Lokalplan for bygaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan for bygaden"

Transkript

1 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 10. ÅRG. NR. 3 - AUGUST 2013 Lokalplan for bygaden Vi kan se letbaneforløbet nærme sig, og vi kan se en masse jord blive flyttet rundt. Efterhånden kan vi også se Klokhøjvejen i landskabet. Men hvad med bygaden fra Randersvej til Erhvervsparken? Ja, nu er der i hvert fald udarbejdet forslag til lokalplan: Lokalplan 951, Ny vej i Lisbjerg. Forslaget opererer med en etapeløsning. I første omgang en to-sporet vej fra Randersvej og frem til Lisbjerg Parkvej. Letbanen bliver anlagt midt i bygaden, men om det føres frem til Lisbjergskolen er endnu ikke afgjort. Bygaden bliver adgangsvejen til skole og øvrige institutioner, og etableringen er forudsætning for adgang til byudviklingsområderne i første omgang det boligområde i centerområdet nord for skolen, som der allerede er udarbejdet lokalplan for. Så af mange grunde er det på høje tid, at der kommer gang i anlægget. Vejforholdene frem til klubber, skole, og daginstitutioner er helt uantagelige, og i hvert fald skole og dagtilbud vil også gerne have gang i boligbyggeriet. Hvis du ikke allerede har set den, kan lokalplanen ses og downloades fra kommunens hjemmeside: Skriv derefter "Lokalplan 951" i søgefeltet øverst til højre og kom hurtigt og let frem til dokumenterne. Planen har været længe undervejs. Det kan man til dels forstå, når der ses på, hvor mange ting der skal tænkes sammen og tilpasses hinanden. Det er ikke kun et vejforløb. Vejanlægget skal indrettes på krydsning af Randersvej (der kommer et lysanlæg), og det skal rumme letbaneforløbet frem til Lisbjergskolen og mod øst frem til krydsning af Randersvej (der mangler endnu lokalplaner for det videre letbaneforløb fra til Lystrup). Forslaget er sendt til høring frem til 28. August. Så vi kan forvente en byrådsbeslutning i efteråret. Skole, dagtilbud og FU og fællesrådet indsender høringssvar. Lars Wørts

2 SIDE 2 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN INDHOLD: Lokalplan for bygaden 1 INFO - Indhold, Redaktionen og LSTK fællesråd 2 Referat fra borgermødet d. 10. juni, Opfølgning på borgermødet 4 LSTK - Siden sidst 4 Kirken og kunsten kunsten i kirken! 5 Annonce - Lisbjerg Garn 5 Storstilet projekt med lokal kunstner Max Parylewicz 6-7 Tak du lille Rødstjært - Konen i skoven 8 Fuld igen! - Konen i skoven 8 Arrangementer i Kasted kirke 9 Suppedage i sognegården 9 Efterårets arrangementer i LST 9 Kværnens Telefontavle 9 Lisbjerg Fritidsliv sæson 2013/ Det sker i kirkerne i Lisbjerg og Gl. Skejby 11 Gør Lisbjerg kønnere - plant et blomsterløg! 12 Djurslandmotorvejen i billeder og tekst 12 Næste nummer af Kværnen: 10. årgang, Nr. 4, 2013 Omdeles senest den 24. november. Deadline er den 30. oktober. KVÆRNEN udgives af LSTK fællesråd og omdeles til alle husstande i Lisbjerg, Gl. Skejby, Terp, Kasted og Ladefogedvej. Henvendelser til redaktionen vedr. artikler eller eventuelle ændringer skal ske på Tryk: Trykkeriet Allé Huset Oplag: 1125 eksemplarer Omdeling: Venlige mennesker i lokalområdet. Medlemmer Birte Laursen Asbjørn Munch Hansen (ansvh.) el Lars Wørts Boris Sandvad Wolfgang Weisßchädel Waleed Yacob Majeed Redaktion: Yderligere oplysninger om nogle af arrangementerne kan findes på: og Hvis du har lokalområdestof eller billeder til Kværnen, kan du henvende dig til redaktionen eller meget gerne selv skrive. Stoffet kan afleveres pr. mail eller på diskette skrevet i Word. Hvis det ikke er muligt, klarer redaktionen det tekniske. LSTK fællesråd LSTK fællesråd er fællesråd for Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted lokalområdet. Som medlem kan optages alle foreninger og institutioner i lokalområdet. Beboerforeninger i Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted er beboergrundlaget for fællesrådets virke. Fællesrådets formål og opgave er, at udvikle og koordinere det lokalt forankrede sociale og kulturelle liv i området. Fællesrådet understøtter derfor lokale sociale og kulturelle initiativer og aktiviteter. Fællesrådet bistår ved henvendelse til de kommunale myndigheder og byrådet. Fællesrådet er det samlede lokalområdes kontaktled til kommunale myndigheder og byråd. Forretningsudvalget har denne sammensætning: Birte Laursen, formand Mail: Asbjørn Munch Hansen, kasserer - tlf (fastnet). Mail: Steffen Hjøllund - Mail: Boris Sandvad - tlf Mail: Susanne S. Hansen - tlf Mail: Lars Wørts, suppleant - tlf Mail: Knud Larsen, suppleant - Mail: Henvendelser kan rettes direkte til ethvert medlem af forretningsudvalget eller til skolen, der fungerer som sekretariat for fællesrådet. Referater af repræsentantskabsmøder, forretningsudvalgsmøder m.v. udsendes til medlemmerne og kan læses på fællesrådets hjemmeside:

3 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 3 Referat fra borgermøde mandag d. 10. juni 2013 Nedenstående er referatet fra borgermødet i Lisbjerg mandag d. 10. juni med deltagelse af Rådmand Bünyamin Simsek og Vejchef Michael Kirkfeldt samt omkring 75 fra lokalområdet. På mødet blev der aftalt følgende aktioner. Drille-rødt på Søftenvej og på Randersvej: 1. Trafik og veje lovede at undersøge, om lysreguleringen i krydset Søftenvej / Kærbyvej lever op til forventninger omkring Rød hvile 2. Trafik og veje lovede at undersøge, om lysreguleringen på Randersvej i krydset udenfor den gamle Lisbjerg Skole lever op til forventningerne omkring Rød hvile. Rønnebo: 1. Der laves en trafiktælling med hastighedsmåling på Elevvej ud for Rønnebo, med henblik på at vurdere om der kan etableres nogle bump. 2. Mulighederne for en forlængelse af cykelstien ved Elevvej, så den kommer helt op til krydset, undersøges. Cykelforholdene på Randersvej: 1. Der kigges på muligheden for at lave fodhegn mellem cykelstien og kørebanen langs østsiden af Randersvej på bakken syd for Lisbjerg. 2. Det undersøges hvor ofte der fejes på cykelstien og om der er mulighed for at få frekvensen sat op. Vedligeholdelse af fritidsarealer: 1. Det undersøges hvilket serviceniveau kommunen kan tilbyde på græsslåning af fodboldbanen ved siden af Rønnebo 2. Det undersøges hvilket serviceniveau kommunen kan tilbyde i forhold til vedligeholdelsen af Terp Kirkesti Vi ser frem til at følge udviklingen af ovenstående punkter, og har I kommentarer, så vil vi gerne høre dem. Krydset Randersvej/Elevvej/Lisbjerg bakke: 1. Signalet ændres, således grøntiden for fodgængere, der skal krydse Randersvej, bliver længere (4 sekunder mere) (forventes iværksat sommer 2013) 2. Der etableres Rød hvile om natten (forventes iværksat sommer 2013) 3. Det undersøges, om vi kan komme med i den kommende kampagne omkring rødkørsel 4. Der etableres helleanlæg nord for krydset i løbet af Der etableres nyt lysreguleret kryds på Randersvej umiddelbart syd for Lisbjerg i Fællesrådet/LST undersøger mulighederne for en skolepatrulje 7. Trafik og Veje undersøger om der er midler fra Puljen til skønnere indfaldsveje 8. Det er ikke muligt på nogen måde at markere, det er en skolevej På fællesrådets og LST s vegne. Birte Laursen Formand for Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted fællesråd

4 SIDE 4 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Nedenstående er de svar vi har fået fra kommunen indtil videre. Som I kan se, er vi i nogle tilfælde dirigeret videre, og i skrivende stund har de ikke nået at melde tilbage (ferietid). Krydset Randersvej / Elevvej / Lisbjerg bakke: 1. Løsningen vedrørende de 4 sekunder ekstra til fodgængere forventes implementeret i indeværende uge. 2. Etablering af rød hvile tager lidt længere tid. Løsningen vil kræve en del gravearbejde med den traditionelle løsning. Vores leverandør mener dog, at vi kan anvende en anden teknik. Det er samme teknik vi anvender til reduktion af rødkørsler. Løsningen vil blive implementeret i Kan denne løsning anvendes implementeres løsningen til reduktion af rødkørsel samtidig. Anvendes der traditionel teknik vil implementeringen afhænge af en analyse af hvor mange rødkørsler der er i krydset. 3. Afventer tilbagemelding fra kommunen. Opfølgning på borgermødet 4. Helleanlæg er ved at blive projekteret og forventes at blive udført i Der etableres lyskryds syd for Lisbjerg, i forbindelse med etableringen af letbanen i Er en aktion for Østjyllands Politi og der henvises til Birgitte Jacobsen. 7. Trine Buus Karlsen er ved at undersøge om der er midler fra puljen til skønnere indfaldsveje. 8. Det er ikke muligt, at markere vejen som skolevej. Drille-rødt på Søftenvej og på Randersvej: 1-2. De 2 signalanlæg med rød hvile (Randersvej ved gamle Lisbjerg skole og Søftenvej/Kærbyvej) virker som de skal. Observationer viser, at de for de fleste trafikanter har den ønskede effekt. Trafik og Veje overvejer en alternativ løsning til især Søftenvej/ Kærbyvej, da en del trafikanter forventer at få grønt. Rønnebo: 1. Trafiktælling er bestilt og udføres til efteråret. 2. Klaus Braad er ved at undersøge mulighederne for, at forlænge eksisterende cykelsti frem til Randersvej, alternativt mulighed for at lave vejbump. Cykelforholdene på Randersvej: 1-2. Vi synes ikke det er en god ide med et fodhegn af hensyn til drift og vedligeholdelse. Cykelstien er klasse B og bliver fejet rutinemæssigt 3 gange årligt. Vi opgraderer cykelstien til A-sti med hensyn til fejning, således at den bliver fejet 4 gange årligt. Vedligeholdelse af fritidsarealer: 1-2. Status afventer fra Kim Gulvad, Birte Laursen LSTK - Siden sidst Fællesrådet har siden sidst arbejdet med følgende: Der har været afholdt borgermøde i Lisbjerg mandag d. 10. juni. Referat og opfølgning kan ses andetsteds her i dette nummer af kværnen. Der har været besigtigelsesmøde d. 27. maj, hvor vi gik en tur i Terp med rådmand Bünyamin Simsek og Ango Winther. Det er Landsbyforeningen Terp der har kontakten til kommunen vedrørende dette, og de afventer diverse svar fra kommunen. Vi har lagt billet ind på blomster fra blomsterløgpuljen til forskønnelse af Randersvej, og til vores store over raskelse får vi igen i år en stor sending. Se andet steds i kværnen hvordan du kan hjælpe med at plante dem. Der er kommet en hel den høringer/informationer fra kommunen i indbakken, som I kan høre mere om i næste nummer af kværnen (det drejer sig blandt andet om biomassefyret kraftvarme værk i Lisbjerg samt bygaden) Vi har foranlediget midterstribe på stien over til skolen Vi har givet indspark til navngivning af letbanens stationer i vores lokalområde God sommer til jer alle og husk at skrive til os, hvis der er noget, I mener, vi bør tage op. Birte Laursen

5 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 5 Kirken og kunsten kunsten i kirken! Hvad er det, der både kan få himlen ned på jorden, menighedsrådene og andet godtfolk op i loftet og kulturdebatten ind i kirkerne? Ja, det er den moderne kirkekunst!! Diskussionen om kunst i kirken har fundet sted lige siden Martin Luthers og Calvins tid, hvor kunsten de farverige kalkmalerier blev fjernet fra kirkerne. Forkyndelsen af Ordet blev det centrale i menneskets forhold til Gud. I dag er kunsten igen blevet et betydeligt samlingspunkt i mange kirker og sognegårde. Ja kirkekunsten har på en måde fået sit eget liv. Folkekirken rummer mange forskellige holdninger til kunst i det kirkelige miljø. Dele af kirken mener, at billedets opgave i relation til kristendommen er at illustrere Bibelen og dens store fortællinger. Dermed bør billederne være underordnet Ordet frem for at indeholde en egen kraft. Andre mener, at kunsten har et potentiale til at åbne for nye perspektiver i kristendommen. Kunsten kan være med til at give det moderne menneske en ny åbenbaring. Det billedsprog, som kunstnere bringer med sig fra den ikke-kirkelige kunstscene ind i folkekirken, er på mange måder ny for både kirken og kunsten. Billedets form og farver kan på en ny måde være med til at bringe betragteren ind i et forhold mellem mennesket og Gud. Ja, man kan næsten tale om en ny spirituel indgang. Kunsten kan skabe nye perspektiver for betragteren, men den skaber i lige så høj grad perspektiver og udfoldelser for skaberen af kunsten. Samarbejdet mellem kunst og kirke bevirker ikke nødvendigvis, at kirken får billeder, der let kan aflæses og fortolkes. Men det kraftfulde billedsprog kan være med til at give kristendommen nye fortolkningsmuligheder for det moderne menneske og dets forholdet til kristendommen. Skejby-Lisbjerg menighedsråd har helt fra indvielsen af den nye Sognegård været optaget af, både at skabe platformen, men også at udnytte rummets muligheder for billedkunstens udfoldelser. Efter en længere proces med at få skabt interessen for de nye muligheder som Sognegården indbyder til, er der i dag samlet en lille kunstgruppe, som har sin forankring omkring Skolen og Sognegården. Kunstgruppen har næsten fået frie hænder til at sikre, at kunsten dagligt sætter sit præg på Sognegårdens vægge. Kunstgruppen arbejder for tiden med 3 spor. For det første er der allerede på nuværende tidspunkt lavet planer med 2 udstillinger i dette efterår. Endvidere er der lavet aftaler for 2014 med kunstnere, der skal udstille deres værker. Udstillingerne starter som regel med en fernisering hvor alle interesserede er velkommen. For det andet har kunstgruppen her i foråret arrangeret en udflugt til et kunstgalleri i Lemvig, specielt med fokus på kirkekunst. Det var en vellykket tur, og planen er, at noget lignende vil blive gentaget. Gruppen arbejder på at få samlet en kreds af kunstinteresserede til at samles om fælles oplevelser og inspiration. For det tredje, og på nuværende tidspunkt det største, arbejder gruppen på at få lavet en ny udsmykning på den store væg i Kirkekontoret. Her er der en enestående mulighed for at skabe noget, som vil være iøjefaldende for alle, der har et ærinde i Sognegården. Dette projekt kræver en kunstner, som kan løfte opgaven. Det må gerne være en kunstner der både kan få himlen ned på jorden og menighedsrådsmedlemmerne (og andre) op i loftet. Den store udfordring er at finde det rigtige kunstværk. Dernæst kræves det, at kunstgruppen sammen med menighedsrådet finder én eller flere gode sponsorer til at betale hele gildet. Kunstgruppen har taget arbejdstøjet på, og er i gang med forberedelserne for at dette kan lykkes. Kunstgruppen/Boris Sandvad Lisbjerg Garn - Fat i den lange ende Butikken skal tømmes, så der bliver plads til en masse nyt skønt garn. SPAR 10% - 40% på alt garn i butikken! Åbningstider i udsalgsperioden: Søndag d. 1/ til Mandag d. 2/ til Larsmindevej 6 B, Lisbjerg 8200 Århus N

6 SIDE 6 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Storstilet projekt med lokal kunstner Max Parylewicz Max Parylewicz har sit atelier på Hornsbjergvej i Ølsted. Max Parylewicz er uddannet på det Jyske Kunstakademi og Kunstakademiet i Budapest, Ungarn, og har været ansat på Århus kunstakademi siden 1985, hvor han underviser i maleri. Han har modtaget mange legater, sidst fra Statens Kunstråd og Kuturudviklingspuljen Århus kommune, hvor han i 2012 blev valgt for en 3 årig periode til Billedkunstudvalget. I årenes løb har Max Parylewicz haft utallige udstillinger og er med i kunstnersammenslutningen Guirlanden, der udstillede i Kunsthal Aarhus maj juni Blandt de mange udsmykningsopgaver kan nævnes Rosenvangsskolen og Skejby sygehus og det opsigtsvækkende eksperiment med en Møllevinge foran Musikhuset i Århus festuge (jfr. ). Udsmykning af sognegårdens forhal ROMANTISK FRISE Max Parylewicz starter prøveophængningen af Romantisk Frise i sognegårdens forhal i uge 43. Kunstgruppen har set de 4 store malerier i atelieret, men først ved ophængningen afsløres det, hvad motivet er. Men så meget kan røbes, at det samme motiv gentages på alle malerier, men med variationer, som temaer i et musikstykke.

7 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 7 Udsnit af GRID - fra det Koreograferede til det Kaotiske Udstilling af billedkunst i sognegården Fredag den 8. nov. kl udstiller Max Parylewicz tegning, maleri og collager i sognegården, som kan ses året ud. Max Parylewicz fortæller selv om sine billeder: Richard Winther har i en undervisningssituation udtalt til Per Kirkeby, hvis tegninger blev gennemgået: En tegning skal enten ligne et landkort eller et trafikuheld! Begge yderpunkter i dette udsagn er vel ganske svære at nå overbevisende. Det kaotiske efter et trafikuheld - det helt usandsynlige, tilfældige, ustrukturerede, formløse - alt det der gør et resultat nærmest til et ikke resultat - er svært at nå overbevisende. Det modsatte - det strukturerede, stramme, det tilnærmelsesvis objektive - højdekurver på et landkort, signaturernes præcise beskrivelse og tegnværdi eller det stramme grid (engelsk for gitter), der strukturerer, fastholder, men samtidig også må være informativt, levende og ikke rigidt. I et tilbageblik på min billedproduktion finder jeg forskellige former for ornamentik - tern, kuber, striber hvor grundstrukturen har kunnet ses som GRID, men jeg har altid forholdt mig meget frit og undgået "at fylde ud" Billedforedrag i sognegården med Max Parylewicz torsdag den 21. november kl I Foredraget der bygger på et tidligere holdt foredrag med titlen: Kunst Romantisk set vil Max Parylewicz belyse sit kunstneriske arbejde. Ved nedslag i centrale billeder og udsmykninger vil Max Parylewicz skitsere den kunstneriske udvikling, han har foretaget gennem årene. Som et væsentligt indslag i denne udvikling er etableringen af og tilblivelsen af værkstedet på Hornsbjergvej i Ølsted, der nu er atelier for Max Parylewicz. I forbindelse med billedserien Romantisk frise der hænger som udsmykningsforslag i Sognegårdens forhal, vil Max Parylewicz tale om nogle af de tanker der ligger bag processen og tilblivelsen af disse billeder. Kunstgruppen

8 SIDE 8 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Tak du lille Rødstjært I haven her hos Konen i Skoven findes en del blomster og planter fra vor bedstemors tid Herligt at tænke på at hun for næsten hundrede år siden har plantet dem, havde omhyggeligt bedt dem blive store og flotte til glæde for mange. Og det er de blevet, vi glæder os over dem den dag i dag. Ind imellem de lige så gamle pæoner, der breder sine store, grønne blade ud over bedet, dukker hver eneste år nogle liljer op, blomsterne er karryfarvede og har en stærk duft. De bliver inden de overhovedet er i blomst, angrebet af halvstore, røde biller, der gnaver nogle store huller, hvis ikke de helt formår at omsætte det meste af liljeplanten, så den til sidst står tilbage som en halvvissen pind. I år er de derimod flotte takket være nogle fugle i haven. En lille flok rødstjærter har blandet sig med havens øvrige vingede væsner og de rødstjærterne havde en livlig aktivitet i liljerne i sommer. Og tænk derude har vi nu fine afblomstrede bedstemorliljer, intet gnav af de røde biller i år. Vi tror bestemt, det er de små, vævre fugle der har bekæmpet plantens røde billeangreb. Tak for det du lille Rødstjært. Fuld igen! Konen i Skoven Ikke mange formår at blive fuld af det, der styrter ned fra himmelen, det der kommer fra en stor, sort sky, men her på Elevvej har vi Svinget, der det formår. Før i tiden var man klar over, at efter et regnskyl kunne der være godt med vand i svinget, det var man vant til. Men nu, efter grundig renovering, grundig grublen af de tre vise mænd troede vi os fri af dette fænomen. Men nej! Onsdag d. 22. maj dette år skete det igen. Regnen styrtede ned den ganske dag så svinget stod under vand sidst på eftermiddagen. Vi passerede ved fire tiden kørte avet om, brugte den venstre vejbane mod Lisbjerg. På bakken med nyskoven op mod Lisbjerg var der den dag et mindre område hvor træerne stod og svajede, hoppede lidt op og ned, ja opførte sig forunderligt, jo mere Svinget fyldte sig med vand des vildere blev det. Godt gemt under træernes rødder, ja, der gemte netop bakkens ældgamle vand troldtøj sig, og hvor de morede sig, de var ret så lystige, og ordene fløj rundt: Herligt, os har Århus Vand- og Vejvæsen ikke fået ram på endnu. Vi styrer stadig vandet i Svinget. Og det vil vi blive ved med, så længe vi huserer i bakken. Og det har vi tænkt os at gøre i mange, mange hundrede år endnu. Vi bliver gamle i vor familie. Blå blink modtog os samme sted, da vi nogle timer senere skulle hjem i skoven. Århus Brandvæsen blokerede vejen, havde afspærret svinget, havde rullet gule slanger ud, det så ret dramatisk ud! Normalt når brandvæsnet er på arbejde pøser de vand på, men her måtte de øse vand af. Svinget løb over, vandet fossede ned ad Larsmindevej direkte ned og ind i folks kældre. Svinget havde endnu engang været mere end fuld. Konen i Skoven

9 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 9 Arrangementer i Kasted kirke Torsdag d. 26 september kl kirkekoncert med Tina Siel og pianisten Peter Nygaard Kom og hør den nordjydske sanglærke. Entrè: Kr. 100 (beløbet går til organisation - 100% til børnene). Billetter kan reserveres på kirkekontoret tlf Onsdag d. 6 november kl foredrag med Iben Krogsdal og Morten Skovsted Emnet er Må livet gøre ondt? om det moderne menneskes forhold til smerte, modgang og livet når det gør ondt. Entrè: Gratis. Efterårets arrangementer i LST Fredag d. 27. september: Sodavandsdiskotek Søndag d. 10. november: Fællesspisning med Mortensaftens-and Lørdag d. 30. november: Juletræsfest Arr.: Kasted menighedsråd Suppedage i Sognegården Den første onsdag i hver måned klokken er du velkommen til suppe, samvær og lidt sang i sognegården ved Lisbjerg. Suppedage i efteråret 2013 Onsdag den 4. september Onsdag den 2. oktober Onsdag den 6. november Onsdag den 4. november Vores nye tiltag har det klare formål at vi måske kommer til at lære hinanden bedre at kende, at vi får snakket en masse samt rørt vores stemmer. Den første sæson er gratis, derefter vil det koste 30 kr. pr. person at være med. Tilmelding sker til Ingrid Nielsen, Præsteager 6, Lisbjerg. Tlf eller pr. mail: Her melder du også ind, hvis du har brug for kørelejlighed. Ingrid Nielsen Herudover planlægger LST et valgmøde i forbindelse med kommunalvalget, en spilaften og det klassiske julebanko. Datoer for disse arrangementer ligger endnu ikke fast. Sanne Helmer LST Telefontavle Erhverv ABR, Arkitekt, Bygge- og Rådgivningsfirma tlf.: Assurance Forum, forsikringsmægler tlf.: BJ Biler, mekaniker, v. Bent Jonassen tlf.: BK Maler v/ Janne Rasmussen tlf.: Franske Autodele tlf.: Galleri Lotte Linnet - tlf.: Galleri Magenta - tlf.: Gartneriet Jens Nørgaard Poulsen A/S tlf.: Gert Helbo, frilandsgartner og maskinstation..... tlf.: Hair by Lyngsdal, frisør, Randersvej tlf.: KRUSE Entreprenør & Konstruktør v/ Claus Kruse tlf.: Kunstmageren.dk, K. og J. Buhl tlf.: Køre-Center Århus, køreskole v/henrik Østergård.. tlf.: Køreskole Nord tlf.: Leo Brøgger, Lampeforretnigen, Stjernepladsen... tlf.: OK Plus tank, Randersvej 346, Lisbjerg tlf.: Lisbjerg Auto & Elektro / Jonas Sejersen tlf.: Oliefyr tlf.: Susanne Butcher, Billedkunstner - tlf.: Terp Maskinudlejning - v/svend Erik Kristensen... tlf.: Tilstand & Energi tlf.: Tømrermester Søren Birkeland tlf.: Tømrermester Martin Lemming tlf.: Århus Nord Camping tlf.: Institutioner Børnehaven Gimlehøj - kontor: tlf.: Caritas, plejehjem tlf.: Center Lyngå tlf.: Kasted Kirke, graver Claus Nissen tlf.: Kriminalforsorgen Pensionen Skejby tlf.: Lisbjerg - Skejby - Terp Lokalarkiv tlf.: Åbent 1. og 3. torsdag i hver måned (undt. Juli), fra kl. 16 til Lisbjerg sognegård og kirkekontor tlf.: Kirkekontoret er åbent mandag til fredag 9.00 til Torsdag tillige Lisbjerg Beboerhus Udlejning tlf.: Lisbjerg Fritids- og juniorklub tlf.: Mobil tlf.: Lisbjerg kirke, graver Pia Bluhm tlf.: Lisbjergskolen tlf.: Lokalcenter Bjørnshøj, Trige Område Nord..... tlf.: Lokalcenter Skelager, Skelager Område Nord... tlf.: Rønnebo Vuggestue tlf.: SFO på Lisbjergskolen SFO: årg tlf.: SFO: årg tlf.: Gl. Skejby kirke, graver Asbjørn M. Hansen tlf.: Sognepræst Charlotte Frouvne Nayberg tlf.: Sognepræst Karin Rank Gottlieb tlf.: Sognepræst Lars Lindgrav (kbf) tlf.: Sognepræst Torben Brink (kbf) tlf.: Tilst-Kasted Kirkekontor tlf.: Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv, Tilst bibliotek.... tlf.: Tilst-Kasted Ungdomsklub tlf.:

10 SIDE 10 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN NYHEDSBREV Lisbjerg Fritidsliv sæson 2013/2014 Dag Tidspunkt Aktivitet Instruktør Mandag Badminton, Indskolingen Clara Eirby, Maria Bjerring Badminton, årgang Birte Laursen, Mette Krabbe Badminton, årgang Ulf Simonsen, Peter Jensen Tabata, voksne Charlotte Cramer Volleyball, voksne Tirsdag Seniorgymnastik M/K Ingrid Nielsen Badminton baneleje Onsdag Guitar Rasmus Lorentzen Smidighed og styrke, voksne Sara Justesen Badminton baneleje Torsdag Latindance, voksne Sara Justesen Fredag Badminton, årgang Forældre Søndag Klippekort til familiebadminton Start d. 26. september Mindfulness fortsætterhold Mie Glud Pedersen Lørdag d. 21. september Mindfulness Workshop Mie Glud Pedersen Kom og vær med i sæsonen 2013/14. Vi har følgende faste aktiviteter, som du kan læse meget mere om på vores hjemmeside. Sæsonen byder på følgende nyheder: Seniorgymnastik M/K I programmet vil der være musik, som vi kan nikke genkendende til og som kan virke inspirerende på øvelserne. Vi vil opleve: spænding og afspænding, træning af muskler og led; ryg, mave og bækkenbund samt styrke kroppens funktioner på en sjov måde. Er der problemer med at komme ned på gulvet, kan øvelserne udføres på stol. Underviser: Ingrid Nielsen. Tabata - en træningsform som giver form og figur et skub i den rigtige retning - med rekordfart. Lektionerne indeholder: opvarmning, tabata træning min., opstramning af mave/ryg med Redondo-bolde ca. 15 min. og udstrækning. Så har du lyst til at få sved på panden, komme i bedre form og stramme din mave- og rygmuskler op, så er Tabata noget for dig. Underviser: Charlotte Cramer Smidighed og Styrke Der er fokus på opstramning/styrke af hele kroppen og arbejde bl.a. med håndvægte, elastikker og forskellige øvelser på måtte. Opvarmningen vil bestå af simple trinkombinationer og hver gang vil vi afslutte med en grundig og afslappende udstrækning. Underviser: Sara Justesen. Igen i år tilbyder vi flexhold: Køb adgang til Tabata, Latindance, Smidighed og styrke og få rabat. Sæsonen i Lisbjerg Fritidsliv løber fra uge 37, 2013 til uge 17, Der er ingen aktiviteter i skolernes ferier. NB: Seniorgymnastik starter i uge 38 og løber indtil jul. HUSK at tilmelding til vores aktiviteter foregår via hjemmesiden GOD NY SÆSON Mange hilsner Lisbjerg Fritidsliv

11 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 11 Det sker i kirkerne i Lisbjerg og Gl. Skejby Fyld mere salt på! Velkommen til en gudstjeneste med udgangspunkt i Nephews Hjertestarter. Torsdag 29. august kl i Lisbjerg Kirke. Denne aften vil der være en god chance for, at du kan blive blæst godt i gang med en ny sæson! Gudstjenesten er én ud af tre i det kommende år, hvor vores nye ungdomsprojektgruppe sætter fokus på tekster fra den populære musik hvor vi kan finde kristne tydninger anno Vi begynder med Simon Kvamm og Nephew, og tager i august afsæt i Nephew's fantastiske nummer HJERTESTARTER. Efter gudstjenesten byder vi på sodavand eller et glas vin i våbenhuset. O Babysang i Lisbjerg Kirke Et nyt hold babysalmesang starter i Lisbjerg Kirke tirsdag den 10.september kl Babyer mellem 2-10 måneder inviteres sammen med deres mor eller far (eller bedsteforælder) 8 tirsdage til at nyde en rolig stund med sang, musik og nærvær. Vi vugger, gynger, lytter, synger, danser og sanser og nyder godt af hele kirkerummets skønne akustik. Der er plads til 10 børn på holdet, derfor er tilmelding nødvendig til Marianne Vasard på kirkekontoret. Musikpædagog/organist ved Skejby og Lisbjerg kirker, Birgitte W-W står for forløbet. O Svampetur og Høst gudstjeneste Lisbjerg Kirke 29. september kl Vi holder Høstgudstjeneste i kirken, hvorefter vi i private biler kører ud i Rosenholm skovene. Her vil vi møde Todbjerg og Mejlby menighederne og sammen tager vi på svampetur. Kristian Organist er svampeguide og ekspert. Vi medbringer brød og trangia, så vi kan tilberede og smage det fundne undervejs. O Orgelkoncert i Lisbjerg Kirke Torsdag d. 3.oktober kl kommer Inge Bønnerup til Lisbjerg Kirke for at spille koncert på Carsten Lund orglet. Koncerten denne aften har overskriften: Johann Sebastian Bach og hans lærermestre. Hendes repertoire spænder fra tidlig barok til nutidig orgelmusik. Hun har jævnligt uropført orgelværker af danske komponister, bl.a Vagn Holmboe, Niels Viggo Bentzon, Leif Thybo og Jan Maegaard. Hun har bl.a indspillet Buxtehudes orgelværker og der er netop udkommet 4 nye cd'er med dansk orgelmusik fra det 20. århundrede. Inge Bønnerup er nu organist i Vartov Kirke i København. Efter koncerten, som varer ca.50 minutter byder Menighedsrådet på et glas vin i Våbenhuset. Der er gratis adgang ved koncerten. O BUSK 2013 Velkommen til endnu en BUSK gudstjeneste en gudstjeneste særlig for børn og unge. Søndag den 27. oktober kl Lisbjerg Kirke I år er det Lisbjergs FDF Familiekreds der sammen med Spirekor og Kirkekor er med i planlægningen. Efter gudstjenesten tager vi alle ned i sognegården til en bid frokost og lidt hyggelige aktiviteter som FDF erne står for. O Theres a crack in everything, that s where the lights gets in. Velkommen til en gudstjeneste om mørke og lys. Skejby Kirke 31. oktober kl Vi tager livtag med Leonard Cohens univers sunget og spillet af lokale Skejby borgere. Med et blik på Jobs bog i bibelen og på Cohens sange og tekster, vil vi se på længslen efter liv og kærlighed, og på spørgsmålene om mening og fylde som vi møder der. O Adventstid Velkomme til adventshygge i samarbejde med Kulturcenter Lisbjerg. Onsdag den 27. november kl i Sognegården. Vi begynder med en julefortælling og synger lidt sammen. Derefter dekorerer vi lys, klippe klistrer julepynt, eller laver lysdekorationer alt efter alder og lyst. Klokken 18 er der fællesspisning på skolen. Hvis vi ønsker at fortsætte julehyggen efter maden er det muligt. Husk at tilmelde jer spisning direkte til kulturcenteret. Vi skal høre musik af Nicolas de Grigny, Dietrich Buxtehude, Antonio Vivaldi, Georg Böhm, og naturligvis Johann Sebastian Bach. Inge Bønnerup har spillet utallige koncerter i ind- og udland og har i 35 år varetaget organistembedet ved Trinitatis Kirken i København. Charlotte Nayberg

12 SIDE 12 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Gør Lisbjerg kønnere - plant et blomsterløg! På borgermødet om trafikforhold i Lisbjerg 10. juni efterlyste vi gode idéer til, hvordan vi ved fælles hjælp kan gøre indkørslen til byen smukkere og mere have-agtig. Først og fremmest med det formål at gøre bilisterne mere opmærksomme på, at de kører gennem en by med masser af børn og andre levende mennesker. Fællesrådet modtager en stor sæk med blomsterløg fra Aarhus Kommune, som kan blive startskuddet til forskønnelsen af Randersvej. Kom derfor glade til vores løgplantningsdag, lørdag d. 5. oktober 2013 kl Vi mødes ved beboerhuset. Der kommer en facebook side omkring arrangementet senere. Sanne Helmer Petersen, LST Letbanens forløb i billeder og tekst Billedet er taget mod nord og viser anlægsarbejdet/linieføringen mellem Søftenvejen (den store) og Djurslandmotorvejen. Både Lisbjerg Kirke og skolen ses i horisonten. Her er man i gang med at støbe fundamentet til bropillen på Søftenvej. Billedet er taget fra den gangbro, som i øjeblikket sikrer arbejderne risikofri adgang til arbejdspladsen i midterrabatten - og i øvrigt til begge sider af Søftenvej. Støbningen af bropillerne er en udfordring, fortæller arbejderne på stedet. I toppen skal pillerne være afrundede til hver side og derudover har selve søjlen ikke parallelle sider; også den skal have en indadgående bue mod jorden. Det stiller særlige krav til armeringen. Det har været nødvendigt at lave en prototype, før man kunne lægge sig fast på en ensartet teknik. Når man kører med letbanen over Søftenvej ind mod Aarhus og kigger mod venstre, vil man kunne se dette. Det nye Ikea. Fotoet er taget fra et punkt ca. 7 meter over Søftenvej - altså nogenlunde den højde man vil befinde sig i, når man kører med letbanen på dette sted. Billedet er taget med tele, så Ikea vil ikke være helt så tæt på, som det ses på dette foto. Billeder og tekst: Wolfgang W

370 nye boliger i Lisbjerg lokalplan 828

370 nye boliger i Lisbjerg lokalplan 828 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 7. ÅRG. NR. 4 - NOVEMBER 2010 Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere årets sidste udgave af Kværnen.

Læs mere

"Godaften du gamle i Lisbjerg, hvordan står det mon til hos dig?"

Godaften du gamle i Lisbjerg, hvordan står det mon til hos dig? Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 6. ÅRG. NR. 4 - DECEMBER 2009 Årets sidste nummer er nu på gaden. Endnu engang med gode artikler om trafik

Læs mere

KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 6 - SEPT. 05

KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 6 - SEPT. 05 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 6 - SEPT. 05 Vi har valgt at fokusere på den forgangne sommer, gammelnyt, trafikken, en forfatter,

Læs mere

Skejby sygehus og landsby

Skejby sygehus og landsby Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 3. ÅRG. NR. 2 - SEPT. 2006 Endnu et spændende eksemplar af Kværnen. Denne gang med, sygehuset, trafik, natur,

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.4 August 2008 Vivi fik prisen En overrasket Vivi Dybdal, leder af fritidsskolen Fælles Fritid, modtog ved grundlovsmødet i juni Fællesrådets pris af formand Jørgen Bak. Se mere på side 3

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 15 JUNI 2013 INDHOLD: Side 4: Sidste nyt fra byfornyelse Side 6: Tunnelen malet - StreetArt Side 7: Skiltning omkring Kværndrup Side 9: Nyt fra hallen Side 10: Pjerrot fra Svendborgvej 65 Side 12:

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2011 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2011 1 MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2011 1 September 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2011 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1. Maj 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1. Maj 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1 Maj 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2015 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet Oktober 2007 1 Oktober 2007 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet Oktober 2007 MÅRSLET-bladet Oktober

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2015 Kurt Pedersen fragter hovedtaleren, museumsinspektør Jeanette Varberg, til grundlovsfest i Egelund. Transportmidlet er Mallings nye rickschaw. Læs s. 4 og 10. Fællesbladet FOR BEDER MALLING

Læs mere

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30%

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% Årgang 18 - Nr.5 September 2006 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Biblioteket blev reddet side 4 Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% side 16 og 17 Voksne på gaden ved

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 Dec 2012 Jan 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

STJÆR AVIS. med Storring, Høver og Søballe. Landsmestre 2012 - guld og sølv til Stjær Boldklub! Stort tillykke!

STJÆR AVIS. med Storring, Høver og Søballe. Landsmestre 2012 - guld og sølv til Stjær Boldklub! Stort tillykke! STJÆR AVIS med Storring, Høver og Søballe Nr. 42 11. årgang September, oktober og halvdelen af november 2012 Landsmestre 2012 - guld og sølv til Stjær Boldklub! Stort tillykke!...lige om lidt kommer Prinsgemalen!!!!...og

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August 2004 - Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August 2004 - Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 14 August 2004 - Årg.3 Læs inde i bladet: Jubilæumsfest 11 Blæksprutten 25 Sportsdag og 13 Festival Cirkus-skolen i Oasen 26 38 Skolen i skoven Spejderne på Bornholm

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5 Læs inde i bladet: Visens Venner 8 i Forsamlingshuset Internationale 10 køkkenskoler Generalforsamling i 14 ST70 Pige i sneen 29 Fastelavnsfest

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD 1 Februar 2008 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2012 1. Maj 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2012 1. Maj 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet MAJ 2012 1 Maj 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2012 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Pris til Lene Gisselmann 3 Rundkørsel i Malling Syd 22 Præstebolig bliver til sognegård 16 Ny bordtennisklub i BMI 46 Fælles Fritids efterårsprogram

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST December 2012 29. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 Hadbjerg og Ødum gravstene på internettet Side 6 Volleyball for børn i 5.-7. kl. Side 13 Sundhedsambassadører er nu i Selling Side 14

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg December 2014 nyeste H_Solbjerg NU - 11/20/2014 12:29 Side 1 SOLBJERG NU December 2014. 49. årgang. Nr. 4 medlemsblad for solbjerg fællesråd SIFs glade klubmestre i svømning 2014 Nyt fra Fællesrådet

Læs mere

DECEMBER 2013 / JANUAR

DECEMBER 2013 / JANUAR MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 1 Dec. 2013 Jan. 2014 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Fowli flyver igen - Kirke-Nyt Sponsorklub - Vandværker - Borgerforeninger

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Fowli flyver igen - Kirke-Nyt Sponsorklub - Vandværker - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Fowli flyver igen - Kirke-Nyt Sponsorklub - Vandværker - Borgerforeninger Gadespejl - Sparekassefonden - Århundreder Nummer 65 maj-august

Læs mere