PORTEFØLJE DAMP DESIGN. Bøger Omslag Magasinet GLAS Litteraturmagasinet Standart Flyere, foldere og plakater Curriculum vitae

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PORTEFØLJE 2010 15 DAMP DESIGN. Bøger Omslag Magasinet GLAS Litteraturmagasinet Standart Flyere, foldere og plakater Curriculum vitae"

Transkript

1 PORTEFØLJE Bøger Omslag Magasinet GLAS Litteraturmagasinet Standart Flyere, foldere og plakater Curriculum vitae DAMP DESIGN Pernille Sys Hansen Refshalevej 110a, københavn k mobil

2 Rejsen til landets ende Af Ejnar Lund Jensen 2014 Museum Tusculanums Forlag Etnologi og historie 382 s cm Sat med Reminga, Didot og Verlag Omslag, layout og sats

3 Snit Industrialismens tøj i Danmark Redigeret af Solveig Hoberg, Helle Leilund, Maria Mackinney-Valentin, Marie Riegels Melchior og Kirsten Toftegaard 2011 Museum Tusculanums Forlag Historie, etnologi og mode 345 s cm Sat med Caecilia, DIN17SB og Univers Omslag, layout og sats

4 Dansk på mode! Fortællinger om design, identitet og historie i og omkring dansk modeindustri Af Marie Riegels Melchior 2013 Museum Tusculanums Forlag Etnologi og mode 286 s ,5 cm Sat med Brioni og DIN Omslag, layout og sats

5 Luksus Forbrug og kolonier i Danmark i det 18. århundrede Af Mikkel Venborg Pedersen 2013 Museum Tusculanums Forlag Etnologi og historie 286 s cm Sat med Arnhem Omslag, layout og sats Mønster til forsats. Rentegnet efter historisk tapet

6 Kampen om ansigtet Fotografi og identifikation Af Mette Mortensen 2012 Museum Tusculanums Forlag Kunsthistorie 285 s cm Sat med Unit og Unit Slab Omslag, layout og sats

7 Performing Archives / Archives of Performance Red. Gunhild Borggren og Rune Gade 2013 Museum Tusculanums Forlag Kunsthistorie 495 s cm Sat med Reminga og Aptifer sans Serielayout, omslag og sats

8 Visions and Revisions Performance, Memory, Trauma Red. Bryoni Trezise og Caroline Wake 2013 Museum Tusculanums Forlag Kunsthistorie 495 s cm Sat med Reminga og Aptifer sans Serielayout, omslag og sats

9 Tre omslag inden for litteratur og etnologi 2015, 2013 og 2014 Museum Tusculanums Forlag

10 Fire omslag inden for kunsthistorie, musikhistorie og idræt 2014, 2011, 2013 og 2015 Museum Tusculanums Forlag

11 Pædagogikbogen Af Noona Elisabeth Jensen 2014 Hans Reitzels Forlag Fagbog til pædagogstudiet. Bogen består af tre dele, som har fået hver sin farve, markeret i et vandret bånd forneden. Ydermere er indholdet struktureret i fire temaer, som går igen i hver del; hvert tema har sin egen farve. De fire temaer er markeret med farvebånd og tekst i sidemarginerne. 429 s ,5 cm Sat med Garamond Premier Pro og DIN Omslag, layout og sats

12 Håndbog til pædagoguddannelsen Ti perspektiver på pædagogik Redigeret af Trine Ankerstjerne og Stig Broström 2013 og (2. oplag) 2015 Hans Reitzels Forlag Fagbog / håndbog cm Sat med Arno Omslag, layout og sats

13 Neuropædagogik Hjerne, liv og læring Af Peter Thybo 2013 Hans Reitzels Forlag Pædagogik 563 s ,5 cm Sat med Centennial, Caecilia og Berthold Akzidenz Grotesk Omslag, layout og sats

14 Seks omslag inden for ledelse & organisation samt pædagogik og psykologi 2014 og 2015 Hans Reitzels Forlag 100+J 100+H 100+F 100+D 100+B 100+z 100+x 100+u 100+H 100+F 100+D 100+B 100+z 100+x 100+u 100+s 100+F 100+D 100+B 100+z 100+x 100+u 100+s 100+q 100+D 100+B 100+z 100+x 100+u 100+s 100+q 100+o 100+B 100+z 100+x 100+t 100+s 100+q 100+o 100+m 100+z 100+x 100+u 100+s 100+q 100+o 100+x 100+u 100+r 100+q 100+o 100+m 100+u 100+s 100+q 100+o 100+m 100+k Lars Borgmann 100+s 100+q 100+o 100+m 100+k 100+i Feedback 100+q 100+o og 100+m konflikthåndtering 100+k 100+i 100+g 100+e 100+k 100+i 100+g 100+o 100+m Systemisk anerkendende dialog i teori og praksis 100+m 100+k 100+i 100+g 100+e 100+c Hans Reitzels Forlag 100+k 100+j 100+g 100+e 100+c 100+a Lars Borgmann Feedback og konflikthåndtering Margrethe Gade & Kell Hartmann Kom godt i gang med ledelse Margrethe Gade & Kell Hartmann Kom godt i gang med ledelse Hans Reitzels Forlag Kommunikation er med til at konstruere vores sociale verdener og er dermed altafgørende i forhold til en virksomheds image udadtil samt den organisatoriske virkelighed indadtil. Kommunikation skaber din organisation tager udgangspunkt i en narrativ tilgang til kommunikation, hvor organisa tionen skabes i mødet mellem ledere, medarbejdere, organisation og omverden. Historier hjælper os med at skabe mening og er derfor vigtige både som et udviklingsværktøj i organisationen og som et positioneringsværktøj. Når man forstår historiers formende magt, bliver de en kilde til udvikling. I denne 2. udgave er der især lagt vægt på at udbygge de praktiske værktøjer, fx er kapitlet om kultur blevet uddybet med nye modeller, der gør kulturbegrebet mere håndgribeligt. Bogen er desuden blevet suppleret med to nye kapitler, dels om coordinated management of meaning eller»koordineret mestring af mening«, dels et kapitel om forandringskommunikation. Flere kapitler i bogen er i øvrigt blevet uddybet på baggrund af forfatterens undervisningserfaringer med den første udgave samt input fra studerende. Bogens målgruppe er studerende på videregående uddannelser og praktikere, som ønsker mere refleksion i deres daglige kommunikationsarbejde. Heidi Hansen er uddannet cand.ling.merc. i kommunikation og formidling. Hun har siden 2002 undervist på Syddansk Universitet i fag inden for kommunikation og branding og er desuden uddannet life- og business coach og holder både workshops og foredrag. Læs mere om forfatteren på hansreitzel.dk Heidi Hansen KOMMUNIKATION skaber din ORGANISATION Heidi Hansen KOMMUNIKATION skaber din ORGANISATION 2. UDGAVE Hans Reitzels FoRlag komm-skaber_omsl_2opl_3k.indd :55:13 Afvigelse Aktionslæring Anerkendelse Arena Autenticitet Autonomi og selvbestemmelse Autoritet og myndighed Barndom Biografi Bruger Curriculum Dannelse Deltagelse Demokrati Didaktik Differentiering Digitalisering Diskurs Dokumentation Eksemplarisk princip Elev Empowerment Erfaring Etik Etnicitet Evaluering Evidens Fag Faglighed Fantasi, innovation og entreprenørskab Filosofi Forskning Frihed Fællesskab Globalisering Governmentality Grupper Habitus Hverdag Iagttagelse og observation Identitet Ideologi Individ og individualisering Induktiv og deduktiv Inklusion Institution og institutionalisering Integration og assimilation Intelligens Interesse Kategorisering Koder Kompetencer og kvalifikationer Konstruktivisme Kontekst Kritik Kultur Kundskaber og færdigheder Kvalitet Køn Ledelse Leg Lighed og ulighed Læreplan Læring Magt Marginalisering Mentoring, coaching og supervision Mesterlære Miskendelse Modernitet og postmodernitet Mål Normalitet Nyliberalisme Omsorg Opdragelse Organisation Overgang Praksis Praktik Redigeret af Praktisk arbejde Problemorientering Profession Progressiv Projektarbejde Psykologi Pædagogik Rammer Reformpædagogik Rum Samfundsmæssiggørelse Lone Bæk Brønsted Samtale Selektion Selvstændighed Skjult læreplan Skoleklasse Social klasse Socialpædagogik Sociologi Specialpædagogik Sprog Strategi Strukturalisme Christina Jørgensen System Teknologi Teori Terapi Test Udsathed Udvikling Udviklingsarbejde Undervisning Ny Ungdom Vejledning Velfærdsstat Viden Værdier Æstetik Martha Mottelson Lars Jakob Muschinsky Ny pædagogisk opslagsbog pædagogisk opslagsbog hansreitzel.dk Hans Reitzels Forlag ny-paed-opslagsbog_omsl_5k.indd :32:30

15 Søren Vadstrup har i sin bog Huse med sjæl suppleret Exners udsagn med følgende:»det er de originale materialer, de særlige detaljer samt sliddet og patinaen på disse, der giver ældre huse sjæl og karakter. Når detaljerne, sliddet og patinaen forsvinder, bliver huset intetsigende og karakterløst.«kraanspoor, Amsterdam. Foto: Christiaan de Bruijne, OTH architecten. Hedmarksmuseet i Hamar. Foto: Jørgen Frandsen, Kulturstyrelsen. Nordkraft, Aalborg. Foto: Bibi Weismann, Aalborg Kommune. Eftertanker Om ensymet i den arkitektoniske kulturarv 2013 Forum for Arkitektonisk Kulturarv Arkitektur og restaurering 191 s. 19,5 26 cm Sat med Dolly og Classic Grotesque Omslag, layout og sats samt produktionsstyring Hva det værd? Der er et stort felt, hvor der blandt restaureringskyndige fagfolk faktisk er en konsensus om, hvad der er værdifuldt, og derfor også, hvad der er rigtigt og forkert at gøre ved bygningerne Signe Hommelhoff dimitterede fra afdelingen i 2007 med et afgangsprojekt om transformation af en pakhusbygning fra 1950 på Odense Havn. I sin studietid var Signe et semester på Southern California Institute of Architecture og læste et år Visuel Kultur på Københavns Universitet. Hun har efterfølgende været ansat hos Uffe Harrebek Arkitekter i Nyborg og sidenhen hos Kulturstyrelsen, hvor hun arbejder med fredede bygninger og med projekter med fokus på energirenovering. Derudover er Signe ved at tage en HD og er indehaver af Tegnestuen Hommelhoff, der laver projekter, når der er tid, og det er sjovt. Engang i Las Vegas overhørte jeg denne korte dialog: brydningstid. Jeg føler mig stærk som en nykristen»oh, look Henry, there s the Eiffel Tower!Great, viking, når jeg ser de runesten. I øvrigt upåagtet, at then we don t have to go to Paris.«Ordvekslingen mine aner nogle generationer tilbage ikke er danske lyder helt forkert, men hvorfor egentlig, når der jo overhovedet. I større virksomheders årsregnskaber netop står en eksakt kopi af det parisiske tårn på The er der altid en post, der hedder immaterielle værdier. Det kan f.eks. være en virksomheds navn eller Strip? Det må handle om, at for mange (tilsyneladende ikke Henry) har ægthed en værdi, og det stedsspecifikke har en værdi. Der er mange ord inden for for historiske bygninger. Der kan ofte knytte sig en brand. Immaterielle værdier eksisterer i høj grad bevaringsteori, der på forskellig vis kredser om det, særlig kultur eller personalhistorie til den enkelte jeg her blot kalder ægthed: autenticitet, integritet, bygning. Det kan være, H.C. Andersen har boet i huset, eller Carl Nielsen skrev sin femte symfoni netop originalitet, originalsubstans etc. Det overordnede er, at der hører noget mere til bygningerne end det der. Det kan være en kro, der lagde navn og hus til umiddelbare, der er et net af betydninger og værdier en gruppe frihedskæmpere under Anden Verdenskrig. Det kan være det første betonelementhus, som knyttet til hver enkelt bygning. var teknisk nyskabende og dannede skole for mange Alle ved, at ens egen individuelle hukommelse kan nye bygninger i mange år frem. Det er vanskeligt at knytte sig til en genstand. Man kan finde en gammel værdisætte noget, som ikke umiddelbart kan sanses, kjole i skabet og huske den fest, hvor man havde den men derfor kan det alligevel være meget værdifuldt. på, og genkalde sig stemning og dufte. Der eksisterer noget mellem genstanden, eller bygningen, og opgjort deres immaterielle værdier til 27 mia. $. Min I Coca Cola s årsregnskab for 2012 har firmaet f.eks. den person, der sanser den. Bygningerne betragter pointe er, at det er svært at forestille sig værdi som jeg som en slags samfundets erindring. Det er til disse bygninger og den faste kulturarv, at samfundshu et specifikt sted eller bygning. Man kan til gengæld noget, der er løsrevet fra et produkt, en genstand, kommelsen knytter sig, hvor abstrakt det end lyder. godt komme til at opfatte en genstand som værdiløs, De store linjer i vores fælles historie er repræsenteret i de fredede bygninger, som jeg til daglig arbejder des eller kan sanses umiddelbart. fordi de værdier, den har, er immaterielle, ikke ken med. Der er utallige mennesker, der gennem tiden har knyttet følelser, tanker og erindringer til dem. I Kulturstyrelsen, hvor jeg har arbejdet i 5 år, kan Det første danske verdensarvsmonument, Jellingestenene, hvor Harald skriver, at Gorm gjorde dation af bygningsfredningsloven. Det er Folketinget, min arbejdsopgave kort beskrives som administranerne kristne, bliver ofte kaldt for Danmarks dåbsattest, og det markerer et stort skifte i samfundet, som embedsmand behøver man egentlig ikke være enig i der har vedtaget bygningsfredningsloven, og som trækker spor helt op til nutidens religionsmæssige lovens indhold. Den har som formål at værne landets udtrykte han sig således om historiske bygningers Metoden er afgørende kvalitet og vores tilgang til restaurering: Men også herhjemme har vi nye, gode transformeringer. Nordkraft i Aalborg med Cubo som arki-»bygninger er som levende væsener, de fødes, bliver syge, kureres, ældes og dør. Fra ungdoms friskhed tekter er et af de bedste. Men hvad er det, som gør gennem livets modning når de til alderdommens Nordkraft særligt vellykket? Et nyt, skarpt design af særlige skønhed. Bygningens historiske identitet de tilføjelser, man har foretaget, er en del af svaret; er derfor ikke kun den, der blev den givet ved fødslen af de arkitekter, kunstnere og håndværkere, der tekt at opnå et godt resultat. Men rigtigt gode resul- det kræver en god formgiver og en kompetent arki- skabte den, men dannes også af det efterfølgende tater opnås alene, når der gennemføres et grundigt livs påvirkninger af forandringer og tilføjelser. Har og indsigtsfuldt forarbejde. Den dygtige arkitekt deres liv været begivenhedsrigt, er det således en har registreret huset, analyseret stedets karakter, alvorlig sag at standse den historiske livsproces og vurderet de bærende værdier på stedet nøje tænkt ændre eller udslette de aftryk af menneskers aktivitet, som bygningen har modtaget i sit lange liv. elementer, der kan fjernes. Og har så med respekt over hvilke tilføjelser, der er nødvendige, og hvilke Den almindelige trang til at føre et hus tilbage til herfor tilpasset sig! Det er i disse tilfælde, de bedste oplevelser findes. Det har været nødvendigt at fødselstidspunktet er et af restaureringsfagets allerstørste problemer.«lære den eksisterende bygning at kende til bunds, altså at finde anlæggets bærende værdier, dets fysik Historiske bygninger og bymiljøer bliver slidte og og sjæl. Hvad skal der passes på, hvad kan modelleres, og hvad kan undværes? Det kræver en meto- skal opgraderes for at kunne fungere. Og heldigvis har vi mange gode forbilleder at lære af. Jeg behøver disk tilgang og en sikkert formuleret holdning til, bare at nævne de klassiske eksemler som Exners Koldinghus, Carlo Scarpas Castelvecchio i Verona eller udført, er det enklere at løse funktionstilpasninger, hvordan opgaven skal gribes an. Når denne del er Sverre Fehns Hedmarksmuseet i Hamar. materialeholdning og nyt design. Det viser sig altid, Disse projekter har heldigvis givet genklang og at de bedste transformationer opstår, hvor de eksisterende rammer er forstået og respekteret enten smittet af mange steder. Principperne og restaureringsholdningerne er at finde i en lang række projekter i større eller mindre målestok og i mange gram- med malingsrester, eller det er et fornemt rum med det nu er en rå fabrikshal med beton og murværk dueringer f.eks. Herzog & de Meurons koncerthus i snedkerinteriører, fine profileringer, plafonder og Hamborg og kontorhuset Kraanspoor i Amsterdam. forgyldninger. I min karriere har jeg arbejdet som Man bliver ganske enkelt glad og rigtig godt tilpas af opdragsgiver i både Forsvarets Bygningstjeneste og projekter som de to. Slots- og Ejendomsstyrelsen og i myndighedsrollen

16 Det är både lätt och vanligt att kritisera Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. De anklagas för att vara klumpiga, byråkratiska och långsamma organisationer som ger få konkreta resultat. Ofta, men inte alltid, baserar sig denna kritik på orealistiska förväntningar och missförstånd av organisationernas uppdrag. Det är många som vill se dem som ett nordiskt parlament och en nordisk regering, fastän det i själva verket inte är fråga om annat än samarbetsorgan för de nordiska parlamenten och regeringarna. Denna form av kritik vittnar om en önskan om ett starkare och mera inflytelserikt officiellt nordiskt samarbete. För att vara internationella samarbetsorganisationer är Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet mycket respekterade bland politiker och medborgare i Norden, och har ett stigande anseende också i utlandet. Detta tyder på att man gör många saker rätt. Men samtidigt blir det allt tydligare att den struktur man byggde upp på och 70-talen inte längre är optimal, utan borde anpassas till en värld och ett Europa som ser mycket annorlunda ut än bara för några år sedan. Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är väl medvetna om detta och har i många repriser diskuterat hur man kunde förnya samarbetet. Till exempel innehöll den så kallade Vismansrapporten Norden Öppet för världens vindar (2000) många goda förslag om hur det officiella samarbetet kunde se ut i ljuset av de nya utmaningar som globaliseringen förde med sig. Men det är i mycket Nordiska Gemenskaper En vision för samarbetet Af Johan Strang 2012 Udgivet i anledning af Nordisk Råds 60-årsjubilæum 98 s cm Sat med Unit slab og Unit Omslag, layout og sats 3 Det officiella samarbetet

17 Fem omslag inden for medicin og lægevidenskab 2011, 2012, 2014 og 2013 FADL s Forlag

18 Fagbladet GLAS Udgivet af Glasteknisk forening Magasin 21 29,7 cm Sat med Unit slab, Unit og Tungsten Redesign og tilrettelæggelse

19 Litteraturtidsskriftet Standart Siden 2009 Litteratur og litteraturanmeldelser cm Sat med Arnhem Layout, omslag og sats

20 Eksempler på flyere Museum Tusculanums Forlag

21 Eksempler på plakater Museum Tusculanums Forlag

22 Udvalgte opgaver fra kursus i typografi Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2013 Ligatur dannet af mine egne initialer Tre typografiske bogomslag

23 Udvalgte opgaver fra kursus i illustration Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2012 CD-booklet, Vivalde, De fire årstider Plakat til Kulturnatten Tegn en dronte ud fra beskrivelsen i Brøndums encyklopædi

24 curriculum vitae Uddannelse 2015 Kursus i kalligrafi, v/ Allan Daastrup og Oriol Miró. Jyderup Højskole. To workshops i kalligrafi, hhv. Foreningen for Boghaandværk og Dansk Journalistforbund/Visuelt forum 2014 Workshop i kalligrafi, Foreningen for Boghaandværk 2013 Kursus i typografi, akademifag på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2012 Kursus i illustration, akademifag på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2002 Kursus i»typografi og skrift«på Den Grafiske Højskole Kursus i Webdesign ved Samkurser/Farum Arkitektskolen Aarhus. Afgang fra Afdelingen for Restaurering, By- og Bygningspleje HF-eksamen fra Th. Langs HF-kursus/Silkeborg Silkeborg Amtsgymnasium/musiksproglig linie Erhvervserfaring 2007 Indehaver af enmandsfirmaet Damp Design Grafiker ved forlaget Museum Tusculanums Forlag/Københavns Universitet 2000 Vikar for webmaster ved Fødevaredirektoratet Praktik som webdesigner ved Fødevaredirektoratet 1998 Opmåling og tilstandsregistrering af en karré i Søværnets Nyboder i København 1995 Opmåling af Kalø Slotsruin for Skov- og Naturstyrelsen Rengøringsassistet i Magasin/Århus 1988 Billedvæver på Vævestuen/Silkeborg Daghøjskole 1987 I tegnelære på grafisk trykkeri Trykkerimedarbejder på textiltrykkeriet Printex/Sejling 1984 Læreplads som bygningsmaler Medarbejder på vaskeriet ved Silkeborg Centralsygehus Stuepige på Hotel Impala/Silkeborg Anden erhvervsrelateret erfaring 2006 Salgsomslag til TV2 Forlag Plakat, flyer, programbog samt layout til website for Ung Nordisk Musik-festival Salgsbrochure for byggeriet Klokkehøj ved Herning. Lavet for Turntool Klargøring af filer til sats på bogen Egalitarianism. New essays on the nature and value of equality, redigeret af Nils Holtug og Kasper Lippert- Rasmussen, Oxford University Press Grafiker på tidsskriftet Apparatur

25 2005 Opmærkning af stikord til index i Jakob Wambergs Landskabet som verdensbillede (disputats), Passepartout 2004 Layout, sats og omslag på Fornyere. 6 danske dramatikere, redigeret af Birgitte Hesselaa, Forlaget Drama. Sats på Meaning, Use and Truth. Introducing the Philosophy of Language, redigeret af Finn Collin og Finn Guldmann, Ashgate, England Andre aktiviteter 1997 Tegning af storyboard til film ONE&ONE produceret af elever ved Den Danske Filmskole 1996 Udformning og opsætning af udstilling dels i Görlitz, Tyskland, og dels på Arkitektskolen i Aarhus. Udstillingen fremviste projekter lavet af studerende ved Afdelingen for Restaurering 1996 Med i»aktions«-gruppe, som havde til formål at forhindre nedrivningen af et bevaringsværdigt 1700-tals hus, Guldsmedgade 4 6, i Århus. Huset er i dag restaureret Kursus i tegning/maling på Århus Kunstakademi ugers ophold på Langelands Kunsthøjskole Rejser 2011 Barcelona 2008 Berlin 2006 Frankrig 1994 Shetlandsøerne v/ EASA (European Assembly of Students of Architecture) 1991 Kibbutz i Israel/Ein Gev 1986 Grækenland (interrail) 1983 Grækenland (cykeltur) 1983 Arbejdslejr på Færøerne v/ Mellemfolkeligt Samvirke Studierejser Prag, Lesbos, Rom, Zagarolo, Amsterdam, Eichstätt, Venedig, Urbino & Siena

26 Om jeg har damp? Nej, men der er tryk på! DAMP DESIGN Pernille Sys Hansen Refshalevej 110a, københavn k mobil

Portefølje 2008. Omslag. Tidsskriftet Apparatur Flyere og foldere Curriculum vitae. Pernille Sys Hansen

Portefølje 2008. Omslag. Tidsskriftet Apparatur Flyere og foldere Curriculum vitae. Pernille Sys Hansen Bøger Omslag K ataloger Tidsskriftet Apparatur Flyere og foldere Curriculum vitae Portefølje 2008 Pernille Sys Hansen refshalevej 110a, 202 1432 københavn k mobil 23 28 05 44 pernille@dampdesign.dk www.dampdesign.dk

Læs mere

Portefølje 2009 10. Omslag Tidsskriftet Apparatur Litteraturmagasinet Standart Flyere og foldere Curriculum vitae. Pernille Sys Hansen

Portefølje 2009 10. Omslag Tidsskriftet Apparatur Litteraturmagasinet Standart Flyere og foldere Curriculum vitae. Pernille Sys Hansen Bøger Omslag Tidsskriftet Apparatur Litteraturmagasinet Standart Flyere og foldere Curriculum vitae Portefølje 2009 10 Pernille Sys Hansen refshalevej 110a, 202 1432 københavn k mobil 23 28 05 44 pernille@dampdesign.dk

Læs mere

Pædagogik og pædagoger

Pædagogik og pædagoger Pædagoguddannelsen i fokus Thomas Gregersen Lotte Hedegaard-Sørensen Grethe Kragh-Müller Suzanne Krogh Unni Lind Peter Mikkelsen Anders Elof Nielsen Søren Smidt Pædagogik og pædagoger Redaktion: Peter

Læs mere

ARKITEKTONISK KULTURARV HVAD OG HVORDAN FORSVARE, FORSTÆRKE OG FORMIDLE. En intro til fagområdets teoretikere

ARKITEKTONISK KULTURARV HVAD OG HVORDAN FORSVARE, FORSTÆRKE OG FORMIDLE. En intro til fagområdets teoretikere ARKITEKTONISK KULTURARV HVAD OG HVORDAN FORSVARE, FORSTÆRKE OG FORMIDLE En intro til fagområdets teoretikere Grith Bech-Nielsen cand.arch., Ph.D. VIA University College Afdeling for Forskning & Udvikling

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-1 Til Pædagogik på første semester skal I skaffe bogen: Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 De artikler

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen

Praktik i pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen i fokus Tina Düsterdich Birgitte Højberg Susanne Poulsen Charlotte Skafte-Holm Sara Vafai-Blom Praktik i pædagoguddannelsen Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Tina Düsterdich,

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed Udgangspunktet for denne bog er, at pædagogik altid rummer et element af ballade og ustyrlighed: Tænder, der skal børstes

Læs mere

Nye sociale teknologier i folkeskolen

Nye sociale teknologier i folkeskolen Nye sociale teknologier i folkeskolen kampen om dannelsen Lejf Moos (red.), Karen B. Braad, Klaus Kasper Kofod, Per Fibæk Laursen, Lars Holm, John Krejsler, Niels Kryger, Birte Ravn, Hanne Knudsen, Kirsten

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012 Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 1 GRUNDLAGET FOR KONSEKVENSPÆDAGOGIKKENS UDVIKLING DE TEORETISKE BEGRUNDELSER: At få undersøgt og afklaret om det var muligt at få udviklet en pædagogik,

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Lærerdilemmaer. i den komplekse pædagogiske virkelighed. 2. udgave. Jens Berthelsen Per Schultz Jørgensen Erik Smidt

Lærerdilemmaer. i den komplekse pædagogiske virkelighed. 2. udgave. Jens Berthelsen Per Schultz Jørgensen Erik Smidt Lærerdilemmaer i den komplekse pædagogiske virkelighed 2. udgave Jens Berthelsen Per Schultz Jørgensen Erik Smidt Jens Berthelsen, Per Schultz Jørgensen og Erik Smidt Lærerdilemmaer i den komplekse pædagogiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015 PÆDAGOGISK Kvalitet i dagplejen Landskonference 2015 Indhold Forord 3 Propgram for Landskonference 2015 7 Velkomst v. Jakob Sølvhøj 7 Børns følelsesmæssige udvikling 7 Didaktik i dagplejen 8 0-2-årige

Læs mere

Fortællinger og praksisværktøjer

Fortællinger og praksisværktøjer fordi forandring og forvandling handler om at se, hvad et andet menneske kan blive og ikke kun, hvad det er lige nu Et mentorkursus for dig, der vil skabe inklusion Fortællinger og praksisværktøjer - der

Læs mere

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer.

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer. Uge 7 10 Grundfag: DKK og PÆD-SUND - Undervisningsplan F14-2 DKK: Dansk, kultur og kommunikation med Julie Hjejle (JUHJ) Læringsmål: Fokus på fortælling, sprog og æstetiske læreprocesser Viden om Sproglig

Læs mere

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta INNOVATIONSFABRIKKEN ved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig myndighed.

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Læringsmål: Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture KONFERENCE 22. november 2011 i Vartov, København LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture Anden præsentation: Metoder til læringsvurdering Hans Jørgen Vodsgaard Interfolk Institute for Civil Society 2

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 Stx. Hf. Hhx. Htx Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL

CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL I Seminarieserien foreligger Elisabeth Arnbak: Faglig læsning fra læseproces til læreproces Louise Bjar og Caroline Liberg (red.): Børn udvikler deres sprog

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Rune Sarromaa Hausstätter. Specialpædagogiske. dilemmaer. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Rune Sarromaa Hausstätter. Specialpædagogiske. dilemmaer. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Rune Sarromaa Hausstätter Specialpædagogiske dilemmaer Oversat af Ole Lindegård Henriksen Indholdsfortegnelse Introduktion til den danske udgave....................................... 9 Forfatterens forord.....................................................

Læs mere

Dansk, kultur og kommunikation

Dansk, kultur og kommunikation Pædagoguddannelsen i fokus Dorthe Bleses Nina Christensen Thomas O. Madsen Hans Månsson Anna Poulsen Hans Vejleskov Dansk, kultur og kommunikation Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Kroghs

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Hvis din hest er død - så stå af Coaching for lærere og pædagoger KARINA LANGE Akademisk Forlag 01-168_9788750041634.indd 1 27/01/10 13:19:18 Hvis din hest er død så stå af. Coaching for lærere og pædagoger

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND Lærer Silkeborg 1. Praktik, kompetencemålsprøve 156 152 97% 156 7,97 2. Praktik, kompetencemålsprøve

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Program for landskonference 2015 Kvalitet i dagplejen på Hotel Nyborg Strand

Program for landskonference 2015 Kvalitet i dagplejen på Hotel Nyborg Strand Program for landskonference 2015 Kvalitet i dagplejen på Hotel Nyborg Strand Mandag den 20. april 2015 Kl. 9.00 10.00 Kl.10.00 10.10 Kl. 10.10 11.10 Kl. 11.10 11.25 Kl.11.25 12.25 Ankomst med kaffe og

Læs mere

SFO- og fritidspædagogik

SFO- og fritidspædagogik SFO- og fritidspædagogik før, nu og i fremtiden Trine Ankerstjerne (red.) Stig Broström Thomas Gregersen Marcelo Ibanez Jo Niclasen Anja Hvidtfeldt Stanek Indhold Forord...............................................

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Den reflekterende praktikvejleder

Den reflekterende praktikvejleder Susanne Poulsen og Helle Bendix Den reflekterende praktikvejleder Praktik og praktikvejledning på pædagoguddannelsen 2. udgave Susanne Poulsen og Helle Bendix Den reflekterende praktikvejleder praktik

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Malebøger til børn og voksne

Malebøger til børn og voksne Malebøger til børn og voksne Et pædagogisk- og billedkunstfagligt materiale. Mit materiale er i stadig udvikling, da jeg er sammen med børn hver dag. Jeg udvikler konstant nye fortællinger igennem mine

Læs mere

Opgave i notesbogen om Hvad er pædagogik på PAU? Den pædagogiske assistents arbejdsområde

Opgave i notesbogen om Hvad er pædagogik på PAU? Den pædagogiske assistents arbejdsområde Pædagogik Pædagogisk assistent - Supplerende materiale i i-bogen Kapitel 1 Side 15 Introduktion til pædagogik Opgave i notesbogen om Hvad er pædagogik på PAU? Kapitel 2 Den pædagogiske assistents arbejdsområde

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

KLM i læreruddannelsen LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS. Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler

KLM i læreruddannelsen LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS. Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler Pia Rose Böwadt René B. Christiansen Jørgen Gleerup Claus Haas Leo Komischke-Konnerup Connie Stendal Rasmussen Henrik Sommer Alexander

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Hvornår er biblioteket et læringsrum?

Hvornår er biblioteket et læringsrum? Bibliotek: Undervisning og/eller Læring Hvornår er biblioteket et læringsrum? Hans Elbeshausen Danmarks Biblioteksskole Videnssamfund 2. Moderne Knowledge-worker Risikosamfund økonomisk teori sociologisk

Læs mere

mogens ulderup portfolio # 1 # 2 # 3 # 4 fotografi installation hybrid sider ses i 100% eller derunder

mogens ulderup portfolio # 1 # 2 # 3 # 4 fotografi installation hybrid sider ses i 100% eller derunder mogens ulderup portfolio # 1 # 2 # 3 # 4 fotografi installation hybrid sider ses i 100% eller derunder CV mogens ulderup eskildsgade 33 4. th 1657 København V 21 64 03 68 mail@mogensulderup.dk 2011 Brygger

Læs mere

DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL

DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL 1 Knud Illeris er forfatter, medforfatter eller redaktør af bl.a. følgende bøger: Et deltagerstyret undervisningsforløb 1 og 2 (1973) Problemorientering og deltagerstyring

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Faglig identitet. Thomas Binderup

Faglig identitet. Thomas Binderup Faglig identitet Thomas Binderup Historielæreren er betroet en vigtig opgave, nemlig at sikre en god start på den mere formelle kvalificering af elevernes historiebevidsthed, demokratiske dannelse og livslange

Læs mere

Oplæg om hfanvendelsesorientering

Oplæg om hfanvendelsesorientering Oplæg om hfanvendelsesorientering Kursus i fagenes samspil dec. 2008 1 Anvendelsesorientering er profilkendetegn for hf I hf-loven står der, at:.. hf-uddannelse skal gennemføres med vægt på såvel det teoretiske

Læs mere

Før-leder-forløb 2013 modul 3. Gentofte Centralbibliotek Den 8. maj 2013

Før-leder-forløb 2013 modul 3. Gentofte Centralbibliotek Den 8. maj 2013 Før-leder-forløb 2013 modul 3 Gentofte Centralbibliotek Den 8. maj 2013 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.25: Velkomst & scenen sættes for dagens proces-laboratorium 09.25-10.00:

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Hvad trænger sig på i friskolen: Mere inklusion med færre ressourcer, specialpædagogiske opgaver inden for rammerne af det fællesskab som klassen

Hvad trænger sig på i friskolen: Mere inklusion med færre ressourcer, specialpædagogiske opgaver inden for rammerne af det fællesskab som klassen O OK Skole Hvad trænger sig på i friskolen: Mere inklusion med færre ressourcer, specialpædagogiske opgaver inden for rammerne af det fællesskab som klassen udgør, forandrede krav til den professionelles

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Spørgsmål til refleksion kapitel 1

Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Tag en runde i gruppen, hvor I hver især får mulighed for at fortælle: Hvad er du særligt optaget af efter at have læst kapitlet? Hvad har gjort indtryk? Hvad kan du

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et danskforløb til 4. klasse, som er udviklet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan Fokus vil i dag være på uddannelsesplan 2007 og 2014 Bekendtgørelse Kompetencer Videns og færdighedsmål Skabelon til praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

En kort præsentation. Tegner og billedkunstner Grafisk designer Teknisk tegner. Lone Penstoft Skansen 12, st. tv. 8400 Ebeltoft

En kort præsentation. Tegner og billedkunstner Grafisk designer Teknisk tegner. Lone Penstoft Skansen 12, st. tv. 8400 Ebeltoft Tegner og billedkunstner Grafisk designer Teknisk tegner En kort præsentation Lone Penstoft Skansen 12, st. tv. 8400 Ebeltoft Tel 2097 8989 info@lonepenstoft.dk www.lonepenstoft.dk Lone Penstoft Tegner

Læs mere

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet En sammenhængende overgang og vellykket brobygning for fremtidens børn og unge i Roskilde Kommune i forhold til skift mellem dagtilbud, skole i lyset af skolereformen Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer i dagplejen

Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer i dagplejen Ulla Pedersen og Anette Schulz læring i dagtilbud Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer i dagplejen 18 konkrete værktøjer Ulla Pedersen og Anette Schulz Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

TIDEN I ARKITEKTUREN

TIDEN I ARKITEKTUREN TIDEN I ARKITEKTUREN - hvordan "læsningen af tid" kan påvirke arkitektonisk formgivning - og om holdningerne til restaurering Lars Nicolai Bock Associate Professor, Arkitekt m.a.a. Platform for Architectural

Læs mere

Se mere på www.rasmuswillig.dk eller følg med på Facebook/rasmuswillig

Se mere på www.rasmuswillig.dk eller følg med på Facebook/rasmuswillig Rasmus Willig, Ph.d., lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet. Han er tidligere formand for Dansk Sociologforening. Har skrevet fast for dagbladet Information og er en

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Den danske gymnasielov 2005

Den danske gymnasielov 2005 Den danske gymnasielov 2005 Stk. 5: Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folke-styre. Undervisningen

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning Lærervejledning Historien er et overstået kapitel. Det er præmissen for de tre læremidler På jagt efter... i Den Fynske Landsby.

Læs mere

Krystallinske Refleksioner

Krystallinske Refleksioner Krystallinske Refleksioner Viera Collaro Forslag til integreret kunst, Syddansk Universitet, Odense, 2012 Krystallinske Refleksioner Skitseforslag til integreret kunst, marts 2012 Syddansk Universitet,

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Uge 5 22 Pædagogisk Praksis UNDERVISNINGSPLAN UPP F14

Uge 5 22 Pædagogisk Praksis UNDERVISNINGSPLAN UPP F14 Uge 5 22 Pædagogisk Praksis UNDERVISNINGSPLAN UPP F14 Kære kommende studerende på UPP F14 I er blevet optaget på Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn. Vi glæder os

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis 1. udgave, 1. oplag, 2009 2009 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars

Læs mere

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses 00 82 last 4 days 0 0 4 2 November, 202 November 8, 202 November, 202 November 22, 202 November 2, 202 Studieretning? Arkitekt (2%) Design (0.%) Konservator (.4%) to this question 2 Studieretning? Arkitekt

Læs mere

KU den 2.12.2013 Mette Trangbæk Hammer narrativledelse.org

KU den 2.12.2013 Mette Trangbæk Hammer narrativledelse.org Vores veje ind i (narrativ) ledelse... Arbejdets kerneydelse er vigtigste kontekst Individet Det fælles Frihed Forretning Fokus og temaer Fokus på narrativ ledelse: på mikroniveau, i et organisatorisk/

Læs mere