Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 3 - August Hvad kan en. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 3 - August 2004. Hvad kan en. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt"

Transkript

1 PMF Fyns Amt Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 3 - August 2004 I dette nummer: Pædagogiskemedhjælpernes kvalitet og værdi i institutionen side 2 Hvad kan en pædagogmedhjælper? Ny lederstruktur side 3 Slås-Hans side 4 Solstrålerne side 5 En fortælling fra det virkelige liv side 6 Nyt fra A-kassen side 7 Pædagogmedhjælpern side 8 Efteruddannelse for dagplejere og pædagogmedhjælpere på Sydfyn side 8 Se vores nye hjemmeside på: PMF Fyns Amt dækker følgende kommuner: Assens, Bogense, Broby, Ejby, Faaborg, Glamsbjerg, Haarby, Middelfart, Odense, Otterup, Søndersø, Tommerup, Vissenbjerg, Årup, Egebjerg, Gudme, Kerteminde, Langeskov, Marstal, Munkebo, Nyborg, Ringe, Ryslinge, Rudkøbing, Svendborg, Sydlangeland, Tranekær, Ullerslev, Ærøskøbing, Ørbæk og Årslev Kommuner. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt Et godt spørgsmål, som man engang imellem kan risikere at blive stillet og gerne svarer på, når man nu render rundt og prøver på at sikre pædagogmedhjælpernes stillinger. PMF er i øvrigt ikke de eneste, som svarer på spørgsmålet. Der er masser af andre interesserede på området her i blandt pædagoger, lærere, daginstitutions- og skoleledere, forældre, Bupl, forvaltninger og ikke mindst politikere, som alle har en mening om emnet og for en dels vedkommende ligegyldigt, om de bliver spurgt eller ej. Og selvom svarene ikke er enslydende tager størstedelen dog udgangspunkt i en sammenligning med pædagogerne. Konklusionerne bliver derfor draget ud fra et uddannelsesmæssigt synspunkt, og grundlæggende bliver de alle noget i retningen af, at pædagogmedhjælperne kan for lidt, alene fordi andre på området har papir på at de kan noget.

2 Hvad kan en pædagogmedhjælper? Der er lidt ærgerligt, men det er ikke første gang, at en faggruppe bliver målt ud fra, hvad andre kan eller ikke kan. Jeg har f.eks. engang hørt en pædagog beskrive sine egne kompetencer ud fra, hvad hun mente, pædagogmedhjælperne ikke kunne! Et bedre spørgsmål er, hvad laver en pædagogmedhjælper? Og her slipper man for selv at skulle mene en hel masse, man kan jo spørge pædagogmedhjælperne. En lille fokusgruppe nedsat af tillidsrepræsentanterne for SFO erne i Odense har besluttet at starte en vidensindsamling af pædagogmedhjælpernes opgaver og kompetencer. Det kommer til at foregå ved, at samtlige pædagogmedhjælpere ansat i skolefritidsordninger i Odense skriver dagbog i uge 38. Dagbøgerne sendes så til PMF, hvor vi prøver at systematisere materialet, inden vi sender det til politikkerne. Måske kan vi konkludere, at pædagogmedhjælperne laver det samme som pædagogerne. Det får vi i hvert fald gang på gang at vide af pædagogmedhjælperne, især når vi taler om løn. Det er vel også rimeligt naturligt, når nu vi ved, at det ikke er al pædagogisk viden, som er låst inde på seminarierne. Men det vil ikke være nogen ny konklusion. Lektor i pædagogik ved CVU-Vest i Esbjerg Bent Olsen, når frem til den samme efter at have sat fokus på fire pædagogmedhjælperes arbejdsliv i tre daginstitutioner i en større dansk provinsby. I undersøgelsen slås det fast, at der ikke er forskel på den pædagogiske praksis, om du er pædagogmedhjælper eller pædagog. Evnen til at reflektere over pædagogikken kræver nok en vis skoling, men samtidigt slår han fast i en artikel i Børn og Unge nr , at også mange erfarne pædagogmedhjælpere er i stand til at reflektere over deres arbejde. Dette er ikke et forsøg på at negligere pædagogernes kompetencer, det ville også klæde mig dårligt. Der er heller ingen grund til det, pædagoger er generelt dygtige, men det er pædagogmedhjælperne også. Og selvom lagt de fleste ikke har formelle eksamenspapirer til at bevise det, så er det altså til at få øje på, når man kigger på de konkrete opgaver, de rent faktisk løfter på næsten samtlige daginstitutioner og skoler. Pædagogmedhjælperens kvalitet og værdi i institutionen Af Marianne Glintborg Knudsen. Tillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem Lisbeth Lindegaard har arbejdet i Tommerup skoles SFO Pilebo i 12 år. Før hun startede i SFO`en, var hun tilkaldevikar i henholdsvis Børnehaven Solbakken og i et bofællesskab. Begge institutioner i Tommerup. I december 2003 blev Lisbeth færdiguddannet PGU er. I den forbindelse har jeg stillet Lisbeth nogle spørgsmål, for at finde ud af om uddannelsen er med til at skabe en større kvalitet og værdi i pædagogmedhjælperens daglige arbejde. Hvor mange ansatte pædagogmedhjælpere/pædagoger er der i Pilebo SFO? 7 pædagoger, 1 meritstuderende fra seminariet (STU), 1 pædagogmedhjælper i skånejob, 1 pædagogmedhjælper i jobtilbud og 1 PGU - medhjælper. Hvorfor tog du PGU? Jeg følte, at jeg manglede noget teoretisk viden i mit arbejde med børnene. Da vi i SFO en begyndte at have samarbejde med skolen, følte jeg, at behovet blev større. Hvad var dine arbejdsopgaver, før du tog PGU? Beskæftigelse af børnene. Opsyn på legeplads. Daglig forældrekontakt. Forældresamtaler sammen med pædagog eller lærer. Telefonpasning. I forbindelse med børnehaveklassen deltog jeg i 6 ugentlige lektioner. Emneuger og lejrskole. Indkøbsansvarlig vedr. beskæftigelsesmaterialer. Depotbestyrer. Hvad er dine arbejdsopgaver, efter du har taget PGU? Jeg har stadig de samme arbejdsopgaver, men hvor jeg tidligere i skoledelen kun måtte være med i børnehaveklassen, så er det nu godkendt (af lærernes tillidsmand), at jeg følger børnene videre i 1. klasse og senere i 2. klasse på samme måde som pædagogerne. Hvad er pædagogernes og lærernes holdning til PGU? Lisbeth Lindegaard, Pædagogmedhjælper i Pilebo. Jeg har kun mødt positive tilkendegivelser omkring PGU. De personer, som jeg har været i kontakt med, synes at det er en rigtig god ting at dygtiggøre sig. Har alle pædagogmedhjælpere i SFO en de samme arbejdsopgaver? Nej - f. eks. har pædagogmedhjælperen i skånejob en fast morgenåbner - 06:15-12:15. hun laver praktisk arbejde, når børnene er sendt i skole. Er der mulighed for at komme på uddannelse/kurser i SFO en? Ja. Er muligheden lige så stor for pædagogmedhjælperne som for pædagogerne? Ja, ingen har fortrinsret. 2

3 Ny lederstruktur I Odense kommune arbejder vi i øjeblikket men en ny lederstruktur på daginstitutionsområdet under overskriften: et lokalområde - en leder - et budget - en bestyrelse. Med den nye struktur ønsker jeg at signalere, at der er behov for at se dagpasningen i et område som en helhed - og ikke blot som valg for forældrene mellem forskellige institutioner. På den måde er sigtet et noget andet end det regeringen ligger op til med yderligere privatisering på daginstitutionsområdet. Af Søren Thorsager, rådmand i Odense Kommune, Børn- og Ungeforvaltningen. Hvad bliver bedre - kunne man spørge? Vi har hørt det før: der bliver brugt for lidt tid sammen med børnene, vi går til for mange møder, der er alt for meget administration ude i institutionerne? Jeg tror på, at den nye ledelsesstruktur giver mulighed for at fokusere endnu mere på den pædagogiske ledelse end tilfældet er i dag. Ideen er, at der skal være en områdeleder for hver ca. 5 daginstitutioner, hvilket iøvrigt nogenlunde dækker et skoledistrikt. På den måde bliver det muligt at adskille den daglige pædagogiske ledelse fra den mere overordnede og administrative ledelse. Populært sagt er det meningen at flytte så meget som muligt af det administrative papirarbejde hen eet sted sammen med de mere forvaltningsmæssige opgaver, møder osv. Det der bliver tilbage på institutionerne er den daglige personalemæssige og pædagogiske ledelse, der gør det muligt at fokusere endnu mere på kerneopgaven: børn og forældre. Ved at tænke og planlægge på tværs i et område bliver det muligt at tilrettelægge forskellige pædagogiske initiativer, så det passer bedst muligt til de børn og forældre, der er i området. Nogle institutioner har særlige kompetencer indenfor nogle områder, feks. børn med særlige behov - andre har andre kompetencer, feks. motorik, sprog eller natur. Institutionerne har også forskellige fysiske muligheder, der kan anvendes i forhold til børnene behov. Hvor løsningerne tidligere har ligget indenfor den enkelte institution, kommer løsningerne i fremtiden til at ligge indenfor en større helhed - altså indenfor det lokalområdet kan stille til rådighed. Hvad betyder det så for personalet? Det er ingen hemmelighed, at den nye lederstruktur i Odense sker i forlængelse af besparelser besluttet i Derfor er det måske naturligt, at mange medarbejdere frygter for deres stillinger. Det er min klare forventning, at besparelserne kan ske ved naturlig afgang og ved hjælp af enkelte personalerokeringer mellem institutionerne. Så der er ingen grund til at gå og frygte for fyringer. I det hele taget vil det være ærgerligt, hvis sammenhængen til besparelserne komme til at overskygge de nye positive muligheder den nye lederstruktur giver - også til personalet. Umiddelbart falder jeg over muligheder med jobrotation og jobbytte. Men mulighederne er formentlig langt større i det potentiale, der er i medarbejdergrupperne på tværs mellem de enkelte institutioner. Jeg tror på, at der er et stort gensidigt inspirationspotentiale medarbejderne imellem på institutionerne. Lagt sammen er der tale om en stor pædagogisk videnbank, der tilrettelagt på den rigtige måde vil give inspiration til de medarbejdere, der er åbne overfor disse muligheder. Det hedder kompetenceudvikling med et af de moderne ord. Altså udvikling af pædagogers og medhjælperes viden og ikke mindst deres erfaring og jeg har i den forbindelse noteret mig, at ganske mange pædagogmedhjælpere har meget erfaring at øse af. Det bliver en stor udfordring for pædagogmedhjælperne at bidrage til de fælles løsninger for de børn,vi er fælles om. Jeg er også sikker på det bliver spændende og giver muligheder for medarbejderne - også udenfor den institution, man i dag er ansat på. Fakta I forbindelse med budget 2004 blev det besluttet at spare 6 mio. kr. På ledelse, svarende til hver 5 leder. Den nye lederstruktur samler den overordnede ledelse for et område (typisk et stkoledistrikt) hos en områdeleder, der bistås af en administrativ medarbejder. Der tildeles eet budget til hele området. Efter reservering af midler til udvalgte formål fordeles resten af budgettet til de enkelte afdelinger, der herefter får lov til at sætte deres eget præg på pædagogikken. Der etableres en fælles bestyrelse for hele området og lokal brugerindflydelse i den enkelte afdeling. Søren Thorsager. 3

4 Eventyret om Slås-Hans Af Anette Friis Christensen, frit efter H. C. Andersen Der var en gang en gammel institutionsleder. Han havde 3 ansatte. De to af dem var så vældigt belæste og veluddannede. Den ene kunne udtale og oversætte alle de svære ord som udadreagerende, adfærdsmodifikation, laisez-faire-pædagogik og sanse-motorik. Den anden havde lært sig ganske udenad samtlige psykologiske teser og pædagogiske teorier, som verden havde kendt fra Freud og Jung til Jesper Juuls kompetente barn og Gardners 7 intelligenser. Den tredje var et livsstykke med mod og mandshjerte og dertil et lyst og varmt sind, der elskede at være til stede blandt institutionens mange børn, - lege med dem, synge med dem og tegne med dem. En dag bedst som de to lærte ansatte sad og fik deres kaffe, mens den tredje spillede rundbold med børnene - kom der forlydende om, at landets undervisningsminister ønskede at bortgifte sin datter Prinsesse Faglig Viden. Hende må jeg ha, sagde de lærte ansatte som med én mund. Jeg er i sandhed den eneste, der kan komme i nærheden af prinsessen. Som tænkt så gjort. Den gamle institutionsleder gav dem lidt håndører fra kursusbudgettet og forærede dem hver en moon-car. De rettede på hovedet, satte sig ind og kørte ud i den store vide verden. Den tredje ansatte, Slås-Hans, ville også prøve sin lykke hos prinsessen. Han gik derfor til institutionslederen og bad om en skilling og en moon-car ligesom sine to kolleger. Ak og ve! udbrød den gamle. Kursuskassen er tom, så penge kan jeg ikke gi dig, og moon-cars har vi heller ikke flere af. Pyt med det, sagde Slås-Hans. Jeg snupper bare kæphesten inde fra dramarummet. Han satte sig overskrævs på hesten og af sted gik det ud ad landevejen. Det varede ikke længe inden han indhentede sine to kolleger. Haaalleøøj, råbte Slås-Hans og holdt kæphesten an ved siden af kollegerne. Se bare, hvad jeg har fundet! Hvad i alverden er dog det? spurgte kollegerne med stor ligegyldighed i stemmen, mens de kiggede på det stykke papir, han glad svingede over hovedet. Ja, er det ikke mageløst? En folder fra Social- og Sundhedsskolen med opfordring til at følge PGU en. Den tager jeg med og viser til prinsessen. Bvadr, - som om prinsessen er interesseret i den slags, svarede de hånligt, gav moon-cars ene gas og væk var de. Slås-Hans sporede uanfægtet sin kæphest, og der gik da ikke lang tid, før han atter red op på siden af sine to kolleger, der til trods for at de havde et fælles mål, som de var enige om, bevægede sig i et noget mere adstadigt tempo for ikke at forstyrre refleksionsbanerne. Haaaalleeeøj, råbte Slås-Hans glædestrålende. Se lige her, hvad jeg nu har fundet! Kollegerne ikke så meget som drejede hovedet. En dejlig overenskomst med en helt vidunderlig uddannelsesaftale, hvis jeg vil læse PGU-merit. Den tager jeg med til prinsessen. Sikke noget pjat! udbrød de. Som om det vil interessere prinsessen. De gav gas og fortsatte den lige vej til Prinsesse Faglig Viden og gav sig ikke tid til at sanse verden omkring dem. Jo mere de nærmede sig prinsessen, des mere travlt fik de med at repetere syv-stavelses-ord og pædagogiske teorier. De red tavse videre i lang tid ca. 10 måneder, - til de stod foran prinsessens slot. Haaaaallleeøøøøj, her kommer jeg! Slås-Hans nåede op på siden af dem. Se, hvad jeg nu har nået at samle op på vejen! Et eksamensbevis på PGU-merituddannelsen! Er det ikke storslået? Tror I ikke prinsessen bliver glad? Tsdk, svarede den ene kollega og slog med hovedet. Tsdk, svarede den anden kollega og slog også med hovedet, så det hos dem begge ganske forstyrrede menneskesyn, empati og pædagogiske overvejelser. Næste frier, lød det fra undervisningsministerens sekretær, og det var nu den første af de lærte kollegers tur til at få foretræde for Prinsesse Faglig Viden. Svedig blev han stående lige inden for døren, lamslået ved tanken om, at det eneste han i virkeligheden kunne forlade sig på i denne verden var Faglig Viden. Fortæl mig, hvad mennesket skal ha ud af at læse og studere, krævede prinsessen. Identitetskriseløsningsredskaber sansemotorisk stimulering af centralnervesystemet samspils- og relationsteorier baseret på individets associationsbegreber BLAAAH! Der stod han! Alle de flotte ord med de mange stavelser slog de forfærdeligste knuder på hans stemmebånd. Prinsessen tog ordet: Den, der for alvor skal have glæde af mig, skal tale et sprog, som alle forstår, og så ord kan omsættes til handling. - Duer ikke! VÆK! Ind kom nu den anden veluddannede kollega. Fortæl mig, hvad mennesket skal ha ud af at læse og studere, opfordrede prinsessen. Ifølge Freud er Jeg-et i intens kamp med super-ego et begyndte han. Ud fra dine egne erfaringer, tak brød Prinsesse Faglig Viden ind. Hva beha r? svarede han, og så gik han i stå, mens han i underbevidstheden febrilsk gennembladrede Pædagogisk Leksikon og Alt om Udviklingspsykologi, som han for flere år siden havde placeret på øverste hylde i sin indre vidensbank. Den, der for alvor skal have glæde af mig, skal kunne bruge sin viden i hverdagen, så teori omsættes til praksis. - Duer ikke! VÆK! Nu var det Slås-Hans tur. Rask trådte han ind i salen, tog Faglig Viden i hånden og sagde: Dig vil jeg ha. Du skal med hjem til institutionen og alle mine børn. Et øjeblik, indvendte prinsessen. Hvad vil du gøre for at bane mig vejen, hvordan vil du forsørge mig, og hvordan vil du sikre, at jeg ikke sygner hen og mister min skønhed? Ork, det er da ikke noget problem, svarede Slås-Hans. Denne her, sagde han og hev uddannelsesfolderen frem, vil jeg udbrede overalt, hvor vi færdes og sprede rygtet om dit værd, så folk tager imod dig med åbne arme, hvor end vi kommer hen Og denne her, fortsatte han og tog overenskomsten med uddannelsesaftalen op af lommen, skal brødføde os begge, så vi aldrig lider nød... Og sidst men ikke mindst vil dette her,... han holdt eksamensbeviset for PGU-merituddannelsen i et fast og stolt greb, sammen med de erfaringer, jeg dagligt høster i samværet med børnene og mine kolleger i institutionen sørge for, at du aldrig sygner hen, men at din skønhed tværtimod vokser og spreder glæde, for skolen og livet har lært mig, at kun når Faglig Viden går hånd i hånd med min egen styrke og erfaring vil verden for alvor forstå rækkeviden af din skønhed. Dig kan jeg li og dig vil jeg ha, udbrød prinsessen og sugede sig fast til Slås-Hans, og sammen drog de ud for at erobre verden. 4

5 Hvem er det der har styr på vejret? Det er selvfølgelig Solstrålerne Seniorklubben fra det syd- og østfynske. Vi var lørdag d. 19. juni, sammen med nye medlemmer, sejlet til Ærøskøbing med medbragt madkurv. Dagen oprandt med regn og blæst, men inden færgen lagde til på Ærø, lysnede det med sol i horisonten. Vi fandt borde og bænke ved havnen, selvfølgelig med havudsigt over det sydfynske øhav. Godt humør og flotte hjemmesmurte håndmader samt medbragt kaffe. I samme øjeblik luksus madderne var indtaget, fik vi en haglbyge - altså ikke sådan en fra en flaske - men hva, alle var bevæbnet med paraplyer. Efter denne lille rensning af luften, var der bare solskin resten af dagen. Derefter gik hele styrken på opdagelse i Ærøskøbing. Der var hos hver især interesse for at se diverse museer, gamle huse og indsnuse atmosfæren fra hvordan det var engang. Vi var også så heldige, at kunne komme til en stor og interessant kunstudstilling, som egentlig først åbnede næste dag. Grunden til indledningen styr på vejret er, at hver gang klubben har arrangeret udflugt i det fri, så skinner solen. Og det gør den som bekendt altid på gode mennesker. Med venlig hilsen Solstrålerne Seniorklubbens Solstrålerne tur til godset Skovsgård på Langeland Søndag d. 16. maj, oprandt med det mest strålende vejr - blå himmel - solskin og fuglesang. Vi havde en meget dejlig dag på Skovsgård hvor vi nød både godsets historie og de pragtfulde og spændende omgivelser. Vi havde medbragt madkurv, som blev indtaget i den smukke park og med underholdning fra frøernes kvækken. Eftermiddagskaffen nød vi i klitterne på Ristinge strand med den mest vidunderlige udsigt over Vejsnæs bugt og Ærø. Det var en rigtigt herlig dag. Med venlig hilsen Solstrålerne 5

6 En fortælling fra det virkelige liv Af Per Jensen, A-kasse leder. En dag ringer - uafhængigt af hinanden - 2 medlemmer til A-kassen og beretter om en meget dårlig oplevelse på AF. De var sammen med andre indkaldt til møde om udarbejdelse af jobplan. På mødet, hvor 2 AF-medarbejdere deltog - blev de orienteret reglerne og om at der også skulle tages hensyn til de lediges ønsker og behov - selvfølgelig set i forhold til hvad der kunne øge beskæftigelsesmulighederne. Efter mødet ville der så ved individuelle samtaler blive udarbejdet jobplan for den enkelte - der var afsat max 5 min. til hver. Man kunne også bruge ventetiden på at gå op og få lavet en aftale med en erhvervsvejleder, hvor der så kunne blive afsat lidt mere tid. Lone vælger ikke at gå op til en erhvervsvejleder, men bliver præsenteret for en jobplan omhandlende jobtræning indenfor et andet område. Hun er usikker på om et er et rigtige og udbeder sig betænkningstid - hun vil lige snakke med A-kassen. AF-medarbejderen siger hun kan få /2 minuts betænkningstid - ellers vil hun blive indberettet til A-kassen og hun kan miste dagpengeretten. Hun fastholder dog, og gennem A-kassen bliver trådene redet ud. Ulla har deltaget i et kontaktforløb hvor man i fællesskab var ved at finde ud af, hvad Ulla kunne bruge sin aktivering til. Ulla bruger også pausen på at få en tid hos en erhvervsvejleder på AF. Da hun skal til den indviduelle samtale efter mødet, får hun at vide, at den aftale kan hun godt glemme alt om. Hun skal i jobtræning som pædagogmedhjælper, hvilket undrer hende, da hun har været pædagogmedhjælper i mange år og egentlig er på vej ind i et område hvor beskæftigelsesmulighederne ifølge AFs egne prognoser er store. Også hun får at vide, at det kan få konsekvenser, hvis hun ikke underskriver med det samme, men hun fastholder at hun vil tale med sin A-kasse først. Efter en klage fra A-kassen får Ulla lov til at tale med sin erhvervsvejleder, der ikke kan forstå hvorfor hun absolut skulle presses ud i en jobtræning og efter kontakt med forskellige erhvervsvejledere på AF ser det nu ud til, at Ulla får indflydelse på indholdet i sin egen jobplan. Ovenstående er blot nogle eksempler på, at det kan betale sig ikke bare altid at acceptere hvad man bliver præsenteret for af aktiveringstilbud - men at man har ret til lige at vende det med A-kassen, sin familie eller andre, inden man skriver under. FOTO: MARIE LOCK-LORENZEN 6

7 Det er også nogle eksempler på, at nogle AF-medarbejdere (ikke alle) ser det som sin opgave at få produceret så mange jobplaner som muligt uden hensyntagen til kvaliteten og den lediges ønsker. Endvidere er det et udtryk for det pres, kommunerne lægger på AF for at få folk ud i jobtræning specielt indenfor daginstitutionsområdet og social- og sundhed. Begge områder er jo blevet udsat for nedskæringer og fyringer - og arbejdskraften mangler. Ledighedsindsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den lediges ønsker og forudsætninger og under hensyntagen til arbejdsmarkedets behov. Den mest effektive drivkraft til at få den enkelte tilbage på arbejdsmarkedet er altid den lediges egen motivation og orientering mod arbejdsmarkedet. (Fra forligsteksten til regeringens lovpakke Flere i arbejde ). Indhold i jobplanen Jobplanen er en aftale der indgåes med den enkelte ledige og AF og skal indeholde elementer, der øger den lediges muligheder for at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. D.v.s. at en jobtræning som pædagogmedhjælper i nogle sammenhænge kan være en udmærket ide, hvis det er fordi den ledige gerne vil prøve om området er noget for en, måske mangler lidt erhvervserfaring for at søge ind på en uddannelse, eller der er gode muligheder for at blive hængende i en ordinær stilling efterfølgende. Men hvis man har indset, at man nok ikke får ordinær beskæftigelse indenfor dette område kan jobplanen indeholde kurser, uddannelse eller jobtræning (offentlig som privat) rettet mod nogle områder, hvor beskæftigelsesmulighederne er større. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at jo bedre forberedt man er inden en samtale på AF, jo bedre er mulighederne for at få sine ønsker opfyldt. Sidst men ikke mindst: Er man usikker på om jobplanen er noget for en, så vent med at underskrive før du har vendt det med A-kassen, familie eller andre. I jobplanen beskrives personens beskæftigelsesmål. Med udgangspunkt i personens ønsker og forudsætninger og under hensyn til arbejdsmarkedets behov angiver planen tillige, hvilke tilbud (...) der kan bidrage til opfyldelse af målet. (Fra bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats). Indhold i jobtræning Som nævnt skal der være et formål med at komme i jobtræning. Formålet er at øge den lediges muligheder for at komme i ordinær beskæftigelse. Når man er kommet i jobtræning har man i princippet de samme rettigheder og pligter som andre ansatte. Det kan godt være, der skal være en indlæringsperiode, men man skal ikke fastholdes i kun at gå de andre til hånde. For institutionens ledelse og de øvrige ansatte er en person i jobtræning ikke kun en ekstra hånd, men også en opgave. De skal vejledes, evalueres og følges op på de arbejdsopgaver man bliver sat til. De fleste kender historier om ledige, der er endt i hovedløs aktivering. Enten kan de ikke se meningen med det tilbud de deltager i. Eller de har gentagne gange deltage i forskellige tilbud uden at det har bragt dem tættere på job. Det vil regeringen gøre op med. Den enkelte skal i centrum i en aktiv beskæftigelsespolitik. Den enkeltes motivation og styrker skal udnyttes. (Fra regeringens handlingsplan). PMFs rolle PMF-Fyns bestyrelse har på et par møder diskuteret hvilke betingelser man skal lægge vægt på, når jobtræningspladserne skal godkendes. Det er jo repræsentanter for medarbejderne (typisk tillids- eller fællestillidsrepræsentanter) der skal godkende oprettelsen af de enkelte jobtræningspladser. Bestyrelsen har besluttet at der til den enkelte jobtræningsperson fremsendes eller udleveres et stykke papir, som beskriver de rettigheder og pligter man har. Samtidig vil der til alle institutioner blive udsendt et lidt større værk med bl.a. beskrivelse af formål med oprettelse af jobtræningspladser, hvilke forpligtigelser institutionen har (f.eks. jævnlige opfølgningssamtaler) og hvordan jobtræningspersonen skal tages med i betragtning ved evt. ledige stillinger. Dette startes op her i efteråret - alt sammen for at understrege, at jobtræning er til for den lediges skyld, ikke for at institutionerne kan få fyldt nogle huller ud i normeringen. (Navne og konkrete datoer er opdigtede). Nyt fra A-kassen Efter at Ulla er vendt tilbage fra barsel, Yvonne fra børnepasningsorlov og vi andre fra ferie, er A-kassen nu ved at være tilbage i den vante gænge igen. Det vil bl.a. sige, at cpr-nummeropdelingen igen er som følger: Per: fødselsdato 1-4 Dorthe: fødselsdato 5-9 Anne: fødselsdato Ulla: fødselsdato Yvonne: fødselsdato Lotte: fødselsdato Som sædvanlig overtager vi hinandens sager ved sygdom, kurser, ferie og andet, ligesom I altid kan bede om at komme til at snakke med en bestemt sagsbehandler. 7

8 Pædagogmedhjælperen Af Merete Andersen, Pædagogmedhjælper Det hele begyndte med en værkstedsdag i juni 2003 tilrettelagt i samarbejde mellem Institutionsafdelingen, PMF Fyns Amt, VUC Odense og VUS, Odense Uddannelsescenter. Formålet med denne dag, var at være med til at forme fremtidige kurser for medhjælpere så disse blev så målrettede som muligt. Meningen var at disse kurser, skulle erstatte de hidtidige 16 ugers kurser. Vi var 16 pædagogmedhjælpere som den dag satte fokus på vores arbejdsopgaver, kompetencer og almene kvalifikationer. Resultatet af dette uddannelsesværksted, blev et 4 ugers kursus opdelt i moduler af 1 uges varighed med hovedtemaerne: Livsformer - danske og ikkevestlige kulturer/traditioner - kommunikation, formidling og samarbejde - Pædagogik i hverdagen - Projektmodulet. Kurset afholdtes på Odense Kommunes Kursuscenter. Undervisningen blev varetaget af Vibeke Bøje og Jens Christian Nørgaard fra VUC Fåborg samt et par dage af Jesper Kinch Jensen, kendt af de fleste som tidligere formand for PMF Odense. Disse sørgede for at vi i løbet af de 4 moduler kom omkring kommunikation, pædagogiske retninger, udviklingspsykologi, livsformer, børns leg m.v. via temaer tilknyttet arbejdspladsen således at deltagerne kunne bruge egne erfaringer, både i gruppearbejdet og i plenum. I undervisernes oplæg indgik foruden tale også videofilm, artikler eller aktuelle fjernsynsudsendelser og avisoverskrifter. Dette gav en god vekselvirkning. Hen ad vejen skulle man så pejle sig ind på hvilken emne man havde lyst til at arbejde med som projekt og hvem man evt. kunne forestille sig at være i gruppe med. Forløbet skulle nemlig munde ud i en projektopgave som man så kunne vælge at fremlægge for en censor, altså gå til eksamen i. Gruppevis eller alene. I det sidste modul blev der selv sagt arbejdet meget med projekterne og nu fik vi virkelig brug for den videnssøgning vi havde på skemaet i første modul, hvor - nogen af os - lærte at finde informationer på nettet og vi fik også en rundvisning på Hovedbiblioteket for at kunne finde informationer her. Alle valgte at gå op, der var jo ikke noget at tabe, og de valgte emner spændte vidt: lige fra tvangsfjernelser til udeliv! Et på alle måder godt og givende kursus som jeg bestemt kan anbefale. Der var ved evalueringen delte meninger om hvorvidt det var en fordel at kurset var opdelt i moduler. Denne gav i hvert fald mulighed for ind i mellem at reflektere over og bruge det lærte ude i institutionerne. Efteruddannelse for dagplejere og pædagogmedhjælpere på Sydfyn I efteråret 2004 er det muligt at gennemføre følgende AMU-kurser på Social- og Sundhedsskolen i Svendborg: aug. Børns kompetenceudvikling 0-5 år okt. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde nov. Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner (Kurset hed tidligere Grundlæggende uddannelse for pædagogmedhjælpere) dec. Arbejde med risikobørn og -unge dec. Forældresamarbejde i daginstitution og dagpleje Ring og få mere at vide! Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) Fyns Amt faglig afdeling og Pædagogiske Medhjælperes Fælles Arbejdsløshedskasse (PMF-A Fyns Amt) Tlf Fax Mail: Åbningstider PMF Fyns Amt: Mandag til onsdag 9-13 Torsdag 9-17 Fredag lukket Kontoret er desuden åbent for personlig henvendelse efter aftale. Indlæg til bladet er velkomne og sendes til: PMF Fyns Amt Danmarksgade Odense C. Redaktion: Frank Lundgren Produktion: Lora Grafisk aps, Oplag:

Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt

Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt PMF Fyns Amt Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004 I dette nummer: Nyt fra A-kassen side 2 En god arbejdsplads! side 3 Den pædagogiske grunduddannelse - PGU en side

Læs mere

P F F n PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING. PMF Fyn er en del af forbundet tlf. 46 97 13 13

P F F n PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING. PMF Fyn er en del af forbundet tlf. 46 97 13 13 Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyn Nr. 4 december 2010 M P F F n PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING PMF Fyn dækker følgende kommuner: Assens Nordfyn Fåborg-Midtfyn Middelfart Odense Kerteminde

Læs mere

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023),

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Efterår 2013 Bilagsmappe Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi á Lakjuni (47973) Vejleder: Christian la Coir

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING

PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyn Nr. 2 marts 2011 P MF F n PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING PMF Fyn dækker følgende kommuner: Assens. Nordfyn. Fåborg-Midtfyn Middelfart. Odense. Kerteminde.

Læs mere

BØRNSHVERDAG. ipads - kan det blive for meget? Hesteassisteret. ledelsescoaching! side 10. side 20. daginstitutionernes lands-organisation

BØRNSHVERDAG. ipads - kan det blive for meget? Hesteassisteret. ledelsescoaching! side 10. side 20. daginstitutionernes lands-organisation til daginstitutioner, bestyrelser og forældre BØRNSHVERDAG nr. 4 juni 2015 ipads - kan det blive for meget? side 10 Dagins Lands- Hesteassisteret ledelsescoaching! side 20 daginstitutionernes lands-organisation

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Ombygning med omtanke

Ombygning med omtanke 28. FEBRUAR 71. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN Ombygning med omtanke Beboerne fik nye lejligheder og medarbejderne nye kollegaer, da Unohuset blev ombygget. Forløbet gik godt, fordi ledelsen inddrog medarbejderne,

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

Den pædagogiske assistent

Den pædagogiske assistent pædagogisk Den pædagogiske assistent En pædagogisk håndværker Indhold Forord 3 Om sorte huller og en uddannelses dna Indledning ved Nanett Borre 4 Håndværker med værktøjskassen i orden Cecilie Bogh 8 Den

Læs mere

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE Hjems Børnehave Ungarnsgade 30-32 2300 København S tlf.: 32 59 47 58 e-mail: hjems@hjems.dk www.hjems.dk Indholdsfortegnelse Året, der gik (fra juni 2010 juni 2011) 3

Læs mere

BØRNSHVERDAG. TEMA: Store og små institutioner. Dion Sommer om PISA- Panik! side 5. daginstitutionernes lands-organisation

BØRNSHVERDAG. TEMA: Store og små institutioner. Dion Sommer om PISA- Panik! side 5. daginstitutionernes lands-organisation til daginstitutioner, bestyrelser og forældre BØRNSHVERDAG nr. 3 april 2015 TEMA: Store og små institutioner Dion Sommer om PISA- Panik! side 5 daginstitutionernes lands-organisation DLO Dagins Lands-

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere