Dialogbaseret trafikplanlægning på tværs af landegrænser kan det lade sig gøre?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret trafikplanlægning på tværs af landegrænser kan det lade sig gøre?"

Transkript

1 Aalborg Trafikdage 2006 Dialogbaseret trafikplanlægning på tværs af landegrænser kan det lade sig gøre? Af: Øystein Leonardsen, cand. techn. soc., Lead Partner COINCO Fagfællebedømt ISSN

2 Abstract: Politikere i korridoren Oslo-Gøteborg-København-Berlin ønsker at binde korridoren bedre sammen og dermed skabe forudsætningerne for regional udvikling på et miljømæssigt forsvarligt grundlag. Velvidende at det ikke kan dikteres blev der i 2005 sat et udviklings- og samarbejdsprojekt i gang under titlen Corridor of Innovation and Cooperation. Projektet har til formål at formulere en udviklingsstrategi for politikerne, som kan tiltrædes i Ved at anvende dialogbaserede planlægningsmetoder i strategiudviklingen er det håbet at arbejdet bliver bedre forankret og at den eksisterende viden i korridoren bliver aktiveret. Dette paper diskuterer hvorledes opgaven er grebet an og hvilke resultater, der allerede nu kan aflæses. Forfatter: Lead Partner COINCO, Cand. techn. soc. Øystein Leonardsen Keywords: Transnational dialog based planning, infrastructure, COINCO, Interreg, regional development Nøgleord: Interregional planlægning, dialogmetoder, regionaludvikling, trafikplanlægning, Interreg, COINCO Indhold: Abstract:... 2 Indhold:... 2 Indledning... 3 Corridor of Innovation and Cooperation (COINCO)... 3 Dialogbaseret planlægning... 4 Fra vision til strategi... 5 Formulering af visioner... 6 Fremtidsværkstedet... 6 De regionale værksteder... 6 Visionsdokument... 7 De konkrete temaer... 9 Resultater Fælles plandokument Fokus på Nord-Syd Nye udviklingsprojekter Metode Referencer Fagfællebedømt ISSN

3 Indledning Udviklingen i Europa går i retning af større regionale enheder i forhold til lokalisering af boliger, arbejdssteder og andre trafikskabende funktioner. Der er et voksende behov for at skabe sammenhænge på tværs af regionale skel, også når de går på tværs af nationale grænser. Derved udfordres en national og lokalt forankret planlægningstilgang, og der er altså ikke kun tale om traditionel infrastrukturplanlægning. Samtidig er det ikke alene de infrastrukturelle anlæg, der optager beslutningstagerne, men i lige så høj eller højere grad det regionale udviklingspotentiale, som bedre og tættere forbindelser kan frigøre. Endelig er bæredygtighedsaspektet meget væsentligt. De trafikale behov for f.eks. en Femern forbindelse er flere gange beskrevet i tykke konsulentrapporter, ligesom man rundt omkring i kommunerne og i regionerne kan finde mange udredninger om regionale udviklingspotentialer. Der findes altså en stor viden om både de trafikale spørgsmål som de relevante udviklingspotentialer, ligesom miljøkonsekvenserne ofte også er belyst i større eller mindre grad. Den store viden kommer dog ofte ikke i samspil, da aktørerne skriver fra hvert deres miljø eller region. Der er altså brug for at udvikle planlægningsmetoderne og der er brug for at aktivere den store viden, som findes på tværs af de regionale og faglige miljøers skel. Med dette udgangspunkt formulerede regionale politikere i Skandinavien, organiseret i Den Skandinaviske Arena, sammen med Berlin/Brandenburg et udviklingsprojekt omkring korridoren Oslo-Gøteborg-København-Berlin. For at understrege udviklings- og samarbejdsaspektet blev det valgt som navn for projektet: Corridor of Innovation and Cooperation (COINCO). Corridor of Innovation and Cooperation (COINCO) COINCO er et samarbejdsprojekt mellem 18 danske, svenske, norske og tyske partnere. I Skandinavien er partnerne kommunale og eller regionale, mens den tyske partner repræsenterer landet Brandenburg og byen Berlin. Partnere i COINCO: Danmark Norge Sverige Tyskland Københavns Kommune (Lead Partner) Københavns Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholm Regionskommune Oslo Kommune Akkerhus Fylke Østfold Fylke Business Region Göteborg Region Halland Region Skåne Region Västre Götaland Helsingborg Kommune Lund Kommune Lanskrona Kommune Malmö Stad Investionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Fagfællebedømt ISSN

4 De skandinaviske partnere er organiseret i Den Skandinaviske Arena (DSA), som er en samarbejdskomite mellem Göteborg-Oslo regionerne (GO-rådet), Region Halland og Øresundskomiteen. Samarbejdet i Den Skandinaviske Arena har til formål at knytte vækstregionerne Øresund og Göteborg-Oslo (inkl. Halland) sammen. Samarbejdet skal føre til et fælles bæredygtigt, attraktivt og konkurrencedygtigt område i et Europæisk og globalt perspektiv. I korridoren Oslo-Göteborg-Øresund findes næsten 7 millioner indbyggere. Her er to hovedstæder, flere store byer og nogle af Nordens vigtigste centre for logistik, forskning og uddannelse, samt et unikt udbud af kultur og turistattraktioner. En politisk samarbejdskomite er etableret med repræsentanter fra GO-rådet og Öresundskomiteen. Præsidiet udgøres af Göran Johansson, Göteborg Kommune, Klaus Bondam, Københavns Kommune, Christine Axelsson, Region Skåne og Erling Lae, Oslo Kommune. Den politiske samarbejdskomite har identificeret et antal strategiske og aktuelle samarbejdsområder, hvor paraply-netværk kan etableres og konkrete projekter igangsættes som f.eks. COINCO. Berlin/Brandenburg omfatter en europæisk metropol og er som det eneste område i de nye tyske lande, som ikke er præget af tilbagegang. Berlin/Brandenburg udgør desuden et knudepunkt mellem de nye EU-lande mod øst. Ved at vælge Berlin/Brandenburg som samarbejdspartner bliver den gamle Nord/Syd-relation synlig, samtidig med at der åbnes op overfor de nye Øst/Vest-relationer. COINCO blev igangsat i foråret 2005 og forventes afsluttet i Projektet har en samlet bevilling på godt en million. EU s Interreg program, som har til formål at skabe regionale samarbejdsprojekter på tværs af landegrænser bidrager med mere end halvdelen af finansieringen. COINCO er organiseret i fire såkaldte Work Packages, hvoraf de 3 er forankret på RUC, mens den fjerde er forankret i Tyskland hos ILB. Københavns Kommune har det overordnede projektansvar som Lead Partner. Dialogbaseret planlægning En væsentlig udfordring for planlægningen er at planlæggerne sjældent har magten til at føre planerne ud i livet. Hvis planer skal blive til noget, så er det afgørende at processen sker i dialog med både dem, der berøres af planerne og dem der rent faktisk kan bidrage med at gennemføre disse planer. Denne udfordring bliver ikke mindre, når planlægningsniveauet er grænseoverskridende. Fagfællebedømt ISSN

5 Som ovenfor nævnt, så er COINCO omfattet af EU s interreg program, som netop har til formål at fremme den grænseoverskridende dialog. For både DSA og Berlin/Brandenburg var det vigtigt at få synliggjort korridoren og samarbejdet i korridoren. Endelig var der i projektet en erkendelse af at en traditionel analyse med tilhørende dataindsamling og publicering ikke ville resultere i meget mere end rapporter til hylden På den baggrund var det oplagt at fokusere på planlægningsmetoder som bringer aktørerne sammen og aktiverer den fælles viden. I København er der efterhånden bygget en lang tradition med dialogbaseret planlægning op på det helt lokale niveau. Ikke mindst kvarterløftprojekterne er gode eksponenter for en netværksbaseret planlægning, som tager udgangspunkt i de lokale interessenter, borgere og erhvervsliv. I løbet af de sidste år er der på kvartersniveau desuden lavet lokale trafik- og miljøplaner, hvor dialogen har været i centrum. Sidste skud på den stamme er kommuneplanen for Valby, som er lavet i samarbejde med Valby lokaludvalg i en lokal dialogproces. Sammenfattende for disse og mange andre eksempler er at de er relativt lokale og at deres succes oftest har været af lokal karakter. Det er efter vores opfattelse ikke forsøgt før i et internationalt endsige nationalt regi, at bruge dialogplanlægning som værktøj. Så der er meget nyt i projektet: Et nyt politisk forum (DSA) en ny og ukendt korridor og uprøvede metoder. For at kvalitetssikre processen og for at etablere netværk mellem forskere i korridoren blev der i efteråret 2005 afholdt et peer review i København med deltagelse fra alle dele af korridoren. Fra vision til strategi Det konkrete slutprodukt for COINCO er et strategidokument som den politiske samarbejdskomite i DSA og Berlin/Brandenburg kan bruge i deres bestræbelser på at skabe en bæredygtig regional udvikling. For at nå dertil gennemløber projektet tre faser: Visionsfasen Konkretiseringsfasen Strategifasen Fagfællebedømt ISSN

6 Lige nu befinder vi os i konkretiseringsfasen, mens visionsfasen blev gennemført i løbet af vinteren 2005/06 med en politisk tiltrædelse af et visionsdokument [1]. I løbet af dette efterår begynder strategifasen, som afsluttes med en stor politikerkonference i marts Formulering af visioner Hvordan sætter man folk på tværs af sprog, lande og fag i gang med at formulere visioner for en region, som kun i ringe grad har en identitet? Vi kunne have valgt mange forskellige metoder, men valgte at tage udgangspunkt i en velafprøvet metode: Fremtidsværkstedet. Vi organiserede det således, at der først blev lavet regionale værksteder og til sidst samledes vi på tværs af de lokale værksteder og formulerede de tværgående temaer Fremtidsværkstedet Ideen med et fremtidsværksted er at skabe en tryg atmosfære som hjælper deltagerne til at formulere sig frit i forhold til værkstedets tema. Ved at aktivere deltagerne på forskellige måder fysisk såvel som intellektuelt frigøres der megen kreativ energi, og det bliver en oplevelse ud over selve emnet, hvilket igen gør det enklere at fastholde indholdet. Fremtidsværkstedet gennemløber tre stadier: Kritikken: Alt hvad der er galt kommer på bordet. Her er fokus at få sat ord på alt det, der ikke virker, alt det negative. Utopien: Hvis alt var tilladt og uden grænser, hvad kunne det så blive til? Der er fokus på de ideelle mål Realisering: Hvordan kommer vi til den ønskede fremtid? Her gælder det om beskrive, hvilke tiltag, der kan bringe os nærmere utopien. Ved at kombinere plenumarbejde med mindre grupper, er det muligt at formulere på tværs af medbragte synspunkter og holdninger. Ikke mindst den anonymitet, de enkelte udsagn får, gør det muligt at komme udover standardfraserne og klicheerne. De regionale værksteder De tre regionale værksteder forløb ikke ens. De forskellige regionale udgangspunkter gav sig udslag i forskellige bud på problemstillinger, visioner og handlinger. For deltagerne i GO-regionen er korridoren adgangen til Europa og dermed en livline i forhold til regional udvikling. Det giver et meget klart og entydigt billede på korridoren og på opgaven. For GO-regionen er det afgørende at for den regionale udvikling at regionen bliver koblet tættere på det kontinentale Europa. Fagfællebedømt ISSN

7 I Øresundsregionen er det ikke nær så klart, hvad COINCO, som samarbejds- og udviklinskorridor reelt kan bidrage med, men omvendt er man også i Øresundsregionen meget optaget af forbindelserne syd på, ligesom man er opmærksom på den negative effekt transittrafikken fra nord har. Hvilke positive udviklingspotentialer en tættere forbindelse til GO-regionen kunne få for Øresundsregionen stod mere uklart, hvorimod tættere forbindelser til Tyskland og dermed Europa virkede intuitivt mere oplagt. Set fra Berlin/Brandenburg er Skandinavien en af de tyndere og mere ukendte korridorer. Her er der et stærkt Øst-Vest fokus, hvor ikke mindst relationerne til Polen, men også til f.eks. Hamburg opfattes som strategisk meget væsentlige. Det var altså en særlig udfordring at se forbi klicheerne: De danske strande, norske fjelde og svenske elge. Visionsdokument De regionale fremtidsværksteder er dokumenteret på forskellige måder. Undervejs blev der taget digitale billeder af vægaviser, ligesom der på de to første også blev lavet en lille film. Alle tre værksteder er skriftligt dokumenteret og kan downloades fra projektets hjemmeside. Nedenfor er teksten til visionsdokumentets opsummering gengivet på engelsk, og det blev tiltrådt af politikerne i Den Skandinaviske Arena på deres møde i februar 2006, og har således bred politisk opbakning. Visionsdokumentet sammenskriver de analyser eller problematiseringer, som kritikfasen på fremtidsværkstederne udtrykte, at korridoren er svagt formuleret og at væksten først og fremmest er koncentreret omkring de store byer, som ligger relativt langt fra hinanden. Utopifasen viste, at metaregionale udviklingspotentialer kunne fremdyrkes, og at velplanlagt vækst var en særlig kvalitet. Sideløbende med fremtidsværkstedet gennemførte den tyske partner (Stroschein Consult) et større survey og interviewrunde i korridoren med henblik på at fange innovationstemaer, som ikke blev afdækket i fremtidsværkstederne. Christoph Stroscheins analyser og dialogmøder indgik dermed også i den endelige formulering af konkrete temaer. Fagfællebedømt ISSN

8 SUMMARY OF VISIONS DOCUMENT In the decades to come, the Corridor of Innovation and Cooperation (COINCO) has the potential of becoming one of the leading global areas of innovation and growth. Common values, complementary productive structures, a political will to cooperate across borders and a high level of skills are the background on which this potential has to be realized. The COINCO-project has as its main objective to develop a strategy that can support this process, in the form of a Strategy Document that can be approved by the politicians representing the 18 partners of the corridor. The present Visions Document represents a first step, pointing out the main themes of the strategy, themes which have to be developed further. Based on results from regional scenario workshops carried out with actors from the GO-region, the Øresund-region and the Berlin- Brandenburg region, this paper describes a vision of the COINCO-corridor getting more and more integrated, and thus becoming a region more than just a corridor. The common theme of these workshops was Smart Growth: How can growth, mobility and environment combine in the COINCO corridor 2025? This theme rests on a couple of preconditions. The COINCO corridor embodies the four metropolitan areas of Oslo, Gothenburg, Copenhagen-Malmö and Berlin. Each of these metropolitan areas is a regional centre in itself and in-between the cities are areas of high recreational and touristic value. Even though the metropolitan areas in many ways can be regarded as the motors of development and innovation, there is a common understanding that the interaction between the metropolis and its region is feeding the motor, and that development should include the whole of the regions and the whole of the corridor. One of the interactions is based on the value of being near to both the metropolis and its facilities and to nature and its recreational resources, and thus also to protect nature and keeping high environmental standards. Distances between the four metropolitan areas are significant. A closer collaboration within the corridor will need an increased mobility of persons and of goods, and thus also improvements in transport infrastructure. But thinking in terms of smart growth implies that increased mobility can be obtained in many ways and that efficient transport solutions or even transport elimination through careful planning or through the use of ICT should be part of the strategy. The document points at eight themes that should be investigated further in the COINCO-project and become the pillars of the Strategy Document. This investigation will not merely be an intellectual exercise, but must find the common grounds on which further collaboration within the corridor can be founded. Thus, the investigation will be conducted by Thematic Working Groups, consisting of partners and significant actors from different parts of the COINCO-region. The work of the Thematic Working Groups will be to collect existing data and make analyses (supported by the COINCO project team and other expertise) and on this base to negotiate a common strategy within their theme. This will go on at Thematic Workshops taking place in the autumn. The selection of themes for further investigation is based on the output of the Future Workshops, as well as the proposals from Work package 4 of the COINCO project on Innovation Potentials. If the idea of the COINCO-corridor turning into a COINCO-region has to be realized, it must be based on identifying areas of cooperation for industries from different parts of the corridor, giving global competitive advantages for all participants. The number of potential areas is very high, but here we have proposed four areas where the potentials are obvious: Innovation in creative industries Innovation in security industries Innovation in tourism Innovation in sustainable energy systems In order to keep a balanced and sustainable growth within the whole of the corridor a theme is proposed on Networks of city regions The increased collaboration will need a high mobility and thus an improvement of the transport infrastructure. Thus the themes on Sustainable freight transport systems Interregional passenger transport systems Finally, a theme on the institutions that can support the process of integration of the COINCO-region Trans-national knowledge and planning institutions A common strategy for the development of a COINCO-region could and should of course be much more comprehensive. But with a strategy within these eight themes the process would come to a good start. Fagfællebedømt ISSN

9 De konkrete temaer Først og fremmest handler det om at vise, hvilke potentialer der ligger i et forøget erhvervsmæssigt samarbejde, og som kan give globale konkurrencefordele. Det kan der være inden for mange områder, men i COINCO-sammenhæng satses der på fire, nemlig innovation inden for de kreative erhverv (f.eks. teater, musik, design, computerspil, webdesign) innovation inden for security industries (virksomheder, der beskæftiger sig med sikkerhedsteknologier f.eks. i forhold til lufthavne, sportsbegivenheder eller godstransport) innovation inden for turisme innovation inden for bæredygtige energisystemer For at sikre en afbalanceret og bæredygtig udvikling i hele korridoren er der udviklet et tema om netværk af storby-regioner Det forøgede samarbejde kræver som nævnt en høj mobilitet og en forbedring af infrastrukturen. Det er tematiseret i bæredygtige godstransportsystemer interregionale passagertransportsystemer Og endelig er der et tema om de institutioner, der skal understøtte integrationsprocessen inden for COINCO transnationale videns- og planlægningsinstitutioner Processen frem mod strategivedtagelse Siden visionen og de otte temaer blev tiltrådt, gik projektet ind i en ny fase, hvor deltagerne i fremtidsværkstederne blev opfordret til at deltage i formuleringen af strategier inden for hver af de otte temaer. Før sommerferien blev de første idémøder afholdt og henover sommeren og efteråret skal grupperne gøre sig færdig, således at en samlet strategi kan forelægges til politisk behandling i november Herefter vil den gå i offentlig høring og blive behandlet politisk i de respektive by- og regionsråd. Den samlede strategi vil efter høringsperiodens udløb blive forelagt projektets politiske styregruppe i marts Fagfællebedømt ISSN

10 Resultater COINCO blev sat i verden for at binde Den Skandinaviske Arena sammen med Nordtyskland. Det var et særligt stærkt ønske at udvikling og samarbejde blev et omdrejningspunkt, og der var en forventning om at den dialogbaserede metode ville bidrage med bedre resultater end en mere traditionel planproces. Dialogen En væsentlig udfordring for projektet viste sig at være rekruttering til fremtidsværkstederne, i sær i Øresundsregionen blev der en overvægt af kollektivtrafik orienterede deltagere. Her kunne en stærkere markedsføring måske have styrket rekrutteringen. Omvendt gav værkstedet et afbalanceret og politisk set bæredygtigt resultat. På trods af sproglige og i mindre grad kulturelle forskelle mellem regionerne, så var det ikke noget problem at gennemføre fremtidsværkstederne på tværs af landegrænserne. Det blev dog ikke forsøgt at gennemføre et fremtidsværksted på tværs af hele korridoren. Ideen med at udvikle visionen nedefra og sende den opad viste sig frugtbar. Regional sammenhæng Udgangspunktet var tre relativt uafhængige storbyregioner. Det kan vel ikke konkluderes at der er skabt en ny sammenhængende region med COINCO, men de første skridt i retning af at formulere fælles regionale strategier er taget. Udvikling Med visionsdokumentet og den bagved liggende proces blev det muligt at sætte arbejdet i gang med at udvikle konkrete projekter, og selvom der først om et halvt års tid kan tages stilling til de enkelte projekter, så er det tydeligt at den politiske vilje til at føre nye projekter frem er stor. Fagfællebedømt ISSN

11 Referencer Om COINCO: Om Interreg: Om Den Skandinaviske Arena: 1 Vision Document kan down-loades på Fagfællebedømt ISSN

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

EAST WEST TRANSPORT CORRIDOR II

EAST WEST TRANSPORT CORRIDOR II EAST WEST TRANSPORT CORRIDOR II A Green Corridor Concept Lead Partner: Region Blekinge Kontaktpersoner: Magnus von Schenk Annika Henesey 13 06 2006 The missing link Strategi for EWTC Pan-Europæisk perspektiv.

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Trafikdage, Michael Bruhn Barfod Adjunkt, DTU Transport Introduktion Beslutningstagning

Læs mere

Den SkanDinaviSke arena

Den SkanDinaviSke arena Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

CMP - fra infrastruktur til meget mere

CMP - fra infrastruktur til meget mere CMP - fra infrastruktur til meget mere CEO Johan Röstin Danske Havnes konference 2016 CMP forhistorien Øresundsbro 2000 Dragør-Limhamn lukket oktober 1999 Dan-Link lukket juni 2000 To Flyvebådsruter Malmö-

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov 25.10.2010 Nordisk seminar, Oslo Det vil jeg sige Intro: Øresundsregionen som Kreativ Metapol Baggrund: Hvordan

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013

Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013 Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013 Internationalisering i kommuneplanen Et af kommunens mål er at arbejde mere internationalt som organisation. Det skal være naturligt for

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Spil i undervisningen

Spil i undervisningen Indledning tema 1: Spil i undervisningen Steffen Löfvall Chefkonsulent Dekansekretariatet for uddannelse Copenhagen Business School sl.edu@cbs.dk Michael Pedersen Specialkonsulent Akademisk IT Roskilde

Læs mere

Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart

Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart Bjarke W. Bøtcher Oslo,6 maj 2014 Chefkonsulent & Priority Area Coordinator Søfartsstyrelsen, Danmark Indhold Prioritetsområdernes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

The North Sea Region Programme København, 30 Oktober 2008 Christian Byrith & Erik Fuglsang

The North Sea Region Programme København, 30 Oktober 2008 Christian Byrith & Erik Fuglsang The North Sea Region Programme 2007-2013 København, 30 Oktober 2008 Christian Byrith & Erik Fuglsang Hvad er Nordsø-programmet? Interreg IVB program Har eksisteret siden 1997 Tæt samarbejde med North Sea

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Schenker A/S i Danmark

Schenker A/S i Danmark Schenker A/S i Danmark Lars Sandholdt Head of Intermodal and RLF 14. maj 2014 2 Hvem er vi? 3 Hvem er vi? Source: Deutsche Bahn DB Mobility Logistics Daten& Fakten 4 DB s organizational structure consists

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus Competitive Intelligence Analysis Seminars København 23. maj 2007 24. maj 2007 Intelligence and for the Strategy Process - Learn practical understanding of how to apply the methods. Understanding the future

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere