Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september 2013. Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20."

Transkript

1 Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring Møde slut: 13:20 Fraværende: Børge Kjær Rasmussen 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 100 sprotokol fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Opfølgning fra sidste møde i Sundhedsudvalget Nyt fra forvaltningen Samarbejde mellem Ældreråd og forvaltning Temamøde med Center Sundhed Orientering om den udekørende sygepleje Planlægning af ældrerådsvalg i Nyt fra formanden Nyt fra kassereren Nyt fra rådets medlemmer Forslag til næste mødes dagsorden Eventuelt 10 2

3 100 sprotokol fra sidste møde Referat fra mødet den 20. august 2013 skal godkendes. Referat godkendt. 101 Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet den skal godkendes. Medtages under punkt 107 s vedtægter 6 Konstituering stk. 2 Ved valgets udskrivelse meddeles dato for konstitueringen af. Dagsorden godkendt. 102 Opfølgning fra sidste møde i Sundhedsudvalget Dialogmøde med Økonomiopfølgning SU - august måned Analyse af handicapområdet i Rebild Kommune Budget fagudvalg Statusorientering fra byggeriet på Mastruplund september 2013 Tilsyn på ældrecentrene - Revas Tilsyn på ældrecentrene - Embedslægerne Projektaftale - Fremtidens senior- og handicapservice - efter høring Høring af Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland Rebild Kommunes implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Kvalitetsopfølgning træning Hjerneskadekoordinator 3

4 Dialogmøde med Budget blev gennemgået på mødet. Der er et fremtidig ønske fra om, at budgetorienteringen og dialogmødet holdes adskilt. Økonomiopfølgning SU - august måned Ser fornuftig ud. Analyse af handicapområdet i Rebild Kommune Der er aftalt temamøde for hele Byrådet den 8. oktober 2013 hvor analysen vil blive gennemgået. Budget fagudvalg Der aftales at sekretær sender mail med link til budget (kan findes på hjemmesiden) til alle i. Høringsfrist er fastsat til den 30. september 2013 kl. 10. Statusorientering fra byggeriet på Mastruplund september 2013 Der er aftalt intern indvielse den 2. december Derefter vil der i første halvdel af december blive holdt åbent hus i den ombyggede boligdel. Boligerne vil blive lejet ud pr. 1. januar Tilsyn på ældrecentrene Revas Taget til efterretning. Tilsyn på ældrecentrene Embedslægerne Sundhedsudvalget imødeser resultaterne af de politiske iværksatte tiltag omkring ledelsestilsyn m.v. på det sygeplejefaglige område i Sundhedsudvalget ønsker en status på ledelsestilsynene på området herunder resultaterne af de gennemførte tilsyn. Taget til efterretning. Projektaftale - Fremtidens senior- og handicapservice - efter høring Kommissoriet med de indarbejdede ændringsforslag er godkendt af Sundhedsudvalget samt Byrådet. Der afholdes Kick-off seminar den 8. oktober 2013 kl på Mastruplund hvor alle er velkommen til at deltage. Høring af Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland Høringssvar er godkendt af Sundhedsudvalget samt Byrådet og videresendt til Regionen. Formålet med Sundhedsberedskabsplanen er at give et overblik over ansvarsfordeling samt hvilke opgaver, der skal løftes i forbindelse med større ulykker, katastrofer eller lignende. Rebild Kommunes implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Man vil over de kommende år sikre implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakkers anbefalinger på grundniveau. Se sagsfremstilling og beslutning på (punkt 286). Kvalitetsopfølgning træning To gange om året (april og oktober) gennemføres kvalitetsopfølgning. Bilag vedlagt. 4

5 Taget til efterretning. Hjerneskadekoordinator Center Sundhed ønsker efter puljeprojektets afslutning at overføre hjerneskadekoordinationen til drift pr. 1. januar Funktionen er berammet til en normering på 10 t/u. Blev godkendt i Sundhedsudvalget. For øvrige oplysninger henvises til hvor alle dagsordenspunkter og beslutninger kan læses. Bilag Kvalitetsopfølgning for træning, april Nyt fra forvaltningen Orientering om at der kan brevstemmes på ældrecentrene samt i eget hjem Orientering om aktuelle klagesager Orientering om at der kan brevstemmes på ældrecentrene samt i eget hjem Som noget nyt i år vil det være muligt for alle borgere at brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget på ældrecentrene i kommunen. Det vil ske samme dag som der modtages brevstemmer i eget hjem. Følgende datoer er meldt ud: 12. november gl. Skørping Kommune 13. november gl. Nørager Kommune 14. november gl. Støvring Kommune Nærmere information om tidspunkt på de forskellige ældrecentre vil blive udmeldt senere. Forvaltningen undersøger om det også gælder ældrerådsvalget. Orientering om aktuelle klagesager Siden april 2013 har der været 3 klagesager. Nye distriktsledere Der er ansat 2 nye distriktsledere. Tanja Christensen på Mastruplund Ældrecenter og Hanne Eriksen på Skørping Ældrecenter. Hanne Eriksen kommer fra stillingen som distriktsleder på Haverslev, Nørager og Rørbæk Ældrecentre. Denne stilling er indtil videre delt mellem Tanja Danmark (ass. distriktsleder i Rørbæk) og Mette Kristiansen (ass. distriktsleder i Haverslev). Udegrupperne i Haverslev, Nørager og Rørbæk slåes sammen det samme gør Bælum og Terndrup. Fremover vil ældrerådsformanden gerne have en besked når ansættelsen er sket. 5

6 104 Samarbejde mellem Ældreråd og forvaltning Direktør Flemming Hansen deltager på mødet kl Der ønskes en dialog om samarbejdet fremadrettet. Direktør Flemming Hansen deltog under dette punkt. Der var på mødet en snak om kommunikation mellem Ældreråd, forvaltning og politikere. Pleje og omsorgschef Annette S. Grimnitz sidder med i og der opfordres til at kontakte hende ved spørgsmål eller andet, da hun er den driftsansvarlige for ældreområdet. Pr. 1. januar 2014 bliver der valgt et nyt Ældreråd og et nyt Sundhedsudvalg. Derfor er det vigtigt, at man ser på vedtægter, forretningsorden samt laver en aftale om hvordan man henvender sig til hinanden. Kunne godt være et tema til dialogmøde. 105 Temamøde med Center Sundhed Sundhedschef Anne Marie Holm, udskrivningskoordinator Mette Wulff og frivilligkoordinator Sietske V. Møller deltager på mødet kl Emner: 1. Status på ernæring og spisevenner - Anne Marie og Sietske 2. Status på udskrivningskoordination - Mette 3. Generel drøftelse af hvad skal inddrages i på sundhedsområdet - Anne Marie Spørgsmål fra : Begrundelse for flytning af træningslokaler på Mastruplund til Øster Hornum Ældrecenter? Der er givet en ekstra pulje 18 midler hvor bl.a. hvert ældrecenter har fået kr. - bliver den ekstra pulje kun brugt på ældre? Hvor langt er man med rehab på Ådalscentret? Emner: Status på ernæring og spisevenner - Anne Marie og Sietske Folder Spisevenner giver appetit på livet! delt ud til. Lige nu er der 5 tilmeldt tilbuddet. 6

7 I Terndrup vil et ægtepar starte en slags selvhjælpsgruppe, hvor interesserede enkemænd kan mødes. Nogle ældre føler at man går for tæt på, da det er nødvendigt med nogle private oplysninger pga. forsikring. Sietske sender skema til Ingrid Bylling. Har 13 spisevenner på nuværende tidspunkt. Rigtig godt samarbejde med produktionskøkkenet. Ernæringsscrenning er en del af Rehab Rebild og fungerer godt. Status på udskrivningskoordination Mette Udskrivningskoordinator har været ansat i ca. et år. Der har været omkring 100 borgerforløb i alle aldersgrupper. Tjekker indlæggelser på alle borgere og har et tæt samarbejde med lægerne, fagpersonale og Korttidscentret. Der vil på Sundhedsudvalgets møde d.d. blive fremlagt en sag Sundhedsaftale om forløbskoordinering vil blive orienteret på næste møde d. 22. oktober. Generel drøftelse af hvad skal inddrages i på sundhedsområdet - Anne Marie skal høres i alle sager der vedrører de ældre. Center Sundhed bestræber sig på at få alle sager ud. Anne Marie Holm orienterede om at der pr. 1. september er ansat en medarbejder i seniorjob, som skal på banen med projektet SeniorDigital. Der skal d.d. afholdes et internt møde om projektet og Annette S. Grimnitz sender besked til Ingrid Bylling om hvad der aftales. Sietske V. Møller orienterede om invitation til alle frivillige i Rebild Kommune. Der afholdes fælles Frivillig Fredag-fest den 27. september 2013 på Mastruplund. Spørgsmål fra : Begrundelse for flytning af træningslokaler på Mastruplund til Øster Hornum Ældrecenter? Der forsøges med et fælles træningstilbud på Øster Hornum Ældrecenter for alle borgere i kommunen der ønsker at selvtræne. Det bliver kommunens tilbud til alle borgere uden visitation. Kan man have et tilsvarende tilbud i Terndrup? Annette S. Grimnitz tager det med til den arbejdsgruppe, som arbejder med projektet. Der vil komme en terapeut fra Center Sundhed formentlig en gang om ugen. Det nye træningscenter på Mastruplund er kun for visiterede borgere og ikke for dem der vil selvtræne. Der bliver en mulighed i Kastanje bladet på Mastruplund med cykler og håndvægte, hvor der kan selvtrænes. Dette tilbud er ikke tilknyttet Center Sundhed. Der er givet en ekstra pulje 18 midler hvor bl.a. hvert ældrecenter har fået kr. - bliver den ekstra pulje kun brugt på ældre? Hvert ældrecenter i kommunen får fast kr. om året. Pengene gives til det sociale liv og arrangementer målrettet højtider. Det har aldrig været tanken at pengene skal bruges til driften, men til fest og farver. Det er den enkelte distriktsleder sammen med venneråd osv. der beslutter hvad pengene bruges til. Pengene bliver taget af den store pulje af 18 midler i kommunen. 7

8 Hvor langt er man med rehab på Ådalscentret? Der ansat 2 ergoterapeuter idet rehabilitering handler om noget andet med demente er ansat som en del af normeringen. Alle centre skal arbejde med rehabilitering ift. kvalitetsstandarderne. 106 Orientering om den udekørende sygepleje har ønsket at få en status på den udekørende sygepleje. Annette S. Grimnitz vil give en orientering på mødet. Hanne Eriksen er som nyansat distriktsleder på Skørping Ældrecenter i gang med at lave en overordnet handleplan der skal præsenteres for Sundhedsudvalget i november måned. Sygeplejen har en udfordring mht. et stort overforbrug. Som det er i dag møder der 3 sygeplejersker ind på Haverslev Ældrecenter og resten på Skørping Ældrecenter. Kører som 2 selvstændige grupper. I august måned 2013 har der været en sag på Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget vedr. projekt omkring sygeplejen. Bilag vedlagt. Bilag Projekt omkring sygeplejen 107 Planlægning af ældrerådsvalg i 2013 Nyt fra valgbestyrelsen. s vedtægter 6 Konstituering stk. 2 Ved valgets udskrivelse meddeles dato for konstitueringen af. Ingrid Bylling tager kontakt til Bolette A. Toft herefter vil der blive meldt en dato ud. Der mangler personer til valgstedet i Ravnkilde. Jette Gaarde sørger for at give navne videre til Bolette A. Toft. 8

9 108 Nyt fra formanden Orientering fra formand Ingrid Bylling. Informations- og opstillingsmøder til ældrerådsvalg foregår 3 aftener i denne uge i henholdsvis Nørager, Støvring og Skørping. 109 Nyt fra kassereren Orientering fra kasserer Frederik Espersen. Frederik Espersen udleverede bilag over forbrug. 110 Nyt fra rådets medlemmer Orientering fra s medlemmer. Hanne-Grethe Christensen Vedr. brug af papir og patroner Hanne-Grethe har efter mødet sendt tekst til sekretær, som har videresendt til centerchef og direktør. Ved dialogmøde den 3. september hvor Ældreråd, Sundhedsudvalget og forvaltningen fra Sundhed og Pleje Omsorg, påtalte den megen brug af papir og patroner til printer, i forbindelse med post modtaget på mail, en økonomisk opgave som ikke modtager noget kompensation for. Ved s ordinære møde vedtog man at rette henvendelse til Forvaltningen / Sundhedsudvalget dels på grund af ovenstående, men også angående den store brevpost, som bliver tilsendt os fra Rådhuset, to gange om måneden, med henholdsvis referater og senere kommende dagsorden. 9

10 Fremtiden byder på et papirløst samfund, hvilket også kan blive en del af, og udgifter til samme. Derfor denne henvendelse om hvilke tanker og overvejelser Forvaltningen / Sundhedsudvalget gør sig i forhold til og vores fremtidige postmodtagelse. Herluf S. Thomsen Afbud til næste møde den 22. oktober. Bruger- og pårørende møde på Ådalscentret kører rigtig godt. Der er doneret kr. til en elektrisk duo cykel til Ådalscentret. Anna Andersen Har deltaget på ferie (Slette Strand) med ældre fra Haversdal. Nina Krogh Ældre hjælper ældre. Nina skriver sammen med en besøgsven hans livshistorie. 111 Forslag til næste mødes dagsorden Evaluering af madprocedure på ældreområdet. Køkkenleder Britta Jensen deltager på mødet. 112 Eventuelt Der skal findes en repræsentant til arbejdsgruppe mht. mad- og måltidspolitik Herluf S. Thomsen deltager fra. 10

11 Underskriftside Ingrid Bylling Jette Gaarde Frederik Espersen Anna Andersen Torben Andersen Hanne-Grethe Christensen Nina Krogh Børge Kjær Rasmussen Herluf Schleppegrell Thomsen 11

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:15. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Genbrugsen Ørsted Rougsøvej 122 8950 Ørsted Dato: Torsdag den 19. februar 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

SHC - Team Myndighed 29-04-2013. Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101

SHC - Team Myndighed 29-04-2013. Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101 Referat SHC - Team Myndighed 29-04-2013 Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101 Deltagere: Erik Petersen Erna Christensen Jørgen

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012

Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012 NOTAT SHC - Team Myndighed 19-06-2012 Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012 Deltagere: Jørgen Jørgensen Thomas Andersen Erna Christensen Kenneth Bjerregaard Asger Høg Hans Juul Svend Winther Nielsen

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND... 4 1.2 INDHOLD I NOTAT... 4 2. TO LEDELSESNIVEAUER

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere