Copyright DPT AS. All Rights Reserved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2013 3DPT AS. All Rights Reserved"

Transkript

1

2 Opvarmningsprotokol for skadesforebygning i boldsport Level 1 Lasse Lassen FAFS, BS, PT Headcoach of the InternaKonal Socceracademy USA Headcoach of strength and condikoning Siena Heights University soccer Headcoach and developer of strength and condikoning Lørenskog Fotball and Academy Headcoach of strength and condikoning Rivers FC Rovers Academy USA Director of 3DPT Scandinavia Indholdsfortegnelse Forside..Side 1 Indholdsfortegnelse.Side 2 IntrodukKon Side 3-4 Gang Side 5 Skip...Side 6 Løb Side 7 Skalk Side 8 Skun.Side 9 Wun Side 10 Styrkeøvelser for skadesforebygning Side 11 AfsluYende ord Side 12

3 IntrodukKon: Denne opvarmningsprotokol er udviklet 3l at skulle forbygge diverse belastningsskader i idræ8er med høj has3ghed, eksplosive bevægelser, hur3ge retningsforandringer og fysisk kontakt. Principperne bag denne opvarmningsprotokol stammer fra applied func3onal science og Gary Gray, hvor det at kroppen er skabt 3l bevægelse i 3- D har stort hovedfokus. Det er derfor vig3gt at dedikere denne opvarmningsprotokol 3l Gray Ins3tut og Gary Gray. Opvarmningsprotokollen består af 6 forskellige niveauer, hvor hvert enkelt niveau indeholder 3 forskellige trin. Opvarmningsprotokollen starter med rolige og simple bevægelser i et roligt gangtempo og ender med krævende asymmetrisk bevægelser med højt tempo. De8e er vig3gt for 3l enhver 3d at udfordre atleternes stabilitet, mobilitet, styrke og koordina3on. Den enkelte gruppe kan ikke starte på et nyt niveau, før alle i gruppen klare at mestre niveauet på en acceptabel måde. Vi tror de8e er et vig3g element for at skabe sammenhold i gruppen, samt vise engagement og være koncentreret når der bruges værdifuld 3d på den vig3ge skadesforbyggende træning. Elementerne som er involveret i udviklingen af hele opvarmningsprotokollen, er smukt blevet beskrevet af de 3 bevægelseseksperter Todd Wright, Logan Schwartz og Chris Braden fra det unikke GIFT- fællesskab som kun få i verden er en del af. Bevægelse er tradi/onelt beskrevet som evnen /l at forfly8e sig fra et punkt /l et andet. Bevægelse er ud fra et funk/onelt synspunkt beskrevet som ability, agility, flexibility, sustainability, power, mo/on, and stability to move from one place to another u/lizing all three planes of mo/on. Med den funk3onelle defini3on som grundlag, er det bare at ønske dig rig3g held og lykke med arbejdet mod sunde, velkoordinerede og skadesfrie atleter. Under ses en model for opsæt af de forskellige opvarmningsniveauer. De 3 øverste niveauer gang, skip og løb er alle baseret på symmetri, mens de 3 nederste niveauer skalk, skun og wun basere sig på asymmetriske bevægelsesmønstre.

4 Gang Skip Løb Skalk Skun Wun På de næste 6 sider vil du finde en grundig beskrivelse af hvert enkelt niveau, derudover er der udviklet relaterede film 3l at illustrere udførslen af øvelserne af det enkelte niveau så vi sikre høj kvalitet på arbejdet som udføres. Det er vig3gt du som instruktør bruger 3d 3l at lære dig øvelserne, samt er kri3sk 3l hvordan dine udøvere udføre bevægelserne. De8e er utrolig vig3gt hvis vi skal få maksimalt effekt at programmet, idet fejl udførsel kan give fejl udslag og effekt. Som vi al3d siger 3l vores udøvere hvis vi blander dårlige ingredienser sammen i kagedejen vil outpu8et også være en dårlig kage. Det samme gælder det med udførsel af bevægelser i den skadesforbyggende træning, derfor brug den lille 3d i har 3l rådighed op3malt ved at være velforberedte så alle får en god oplevelse. Rig3g god fornøjelse!

5 Gang- En gangbevægelse er defineret som en bevægelse hvor den ene fod kon3nuerligt krydser den anden i specifik 3- D bevægelse. I en gangbevægelse vil der al3d være mindst en fod plantet i jorden (Ingen svævefase). - Fremover gang alm. - Bagud gang alm. - Højre/venstre sidevejs gang med trailfoot kon3nuerligt foran. - Højre/venstre sidevejs gang med trailfoot kon3nuerligt bagved. - Højre/venstre rota3on gang med trailfoot kon3nuerligt foran. - Højre/venstre rota3on gang med trailfoot kon3nuerligt bagved. Ganguffle- En ganguffle er defineret som en bevægelse hvor den ene fod ikke krydser den anden i en specifik 3- D bevægelse. I en ganguffle vil leadingfoot være den primære bevægelsesdriver. - Fremover ganguffle alm. - Bagud ganguffle alm. - Højre/venstre sidevejs ganguffle. - Højre/venstre sidevejs ganguffle med trailfoot krydset foran. - Højre/venstre sidevejs ganguffle med trailfoot krydset bagved. - Højre/venstre rota3on ganguffle. - Højre/venstre rota3on ganguffle med trailfoot krydset foran. - Højre/venstre rota3on ganguffle med trailfoot krydset bagved. Gangioca- En gangioca er defineret som en bevægelse hvor fødderne kon3nuerligt ski]evis krydser foran og bagved i en specifik 3- D bevægelse. - Fremover gangioca. - Bagud gangioca.

6 - Højre/venstre sidevejs gangioca. - Højre/venstre rota3on gangioca. Skip- En skipbevægelse er defineret som en bevægelse hvor den ene fod ski]evis udføre et hop, mens den anden et stem i specifik 3- D bevægelse. I en skipbevægelse vil der være en svævefase. - Fremover skip alm. - Bagud skip alm. - Højre/venstre sidevejs skip med trailfoot kon3nuerligt foran. - Højre/venstre sidevejs skip med trailfoot kon3nuerligt bagved. - Højre/venstre rota3on skip med trailfoot kon3nuerligt foran. - Højre/venstre rota3on skip med trailfoot kon3nuerligt bagved. Skipuffle- En skipuffle er defineret som en bevægelse hvor den ene fod ikke krydser den anden i en specifik 3- D bevægelse. I en skipuffle vil leadingfoot være den primære bevægelsesdriver. - Fremover skipuffle alm. - Bagud skipuffle alm. - Højre/venstre sidevejs skipuffle. - Højre/venstre sidevejs skipuffle med trailfoot krydset foran. - Højre/venstre sidevejs skipuffle med trailfoot krydset bagved. - Højre/venstre rota3on skipuffle. - Højre/venstre rota3on skipuffle med trailfoot krydset foran. - Højre/venstre rota3on skipuffle med trailfoot krydset bagved. Skipioca- En skipioca er defineret som en bevægelse hvor fødderne kon3nuerligt ski]evis krydser foran og bagved i en specifik 3- D bevægelse. - Fremover skipioca. - Bagud skipioca. - Højre/venstre sidevejs skipioca. - Højre/venstre rota3on skipioca.

7 Løb- En løbebevægelse er defineret som en bevægelse hvor den ene fod ski]evis er foran den anden, i en specifik 3- D bevægelse. I en løbebevægelse vil der være en svævefase. - Fremover løb alm. - Bagud løb alm. - Højre/venstre sidevejs løb med trailfoot kon3nuerligt foran. - Højre/venstre sidevejs løb med trailfoot kon3nuerligt bagved. - Højre/venstre rota3on løb med trailfoot kon3nuerligt foran. - Højre/venstre rota3on løb med trailfoot kon3nuerligt bagved. Løbuffle- En løbuffle er defineret som en bevægelse hvor den ene fod ikke krydser den anden i en specifik 3- D bevægelse. I en løbuffle vil leadingfoot være den primære bevægelsesdriver. - Fremover løbuffle alm. - Bagud løbuffle alm. - Højre/venstre sidevejs løbuffle. - Højre/venstre sidevejs løbuffle med trailfoot krydset foran. - Højre/venstre sidevejs løbuffle med trailfoot krydset bagved. - Højre/venstre rota3on løbuffle. - Højre/venstre rota3on løbuffle med trailfoot krydset foran. - Højre/venstre rota3on løbuffle med trailfoot krydset bagved. Løbioca- En løbioca er defineret som en bevægelse hvor fødderne kon3nuerligt ski]evis krydser foran og bagved i en specifik 3- D bevægelse. - Fremover løbioca. - Bagud løbioca.

8 - Højre/venstre sidevejs løbioca. - Højre/venstre rota3on løbioca. Skalk- En skalkbevægelse er defineret som en bevægelse hvor den ene fod udføre et hop (svævefase), mens den anden udføre en almindelig gangbevægelse (ingen svævefase), i en specifik 3- D bevægelse. - Højre/ venstre fod fremover skalk alm. - Højre/ venstre fod bagud skalk alm. - Højre/venstre fod sidevejs højre/venstre skalk med trailfoot kon3nuerligt foran. - Højre/venstre fod sidevejs højre/venstre skalk med trailfoot kon3nuerligt bagved. - Højre/venstre fod rota3on højre/ venstre skalk med trailfoot kon3nuerligt foran. - Højre/venstre fod rota3on højre/ venstre skalk med trailfoot kon3nuerligt bagved. Skalkuffle- En skalkuffle er defineret som en bevægelse hvor den ene fod ikke krydser den anden i en specifik 3- D bevægelse. I en skalkuffle vil leadingfoot være den primære bevægelsesdriver. - Højre/ venstre fod fremover skalkuffle alm. - Højre/ venstre fod bagover skalkuffle alm. - Højre/venstre fod højre/venstre sidevejs skalkuffle. - Højre/venstre fod højre/venstre sidevejs skalkuffle med trailfoot krydset foran. - Højre/venstre fod sidevejs højre/venstre skalkuffle med trailfoot krydset bagved. - Højre/venstre fod rota3on højre/venstre skalkuffle. - Højre/venstre fod rota3on højre/venstre skalkuffle med trailfoot krydset foran. - Højre/venstre fod rota3on højre/venstre skalkuffle med trailfoot krydset bagved. Skalkioca- En skalkioca er defineret som en bevægelse hvor fødderne kon3nuerligt ski]evis krydser foran og bagved i en specifik 3- D bevægelse. - Højre/ venstre fod fremover skalkioca alm. - Højre/ venstre fod bagover skalkioca alm. - Højre/venstre fod højre/venstre sidevejs skalkioca.

9 - Højre/venstre fod højre/venstre rota3on skalkioca. Skun- En skunbevægelse er defineret som en bevægelse hvor den ene fod udføre et skip (svævefase), mens den anden udføre et løbesteg (svævefase), i en specifik 3- D bevægelse. - Højre/ venstre fod fremover skun alm. - Højre/ venstre fod bagud skun alm. - Højre/venstre fod sidevejs højre/venstre skun med trailfoot kon3nuerligt foran. - Højre/venstre fod sidevejs højre/venstre skun med trailfoot kon3nuerligt bagved. - Højre/venstre fod rota3on højre/ venstre skun med trailfoot kon3nuerligt foran. - Højre/venstre fod rota3on højre/ venstre skun med trailfoot kon3nuerligt bagved. Skunuffle- En skunuffle er defineret som en bevægelse hvor den ene fod ikke krydser den anden i en specifik 3- D bevægelse. I en skunuffle vil leadingfoot være den primære bevægelsesdriver. - Højre/ venstre fod fremover skunuffle alm. - Højre/ venstre fod bagover skunuffle alm. - Højre/venstre fod højre/venstre sidevejs skunuffle. - Højre/venstre fod højre/venstre sidevejs skunuffle med trailfoot krydset foran. - Højre/venstre fod sidevejs højre/venstre skunuffle med trailfoot krydset bagved. - Højre/venstre fod rota3on højre/venstre skunuffle. - Højre/venstre fod rota3on højre/venstre skunuffle med trailfoot krydset foran. - Højre/venstre fod rota3on højre/venstre skunuffle med trailfoot krydset bagved. Skunioca- En skunioca er defineret som en bevægelse hvor fødderne kon3nuerligt ski]evis krydser foran og bagved i en specifik 3- D bevægelse. - Højre/ venstre fod fremover skunioca alm. - Højre/ venstre fod bagover skunioca alm. - Højre/venstre fod højre/venstre sidevejs skunioca. - Højre/venstre fod højre/venstre rota3on skunioca.

10 Wun- En wunbevægelse er defineret som en bevægelse hvor den ene fod udføre en gangbevægelse (ingen svævefase), mens den anden udføre et løbesteg (svævefase), i en specifik 3- D bevægelse. - Højre/ venstre fod fremover wun alm. - Højre/ venstre fod bagud wun alm. - Højre/venstre fod sidevejs højre/venstre wun med trailfoot kon3nuerligt foran. - Højre/venstre fod sidevejs højre/venstre wun med trailfoot kon3nuerligt bagved. - Højre/venstre fod rota3on højre/ venstre wun med trailfoot kon3nuerligt foran. - Højre/venstre fod rota3on højre/ venstre wun med trailfoot kon3nuerligt bagved. Wunuffle- En wunuffle er defineret som en bevægelse hvor den ene fod ikke krydser den anden i en specifik 3- D bevægelse. I en wunuffle vil leadingfoot være den primære bevægelsesdriver. - Højre/ venstre fod fremover wunuffle alm. - Højre/ venstre fod bagover wunuffle alm. - Højre/venstre fod højre/venstre sidevejs wunuffle. - Højre/venstre fod højre/venstre sidevejs wunuffle med trailfoot krydset foran. - Højre/venstre fod sidevejs højre/venstre wunuffle med trailfoot krydset bagved. - Højre/venstre fod rota3on højre/venstre wunuffle. - Højre/venstre fod rota3on højre/venstre wunuffle med trailfoot krydset foran. - Højre/venstre fod rota3on højre/venstre wunuffle med trailfoot krydset bagved. Wunioca- En wunioca er defineret som en bevægelse hvor fødderne kon3nuerligt ski]evis krydser foran og bagved i en specifik 3- D bevægelse. - Højre/ venstre fod fremover wunioca alm. - Højre/ venstre fod bagover wunioca alm. - Højre/venstre fod højre/venstre sidevejs wunioca. - Højre/venstre fod højre/venstre rota3on skunioca.

11 Styrkeøvelser for skadesforebygning: Som forklaret på kurset er det vig3gt vi 3l enhver 3d involvere vores 8 litmus tester, når vi skal bruge en øvelse i forhold 3l at forebygge skader i en idræt. Under har vi udviklet et lille program med øvelser for bevægelighed, stabilitet og styrke, som alle spillere uanset sport eller niveau vil have stor gavn af at bruge som en del af deres forebyggelse af skader. Øvelserne kan udvikles ved f.eks. at involvere håndvægte, has3ghed, berøringspunkter og segment posi3on osv.. Programmet udføres med 1-2 set*10-15 rep og bruges som den sidste del af en boldtræning: Styrkeprogram: - Bulgarian lunges med udstrækt arm rota3on fra side 3l side. - Hamstrings lunges med ankelberøring kon3nuerlig inderside/ydreside. - Common og uncommon lunges med brystvæg- pulling (husk at hold standfoden ret frem) 3 runder af hver serie på hvert ben. - Dynamisk 3- D planke (Fod, ho]e og armdriver). - Dynamisk 3- D sideplanke (Fod og armdriver). Bevægelighed: 3- D ho]ebøjer med armdriver 3- D bagside lår med armdriver 3- D indside lår med armdriver

12 AfsluYende ord: Opvarmningssystemet som er præsenteret kan selvfølgelig udvikles videre, ved f.eks. at ændre på has3gheder, kropsdrivere, underlag, udstyr, fods3llinger osv. Systemet er generelt og ikke specifikt udviklet for en enkelt boldidræt. Jeg håber du som træner ønsker at tage udfordringen det kræves, at sæ8e sig ind i øvelser og få dine udøvere 3l at udføre øvelserne som en del af den generelle opvarmning. Jeg har gennem mit arbejde som fysisk træner for både elitelag i Norge og USA, set store forbedringer hos mine udøvere når det angår forbedring af funk3onel mobilitet, stabilitet, styrke, koordina3on og ikke mindst specifik performance på banen. Jeg ved af erfaring udøverne i starten syntes de8e er underligt at skulle begynde på, men de vil hur3gt mærke enorm posi3v effekt af disse øvelser og de vil takke dig for din tålmodighed og mod 3l at prøve at gøre en forskel. Det handler om at vi kommer os ud af den klassiske boble og begynder at tænke mere logisk. Mennesket er skabt 3l bevægelse i 3- D og inkludere vi ikke de8e princip i vores daglige skadesforebyggende træning, vil antal skader blandt spillere bare s3ge markant pga. det faldende ak3vitetsniveau generelt blandt samfundets unge. Det er aldrig for sent at gøre en forskel og give dine atleter en bedre og mere funk3onel krop, således de kan nyde følelsen af at være ak3v uden smerte gennem livet. Rig3g held og lykke vi er stolte over at have dig med i teamet

13

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT IN T MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT RO DU KT ION KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation (red. Marianne

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Fysisk træning. Kapitlet gennemgår følgende:

Fysisk træning. Kapitlet gennemgår følgende: 2A Fysisk træning Dette kapitel giver aldersrelaterede anbefalinger til den fysiske træning i tennis. Første afsnit beskriver fem fysiske færdigheder, der er væsentlige for tennisspillere. Andet afsnit

Læs mere

PARKOUR. inspirations. katalog. DGI gymnastik. DGI Nordsjælland

PARKOUR. inspirations. katalog. DGI gymnastik. DGI Nordsjælland PARKOUR inspirations katalog DGI gymnastik DGI Nordsjælland 1 Forfattere: Morten Lindkjær og Rasmus Fouirnaies Sinding-Jensen Med bidrag og inspiration fra: Team Jiyo, Mathias Ried-Larsen, Lasse Sønnichsen,

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen At uddanne heste er som en lang, spændende rejse brolagt med lærerige oplevelser. For at komme fra et punkt til et andet må der findes

Læs mere

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk SKAVANKAYOGA Niels Haahr April 2009 www.skavankayoga.dk Copyright 2009 Niels Haahr Indhold SKAVANKAYOGA?... 4 forord... 4 rapportens opbygning... 5 AT UNDERVISE I YOGA... 6 bevidsthed og balance... 7 HOLDENE

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

TRÅDEN. Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre

TRÅDEN. Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre Juni 2013 TRÅDEN Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre Formålet med ungdomsarbejdet i BHK Formålet er at give spillerne en meningsfuld idrætsaktivitet i et stimulerende og positivt

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen Afleveres 17/02 2015 Princip: Card game übers alle Information om spillet: Antal spillere er 2 På nuværende tidspunkt er der over 20

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2015

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2015 FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2015 Der er mange gode grunde til at dyrke sport i ens sommerferie. Dette dokument er en hjælp til alle jer der ønsker at være i så god en form som mulig, når vi mødes igen

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere