færre timer vi kan bruge. Bestyrelsen og hallens bestyrelse har aftalt at mødes, for at finde ud af om vi evt kan finde nye aktiviteter, som kan bruge hallen således at der kan blive udlejet nogle flere timer i hallen. Rårup GiF har i 2014 brugt ca 800 timer i Rårup hallen til træning, kampe og stævner kort: Rårup messen i hallen måtte aflyses, da der ikke var nok lokal opbakning til dette. Ærgerligt at vores små lokale erhvervsdrivende og foreninger, ikke gider bruge en søndag på at vise havd de kan. Opstart af zumba igen med ny instruktør i hallen. Lad os se om der ikke dukker nogle flere op når sæsonen starter op igen.. Træningslejr for piger i Marts måned. 200 piger og ledere deltog i træningslejr i Rårup med indkvartering på Rårup skole. Kunststofbanerne på BGI blev benyttet til at afvikle kampene på super arrangement af fodboldafdelingen. Herre seniorfodbold måtte lukke

7 ned, da der alligevel ikke var vilje og interesse nok for at spille 11mand fodbold i Rårup igen.. Bordtennis på skolen ser ud til at have fundet ny luft fremgang i medlemstal på både ungdom og motionister. Aktiv senior kører stadig i hallen i vinterhalvåret med petanque og badminton. Her kunne der sagtens være med, og jeg vil endnu en gang opfordre områdets seniorer, om at kontakte foreningen så vi i fællesskab kan lave et godt tilbud lokalt om senioridræt. Nyt klublokale til RGIF i ny tilbygning bag hallen, da vores hidtil klublokale blev inddraget til motionslokale. Nu mangler vi bare at få lavet den sidste indretning i lokalet. Nyt boldrum med varme for enden af hallen i tidligere depotrum til hallen. Vi har fået tildelt endnu et DGI Landsmesterskab marts 2015 skal vi for 3. gang arrangere et LM her i Rårup. Når nu man ser på beretningen til nu, ser det vel egenligt ikke så ringe ud, rent sportsligt ser det ud til at fungere, og aktivitetsniveauet er relativt højt. Desværre ser det ud til at rigtig mange af vores udvalg halter en del, hvor det måske kun er en enkelt eller max to personer der reelt er aktive. Det giver nogle problemer omkring udmeldinger til trænere.spillere og forældre. Det giver naturligvis også et problem at fastholde de personer der har meldt sig til at være med til at skabe en forening eller aktivitet, de stopper naturlig når der ikke bliver relevante opgaver til dem, og når de ikke er med i hvad der sker. Det ansvar må vi i bestyrelse påtage os. Det er i hele 2014 ikke lykkes os i bestyrelsen at være samlet mere en én gang hvor vi har været fuldtallig. Aflysninger og flytning af møder, ja end ikke vores årlige julefrokost har vi kunnet gennemføre. Jan Voigt meddelte i sommers at han ikke længer kunne varetage hans post i bestyrelsen, pga andre interesser og at han ønskede at udtræde. Vi andre har ærligtalt heller ikke fået udrettet for meget ud over de mest nødvendige ting. Korrespondance med udvalgene, trænere mm går gerne over mail, i stedet for at mødes for at få lagt en fornuftig plan. Sidste øjebliks handlinger har været kendetegnet for 2014 i bestyrelsen måske derfor har vores udvalg heller ikke fungeret optimalt.. Hvad gør vi så nu?? 1. mulighed er at generalforsamling vælger nogle nye personer til bestyrelsen, hvilket vil være den medst nærliggende tanke. 3 bestyrelsmedlemmer er på valg samt en suppleant for Jan, hvilket giver 4 mulige nye bestyrelsesmedlemmer. 2. mulighed er at generalforsamlingen vedtager at reducere bestyrelsen til 5 medlemmer til en form for hovedbestyrelse, suppleret med repræsentanter fra de respektive udvalg som så tegner foreningen. Bestyrelsen vil senere på denne generalforsamling komme med oplæg til en sådan model. Så er det jo op til Generalforsamlingen at vælge den bedste løsning for foreningen. Til sidst en stor tak til Lene Stein og Henriette Storm som har været med i mange år. Lene og Henriette genopstiller desværre ikke i aften. En stor tak for den kæmpe indsats I har ydet i Rårup GIF gennem årene. Flemming Fredskilde

8 Rårup Gymnastik og Idrætsforening Badminton Beretning 2014 Til begyndelse af sæsonen 2014/15 satte det nye badminton udvalg sig sammen for at prøve at lægge hoved i blød hvad vi kunne forbedre i den kommende sæson. På motionist siden fik vi fyldt næsten alle baner og tilmelding /betaling via Conventus har fungeret over alt forventning så tak for det. Vi har i år haft 69 betalende medlemmer mod 70 sidste år så alt i alt status quo. På ungdomssiden ville vi gerne forsøge at gøre det mere attraktivt og få flere medlemmer vi var selvfølgelig også været lidt presset af de nye lektie-cafer, men i og med vores badminton for de unge ligger fredag, så havde vi store forhåbninger til flere medlemmer. De første uger havde vi faktisk mange i hallen også flere end vi plejer at have så tidligt på sæsonen så vi var meget positive, men vi har ikke været helt gode nok til at fastholde. Her må vi øve os til næste år. På træner siden har vi været heldige at Fini har taget en sæson mere samtidig med at vi har kunne tiltrække en ung hjælpetræner fra HBK. Vi har tilmeldt 2 tuneringshold i år og det har desværre været en lille udfordring at få samlet spillere nok til kampene. Lidt træls for de spillere vi har som rigtigt gerne vil gøre lidt mere ud af deres badmintonkunnen. Vi besluttede i starten af sæsonen at vi ville give vores nye spillere en rigtig god start i RGIF, så vi tilbød 3 begynderstævner samt kommunemesterskabet som en del af kontinentet. Disse stævner, synes vi i udvalget, er blevet særdeles godt modtaget og til vore eget begynderstævne her i hallen forventer vi at alle vores egne kommer. Vi har tænkt nogle tanker i forhold til næste år og det er stadig på tegnebrættet, men vi har snakket med Juelsminde, Stouby, Barrit og Sejet med henblik på at lave en intern turnering næste år, hvor vi spiller mod hinanden- det er vores mere erfarene spiller, der dermed også kan prøve kræfter af, selvom vi ikke kan samle et helt hold til en DGI turnering. De andre klubber har i år ikke kunne stille turneringshold i DGI regi, så det bliver også diskuteret om vi skulle lave nogle fælles hold sådan dem der virkelig gerne vil møde modstand også kan blive udfordret. Vi håber også at kunne trække en årgang af spillere til Rårup, hvor vores dygtige træner så kunne få dem at arbejde med. Samtidigt vil vi holde fast i begynder stævnerne for at udvikle de nye talenter. Vi har i år haft 26 betalende ungdomsspiller mod 27 sidste år. Vi gver ikke op og vil prøve at se om vi ikke kan tiltrække lidt flere spillere næste år ved at prøve at være lidt mere fremme i skoene lidt tidligere til næste sæson Vi vil godt sige tak til alle vores spillere, trænere og alle de forældre der har givet en hånd med i denne sæson Badmintonudvalget

9 Festsal med scene Opvaskemaskine og nye toiletter Service til 100 personer Tlf.:

10 Rårup Gymnastik og Idrætsforening Tennis Beretning 2014 Der var som altid en del praktiske gøremål der skulle ordnes før sæsonstarten. Banerne skulle klargøres med nyt grus, linier og net skulle monteres og træer og buske omkring banen skulle beskæres. Udvalget fik ved fælles hjælp banerne klar til sæsonen. I 2014 har vi igen kun haft bane 1 klargjort, da aktiviteten er meget ringe - der er i alt 9 registrerede seniormedlemmer, hvoraf 4 er udvalgsmedlemmer. Ungdomstræning var igen i år aflyst. Interessen fra ungdomsspillerne er tilsyneladende helt forsvundet. I forbindelse med sportsugen, var banerne åbnet for alle der havde lyst til at spille tennis, stadig meget ringe aktivitet. Der blev afholdt klubmesterskab i double (4 deltagere stillede op) klubmester i double blev Georg Hedager og Hans Henrik Bager efter en tæt og spændende kamp mod Anette Beck og Tommy Hermann. Set over hele sæsonen må vi konkludere, at vi slet ikke kan være tilfredse med den aktivitet vi har haft i Vi har i udvalget måtte erkende, at vi ikke er i stand til at skabe større aktivitet, og med den særdeles ringe tilslutning til tennisspillet, vil vi fremover kun gøre nødvendigt arbejde for at sikre, at vi fortsat har en bane i Rårup. Vi håber på, der er nogen med nye kræfter har lyst til at involvere sig i tennisarbejdet, så der igen kan komme aktivitet i tennisklubben hold Jer ikke tilbage. Det er medlemmerne der skaber vores klub, og vi er ved at løbe tør for medlemer... Samtidig skal det understreges, at hvis nogen har en god ide til at fremme tennissporten i Rårup og omegn, så sig frem det kan jo være det lige er den ide der skal til for at få flere til at spille. Venlig tennishilsen Tennisudvalget Rårup den

11 Rårup Gymnastik og Idrætsforening Bordtennis Beretning 2014 Bordtennis en sportsgren med tilgang verdens hurtigste sport Vi træner og spiller en gang om ugen I Rårup Skoles Gymnastiksal, vi spiller noget seriøst bordtennis og vi har samtidig nogle rigtig hyggelige timer sammen. Vi er blevet mere end dobbelt så mange medlemmer i forhold til sidste år der er nu 7 seniorer og 7 ungdomsspillere det er jo helt fantastiskt. Vort serie 4, under DBTU spiller om oprykning til serie 3 med øvrige ettere og toere i kredsene, og her får vi noget mere modstand, det er foreløbigt blevet til en sejr og to nederlag. En turnerigskamp spilles af 3 personer fra hver klub, i alt 9 single kampe og en double (bedst af 5 sæt) - Det er spændende at møde de andre klubbers spillere, dels giver det ekstra motivation, men det er også med til at udviklende ens spil, hurtig omstilling er nødvendig, når man på en kampdag skal spille mod 3 personer fra en anden klub - det er en udfordring. Man kan på vores hjemmeside løbende følge med i turneringen, samt hvordan spillerne klarer sig. Vi afholder åbne klubmesterskab torsdag den 19. marts 2015 fra kl der vil blive lavet en turnering blandt de fremmødte for at være siker på en plads i den attraktive turnering er tilmelding nødvendig din tilmelding sendes til til Du kan stadig nå at komme og træne med os i de kommende uger - alle er velkomne - vi håber derfor i udvalget, at flere vil benytte sig af tilbuddet om at spille bordtennis i RGIF torsdage fra kl Venlig hilsen Bordtennisudvalget Rårup den

12 Rårup Gymnastik og Idrætsforening Fodbold Beretning 2014 Året 2014 Fodboldudvalg Træningslejr for u -14 og u -15 piger Marts Igen i 2014(for 4. gang) var der træningslejr i Rårup. Piger og ledere fra hele landet var samlet i Rårup, med flere formål, primært for at spille fodbold og hygge på tværs af alle holdene. Alle var indlogeret på Rårup skole, ca. 220 i alt. Der var kun 3 lokale hold med 2 x Rårup/Juelsminde og 1 hold fra FC Horsens, resten af holdene kom fra egne som Vonsild, Vorbasse, Højer, Ikast, Hammerum, Nord Als, Lyseng og Aarslev/Fyn. Lise Hald og Jan Clausen havde lavet et kæmpe indledende arbejde, med at finde sponsorer, frivillige, dommere og hold m.m. til dette store arrangement. Der ud over var over ca.60 frivillige med i arrangementet hen over weekenden. Der blev arrangeret spisesal med stole og borde, hentet mad m.m, pigernes forældre deltog i madlavningen, hvor Anne Clausen stod for det overordned. De fleste af kampene blev spillet på BGI`s kunstbaner, der var arrangeret bus mellem skolen og banerne. Der blev spillet 25 kampe, hvor Fini og Jønsson dømte på BGI og Hans Henrik Bager dømte på Rårup Stadion. Frivillige blev ligeledes på skolen søndag, for at rydde op. Tusind tak til ALLE sponsorer og frivillige, uden jer ingen alternative aktiviteter i foreningen. Rårup GIF havde flg. Hold tilmeldt DGI og DBU`s 2014 turneringer... Foråret 2014 : U-18 piger, U-14 piger, U-13 piger, Senior-herrer, Oldboys, U-15 drenge, U-8 drenge, U-7 drenge og U-6 drenge. Efteråret 2014: Senior-herrer, Oldboys, U-17 drenge, 2 X U-15 piger, U-9 drenge, U-8 drenge, U-7 drenge Det lykkedes at få et seniorhold på banen, i første omgang med et 7 mands og efter sommerferien med et 11 mands. Alt så lyst ud, men af flere årsager, måtte man se holdet lukke ned kort tid efter, øv-øv, det var en kort fornøjelse. Tak til Allan Egeløv, for tage trænergerningen og det arbejde der fulgte med for senior og U-17 drengene, igennem hele Vi måtte i løbet af 2014 sige farvel til vores U-18 piger og Jens Klint, holdet som om nogen, jo har bragt en masse oplevelser og pokaler med sig hjem fra den ganske ind og udland. I næsten 12 år har Jens Klint og pigerne holdt sammen i tykt og tyndt. Holdet blev bla. Jyske mestre for U-18 og nr. 2 til Dana Cup for U-15 osv osv... + at Lykke Andersen kom på landsholdet, hvor Jens også har en stor del af æren. Vi vil gerne fra udvalget sige Jens tak, for det store arbejde han har påtaget sig igennem tiden op til Juli Held og lykke i fremtiden. Anna Bager trak i DBU landsholdstrøje og var med til flere DBU samlinger.

13 Sommerfesten Igen i år var der under sommerfesten i Rårup arrangeret masser af aktiviteter i løbet af dagen bl.a. fodboldstævne og træningskampe for alle Rårups fodboldhold. Der var fin opbakning fra de omkringliggende klubber og det endte med at i alt 32 hold var klar til kamp. Trods vejret var det en super dag med masser af energi, kampgejst og hygge så en succes vi håber at kunne gentage til næste år. Samtidigt skal der lyde et stor tak til sponsorer og frivillige, uden jer ingen fodbold til sommerfesten. Trænerseminar på Rårup Stadion. Vi har i løbet af året haft besøg af DBU som afholdte et træningskursus for alle ungdomstrænerne. Flere af ungdomsspillerne agerede prøveklud mens trænerne fik afprøvet ny teorier og viden. Det var en inspirerende aften som har givet grobund for masser af nye ideer og tanker. Alle hold har været aktive i forhold til både deltagelse i deres respektive holdturneringer samt ved masser af stævner rundt om i landet bl.a. Gråsten Cup, Dana Cup samt Safari Cup som bliver afholdt ved og omkring Givskud Zoo. En af de, uden tvivl, store og spændende udfordringer som ligger i den nærmeste fremtid er afholdelsen af Landsmesterskaberne her i Rårup, hvor ca børn plus forældre forventes deltagende. Det bliver en spændende og interessant opgave hvor vi håber på masser af opbakning fra lokalsamfundet - uden frivillige kræfter ingen LM. VIGITGT!!! Der søges ny frivillige personer til udvalgsarbejdet for vores ungdom og senior fodbold, håber at flere vil tage denne opfordring/udfordring op og indlede nye eventyr for Rårup GIF... Vi har mulighederne og dejlige faciliteter til rådighed...så søger man masser af oplevelser, både og uden for banen, så er det bare om at komme i gang :) Med sportslig hilsen Rårup GIF`s ungdomsudvalg

14 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag d.29. januar 2015 i Klublokalet 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for RGIF 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Olympia 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af udvalgsmedlemmer 9. Valg af revisor og suppleant 10. Eventuelt Peder Ellegård blev valgt til dirigent 2. Formand Flemming Fredskilde aflagde beretning for Følgende aflagde beretning fra udvalgene: Lise Hald Rie Lykke Georg Hedager Henriette Storm f/ Hans Henrik Bager Jacob Ransborg Flemming Fredskilde - Fodbold - Gymnastik - Tennis - Bordtennis - Badminton - Motioncenter 4. Regnskab aflægges af kasserer Klaus Pedersen og godkendes af generalforsamlingen. 5. Regnskab aflægges af kasserer Klaus Pedersen og godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring 5 godkendes af generalforsamlinegn 7. På valg er følgende: Lene Stein Modtager ikke genvalg Henriette Storm Modtager ikke genvalg Flemming Fredskilde Modtager genvalg - genvalgt Nyvalgt i bestyrelsen er: Rie Lykke Nielsen Valgt for 1 år Tanja Svendsen Valgt for 2 år Frank kristoffersen Valgt for 2 år Valg af suppleanter: 1.Bent Dencher 2. Helle Karlsmose 8. Ændringer i udvalgene Udtræder Indtræder Tennis / bordtennis Bent Dencher Georg Hedager Gymnastik Jane Bøjlesen Motionscenter Ungdomsfodbold Jan Clausen Lise Hald Anders Egeløv Jan Voigt Carsten Andersen Dan Pedersen Christian Rasmussen 9. Valg af revisor og suppleant: Arne Ehmsen og Henrik Vestergård

15 v/erik Yding Bråskovvej 31, 8783 Hornsyld Tlf Fax CVR Nr Tilbud på mobilen send Bråskov til 1910

16 Generalforsamling i Rårup og Omegns Lokalråd og Rårup og Omegns Lokalråds Kultur Fond. Der indkaldes herved til generalforsamling i Rårup Og Omegns Lokalråd Tirsdag d. 10 marts kl i Rårup Hallen. Dagsorden iflg. Vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efterfølgende vil der blive afholdt generalforsamling iflg. Vedtægterne i Rårup og Omegns Lokalråds Kultur Fond. Bestyrelsen Per U Nielsen - Henrik Krogsgaard Kristian Johansen Jan Christiansen Flemming Fredskilde Efterlysning! Rårup og Omegns Lokalråd efterlyser bænke som på billedet nedenfor til vores projekt om Aktive Poster. Hvis du ved hvor vi kan finde bænke som dem der står i Klejs vil vi meget gerne kontaktes.

17 V/ Elly T. Jensen Apotekerbakken Hornsyld Tlf.: Fax Homepage: dognshoppen.dk CVR nr.: Dansk VentilationsTeknik A/S Smedegade Juelsminde Cvr Nr Frisk luft til private og erhverv, samt salg af filter over nettet på:

18 RGIF Fodbold ungdom Indendørs. Stor dag for de små U6 spillere som først gik videre fra indledende runde og tog sejren på hele 3-0 i finalen. Daugård Pwc Cup 15 februar 2015 Fra venstre: Kashmira Frøstrup Mikkel Koch Sophia Bjørnskov William Pedersen Her er lidt billeder fra U7 & U7 stævne i Brædstrup d 21 februar 2015, hvor begge hold spillede nogle rigtige gode kampe, og det blev belønnet med POKALER. U7: Benjamin Nielsen Kasper Olsen Thomas Vestergaard Rasmus Madsen Signe Rasmussen. U6: Kashmira Frøstrup William Pedersen Sebastian Nielsen Valdemar Pedersen.

19 Infomøde Landsmesterskaber Rårup GIF er i weekenden Maj vært for DGI Landsmesterskaber i fodbold for 1. og 2. Klasses drenge og piger. Vi forventer at der deltager ca. 400 spillere og ledere i stævnet. Indkvartering foregår på Rårup Skole, og bespisning foregår i hallen. Rårup GIF skal stå for alt det praktiske i forbindelse med stævnet. Vi får derfor brug for alle de frivillige der kan samles sammen vi var ca. 75 hjælpere i gang da vi afholdte samme stævne i 2010 og INFOMØDE afholdes Torsdag d. 19 Marts kl og Lørdag d. 21 Marts kl i Klublokalet ved hallen. Vi forventer at mødet tager 1-1½ time. Vi har naturligvis kaffe på kanden. Alle er meget velkomne. RGIF bestyrelse.

20 Opstart / en sjov dag Udendørs Fodbold i Rårup Årgang 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og Kom og vær med til en sjov og anderledes fodboldstart. Onsdag d. 8. april 2015 kl til ca Både nye og gamle spillere er velkommen. Den første time vil der være forskellige aktiviteter, alle børn får lov til at prøve alle aktiviteter. Herefter spiller vi en kamp, hvor det er børn mod forældre (husk praktisk tøj/sko ) Til slut er RGIF vært ved pomfritter og slush Ice til alle spillerer i hallens cafeteria. Cafeteriet er åbent, så forældre også har mulighed for at købe. Der er ingen tilmelding, så mød bare op til en forhåbentlig sjov opstartsdag. Har du spørgsmål så kontakt Henrik Vestergaard på tlf Vi glæder os til at se jer Mange hilsner Trænerer og fodboldudvalget i RGIF

21

22 Sommer Danse Fitness / Step I Rårup Hallen Onsdage 8/4-10/ Kl gange 330,- kr. Gratis Prøvetime bare kom! Onsdage 1/ kl Vi danser til danske / internationale hits og latinamerikanske rytmer. En effektiv og alsidig træning, hvor vi tager små håndvægte og stepbænken med i nogle af dansene, så vi både træner kondition, koordination og styrke (og smilebåndet). Kom og dans med os! Tilmelding og betaling på

23

24 Kære piger og forældre, Rårup GIF U15 Piger årgang Udendørs forår 2015 Foråret og en ny sæson er ikke så langt væk så planlægningen er i fuld gang - der er en række faktorer, der skal være på plads, for at vi kan tilbyde spændende og attraktivt fodbold for pigerne i foråret. Rammerne er på plads, og vi håber, at aktivitetsniveauet som er beskrevet nedenstående, betyder der er mange piger, der har lyst til at deltage. Sammen med bestyrelsen er der udarbejdet nedenstående: MÅLSÆTNING Det er klubbens mål med udgangspunkt i fodboldens muligheder at give pigerne gode sportslige oplevelser, med individuelle udfordringer, der højner den enkeltes kompetencer - fællesskabet står i centrum, og fodboldspillet er rammen om fællesskabet. Resultmål: At tiltrække nye spillere til pigegruppen At slutte blandt top 3 i foråret Hvis du vil holdes orienteret eller være med som spiller eller forældre, så opret dig via linket eller scan QR koden med din telefon. HOLDINFO 1. træning tirsdag den 3. marts 2015 kl til Træningsdage tirsdage og torsdage Træningsturnering i FC Horsens marts (Hummel Cup) Holdet deltager i JBU U15 Piger B, hvor der er flere lokale hold, så vi forventer at komme i en pulje, hvor der ikke er langt til udekampe Turnering afvikles i april, maj og juni (der forventes 8-12 kampe) Kampe primært i weekenden Sidste træning før sommerferien torsdag 26. juni 2015 Kontingent spillerbetaling 375,00 Deltagelse i træningslejr Hummel Cup (20-22 marts) spillerbetaling 475,00 Med venlig hilsen Hans Henrik Bager

25 En beretning fra Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv Anders Munkøe skrev i sin tid om Anton Pedersen fra Højgaard, det gamle alderdomshjem i Åstrup. Ligger man inde med billeder af Anton, er lokalarkivet meget interesseret i at modtage eller låne det til indscanning. Det samme med billeder af Højgaard. Arkivet ligger foreløbigt kun inde med tre styk i dårlig kvalitet. Både nye og gamle billeder har interesse. Kontakt os på eller Ved en nabo: Anders Munkøe. Det gik, som han ønskede. I 1941 var vi flyttet ind som et ungt lærerpar på Åstrup skole. Vor nære nabo var Højgård, som da var Rårup sogns alderdomshjem, med plads til ca. 10 ældre. Højgård var i slutningen af 1800-tallet blevet købt som fattiggård. Den var en almindelig bondegård, som fik tilbygget en boligfløj med værelser. Da vi ind i 1900-tallet fik bedre forhold for de ældre, blev Højgård ændret til at være et almindeligt alderdomshjem. Som nabo lærte jeg de ældre at kende og snakkede hyppigt med dem, især de, der kom i skolen for at låne biblioteksbøger. En af dem, der kom mest, var Anton Murer. Egentlig var Antons efternavn Pedersen. Da man i byggede det nye Hvilehjem i Rårup, blev der naturligvis snakket meget om denne flytning, der ville komme. Men Anton så ikke hen til den og ville helst slippe for den. Og det gjorde han også. Han døde en månedstid før overflytningen, nemlig den 15. Nov og var da 101 år gammel. Om Anton, som sikkert huskes af en del af hvilehjemmets nuværende beboere skal fremdrages nogle hovedtræk. Mon han ikke er den, der i vort sogn har nået den højeste levealder? Anton var altså 90 år, da jeg blev has bibliotekar. Og han kom regelmæssigt og hentede bøger op gennem alle 1940-årene, indtil han blev 99. Så en dag kom han med sin stabel af bøger, lagde dem fra sig og sagde: Det er de sidste, A skal låne. Naturligvis spurgte jeg: Hvorfor nu det? Jo, sagde Anton, når A har vendt det sidste blad, kan A ikke huske, hvad bogen var om. Så nu vil A hellere læse Ingemans romaner, som A kan huske fra min drengetid, og dem har A selv. Da Anton året efter fyldte 100 år, var der stor frokostsammenkomst for ham, hvor blandt gæsterne også var sognerådet, provsten og naboer. Da var Anton faldet en del af og gjorde det nu hurtigt og i tydelig grad. Stille ebbede hans liv ud. Kort efter sin 101-års fødselsdag døde han stille og blidt. Han slap for den flytning til det fine hjem, sådan som han ønskede det. Nu kan der jo være beboere, der gerne vil vide mere om Anton. Derfor det følgende. Anton er født den 23. okt i Åstrup Kær. Der var 12 søskende i hjemmet. Dengang boede der mange mennesker i hytterne i Kæret. En halv snes huse lå der langs foden af bakkedraget. Familierne ernærede sig ved daglejerarbejde, og så var der i enden af hytterne plads til ko, gris, får og høns. Til hver hytte hørte en lod af engjorden, så der var foder til den lille besætning. Anton gik i skole i Åstrup skole til en lærer Brandt, som var lærer i Åstrup fra Og han gik til præst hos en provst Paludan i Rårup. Han var tjenestedreng fra sit ellevte år på gårde i Åstrup, men kom i murerlære efter sin konfirmation. Han fortalte, han sov hjemme, men fik kosten de steder, de arbejdede. Arbejdet begyndte kl. seks, så det var tidligt man skulle op og af sted, eftersom man gik til fods til arbejdsstedet. Anton fandt sin pige i Åstrup, og da de blev gift, fik de et af husene i Kæret. Senere havde de en tid ejendommen, nu Åstrupvej nr. 27, men det vigtigste var stadig at være murer. Efter nogle år her flyttede Anton til Lillelund, hvor han først boede i ejendommen nr. 25 og til sidst i nr. 31, som nabo til sin brodersøn: Johan Pedersen, Højbo. I lageret af erindringer er det en glæde at huske en så livserfaren, rask gammel mand som Anton, den eneste 100-årig, jeg har kendt, - frisk lige til det sidste. Aldrig har jeg hørt om, at han har haft en sygedag.

26

27 BESKÆRINGSKURSUS. Torsdag den 19. marts kl. 19:00. Havlykke Planteskole, Pærgårdsvej 9, Sønderby, 7130 Juelsminde "Er du i tvivl så klip" har vi hørt nogen sige. - Nu skal vi blive lidt klogere - Planteskoleejer Carl Magnus Jensen vil fortælle og vise os, hvordan vi beskærer træer og buske. - Hvad sker der i planten når vi klipper og hvorfor skal vi overhovedet klippe i den? Vi skal have en aften på Havlykke Planteskole, hvor Carl Magnus vil både vise os og fortælle om - den for nogen - lette kunst at beskære og klippe i træer og buske. Vi er trods alt rigtig mange som har svært ved at sætte saksen/saven i busken/træets ved. - Så kom og få en både hyggelig og lærerig aften, med både praktisk og teoretisk gennemgang af beskæring. Hvis du har en busk eller træ derhjemme, som du er i tvivl om, hvordan den kan/skal beskæres - så tag et billede og medbring det den 19. marts, så kigger vi på det. Pris: kr. 60,- (ikke medlemmer kr. 75,-) incl. kaffe og kage Tilmelding til Kirsten Mortensen på tlf eller mail senest den 13. marts. SJÆLDNE TRÆER OG BUSKE Tirsdag 14.april kl på Stouby Skole, Vejlevej 93, 7140 Stouby (indgang og parkering foran skolen ud til Vejlevej) Interessante Anne Marie Lund Pedersen fra Lønbæk Planteskole ved Morre i nærheden af Holstebro, kommer sammen med sin mand og 36 sjældne, spændende og anderledes træer og buske. De 36 forskellige årstidsrelaterede planter er med i flere eksemplarer, så man kan se, røre og dufte dem. De er valgt ud efter, hvad der er allerflottest lige nu. De kan købes efter foredraget. Forudbestilte planter medbringes fragtfrit. Se på hjemmesiden Anne Marie tager mod betaling via dankort. Entre: kr. 50,- (ikke medlemmer 70,- ) incl. kaffe, kringle og småkager

28 Spar As Vig Gludvej 20 As Vig, 7130 Juelsminde TLF Åbent alle ugens dage

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem Boldøjet Kontakt: Kristian van der Bijl VOLLEY Michael Christiansen BOLDØJET :Helle Kirkeby :Inge Vinther :Ingelise Kahr :Margrethe Børresen : 8683 6711 8683 7013 8683 6943 8683 7047 8683 7323 Kontakt

Læs mere

EFTERÅR/VINTER SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU

EFTERÅR/VINTER SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU EFTERÅR/VINTER SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU Hvis alle gir en hånd med Sommerferien er overstået, og børnene er tilbage i skole og daginstitutioner

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER

2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER 2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER Hvis alle gir en hånd med Sommerferien er overstået, og børnene er tilbage i skole og daginstitutioner

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Brande Badminton Club

Brande Badminton Club Brande Badminton Club December 2010 - Nummer 2-28. årgang Indhold Side 2: Forord ved formanden Aktivitetskalender Side 3: Badmintonstævner Side 4 Tilmelding til stævner Holdbilleder Side 5: Hilsen fra

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar KRATTEN December 2003 NR. 6 ÅRGANG 36 BADMINTON Julen kommer til Gistrup FODBOLD GYMNASTIK TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen Banko: Nye spilledere søges Fodboldynglinge

Læs mere

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen.

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1 31. årgang Nr. 1 marts 2008 Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Generalforsamling...

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

SEIF-Nyt 40 år. Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9. 1Marts 2008 40. årgang

SEIF-Nyt 40 år. Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9. 1Marts 2008 40. årgang SEIF-Nyt 40 år Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9 1Marts 2008 40. årgang Brug banken som medspiller! Lad det lokale hold komme på banen, når du skal snakke økonomi. Hos os finder du dygtige medspillere,

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Nr. 1 Jauar 2013 38. årgang

Nr. 1 Jauar 2013 38. årgang Nr. 1 Jauar 2013 38. årgang Sydmors traditionsrige julestævne blev for første gang afviklet i Sydvestmors Kulturog Fritidscenter. Ca. 750 spillere dystede på fodboldbanerne i de 3 juledage. Se side 20-21.

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl. NR.17 ANNONCETILLÆG TIL LOKALAVISEN FAVRSKOVPOSTEN UGE 21 ÅR 2015 INDSIGT Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen FOTO: Michael Hejlskov Favrskov

Læs mere

dalby gymnastikforening

dalby gymnastikforening ALY dalby gymnastikforening Marts 2007 31. årgang F. G.. f o d b o l d g y m n a s t i k b a d m i n t o n V L L Y b a l l m o t i o n 100 års jubilæum side 3 og 14 ordic Walking/stavgang side 8 Vendepunktet

Læs mere

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE SPORT FOR LIVET... I GREJS-DALEN Forår/sommer 2012 FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE Vigtige datoer Fællesopstart for alle udendørs fodboldhold 24. marts 2012 Gymnastikopvisning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere