Lokalplan for bygaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan for bygaden"

Transkript

1 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 10. ÅRG. NR. 3 - AUGUST 2013 Lokalplan for bygaden Vi kan se letbaneforløbet nærme sig, og vi kan se en masse jord blive flyttet rundt. Efterhånden kan vi også se Klokhøjvejen i landskabet. Men hvad med bygaden fra Randersvej til Erhvervsparken? Ja, nu er der i hvert fald udarbejdet forslag til lokalplan: Lokalplan 951, Ny vej i Lisbjerg. Forslaget opererer med en etapeløsning. I første omgang en to-sporet vej fra Randersvej og frem til Lisbjerg Parkvej. Letbanen bliver anlagt midt i bygaden, men om det føres frem til Lisbjergskolen er endnu ikke afgjort. Bygaden bliver adgangsvejen til skole og øvrige institutioner, og etableringen er forudsætning for adgang til byudviklingsområderne i første omgang det boligområde i centerområdet nord for skolen, som der allerede er udarbejdet lokalplan for. Så af mange grunde er det på høje tid, at der kommer gang i anlægget. Vejforholdene frem til klubber, skole, og daginstitutioner er helt uantagelige, og i hvert fald skole og dagtilbud vil også gerne have gang i boligbyggeriet. Hvis du ikke allerede har set den, kan lokalplanen ses og downloades fra kommunens hjemmeside: Skriv derefter "Lokalplan 951" i søgefeltet øverst til højre og kom hurtigt og let frem til dokumenterne. Planen har været længe undervejs. Det kan man til dels forstå, når der ses på, hvor mange ting der skal tænkes sammen og tilpasses hinanden. Det er ikke kun et vejforløb. Vejanlægget skal indrettes på krydsning af Randersvej (der kommer et lysanlæg), og det skal rumme letbaneforløbet frem til Lisbjergskolen og mod øst frem til krydsning af Randersvej (der mangler endnu lokalplaner for det videre letbaneforløb fra til Lystrup). Forslaget er sendt til høring frem til 28. August. Så vi kan forvente en byrådsbeslutning i efteråret. Skole, dagtilbud og FU og fællesrådet indsender høringssvar. Lars Wørts

2 SIDE 2 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN INDHOLD: Lokalplan for bygaden 1 INFO - Indhold, Redaktionen og LSTK fællesråd 2 Referat fra borgermødet d. 10. juni, Opfølgning på borgermødet 4 LSTK - Siden sidst 4 Kirken og kunsten kunsten i kirken! 5 Annonce - Lisbjerg Garn 5 Storstilet projekt med lokal kunstner Max Parylewicz 6-7 Tak du lille Rødstjært - Konen i skoven 8 Fuld igen! - Konen i skoven 8 Arrangementer i Kasted kirke 9 Suppedage i sognegården 9 Efterårets arrangementer i LST 9 Kværnens Telefontavle 9 Lisbjerg Fritidsliv sæson 2013/ Det sker i kirkerne i Lisbjerg og Gl. Skejby 11 Gør Lisbjerg kønnere - plant et blomsterløg! 12 Djurslandmotorvejen i billeder og tekst 12 Næste nummer af Kværnen: 10. årgang, Nr. 4, 2013 Omdeles senest den 24. november. Deadline er den 30. oktober. KVÆRNEN udgives af LSTK fællesråd og omdeles til alle husstande i Lisbjerg, Gl. Skejby, Terp, Kasted og Ladefogedvej. Henvendelser til redaktionen vedr. artikler eller eventuelle ændringer skal ske på Tryk: Trykkeriet Allé Huset Oplag: 1125 eksemplarer Omdeling: Venlige mennesker i lokalområdet. Medlemmer Birte Laursen Asbjørn Munch Hansen (ansvh.) el Lars Wørts Boris Sandvad Wolfgang Weisßchädel Waleed Yacob Majeed Redaktion: Yderligere oplysninger om nogle af arrangementerne kan findes på: og Hvis du har lokalområdestof eller billeder til Kværnen, kan du henvende dig til redaktionen eller meget gerne selv skrive. Stoffet kan afleveres pr. mail eller på diskette skrevet i Word. Hvis det ikke er muligt, klarer redaktionen det tekniske. LSTK fællesråd LSTK fællesråd er fællesråd for Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted lokalområdet. Som medlem kan optages alle foreninger og institutioner i lokalområdet. Beboerforeninger i Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted er beboergrundlaget for fællesrådets virke. Fællesrådets formål og opgave er, at udvikle og koordinere det lokalt forankrede sociale og kulturelle liv i området. Fællesrådet understøtter derfor lokale sociale og kulturelle initiativer og aktiviteter. Fællesrådet bistår ved henvendelse til de kommunale myndigheder og byrådet. Fællesrådet er det samlede lokalområdes kontaktled til kommunale myndigheder og byråd. Forretningsudvalget har denne sammensætning: Birte Laursen, formand Mail: Asbjørn Munch Hansen, kasserer - tlf (fastnet). Mail: Steffen Hjøllund - Mail: Boris Sandvad - tlf Mail: Susanne S. Hansen - tlf Mail: Lars Wørts, suppleant - tlf Mail: Knud Larsen, suppleant - Mail: Henvendelser kan rettes direkte til ethvert medlem af forretningsudvalget eller til skolen, der fungerer som sekretariat for fællesrådet. Referater af repræsentantskabsmøder, forretningsudvalgsmøder m.v. udsendes til medlemmerne og kan læses på fællesrådets hjemmeside:

3 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 3 Referat fra borgermøde mandag d. 10. juni 2013 Nedenstående er referatet fra borgermødet i Lisbjerg mandag d. 10. juni med deltagelse af Rådmand Bünyamin Simsek og Vejchef Michael Kirkfeldt samt omkring 75 fra lokalområdet. På mødet blev der aftalt følgende aktioner. Drille-rødt på Søftenvej og på Randersvej: 1. Trafik og veje lovede at undersøge, om lysreguleringen i krydset Søftenvej / Kærbyvej lever op til forventninger omkring Rød hvile 2. Trafik og veje lovede at undersøge, om lysreguleringen på Randersvej i krydset udenfor den gamle Lisbjerg Skole lever op til forventningerne omkring Rød hvile. Rønnebo: 1. Der laves en trafiktælling med hastighedsmåling på Elevvej ud for Rønnebo, med henblik på at vurdere om der kan etableres nogle bump. 2. Mulighederne for en forlængelse af cykelstien ved Elevvej, så den kommer helt op til krydset, undersøges. Cykelforholdene på Randersvej: 1. Der kigges på muligheden for at lave fodhegn mellem cykelstien og kørebanen langs østsiden af Randersvej på bakken syd for Lisbjerg. 2. Det undersøges hvor ofte der fejes på cykelstien og om der er mulighed for at få frekvensen sat op. Vedligeholdelse af fritidsarealer: 1. Det undersøges hvilket serviceniveau kommunen kan tilbyde på græsslåning af fodboldbanen ved siden af Rønnebo 2. Det undersøges hvilket serviceniveau kommunen kan tilbyde i forhold til vedligeholdelsen af Terp Kirkesti Vi ser frem til at følge udviklingen af ovenstående punkter, og har I kommentarer, så vil vi gerne høre dem. Krydset Randersvej/Elevvej/Lisbjerg bakke: 1. Signalet ændres, således grøntiden for fodgængere, der skal krydse Randersvej, bliver længere (4 sekunder mere) (forventes iværksat sommer 2013) 2. Der etableres Rød hvile om natten (forventes iværksat sommer 2013) 3. Det undersøges, om vi kan komme med i den kommende kampagne omkring rødkørsel 4. Der etableres helleanlæg nord for krydset i løbet af Der etableres nyt lysreguleret kryds på Randersvej umiddelbart syd for Lisbjerg i Fællesrådet/LST undersøger mulighederne for en skolepatrulje 7. Trafik og Veje undersøger om der er midler fra Puljen til skønnere indfaldsveje 8. Det er ikke muligt på nogen måde at markere, det er en skolevej På fællesrådets og LST s vegne. Birte Laursen Formand for Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted fællesråd

4 SIDE 4 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Nedenstående er de svar vi har fået fra kommunen indtil videre. Som I kan se, er vi i nogle tilfælde dirigeret videre, og i skrivende stund har de ikke nået at melde tilbage (ferietid). Krydset Randersvej / Elevvej / Lisbjerg bakke: 1. Løsningen vedrørende de 4 sekunder ekstra til fodgængere forventes implementeret i indeværende uge. 2. Etablering af rød hvile tager lidt længere tid. Løsningen vil kræve en del gravearbejde med den traditionelle løsning. Vores leverandør mener dog, at vi kan anvende en anden teknik. Det er samme teknik vi anvender til reduktion af rødkørsler. Løsningen vil blive implementeret i Kan denne løsning anvendes implementeres løsningen til reduktion af rødkørsel samtidig. Anvendes der traditionel teknik vil implementeringen afhænge af en analyse af hvor mange rødkørsler der er i krydset. 3. Afventer tilbagemelding fra kommunen. Opfølgning på borgermødet 4. Helleanlæg er ved at blive projekteret og forventes at blive udført i Der etableres lyskryds syd for Lisbjerg, i forbindelse med etableringen af letbanen i Er en aktion for Østjyllands Politi og der henvises til Birgitte Jacobsen. 7. Trine Buus Karlsen er ved at undersøge om der er midler fra puljen til skønnere indfaldsveje. 8. Det er ikke muligt, at markere vejen som skolevej. Drille-rødt på Søftenvej og på Randersvej: 1-2. De 2 signalanlæg med rød hvile (Randersvej ved gamle Lisbjerg skole og Søftenvej/Kærbyvej) virker som de skal. Observationer viser, at de for de fleste trafikanter har den ønskede effekt. Trafik og Veje overvejer en alternativ løsning til især Søftenvej/ Kærbyvej, da en del trafikanter forventer at få grønt. Rønnebo: 1. Trafiktælling er bestilt og udføres til efteråret. 2. Klaus Braad er ved at undersøge mulighederne for, at forlænge eksisterende cykelsti frem til Randersvej, alternativt mulighed for at lave vejbump. Cykelforholdene på Randersvej: 1-2. Vi synes ikke det er en god ide med et fodhegn af hensyn til drift og vedligeholdelse. Cykelstien er klasse B og bliver fejet rutinemæssigt 3 gange årligt. Vi opgraderer cykelstien til A-sti med hensyn til fejning, således at den bliver fejet 4 gange årligt. Vedligeholdelse af fritidsarealer: 1-2. Status afventer fra Kim Gulvad, Birte Laursen LSTK - Siden sidst Fællesrådet har siden sidst arbejdet med følgende: Der har været afholdt borgermøde i Lisbjerg mandag d. 10. juni. Referat og opfølgning kan ses andetsteds her i dette nummer af kværnen. Der har været besigtigelsesmøde d. 27. maj, hvor vi gik en tur i Terp med rådmand Bünyamin Simsek og Ango Winther. Det er Landsbyforeningen Terp der har kontakten til kommunen vedrørende dette, og de afventer diverse svar fra kommunen. Vi har lagt billet ind på blomster fra blomsterløgpuljen til forskønnelse af Randersvej, og til vores store over raskelse får vi igen i år en stor sending. Se andet steds i kværnen hvordan du kan hjælpe med at plante dem. Der er kommet en hel den høringer/informationer fra kommunen i indbakken, som I kan høre mere om i næste nummer af kværnen (det drejer sig blandt andet om biomassefyret kraftvarme værk i Lisbjerg samt bygaden) Vi har foranlediget midterstribe på stien over til skolen Vi har givet indspark til navngivning af letbanens stationer i vores lokalområde God sommer til jer alle og husk at skrive til os, hvis der er noget, I mener, vi bør tage op. Birte Laursen

5 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 5 Kirken og kunsten kunsten i kirken! Hvad er det, der både kan få himlen ned på jorden, menighedsrådene og andet godtfolk op i loftet og kulturdebatten ind i kirkerne? Ja, det er den moderne kirkekunst!! Diskussionen om kunst i kirken har fundet sted lige siden Martin Luthers og Calvins tid, hvor kunsten de farverige kalkmalerier blev fjernet fra kirkerne. Forkyndelsen af Ordet blev det centrale i menneskets forhold til Gud. I dag er kunsten igen blevet et betydeligt samlingspunkt i mange kirker og sognegårde. Ja kirkekunsten har på en måde fået sit eget liv. Folkekirken rummer mange forskellige holdninger til kunst i det kirkelige miljø. Dele af kirken mener, at billedets opgave i relation til kristendommen er at illustrere Bibelen og dens store fortællinger. Dermed bør billederne være underordnet Ordet frem for at indeholde en egen kraft. Andre mener, at kunsten har et potentiale til at åbne for nye perspektiver i kristendommen. Kunsten kan være med til at give det moderne menneske en ny åbenbaring. Det billedsprog, som kunstnere bringer med sig fra den ikke-kirkelige kunstscene ind i folkekirken, er på mange måder ny for både kirken og kunsten. Billedets form og farver kan på en ny måde være med til at bringe betragteren ind i et forhold mellem mennesket og Gud. Ja, man kan næsten tale om en ny spirituel indgang. Kunsten kan skabe nye perspektiver for betragteren, men den skaber i lige så høj grad perspektiver og udfoldelser for skaberen af kunsten. Samarbejdet mellem kunst og kirke bevirker ikke nødvendigvis, at kirken får billeder, der let kan aflæses og fortolkes. Men det kraftfulde billedsprog kan være med til at give kristendommen nye fortolkningsmuligheder for det moderne menneske og dets forholdet til kristendommen. Skejby-Lisbjerg menighedsråd har helt fra indvielsen af den nye Sognegård været optaget af, både at skabe platformen, men også at udnytte rummets muligheder for billedkunstens udfoldelser. Efter en længere proces med at få skabt interessen for de nye muligheder som Sognegården indbyder til, er der i dag samlet en lille kunstgruppe, som har sin forankring omkring Skolen og Sognegården. Kunstgruppen har næsten fået frie hænder til at sikre, at kunsten dagligt sætter sit præg på Sognegårdens vægge. Kunstgruppen arbejder for tiden med 3 spor. For det første er der allerede på nuværende tidspunkt lavet planer med 2 udstillinger i dette efterår. Endvidere er der lavet aftaler for 2014 med kunstnere, der skal udstille deres værker. Udstillingerne starter som regel med en fernisering hvor alle interesserede er velkommen. For det andet har kunstgruppen her i foråret arrangeret en udflugt til et kunstgalleri i Lemvig, specielt med fokus på kirkekunst. Det var en vellykket tur, og planen er, at noget lignende vil blive gentaget. Gruppen arbejder på at få samlet en kreds af kunstinteresserede til at samles om fælles oplevelser og inspiration. For det tredje, og på nuværende tidspunkt det største, arbejder gruppen på at få lavet en ny udsmykning på den store væg i Kirkekontoret. Her er der en enestående mulighed for at skabe noget, som vil være iøjefaldende for alle, der har et ærinde i Sognegården. Dette projekt kræver en kunstner, som kan løfte opgaven. Det må gerne være en kunstner der både kan få himlen ned på jorden og menighedsrådsmedlemmerne (og andre) op i loftet. Den store udfordring er at finde det rigtige kunstværk. Dernæst kræves det, at kunstgruppen sammen med menighedsrådet finder én eller flere gode sponsorer til at betale hele gildet. Kunstgruppen har taget arbejdstøjet på, og er i gang med forberedelserne for at dette kan lykkes. Kunstgruppen/Boris Sandvad Lisbjerg Garn - Fat i den lange ende Butikken skal tømmes, så der bliver plads til en masse nyt skønt garn. SPAR 10% - 40% på alt garn i butikken! Åbningstider i udsalgsperioden: Søndag d. 1/ til Mandag d. 2/ til Larsmindevej 6 B, Lisbjerg 8200 Århus N

6 SIDE 6 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Storstilet projekt med lokal kunstner Max Parylewicz Max Parylewicz har sit atelier på Hornsbjergvej i Ølsted. Max Parylewicz er uddannet på det Jyske Kunstakademi og Kunstakademiet i Budapest, Ungarn, og har været ansat på Århus kunstakademi siden 1985, hvor han underviser i maleri. Han har modtaget mange legater, sidst fra Statens Kunstråd og Kuturudviklingspuljen Århus kommune, hvor han i 2012 blev valgt for en 3 årig periode til Billedkunstudvalget. I årenes løb har Max Parylewicz haft utallige udstillinger og er med i kunstnersammenslutningen Guirlanden, der udstillede i Kunsthal Aarhus maj juni Blandt de mange udsmykningsopgaver kan nævnes Rosenvangsskolen og Skejby sygehus og det opsigtsvækkende eksperiment med en Møllevinge foran Musikhuset i Århus festuge (jfr. ). Udsmykning af sognegårdens forhal ROMANTISK FRISE Max Parylewicz starter prøveophængningen af Romantisk Frise i sognegårdens forhal i uge 43. Kunstgruppen har set de 4 store malerier i atelieret, men først ved ophængningen afsløres det, hvad motivet er. Men så meget kan røbes, at det samme motiv gentages på alle malerier, men med variationer, som temaer i et musikstykke.

7 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 7 Udsnit af GRID - fra det Koreograferede til det Kaotiske Udstilling af billedkunst i sognegården Fredag den 8. nov. kl udstiller Max Parylewicz tegning, maleri og collager i sognegården, som kan ses året ud. Max Parylewicz fortæller selv om sine billeder: Richard Winther har i en undervisningssituation udtalt til Per Kirkeby, hvis tegninger blev gennemgået: En tegning skal enten ligne et landkort eller et trafikuheld! Begge yderpunkter i dette udsagn er vel ganske svære at nå overbevisende. Det kaotiske efter et trafikuheld - det helt usandsynlige, tilfældige, ustrukturerede, formløse - alt det der gør et resultat nærmest til et ikke resultat - er svært at nå overbevisende. Det modsatte - det strukturerede, stramme, det tilnærmelsesvis objektive - højdekurver på et landkort, signaturernes præcise beskrivelse og tegnværdi eller det stramme grid (engelsk for gitter), der strukturerer, fastholder, men samtidig også må være informativt, levende og ikke rigidt. I et tilbageblik på min billedproduktion finder jeg forskellige former for ornamentik - tern, kuber, striber hvor grundstrukturen har kunnet ses som GRID, men jeg har altid forholdt mig meget frit og undgået "at fylde ud" Billedforedrag i sognegården med Max Parylewicz torsdag den 21. november kl I Foredraget der bygger på et tidligere holdt foredrag med titlen: Kunst Romantisk set vil Max Parylewicz belyse sit kunstneriske arbejde. Ved nedslag i centrale billeder og udsmykninger vil Max Parylewicz skitsere den kunstneriske udvikling, han har foretaget gennem årene. Som et væsentligt indslag i denne udvikling er etableringen af og tilblivelsen af værkstedet på Hornsbjergvej i Ølsted, der nu er atelier for Max Parylewicz. I forbindelse med billedserien Romantisk frise der hænger som udsmykningsforslag i Sognegårdens forhal, vil Max Parylewicz tale om nogle af de tanker der ligger bag processen og tilblivelsen af disse billeder. Kunstgruppen

8 SIDE 8 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Tak du lille Rødstjært I haven her hos Konen i Skoven findes en del blomster og planter fra vor bedstemors tid Herligt at tænke på at hun for næsten hundrede år siden har plantet dem, havde omhyggeligt bedt dem blive store og flotte til glæde for mange. Og det er de blevet, vi glæder os over dem den dag i dag. Ind imellem de lige så gamle pæoner, der breder sine store, grønne blade ud over bedet, dukker hver eneste år nogle liljer op, blomsterne er karryfarvede og har en stærk duft. De bliver inden de overhovedet er i blomst, angrebet af halvstore, røde biller, der gnaver nogle store huller, hvis ikke de helt formår at omsætte det meste af liljeplanten, så den til sidst står tilbage som en halvvissen pind. I år er de derimod flotte takket være nogle fugle i haven. En lille flok rødstjærter har blandet sig med havens øvrige vingede væsner og de rødstjærterne havde en livlig aktivitet i liljerne i sommer. Og tænk derude har vi nu fine afblomstrede bedstemorliljer, intet gnav af de røde biller i år. Vi tror bestemt, det er de små, vævre fugle der har bekæmpet plantens røde billeangreb. Tak for det du lille Rødstjært. Fuld igen! Konen i Skoven Ikke mange formår at blive fuld af det, der styrter ned fra himmelen, det der kommer fra en stor, sort sky, men her på Elevvej har vi Svinget, der det formår. Før i tiden var man klar over, at efter et regnskyl kunne der være godt med vand i svinget, det var man vant til. Men nu, efter grundig renovering, grundig grublen af de tre vise mænd troede vi os fri af dette fænomen. Men nej! Onsdag d. 22. maj dette år skete det igen. Regnen styrtede ned den ganske dag så svinget stod under vand sidst på eftermiddagen. Vi passerede ved fire tiden kørte avet om, brugte den venstre vejbane mod Lisbjerg. På bakken med nyskoven op mod Lisbjerg var der den dag et mindre område hvor træerne stod og svajede, hoppede lidt op og ned, ja opførte sig forunderligt, jo mere Svinget fyldte sig med vand des vildere blev det. Godt gemt under træernes rødder, ja, der gemte netop bakkens ældgamle vand troldtøj sig, og hvor de morede sig, de var ret så lystige, og ordene fløj rundt: Herligt, os har Århus Vand- og Vejvæsen ikke fået ram på endnu. Vi styrer stadig vandet i Svinget. Og det vil vi blive ved med, så længe vi huserer i bakken. Og det har vi tænkt os at gøre i mange, mange hundrede år endnu. Vi bliver gamle i vor familie. Blå blink modtog os samme sted, da vi nogle timer senere skulle hjem i skoven. Århus Brandvæsen blokerede vejen, havde afspærret svinget, havde rullet gule slanger ud, det så ret dramatisk ud! Normalt når brandvæsnet er på arbejde pøser de vand på, men her måtte de øse vand af. Svinget løb over, vandet fossede ned ad Larsmindevej direkte ned og ind i folks kældre. Svinget havde endnu engang været mere end fuld. Konen i Skoven

9 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 9 Arrangementer i Kasted kirke Torsdag d. 26 september kl kirkekoncert med Tina Siel og pianisten Peter Nygaard Kom og hør den nordjydske sanglærke. Entrè: Kr. 100 (beløbet går til organisation - 100% til børnene). Billetter kan reserveres på kirkekontoret tlf Onsdag d. 6 november kl foredrag med Iben Krogsdal og Morten Skovsted Emnet er Må livet gøre ondt? om det moderne menneskes forhold til smerte, modgang og livet når det gør ondt. Entrè: Gratis. Efterårets arrangementer i LST Fredag d. 27. september: Sodavandsdiskotek Søndag d. 10. november: Fællesspisning med Mortensaftens-and Lørdag d. 30. november: Juletræsfest Arr.: Kasted menighedsråd Suppedage i Sognegården Den første onsdag i hver måned klokken er du velkommen til suppe, samvær og lidt sang i sognegården ved Lisbjerg. Suppedage i efteråret 2013 Onsdag den 4. september Onsdag den 2. oktober Onsdag den 6. november Onsdag den 4. november Vores nye tiltag har det klare formål at vi måske kommer til at lære hinanden bedre at kende, at vi får snakket en masse samt rørt vores stemmer. Den første sæson er gratis, derefter vil det koste 30 kr. pr. person at være med. Tilmelding sker til Ingrid Nielsen, Præsteager 6, Lisbjerg. Tlf eller pr. mail: Her melder du også ind, hvis du har brug for kørelejlighed. Ingrid Nielsen Herudover planlægger LST et valgmøde i forbindelse med kommunalvalget, en spilaften og det klassiske julebanko. Datoer for disse arrangementer ligger endnu ikke fast. Sanne Helmer LST Telefontavle Erhverv ABR, Arkitekt, Bygge- og Rådgivningsfirma tlf.: Assurance Forum, forsikringsmægler tlf.: BJ Biler, mekaniker, v. Bent Jonassen tlf.: BK Maler v/ Janne Rasmussen tlf.: Franske Autodele tlf.: Galleri Lotte Linnet - tlf.: Galleri Magenta - tlf.: Gartneriet Jens Nørgaard Poulsen A/S tlf.: Gert Helbo, frilandsgartner og maskinstation..... tlf.: Hair by Lyngsdal, frisør, Randersvej tlf.: KRUSE Entreprenør & Konstruktør v/ Claus Kruse tlf.: Kunstmageren.dk, K. og J. Buhl tlf.: Køre-Center Århus, køreskole v/henrik Østergård.. tlf.: Køreskole Nord tlf.: Leo Brøgger, Lampeforretnigen, Stjernepladsen... tlf.: OK Plus tank, Randersvej 346, Lisbjerg tlf.: Lisbjerg Auto & Elektro / Jonas Sejersen tlf.: Oliefyr tlf.: Susanne Butcher, Billedkunstner - tlf.: Terp Maskinudlejning - v/svend Erik Kristensen... tlf.: Tilstand & Energi tlf.: Tømrermester Søren Birkeland tlf.: Tømrermester Martin Lemming tlf.: Århus Nord Camping tlf.: Institutioner Børnehaven Gimlehøj - kontor: tlf.: Caritas, plejehjem tlf.: Center Lyngå tlf.: Kasted Kirke, graver Claus Nissen tlf.: Kriminalforsorgen Pensionen Skejby tlf.: Lisbjerg - Skejby - Terp Lokalarkiv tlf.: Åbent 1. og 3. torsdag i hver måned (undt. Juli), fra kl. 16 til Lisbjerg sognegård og kirkekontor tlf.: Kirkekontoret er åbent mandag til fredag 9.00 til Torsdag tillige Lisbjerg Beboerhus Udlejning tlf.: Lisbjerg Fritids- og juniorklub tlf.: Mobil tlf.: Lisbjerg kirke, graver Pia Bluhm tlf.: Lisbjergskolen tlf.: Lokalcenter Bjørnshøj, Trige Område Nord..... tlf.: Lokalcenter Skelager, Skelager Område Nord... tlf.: Rønnebo Vuggestue tlf.: SFO på Lisbjergskolen SFO: årg tlf.: SFO: årg tlf.: Gl. Skejby kirke, graver Asbjørn M. Hansen tlf.: Sognepræst Charlotte Frouvne Nayberg tlf.: Sognepræst Karin Rank Gottlieb tlf.: Sognepræst Lars Lindgrav (kbf) tlf.: Sognepræst Torben Brink (kbf) tlf.: Tilst-Kasted Kirkekontor tlf.: Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv, Tilst bibliotek.... tlf.: Tilst-Kasted Ungdomsklub tlf.:

10 SIDE 10 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN NYHEDSBREV Lisbjerg Fritidsliv sæson 2013/2014 Dag Tidspunkt Aktivitet Instruktør Mandag Badminton, Indskolingen Clara Eirby, Maria Bjerring Badminton, årgang Birte Laursen, Mette Krabbe Badminton, årgang Ulf Simonsen, Peter Jensen Tabata, voksne Charlotte Cramer Volleyball, voksne Tirsdag Seniorgymnastik M/K Ingrid Nielsen Badminton baneleje Onsdag Guitar Rasmus Lorentzen Smidighed og styrke, voksne Sara Justesen Badminton baneleje Torsdag Latindance, voksne Sara Justesen Fredag Badminton, årgang Forældre Søndag Klippekort til familiebadminton Start d. 26. september Mindfulness fortsætterhold Mie Glud Pedersen Lørdag d. 21. september Mindfulness Workshop Mie Glud Pedersen Kom og vær med i sæsonen 2013/14. Vi har følgende faste aktiviteter, som du kan læse meget mere om på vores hjemmeside. Sæsonen byder på følgende nyheder: Seniorgymnastik M/K I programmet vil der være musik, som vi kan nikke genkendende til og som kan virke inspirerende på øvelserne. Vi vil opleve: spænding og afspænding, træning af muskler og led; ryg, mave og bækkenbund samt styrke kroppens funktioner på en sjov måde. Er der problemer med at komme ned på gulvet, kan øvelserne udføres på stol. Underviser: Ingrid Nielsen. Tabata - en træningsform som giver form og figur et skub i den rigtige retning - med rekordfart. Lektionerne indeholder: opvarmning, tabata træning min., opstramning af mave/ryg med Redondo-bolde ca. 15 min. og udstrækning. Så har du lyst til at få sved på panden, komme i bedre form og stramme din mave- og rygmuskler op, så er Tabata noget for dig. Underviser: Charlotte Cramer Smidighed og Styrke Der er fokus på opstramning/styrke af hele kroppen og arbejde bl.a. med håndvægte, elastikker og forskellige øvelser på måtte. Opvarmningen vil bestå af simple trinkombinationer og hver gang vil vi afslutte med en grundig og afslappende udstrækning. Underviser: Sara Justesen. Igen i år tilbyder vi flexhold: Køb adgang til Tabata, Latindance, Smidighed og styrke og få rabat. Sæsonen i Lisbjerg Fritidsliv løber fra uge 37, 2013 til uge 17, Der er ingen aktiviteter i skolernes ferier. NB: Seniorgymnastik starter i uge 38 og løber indtil jul. HUSK at tilmelding til vores aktiviteter foregår via hjemmesiden GOD NY SÆSON Mange hilsner Lisbjerg Fritidsliv

11 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 11 Det sker i kirkerne i Lisbjerg og Gl. Skejby Fyld mere salt på! Velkommen til en gudstjeneste med udgangspunkt i Nephews Hjertestarter. Torsdag 29. august kl i Lisbjerg Kirke. Denne aften vil der være en god chance for, at du kan blive blæst godt i gang med en ny sæson! Gudstjenesten er én ud af tre i det kommende år, hvor vores nye ungdomsprojektgruppe sætter fokus på tekster fra den populære musik hvor vi kan finde kristne tydninger anno Vi begynder med Simon Kvamm og Nephew, og tager i august afsæt i Nephew's fantastiske nummer HJERTESTARTER. Efter gudstjenesten byder vi på sodavand eller et glas vin i våbenhuset. O Babysang i Lisbjerg Kirke Et nyt hold babysalmesang starter i Lisbjerg Kirke tirsdag den 10.september kl Babyer mellem 2-10 måneder inviteres sammen med deres mor eller far (eller bedsteforælder) 8 tirsdage til at nyde en rolig stund med sang, musik og nærvær. Vi vugger, gynger, lytter, synger, danser og sanser og nyder godt af hele kirkerummets skønne akustik. Der er plads til 10 børn på holdet, derfor er tilmelding nødvendig til Marianne Vasard på kirkekontoret. Musikpædagog/organist ved Skejby og Lisbjerg kirker, Birgitte W-W står for forløbet. O Svampetur og Høst gudstjeneste Lisbjerg Kirke 29. september kl Vi holder Høstgudstjeneste i kirken, hvorefter vi i private biler kører ud i Rosenholm skovene. Her vil vi møde Todbjerg og Mejlby menighederne og sammen tager vi på svampetur. Kristian Organist er svampeguide og ekspert. Vi medbringer brød og trangia, så vi kan tilberede og smage det fundne undervejs. O Orgelkoncert i Lisbjerg Kirke Torsdag d. 3.oktober kl kommer Inge Bønnerup til Lisbjerg Kirke for at spille koncert på Carsten Lund orglet. Koncerten denne aften har overskriften: Johann Sebastian Bach og hans lærermestre. Hendes repertoire spænder fra tidlig barok til nutidig orgelmusik. Hun har jævnligt uropført orgelværker af danske komponister, bl.a Vagn Holmboe, Niels Viggo Bentzon, Leif Thybo og Jan Maegaard. Hun har bl.a indspillet Buxtehudes orgelværker og der er netop udkommet 4 nye cd'er med dansk orgelmusik fra det 20. århundrede. Inge Bønnerup er nu organist i Vartov Kirke i København. Efter koncerten, som varer ca.50 minutter byder Menighedsrådet på et glas vin i Våbenhuset. Der er gratis adgang ved koncerten. O BUSK 2013 Velkommen til endnu en BUSK gudstjeneste en gudstjeneste særlig for børn og unge. Søndag den 27. oktober kl Lisbjerg Kirke I år er det Lisbjergs FDF Familiekreds der sammen med Spirekor og Kirkekor er med i planlægningen. Efter gudstjenesten tager vi alle ned i sognegården til en bid frokost og lidt hyggelige aktiviteter som FDF erne står for. O Theres a crack in everything, that s where the lights gets in. Velkommen til en gudstjeneste om mørke og lys. Skejby Kirke 31. oktober kl Vi tager livtag med Leonard Cohens univers sunget og spillet af lokale Skejby borgere. Med et blik på Jobs bog i bibelen og på Cohens sange og tekster, vil vi se på længslen efter liv og kærlighed, og på spørgsmålene om mening og fylde som vi møder der. O Adventstid Velkomme til adventshygge i samarbejde med Kulturcenter Lisbjerg. Onsdag den 27. november kl i Sognegården. Vi begynder med en julefortælling og synger lidt sammen. Derefter dekorerer vi lys, klippe klistrer julepynt, eller laver lysdekorationer alt efter alder og lyst. Klokken 18 er der fællesspisning på skolen. Hvis vi ønsker at fortsætte julehyggen efter maden er det muligt. Husk at tilmelde jer spisning direkte til kulturcenteret. Vi skal høre musik af Nicolas de Grigny, Dietrich Buxtehude, Antonio Vivaldi, Georg Böhm, og naturligvis Johann Sebastian Bach. Inge Bønnerup har spillet utallige koncerter i ind- og udland og har i 35 år varetaget organistembedet ved Trinitatis Kirken i København. Charlotte Nayberg

12 SIDE 12 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Gør Lisbjerg kønnere - plant et blomsterløg! På borgermødet om trafikforhold i Lisbjerg 10. juni efterlyste vi gode idéer til, hvordan vi ved fælles hjælp kan gøre indkørslen til byen smukkere og mere have-agtig. Først og fremmest med det formål at gøre bilisterne mere opmærksomme på, at de kører gennem en by med masser af børn og andre levende mennesker. Fællesrådet modtager en stor sæk med blomsterløg fra Aarhus Kommune, som kan blive startskuddet til forskønnelsen af Randersvej. Kom derfor glade til vores løgplantningsdag, lørdag d. 5. oktober 2013 kl Vi mødes ved beboerhuset. Der kommer en facebook side omkring arrangementet senere. Sanne Helmer Petersen, LST Letbanens forløb i billeder og tekst Billedet er taget mod nord og viser anlægsarbejdet/linieføringen mellem Søftenvejen (den store) og Djurslandmotorvejen. Både Lisbjerg Kirke og skolen ses i horisonten. Her er man i gang med at støbe fundamentet til bropillen på Søftenvej. Billedet er taget fra den gangbro, som i øjeblikket sikrer arbejderne risikofri adgang til arbejdspladsen i midterrabatten - og i øvrigt til begge sider af Søftenvej. Støbningen af bropillerne er en udfordring, fortæller arbejderne på stedet. I toppen skal pillerne være afrundede til hver side og derudover har selve søjlen ikke parallelle sider; også den skal have en indadgående bue mod jorden. Det stiller særlige krav til armeringen. Det har været nødvendigt at lave en prototype, før man kunne lægge sig fast på en ensartet teknik. Når man kører med letbanen over Søftenvej ind mod Aarhus og kigger mod venstre, vil man kunne se dette. Det nye Ikea. Fotoet er taget fra et punkt ca. 7 meter over Søftenvej - altså nogenlunde den højde man vil befinde sig i, når man kører med letbanen på dette sted. Billedet er taget med tele, så Ikea vil ikke være helt så tæt på, som det ses på dette foto. Billeder og tekst: Wolfgang W

Udvikling af lokalområdet

Udvikling af lokalområdet Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 11. ÅRG. NR. 3 - SEPTEMBER 2014 Udvikling af lokalområdet Mandag d. 16. juni havde vi et fælles møde blandt

Læs mere

Huller i skolevejen KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 10. ÅRG. NR. 2 - JUNI 2013

Huller i skolevejen KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 10. ÅRG. NR. 2 - JUNI 2013 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 10. ÅRG. NR. 2 - JUNI 2013 Huller i skolevejen Den gamle Lisbjergvej er den midlertidige adgangsvej til

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Aktiviteter Oktober 2015

Aktiviteter Oktober 2015 Aktiviteter Oktober 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Aktiviteter Oktober 2015

Aktiviteter Oktober 2015 Aktiviteter Oktober 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding Se dette nyhedsbrev i en browser Sommeren 2011 Tirsdag 07. juni Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 Lørdag - Søndag 18.-19. juni Meditaionsweekend v/karen Lund Andersen Husk

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 18. jan. 2012. Farvel, farvel, farvel...

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 18. jan. 2012. Farvel, farvel, farvel... Farvel, farvel, farvel... 1 Vi mangler stadig forældrevikarer fredag d. 25. jan. Så meld jer endelig til klasselærer, kontoret eller Anne C. En forælder, Anette, har meldt sig til SFO en og vil gerne stå

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme Rød alene hjemme En flot, prikket tekande i keramik, skabt af Anna fra 1. kl., præsenteredes stolt på kontoret i mandags. Den strålede i stedet for solen, der havde gemt sig bag et dagsregnvejr. Oles og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Ferielukket i alle afdelinger

Ferielukket i alle afdelinger Fredagsbrev - uge 26-27. juni 2014 Bakkelandets friskole, børnehaver og vuggestue ønsker alle en rigtig god sommer. Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Kære forældre Som skrevet ud til jer tidligere har vi fået et par nye ansigter i SFO. Shannon er vores nye studerende, som er her ½ år. Kristian er medhjælper og er her

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KRUDTUGLERNE`S NYHEDSBREV

KRUDTUGLERNE`S NYHEDSBREV KRUDTUGLERNE`S NYHEDSBREV OKTOBER 2012 Så er sommeren over og dagligdagen kører igen på fuld skrue. Vi har fra sommeren og frem til nu, været så heldige at få syv nye børn ind på vores fløj. Så endnu engang

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

SpecialKøbmanden Vesterbrogade 8 8800 Viborg. SpecialKøbmanden.dk. Kagekurser efterår 2012 Viborg

SpecialKøbmanden Vesterbrogade 8 8800 Viborg. SpecialKøbmanden.dk. Kagekurser efterår 2012 Viborg SpecialKøbmanden Vesterbrogade 8 8800 Viborg SpecialKøbmanden.dk Kagekurser efterår 2012 Viborg Cup Cakes: Dekoration med Decorator icing (smørcreme) og fondant blomster. Her lærer du at dekorere de mest

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset.

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Nr. 172 november 2011 Reception lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Vi ved ikke om der måske skal klippes en snor over? Vi ved heller ikke om den nordfynske verdenspresse kommer? Men vi ved alle

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev september 2016

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev september 2016 Kunstnerhuset KARAVANA Ind i kunsten ud i verden Månedsbrev september 2016 Centerchef Karin Juul, afdelingsleder Kunstnerhuset KARAVANA Søren Thorbøll og driftschef Voksen Handicap, Kirsten Bundgaard.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Ann R. Nielsen...40 54 05 61 Pilte

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

Er der mon flest mænd eller kvinder? Lidt statistik

Er der mon flest mænd eller kvinder? Lidt statistik Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 9. ÅRG. NR. 3 - SEPTEMBER 2012 Er der mon flest mænd eller kvinder? Lidt statistik Tal fra Danmarks Statistik

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse Nyhedsbrev uge 35-2013 Side 1 Billedskole Musikskole Side 11 Børnehaven Invitation til forældremøde Side 3 Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk Side 14 Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

September Oktober 2017

September Oktober 2017 Hovergården September Oktober 2017 Børnegården Hover Fredag den 15. september og torsdag den 5. oktober kl. 10.30 Cafe`Oasen, får vi besøg af sangglade børn fra Børnegården Hover. Du er velkommen til at

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2014 Keramik Undervisningen i keramik veksler mellem stillede opgaver og værkstedsarbejde. Gennemgang af de færdige arbejder er en del af undervisningen.

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Frie Midgården Adresse: Midgårdsvej 81, 3700 Rønne Telefon: 56 95 00 42 Leder: Kim Egemose Hansen Tilsynsdato: 14.november 2012

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg PEDERSKER IF Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg 28 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 mobil nr. 22222358

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere