Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 3 - August Hvad kan en. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 3 - August 2004. Hvad kan en. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt"

Transkript

1 PMF Fyns Amt Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 3 - August 2004 I dette nummer: Pædagogiskemedhjælpernes kvalitet og værdi i institutionen side 2 Hvad kan en pædagogmedhjælper? Ny lederstruktur side 3 Slås-Hans side 4 Solstrålerne side 5 En fortælling fra det virkelige liv side 6 Nyt fra A-kassen side 7 Pædagogmedhjælpern side 8 Efteruddannelse for dagplejere og pædagogmedhjælpere på Sydfyn side 8 Se vores nye hjemmeside på: PMF Fyns Amt dækker følgende kommuner: Assens, Bogense, Broby, Ejby, Faaborg, Glamsbjerg, Haarby, Middelfart, Odense, Otterup, Søndersø, Tommerup, Vissenbjerg, Årup, Egebjerg, Gudme, Kerteminde, Langeskov, Marstal, Munkebo, Nyborg, Ringe, Ryslinge, Rudkøbing, Svendborg, Sydlangeland, Tranekær, Ullerslev, Ærøskøbing, Ørbæk og Årslev Kommuner. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt Et godt spørgsmål, som man engang imellem kan risikere at blive stillet og gerne svarer på, når man nu render rundt og prøver på at sikre pædagogmedhjælpernes stillinger. PMF er i øvrigt ikke de eneste, som svarer på spørgsmålet. Der er masser af andre interesserede på området her i blandt pædagoger, lærere, daginstitutions- og skoleledere, forældre, Bupl, forvaltninger og ikke mindst politikere, som alle har en mening om emnet og for en dels vedkommende ligegyldigt, om de bliver spurgt eller ej. Og selvom svarene ikke er enslydende tager størstedelen dog udgangspunkt i en sammenligning med pædagogerne. Konklusionerne bliver derfor draget ud fra et uddannelsesmæssigt synspunkt, og grundlæggende bliver de alle noget i retningen af, at pædagogmedhjælperne kan for lidt, alene fordi andre på området har papir på at de kan noget.

2 Hvad kan en pædagogmedhjælper? Der er lidt ærgerligt, men det er ikke første gang, at en faggruppe bliver målt ud fra, hvad andre kan eller ikke kan. Jeg har f.eks. engang hørt en pædagog beskrive sine egne kompetencer ud fra, hvad hun mente, pædagogmedhjælperne ikke kunne! Et bedre spørgsmål er, hvad laver en pædagogmedhjælper? Og her slipper man for selv at skulle mene en hel masse, man kan jo spørge pædagogmedhjælperne. En lille fokusgruppe nedsat af tillidsrepræsentanterne for SFO erne i Odense har besluttet at starte en vidensindsamling af pædagogmedhjælpernes opgaver og kompetencer. Det kommer til at foregå ved, at samtlige pædagogmedhjælpere ansat i skolefritidsordninger i Odense skriver dagbog i uge 38. Dagbøgerne sendes så til PMF, hvor vi prøver at systematisere materialet, inden vi sender det til politikkerne. Måske kan vi konkludere, at pædagogmedhjælperne laver det samme som pædagogerne. Det får vi i hvert fald gang på gang at vide af pædagogmedhjælperne, især når vi taler om løn. Det er vel også rimeligt naturligt, når nu vi ved, at det ikke er al pædagogisk viden, som er låst inde på seminarierne. Men det vil ikke være nogen ny konklusion. Lektor i pædagogik ved CVU-Vest i Esbjerg Bent Olsen, når frem til den samme efter at have sat fokus på fire pædagogmedhjælperes arbejdsliv i tre daginstitutioner i en større dansk provinsby. I undersøgelsen slås det fast, at der ikke er forskel på den pædagogiske praksis, om du er pædagogmedhjælper eller pædagog. Evnen til at reflektere over pædagogikken kræver nok en vis skoling, men samtidigt slår han fast i en artikel i Børn og Unge nr , at også mange erfarne pædagogmedhjælpere er i stand til at reflektere over deres arbejde. Dette er ikke et forsøg på at negligere pædagogernes kompetencer, det ville også klæde mig dårligt. Der er heller ingen grund til det, pædagoger er generelt dygtige, men det er pædagogmedhjælperne også. Og selvom lagt de fleste ikke har formelle eksamenspapirer til at bevise det, så er det altså til at få øje på, når man kigger på de konkrete opgaver, de rent faktisk løfter på næsten samtlige daginstitutioner og skoler. Pædagogmedhjælperens kvalitet og værdi i institutionen Af Marianne Glintborg Knudsen. Tillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem Lisbeth Lindegaard har arbejdet i Tommerup skoles SFO Pilebo i 12 år. Før hun startede i SFO`en, var hun tilkaldevikar i henholdsvis Børnehaven Solbakken og i et bofællesskab. Begge institutioner i Tommerup. I december 2003 blev Lisbeth færdiguddannet PGU er. I den forbindelse har jeg stillet Lisbeth nogle spørgsmål, for at finde ud af om uddannelsen er med til at skabe en større kvalitet og værdi i pædagogmedhjælperens daglige arbejde. Hvor mange ansatte pædagogmedhjælpere/pædagoger er der i Pilebo SFO? 7 pædagoger, 1 meritstuderende fra seminariet (STU), 1 pædagogmedhjælper i skånejob, 1 pædagogmedhjælper i jobtilbud og 1 PGU - medhjælper. Hvorfor tog du PGU? Jeg følte, at jeg manglede noget teoretisk viden i mit arbejde med børnene. Da vi i SFO en begyndte at have samarbejde med skolen, følte jeg, at behovet blev større. Hvad var dine arbejdsopgaver, før du tog PGU? Beskæftigelse af børnene. Opsyn på legeplads. Daglig forældrekontakt. Forældresamtaler sammen med pædagog eller lærer. Telefonpasning. I forbindelse med børnehaveklassen deltog jeg i 6 ugentlige lektioner. Emneuger og lejrskole. Indkøbsansvarlig vedr. beskæftigelsesmaterialer. Depotbestyrer. Hvad er dine arbejdsopgaver, efter du har taget PGU? Jeg har stadig de samme arbejdsopgaver, men hvor jeg tidligere i skoledelen kun måtte være med i børnehaveklassen, så er det nu godkendt (af lærernes tillidsmand), at jeg følger børnene videre i 1. klasse og senere i 2. klasse på samme måde som pædagogerne. Hvad er pædagogernes og lærernes holdning til PGU? Lisbeth Lindegaard, Pædagogmedhjælper i Pilebo. Jeg har kun mødt positive tilkendegivelser omkring PGU. De personer, som jeg har været i kontakt med, synes at det er en rigtig god ting at dygtiggøre sig. Har alle pædagogmedhjælpere i SFO en de samme arbejdsopgaver? Nej - f. eks. har pædagogmedhjælperen i skånejob en fast morgenåbner - 06:15-12:15. hun laver praktisk arbejde, når børnene er sendt i skole. Er der mulighed for at komme på uddannelse/kurser i SFO en? Ja. Er muligheden lige så stor for pædagogmedhjælperne som for pædagogerne? Ja, ingen har fortrinsret. 2

3 Ny lederstruktur I Odense kommune arbejder vi i øjeblikket men en ny lederstruktur på daginstitutionsområdet under overskriften: et lokalområde - en leder - et budget - en bestyrelse. Med den nye struktur ønsker jeg at signalere, at der er behov for at se dagpasningen i et område som en helhed - og ikke blot som valg for forældrene mellem forskellige institutioner. På den måde er sigtet et noget andet end det regeringen ligger op til med yderligere privatisering på daginstitutionsområdet. Af Søren Thorsager, rådmand i Odense Kommune, Børn- og Ungeforvaltningen. Hvad bliver bedre - kunne man spørge? Vi har hørt det før: der bliver brugt for lidt tid sammen med børnene, vi går til for mange møder, der er alt for meget administration ude i institutionerne? Jeg tror på, at den nye ledelsesstruktur giver mulighed for at fokusere endnu mere på den pædagogiske ledelse end tilfældet er i dag. Ideen er, at der skal være en områdeleder for hver ca. 5 daginstitutioner, hvilket iøvrigt nogenlunde dækker et skoledistrikt. På den måde bliver det muligt at adskille den daglige pædagogiske ledelse fra den mere overordnede og administrative ledelse. Populært sagt er det meningen at flytte så meget som muligt af det administrative papirarbejde hen eet sted sammen med de mere forvaltningsmæssige opgaver, møder osv. Det der bliver tilbage på institutionerne er den daglige personalemæssige og pædagogiske ledelse, der gør det muligt at fokusere endnu mere på kerneopgaven: børn og forældre. Ved at tænke og planlægge på tværs i et område bliver det muligt at tilrettelægge forskellige pædagogiske initiativer, så det passer bedst muligt til de børn og forældre, der er i området. Nogle institutioner har særlige kompetencer indenfor nogle områder, feks. børn med særlige behov - andre har andre kompetencer, feks. motorik, sprog eller natur. Institutionerne har også forskellige fysiske muligheder, der kan anvendes i forhold til børnene behov. Hvor løsningerne tidligere har ligget indenfor den enkelte institution, kommer løsningerne i fremtiden til at ligge indenfor en større helhed - altså indenfor det lokalområdet kan stille til rådighed. Hvad betyder det så for personalet? Det er ingen hemmelighed, at den nye lederstruktur i Odense sker i forlængelse af besparelser besluttet i Derfor er det måske naturligt, at mange medarbejdere frygter for deres stillinger. Det er min klare forventning, at besparelserne kan ske ved naturlig afgang og ved hjælp af enkelte personalerokeringer mellem institutionerne. Så der er ingen grund til at gå og frygte for fyringer. I det hele taget vil det være ærgerligt, hvis sammenhængen til besparelserne komme til at overskygge de nye positive muligheder den nye lederstruktur giver - også til personalet. Umiddelbart falder jeg over muligheder med jobrotation og jobbytte. Men mulighederne er formentlig langt større i det potentiale, der er i medarbejdergrupperne på tværs mellem de enkelte institutioner. Jeg tror på, at der er et stort gensidigt inspirationspotentiale medarbejderne imellem på institutionerne. Lagt sammen er der tale om en stor pædagogisk videnbank, der tilrettelagt på den rigtige måde vil give inspiration til de medarbejdere, der er åbne overfor disse muligheder. Det hedder kompetenceudvikling med et af de moderne ord. Altså udvikling af pædagogers og medhjælperes viden og ikke mindst deres erfaring og jeg har i den forbindelse noteret mig, at ganske mange pædagogmedhjælpere har meget erfaring at øse af. Det bliver en stor udfordring for pædagogmedhjælperne at bidrage til de fælles løsninger for de børn,vi er fælles om. Jeg er også sikker på det bliver spændende og giver muligheder for medarbejderne - også udenfor den institution, man i dag er ansat på. Fakta I forbindelse med budget 2004 blev det besluttet at spare 6 mio. kr. På ledelse, svarende til hver 5 leder. Den nye lederstruktur samler den overordnede ledelse for et område (typisk et stkoledistrikt) hos en områdeleder, der bistås af en administrativ medarbejder. Der tildeles eet budget til hele området. Efter reservering af midler til udvalgte formål fordeles resten af budgettet til de enkelte afdelinger, der herefter får lov til at sætte deres eget præg på pædagogikken. Der etableres en fælles bestyrelse for hele området og lokal brugerindflydelse i den enkelte afdeling. Søren Thorsager. 3

4 Eventyret om Slås-Hans Af Anette Friis Christensen, frit efter H. C. Andersen Der var en gang en gammel institutionsleder. Han havde 3 ansatte. De to af dem var så vældigt belæste og veluddannede. Den ene kunne udtale og oversætte alle de svære ord som udadreagerende, adfærdsmodifikation, laisez-faire-pædagogik og sanse-motorik. Den anden havde lært sig ganske udenad samtlige psykologiske teser og pædagogiske teorier, som verden havde kendt fra Freud og Jung til Jesper Juuls kompetente barn og Gardners 7 intelligenser. Den tredje var et livsstykke med mod og mandshjerte og dertil et lyst og varmt sind, der elskede at være til stede blandt institutionens mange børn, - lege med dem, synge med dem og tegne med dem. En dag bedst som de to lærte ansatte sad og fik deres kaffe, mens den tredje spillede rundbold med børnene - kom der forlydende om, at landets undervisningsminister ønskede at bortgifte sin datter Prinsesse Faglig Viden. Hende må jeg ha, sagde de lærte ansatte som med én mund. Jeg er i sandhed den eneste, der kan komme i nærheden af prinsessen. Som tænkt så gjort. Den gamle institutionsleder gav dem lidt håndører fra kursusbudgettet og forærede dem hver en moon-car. De rettede på hovedet, satte sig ind og kørte ud i den store vide verden. Den tredje ansatte, Slås-Hans, ville også prøve sin lykke hos prinsessen. Han gik derfor til institutionslederen og bad om en skilling og en moon-car ligesom sine to kolleger. Ak og ve! udbrød den gamle. Kursuskassen er tom, så penge kan jeg ikke gi dig, og moon-cars har vi heller ikke flere af. Pyt med det, sagde Slås-Hans. Jeg snupper bare kæphesten inde fra dramarummet. Han satte sig overskrævs på hesten og af sted gik det ud ad landevejen. Det varede ikke længe inden han indhentede sine to kolleger. Haaalleøøj, råbte Slås-Hans og holdt kæphesten an ved siden af kollegerne. Se bare, hvad jeg har fundet! Hvad i alverden er dog det? spurgte kollegerne med stor ligegyldighed i stemmen, mens de kiggede på det stykke papir, han glad svingede over hovedet. Ja, er det ikke mageløst? En folder fra Social- og Sundhedsskolen med opfordring til at følge PGU en. Den tager jeg med og viser til prinsessen. Bvadr, - som om prinsessen er interesseret i den slags, svarede de hånligt, gav moon-cars ene gas og væk var de. Slås-Hans sporede uanfægtet sin kæphest, og der gik da ikke lang tid, før han atter red op på siden af sine to kolleger, der til trods for at de havde et fælles mål, som de var enige om, bevægede sig i et noget mere adstadigt tempo for ikke at forstyrre refleksionsbanerne. Haaaalleeeøj, råbte Slås-Hans glædestrålende. Se lige her, hvad jeg nu har fundet! Kollegerne ikke så meget som drejede hovedet. En dejlig overenskomst med en helt vidunderlig uddannelsesaftale, hvis jeg vil læse PGU-merit. Den tager jeg med til prinsessen. Sikke noget pjat! udbrød de. Som om det vil interessere prinsessen. De gav gas og fortsatte den lige vej til Prinsesse Faglig Viden og gav sig ikke tid til at sanse verden omkring dem. Jo mere de nærmede sig prinsessen, des mere travlt fik de med at repetere syv-stavelses-ord og pædagogiske teorier. De red tavse videre i lang tid ca. 10 måneder, - til de stod foran prinsessens slot. Haaaaallleeøøøøj, her kommer jeg! Slås-Hans nåede op på siden af dem. Se, hvad jeg nu har nået at samle op på vejen! Et eksamensbevis på PGU-merituddannelsen! Er det ikke storslået? Tror I ikke prinsessen bliver glad? Tsdk, svarede den ene kollega og slog med hovedet. Tsdk, svarede den anden kollega og slog også med hovedet, så det hos dem begge ganske forstyrrede menneskesyn, empati og pædagogiske overvejelser. Næste frier, lød det fra undervisningsministerens sekretær, og det var nu den første af de lærte kollegers tur til at få foretræde for Prinsesse Faglig Viden. Svedig blev han stående lige inden for døren, lamslået ved tanken om, at det eneste han i virkeligheden kunne forlade sig på i denne verden var Faglig Viden. Fortæl mig, hvad mennesket skal ha ud af at læse og studere, krævede prinsessen. Identitetskriseløsningsredskaber sansemotorisk stimulering af centralnervesystemet samspils- og relationsteorier baseret på individets associationsbegreber BLAAAH! Der stod han! Alle de flotte ord med de mange stavelser slog de forfærdeligste knuder på hans stemmebånd. Prinsessen tog ordet: Den, der for alvor skal have glæde af mig, skal tale et sprog, som alle forstår, og så ord kan omsættes til handling. - Duer ikke! VÆK! Ind kom nu den anden veluddannede kollega. Fortæl mig, hvad mennesket skal ha ud af at læse og studere, opfordrede prinsessen. Ifølge Freud er Jeg-et i intens kamp med super-ego et begyndte han. Ud fra dine egne erfaringer, tak brød Prinsesse Faglig Viden ind. Hva beha r? svarede han, og så gik han i stå, mens han i underbevidstheden febrilsk gennembladrede Pædagogisk Leksikon og Alt om Udviklingspsykologi, som han for flere år siden havde placeret på øverste hylde i sin indre vidensbank. Den, der for alvor skal have glæde af mig, skal kunne bruge sin viden i hverdagen, så teori omsættes til praksis. - Duer ikke! VÆK! Nu var det Slås-Hans tur. Rask trådte han ind i salen, tog Faglig Viden i hånden og sagde: Dig vil jeg ha. Du skal med hjem til institutionen og alle mine børn. Et øjeblik, indvendte prinsessen. Hvad vil du gøre for at bane mig vejen, hvordan vil du forsørge mig, og hvordan vil du sikre, at jeg ikke sygner hen og mister min skønhed? Ork, det er da ikke noget problem, svarede Slås-Hans. Denne her, sagde han og hev uddannelsesfolderen frem, vil jeg udbrede overalt, hvor vi færdes og sprede rygtet om dit værd, så folk tager imod dig med åbne arme, hvor end vi kommer hen Og denne her, fortsatte han og tog overenskomsten med uddannelsesaftalen op af lommen, skal brødføde os begge, så vi aldrig lider nød... Og sidst men ikke mindst vil dette her,... han holdt eksamensbeviset for PGU-merituddannelsen i et fast og stolt greb, sammen med de erfaringer, jeg dagligt høster i samværet med børnene og mine kolleger i institutionen sørge for, at du aldrig sygner hen, men at din skønhed tværtimod vokser og spreder glæde, for skolen og livet har lært mig, at kun når Faglig Viden går hånd i hånd med min egen styrke og erfaring vil verden for alvor forstå rækkeviden af din skønhed. Dig kan jeg li og dig vil jeg ha, udbrød prinsessen og sugede sig fast til Slås-Hans, og sammen drog de ud for at erobre verden. 4

5 Hvem er det der har styr på vejret? Det er selvfølgelig Solstrålerne Seniorklubben fra det syd- og østfynske. Vi var lørdag d. 19. juni, sammen med nye medlemmer, sejlet til Ærøskøbing med medbragt madkurv. Dagen oprandt med regn og blæst, men inden færgen lagde til på Ærø, lysnede det med sol i horisonten. Vi fandt borde og bænke ved havnen, selvfølgelig med havudsigt over det sydfynske øhav. Godt humør og flotte hjemmesmurte håndmader samt medbragt kaffe. I samme øjeblik luksus madderne var indtaget, fik vi en haglbyge - altså ikke sådan en fra en flaske - men hva, alle var bevæbnet med paraplyer. Efter denne lille rensning af luften, var der bare solskin resten af dagen. Derefter gik hele styrken på opdagelse i Ærøskøbing. Der var hos hver især interesse for at se diverse museer, gamle huse og indsnuse atmosfæren fra hvordan det var engang. Vi var også så heldige, at kunne komme til en stor og interessant kunstudstilling, som egentlig først åbnede næste dag. Grunden til indledningen styr på vejret er, at hver gang klubben har arrangeret udflugt i det fri, så skinner solen. Og det gør den som bekendt altid på gode mennesker. Med venlig hilsen Solstrålerne Seniorklubbens Solstrålerne tur til godset Skovsgård på Langeland Søndag d. 16. maj, oprandt med det mest strålende vejr - blå himmel - solskin og fuglesang. Vi havde en meget dejlig dag på Skovsgård hvor vi nød både godsets historie og de pragtfulde og spændende omgivelser. Vi havde medbragt madkurv, som blev indtaget i den smukke park og med underholdning fra frøernes kvækken. Eftermiddagskaffen nød vi i klitterne på Ristinge strand med den mest vidunderlige udsigt over Vejsnæs bugt og Ærø. Det var en rigtigt herlig dag. Med venlig hilsen Solstrålerne 5

6 En fortælling fra det virkelige liv Af Per Jensen, A-kasse leder. En dag ringer - uafhængigt af hinanden - 2 medlemmer til A-kassen og beretter om en meget dårlig oplevelse på AF. De var sammen med andre indkaldt til møde om udarbejdelse af jobplan. På mødet, hvor 2 AF-medarbejdere deltog - blev de orienteret reglerne og om at der også skulle tages hensyn til de lediges ønsker og behov - selvfølgelig set i forhold til hvad der kunne øge beskæftigelsesmulighederne. Efter mødet ville der så ved individuelle samtaler blive udarbejdet jobplan for den enkelte - der var afsat max 5 min. til hver. Man kunne også bruge ventetiden på at gå op og få lavet en aftale med en erhvervsvejleder, hvor der så kunne blive afsat lidt mere tid. Lone vælger ikke at gå op til en erhvervsvejleder, men bliver præsenteret for en jobplan omhandlende jobtræning indenfor et andet område. Hun er usikker på om et er et rigtige og udbeder sig betænkningstid - hun vil lige snakke med A-kassen. AF-medarbejderen siger hun kan få /2 minuts betænkningstid - ellers vil hun blive indberettet til A-kassen og hun kan miste dagpengeretten. Hun fastholder dog, og gennem A-kassen bliver trådene redet ud. Ulla har deltaget i et kontaktforløb hvor man i fællesskab var ved at finde ud af, hvad Ulla kunne bruge sin aktivering til. Ulla bruger også pausen på at få en tid hos en erhvervsvejleder på AF. Da hun skal til den indviduelle samtale efter mødet, får hun at vide, at den aftale kan hun godt glemme alt om. Hun skal i jobtræning som pædagogmedhjælper, hvilket undrer hende, da hun har været pædagogmedhjælper i mange år og egentlig er på vej ind i et område hvor beskæftigelsesmulighederne ifølge AFs egne prognoser er store. Også hun får at vide, at det kan få konsekvenser, hvis hun ikke underskriver med det samme, men hun fastholder at hun vil tale med sin A-kasse først. Efter en klage fra A-kassen får Ulla lov til at tale med sin erhvervsvejleder, der ikke kan forstå hvorfor hun absolut skulle presses ud i en jobtræning og efter kontakt med forskellige erhvervsvejledere på AF ser det nu ud til, at Ulla får indflydelse på indholdet i sin egen jobplan. Ovenstående er blot nogle eksempler på, at det kan betale sig ikke bare altid at acceptere hvad man bliver præsenteret for af aktiveringstilbud - men at man har ret til lige at vende det med A-kassen, sin familie eller andre, inden man skriver under. FOTO: MARIE LOCK-LORENZEN 6

7 Det er også nogle eksempler på, at nogle AF-medarbejdere (ikke alle) ser det som sin opgave at få produceret så mange jobplaner som muligt uden hensyntagen til kvaliteten og den lediges ønsker. Endvidere er det et udtryk for det pres, kommunerne lægger på AF for at få folk ud i jobtræning specielt indenfor daginstitutionsområdet og social- og sundhed. Begge områder er jo blevet udsat for nedskæringer og fyringer - og arbejdskraften mangler. Ledighedsindsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den lediges ønsker og forudsætninger og under hensyntagen til arbejdsmarkedets behov. Den mest effektive drivkraft til at få den enkelte tilbage på arbejdsmarkedet er altid den lediges egen motivation og orientering mod arbejdsmarkedet. (Fra forligsteksten til regeringens lovpakke Flere i arbejde ). Indhold i jobplanen Jobplanen er en aftale der indgåes med den enkelte ledige og AF og skal indeholde elementer, der øger den lediges muligheder for at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. D.v.s. at en jobtræning som pædagogmedhjælper i nogle sammenhænge kan være en udmærket ide, hvis det er fordi den ledige gerne vil prøve om området er noget for en, måske mangler lidt erhvervserfaring for at søge ind på en uddannelse, eller der er gode muligheder for at blive hængende i en ordinær stilling efterfølgende. Men hvis man har indset, at man nok ikke får ordinær beskæftigelse indenfor dette område kan jobplanen indeholde kurser, uddannelse eller jobtræning (offentlig som privat) rettet mod nogle områder, hvor beskæftigelsesmulighederne er større. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at jo bedre forberedt man er inden en samtale på AF, jo bedre er mulighederne for at få sine ønsker opfyldt. Sidst men ikke mindst: Er man usikker på om jobplanen er noget for en, så vent med at underskrive før du har vendt det med A-kassen, familie eller andre. I jobplanen beskrives personens beskæftigelsesmål. Med udgangspunkt i personens ønsker og forudsætninger og under hensyn til arbejdsmarkedets behov angiver planen tillige, hvilke tilbud (...) der kan bidrage til opfyldelse af målet. (Fra bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats). Indhold i jobtræning Som nævnt skal der være et formål med at komme i jobtræning. Formålet er at øge den lediges muligheder for at komme i ordinær beskæftigelse. Når man er kommet i jobtræning har man i princippet de samme rettigheder og pligter som andre ansatte. Det kan godt være, der skal være en indlæringsperiode, men man skal ikke fastholdes i kun at gå de andre til hånde. For institutionens ledelse og de øvrige ansatte er en person i jobtræning ikke kun en ekstra hånd, men også en opgave. De skal vejledes, evalueres og følges op på de arbejdsopgaver man bliver sat til. De fleste kender historier om ledige, der er endt i hovedløs aktivering. Enten kan de ikke se meningen med det tilbud de deltager i. Eller de har gentagne gange deltage i forskellige tilbud uden at det har bragt dem tættere på job. Det vil regeringen gøre op med. Den enkelte skal i centrum i en aktiv beskæftigelsespolitik. Den enkeltes motivation og styrker skal udnyttes. (Fra regeringens handlingsplan). PMFs rolle PMF-Fyns bestyrelse har på et par møder diskuteret hvilke betingelser man skal lægge vægt på, når jobtræningspladserne skal godkendes. Det er jo repræsentanter for medarbejderne (typisk tillids- eller fællestillidsrepræsentanter) der skal godkende oprettelsen af de enkelte jobtræningspladser. Bestyrelsen har besluttet at der til den enkelte jobtræningsperson fremsendes eller udleveres et stykke papir, som beskriver de rettigheder og pligter man har. Samtidig vil der til alle institutioner blive udsendt et lidt større værk med bl.a. beskrivelse af formål med oprettelse af jobtræningspladser, hvilke forpligtigelser institutionen har (f.eks. jævnlige opfølgningssamtaler) og hvordan jobtræningspersonen skal tages med i betragtning ved evt. ledige stillinger. Dette startes op her i efteråret - alt sammen for at understrege, at jobtræning er til for den lediges skyld, ikke for at institutionerne kan få fyldt nogle huller ud i normeringen. (Navne og konkrete datoer er opdigtede). Nyt fra A-kassen Efter at Ulla er vendt tilbage fra barsel, Yvonne fra børnepasningsorlov og vi andre fra ferie, er A-kassen nu ved at være tilbage i den vante gænge igen. Det vil bl.a. sige, at cpr-nummeropdelingen igen er som følger: Per: fødselsdato 1-4 Dorthe: fødselsdato 5-9 Anne: fødselsdato Ulla: fødselsdato Yvonne: fødselsdato Lotte: fødselsdato Som sædvanlig overtager vi hinandens sager ved sygdom, kurser, ferie og andet, ligesom I altid kan bede om at komme til at snakke med en bestemt sagsbehandler. 7

8 Pædagogmedhjælperen Af Merete Andersen, Pædagogmedhjælper Det hele begyndte med en værkstedsdag i juni 2003 tilrettelagt i samarbejde mellem Institutionsafdelingen, PMF Fyns Amt, VUC Odense og VUS, Odense Uddannelsescenter. Formålet med denne dag, var at være med til at forme fremtidige kurser for medhjælpere så disse blev så målrettede som muligt. Meningen var at disse kurser, skulle erstatte de hidtidige 16 ugers kurser. Vi var 16 pædagogmedhjælpere som den dag satte fokus på vores arbejdsopgaver, kompetencer og almene kvalifikationer. Resultatet af dette uddannelsesværksted, blev et 4 ugers kursus opdelt i moduler af 1 uges varighed med hovedtemaerne: Livsformer - danske og ikkevestlige kulturer/traditioner - kommunikation, formidling og samarbejde - Pædagogik i hverdagen - Projektmodulet. Kurset afholdtes på Odense Kommunes Kursuscenter. Undervisningen blev varetaget af Vibeke Bøje og Jens Christian Nørgaard fra VUC Fåborg samt et par dage af Jesper Kinch Jensen, kendt af de fleste som tidligere formand for PMF Odense. Disse sørgede for at vi i løbet af de 4 moduler kom omkring kommunikation, pædagogiske retninger, udviklingspsykologi, livsformer, børns leg m.v. via temaer tilknyttet arbejdspladsen således at deltagerne kunne bruge egne erfaringer, både i gruppearbejdet og i plenum. I undervisernes oplæg indgik foruden tale også videofilm, artikler eller aktuelle fjernsynsudsendelser og avisoverskrifter. Dette gav en god vekselvirkning. Hen ad vejen skulle man så pejle sig ind på hvilken emne man havde lyst til at arbejde med som projekt og hvem man evt. kunne forestille sig at være i gruppe med. Forløbet skulle nemlig munde ud i en projektopgave som man så kunne vælge at fremlægge for en censor, altså gå til eksamen i. Gruppevis eller alene. I det sidste modul blev der selv sagt arbejdet meget med projekterne og nu fik vi virkelig brug for den videnssøgning vi havde på skemaet i første modul, hvor - nogen af os - lærte at finde informationer på nettet og vi fik også en rundvisning på Hovedbiblioteket for at kunne finde informationer her. Alle valgte at gå op, der var jo ikke noget at tabe, og de valgte emner spændte vidt: lige fra tvangsfjernelser til udeliv! Et på alle måder godt og givende kursus som jeg bestemt kan anbefale. Der var ved evalueringen delte meninger om hvorvidt det var en fordel at kurset var opdelt i moduler. Denne gav i hvert fald mulighed for ind i mellem at reflektere over og bruge det lærte ude i institutionerne. Efteruddannelse for dagplejere og pædagogmedhjælpere på Sydfyn I efteråret 2004 er det muligt at gennemføre følgende AMU-kurser på Social- og Sundhedsskolen i Svendborg: aug. Børns kompetenceudvikling 0-5 år okt. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde nov. Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner (Kurset hed tidligere Grundlæggende uddannelse for pædagogmedhjælpere) dec. Arbejde med risikobørn og -unge dec. Forældresamarbejde i daginstitution og dagpleje Ring og få mere at vide! Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) Fyns Amt faglig afdeling og Pædagogiske Medhjælperes Fælles Arbejdsløshedskasse (PMF-A Fyns Amt) Tlf Fax Mail: Åbningstider PMF Fyns Amt: Mandag til onsdag 9-13 Torsdag 9-17 Fredag lukket Kontoret er desuden åbent for personlig henvendelse efter aftale. Indlæg til bladet er velkomne og sendes til: PMF Fyns Amt Danmarksgade Odense C. Redaktion: Frank Lundgren Produktion: Lora Grafisk aps, Oplag:

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt

Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt PMF Fyns Amt Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004 I dette nummer: Nyt fra A-kassen side 2 En god arbejdsplads! side 3 Den pædagogiske grunduddannelse - PGU en side

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Tilstede: Holger (forælder, SolsikkenÅby), Jonna (forælder, Heimdalsvej), Trine (pædagogisk leder, Hobbitten), Gitte (forælder, dagplejen), Lone (pædagog, SolsikkenÅby),

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Uddannelsesplan for pædagogstuderende i praktik Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Velkommen! Hermed byder vi dig velkommen som pædagogstuderende i Nørreskovskolens SFO. Skolegade 9 6430

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Uddannelsesplan. Søndergades Skole, Søndergade 40, 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 46 36

Uddannelsesplan. Søndergades Skole, Søndergade 40, 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 46 36 Uddannelsesplan Søndergades Skole, Søndergade 40, 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 46 36 Indhold Velkommen til kommende pædagoger Hvad kan vi tilbyde en studerende? Hvilken betydning har en studerende for

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Kilde - http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/paedagogisk-weekend-loefter-stemningen-trods-reformen/

Kilde - http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/paedagogisk-weekend-loefter-stemningen-trods-reformen/ Kilde - http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/paedagogisk-weekend-loefter-stemningen-trods-reformen/ Pædagogisk weekend løfter stemningen trods reformen Kan man tage på pædagogisk weekend midt i et

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Ny struktur og pædagogisk udvikling Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Hvorfor strukturforandringer? nye ledelsesformer, pædagogisk udvikling, ønsket om øget fleksibilitet,

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Min familie består af min kæreste Jens-Peter og vores 2 dejlige piger Sarah (2008) og Johanne (2011).

Min familie består af min kæreste Jens-Peter og vores 2 dejlige piger Sarah (2008) og Johanne (2011). Musikdagplejer Louise Østergaard Nielsen Klintevej 60 6000 Kolding Åbningstider: Mandag Torsdag: 6.30-16.15 Fredag: 6.30 15.30 Fakta om mig og min familie Jeg er født i 1983. Jeg har arbejdet som dagplejer

Læs mere

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim.

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim. H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Checkliste: Kopiere Fyrtøjet Mælkekartoner Lim Limstifter Store stykker rødt papir Forskellige farver karton Stofrester til

Læs mere

INNOVATION PÅ ET OVERORDNET PLAN

INNOVATION PÅ ET OVERORDNET PLAN INNOVATION PÅ ET OVERORDNET PLAN - udarbejdet af Jørn Lorenzen. Det er en kendsgerning, at vi i de kommende måske mange år må se i øjnene, at dersom der skal udvikles, må det gøres inden for de midler,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

overgang fra børnehave til skole

overgang fra børnehave til skole overgang fra børnehave til skole 99 15 32 50 97 52 46 36 99 15 34 00 Skolefritidsordningen 99 15 34 20 INDHOLD s. 2: Brobygning i Dalgas-området s. 3: Er mit barn skolemodent? Hjælpeskema s. 4: En god

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE

UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE MIDTBYENS BØRNEHUS MIDTBYENS BØRNEHUS, VIFDAM 45, 6000 KOLDING TLF. 29 69 90 60 Rev. juli 2011 INDHOLD Midtbyens Børnehus side 3 Hvem er vi side 4 Praktikansvarlig side 5

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Møde med jobcentercheferne 2. december 2010 1 Disposition Baggrunden Formålet og målet med analysen Metode og datagrundlag Resultater Hvad forstås ved kvalitet i aktiveringsindsatsen?

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt

Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering.

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Aktivering Temadag SUS 10.november 2005 Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Sammivik har mange holdninger til og erfaringer med aktivering. Alle i

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere