Anden aktør undersøgelse 2011 rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anden aktør undersøgelse 2011 rapport"

Transkript

1 Anden aktør undersøgelse 2011 rapport Spørgeskemaet er udsendt til alle ledige, der har haft en jobplan i 3. kvartal af Det drejer sig om knap 1300 personer, mod 830 personer i 2010, en stigning på mere end 50 %. Denne stigning kan dels skyldes, at ledigheden når man regner de aktiverede med er steget med ca. 200 personer, dels at flere er i korte aktiveringsforløb, som fx virksomhedspraktik, og dels jobcentrenes øgede fokus på rettidig aktivering. Svarprocenten er på 42, svarende til 540 besvarelser (2010: 48 % = 401 besvarelser). Fakta om målgruppen Aldersfordelingen blandt deltagerne i undersøgelsen er repræsentativ for den samlede aldersfordeling blandt alle MA s ledige medlemmer. Næsten halvdelen er mellem år. Andre godt 20 % er under 30 år. Uddannelsesfordelingen er repræsentativ for MA s medlemmer ca. to tredjedele kommer fra humaniora. De øvrige kommer fra bl.a. naturvidenskab, samfundsvidenskab og psykologi/pædagogik. Den regionale fordeling af undersøgelsens deltagere er repræsentativ i forhold til de ledige medlemmer af MA. Mere end halvdelen af de ledige bor i region Hovedstaden/Sjælland. En tredjedel i region Midtjylland og henholdsvis 9 % og 6 % i region Syddanmark og region Nordjylland. En tredjedel oplyser, at de nu er gået i fuldtids- (20 %) eller deltidsarbejde (12 %). Det er samme andel, som i Der er en tendens til, at de unge i lidt højere grad får job end de lidt ældre. Aktuelt i job - fordelt på alder Under 30 år år år år 60 år eller mere Alle ledige i undersøgelsen Aktuelt i job 11 % har været ledige i over 2½ år. Fordelt på alder ses det, at der i lighed med i undersøgelsen er flere i den ældre gruppe, der har været ledige længe. Hvor 35 % af de over 50- årige i 2010 havde været ledige i over 2½ år, er det i 2011 dog kun 24 %. At de under 30-årige aktiverede har kortest ledighed er naturligt, eftersom denne gruppe allerede skal aktiveres efter senest tre måneders ledighed: Under 30 år mdr. 9 mdr. - 1½ år 1½ - 2½ år over 2½ år år mdr. 9 mdr. - 1½ år 1½ - 2½ år over 2½ år 50+ år mdr. 9 mdr. - 1½ år 1½ - 2½ år over 2½ år Anden aktør undersøgelse 2011 rapport. Side 1 af 13

2 Fokuserer man specifikt på gruppen af over 50-årige med mere end 2½ års ledighed (det drejer sig om i alt 21 personer, så konklusioner skal tages med forbehold), har alle mindst fem års arbejdserfaring og de fleste mere end 10 år. Seks er gået i job, svarende til næsten en tredjedel. Det er derfor sandsynligt, at det drejer sig om gruppen af årsvikarer, eksterne lektorer mv., der pga. deres løse ansættelsesforhold bevæger sig ind og ud af dagpengesystemet. Tilfredshed med og med anden aktør I lighed med sidste år er den enkeltes tilfredshed med stor. To ud af tre (67 %) er tilfredse eller meget tilfredse med deres aktivering, mens kun 18 % er utilfredse eller meget utilfredse. Tallene i 2010-undersøgelsen var henholdsvis 66 % og 15 %. Til gengæld er tilfredsheden med anden aktør ikke stor. Kun en tredjedel (35 %) er tilfredse/meget tilfredse, mens en anden tredjedel (33 %) er hverken-eller, og den sidste tredjedel (31 %) er utilfredse/meget utilfredse med anden aktør. I 2010-undersøgelsen var 45 % tilfredse og 28 % utilfredse. Tilfredsheden med anden aktør er således faldet siden sidst. Det bemærkes desuden, at andelen af meget tilfredse med anden aktør (9 %) er langt mindre end andelen af meget tilfredse med aktivering (35 %) ligesom den også var det i 2010 (12 % og 33 %). Hvor tilfreds er du med din aktivering og med din anden aktør? 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Tilfredshed med Tilfredshed med anden aktør/jobcenteret Sammenligning Tilfredshedens udvikling aktivering Tilfredshedens udvikling anden aktør Meget tilfreds/tilfreds Hverken eller Utilfreds/meget utilfreds Meget tilfreds/tilfreds Hverken eller Utilfreds/meget utilfreds Anden aktør undersøgelse 2011 rapport. Side 2 af 13

3 Tilfredshed stillet i forhold til andre parametre I 2010-undersøgelsen gjaldt det, at jo yngre, jo mere tilfreds. Sådan er det fortsat for s vedkommende. Derimod er tilfredsheden med anden aktør faldet kraftigt blandt de unge under 30 år: fra 58 % tilfredse i 2010 til kun 28 % i Dermed er den yngste gruppe mindst tilfreds med anden aktør, hvor gruppen i sidste års undersøgelse var den mest tilfredse. De nye regler for aktivering af unge under 30 år efter 13 ugers ledighed blev indført pr. 1. august 2009, og er således først slået fuldt igennem for den gruppe af under 30-årige, der har deltaget i dette års undersøgelse. Det er især den halverede tilfredshed blandt de under 30-årige, der skaber det samlede fald i tilfredsheden med anden aktør i 2011-undersøgelsen. For de øvrige aldersgrupper er der kun små udsving fra sidste år til i år i andelen af tilfredse medlemmer. Her er et par kommentarer fra medlemmer under 30 år, der har angivet, at de har været utilfredse med anden aktør: Jeg har været på to ugers jobsøgningskursus, hvor niveauet var unødvendigt lavt. Kurset var henvendt til folk under 30 med lang videregående uddannelse, men de råd vi fik, var enten temmelig indlysende ("undgå stavefejl i ansøgninger"), eller tenderende mod det chauvinistiske ("piger, husk ikke at tage for meget makeup på, når I skal til jobsamtale"). Lige fra den første dag har jeg gået med fornemmelsen af, at den anden aktør har været ligeglad med, hvad jeg vil og hvordan. Jeg har bare skullet ud af vagten, så de kunne få en pose penge. Jeg har virkelig bare følt mig som en lille og ubetydelig brik, der bare er blevet kastet rundt i det store arbejdsløshedssystem. Det er meget demotiverende for en ung, nyuddannet akademiker. Tilfredshed og alder Tilfredshed og ledighedslængde Under 30 år år år år 60 år eller mere mdr. 9 mdr. - 1½ år 1½ - 2½ år over 2½ år Tilfreds med aktivering Tilfreds med anden aktør Tilfreds med aktivering Tilfreds med anden aktør Ser vi på ledighedslængde, er det medlemmer med kortest ledighed, der er mest tilfredse med. De mindst tilfredse med er de medlemmer, der har været ledige i over 2½ år, og dermed skal fuldtidsaktiveres. Tilfredsheden med anden aktør ligger stabilt på % uanset ledighedslængde. Fordeler man tilfredsheden på de fire regioner, er det tydeligt, at tilfredsheden er mindst i region Hovedstaden/Sjælland og højest i region Nordjylland. Det gælder både tilfredsheden med og med anden aktør. På tilfredshed med er forskellen hele 26 procentpoint, og på tilfredsheden med anden aktør er forskellen 18 procentpoint. På begge parametre, er det tydeligt, at det er region Hovedstaden/Sjælland, der trækker det samlede resultat ned, idet de tre øvrige regioner alle ligger over gennemsnittet. Hovedstaden/Sjælland er i forhold til antal ledige den største af regionerne, med over halvdelen af alle ledige. Undersøgelsen kan ikke sige noget om, hvorvidt de ledige i region Hovedstaden/Sjælland får et dårlige tilbud, end ledige i de øvrige regioner, eller om der er andre årsager til den større utilfredshed. Anden aktør undersøgelse 2011 rapport. Side 3 af 13

4 Tilfredshed fordelt på regioner - aktivering Tilfredshed fordelt på regioner - anden aktør I alt Hovedstaden og Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Hovedstaden og Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Tilfredsheden med aktivering er højest hos de medlemmer, der er gået i fuldtidsjob, 83 % af disse medlemmer er tilfredse med. Nogle af disse medlemmer har fået arbejde på aktiveringsstedet, eller som indirekte følge af (knap 20 % i privat sjob og knap 10 % i offentligt sjob angiver selv, at de har fået fuldtidsjob som resultat af ). Sidste år var tilfredsheden med lavere blandt medlemmer, der havde deltidsarbejde. Det har ændret sig i undersøgelsen, hvor 63 % af de deltidsansatte er tilfredse, hvilket er tæt på gennemsnittet på 67 %. Tilfredsheden med anden aktør svarer for begge grupper til gennemsnittet. Aktiveringstype Vejledningsforløb (jobsøgningskurser) samt offentlig ansættelse med dominerer fortsat billedet. 25 % har senest været på jobsøgningskursus, mens 42 % har været/er i offentligt sjob. Kun 6 % får uddannelse som aktivering. Aktiveringstype 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Vejledningsforløb Uddannelse Virksomhedspraktik Off. sjob Privat sjob Anden aktør undersøgelse 2011 rapport. Side 4 af 13

5 Der er forskel på, hvem som bliver sendt i de forskellige typer aktivering: Gruppen af medlemmer under 30 år bliver især sendt i offentligt. Dette svarer til sidste års resultat og er ikke overraskende, da denne gruppe oftest er nyuddannet og dermed mangler erhvervserfaring. At så få af de under 30-årige angiver senest at have været på jobsøgningskursus, kan dække over, at de tidligere i aktiveringsforløbet faktisk har været igennem et sådant kursus. Unge under 30 skal aktiveres i minimum et halvt år, og de må samtidig højst være på jobsøgningskursus i seks uger. Mange medlemmer rapporterer, at tiden på jobsøgningskurset især bliver brugt til at finde virksomhedspraktik/sjob. Gruppen af medlemmer over 60 år er for halvdelens vedkommende aktiveret med jobsøgningskursus. Kun 6 % af medlemmerne kommer på kursus/uddannelse. Korrigeres for jobsøgningskurser, som fejlagtigt er blevet rubriceret her, er vi dog nede på 5 %. Det dækker for ganske fås vedkommende (1 % samlet) over en længere uddannelse som fx meritlærer eller master i dansk som andetsprog. De øvrige får især kortere kurser i webdesign og anden it. De ledige, som får kurser, har typisk været ledig i mindst 1½ år, de fleste er fra 40 år og op og har mindst et års arbejdserfaring. Privat sjob går i dette års undersøgelse især til yngre, som har et par års erfaring og mellem 9 mdr. og 1½ års ledighed bag sig. Det drejer sig dog kun om i alt 31 personer, så konklusionerne må tages med forbehold. Aktiveringstype og alder Aktiveringstype - erfaring Aktiveringstype - ledighedslængde Jobsøgningskursus Offentligt Privat Kursus / Virksomhedspraktik uddannelse Jobsøgningskursus Offentligt Privat Kursus / Virksomhedspraktik uddannelse Jobsøgningskursus Kursus / Virksomhedspraktik uddannelse Offentligt Privat Under 30 år år år år 60 år eller mere Ingen Op til 1 år 1-2 år 2-5 år 5-10 år Mere end 10 år 1-8 mdr. 9 mdr. - 1½ år 1½ - 2½ år over 2½ år Aktiveringstype og tilfredshed Den type aktivering, der er størst tilfredshed med blandt de ledige, er sjob. De private sjob har en tilfredshed på hele 90 %, mens de offentlige sjobs tilfredshed er 82 %. Virksomhedspraktik følger lige efter med en tilfredshed på 79 %. Lavest scorer jobsøgningskurserne med en tilfredshed på kun 32 % og en utilfredshed på hele 46 %. Tilfredsheden blandt de ledige, der har fået uddannelse som aktivering, er lavere end man måske skulle tro; kun seks ud af ti er tilfredse. Dette års tilfredshedsresultat svarer helt til resultatet fra sidste års undersøgelse, (dog bortset fra private sjob, hvor antallet af besvarelser sidste år var for lavt til at være statistisk signifikant). Anden aktør undersøgelse 2011 rapport. Side 5 af 13

6 Aktiveringstype og tilfredshed Kursus / uddannelse Jobsøgningskursus Virksomhedspraktik Offentligt Privat Tilfreds Hverken eller Utilfreds Kommentarer til aktivering Her følger nogle generelle kommentarer til aktivering. Jagten på aktiveringer i kampen mod tiden, hvor jeg blev tvunget i aktivering, har tidligere taget alt for meget energi fra arbejdssøgningen, hvilket er dybt latterligt. Reglerne er stive og det gælder åbenbart om at få os aktiveret så hurtigt som muligt. Aktivering kan bestemt være vejen frem, men det kræver, at jeg kan se relevansen af, og at jeg føler det hjælper mig videre. Den følelse har jeg kun haft begrænset. Jeg er Cand. Mag. og er meget åben over for forskellige jobs, men vil gerne have noget, der har med min uddannelse at gøre. Anden Aktør foreslog som noget af det første, at jeg kunne komme i sjob som pædagogmedhjælper. Det kan jeg slet ikke se relevansen i. Jeg har indtil videre haft et godt aktiveringsforløb. Jobkurset gav god motivation til forsat jobsøgning og gav desuden gode og relevante tips til at tage kontakt med virksomhederne. De 2 virksomhedspraktikker har givet et godt indblik i de 2 meget forskellige steder, givet erfaring og motiveret til videre jobsøgning. Det er min erfaring, at er man opsøgende, initiativtagende og velforberedt, er det muligt at deltage i den aktivering, man ønsker. Men det kræver, at man gør noget selv, men så er meget også muligt. Kommentarer til anden aktør I forhold til sidste år er der færre, der klager over upersonlige eller nedladende konsulenter. Derimod nævner flere, at selv om konsulenterne er flinke og rare, har de ikke meget konkret brugbart at byde på, i form af fx individuel hjælp eller kontakter, der kan bringe den enkelte tættere på et job. Flere nævner, at anden aktør ikke har særlig viden om akademikeres arbejdsmarked, og nogle oplever, at kontakten blot handler om, at konsulenten kan sætte kryds ved, at de har gjort deres arbejde. Selv om færre end sidste år specifikt nævner betydningen af en god kontakt til den personlige konsulent, er det alligevel tydeligt indirekte i kommentarerne, at en god/dårlig kontakt til den personlige konsulent er betydningsfuld for den enkelte, og ofte er den primære udslagsgiver i det samlede indtryk af anden aktøren. Her er en række kommentarer om anden aktør: De er uforberedte til møder, kender ikke reglerne og ønsker blot at forvandle ledige til profit. Anden aktør undersøgelse 2011 rapport. Side 6 af 13

7 De var mere interesseret i at få en aktiveret, end i ordinært arbejde. De ringede med nogle måneders mellemrum for at høre, hvordan det gik i mit sjob, for at de så kunne notere ned i et felt, at det gik fint. Det virker mest som om, at de er interesserede i at hakke felter af, fordi de skal. Decideret vejledning til at komme nærmere et relevant job, fik jeg ikke meget af. Jeg synes ikke, de kan råde konkret. Det havde egentlig også været rart, hvis de kunne tilbyde helt konkrete kontakter med virksomheder. F.eks. holde en jobbørs, hvor forskellige virksomheder er repræsenteret. Eller formidle kontakter til relevante personer, man kunne tage en samtale med. Jeg synes, de gør deres bedste ud fra de regler, som nu engang er gældende på området. De kan jo nu engang ikke trylle. Jeg oplever, at min situation som arbejdsløs bliver taget alvorligt, og at jeg bliver respekteret som menneske. Jeg er tilfreds med min anden aktør, fordi jeg altid bliver hørt, hvis jeg selv har et forslag til min handlingsplan. Jeg tager selv ansvar og deltager aktivt i at forbedre min situation, og det er en god følelse. Min fornemmelse er, at der er nogle elendige anden aktører derude, men også at de lovmæssige rammer gør det meget svært for anden aktørerne at gøre det godt. Kommentarer til aktiveringstyper: I kommentarerne til jobsøgningskurserne bemærker mange, at kurserne er på lavt niveau, de er for lange, og der er samtidig for meget tid uden undervisning, hvor kursisterne blot skal sidde på kursusstedet og søge job ofte under dårligere forhold end hjemme. Mange oplever en diskrepans mellem det, anden aktør lover, og det man reelt får på kurset. Samtidig føler mange, at der fokuseres for lidt på ordinære job og for meget på fremskaffelse af virksomhedspraktik/sjob. En del medlemmer har ligefrem fået det indtryk, at anden aktør får en bonus, når en ledig starter i virksomhedspraktik/offentligt sjob 1. Problemet med jobsøgningskurser, der blander akademikere og andre faggrupper, synes dog mindre i dette års undersøgelse - færre kommenterer i hvert fald på dette. I forhold til sjob handler mange kommentarer om, at den ene ledige i offentligt sjob afløser den anden uden noget jobperspektiv for den enkelte dette understreges yderligere af det seneste års mange ansættelsesstop inden for det offentlige. Det kan være svært at undgå en følelse af at blive udnyttet, og flere bemærker, at der måske ville være flere ordinære job i det offentlige, hvis der ikke var så mange sjob. Flere føler desuden, at de får skrevet færre og dårligere ansøgninger, fordi de bruger tiden og energien på sjobbet. Samtidig er mange også meget glade for deres sjob, fordi de får relevant erfaring på cv et, får nye kompetencer (eller brugt dem, de har), og får ansvar og respekt fra arbejdsgiveren. Neden for følger nogle kommentarer til de forskellige aktiveringstyper. Vejledningsforløb (jobsøgningskurser): Har fået forbedret mit CV, fået psykisk støtte og opmuntring (var vigtigt for mig), blevet inspireret til at kæmpe videre. Spild af penge og tid. 1 Anden aktør får hel bonus, når en ledig går i ordinært arbejde, og halv bonus, hvis den ledige får et privat sjob der er ikke bonus for andre former for aktivering. Det oplevede pres kan også skyldes, at anden aktør er forpligtet til løbende at have mindst 40 % af deres ledige i aktivering, ligesom der er nogle krav om rettidighed, anden aktør skal leve op til og bliver målt på. Anden aktør undersøgelse 2011 rapport. Side 7 af 13

8 I forhold til indholdet (jobansøgning, cv, personlig kontakt, netværk) kunne man sagtens have kørt forløbet over to dage - men det varede fire uger! Synes det var ok at være på jobsøgningskursus - det var ikke så nedværdigende som jeg troede. Også rart at komme afsted hver dag og mødes med andre i samme situation, som man kan sparre med og hjælpe med at finde relevante stillinger. Jeg fik at vide af Jobcenter Herning, at Job.dk i Herning varetog opgaven med at få højtuddannede i arbejde, så jeg gik ind til kurset i forventning om at møde ligesindede. I stedet mødte jeg butiksuddannede, pædagoger, personer uden uddannelse, smede og ufaglærte der var på vej til at gå på pension. Selve indholdet af kurset var meget useriøst. Vi fik præsenteret et CV fra 1998 som model for, hvordan man skal opbygge sit CV i (dengang) efteråret 2010, med hvad deraf følger af grafiske og layoutmæssige brølere. De unge piger (18-28 år) fik besked på som det første at skrive, hvor mange børn de havde, på cv'et. Det var deres vigtigste kompetence og skulle stå øverst - også selvom de ikke havde børn. For vores kursusunderviser (en mand i starten af 60 erne) var selv tidligere arbejdsgiver, og han var engang kommet til at ansætte en gravid kvinde, så den slags ville han ikke byde sine kolleger i erhvervslivet igen Kursus/uddannelse: Kurset på PC - gruppen var sådan set ok. Jeg fik opdateret nogle færdigheder. Men kursusmaterialet er forældet, da de underviste i 2003 systemet, og jeg har Derfor er det svært at overføre til daglig brug. Denne uddannelse er en forudsætning for at kunne undervise i dansk som andetsprog på et sprogcenter i Danmark. Virksomhedspraktik: Aalborg Kommune var et godt sted. Søde og reelle folk. Jeg fik lov til at prøve kræfter med en masse. Generelt synes jeg det er hårdt at skal være aktiv jobsøgende og i virksomhedspraktik på samme tid, men da det kun er 4 uger er det til at overskue. I et kan jeg se udfordringerne ved at lave ordentlige ansøgninger ved siden af et fuldtidsarbejde. Udbytterig og anstændig måde at tilegne sig viden og erfaring på. Helt fantastisk og skønt at kunne rykke på holdninger i erhvervslivet ift. humanister. De var meget begejstret for min person og mit arbejde. Løntilskudsjob: Det allervigtigste resultat af min ansættelse med har været følelsen af at du til noget og at have en grund til at stå op om morgenen. Jeg er ikke i tvivl om, at ordningen har hjulpet til at modvirke arbejdsløshedsstress og lavt selvværd i mit tilfælde. Ansættelsen har desuden betydet, at jeg tog fat på det næste naturlige trin i min personlige udvikling - som 'normalt' ville være kommet med overgangen fra fuldtidsstuderende til fuldtidsmedarbejder. Alt i alt har jeg været meget glad for at være i job med. Det er godt at se, at man kan anvende sin viden og sine faglige kompetencer i praksis. Og det er godt at lære nyt. Jeg har også været glad for fællesskabet med de nærmeste kolleger og håber også, jeg kan bruge det netværk, jeg har fået derigennem. Anden aktør undersøgelse 2011 rapport. Side 8 af 13

9 Jeg er meget glad for min arbejdsplads og indgår i virksomheden på lige fod med alle andre. Jeg arbejder lige så længe og hårdt som andre i tilsvarende stillinger. Jeg får så desværre ikke løn derefter. I jobbet får jeg ansvar for et område med stor succes, men jeg er meget slidt i mit hoved for at leve op til det tvungne antal jobansøgninger om ugen. Jeg føler ikke, at jeg har tid og energi til at skrive de fantastisk inspirerende ansøgninger, som jeg gerne vil, eller for den sags skyld at lave opsøgende arbejde til uopfordrede ansøgninger. Får spændende opgaver med meget stort ansvar - men der er ingen mulighed for ansættelse, hverken på sarbejdspladsen, eller i de netværk jeg kan møde. Det er selvfølgelig vilkårene - men man undres over, HVOR mange højtuddannede man møder i. Det kunne jo skabe mange arbejdspladser, hvis man ikke kunne fylde op med mere eller mindre gratis arbejdskraft! Der har været nogle åbninger der, hvor jeg er i, men kun til stillinger, hvor de skal bruge nogen med mere erfaring. Man får alene job på sit CV, og ikke på hvor dygtig man rent faktisk er. Jeg knokler for dem og hiver det ene fede resultat hjem efter det andet - gratis. Man er nødt til at bruge en del energi på ikke at blive bitter. Prøver at fokusere på de erfaringer, jeg får, og se bort fra følelsen af at blive udnyttet. Indflydelse på I år har vi desuden spurgt, i hvor høj grad den ledige selv har haft medbestemmelse i forhold til aktiveringstypen og stedet. Resultatet viser, at to ud af tre enten selv har valgt deres aktivering eller havde stor indflydelse på valget. Mere end halvdelen fandt desuden selv aktiveringsstedet. Indflydelse på Hvem fandt aktiveringsstedet? Ja, jeg valgte selv min aktivering Ja, jeg havde stor indflydelse på Jeg havde en vis indflydelse på Nej, jeg havde ingen indflydelse på Jeg fandt selv min aktivering Aktiveringen blev fundet i et samarbejde mellem mig og anden aktør Anden aktør fandt til mig Det interessante er selvfølgelig nu, hvordan dette påvirker tilfredsheden? Ikke uventet er de medlemmer, der har haft størst indflydelse på deres egen aktivering, også de mest tilfredse med. Indflydelse og tilfredshed Fandt selv aktiveringsstedet - tilfredshed Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Ja, jeg valgte selv min aktivering Ja, jeg havde stor indflydelse på Jeg havde en vis indflydelse på Nej, jeg havde ingen indflydelse på Jeg fandt selv min aktivering Stedet fundet i et samarbejde mellem mig og anden aktør Anden aktør fandt til mig Anden aktør undersøgelse 2011 rapport. Side 9 af 13

10 Samtidig har spørgsmålet om indflydelse på aktivering/aktiveringssted også indvirkning på tilfredsheden med anden aktør. Indflydelse på - tilfredse med anden aktør Aktiveringssted fundet - tilfredse med anden aktør Ja, jeg valgte selv min aktivering Ja, jeg havde stor indflydelse på Jeg havde en vis indflydelse på Nej, jeg havde ingen indflydelse på Jeg fandt selv min aktivering Aktiveringen blev fundet i et Anden aktør fandt til samarbejde mellem mig og anden mig aktør Tilfreds Hverken eller Utilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds De medlemmer, som angiver, at de havde stor indflydelse på (men altså ikke selv valgte den) er mest tilfredse med deres anden aktør. Mens de medlemmer, som ingen indflydelse havde, er mest utilfredse. Tilsvarende er de medlemmer, der fik hjælp fra anden aktør til at finde aktiveringsstedet, mest tilfredse med deres anden aktør. Dette er ikke overraskende. Har man ikke brugt anden aktør, fordi man selv har fundet sin aktivering, eller er man omvendt bare blevet sendt i aktivering af anden aktør uden at føle, man havde indflydelse på det, er man mindre tilfreds, end hvis man oplever at have fået hjælp fra anden aktør i form af sparring om og/eller hjælp til at finde aktiveringsstedet. Blandt de, som selv valgte sin aktivering, har 85 % også selv fundet aktiveringsstedet. De fleste af de medlemmer, der har haft indflydelse på deres egen aktivering, er i eller virksomhedspraktik. Knap 60 % af de medlemmer, der senest har været på jobsøgningskursus, angiver, at de ingen indflydelse havde på deres aktivering. Kun 17 % på jobsøgningskursus siger, at de selv har valgt eller har haft stor indflydelse på. Indflydelse på aktivering Tilfredshed ift. indflydelse Kursus / uddannelse Offentligt Privat Ja, jeg valgte selv min aktivering Ja, jeg havde stor indflydelse på Jeg havde en vis indflydelse på Nej, jeg havde ingen indflydelse på Kursus / uddannelse Jobsøgningskursus Virksomhedspraktik Jobsøgningskursus Virksomhedspraktik Offentligt Har haft indflydelse Generel tilfredshed Privat Selv om indflydelse og tilfredshed følger hinanden, kan man ikke dermed fastslå, at det er indflydelsen, der giver tilfredsheden (eller utilfredsheden) det kan også være aktiveringstypen i sig selv. Dog er det bemærkelsesværdigt, at jobsøgningskurserne har en generel tilfredshed på 32 %, mens den er 70 % blandt de, som selv har haft indflydelse på, at de kom på kurset. I de øvrige aktiveringsformer er tilfredsheden generelt så høj, at der er begrænset rum for stigning. Anden aktør undersøgelse 2011 rapport. Side 10 af 13

11 Her følger nogle kommentarer om indflydelse på : Jeg blev sat på et aktiveringskursus hos min anden aktør - dette kursus fandt jeg således ikke selv. Derefter fandt jeg dog på egen hånd først en virksomhedspraktik og dernæst et job med, som jeg i øjeblikket er beskæftiget med. Jeg fandt selv stedet, men en konsulent fra anden aktør hjalp mig med at komme forbi receptionsbarrieren og i kontakt med de rette mennesker. Alecto ønskede, at jeg skulle på 6 ugers aktiveringskursus for at skrive ansøgninger. De var ikke interesserede i at hjælpe med at finde et sjob til mig. (Jeg er kunsthistoriker - et fag som har meget få jobmuligheder) Efter 2 dage med opringninger havde jeg 3 sjob på hånden. Jeg valgte det ene. Her har jeg arbejdet i 8 måneder. Skønt. Hvis man ikke selv er meget aktiv og opmærksom, så kan anden aktør meget hurtigt få presset deres eget josøgningskursus ind som din aktivering. Jeg havde kontakt til det sted hvor jeg er i allerede inden jeg afleverede specialet - den offentlige økonomi er jo bare ikke til at give folk løn. Jobcentret fandt for mig, som var et halvandet måneds aktiveringskursus, der sluttede et par uger før, jeg fyldte 60 og gik på efterløn. Mit 7. jobsøgningskursus, der da også var totalt spild af tid og penge. Men»reglerne skulle følges«. Resultater Nedenfor ses en grafisk fremstilling af de resultater, medlemmerne selv angiver at have fået ud af deres aktivering. Resultater af Resultat - fuldtidsjob eller løsere ansættelse % % Job Jobsamtaler Erfaring Netværk Nye kompetencer 5% Fast fuldtidsjob Deltidsjob/kortere ansættelse. Privat Offentligt Virksomhedspraktik Kursus/uddannelse Jobsøgningskursus Privat Offentligt Virksomhedspraktik Kursus/uddannelse Jobsøgningskursus Det er tydeligt, at privat er mest effektivt i forhold til at komme i fast fuldtidsbeskæftigelse, det får hver fjerde. Hver femte, der er i offentligt får også et job ud af det, eventuelt på deltid eller som projektansættelse. Begge styper er også topscorere på resultaterne, erfaring, netværk og nye kompetencer. Jobsøgningskurserne er suverænt den aktiveringsform, medlemmerne oplever giver mindst resultat. Her følger et par af kommentarerne til resultater af : Kendskab til nye laboratorieteknikker har nok været medvirkende til, at jeg fik mit nye job. Desuden motiverede det min jobsøgning, da jeg gerne ville væk fra min sstilling hurtigst muligt... Anden aktør undersøgelse 2011 rapport. Side 11 af 13

12 Har fået meget relevant erfaring og tilsagn om, at stedet ville ansætte mig, hvis ikke økonomien var så usikker, som det desværre pt. er tilfældet... gætter på, at vil komme mig til gode på et senere tidspunkt da skolens netværk har været relevant for mig at blive "kendt" i. Jeg har eksempelvis været til jobsamtale til en stilling for nyligt, af hvilken det fremgik at arbejdsgiver fremhævede min nuværende sansættelse som nyttig. Indenfor forskningsområdet er publikationer altafgørende. Mine sjobs har fået mit navn på flere artikler. Anden aktør opfordrede os kraftigt til at vælge et sjob, hvilket jeg gjorde. Jeg er netop blevet tilbudt en fuldtids-projektansættelse af 10 mdrs. varighed. En af jobsamtalerne resulterede i mit nuværende arbejde. Her var netværket, jeg havde oparbejdet under aktivering, brugbart, da ham, der ansatte mig, kendte dem fra --- og derfor ringede for at høre om mig. Begge mine har enten direkte eller indirekte ført til jobtilbud. MA Medlemmets Advokat Vi valgte i forbindelse med denne undersøgelse at spørge medlemmerne, om de kender MA s tilbud, Medlemmets Advokat som kan hjælpe, fx når aktivering eller kontakten med anden aktør er gået i hårdknude. Kun 10 % af de adspurgte kendte til Medlemmets Advokat. 23 % af de, som kendte Medlemmets Advokat, havde brugt tilbuddet. Målt i forhold til alle medlemmer i undersøgelsen, drejer det sig dog kun om 2 % - eller 12 personer. Blandt de, som havde brugt tilbuddet, var tilfredsheden meget høj. 84 % er tilfredse eller meget tilfredse, mens 12 % er hverken-eller. Der er ingen utilfredse. Tilfredshed med Medlemmets Advokat Hvor tilfreds er du med den hjælp, du fik fra MA/Medlemmets Advokat? Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Anden aktør undersøgelse 2011 rapport. Side 12 af 13

13 Konklusioner: To ud af tre (67 %) er tilfredse med deres aktivering. Kun en tredjedel (35 %) er tilfredse med deres anden aktør. Hvor tilfredsheden med er uændret i forhold til sidste år, er der et fald i tilfredsheden med anden aktør på 10 procentpoint. Faldet skyldes især, at tilfredsheden med anden aktør blandt de under 30-årige er halveret siden sidste år. Jobsøgningskurser (25 %) samt offentlig ansættelse med (42 %) er de to hyppigst brugte aktiveringsredskaber i forhold til MA s medlemmer. Kun 6 % får opkvalificerende kurser. Den type aktivering, der er størst tilfredshed med blandt de ledige, er sjob (82-90 %) jobsøgningskurserne har suverænt den laveste tilfredshed (tilfredsheden er på 32 %, utilfredsheden på hele 46 %). To ud af tre (68 %) har selv haft indflydelse på valget af seneste aktivering. Det gælder dog ikke, hvis denne har været et jobsøgningskursus her har kun 17 % selv haft indflydelse. Jo større indflydelse, jo større tilfredshed med. Jo mere hjælp fra anden aktør, jo større tilfredshed med anden aktør. Aktivering resulterer især i erfaring og nye kompetencer, og det er især sjobbene, der står for disse resultater. Jobsøgningskurserne er den aktiveringsform, der af de aktiverede selv vurderes at have mindst resultat på alle parametre. Fire ud af ti i privat sjob får efterfølgende job, mens det samme gælder for to ud af ti i offentligt sjob eller kursus/uddannelse. Kun 10 % af de adspurgte kendte til Medlemmets Advokat. 2 % af alle adspurgte havde bedt om hjælp fra MA/Medlemmets Advokat, heraf var 84 % tilfredse med hjælpen, og ingen var utilfredse. Anden aktør undersøgelse 2011 rapport. Side 13 af 13

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Tilfredshed med enkelte anden aktører

Tilfredshed med enkelte anden aktører hed med enkelte anden aktører Region Hovedstaden/Sjælland Hverken Total tilfreds eller utilfreds Indekstal 1 Alecto 43 9% 33% 40% 12% 7% 3,26 Job Vision 27 15% 19% 26% 33% 7% 3,00 JOBDK 40 8% 18% 33% 30%

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 2014 3097 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Silkeborg

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51 Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014 Jobcenter Struer Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag Beskæftigelsessystemet er genstand for debat, hvad enten der er lavkonjunktur og høj ledighed

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

De fleste kommer hurtigt i gang

De fleste kommer hurtigt i gang De fleste kommer hurtigt i gang skrevet af redaktionschef Anne Guldager - 22.09.2015 Ledigheden blandt nyuddannede er stigende, men en ny undersøgelse viser, at langt de fleste trods alt kommer hurtigt

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere