ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ KULTUROMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ KULTUROMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ KULTUROMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: eller med post til Region Sjælland, Uddannelse & Kultur, Alléen 15, 4180 Sorø Kun følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Detailbudget med finansieringsplan (budget skal være udspecificeret). Ved flerårige projekter skal ansøger lave en finansieringsplan for udbetalinger. Ansøger skal endvidere oplyse, om midlerne er ansøgte eller bevilgede. OBS: Vi modtager som udgangspunkt ikke yderligere bilag end budget og evt. procesplan. Der henvises i øvrigt til støttekriterier for nærmere betingelser for udbetaling af støtte 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Billedkunstnerisk Grundkursus i Kulturregion Midt og Vestsjælland Projektperiode (start og slutdato): 2009/2012 Projektets samlede budget: ,- Hvilket beløb ansøges der om: ,- søges som ekstrabevilling / Projektet har tidligere opnået støtte fra Region Sjælland, men da egenfinansieringen er blevet øget og da der er modtaget afslag fra Kultur i hele landet ansøger vi om ekstrabevilling Procentdel af samlede udgifter (støtteprocent) : / 2. Oplysninger om ansøger Ansøgers navn: Kulturregion Midt- og Vestsjælland Adresse: Vesterlyngvej 8, 4500, Nykøbing Sj. Tlf.: fax: Evt. hjemmeside: Cvr.nr. og /eller cpr.nr.: Pengeinstitut: Navn på projektansvarlig: Kulturchef Hardy Granhøj Jørgensen Tlf.: fax: Navn på juridisk ansvarlig/regnskabsansvarlig (ansvarlig for aflæggelse af økonomi): BGK leder Annette Salvad/Hardy Granhøj Jørgensen Tlf.: fax: Kontaktperson på projektet: Annette Salvad og Hardy Granhøj Jørgensen Tlf.: fax: Side 1 af 6

2 3. Projektbeskrivelse Her beskrives projektets formål, idé, tidsplan, aktiviteter samt målgruppe kort og præcist. Der må ikke vedlægges yderligere bilag til denne beskrivelse Billedkunstnerisk Grundkursus i Kulturregion Midt og Vestsjælland Formål: I første omgang oprettes et 3-årigt forsøgsprojekt. BGK er et tilbud til talentfulde unge mellem 15 og 25, der ønsker at videreudvikle deres talent indenfor billedkunstområdet på et højere niveau. BKG tilrettelægges og udvikles i henhold til de erfaringer forprojektet giver. Undervisningen gennemføres på et fagligt professionelt niveau og varetages af akademiuddannede, udøvende kunstnere og kunsthistorikere eller personer med tilsvarende højt fagligt niveau. Her sidestilles med professionalismen på Musikalsk Grundkursus. Se bilag 2, side 8. Undervisningen foregår både i de respektive afdelinger, og som fællesundervisning for studerende fra alle tre afdelinger. Endvidere inddrages og benyttes de kunstneriske ressourcer, som Kulturregionen indeholder f.eks. museer, kunstcentre, arbejdende værksteder og hos lokale kunstnere. Undervisningen indhold og struktur evalueres løbende. BGK i Kulturregion midt- og Vestsjælland er et 3-årigt kursusforløb inddelt i 6. semestre. Skoleåret er på 36 uger med start i august/september, og det afsluttes medio juni. Der undervises i alt 432 lektioner på et skoleår, og lektionerne skemalægges som 2 dage á 4 lektioner ugentligt. De resterende lektioner tilrettelægges som weekend internater, sommercamps og studieture i ind - og udland. De 6 semestre består af 3 grundforløb, 2 fordybelsesforløb og et afsluttende forløb med et selvvalgt afgangsprojekt. Der vil foregå en udvælgelse blandt ansøgere til kurset for at sikre et fagligt højt niveau, målrettethed, engagement og seriøsitet. Projektmål: BGK vil gennem faglig fordybelse og eksperimenteren give de studerende redskaber og erfaringer til at søge videreuddannelse indenfor billedkunst og lignende discipliner. BGK vil være med til at højne og opgradere kunstformidlingen i såvel det lokale som det regionale område. BGK vil i samarbejde med lokale og regionale kunst/kulturinstitutioner udvikle et netværk bestående af såvel nationale som internationale kunstnere og kunst/kulturinstitutioner. Aktører omkring BGK vil arbejde på at udvikle kompetencer og ressourcer til gavn for andre lignende tiltag. 4. Procesplan for projektet Her angives projektets forløb i faser i forhold til projektets tidsforløb, herunder: Forsøget med BGK gennemføres i perioden august 2009 til juni Forsøg med BGK evalueres senest forår Se bilag m. detaljeret tidsplan. Rammerne for de tre BGK afdelinger er henholdsvis Roskilde Kulturskole, Jyllinge Ringstedgalleriet, Ringsted og Ringsted Musik- og Kulturskole og Sølyst/ VAK, Jyderup. Herudover henlægges en del af undervisningen til kulturinstitutioner, gallerier og kunstværksteder i området. Side 2 af 6

3 5. Samarbejdspartnere/projektets organisering Organisationen omkring BKG- Kulturregion Midt- og Vestsjælland er: Styregruppe: Direktør Anders Asmind, Holbæk Kommune, Afdelingschef Mette Jonstrup, Ringsted Kommune, Konst. Sekretariats- og kulturchef Peter Høybye Greisen, Roskilde Kommune Kulturchef/Sekretariatsleder Hardy Granhøj Jørgensen, Kulturregion Midt- og Vestsjælland Projektgruppe: Annette Salvad, Roskilde Kulturskole (formand) Henrik Miklos Andersen, Sølyst Tine Bundgaard Quedenbaum, Sølyst Dorte Buchwald, Ringsted Maria Nicolaisen, Ringsted Galleriet Børge Blume - Jensen, Ringsted Musik- og Kulturskole og Kulturhus Undervisningen i såvel forprojektet som i det 3årige BKG varetages af professionelle, akademiuddannede kunstnere eller kunsthistorikere. Undervisningen varetages af såvel lærere, der er fast tilknyttet BKG og af gæstelærere. Gæstelærerne er udvalgt på baggrund af dels deres specifikke faglighed i henhold til undervisningsplanens intentioner og dels på baggrund af deres erfaring med undervisning i andre BKG- sammenhænge. Bilag 2 s. 8 Interne undervisere: Maria Nicolaisen, udd. kunstakademiet Caracas, Kunstakademiet i Warszawa, Kunstakademiet i København, grafisk afdeling og billedhuggerskolen Dorte Buckwald, udd. Det Kgl. Danske Kunstakademi Henrik Miklos Andersen, udd. Det Kgl. Danske Kunstakademi Tine Bundgaard, udd. Cand. Mag. i Kunsthistorie, Københavns Universitet Gæstelærere: Søren Martinsen, udd. Det Kgl. Danske Kunstakademi Per Mølgaard, udd. Det Kgl. Danske Kunstakademi Johanna Domke, udd. Det Kgl. Danske Kunstakademi, Malmö Kunstakademi, etc. Vibeke Mejlvang, udd. Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Kunsthøgskolen Bergen, Sofie Hesselholt, udd. Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Kunsthøgskolen Bergen, BA i Kunsthistorie Heine Skjerning, udd. Det Kgl. Danske Kunstakademi Søren Taaning, udd. Det Kgl. Danske Kunstakademi Der arbejdes løbende på at udvikle netværk lokalt, regionalt, nationalt og internationalt med henblik på at udforske samtidskunstens mangfoldighed indenfor forskellige discipliner samt mødet mellem billedkunsten og andre kunstneriske discipliner som f.eks. teater, musik og litteratur. Der er foreløbig indgået aftale om samarbejde med: - BGK skoler i Esbjerg, Holstebro og Aalborg - Vestsjællands Kunstmuseum, Sorø - Museet for Samtidskunst, Roskilde - Sølyst Artist In Residence Center (SAIR), Jyderup - Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder (VAK), Jyderup - Guldagergaard, International Ceramic Research Center, Skælskør Side 3 af 6

4 - Åben Dans (danseteater), Roskilde - Ringstedgalleriet, Ringsted - Billedskolen og musikafdelingen i Ringsted Musik- og Kulturskole, Ringsted - Roskilde Kulturskoles øvrige afdelinger indenfor kunstarterne: Musik, dans, drama, billedkunst og lyrik. 6. Synliggørelse af projektet a) Folder, Kulturregionens hjemmeside, oprettelse af BGKs egen hjemmeside, dagspressen. Udstillinger af elevernes værker, events gennem projektperioden 7. Succeskriterier for projektet Beskriv jeres egne succeskriterier for projektet hvad forventer I, at der kommer ud af det? At manifestere indsatsen på talentudviklingsområdet for unge inden for billedkunst At 36 elever fordelt på 3 afdelinger gennemfører et 3 årigt BGK-forløb At få forankret et fælles BGK i Kulturregion Midt og Vestsjælland At etablere netværk ml. professionelle kunstnere, kulturinstitutioner omkring BGK 8. Evaluering af projektet a) Hvordan planlægger I en evaluering af projektet, og hvem er målgruppen? Omfattende evaluering 1. Gang årligt blandt elever, undervisere og samarbejdspartnere, med henblik på at optimere tilbuddet. 9. Yderligere relevante oplysninger Har ansøger orienteret sig om andre lignende projekter og /eller andre lignende projekter som Region Sjælland tidligere har støttet? Se f.eks. Region Sjællands egen hjemmeside under kulturområdet, støttede projekter: Hvis kendskab til lignende projekter, bedes disse kort beskrives evt. med henvisning til hjemmeside. Kulturregionen søger om ekstra bevilling til BGK, som Region Sjælland i forvejen har støttet med bevilling den 5/ Jnf. sags nr Budget Nedenfor angives projektets hovedposter, finansieringsforslag samt angivelse af egenfinansiering. Ansøger Side 4 af 6

5 bedes venligst afkrydse, hvorvidt øvrige ansøgte midler er hhv. ansøgt/bevilliget. Eksempler på hovedposter fremgår af budgetskemaet nedenfor. Der kan indsættes andre poster. Moms er ikke en støtteberettiget udgift. UDGIFTER pr. år Løn er inkl. særlig feriegodtgørelse, pension, ATP, AER og AKUT: Sekretær 11 timer i 40 uger kr. 3 afdelingsledere 6 timer i 40 uger kr. Leder årligt tillæg kr. Fælles administration (telefon, porto, kontorartikler + div.) kr. 1,8 fuldtidsstilling (undervisning) kr. Gæstelærere kr. Udgifter forbundet med studieture, camps & internater kr. pr. elev kr. Kørsel i forbindelse med mødeaktiviteter kr. Kørsel mellem arbejdssteder + gæstelærere kr. Fælles folder, plakater kr. Afdelingsrelaterede udgifter: Web: Drift af Portal, intranet, o.lign kr. PR, drift webdesign kr. Materialeforbrug kr. pr. elev kr. Entreer + div kr. pr. elev kr. Administration (telefon, porto, kontorartikler + div.) kr. Udgifter i alt pr. år kr. I alt ,- kr. Finansieringsplan 2009/ / /2012 BKG 1.600, , , ,- Holbæk ,- Roskilde ,- Ringsted ,- Kulturregion ,- kunstrådet/kultur i hele landet 3 Region Sjælland/Udviklingsog etableringsstøtte 4 Støtte i alt 650 heraf er til pilot ,- 1 Kommunerne, der er værtskommuner har givet tilsagn ekstra kr. pr. år, 2 Kulturgruppen i Kulturregion midt og Vestsjælland besluttede på møde den 18. februar 2008, at bevillige Efter afslag fra Puljen til Kultur i hele landet, besluttede Kulturgruppen på møde den 24. marts 2009 at bevillige yderligere ,-kr. til BGK 3 Ansøgning til Kultur i hele landet blev afslået. Kunstrådet har bevilliget i Region Sjælland har bevilliget i 2008 til pilotprojekt og til BGK og ansøges nu om yderligere kr. Det beløb som lægges ekstra i Kulturregionens egenfinansiering er på ,- kr. Side 5 af 6

6 08 Ekstra bevilling Region Sjælland se note 4 Deltagerbetaling anslået I ALT Når ansøgningen er blevet behandlet af Forretningsudvalget, vil ansøger modtage besked om beslutningen. I tilfælde af at beslutningen er positiv, modtager ansøger en tilsagnsskrivelse samt et evalueringsskema, som ansøger skal inddrage i den afsluttende evaluering af projektet. OBS: Projekter af minimum 1 års varighed eller mere og/eller projekter, hvor der søges tilskud på mere end kroner skal periodiseres: 11. Periodisering af budgettet En periodisering af projektets budget udarbejdes således, at det kobles på større aktiviteter i projektet. Brug skabelonen nedenfor. Periodiseringen af budgettet vil blive brugt ifm. Opfølgning undervejs i projektforløbet. Ved mindre og kortvarige projekter er der ikke krav om, at projektets budget skal periodiseres. I skemaet bedes angivet projektets større aktiviteter eksempelvis projektudvikling, afholdelse af arrangement osv. Aktiviteterne skal kobles til et tidsperspektiv og et budget. Se venligst finansieringsplanen Aktivitet Periode Budget Side 6 af 6

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

TALENTUNDERVISNING I DANMARK

TALENTUNDERVISNING I DANMARK TALENTUNDERVISNING I DANMARK KORTLÆGNING OG UNDERSØGELSE AF TALENTOMRÅDET INDEN FOR BILLEDKUNST I DANMARK KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST 2015 Fotos: Billeder i kortlægningen er fra talenttræffet

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGER Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder (BKB) med støtte fra en række organisationer og institutioner (se bilag 1) Siden etableringen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Kunsten at fremme kunsten

Kunsten at fremme kunsten Kunsten at fremme kunsten Om organisering af kunstfaglig rådgivning og bedømmelse af kunstnerisk kvalitet Tværfagligt kunstråd med beslutningsret Institutionsledelse og faglig rådgivning Billedkunstråd

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med

Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med december 2014 1 Indhold Projektet kort fortalt... s. 3 Visionen...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Uddannelsespuljen 2012

Uddannelsespuljen 2012 Uddannelsespuljen 2012 Projektbeskrivelsesskema til Uddannelsespuljen 2012 Skemaet skal venligst indsendes senest fredag d 10 august 2012 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rndk Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Evaluering af de seks indsatsområder Børnekulturområdet Det har været en hovedmålsætning både i denne og i den foregående kulturaftale at udvikle en

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere