PORTEFØLJE DAMP DESIGN. Bøger Omslag Magasinet GLAS Litteraturmagasinet Standart Flyere, foldere og plakater Curriculum vitae

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PORTEFØLJE 2010 15 DAMP DESIGN. Bøger Omslag Magasinet GLAS Litteraturmagasinet Standart Flyere, foldere og plakater Curriculum vitae"

Transkript

1 PORTEFØLJE Bøger Omslag Magasinet GLAS Litteraturmagasinet Standart Flyere, foldere og plakater Curriculum vitae DAMP DESIGN Pernille Sys Hansen Refshalevej 110a, københavn k mobil

2 Rejsen til landets ende Af Ejnar Lund Jensen 2014 Museum Tusculanums Forlag Etnologi og historie 382 s cm Sat med Reminga, Didot og Verlag Omslag, layout og sats

3 Snit Industrialismens tøj i Danmark Redigeret af Solveig Hoberg, Helle Leilund, Maria Mackinney-Valentin, Marie Riegels Melchior og Kirsten Toftegaard 2011 Museum Tusculanums Forlag Historie, etnologi og mode 345 s cm Sat med Caecilia, DIN17SB og Univers Omslag, layout og sats

4 Dansk på mode! Fortællinger om design, identitet og historie i og omkring dansk modeindustri Af Marie Riegels Melchior 2013 Museum Tusculanums Forlag Etnologi og mode 286 s ,5 cm Sat med Brioni og DIN Omslag, layout og sats

5 Luksus Forbrug og kolonier i Danmark i det 18. århundrede Af Mikkel Venborg Pedersen 2013 Museum Tusculanums Forlag Etnologi og historie 286 s cm Sat med Arnhem Omslag, layout og sats Mønster til forsats. Rentegnet efter historisk tapet

6 Kampen om ansigtet Fotografi og identifikation Af Mette Mortensen 2012 Museum Tusculanums Forlag Kunsthistorie 285 s cm Sat med Unit og Unit Slab Omslag, layout og sats

7 Performing Archives / Archives of Performance Red. Gunhild Borggren og Rune Gade 2013 Museum Tusculanums Forlag Kunsthistorie 495 s cm Sat med Reminga og Aptifer sans Serielayout, omslag og sats

8 Visions and Revisions Performance, Memory, Trauma Red. Bryoni Trezise og Caroline Wake 2013 Museum Tusculanums Forlag Kunsthistorie 495 s cm Sat med Reminga og Aptifer sans Serielayout, omslag og sats

9 Tre omslag inden for litteratur og etnologi 2015, 2013 og 2014 Museum Tusculanums Forlag

10 Fire omslag inden for kunsthistorie, musikhistorie og idræt 2014, 2011, 2013 og 2015 Museum Tusculanums Forlag

11 Pædagogikbogen Af Noona Elisabeth Jensen 2014 Hans Reitzels Forlag Fagbog til pædagogstudiet. Bogen består af tre dele, som har fået hver sin farve, markeret i et vandret bånd forneden. Ydermere er indholdet struktureret i fire temaer, som går igen i hver del; hvert tema har sin egen farve. De fire temaer er markeret med farvebånd og tekst i sidemarginerne. 429 s ,5 cm Sat med Garamond Premier Pro og DIN Omslag, layout og sats

12 Håndbog til pædagoguddannelsen Ti perspektiver på pædagogik Redigeret af Trine Ankerstjerne og Stig Broström 2013 og (2. oplag) 2015 Hans Reitzels Forlag Fagbog / håndbog cm Sat med Arno Omslag, layout og sats

13 Neuropædagogik Hjerne, liv og læring Af Peter Thybo 2013 Hans Reitzels Forlag Pædagogik 563 s ,5 cm Sat med Centennial, Caecilia og Berthold Akzidenz Grotesk Omslag, layout og sats

14 Seks omslag inden for ledelse & organisation samt pædagogik og psykologi 2014 og 2015 Hans Reitzels Forlag 100+J 100+H 100+F 100+D 100+B 100+z 100+x 100+u 100+H 100+F 100+D 100+B 100+z 100+x 100+u 100+s 100+F 100+D 100+B 100+z 100+x 100+u 100+s 100+q 100+D 100+B 100+z 100+x 100+u 100+s 100+q 100+o 100+B 100+z 100+x 100+t 100+s 100+q 100+o 100+m 100+z 100+x 100+u 100+s 100+q 100+o 100+x 100+u 100+r 100+q 100+o 100+m 100+u 100+s 100+q 100+o 100+m 100+k Lars Borgmann 100+s 100+q 100+o 100+m 100+k 100+i Feedback 100+q 100+o og 100+m konflikthåndtering 100+k 100+i 100+g 100+e 100+k 100+i 100+g 100+o 100+m Systemisk anerkendende dialog i teori og praksis 100+m 100+k 100+i 100+g 100+e 100+c Hans Reitzels Forlag 100+k 100+j 100+g 100+e 100+c 100+a Lars Borgmann Feedback og konflikthåndtering Margrethe Gade & Kell Hartmann Kom godt i gang med ledelse Margrethe Gade & Kell Hartmann Kom godt i gang med ledelse Hans Reitzels Forlag Kommunikation er med til at konstruere vores sociale verdener og er dermed altafgørende i forhold til en virksomheds image udadtil samt den organisatoriske virkelighed indadtil. Kommunikation skaber din organisation tager udgangspunkt i en narrativ tilgang til kommunikation, hvor organisa tionen skabes i mødet mellem ledere, medarbejdere, organisation og omverden. Historier hjælper os med at skabe mening og er derfor vigtige både som et udviklingsværktøj i organisationen og som et positioneringsværktøj. Når man forstår historiers formende magt, bliver de en kilde til udvikling. I denne 2. udgave er der især lagt vægt på at udbygge de praktiske værktøjer, fx er kapitlet om kultur blevet uddybet med nye modeller, der gør kulturbegrebet mere håndgribeligt. Bogen er desuden blevet suppleret med to nye kapitler, dels om coordinated management of meaning eller»koordineret mestring af mening«, dels et kapitel om forandringskommunikation. Flere kapitler i bogen er i øvrigt blevet uddybet på baggrund af forfatterens undervisningserfaringer med den første udgave samt input fra studerende. Bogens målgruppe er studerende på videregående uddannelser og praktikere, som ønsker mere refleksion i deres daglige kommunikationsarbejde. Heidi Hansen er uddannet cand.ling.merc. i kommunikation og formidling. Hun har siden 2002 undervist på Syddansk Universitet i fag inden for kommunikation og branding og er desuden uddannet life- og business coach og holder både workshops og foredrag. Læs mere om forfatteren på hansreitzel.dk Heidi Hansen KOMMUNIKATION skaber din ORGANISATION Heidi Hansen KOMMUNIKATION skaber din ORGANISATION 2. UDGAVE Hans Reitzels FoRlag komm-skaber_omsl_2opl_3k.indd :55:13 Afvigelse Aktionslæring Anerkendelse Arena Autenticitet Autonomi og selvbestemmelse Autoritet og myndighed Barndom Biografi Bruger Curriculum Dannelse Deltagelse Demokrati Didaktik Differentiering Digitalisering Diskurs Dokumentation Eksemplarisk princip Elev Empowerment Erfaring Etik Etnicitet Evaluering Evidens Fag Faglighed Fantasi, innovation og entreprenørskab Filosofi Forskning Frihed Fællesskab Globalisering Governmentality Grupper Habitus Hverdag Iagttagelse og observation Identitet Ideologi Individ og individualisering Induktiv og deduktiv Inklusion Institution og institutionalisering Integration og assimilation Intelligens Interesse Kategorisering Koder Kompetencer og kvalifikationer Konstruktivisme Kontekst Kritik Kultur Kundskaber og færdigheder Kvalitet Køn Ledelse Leg Lighed og ulighed Læreplan Læring Magt Marginalisering Mentoring, coaching og supervision Mesterlære Miskendelse Modernitet og postmodernitet Mål Normalitet Nyliberalisme Omsorg Opdragelse Organisation Overgang Praksis Praktik Redigeret af Praktisk arbejde Problemorientering Profession Progressiv Projektarbejde Psykologi Pædagogik Rammer Reformpædagogik Rum Samfundsmæssiggørelse Lone Bæk Brønsted Samtale Selektion Selvstændighed Skjult læreplan Skoleklasse Social klasse Socialpædagogik Sociologi Specialpædagogik Sprog Strategi Strukturalisme Christina Jørgensen System Teknologi Teori Terapi Test Udsathed Udvikling Udviklingsarbejde Undervisning Ny Ungdom Vejledning Velfærdsstat Viden Værdier Æstetik Martha Mottelson Lars Jakob Muschinsky Ny pædagogisk opslagsbog pædagogisk opslagsbog hansreitzel.dk Hans Reitzels Forlag ny-paed-opslagsbog_omsl_5k.indd :32:30

15 Søren Vadstrup har i sin bog Huse med sjæl suppleret Exners udsagn med følgende:»det er de originale materialer, de særlige detaljer samt sliddet og patinaen på disse, der giver ældre huse sjæl og karakter. Når detaljerne, sliddet og patinaen forsvinder, bliver huset intetsigende og karakterløst.«kraanspoor, Amsterdam. Foto: Christiaan de Bruijne, OTH architecten. Hedmarksmuseet i Hamar. Foto: Jørgen Frandsen, Kulturstyrelsen. Nordkraft, Aalborg. Foto: Bibi Weismann, Aalborg Kommune. Eftertanker Om ensymet i den arkitektoniske kulturarv 2013 Forum for Arkitektonisk Kulturarv Arkitektur og restaurering 191 s. 19,5 26 cm Sat med Dolly og Classic Grotesque Omslag, layout og sats samt produktionsstyring Hva det værd? Der er et stort felt, hvor der blandt restaureringskyndige fagfolk faktisk er en konsensus om, hvad der er værdifuldt, og derfor også, hvad der er rigtigt og forkert at gøre ved bygningerne Signe Hommelhoff dimitterede fra afdelingen i 2007 med et afgangsprojekt om transformation af en pakhusbygning fra 1950 på Odense Havn. I sin studietid var Signe et semester på Southern California Institute of Architecture og læste et år Visuel Kultur på Københavns Universitet. Hun har efterfølgende været ansat hos Uffe Harrebek Arkitekter i Nyborg og sidenhen hos Kulturstyrelsen, hvor hun arbejder med fredede bygninger og med projekter med fokus på energirenovering. Derudover er Signe ved at tage en HD og er indehaver af Tegnestuen Hommelhoff, der laver projekter, når der er tid, og det er sjovt. Engang i Las Vegas overhørte jeg denne korte dialog: brydningstid. Jeg føler mig stærk som en nykristen»oh, look Henry, there s the Eiffel Tower!Great, viking, når jeg ser de runesten. I øvrigt upåagtet, at then we don t have to go to Paris.«Ordvekslingen mine aner nogle generationer tilbage ikke er danske lyder helt forkert, men hvorfor egentlig, når der jo overhovedet. I større virksomheders årsregnskaber netop står en eksakt kopi af det parisiske tårn på The er der altid en post, der hedder immaterielle værdier. Det kan f.eks. være en virksomheds navn eller Strip? Det må handle om, at for mange (tilsyneladende ikke Henry) har ægthed en værdi, og det stedsspecifikke har en værdi. Der er mange ord inden for for historiske bygninger. Der kan ofte knytte sig en brand. Immaterielle værdier eksisterer i høj grad bevaringsteori, der på forskellig vis kredser om det, særlig kultur eller personalhistorie til den enkelte jeg her blot kalder ægthed: autenticitet, integritet, bygning. Det kan være, H.C. Andersen har boet i huset, eller Carl Nielsen skrev sin femte symfoni netop originalitet, originalsubstans etc. Det overordnede er, at der hører noget mere til bygningerne end det der. Det kan være en kro, der lagde navn og hus til umiddelbare, der er et net af betydninger og værdier en gruppe frihedskæmpere under Anden Verdenskrig. Det kan være det første betonelementhus, som knyttet til hver enkelt bygning. var teknisk nyskabende og dannede skole for mange Alle ved, at ens egen individuelle hukommelse kan nye bygninger i mange år frem. Det er vanskeligt at knytte sig til en genstand. Man kan finde en gammel værdisætte noget, som ikke umiddelbart kan sanses, kjole i skabet og huske den fest, hvor man havde den men derfor kan det alligevel være meget værdifuldt. på, og genkalde sig stemning og dufte. Der eksisterer noget mellem genstanden, eller bygningen, og opgjort deres immaterielle værdier til 27 mia. $. Min I Coca Cola s årsregnskab for 2012 har firmaet f.eks. den person, der sanser den. Bygningerne betragter pointe er, at det er svært at forestille sig værdi som jeg som en slags samfundets erindring. Det er til disse bygninger og den faste kulturarv, at samfundshu et specifikt sted eller bygning. Man kan til gengæld noget, der er løsrevet fra et produkt, en genstand, kommelsen knytter sig, hvor abstrakt det end lyder. godt komme til at opfatte en genstand som værdiløs, De store linjer i vores fælles historie er repræsenteret i de fredede bygninger, som jeg til daglig arbejder des eller kan sanses umiddelbart. fordi de værdier, den har, er immaterielle, ikke ken med. Der er utallige mennesker, der gennem tiden har knyttet følelser, tanker og erindringer til dem. I Kulturstyrelsen, hvor jeg har arbejdet i 5 år, kan Det første danske verdensarvsmonument, Jellingestenene, hvor Harald skriver, at Gorm gjorde dation af bygningsfredningsloven. Det er Folketinget, min arbejdsopgave kort beskrives som administranerne kristne, bliver ofte kaldt for Danmarks dåbsattest, og det markerer et stort skifte i samfundet, som embedsmand behøver man egentlig ikke være enig i der har vedtaget bygningsfredningsloven, og som trækker spor helt op til nutidens religionsmæssige lovens indhold. Den har som formål at værne landets udtrykte han sig således om historiske bygningers Metoden er afgørende kvalitet og vores tilgang til restaurering: Men også herhjemme har vi nye, gode transformeringer. Nordkraft i Aalborg med Cubo som arki-»bygninger er som levende væsener, de fødes, bliver syge, kureres, ældes og dør. Fra ungdoms friskhed tekter er et af de bedste. Men hvad er det, som gør gennem livets modning når de til alderdommens Nordkraft særligt vellykket? Et nyt, skarpt design af særlige skønhed. Bygningens historiske identitet de tilføjelser, man har foretaget, er en del af svaret; er derfor ikke kun den, der blev den givet ved fødslen af de arkitekter, kunstnere og håndværkere, der tekt at opnå et godt resultat. Men rigtigt gode resul- det kræver en god formgiver og en kompetent arki- skabte den, men dannes også af det efterfølgende tater opnås alene, når der gennemføres et grundigt livs påvirkninger af forandringer og tilføjelser. Har og indsigtsfuldt forarbejde. Den dygtige arkitekt deres liv været begivenhedsrigt, er det således en har registreret huset, analyseret stedets karakter, alvorlig sag at standse den historiske livsproces og vurderet de bærende værdier på stedet nøje tænkt ændre eller udslette de aftryk af menneskers aktivitet, som bygningen har modtaget i sit lange liv. elementer, der kan fjernes. Og har så med respekt over hvilke tilføjelser, der er nødvendige, og hvilke Den almindelige trang til at føre et hus tilbage til herfor tilpasset sig! Det er i disse tilfælde, de bedste oplevelser findes. Det har været nødvendigt at fødselstidspunktet er et af restaureringsfagets allerstørste problemer.«lære den eksisterende bygning at kende til bunds, altså at finde anlæggets bærende værdier, dets fysik Historiske bygninger og bymiljøer bliver slidte og og sjæl. Hvad skal der passes på, hvad kan modelleres, og hvad kan undværes? Det kræver en meto- skal opgraderes for at kunne fungere. Og heldigvis har vi mange gode forbilleder at lære af. Jeg behøver disk tilgang og en sikkert formuleret holdning til, bare at nævne de klassiske eksemler som Exners Koldinghus, Carlo Scarpas Castelvecchio i Verona eller udført, er det enklere at løse funktionstilpasninger, hvordan opgaven skal gribes an. Når denne del er Sverre Fehns Hedmarksmuseet i Hamar. materialeholdning og nyt design. Det viser sig altid, Disse projekter har heldigvis givet genklang og at de bedste transformationer opstår, hvor de eksisterende rammer er forstået og respekteret enten smittet af mange steder. Principperne og restaureringsholdningerne er at finde i en lang række projekter i større eller mindre målestok og i mange gram- med malingsrester, eller det er et fornemt rum med det nu er en rå fabrikshal med beton og murværk dueringer f.eks. Herzog & de Meurons koncerthus i snedkerinteriører, fine profileringer, plafonder og Hamborg og kontorhuset Kraanspoor i Amsterdam. forgyldninger. I min karriere har jeg arbejdet som Man bliver ganske enkelt glad og rigtig godt tilpas af opdragsgiver i både Forsvarets Bygningstjeneste og projekter som de to. Slots- og Ejendomsstyrelsen og i myndighedsrollen

16 Det är både lätt och vanligt att kritisera Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. De anklagas för att vara klumpiga, byråkratiska och långsamma organisationer som ger få konkreta resultat. Ofta, men inte alltid, baserar sig denna kritik på orealistiska förväntningar och missförstånd av organisationernas uppdrag. Det är många som vill se dem som ett nordiskt parlament och en nordisk regering, fastän det i själva verket inte är fråga om annat än samarbetsorgan för de nordiska parlamenten och regeringarna. Denna form av kritik vittnar om en önskan om ett starkare och mera inflytelserikt officiellt nordiskt samarbete. För att vara internationella samarbetsorganisationer är Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet mycket respekterade bland politiker och medborgare i Norden, och har ett stigande anseende också i utlandet. Detta tyder på att man gör många saker rätt. Men samtidigt blir det allt tydligare att den struktur man byggde upp på och 70-talen inte längre är optimal, utan borde anpassas till en värld och ett Europa som ser mycket annorlunda ut än bara för några år sedan. Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är väl medvetna om detta och har i många repriser diskuterat hur man kunde förnya samarbetet. Till exempel innehöll den så kallade Vismansrapporten Norden Öppet för världens vindar (2000) många goda förslag om hur det officiella samarbetet kunde se ut i ljuset av de nya utmaningar som globaliseringen förde med sig. Men det är i mycket Nordiska Gemenskaper En vision för samarbetet Af Johan Strang 2012 Udgivet i anledning af Nordisk Råds 60-årsjubilæum 98 s cm Sat med Unit slab og Unit Omslag, layout og sats 3 Det officiella samarbetet

17 Fem omslag inden for medicin og lægevidenskab 2011, 2012, 2014 og 2013 FADL s Forlag

18 Fagbladet GLAS Udgivet af Glasteknisk forening Magasin 21 29,7 cm Sat med Unit slab, Unit og Tungsten Redesign og tilrettelæggelse

19 Litteraturtidsskriftet Standart Siden 2009 Litteratur og litteraturanmeldelser cm Sat med Arnhem Layout, omslag og sats

20 Eksempler på flyere Museum Tusculanums Forlag

21 Eksempler på plakater Museum Tusculanums Forlag

22 Udvalgte opgaver fra kursus i typografi Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2013 Ligatur dannet af mine egne initialer Tre typografiske bogomslag

23 Udvalgte opgaver fra kursus i illustration Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2012 CD-booklet, Vivalde, De fire årstider Plakat til Kulturnatten Tegn en dronte ud fra beskrivelsen i Brøndums encyklopædi

24 curriculum vitae Uddannelse 2015 Kursus i kalligrafi, v/ Allan Daastrup og Oriol Miró. Jyderup Højskole. To workshops i kalligrafi, hhv. Foreningen for Boghaandværk og Dansk Journalistforbund/Visuelt forum 2014 Workshop i kalligrafi, Foreningen for Boghaandværk 2013 Kursus i typografi, akademifag på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2012 Kursus i illustration, akademifag på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2002 Kursus i»typografi og skrift«på Den Grafiske Højskole Kursus i Webdesign ved Samkurser/Farum Arkitektskolen Aarhus. Afgang fra Afdelingen for Restaurering, By- og Bygningspleje HF-eksamen fra Th. Langs HF-kursus/Silkeborg Silkeborg Amtsgymnasium/musiksproglig linie Erhvervserfaring 2007 Indehaver af enmandsfirmaet Damp Design Grafiker ved forlaget Museum Tusculanums Forlag/Københavns Universitet 2000 Vikar for webmaster ved Fødevaredirektoratet Praktik som webdesigner ved Fødevaredirektoratet 1998 Opmåling og tilstandsregistrering af en karré i Søværnets Nyboder i København 1995 Opmåling af Kalø Slotsruin for Skov- og Naturstyrelsen Rengøringsassistet i Magasin/Århus 1988 Billedvæver på Vævestuen/Silkeborg Daghøjskole 1987 I tegnelære på grafisk trykkeri Trykkerimedarbejder på textiltrykkeriet Printex/Sejling 1984 Læreplads som bygningsmaler Medarbejder på vaskeriet ved Silkeborg Centralsygehus Stuepige på Hotel Impala/Silkeborg Anden erhvervsrelateret erfaring 2006 Salgsomslag til TV2 Forlag Plakat, flyer, programbog samt layout til website for Ung Nordisk Musik-festival Salgsbrochure for byggeriet Klokkehøj ved Herning. Lavet for Turntool Klargøring af filer til sats på bogen Egalitarianism. New essays on the nature and value of equality, redigeret af Nils Holtug og Kasper Lippert- Rasmussen, Oxford University Press Grafiker på tidsskriftet Apparatur

25 2005 Opmærkning af stikord til index i Jakob Wambergs Landskabet som verdensbillede (disputats), Passepartout 2004 Layout, sats og omslag på Fornyere. 6 danske dramatikere, redigeret af Birgitte Hesselaa, Forlaget Drama. Sats på Meaning, Use and Truth. Introducing the Philosophy of Language, redigeret af Finn Collin og Finn Guldmann, Ashgate, England Andre aktiviteter 1997 Tegning af storyboard til film ONE&ONE produceret af elever ved Den Danske Filmskole 1996 Udformning og opsætning af udstilling dels i Görlitz, Tyskland, og dels på Arkitektskolen i Aarhus. Udstillingen fremviste projekter lavet af studerende ved Afdelingen for Restaurering 1996 Med i»aktions«-gruppe, som havde til formål at forhindre nedrivningen af et bevaringsværdigt 1700-tals hus, Guldsmedgade 4 6, i Århus. Huset er i dag restaureret Kursus i tegning/maling på Århus Kunstakademi ugers ophold på Langelands Kunsthøjskole Rejser 2011 Barcelona 2008 Berlin 2006 Frankrig 1994 Shetlandsøerne v/ EASA (European Assembly of Students of Architecture) 1991 Kibbutz i Israel/Ein Gev 1986 Grækenland (interrail) 1983 Grækenland (cykeltur) 1983 Arbejdslejr på Færøerne v/ Mellemfolkeligt Samvirke Studierejser Prag, Lesbos, Rom, Zagarolo, Amsterdam, Eichstätt, Venedig, Urbino & Siena

26 Om jeg har damp? Nej, men der er tryk på! DAMP DESIGN Pernille Sys Hansen Refshalevej 110a, københavn k mobil

Portefølje 2009 10. Omslag Tidsskriftet Apparatur Litteraturmagasinet Standart Flyere og foldere Curriculum vitae. Pernille Sys Hansen

Portefølje 2009 10. Omslag Tidsskriftet Apparatur Litteraturmagasinet Standart Flyere og foldere Curriculum vitae. Pernille Sys Hansen Bøger Omslag Tidsskriftet Apparatur Litteraturmagasinet Standart Flyere og foldere Curriculum vitae Portefølje 2009 10 Pernille Sys Hansen refshalevej 110a, 202 1432 københavn k mobil 23 28 05 44 pernille@dampdesign.dk

Læs mere

Portefølje 2008. Omslag. Tidsskriftet Apparatur Flyere og foldere Curriculum vitae. Pernille Sys Hansen

Portefølje 2008. Omslag. Tidsskriftet Apparatur Flyere og foldere Curriculum vitae. Pernille Sys Hansen Bøger Omslag K ataloger Tidsskriftet Apparatur Flyere og foldere Curriculum vitae Portefølje 2008 Pernille Sys Hansen refshalevej 110a, 202 1432 københavn k mobil 23 28 05 44 pernille@dampdesign.dk www.dampdesign.dk

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

Den teamorganiserede undervisning

Den teamorganiserede undervisning Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse til voksne udlændinge April 2005 Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse for voksne udlændinge April 2005 Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Kulturkontakten TALENTSPOTTERNE JAN GINTBERG KULTURPOLITIKKENS FEJEBAKKE NÅLEØJET TIL FILMSKOLEN, KUNSTAKADEMIET OG POPSTARS

Kulturkontakten TALENTSPOTTERNE JAN GINTBERG KULTURPOLITIKKENS FEJEBAKKE NÅLEØJET TIL FILMSKOLEN, KUNSTAKADEMIET OG POPSTARS Kulturkontakten TALENTSPOTTERNE NÅLEØJET TIL FILMSKOLEN, KUNSTAKADEMIET OG POPSTARS JAN GINTBERG JEG BLIVER ALTID LIDT NERVØS, NÅR JEG HØRER ORDET KULTUR KULTURPOLITIKKENS FEJEBAKKE HANS HAUGE OG OLE SOHN

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Det kreative skub til dannelse og innovation

Det kreative skub til dannelse og innovation 2013 Det kreative skub til dannelse og innovation Professionsbachelorprojekt. Læreruddannelsen på Fyn University College Lillebælt 02-04-2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Navn på opgavens forfatter Tue Sibbesen Kongsvold Studienummer 22112101 Vejleders og censors navne Charlotte Jørgensen og Johny Lauritsen Bachelorperiode og

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk?

Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk? Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk? - En bacheloropgave om pædagogers professionsidentitet. Navn og studienummer på forfattere: Michelle Glargaard Jensen 22111074 Stine Bilde Hansen

Læs mere

Ti års tværfaglig tango. - og stadig lidt af en udfordring FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS

Ti års tværfaglig tango. - og stadig lidt af en udfordring FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS LEDELSE: Stort gab mellem intention og oplevelse INNOVATION: På bekostning af fagligheden? EVALUERING: En del af undervisningen KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget Hæftet giver bud på, hvorfor kompetencebegrebet - efter reformen i 2000 - er så centralt i erhvervsuddannelserne, og på, hvad vi forstår ved kompetence. Der er ideer og forslag til, hvordan vi kan beskrive,

Læs mere

KREATIVE KONKURRENCEFORDELE. innovation. strategi. cases. metoder. markedsføring. kommunikation. service. kreativitet. forretningsudvikling

KREATIVE KONKURRENCEFORDELE. innovation. strategi. cases. metoder. markedsføring. kommunikation. service. kreativitet. forretningsudvikling Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi markedsføring kreative erhverv oplevelser kommunikation KREATIVE produkter vækst service KONKURRENCEFORDELE cases kunde oplevelsesøkonomi strategi forretningsudvikling

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Forord 3 Dagtilbuddets rammebetingelser 4 Personalets forhold 4 Formål og opgaver 6 Samfundet vil også have noget 8

Læs mere

Nr. 2 Juni 2008. E-portfolio og. selvfremstilling

Nr. 2 Juni 2008. E-portfolio og. selvfremstilling Nr. 2 Juni 2008 E-portfolio og selvfremstilling Indhold Er socialt software vejen for e-portfolio? Lise Agerbæk, Knowledge Lab 4 I et samfund af skuespillere og gøglere Lars Bo Løfgreen, Knowledge Lab

Læs mere

Filosofi i organisationer

Filosofi i organisationer Filosofi i organisationer Filosofi i organisationer af Birgit Toft, proceskonsulent, ph.d., birgit@teamtoft.dk og Christian Wittrock, konsulent, HD(O), cw@kmp-partners.com 1. Hvordan man skaber refleksion

Læs mere

Anmodning om lektorbedømmelse

Anmodning om lektorbedømmelse Anmodning om lektorbedømmelse Anmodningen er skrevet af Ines Geishauser Adresse: Silkeborggade 5,5.th. 2100 København Ø Telefon: 72690561 E-mail: ing@ucn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Historisk

Læs mere