Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring februar

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver Karakterer ift. socioøkonomi Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derudover i både dansk og matematik Andel elever der har aflagt alle prøver i 9. klasse Resultater af nationale test i dansk og matematik Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse Resultater af den obligatoriske trivselsmåling Elevfravær Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning Kompetencedækning Inklusion Udgifter til folkeskolen pr. elev Handlingsplan m.v Skolerapport for Arresø Skole Skolebestyrelsens udtalelse Data om Arresø Skole Skolerapport for Skole Skolebestyrelsens udtalelse Data om Skole Skolerapport for Hundested Skole Skolebestyrelses udtalelse Data om Hundested Skole 34 2

3 1. Indledning Kvalitetsrapporten for skolevæsenet skal udarbejdes hvert andet år i henhold til folkeskolelovens 40a. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, vurdering af niveauet og opfølgning herpå og opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter. Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal der som en del af kvalitetsrapporten udarbejdes en handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i Byrådet, der tager stilling til rapporten, herunder opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i Byrådet indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten skal offentliggøres med eventuelle handlingsplaner og skolebestyrelsers udtalelser herom på internettet. Oplysninger omfattet af tavshedspligt må ikke offentliggøres. I henhold til kvalitetsrapportbekendtgørelsen skal der udarbejdes kvalitetsrapporter i skoleårene 2014/15 og 2015/16. Dernæst skal der udarbejdes 2-årige kvalitetsrapporter. Data til kvalitetsrapporten indsamles og offentliggøres centralt i LIS (ledelsesinformationssystem) på Undervisningsministeriets hjemmeside. Der er ved udarbejdelsen af kvalitetsrapporten primo november 2015 endnu ikke blevet offentliggjort alle data. Den socioøkonomiske reference ift. 9. klasseprøver er først blevet tilføjet efter den politiske første behandling af kvalitetsrapporten. Der er i efteråret 2015 fundet fejl i oplysninger fra Danmarks statistik, idet elevtallet fra Hundested Skole ikke har fremgået af Danmarks statistiks tal for skoleårene 2013/14, 2014/15 og 2015/16. Administrationen har været i dialog med Danmarks statistik, der har erkendt fejlen og vil rette fejlen i deres databaser både fremadrettet og bagudrettet. Denne korrektion af deres tal vil dog først være gennemført i januar/februar Det betyder, at enkelte data i sidste års kvalitetsrapport er ukorrekte og det fremgår undervejs i årets kvalitetsrapport, hvor data ikke indgår grundet denne fejl fra Danmarks statistik. Der vil efterfølgende blive fulgt op på at lave opdaterede statistikker på området, når data er blevet opdateret. Dette års kvalitetsrapport er udvidet med en række nye dataområder, som besluttet på møde i Udvalget for Skole, Familie og Børn den 21. september Det omfatter: Andel elever der har aflagt alle prøver i 9. klasse Andel der har fuldført en ungdomsuddannelse Tilmelding til ungdoms Uddannelsesparathedsvurdering Elevfravær Udgifter til folkeskolen pr. elev 3

4 2. Vurdering af skolevæsenets niveau Det faglige niveau på folkeskolerne i Halsnæs Kommune er under landsgennemsnittet. Det gælder for samtlige indikatorer for fagligheden: afgangsprøver i bundne prøvefag, i de enkelte fag, ved andelen af elever der får mindst 2 i dansk og matematik, nationale test samt i forhold til andelen af unge, der starter og gennemfører en ungdomsuddannelse. I forhold til sidste år kan der konstateres en stigning i karakterniveauet i de bundne prøvefag for 9. klasserne. Det gælder samlet såvel som specifikt for fagene fysik/kemi, matematik og dansk. Karakterniveauet var faldende i faget engelsk sidste år efter en markant stigning de forrige år. Landsgennemsnittet kan samtidig konstateres at stige, hvilket vanskeliggør opfyldelsen af det politiske fastsatte mål om at tilstræbe landsgennemsnittet i Herudover kan der konstateres positive tegn i en række områder, hvor der er en positiv progression i udviklingen. Det omfatter resultaterne i dansk og matematik i de nationale test. Andelen af unge der tilmelder sig en ungdomsuddannelse er stigende og nu oppe på 95 %, samtidig er der en stigende andel af de unge der er fastholdt i ungdoms efter 3 og 15 måneder. Kompetencedækningen i fagene er stigende, hvor det nu er ca. 80 % af undervisningstimerne der bliver varetaget af en lærer med linjefagskompetencer i det pågældende fag. Trivselsundersøgelsen viser samtidig, at eleverne i Halsnæs Kommune trives marginalt dårligere end landsgennemsnittet. Udviklingen på dette område følges tæt med handlingsplaner på skolerne for forbedring af trivslen. Resultaterne og dermed udviklingen på området vil blive fulgt tæt i foråret. Elevfraværet ses at være faldende på skolerne i Halsnæs Kommune over de seneste 3 år, men fraværet er stadig højere end landsgennemsnittet. 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver Opgørelsen af karakterer består af et gennemsnit af alle skoler: - Arresø Skole - Skole - Hundested Skole - Halsnæs Heldagsskole Karaktergennemsnittet omfatter ikke elever fra 10. klasse, der tager en 9. klasseprøve. Idet Halsnæs Heldagsskole indgår som specialskole er det holdt op imod landsgennemsnittet for folkeskoler inkl. specialskoler. Nogle kommuner har ikke specialskoler, mens andre kommuner har en større andel elever, der går i specialskole. Landsgennemsnittet dækker derfor over denne variation. Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 2012/2013 5, /2014 5, /2015 6,1 244 Skoleår Karaktergennemsnit, hele landet Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver, hele landet 2012/2013 6, /2014 6, /2015 7,

5 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. fag, 9. klasse, Halsnæs Fag Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver Dansk 6,0 244 Engelsk 7,0 235 Matematik 5,8 244 Fysik/kemi 6,6 231 Fag Karaktergennemsnit, hele landet Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver, hele landet Dansk 6, Engelsk 7, Matematik 7, Fysik/kemi 6, I Halsnæs Kommune er der formuleret en række brændende platforme. I dem er det formuleret, at man sigter imod, at karaktergennemsnittet efter 9. klasse skal stige, indtil Halsnæs ligger på landsgennemsnittet, senest i Karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én dansk karakter 2012/2013 5, /2014 5, /2015 6,0 245 Skoleår Karaktergennemsnit, hele landet Antal elever med mindst én dansk karakter, hele landet 2012/2013 6, /2014 6, /2015 6,

6 Karaktergennemsnit i dansk pr. fagdisciplin, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Fag Fagdisciplin Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én dansk karakter 2012/2013 Dansk Fagspecifik /2013 Dansk Læsning 5, /2013 Dansk Mundtlig 6, /2013 Dansk Orden /2013 Dansk Retskrivning 4, /2013 Dansk Skriftlig 5, /2014 Dansk Fagspecifik /2014 Dansk Læsning 5, /2014 Dansk Mundtlig 7, /2014 Dansk Orden /2014 Dansk Retskrivning 5, /2014 Dansk Skriftlig 5, /2015 Dansk Fagspecifik /2015 Dansk Læsning 5, /2015 Dansk Mundtlig 7, /2015 Dansk Orden /2015 Dansk Retskrivning 5, /2015 Dansk Skriftlig 6,1 242 Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én matematik karakter 2012/2013 5, /2014 5, /2015 5,8 245 Skoleår Karaktergennemsnit, hele landet Antal elever med mindst én matematik karakter, hele landet 2012/2013 6, /2014 6, /2015 7,

7 Karaktergennemsnit i matematik pr. fagdisciplin, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Fag Fagdisciplin Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én matematik karakter 2012/2013 Matematik Fagspecifik /2013 Matematik Matematisk problemløsning 4, /2013 Matematik Matematiske færdigheder 5, /2013 Matematik Mundtlig /2013 Matematik Skriftlig /2014 Matematik Fagspecifik /2014 Matematik Matematisk problemløsning 2013/2014 Matematik Matematiske færdigheder 4, , /2014 Matematik Mundtlig /2014 Matematik Skriftlig /2015 Matematik Fagspecifik /2015 Matematik Matematisk problemløsning 2014/2015 Matematik Matematiske færdigheder 5, , /2015 Matematik Mundtlig /2015 Matematik Skriftlig 0 Karaktergennemsnit i Bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 6,1 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,7 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,3 6 Hundested Skole Folkeskoler 6,2 67 Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én dansk karakter Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 5,9 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,6 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,8 7 Hundested Skole Folkeskoler 5,8 67 7

8 Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én matematik karakter Arresø Skole, Folkeskoler 5,9 91 skole, Skole, Melby Folkeskoler 5,8 36 Folkeskoler 5,0 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,4 7 Hundested Skole Folkeskoler 6, Karakterer ift. socioøkonomi Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariabler. Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer, 9. klasse, Halsnæs Skole Skoleår Skoleår Skoleår 2014/ / /2013 Socioøk. Forskel reference Socioøk. Forskel reference Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Socioøk. Forskel reference Arresø Skole 6,5 6,3 0,2 5,8 6,2-0,4 5,6 6,2-0,6* Skole 5,9 6,5-0,6* 6,3 6,3 0,0 5,8 6,4-0,6* Hundested Skole 6,2 6,7-0,5 5,6 6,2-0,6* 5,6 6,1-0,5 *Signifikant forskel fra den socioøkonomiske reference. 2.3 Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derudover i både dansk og matematik Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt 2012/ ,9% / ,0% / ,2% Skoleår Andel, land Antal elever, der overholder kriteriet, land Antal elever i alt, land 2012/ ,2% / ,6% / ,6%

9 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt Arresø Skole, 77,7% skole, 83,8% Skole, Melby 88,9% Halsnæs Heldagsskole 42,9% 3 7 Hundested Skole 95,5% Andel elever der har aflagt alle prøver i 9. klasse Andel elever, der har aflagt alle prøver, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt 2012/ ,9% / ,6% / ,2% Skoleår Andel, hele landet Antal elever, der overholder kriteriet, land Antal elever i alt, land 2012/ ,3% / ,3% / ,0% Andel elever, der har aflagt alle prøver pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Institution Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt 2014/2015 Arresø Skole, 75,7% /2015 skole, 86,5% /2015 Skole, Melby 95,6% /2015 Halsnæs Heldagsskole 42,9% /2015 Hundested Skole 92,5% Resultater af nationale test i dansk og matematik Data fra de nationale test er omfattet af fortrolighedskrav jf. folkeskolelovens 13, stk. 3, og 55 b, samt at det skal foregå på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selv om de pågældende oplysninger ikke indgår ved offentliggørelsen af rapporten, jf. folkeskolelovens 40 a, stk. 4. Resultaterne fra de nationale test, som skal danne baggrund for de faglige vurderinger i kvalitetsrapporten er: 9

10 Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test. Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test. Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund. Af de nationale mål på området fremgår det at: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Læsning Resultaterne fra de nationale test i dansk, læsning i Halsnæs Kommune over de seneste 3 skoleår viser at: Der er en faldende andel elever med gode resultater i læsning i 2. og 4. klasse Der er en stabil andel af elever med gode resultater i læsning i 6. klasse Der er en stigende andel elever med gode resultater i læsning i 8. klasse Der er en faldende andel af de allerdygtigste elever i læsning i 2. klasse Der er en stigende andel af de allerdygtigste elever i læsning i 4., 6. og 8. klasse Der er en stabil andel elever med dårlige resultater i læsning i 6. og 8. klasse Der er en stigende andel elever med dårlige resultater i læsning i 2. og 4. klasse Matematik Resultaterne fra de nationale test i matematik i Halsnæs Kommune over de seneste 3 skoleår viser at: Der er en stigende andel elever med gode resultater i matematik i 3. klasse Der er en stabil andel elever med gode resultater i læsning i 6. klasse Der er en stigende andel af de allerdygtigste elever i matematik i 3. klasse Der er en stabil andel af de allerdygtigste elever i matematik i 6. klasse Der er en stabil andel elever med dårlige resultater i matematik i 3. klasse Der er en faldende andel elever med dårlige resultater i matematik i 6. klasse Resultaterne dækker over betydelige variationer mellem skolerne. Resultaterne bekræfter den generelle vurdering af fagligheden i skolevæsenet. 2.6 Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse Der ses en generelt positiv tendens til at der er flere unge der vælger en ungdomsuddannelse og en positiv tendens til at flere unge fortsat følger ungdomsuddannelsen 3 og 15 måneder efter 9. klasse. Den stigende tendens ses at ske ved en stigning i andelen af unge der vælger en erhvervsuddannelse. Samtidig viser tallene for gennemførslen af ungdomsne, at der er en faldende tendens, idet en lavere andel af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 10

11 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, Halsnæs År Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse ,8% ,2% ,3% 115 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. skole, Halsnæs År Institution Institutionstype Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2014 Arresø Skole, Kregme 2014 Arresø Skole, 2014 skole, 2014 Skole, Melby Folkeskoler 51,6% 32 Folkeskoler 33,3% 8 Folkeskoler 55,2% 48 Folkeskoler 61,0% 25 Grundet fejl i Danmark statistik, så indgår Hundested Skole ikke i ovenstående tabel. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, Halsnæs År Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse ,4% ,3% ,1% 263 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. skole, Halsnæs År Institution Institutionstype Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2013 Arresø Skole, Kregme Folkeskoler 88,2% Arresø Skole, 2013 skole, 2013 Skole, Melby 2013 Hundested Skole, Storebjerg Folkeskoler 80,0% 40 Folkeskoler 87,0% 60 Folkeskoler 95,1% 39 Folkeskoler 85,9% 61 11

12 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr uddannelse, Halsnæs År Ungdomsuddannelse Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2011 Gymnasiale 62,3% Erhvervsfaglige 21,5% Gymnasiale 57,9% Erhvervsfaglige 21,4% Gymnasiale 61,2% Erhvervsfaglige 23,6% 73 Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Halsnæs Årgang Andel ,5% ,9% ,3% Andel elever, der har fuldført mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Halsnæs Årgang Andel med uddannelse Antal med uddannelse Antal total ,1% ,5% ,1% Fordeling af elever, som forlader grundskolen, efter tilmelding til ungdomsuddannelse som første prioritetsvalg, Halsnæs Skoleår Ansøgt ungdomsuddannelse Andel elever fordelt på ansøgt ungdomsuddannelse Antal elever, der har søgt uddannelsen Antal elever, som forlader grundskolen 2012/2013 Gymnasiale 78% /2013 Erhvervs 16% /2014 Gymnasiale 76% /2014 Erhvervs 18% /2015 Gymnasiale 75% /2015 Erhvervs 20%

13 Fordeling af elever, som forlader grundskolen, efter tilmelding til ungdomsuddannelse som første prioritetsvalg pr. skole, Halsnæs Institution Institutionstype Ansøgt ungdomsuddannelse Arresø Skole, Arresø Skole, skole, skole, Skole, Melby Skole, Melby Halsnæs Heldagsskole Folkeskoler Gymnasiale Andel elever fordelt på ansøgt ungdomsuddannelse Antal elever, der har søgt uddannelsen Antal elever, som forlader grundskolen 71% Folkeskoler Erhvervs 24% Folkeskoler Gymnasiale 87% Folkeskoler Erhvervs 13% 3 23 Folkeskoler Gymnasiale 68% Folkeskoler Erhvervs 24% 6 25 Specialskoler for børn Hundested Skole Folkeskoler Erhvervs Gymnasiale 81% Hundested Skole Folkeskoler Erhvervs 17% 8 47 Det er en høj andel af de unge der tilmelder sig ungdoms. Fra 92 % af de unge fra Skole, Melby til 100 % på Skole,. Når man kigger på det konkrete antal unge, der ikke har tilmeldt sig en ungdomsuddannelse, så drejer det sig om i alt 6 unge ud af 150 unge på tværs af skolerne. Vejleders uddannelsesparathedsvurdering pr. 1. marts, Halsnæs Skoleår Parathed Andel Antal fordelt på Antal der er parathedsvurdering vurderet 2012/2013 Parat 94,1% /2013 Ikke parat 5,9% /2014 Parat 93,4% /2014 Ikke parat 6,6% /2015 Parat 93,8% /2015 Ikke parat 6,2%

14 Andel, som vurderes parat af vejleder pr. 1. marts pr. skole og uddannelse, Halsnæs Institution Institutionstype Til Uddannelsekategori Andel der er vurderet parat Antal der er vurderet parat Antal der er vurderet Arresø Skole, Folkeskoler Gymnasiale 97,4% Arresø Skole, skole, skole, Skole, Melby Skole, Melby Folkeskoler Erhvervs 100,0% Folkeskoler Gymnasiale 85,0% Folkeskoler Erhvervs 100,0% 3 3 Folkeskoler Gymnasiale 88,2% Folkeskoler Erhvervs 100,0% 6 6 Hundested Skole Folkeskoler Gymnasiale 94,7% Hundested Skole Folkeskoler Erhvervs 100,0% 8 8 Det er en forholdsvis stabil andel af de unge, der vurderes uddannelsesparate af vejleder pr. 1. marts på ca. 94 % af de unge. Alle unge til erhvervsne er blevet vurderet uddannelsesparate. Ca. 93 % af de unge til de gymnasiale ungdoms er blevet vurderet uddannelsesparate. 2.7 Resultater af den obligatoriske trivselsmåling Trivselsundersøgelsen viser overordnet, at elevernes trivsel i Halsnæs Kommune er lavere end landsgennemsnittet. Det gælder også specifikt for de enkelte hovedområder i trivselsundersøgelsen; social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden. Halsnæs Kommune ligger 0,1 til 0,2 under landsgennemsnittet på en skala fra 1 til 5 på alle indikatorer. Trivsel, samlet indikator, gennemsnit pr år, Halsnæs, 2014/2015 Skoleår Samlet indikatorsvar Antal samlet indikatorsvar 2014/2015 3, Skoleår Samlet indikatorsvar, land Antal Samlet Indikatorsvar, land 2014/2015 3,

15 Trivsel, samlet indikator, fordeling pr år, Halsnæs, 2014/2015 Skoleår Indikatorsvar Andel samlet indikatorsvar Antal samlet indikatorsvar 2014/2015 4,1 til 5 18% /2015 3,1 til 4 69% /2015 2,1 til 3 13% / til 2 1% 11 Skoleår Indikatorsvar Andel samlet indikatorsvar, land Antal Samlet Indikatorsvar, land 2014/2015 4,1 til 5 29% /2015 3,1 til 4 63% /2015 2,1 til 3 7% / til 2 0% 758 Trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr indikator, Halsnæs, 2014/2015 Indikator Indikatorsvar Antal indikatorsvar Indikatorsvar landsgennemsnit Antal indikatorsvar, land Social trivsel 3, , Faglig trivsel 3, , Støtte og inspiration i undervisningen 3, , Ro og orden 3, , Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal indikatorsvar Arresø Skole, Folkeskoler 3,9 318 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,8 88 skole, Folkeskoler 3,9 283 Skole, Melby Folkeskoler 4,0 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 4,1 61 Hundested Skole Folkeskoler 3,9 505 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,6 24 Den sociale trivsel på Skole er højst (tæt på landsgennemsnittet), mens den er lavest på Halsnæs Heldagsskole. 15

16 Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal indikatorsvar Arresø Skole, Folkeskoler 3,5 317 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,5 87 skole, Folkeskoler 3,6 281 Skole, Melby Folkeskoler 3,6 252 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,8 59 Hundested Skole Folkeskoler 3,6 503 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,4 24 Den faglige trivsel på Skole er højst (tæt på landsgennemsnittet), mens den er lavest på Halsnæs Heldagsskole. Trivsel, støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal indikatorsvar Arresø Skole, Folkeskoler 3,2 316 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,0 88 skole, Folkeskoler 3,2 280 Skole, Melby Folkeskoler 3,1 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,3 60 Hundested Skole Folkeskoler 3,0 505 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,9 24 Eleverne syntes de får mest støtte og inspiration i undervisningen på Skole (tæt på landsgennemsnittet), mens eleverne på Halsnæs Heldagsskole syntes de får mindst. Trivsel, ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal indikatorsvar Arresø Skole, Folkeskoler 3,5 317 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,4 88 skole, Folkeskoler 3,5 281 Skole, Melby Folkeskoler 3,5 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,5 60 Hundested Skole Folkeskoler 3,4 507 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,

17 Eleverne på Skole og til dels Arresø Skole syntes der er mest ro og orden, men eleverne på Halsnæs Heldagsskole vurderer det lidt lavere. 2.8 Elevfravær Gennemsnitligt elevfravær, Halsnæs Skoleår Fraværtype Fraværsprocent 2012/2013 Lovligt fravær 1,8% 2012/2013 Fravær pga. sygdom 4,2% 2012/2013 Ulovligt fravær 1,6% 2013/2014 Lovligt fravær 1,9% 2013/2014 Fravær pga. sygdom 3,6% 2013/2014 Ulovligt fravær 1,7% 2014/2015 Lovligt fravær 1,6% 2014/2015 Fravær pga. sygdom 3,9% 2014/2015 Ulovligt fravær 1,4% Udviklingen i det samlede elevfravær i Halsnæs Kommune kan ses at gå fra 7,6 % i skoleåret 2012/13, til 7,2 % i skoleåret 2013/14 og til 6,9 % i skoleåret 2014/15. Skoleår Fraværtype Fraværsprocent, landsgennemsnit 2012/2013 Lovligt fravær 1,5% 2012/2013 Fravær pga. sygdom 3,4% 2012/2013 Ulovligt fravær 0,8% 2013/2014 Lovligt fravær 1,5% 2013/2014 Fravær pga. sygdom 3,0% 2013/2014 Ulovligt fravær 0,9% 2014/2015 Lovligt fravær 1,4% 2014/2015 Fravær pga. sygdom 3,0% 2014/2015 Ulovligt fravær 1,0% Udviklingen i det samlede elevfravær på landsplan kan ses at gå fra 5,7 % i skoleåret 2012/13 til 5,4 % i skoleårene 2013/14 og 2014/15. Elevfraværet i Halsnæs Kommune har i hele perioden ligget over landsgennemsnittet, men således at differencen er reduceret fra 1,9 % point i skoleåret 2012/13 til 1,5 % point i skoleåret 2014/15. 17

18 Gennemsnitligt elevfravær, pr. skole, Halsnæs Institution Institutionstype Fraværtype Fraværsprocent Arresø Skole, Arresø Skole, Arresø Skole, Arresø Skole, Ølsted Arresø Skole, Ølsted Arresø Skole, Ølsted skole, skole, skole, Skole, Melby Skole, Melby Skole, Melby Halsnæs Heldagsskole Halsnæs Heldagsskole Halsnæs Heldagsskole Folkeskoler Lovligt fravær 1,4% Folkeskoler Fravær pga. sygdom 3,8% Folkeskoler Ulovligt fravær 1,8% Folkeskoler Lovligt fravær 1,4% Folkeskoler Fravær pga. sygdom 3,8% Folkeskoler Ulovligt fravær 0,9% Folkeskoler Lovligt fravær 1,9% Folkeskoler Fravær pga. sygdom 4,4% Folkeskoler Ulovligt fravær 1,8% Folkeskoler Lovligt fravær 1,3% Folkeskoler Fravær pga. sygdom 3,9% Folkeskoler Ulovligt fravær 0,4% Specialskoler for børn Lovligt fravær 5,1% Specialskoler for børn Fravær pga. sygdom 3,4% Specialskoler for børn Ulovligt fravær 1,2% Hundested Skole Folkeskoler Lovligt fravær 1,4% Hundested Skole Folkeskoler Fravær pga. sygdom 3,8% Hundested Skole Folkeskoler Ulovligt fravær 1,5% Skole, Melby har det laveste samlede elevfravær på 5,6 %, mens Halsnæs Heldagsskole har det højeste elevfravær med 9,7 %. 2.9 Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning År Antal klager Medhold til forældre Medhold til kommunen 2012/ / / Der opleves en markant nedgang i antallet af klager til klagenævnet for specialundervisning. 18

19 Det samlede antal af klager dækker også over klagesager, hvor klagen er trukket tilbage eller hvor klagen ikke har været færdigbehandlet Kompetencedækning Målet er, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Målsætningen om fuld kompetencedækning indeholder alle fag og alle klassetrin og skal gælde på kommuneniveau. Målet er et niveau på mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i 2018 opgjort på kommuneniveau. Regeringen og KL drøfter i 2018 det resterende løft til 95 pct. kompetencedækning under hensyntagen til de muligheder, de planlægningsmæssige hensyn tillader. Niveauet for kompetencedækning i Halsnæs Kommune er udtryk for, hvor en stor andel af undervisningstimerne der varetages af lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetencer i det pågældende fag. At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse. Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Halsnæs Skoleår Andel 2012/ ,7% 2013/ ,1% 2014/ ,3% Skoleår Andel, hele landet 2012/ ,5% 2013/ ,3% 2014/ ,5% Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning er steget markant i Halsnæs Kommune, således at det nærmer sig et landsgennemsnitligt niveau. Aktuelt er ca. 40 lærere ved at tage en linjefagsuddannelse i enten matematik, natur/teknologi eller håndværk og design, som afsluttes i foråret Der er afsat kompetenceudviklingsmidler de kommende år til, at endnu flere lærere får linjefag. På den baggrund forventes kompetencedækningen at stige yderligere de kommende år. Der var fejl i den opgørelse af kompetencedækningen, der var udsendt i høring. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har således udsendt korrigerede tal i januar De nye tal som fremgår af ovenstående viser en mere positiv udvikling end den tidligere opgørelse både i Halsnæs og på landsplan på andelen af undervisningstimer, der varetages af lærere med kompetencer i faget. 19

20 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag, Halsnæs Fag Andel Dansk 90,4% Engelsk 83,7% Tysk (tilbudsfag) 91,9% Fransk (tilbudsfag) 90,9% Kristendomskundskab 16,3% Historie 59,2% Samfundsfag 87,5% Idræt 77,1% Musik 63,3% Billedkunst 73,8% Håndværk og design 97,4% Madkundskab 73,3% Matematik 85,6% Fysik/kemi 100,0% Geografi 72,0% Biologi 95,6% Natur/teknik 48,8% Der er en tendens til, at fagene med få timer i indskolingen har en meget lav kompetencedækning. Dette skyldes sandsynligvis en pædagogisk tradition, hvor man har få lærere omkring børnene i de små klasser. Det kan som eksempel betyde, at dansklæreren i indskolingen også varetager undervisningen i kristendomskundskab uden at have linjefagskompetence heri, mens matematiklæreren måske varetager undervisningen i natur/teknik uden at have linjefagskompetence heri. I fagene i udskolingen er der en større tradition for faglig specialisering i fag som fysik/kemi, biologi og geografi Inklusion Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning. Oplysningerne skal indgå i kvalitetsrapporter, der udarbejdes i skoleårene 2014/15, 2015/16, 2017/18 og 2019/20. Der er en national målsætning om, at 96 % af børnene skal være inkluderet i den almene undervisning ved udgangen af På landsplan er der en stigende andel elever der inkluderes i almenmiljøet. Det er en tendens der ligeledes forventes at være i Halsnæs Kommune med nedlæggelserne af læseklasserne, specialklasser samt den forestående reduktion af antallet af pladser på Halsnæs Heldagsskole. 20

21 Der foreligger ikke data på dette parameter grundet fejl i Danmarks statistiks elevtal. Hundested Skoles elevtal indgår grundet fejl hos Danmarks statistik ikke i Halsnæs Kommunes elevtal hverken i det samlede elevtal eller i antallet af segregerede elever. Halsnæs Kommune er i dialog med Danmarks statistik om fejlen, som ifølge tilbagemeldingen fra Danmarks statistik vil være tilrettet primo Statistikker på området vil om muligt fremsendes til den endelige behandling af kvalitetsrapporten i marts 2016 efter høringsperioden Udgifter til folkeskolen pr. elev Udgifter til folkeskolen pr. elev, Halsnæs Skoleår Gennemsnitligt beløb pr elev 2012/ / / Udgifterne er nettoudgifter til folkeskolen. Det vil sige bruttoudgifterne fratrukket indtægter og statsrefusion på funktion Elevtallet omfatter normalklasseelever i klasse. Udgifterne er korrigeret for udviklingen i priser og lønninger med 2014 som basisår. Der er usikkerhed i tallene grundet tidligere fejlkontering af Halsnæs Heldagsskole under folkeskoleområdet. Dette blev der redegjort for til det politiske udvalg primo De fremadrettede budgettal vil være korrigeret herfor. 21

22 3. Handlingsplan m.v. Som del af kvalitetsrapporten har Byrådet mulighed for at udarbejde en handlingsplan med henblik på at styrke niveauet på skolerne. Det faglige niveau er fortsat for lavt i skolevæsenet i Halsnæs Kommune til trods for positive tendenser inden for flere indikatorer. Der er det seneste års tid igangsat eller ved at blive igangsat en lang række af tiltag til at forbedre fagligheden på folkeskolerne. Det omfatter: - Læringskonsulent og læringsvejleder indsats ift. bl.a. læringsmålsstyring - Matematikambassadører - Udskolingslinjer - Udbud af nye valgfag bl.a. via Unge- og kulturcenteret - Talenthold i matematik - Holddelingstimer i matematik på mellemtrinnet - Kompetencesamtaler - A.P.Møller fonden støttet projekt om styrkelse af faglige teams på skolerne Hertil kommer en række tiltag lokalt på skolerne med henblik at styrke fagligheden. På den baggrund anbefaler administrationen, at tiltagene får tid og fokus til at virke og få effekt på de faglige præstationer hos eleverne. Trivselsniveauet på skolerne er ligeledes for lavt i skolevæsenet i Halsnæs Kommune. De enkelte skoler arbejder aktuelt med handlingsplaner med henblik på at forbedre trivslen. 22

23 4. Skolerapport for Arresø Skole Det faglige niveau på Arresø Skole er under landsgennemsnittet. Arresø Skole er den skole i Halsnæs Kommune med de bedste faglige resultater målt ved 9. klasseprøverne. Arresø Skole har samtidig en bekymrende stor andel af unge der får mindre end 2 i dansk og matematik, hvilket stiller over 20 % af eleverne med svære betingelser for at kunne starte på en ungdomsuddannelse. Samtidig har Arresø Skole en lav andel af elever der følger ungdomsne. Dette til trods for en høj andel af de unge på Arresø Skole, der er blevet vurderet uddannelsesparat. Trivslen blandt eleverne er ud fra resultaterne i trivselsundersøgelsen under landsgennemsnittet og lidt under kommunens gennemsnit. Særligt ligger trivselsindikatorerne på Arresø Skole, Ølsted lidt lavere, hvor indikatorerne på Arresø Skole, ligger ca. på det kommunale gennemsnit. 4.1 Skolebestyrelsens udtalelse Skolebestyrelsen på Arresø skole, har ved vores møde den 13. januar 2016, behandlet kvalitetsrapporten og har lavet følgende udtalelse: Resultatet af kvalitetsrapporten for Arresø Skole er ikke tilfredsstillende trods vi leverer det bedste faglige resultat i Halsnæs kommune. Skolens ressourcer er under pres pga. de mange tiltag hele skolevæsnet er udsat for. Vi har brug for tid til en ordentlig implementering af skolereform mv. Antallet af elever som tager afgangsprøver er tilfredsstillende. Bestyrelsen er meget tilfredse med, at det er elevens succes der vægter højest. Bestyrelsen er bekymret for fraværet og håber arbejdet med faglighed og trivsel, får fraværet til at falde. Det er bestyrelsens holdning at kompetencesamtalerne skal prioriteres og gerne inddrages som led i forældresamarbejde. Vi vurdere det meget væsentligt, at der arbejdes med mere fokus på trivsel, i tæt dialog med personale, forældre og forvaltning. 4.2 Data om Arresø Skole Karaktergennemsnit i Bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 6,1 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,7 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,3 6 Hundested Skole Folkeskoler 6,

24 Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én dansk karakter Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 5,9 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,6 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,8 7 Hundested Skole Folkeskoler 5,8 67 Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én matematik karakter Arresø Skole, Folkeskoler 5,9 91 skole, Skole, Melby Folkeskoler 5,8 36 Folkeskoler 5,0 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,4 7 Hundested Skole Folkeskoler 6,5 67 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt Arresø Skole, 77,7% skole, 83,8% Skole, Melby 88,9% Halsnæs Heldagsskole 42,9% 3 7 Hundested Skole 95,5%

25 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer, 9. klasse, Arresø Skole, Halsnæs Fag Fagdiciplin Karaktergennemsnit Skoleår Skoleår Skoleår 2014/ / /2013 Socioøk. Forskel Karakter- Socioøk. reference gennem- snit reference Forskel Karaktergennemsnit Socioøk. Forskel reference Dansk Læsning 5,7 5,6 0,1 5,2 5,7-0,5 5,5 5,9-0,4 Mundtlig 7,7 7,2 0,5 7,8 7,4 0,4 6,4 7,1-0,7* Retskrivning 6,1 6,3-0,2 4,1 5,4-1,3* 4,7 5,8-1,1* Skriftlig 6,6 6,1 0,5 5,3 6,1-0,8* 5,1 6,0-0,9* Engelsk Mundtlig 7,5 7,2 0,3 7,6 7,3 0,3 7,1 7,1 0,0 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,9 6,2 0,7 5,6 6,1-0,5 5,1 5,9-0,8* Matematik Matematisk problemløsning Matematiske færdigheder 5,6 5,9-0,3 5,0 5,7-0,7* 5,4 5,6-0,2 6,2 6,3-0,1 5,9 6,2-0,3 6,0 6,5-0,5 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. skole, Halsnæs År Institution Institutionstype Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2014 Arresø Skole, Kregme 2014 Arresø Skole, 2014 skole, 2014 Skole, Melby Folkeskoler 51,6% 32 Folkeskoler 33,3% 8 Folkeskoler 55,2% 48 Folkeskoler 61,0% 25 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. skole, Halsnæs År Institution Institutionstype Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2013 Arresø Skole, Kregme Folkeskoler 88,2% Arresø Skole, 2013 skole, 2013 Skole, Melby 2013 Hundested Skole, Storebjerg Folkeskoler 80,0% 40 Folkeskoler 87,0% 60 Folkeskoler 95,1% 39 Folkeskoler 85,9% 61 25

26 Andel, som vurderes parat af vejleder pr. 1. marts pr. skole og uddannelse, Halsnæs Institution Institutionstype Til Uddannelsekategori Arresø Skole, Arresø Skole, skole, skole, Skole, Melby Skole, Melby Folkeskoler Gymnasiale Andel der er vurderet parat Antal der er vurderet parat Antal der er vurderet 97,4% Folkeskoler Erhvervs 100,0% Folkeskoler Gymnasiale 85,0% Folkeskoler Erhvervs 100,0% 3 3 Folkeskoler Gymnasiale 88,2% Folkeskoler Erhvervs 100,0% 6 6 Hundested Skole Folkeskoler Gymnasiale 94,7% Hundested Skole Folkeskoler Erhvervs 100,0% 8 8 Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal indikatorsvar Arresø Skole, Folkeskoler 3,9 318 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,8 88 skole, Folkeskoler 3,9 283 Skole, Melby Folkeskoler 4,0 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 4,1 61 Hundested Skole Folkeskoler 3,9 505 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,6 24 Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal indikatorsvar Arresø Skole, Folkeskoler 3,5 317 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,5 87 skole, Folkeskoler 3,6 281 Skole, Melby Folkeskoler 3,6 252 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,8 59 Hundested Skole Folkeskoler 3,6 503 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,

27 Trivsel, støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal indikatorsvar Arresø Skole, Folkeskoler 3,2 316 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,0 88 skole, Folkeskoler 3,2 280 Skole, Melby Folkeskoler 3,1 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,3 60 Hundested Skole Folkeskoler 3,0 505 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,9 24 Trivsel, ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal indikatorsvar Arresø Skole, Folkeskoler 3,5 317 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,4 88 skole, Folkeskoler 3,5 281 Skole, Melby Folkeskoler 3,5 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,5 60 Hundested Skole Folkeskoler 3,4 507 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,

28 5. Skolerapport for Skole Det faglige niveau på Skole er under landsgennemsnittet. Skole er den folkeskole i Halsnæs Kommune med de laveste faglige resultater målt ved 9. klasseprøverne. Skole har en forholdsvis stor andel af unge, der får mindre end 2 i dansk og matematik, hvilket stiller over 13 % af eleverne med svære betingelser for at kunne starte på en ungdomsuddannelse. Omvendt har Skole en forholdsvis høj andel af elever, der følger ungdomsne og som er blevet vurderet uddannelsesparat. Trivslen blandt eleverne er ud fra resultaterne i trivselsundersøgelsen tæt landsgennemsnittet og lidt over kommunens gennemsnit. 5.1 Skolebestyrelsens udtalelse Skolebestyrelsen i Skole har behandlet ovenstående høring vedrørende Kvalitetsrapporten på bestyrelsesmødet d. 28. januar Bestyrelsen finder, at det vil være rart med en pixiudgave af rapporten, da vi tror, at flere forældre vil læse en sådan. I bestyrelsen undrer vi os over, at der er flere i gang med en ungdomsuddannelse efter 15 måneder end efter 3 måneder. Der må meget gerne gives en forklaring på dette forhold. Bestyrelsen er glad for og stolt over at se den store andel af elever, der går op til prøverne på skole. Der er stor forskel på de enkelte årgange, derfor vil det være interessant, at måle resultater som et gennemsnit af eksempelvis de seneste tre år. Det kunne være spændende at rapporten også gav et overblik over ressourcetildelingsbehov til skoleområdet sammenlignet med andre kommuner. På grund af den socio-demografiske sammensætning vil det være værdifuldt at måle på andre mere bløde værdier - eksempel trivsel, der er mange ting der har indflydelse på karaktergennemsnittet på den enkelte årgang. Der foreslås, at rapporten suppleres med en kvantitets- og kvalitetsmåling dels i forhold til inklusion og dels i forhold til to-sprogede elever. Bestyrelsen bakker op om anbefalingen om ro på skoleområdet til at skabe resultater. 5.2 Data om Skole Karaktergennemsnit i Bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 6,1 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,7 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,3 6 Hundested Skole Folkeskoler 6,

29 Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én dansk karakter Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 5,9 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,6 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,8 7 Hundested Skole Folkeskoler 5,8 67 Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én matematik karakter Arresø Skole, Folkeskoler 5,9 91 skole, Skole, Melby Folkeskoler 5,8 36 Folkeskoler 5,0 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,4 7 Hundested Skole Folkeskoler 6,5 67 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt Arresø Skole, 77,7% skole, 83,8% Skole, Melby 88,9% Halsnæs Heldagsskole 42,9% 3 7 Hundested Skole 95,5%

30 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer, 9. klasse, Skole, Halsnæs Fag Fagdiciplin Karaktergennemsnit Skoleår Skoleår Skoleår 2014/ / /2013 Socioøk. Forskel Karakter- Socioøk. reference gennem- snit reference Forskel Karaktergennemsnit Socioøk. Forskel reference Dansk Læsning 4,4 5,7-1,3* 5,9 6,0-0,1 5,2 6,1-0,9* Mundtlig 7,0 7,3-0,3 8,1 7,5 0,6* 7,5 7,3 0,2 Retskrivning 5,3 6,4-1,1* 5,9 5,7 0,2 4,5 6,1-1,6* Skriftlig 6,3 6,2 0,1 5,8 6,2-0,4 5,3 6,1-0,8* Engelsk Mundtlig 6,6 7,0-0,4 7,6 7,3 0,3 6,6 7,1-0,5 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,9 6,5 0,4 6,8 6,2 0,6 5,9 6,1-0,2 Matematik Matematisk problemløsning Matematiske færdigheder 5,2 6,3-1,1* 4,9 5,6-0,7* 5,1 5,8-0,7* 5,5 6,5-1,0* 5,5 6,0-0,5 6,2 6,7-0,5 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. skole, Halsnæs År Institution Institutionstype Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2014 Arresø Skole, Kregme 2014 Arresø Skole, 2014 skole, 2014 Skole, Melby Folkeskoler 51,6% 32 Folkeskoler 33,3% 8 Folkeskoler 55,2% 48 Folkeskoler 61,0% 25 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. skole, Halsnæs År Institution Institutionstype Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2013 Arresø Skole, Kregme Folkeskoler 88,2% Arresø Skole, 2013 skole, 2013 Skole, Melby 2013 Hundested Skole, Storebjerg Folkeskoler 80,0% 40 Folkeskoler 87,0% 60 Folkeskoler 95,1% 39 Folkeskoler 85,9% 61 30

31 Andel, som vurderes parat af vejleder pr. 1. marts pr. skole og uddannelse, Halsnæs Institution Institutionstype Til Uddannelsekategori Arresø Skole, Arresø Skole, skole, skole, Skole, Melby Skole, Melby Folkeskoler Gymnasiale Andel der er vurderet parat Antal der er vurderet parat Antal der er vurderet 97,4% Folkeskoler Erhvervs 100,0% Folkeskoler Gymnasiale 85,0% Folkeskoler Erhvervs 100,0% 3 3 Folkeskoler Gymnasiale 88,2% Folkeskoler Erhvervs 100,0% 6 6 Hundested Skole Folkeskoler Gymnasiale 94,7% Hundested Skole Folkeskoler Erhvervs 100,0% 8 8 Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal indikatorsvar Arresø Skole, Folkeskoler 3,9 318 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,8 88 skole, Folkeskoler 3,9 283 Skole, Melby Folkeskoler 4,0 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 4,1 61 Hundested Skole Folkeskoler 3,9 505 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,6 24 Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal indikatorsvar Arresø Skole, Folkeskoler 3,5 317 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,5 87 skole, Folkeskoler 3,6 281 Skole, Melby Folkeskoler 3,6 252 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,8 59 Hundested Skole Folkeskoler 3,6 503 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,

32 Trivsel, støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal indikatorsvar Arresø Skole, Folkeskoler 3,2 316 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,0 88 skole, Folkeskoler 3,2 280 Skole, Melby Folkeskoler 3,1 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,3 60 Hundested Skole Folkeskoler 3,0 505 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,9 24 Trivsel, ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal indikatorsvar Arresø Skole, Folkeskoler 3,5 317 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,4 88 skole, Folkeskoler 3,5 281 Skole, Melby Folkeskoler 3,5 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,5 60 Hundested Skole Folkeskoler 3,4 507 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,

33 6. Skolerapport for Hundested Skole Det faglige niveau på Hundested Skole er under landsgennemsnittet. Hundested Skole har faglige resultater lige over kommunes gennemsnit målt ved 9. klasseprøverne. Særligt har resultaterne i matematik forbedret sig markant. Hundested Skole har den laveste andel af unge, der får mindre end 2 i dansk og matematik, hvilket betyder at det er under 5 % af eleverne, der stilles med svære betingelser for at kunne starte på en ungdomsuddannelse. Samtidig har Hundested Skole en forholdsvis høj andel af elever, der følger ungdomsne og som er blevet vurderet uddannelsesparat. Trivslen blandt eleverne er ud fra resultaterne i trivselsundersøgelsen under landsgennemsnittet og tæt på kommunens gennemsnit. 6.1 Skolebestyrelses udtalelse Skolebestyrelsen på Hundested skole tager kvalitetsrapporten til efterretning. Skolebestyrelsen mener fortsat ikke, at kvaliteten af skolerne alene kan beskrives i form af statistik og kunne derfor godt ønske, at kvalitetsrapporten også indeholdt en lyrisk beskrivelse af kvaliteten. I forlængelse af Halsnæs Kommunes fortællinger om de brændende platforme, ønsker skolebestyrelsen derfor, at kvalitetsrapporten også indeholder en fortælling - på den måde vil det også være muligt at knytte en kommentar til statistikker eksempelvis i form af en fortælling om klassemaksimeringer, matrikelskift, inklusionsudfordringer, konsekvenser af reform el.lign. Skolebestyrelsen anerkender, at der fortsat er udfordringer med det faglige niveau for eleverne i Halsnæs Kommune og at der også er udfordringer med elevernes trivsel, men ser også den positive udvikling som et udtryk for, at de i gangsatte tiltag på folkeskolerne i Halsnæs Kommune virker. Skolebestyrelsen ønsker fortsat, at byrådet i forbindelse med godkendelse af kvalitetsrapporten udarbejder en handlingsplan, som indeholder tiltag i forhold til: Lærernes undervisningstimetal Klassekvotient Kompetenceudvikling af medarbejdere Ombygning af Hundested Skole Inklusion Skolebestyrelsen ser bekymret på muligheden for, at målsætningen om fuld kompetencedækning i 2020 kan opfyldes alene ved en uddannelsesindsats i forhold til linjefagskompetencer. Skolebestyrelsen anbefaler derfor, at ovennævnte handlingsplan også indeholder tiltag, som tilgodeser de rekrutteringsbehov, som skolerne i Halsnæs Kommune fremadrettet vil få. Og at der særligt i disse tiltag sættes positiv fokus på Hundesteds skoles arbejdsmiljø og de gode faglige miljøer. 33

34 6.2 Data om Hundested Skole Karaktergennemsnit i Bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 6,1 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,7 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,3 6 Hundested Skole Folkeskoler 6,2 67 Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én dansk karakter Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 5,9 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,6 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,8 7 Hundested Skole Folkeskoler 5,8 67 Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én matematik karakter Arresø Skole, Folkeskoler 5,9 91 skole, Skole, Melby Folkeskoler 5,8 36 Folkeskoler 5,0 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,4 7 Hundested Skole Folkeskoler 6,5 67 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt Arresø Skole, 77,7% skole, 83,8% Skole, Melby 88,9% Halsnæs Heldagsskole 42,9% 3 7 Hundested Skole 95,5%

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 Børn, unge og læring februar 2015 version 2 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Stokkebækskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013/2014. Skolerapport Eggeslevmagle skole

Kvalitetsrapport 2013/2014. Skolerapport Eggeslevmagle skole Kvalitetsrapport 2013/2014 Skolerapport Eggeslevmagle skole 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kort præsentation af skolen... 3 2. Mål og resultatmål... 5 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Kommune Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Sejs Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Sejs Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Sejs Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 OPFØLGNING PÅ HANDLINGSPLANER 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune KVALITETSRAPPORT 2.0 2015 Hjørring Kommune 0 Indholdsfortegnelse Forord Del 1 1.1 Sammenfattende resultatvurdering (s. 3-6) Resultater af nationale test i læsning og matematik. Resultater fra 9. klasses

Læs mere

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november

Læs mere

Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet

Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet Om nøgletalskonceptet Nøgletalsoversigten viser centrale nøgletal for udviklingen på folkeskoleområdet målrettet den politiske og administrative ledelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling

Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling Udarbejdet af Gladsaxe Pædagogiske Viden- og Dokumentationscenter, GPV Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i kvalitetsrapporten...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau.

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1 Notat om de faglige resultater for 2015 Notatet redegør for de mest centrale faglige resultater for folkeskolerne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Faglige resultater... 7 3.2 Afgangsprøveresultater... 8 3.2.1 Karaktergennemsnit

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Frederikshavn Kommune Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Marts 2015 Indhold Indledning... 4 Elevtal... 5 Nationale måltal... 6 Nationale test... 6 De nationale test i dansk læsning.... 7

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Kvalitetsrapport 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 7 3. Mål og resultatmål... 8 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Kommunedel

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Kommunedel Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Kommunedel Indholdsfortegnelse Folkeskoler i Holbæk Kommune...2 Forord...3 Indledning...3 Mål og resultatmål...3 Nationalt fastsatte

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende Indhold 2 Kvalitetsrapporten er et mål- og resultatstyringsværktøj for folkeskoleområdet, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning med henblik på at følge elevernes læringsprogression

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015

Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015 Sagsnr.: 17.00.00-A00-12-16 Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015 Bilag 1 Data fordelt på enkelte skoler Skoleafdelingen 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver...4

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT Byhaveskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 TRIVSEL... 10 INKLUSION... 16 KVALITETSOPLYSNINGER...

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014 Center for Skoletilbud Marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 Den nye kvalitetsrapport...3 Nationale måltal...3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15

KVALITETSRAPPORT 2014/15 KVALITETSRAPPORT Svendborg Kommunale Skolevæsen Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 3 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 1/21 Rapporten for Basiskvalitet er udarbejdet af Børn og Skole ved Frederikssund Kommune. November 2016 2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 I dette bilag anvendes en række af skolevæsnets eksisterende data til at undersøge, hvilken betydning andelen af tosprogede

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag sendt til behandling i børne- og uddannelsesudvalget 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Notat Vedrørende: Notat vedr. nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnavn: Resultater af nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnummer: 17.01.10-P05-1-16 Skrevet af: Louise

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gadehaveskolen Høje-Taastrup Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gadehaveskolen Høje-Taastrup Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Gadehaveskolen Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 2.1 Skolelederens/skoleledelsens vurdering af kvaliteten

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2014/2015 Godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2016. Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-10670 Sags nr. 480-2013-56959

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune KVALITETSRAPPORT Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Indholdsfortegnelse Indhold PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 1 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 5 1.1 Nationale test... 5 1.2 Aflagt afgangsprøver... 6

Læs mere

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 FAXE KOMMUNE SKOLEVÆSEN Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Dette dokument indeholder analyser og refleksioner over skolens resultater. Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015 Til: Skolebestyrelser MED-udvalg SektorMED skole DLF og BUPL Handicaprådet Rådet for socialt udsatte Ungerådet Center for Uddannelse Langes Gård 10, 4200 Slagelse Centerforuddannelse@slagelse.dk Januar

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kompetencedækning i folkeskolen (2014/2015) og anvendelse af statslige kompetencemidler

Kompetencedækning i folkeskolen (2014/2015) og anvendelse af statslige kompetencemidler Maj 2015 Kompetencedækning i folkeskolen (2014/2015) og anvendelse af statslige kompetencemidler (2014) Et af de centrale elementer i folkeskolereformen er at opnå fuld kompetencedækning i undervisningen.

Læs mere

INDLEDNING... 3. Metode... 4 RESUME... 5. Faglige resultater... 5. Trivsel og inklusion... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6. Bundne prøvefag...

INDLEDNING... 3. Metode... 4 RESUME... 5. Faglige resultater... 5. Trivsel og inklusion... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6. Bundne prøvefag... 1 Indhold INDLEDNING... 3 Metode... 4 RESUME... 5 Faglige... 5 Trivsel og inklusion... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6 Bundne prøvefag... 6 Dansk og læsning... 10 Matematik og øvrige fag... 12 Andel elever med

Læs mere