LOGOOPLÆG. Folkekirkens Hus I Torsdag den 12. marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOGOOPLÆG. Folkekirkens Hus I Torsdag den 12. marts"

Transkript

1 LOGOOPLÆG Folkekirkens Hus I Torsdag den 12. marts

2 02 Mindmap MINDMAP UD FRA MØDE OG BRIEFING FRA FOLKEKIRKENS HUS DEN DANSKE FOLKEKIRKE Kirkeligt offentligt sted Tro = Kristendom Treenigheden: Jesus, Gud og Helligånden Symbol for den kristne tro = et kors Kirkelige værdier: diakoni, næstekærlighed, tilgivelse, omsorg, generiøsitet, mangfoldighed Gudstjeneste, præst og prædike Den brede befolkning besøger oftest den danske folkekirke til barnedåb, konfirmation, bryllup, julegudstjeneste, begravelse Kirken anses ofte som meget konservativ og kedelig FOLKEKIRKENS HUS SKAL Være åben for alle interessserede og skabe fællesskab og sammenhold trods folks forskelligheder Fungere som et kraftcenter for udviklingen af folkekirken, men samtidig som et oplevelseshus med events som skaber værdi, dialog og fordybelse Skabe en levende og nærværende kirke midt på torvet i Aalborg Sætte fokus på både tro, eksistens og etik Folkeligt og kirkeligt mødested Bygges op af tre trin og tilbyde diversitet i deres events/aktiviteter MÅLGRUPPE Bred målgruppe, da man gerne vil invitere alle indenfor Børn, unge, voksne og ældre, troende og ikke-troende, folk med andre religioner, nysgerrige og opsøgende Den helt almindelige dansker AFSENDER Aalborg Stift - herunder samtlige folkekirker og menighedsråd i Aalborg Stift. Dog ønsker de ikke kun at brande sig som en kirkelig instans, men også som et kraftcenter for kultur og værdidebat BOMÆRKET SKAL Tage udgangspunkt i afsender, målgruppe og husets funktion Indeholde symbolik og historie, hvilket skaber refleksion Fungere som et varemærke og skabe genkendelse Være modigt og skabe stopeffekt Kunne fungere som grafisk element FARVER Farvesymbolik samt farvers væsen og påvirkning Farvekombination som skaber nysgerrighed og stopeffekt - fx vha. komplimentær farver

3 03 Udgangspunkter VI HAR TAGET UDGANGSPUNKT I...det overordnede ejerskab og initiativ til Folkekirkens Hus, som er Aalborg Stift. Vi har altså på sin vis at gøre med folkekirken som afsender, og alt hvad den står for...ønsket om at skabe en nærværende og levende folkekirke, som inviterer alle indenfor og opfordrer til dialog, fællesskab og sammenhold trods forskelligheder...de byggeklodser som tilsammen udgør Folkekirkens Hus. De er både et symbol på de tre trin, huset er bygget op omkring samt et billede på diversiteten af husets tilbud...den meget brede målgruppe, da Folkekirkens Hus gerne skulle henvende sig til alle - både unge og gamle, troende og ikke-troende, og hvor mangfoldighed er i højsæde

4 04 Logoforslag

5 05 Bomærke Med afsæt i briefingen vedr. Folkekirkens Hus og i den forbindelse udarbejdelse af mindmap og research er vi kommet frem til de fire fokuspunkter, som vi mener logoet skal afspejle. De fire punkter er: Folkekirken som afsender, nærværende og levende mødested, diversiteten i de mange tilbud samt den brede målgruppe. På baggrund af dette har vi udformet et logo, som både indeholder flere gode fortællinger og refleksion, men også repræsenterer et moderne og farverigt design, der med sin udformning, farvekombination og navnetræk vil skabe stopeffekt og nysgerrighed. Folkekirken som afsender... Det er altid relevent, at man i et logos design kan få en fornemmelse af, hvem afsenderen er, og hvilken branche vi bevæger os i - det virker troværdigt og giver ofte et tilhørsforhold internt. Derfor har et af vores udgangspunkter for selve udformningen af bomærket været folkekirken og dermed også den kristne tro, hvilket kommer til udtryk i form af et moderne og ufuldstændigt, abstrakt kors, hvis man betragter bomærket i sin helhed. Korset er bevidst holdt abstrakt, da det ikke må blive for fremtrædende, hvilket kan have en negativ effekt på en stor del af den brede målgruppe, som ikke ser sig selv som troende. Desuden matcher det abstrakte og moderne udtryk også Folkekirkens Hus som et kultur- og oplevelseshus. Nærværende og levende mødested... Ønsket med Folkekirkens Hus er at gøre kirken levende og nærværende ved at rykke den ud midt på torvet, hvor det hele sker. Det har vi forsøgt at illustrere med bomærkets dynamiske form bestående af farverige og dermed livlige elementer som mødes og tilsammen danner én form - ét mødested - ét bomærke. Diversiteten i de mange tilbud... Som navnet indikerer, påtager Folkekirkens Hus sig en del kirkelige funktioner, men de har et ønske om at nå ud til alle - både unge og gamle, troende og ikke-troende. Af den grund vil der også være en stor diversitet i deres mange tilbud til folket, hvilket vi igen ganske abstrakt har illustreret ved at gøre brug af de forskellig farvede 3D byggeklodser, der hver især symboliserer forskellige oplevelser, som bliver bygget på, og bygget på for til sidst at udgøre en helhed i form af Folkekirkens Hus. Den brede målgruppe... For at ramme den brede målgruppe er det en nødvendighed, at logoet appellerer så bredt som muligt. Derfor er det som tidligere nævnt vigtigt, at bomærket på sin vis er abstrakt, så det kan afkodes forskelligt afhængig af personen der ser - dermed er der flere, der vil tage logoet til sig. Forestiller bomærket noget helt konkret som fx et meget synligt kors, vil målgruppen højst sandsynligt blive begrænset til kun troende, og mange vil sortere det og dermed også Folkekirkens Hus fra. Så i forsøg på at ramme bredt, har vi skabt et abstrakt og moderne logo med et imødekommende og positivt udtryk vha. glade og forskellige farver, som belyser mangfoldigheden i Folkekirkens Hus, legende og dynamiske former, som i sin helhed kan afkodes vidt forskelligt samt et bomærke der lægger op til leg og dynamik i alt fremadrettet markedsføring.

6 06 Navnetræk Campton, bold en robust og ren font, som findes i mange varianter Campton, light en enkel og ren font som findes i mange varianter Et logo består ofte af to dele - et bomærke og et navnetræk. Og som regel er bomærket det mest iøjnefaldende, hvilket også er tilfældet med Folkekirkens Hus. Så netop for også at skabe fokus på navnetrækket - og afsenderens egentlige navn, er det en god idé at holde navnetrækket forholdsvist neutralt, herved dannes der to modsætninger i et logo, hvilket i sidste ende skaber en vigtig balance mellem bomærke og navnetræk. Dette har vi selvfølgelig været opmærksomme på i vores designproces og udformning af navnetrækket for Folkekirkens Hus. På baggrund af ovenstående er navnetrækket i Folkekirkens hus blevet skabt. Det er holdt meget enkelt, netop for at skabe den gode balance mellem bomærke og navnetræk. Men på trods af navnetrækkets enkelthed, forekommer det stadig ret synligt og unikt, hvilket har meget at gøre med valg af font samt udformning og opstilling af selve navnetrækket. Navnetrækket består af én font, Campton, som er en meget enkel og letlæselig font. Herudover fremstår den meget robust og insisterende med dens rene og elegante udformning af de kantede bogstaver, hvilket matcher bomærkets kantede form på bedste vis. Fonten i sig selv er unik, idet den skal købes og derfor ikke findes installeret på alverdens computere, hvor den bliver brugt i flæng. Men for at gøre den endnu mere unik og personlig har vi leget med afstanden mellem bogstaverne - ved at tilføre mere afstand mellem hvert bogstav ændrer navnet sig fra bare at blive opfattet som tekst til at blive set som et decideret navnetræk, der stadig ville kunne skabe genkendelse, selvom det står alene uden bomærke. Campton findes i mange varianter, og vil derfor være oplagt at bruge til overskrifter i alt fremtidig markedsføringsmateriale. Udover at lege med afstand mellem bogstaverne har vi også leget med opsætningen af de forskellige ord, som udgør navnetrækket. Vi har valgt at skrive dem i tre linier, da det giver et moderne udtryk og samtidig sættes der lige meget fokus på alle tre ord. Ordet Folkekirkens er ét sammsat ord, men ved at skille de to ord fra hinanden opfattes hele navnet og dets betydning anderledes, og det skaber en bedre reference til ønsket om et kirkeligt, men også folkeligt hus, da begge ord nu vægter lige meget. Endvidere er der også et praktisk element i navnetrækkets udformning. Man kunne godt anvende et navnetræk på bare en eller to linier, men det gør at logoet i sin helhed bliver meget langt og noget sværere at placere. Derfor vil logoet ofte skulle skaleres ned, for at man ville kunne få plads til det i bredden, og det ville derfor ofte forekomme småt. For at skabe hierarki i navnetrækket og for at undgå, at de tre ord drukner i hinanden, har vi gjort brug af hhv. en bold og light version af Campton. FOLKE og KIRKENS står begge skrevet med bold for stadig at bibeholde deres tilknytning til hinanden, nu hvor de er delt op på to linier uden bindestreg. Derimod har vi anvendt en light version til HUS. Selvom det er en light version, får ordet lige så meget fokus som de to ovenstående, da det står i modsætning til dem og den fede version af fonten. Slutteligt står navnetrækket skrevet med versaler netop pga. vores opsætning af navnetrækket i tre linier. Ved brug af versaler, får vi tre rolige linier, idet alle bogstaver er lige høje, og det giver det mest rene og strengente udtryk.

7 07 Farvevalg Farven rød er valgt på baggrund af dens symbolik og væsen. Herudover er den sammen med de andre valgte farver en del af en unik farvekombination bestående af komplimentærfarver, som skaber stopeffekt og differentierer logoet fra andre logoer. Rød er en meget udadvendt og stærk farve. Den er bemærkelsesværdig og anvendes ofte til at få modtagerens fulde opmærksomhed. Den røde farve er energigivende, og den fremprovokerer følelser og motiverer os til at skride til handling. Samtidig udtrykker den pionerånd, varme, forandring og aktivitet - hvilket matcher Folkekirkens Hus og deres vision på bedste vis. Inden for kristendommen står rød for ildens, blodets, kærlighedens og Helligåndens farve og symboliserer endvidere lidenskab. Desuden har vi også anvendt rød og de to andre valgte farver, for at illustrere en regnbue, som har en helt symbolsk betydning i den kristne tro. RØD. CMYK: 0/92/75/0 RGB: 230/45/56 HEX: e62d37

8 08 Farvevalg Farven grøn er valgt på baggrund af dens symbolik og væsen. Herudover er den sammen med de andre valgte farver en del af en unik farvekombination bestående af komplimentærfarver, som skaber stopeffekt og differentierer logoet fra andre logoer. Grøn er en meget positiv og harmoniserende farve. Den forekommer afslappende og er meget behagelig for øjet og dens omgivelser. Den grønne farve repræsenterer positiv energi, vækst, fornyelse og håb. Samtidig sætter den hjertet og følelserne i balance, og skaber ligevægt mellem hovedet og hjertet - hvilket matcher Folkekirkens Hus og deres fokus på tro, eksistens og etik. Inden for kristendommen symboliserer grøn vækst, forår og håb og er trinitatistidens farve. Desuden har vi også anvendt grøn og de to andre valgte farver, for at illustrere en regnbue, som har en helt symbolsk betydning i den kristne tro. GRØN. CMYK: 30/2/99/0 RGB: 199/209/0 HEX: c7d000

9 09 Farvevalg Farven blå er valgt på baggrund af dens symbolik og væsen. Herudover er den sammen med de andre valgte farver en del af en unik farvekombination bestående af komplimentærfarver, som skaber stopeffekt og differentierer logoet fra andre logoer. Blå er en meget troværdig og seriøs farve. Den reducerer stress og skaber en følelse af ro, afslapning og orden. Den blå farve repræsenterer tro, forståelse, dybde, fordybelse og inspiration - hvilket matcher Folkekirkens Hus og deres ønske om mangfoldighed, og samtaler der netop opfordrer til fordybelse. Inden for kristendommen er farven blå Jomfru Marias farve efter hendes blå kappe. Desuden har vi også anvendt blå og de to andre valgte farver, for at illustrere en regnbue, som har en helt symbolsk betydning i den kristne tro. BLÅ. CMYK: 72/0/38/0 RGB: 39/180/174 HEX: 27b3ad

10 10 Dynamisk logo DET DYNAMISKE LOGO I KONSTANT FORANDRING... Det traditionelle logo er statisk og tilpasset den gamle analoge verden af tryksager. Det nye logo er dynamisk. Det består af designelementer som form, farve, typografi og komposition i konstant forandring, baseret på algoritmer og regelsæt. Den nye type logo er altså ikke et fast defineret grafisk element med et bestemt udseende, der ser ud på samme måde alle steder til alle tider. Det er derimod løsere defineret ved blot at bestå af en åben ramme og en række genkendelige elementer, der kan arrangeres på et utal af måder - det kan fx være formen der ændres, farverne der skifter, eller elementer der går fra at være fuldfarvede til at bestå af kun en stroke osv. Disse tanker og den form for dynamik har vi også overført til vores design af Folkekirkens Hus logo, og på de følgende sider vil vores tanker omkring Folkekirkens Hus dynamiske logo komme til udtryk...

11 SÅDAN KENDER VI DET...

12

13

14

15

16

17

18

19

20 20 Website

21 21 Forsiden // header og slider Fokus på aktiviteter Forsiden af Folkekirkens Hus fokuserer først og fremmest på husets vifte af arrangementer med bred, folkelig appel. Slideren i toppen af siden bruges til at gøre brugeren ekstra opmærksom på kommende aktiviteter, som er åbne for alle. Den skifter mellem forskellige, så alle sider af huset præsenteres skiftevis det være sig koncert/musik, foredrag/værdisamtaler og åbne, kirkelige arrangementer. Hermed signalerer og udstråler siden Folkekirkens Hus som et levende mødested og oplevelseshus. Billedet For at tiltrække brugerens opmærksomhed består slideren af et stort, æstetisk billede af det pågældende arrangement. Billedet suppleres med en farvet boks, som bruges til overskrift, dato og to knapper, der giver mulighed for at læse mere om arrangementet eller købe billet. Sammenhængende grafik Slideren indeholder de genkendelige former og grafiske elementer fra det nye, dynamiske logo. På den måde skabes der en sammenhængende og æstetisk helhed. Farvekoder Som udgangspunkt er Folkekirkens Hus tilbud opdelt i tre forskellige kategorier - koncerter/musik (rød), foredrag/værdisamtaler (turkis) og åbne, kirkelige tilbud (grøn). Boksen i slideren tildeles én af farverne, afhængig af arrangementets karakter. Navigation og søgefelt Brugeren har mulighed for at navigere rundt igennem de forskellige slides ved at anvende pilene i bunden til venstre. For at søge i Folkekirkens Hus arrangementer anvendes forstørrelsesglasset ved siden af pilene. Søgefeltet synliggøres ved at trykke på glasset.

22 22 Website // grid Grid-opbygning Hjemmesidens frontend er bygget op ved hjælp af en række forskellige elementer, som til sammen skaber et grid. Grid-layouts er blevet hverdagskost i moderne webdesign af forskellige grunde. For det første sørger den for en organiseret og struktureret præsentation af indholdet, som vil gøre siden overskuelig. Ud over det gør griddet, at hjemmesiden bliver mere multiplatform-venlig og dermed bedre tilpasser sig til brugerens enhed. Overordnet består griddet af en header (topmenu og slider), indhold og en footer. Headeren og footeren fylder hele sidens bredde, mens selve indholdet, typisk arrangementer, vil kunne fylde én til fire spalter. Hermed er der mulighed for at skabe variation i opbygningen af forsiden og fremhæve arrangementer frem for andre ved at tildele dem en større flade.

23 23 Website // grid Brud på griddet For at give siden mere dynamik og variation, er der mulighed for at bryde griddet. I det her tilfælde bruges der to spalter på at fortælle om Folkekirkens Hus værdier og historie. Boksen kan bestå af en overskrift og et link til undersiden med mere info om Folkekirkens Hus og giver siden en mere let og livlig udtryk. Herudover er der en mulighed for at arrangementer dækker to eller flere spalter. Det kan enten være på grund af et ønske om at øge fokus på et bestemt arrangement, eller fordi billedet egner sig bedre til en større flade. Dato-felt Feltet med datoen for arrangementet får sammen med Køb Billet -knappen automatisk den korrekte kategori-farve. Hermed bliver opdelingen gjort mere pædagogisk for brugeren.

24 24 Website // footer Nyhedsbrev tilmelding Der er mulighed for, at brugerne tilmelder sig Folkekirkens Hus nyhedsbrev. Med nyhedsbrevet får Folkekirkens Hus en ekstra kommunikationskanal, og modulet gør det muligt at udsende målrettet indhold til forskellige brugergrupper. Footer Footeren følger det overordnede grid og består af fire spalter. Spalten til venstre bruges til at vise sidens Sitemap - og indeholder de samme links som hovedmenuen i toppen af siden. De to midterste spalter benyttes til generel info om Folkekirkens Hus og kontaktinfo. Spalten yderst til højre bruges til at interagere med de forskellige sociale medier. Her synliggøres, at Folkekirkens Hus er aktive på en række sociale medier. Brugeren kan klikke sig videre ved at trykke på de velkendte ikoner.

25 25 Website // underside Indbydende billede Undersiden bygges op ved hjælp af et stort, indbydende billede i toppen af siden. Billedet tilpasses i højden, alt afhængig af brugerens platform. Overskriften på arrangementet eller aktiviteten skrives med stort oven på billedet i Folkekirkens Hus nye signaturfont. Arrangements-info De vigtigste arrangementsdetaljer, såsom dato, tidspunkt, pris og køb-billet funktionaliteten, vises ved hjælp af et rødt felt og fylder hele bredden af siden. Ikoner bruges til at skabe en tydelig adskillelse og gøre siden mere visuel og tiltrækkende.

26 26 Website // underside Arrangements-beskrivelse Anmeldelser Links til sociale Medier Ekstra billedgalleri Mulighed for (Youtube/Vimeo)video Yderligere info/fakta Tilsvarende/andre arrangementer

Tina Holst Simon Mortensen 29-11-2013 Christian Pilgaard Mette Fagerlund Projekt 2 Skive Theater De unge i centrum

Tina Holst Simon Mortensen 29-11-2013 Christian Pilgaard Mette Fagerlund Projekt 2 Skive Theater De unge i centrum Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemstilling... 4 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Målgruppe... 5 10 trin til personas... 5 Delkonklusion... 8 Beskrivelse af 3 relevante hjemmesider...

Læs mere

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 3 Netto offline og online

Læs mere

CHOKOLADE MAGERIET. Visuel Identitet. af Mette Tang

CHOKOLADE MAGERIET. Visuel Identitet. af Mette Tang CHOKOLADE MAGERIET Visuel Identitet af Mette Tang Titelblad Titel: Emne: Type: Eksamensperiode: Afleveringsdato: Navn: Årgang: Hold: Vejleder: Uddannelse: Bunden Studieretning: Valgfri studieretning: Chokolade

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

DDB CMS User Experience Analyse

DDB CMS User Experience Analyse DDB CMS User Experience Analyse Version 1.2 Dato Analyse Bureau af B14 Aps Værnedamsvej 15, 1. sal 1819 Frederiksberg C Danmark b14.dk 1 Introduktion 3 1.1 Introduktion 4 2 Identitet og guidelines 5 2.1

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

Afsluttende eksamensprojekt. Sanne Lykkegaard Wiesneck

Afsluttende eksamensprojekt. Sanne Lykkegaard Wiesneck Afsluttende eksamensprojekt Sanne Lykkegaard Wiesneck Sanne Lykkegaard Wiesneck Afsluttende eksamensprojekt Studieretning: Produktion Valgfrit studieelement: Iscenesættelse Vejleder: Anne Marie Sirkin

Læs mere

Touring Club. Introduktion 1 1. 21 dec. 2009. Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai

Touring Club. Introduktion 1 1. 21 dec. 2009. Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai MCTC 2009 Multimediedesigneruddannelsen 3. sem, Eksamensprojekt dec - jan 2009-2010 Erhvervsakademiet København Nord link: www.mctc.7effrey.dk Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai 21 dec. 2009

Læs mere

RAPPORT. Eksamensprojekt 2014. Majbritt Jensen Karoline Hoegh Bendixen Anette Jensen Matias Gedtek 22/5-2014

RAPPORT. Eksamensprojekt 2014. Majbritt Jensen Karoline Hoegh Bendixen Anette Jensen Matias Gedtek 22/5-2014 Eksamensprojekt 2014 RAPPORT Majbritt Jensen Karoline Hoegh Bendixen Anette Jensen Matias Gedtek Indholdsfortegnelse Indledning...s. 3 Matias Gedtek Projektstyring...s.4-6 1.1Teamroller (Majbritt Jensen)

Læs mere

Portfolio af Josefine Mundt. < /> Design & Layout

Portfolio af Josefine Mundt. < /> Design & Layout Portfolio af Josefine Mundt < /> Design & Layout Opgaven // Kunden MediaXpress skal have et nyt underfirma,, hvis formål er at sælge hjemmesideløsninger til mellemstore og store virksomheder. Tanken bag

Læs mere

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA Portfolio Afsluttende projekt 1. semester dec. 2014 jan. 2015 Simone Strecker Carstensen MulA Contents Moodboard... 3 Projektplanlægning... 4 PBS og WBS... 4 Dokumentation af udviklingsproces... 5 Wireframe

Læs mere

REDESIGN AF SØREN K S WEBSITE SKREVET AF KARINA MAHMUD OLE SERGIO CLAUS

REDESIGN AF SØREN K S WEBSITE SKREVET AF KARINA MAHMUD OLE SERGIO CLAUS REDESIGN AF SØREN K S WEBSITE SKREVET AF KARINA MAHMUD OLE SERGIO CLAUS WEBSITE - PROJEKT 3 Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner MUL- A 1. semester, 2012 PROJEKT URL http://cph43.webkn.dk/sorenk LÆRERE

Læs mere

(Første del af rapporten til og med afsnittet markedet er lavet som en gruppeproces. Denne del er udviklet i samarbejde med Jacob Using)

(Første del af rapporten til og med afsnittet markedet er lavet som en gruppeproces. Denne del er udviklet i samarbejde med Jacob Using) (Første del af rapporten til og med afsnittet markedet er lavet som en gruppeproces. Denne del er udviklet i samarbejde med Jacob Using) Til at starte med lavede vi en forundersøgelse for at finde frem

Læs mere

Sofie Løndal Dyrlund loendal@ruc.dk - str. Nr. 43956

Sofie Løndal Dyrlund loendal@ruc.dk - str. Nr. 43956 Det Grønne Hus E n p r a k t ik r a p p o r t - str. Nr. 43956 Indholdsfortegnelse PROLOG 3 PROBLEMFORMULERING 5 TEORI OG PROJEKTDESIGN 6 METODE 7 EMPIRI 8 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER 8 NOTATET OG FOLDEREN

Læs mere

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING PRBLEMSTILLING UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder kurser og videreuddannelser og som bl.a. arbejder med udvikling af medarbejdere, virksomheder og organisationer. Hos UCN act2learn har de mange

Læs mere

Is à Bella E-handel. MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010. Erhvervsakademiet København Nord

Is à Bella E-handel. MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010. Erhvervsakademiet København Nord Erhvervsakademiet København Nord MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 Afleveret i 4 eksemplarer d 28. maj kl. 14.00 Is à Bella E-handel Forfatterer: Jakob Christoffersen,

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Vejledere: Ditlev Vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler-Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely

Læs mere

PRODUKTMAPPE. Produktmappe.indd 1 22/05/14 15.14

PRODUKTMAPPE. Produktmappe.indd 1 22/05/14 15.14 PRODUKTMAPPE Produktmappe.indd 1 22/05/14 15.14 TITELBLAD Navn: Årgang: 2012 Hold: Profil: Speciale: Projekt: Vejleder: Titel: Elin Mathiasen 4des0912 Marketing Digital Publisering Afsluttende eksamensprojekt

Læs mere

Gruppe 16: Allan, Jeppe og Janne Odense, den 26.novemver. 2010 KULTURMASKINEN. Style & Experience Projekt 2. Institution MMD

Gruppe 16: Allan, Jeppe og Janne Odense, den 26.novemver. 2010 KULTURMASKINEN. Style & Experience Projekt 2. Institution MMD KULTURMASKINEN Style & Experience Projekt 2 Institution MMD Vejledere: Mette Agerbæk, Kent Karlsson, Hans Peter Kjær, Karen Malene Andreasen og Merete Østergaard - 1 - Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Produktion af et web-sted for konsulentvirksomheden. Alêtheia. Roskilde Universitetscenter Dansk, modul 2. Forår 2004 Institut for Sprog og Kultur

Produktion af et web-sted for konsulentvirksomheden. Alêtheia. Roskilde Universitetscenter Dansk, modul 2. Forår 2004 Institut for Sprog og Kultur Produktion af et web-sted for konsulentvirksomheden Alêtheia Roskilde Universitetscenter Dansk, modul 2. Forår 2004 Institut for Sprog og Kultur Udarbejdet af: Gry Bess Møller Vejleder: Carol Henriksen

Læs mere

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13.

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13. URL-adresse www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html Gruppemedlemmer Nanna Hviid nannahviid@yahoo.dk www.caterpillardesign.dk/donggreen/index.html Tobias Sindet Jacobsen tobiassindetj@gmail.com www.mul121.itkn.dk/donggreen/index.html

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael

12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael 12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael Indhold Indledning... 4 Afsender... 5 Virksomhedstype... 6 Mission, vision og værdier... 6 Værdier... 6 Mission... 6 Formål... 7 Hvad vil vi opnå med produktet?...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

2 Faktaark indholdsfortegnelse

2 Faktaark indholdsfortegnelse 2 Faktaark indholdsfortegnelse 3 Projekttitel...Startup.dk Vejledere...Ditlev Vestergaard Skanderby Marc Kluge Frederik David Tang Jesper Hinchely Morten Rold Anslag...33018 Anders Lauridsen...E-mail:

Læs mere

Vedvarende energi Link til landingpage: www.melh.dk/kompan/index.html

Vedvarende energi Link til landingpage: www.melh.dk/kompan/index.html Eksamensprojekt 2. semester maj-juni 2014 Multimediedesigner Vedvarende energi Link til landingpage: www.melh.dk/kompan/index.html Anslag: 72.013 Vejledere: Frederik Tang og Thomas Hartmann Gruppe B1 -

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF Where there is love there is life All you need is love LOVE is when you look into someones eyes and see everything you need LIFE IS A GIFT To love is to receive a glimpse of heaven TRUST YOUR- SELF The

Læs mere