AGENDA. De seneste år har danske virksomheder indgået et historisk højt antal praktikaftaler. for indvandrere og efterkommere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AGENDA. De seneste år har danske virksomheder indgået et historisk højt antal praktikaftaler. for indvandrere og efterkommere."

Transkript

1 19. oktober Erhvervsuddannelse Antallet af nye praktikpladser stiger markant for alle, men især gruppen af indvandrere og efterkommere mærker fremgangen Kraftig vækst i lærepladser til indvandrere De seneste år har danske virksomheder indgået et historisk højt antal praktikaftaler med indvandrere og efterkommere. Selv om det samlede antal nye praktikpladser også er steget markant siden midten af 23, så har praktikpladsaftaler med indvandrere og efterkommere klart overgået den udvikling. Det viser beregninger, ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda har lavet ud fra tal fra Undervisningsministeriet. Især det seneste år har udviklingen taget fart. Fra midten af 25 til midten af 26 er der oprettet 28 procent flere praktikpladser til indvandrere. For etniske danskere er der i samme periode kommet 15 procent flere praktikpladser. I Stor stigning i antallet af indvandrere i praktik Årlig vækst i indgåede praktikaftaler, pct. Indvandrere/efterkommere Etniske danskere løbet af tre år er der kommet 52 procent flere nye praktikpladser til indvandrere og efterkommere mod 3 procent til etniske danskere. Hvert år skabes der nu små 1.5 nye praktikpladser til indvandrergruppen. Det er generelt alle brancher, hvor indvandrerne har fået fodfæste. Men Handel, hotel og restauration og Bygge og anlæg har stået for langt størstedelen af væksten de senere år. Fra kun at være den fjerdemest foretrukne branche er Bygge og Anlæg nu den næstmest foretrukne branche for unge indvandrere og efterkommere. Næstformanden i Foreningen af Skoleledere og direktør på EUC Vest, Peter Amstrup, tror, at højkonjunkturen spiller en stor rolle, og at skolerne har arbejdet hårdt på at fjerne de fordomme om indvandrere, der har været. Før hørte vi, at arbejdsgiveren frygtede for sine ansattes eller kunders reaktion, hvis der kom en indvandrer på arbejdspladsen. Nu hvor vi har mange ude, får vi faktisk ingen negative tilbagemeldinger, og det glæder mig, for så vil udviklingen måske fortsætte, hvis højkonjunkturen skulle stoppe, siger han Kilde: UNI-C og egne beregninger Antallet af nye praktikpladser stiger markant for alle, men især gruppen af indvandrere og efterkommere mærker fremgangen. I løbet af tre år er der skabt over 5 procent flere praktikpladser for indvandrere og efterkommere. Fokus på skoler og elever Ayhan Can, seniorkonsulent i Foreningen Nydansker og formand for Mangfoldigt. dk, mener, at mens der tidligere blev gjort en stor indsats for at påvirke virksomhederne til at tage de unge indvandrere, så Danmark inspirerer Både i EU-systemet og hos OECD er der anerkendelse til den danske model. Side 3 Deltidsledige på helle Kun hver tyvende supplerende dagpengemodtager fik en jobformidling i 25. Side 4 1. klasse uden faglig værdi Selv den faglige gevinst er nul, tager mere end halvdelen 1. klasse med. Side 6

2 19. oktober 26 Side 2 har det også båret frugt, at indsatsen de seneste år i høj grad har været målrettet skolerne og den enkelte elev. Erhvervsskolerne har typisk været en meget lukket verden, hvor man gjorde tingene på den lidt gammeldags, traditionelle måde. Men der er blevet sat meget fokus på at opkvalificere vejlederne til at have med en mangfoldig elevgruppe at gøre, og en række andre tiltag som lektiecaféer og mentorordninger har også haft en meget positiv effekt, siger han. Han mener desuden, at de unge indvandrere og efterkommere generelt har haft et meget negativt billede af deres egne chancer, som der har skullet arbejdes med at ændre. De har følt, at hvis det ikke lykkedes for dem, f.eks. at få læreplads inden for et vist stykke tid, så skyldtes det nok diskrimination. Så mistede de hurtigt modet og holdt op med at søge. Det har givet en meget uheldig selvforstærkende effekt, siger Ayhan Can. Befolkningsudviklingen, hvor antallet af indvandrere og efterkommere generelt er steget, kan langt fra forklare den kraftige stigning i antallet af lærepladser til indvandrere. Antallet af indvandrere og efterkommere i alderen 15-3 år er steget med godt ni procent mellem 23 og 26. ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Morten Bjørn Hansen Redaktion: David Elmer Mads Keller Internet: Årsabonnement på trykt udgave: 45 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer - 3 kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis udgave, der bestilles under abonnement på: Oplag: 4.5 ISSN: Virksomhederne bør melde tilbage til AF ArbejdsMarkedsPolitisk L E D E R Af Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening Vi ved, at mere end halvdelen af de virksomheder, der henvender sig til Arbejdsformidlingen for at få henvist arbejdskraft, oplever, at de ledige mangler motivation for at tage imod et konkret jobtilbud. For virksomheden er det naturligt, at man går en stor bue uden om uengagerede ledige, der risikerer at gøre mere skade end gavn på en arbejdsplads. Det er det eneste rigtige at gøre. Det er ikke virksomhederne, som skal sikre motivation hos de ledige. Det skal den ledige selv, og i det omfang, det ikke lader sig gøre, skal Arbejdsformidlingen og a-kasserne i fællesskab sikre, at den ledige reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Efter sommerens afsløringer af systemets svigt i en række tilsyneladende enkle rekrutteringssituationer er det åbenbart, at mange ledige ikke står reelt til rådighed. I en arbejdsmarkedsmodel, hvor gevinsten fra at gå fra offentlig forsørgelse til fuldtidsjob kan være sørgelig lav for visse grupper, er den manglende motivation og rådighed blandt de ledige gift for opbakningen til hele systemet. Håndhævelsen af rådighedsreglerne er lemfældig, og kravene til de lediges rådighed ikke klare nok. Men inden virksomhederne vender ryggen til de umotiverede ledige og systemet, er der en aktiv handling, som både kan og skal foretages. Hvis og når AF formår at være en relevant samarbejdspartner, er det fuldstændigt afgørende, at Arbejdsformidlingen får besked om umotiverede ledige. Denne tilbagemelding kan måske forekomme omstændelig eller uden for virksomhedens umiddelbare interesse, men det ville være en fejlslutning. En tilbagemelding om umotiverede ledige fra en virksomhed til Arbejdsformidlingen kan være afgørende for en rådighedstest. Det er meget væsentligt for hele arbejdsmarkedet, at umotiverede ledige mærker en klar konsekvens fra systemets side.

3 19. oktober 26 Side Flexicurity EU og OECD: Danmark er en ledestjerne Danmarks arbejdsmarkedsmodel fremhæves af OECD for G8- landene. Samtidig er Danmark EUklassens duks, og det land, som de andre mener, at de lærer mest af Kilde: Which Countries Learn From Which? af Peter Nedergaard Danmark fastholder sin position som Europas smukkeste model. Det fastslår en ny analyse fra Peter Nedergaard, lektor ved Handelshøjskolen i København, der har spurgt til EU-landenes syn på hverandre. Analysen omhandler den såkaldt åbne koordinationsmetode, en arbejdsform som EU-systemet har anvendt i cirka 1 år. Metoden har til formål, at lade topembedsmænd fra de nationale regeringer lade sig inspirere af hinanden. Vi har anvendt den åbne koordinationsmetode i 1 år, men ingen har før spurgt til, hvordan det virker, siger Peter Nedergaard. Fører arbejdsformen til noget konkret? Forudsætningen er i hvert fald, at man siger, at man lærer noget af processen. I Frankrig har man jo forsøgt sig med reformforslag, uden at det blev vel modtaget i befolkningen. Man er oppe imod stærke kræfter. Vi har hidtil haft en ide om, at sydeuropæiske lande lærte af blandt andet Frankrig. Men det passer ikke, viser undersøgelsen. Frankrigs Den danske model inspirerer mest i EU Tildelte point pr. land Dan UK Sve Fin Hol Fra Tys Irl Spa Øst Bel Ita Slvo Lux Pol Slva Tje Mal Ung Cyp Est Græ Let Det er Danmark, som de fleste embedsmænd fra EU-lande fremhæver, når de skal pege på, hvilke lande, de lærer mest fra. Det viser den første undersøgelse af den åbne koordinationsmetode - den nye arbejdsform i EU-systemet. Lit Por stjerne er i den grad falmet. Hvad kan vi bruge denne ledestjerne til? Til at holde fast i en hård kerne af økonomisk liberalisme, understøttet af en blødere socialpolitik udenom. Vi klarer os godt på mange områder, men kan selvfølgelig også lære af de andre. Der er jo flere gange peget på, at det ikke er attraktivt nok at tage et arbejde i Danmark. På det nyligt afholdte G8 møde i Rusland var Danmarks eksempel også genstand for interesse. Beskæftigelsesministre fra verdens rigeste og mest indflydelsesrige lande fik forelagt OECD s nye anbefalinger for arbejdsmarkedet, og OECD s generalsekretær, Angel Gurría, fremhævede i sin tale netop Danmarks arbejdsmarkedsmodel, efter at han havde rost USAs høje beskæftigelse. Andre succesfulde lande, som Danmark og Holland, tilbyder generøs understøttelse til ledige, kombineret med aktiv jobsøgning på forskellige måder. De lægger ofte meget vægt på koordinerede kollektive aftaler og social dialog. Disse lande har opnået en høj beskæftigelse og små lønforskelle, sagde Angel Gurría. Han fremhævede dog, at den aktive arbejdsmarkedspolitik også var meget dyr, og at arbejdsmarkedsreformer ikke alene kunne gøre en forskel. For selv om der er klar forskel på dansk og amerikansk arbejdsmarkedspolitik, så finder OECD klare fællestræk. Et fælles træk i de to succesfulde modeller er, at der lægges vægt på stærk konkurrence, åbne og frie produktmarkeder og makroøkonomisk stabilitet, sagde Angel Gurría på G8-mødet i Rusland.

4 19. oktober 26 Side Rådighed Ledige gemmer sig på supplerende dagpenge Chancen for at blive anvist et arbejde af AF er meget lille, hvis man er deltidsledig og fast modtager supplerende dagpenge. Kun hver tyvende blev formidlet arbejde i På trods af mangel på arbejdskraft blev kun hver 2. af dem, der i løbet af 25 var fast på supplerende dagpenge, sendt til en jobsamtale af AF. 37. personer modtog supplerende dagpenge mere end 15 uger og var dermed ifølge Arbejdsdirektoratets definition fast på supplerende dagpenge. Kun 2. af de 37. personer, svarende til 5,5 procent, blev formidlet arbejde. Dette på trods af, at modtagere af supplerende dagpenge skal stå lige så meget til rådighed for arbejdsmarkedet som en fuldtidsledig og må betragtes som blandt de allermest arbejdsmarkedsparate. Niels Westergård-Nielsen, professor ved Handelshøjskolen i Århus, mener, at begrundelsen for, at man giver supplerende dagpenge, netop er, at halvdags-jobbet kun er midlertidigt, og at vedkommende skal i heltidsbeskæftigelse. Derfor er det jo klart et meget lavt antal, man formidler til et fuldtidsjob. Her skal man også tage i betragtning, at der er mange fuldtidsjob at få. Så enten kan disse mennesker ikke finde et andet fuldtidsjob inden for deres kompetenceområde, eller også kan de ikke arbejde Flere på fast nedsat tid med dagpenge Antal som har været på supplerende dagpenge over 15 uger Omregnet til fuldtidsledige Note: Fuldtidsledige er defineret som det samlede antal timer i året med supplerende dagpenge divideret med antal fuldtidstimer pr. år (1.924 timer). Det er så muligt at se, hvor stor en andel de supplerende dagpenge udgør af den samlede gennemsnitlige ledighed. Kilde: Arbejdsmarkedsdirektoratet Som tidligere omtalt i ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda nr. 14 er antallet af personer på fast supplerende dagpenge vokset støt, selv om ledigheden er gået den modsatte vej. Nu viser nye tal, at relativt få af modtagerne bliver anvist fuldtidsarbejde af AF. fuldtid af andre grunde. Men under alle omstændigheder er det ikke meningen med supplerende dagpenge, at man på varig basis skal kunne supplere et arbejde med offentlig støtte, siger han. Tallene er at finde i et svar til Folketinget, på et spørgsmål stillet af arbejdsmarkedsordfører Jakob Axel Nielsen (K). Han mener, at fem procent formidlede er et ekstremt lavt tal. Jeg tror, det skyldes, at der slet ikke har været fokus på området. Der har slet ikke været tænkt over, at folk på supplerende dagpenge er blandt de allermest arbejdsmarkedsparate, og at de sagtens kan indgå i et fuldtidsjob. Måske har man tidligere villet fokusere sine ressourcer på de, der var fuldtidsledige, men det mener jeg er en tankegang, der stammer fra dengang, hvor vi ikke havde mangel på arbejdskraft, og hvor ledigheden var væsentligt højere end i dag, siger han. I Arbejdsmarkedsstyrelsen siger sekretariatschef Erik Holck Hansen, at det først og fremmest er et spørgsmål om at matche arbejdsgivernes ønsker bedst muligt. Hvis AF står og skal vælge mellem at formidle et ledigt job til én, der allerede har et deltidsjob, eller til én, der er fuldtidsledig, så kræver det ikke den store psykologiske indsigt at forudse, at vedkommende, der er fuldtidsledig, som udgangspunkt er mest motiveret for at tage det job, der står åbent. Selvfølgelig skal vi også lægge pres på dem, der modtager supplerende dagpenge og dermed teste deres rådighed, men så er spørgsmålet, om vi bedst tester den rådighed via ordinær formidling eller på andre måder, f.eks. ved hjælp af udsigten til en aktivering, siger han. Beskæftigelsesministeren besluttede i slutningen af august, at a-kasserne skulle rådighedsvurdere deltidsansatte på supplerende dagpenge, hvis de havde kompetencer inden for et flaskehalsområde.

5 19. oktober 26 Side Rådighed Rigsrevisionen undersøger lediges rådighed Rådighedsvurderingen af de ledige sættes nu under lup af Rigsrevisionen, der har indledt en forundersøgelse af tre a- kasser. Hver fjerde ledig står, efter eget udsagn, ikke reelt til rådighed for arbejdsmarkedet Rigsrevisionen vil nu se a-kasser, kommuner og AF efter i sømmene for at få undersøgt, om rådighedsvurderinger af de ledige foregår efter bogen. I første omgang er Rigsrevisionen begyndt på en såkaldt forundersøgelse, hvor Faglig Fælles Akasse, Danske Sundhedsorganisationers A-kasse og Frie Funktionærers A-kasser er udpeget til at deltage. Forundersøgelsen skal give Rigsrevisionen tilstrækkelig information om området til at beslutte, om der er grundlag for at gennemføre en mere tilbundsgående undersøgelse. Henover sommeren har der i medierne været flere eksempler på, at arbejdsgivere har haft vanskeligt ved at rekruttere - også selv om de gik gennem de officielle offentlige kanaler. I ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda er det blandt andet beskrevet, hvordan en formidling af 11 ledige til ansættelse som postbude endte med, at 5 mødte frem til informationsmøde. Ifølge rigsrevisor Henrik Otbo er det dog ikke de aktuelle sager, der har ført til beslutningen om at sætte lup på rådighedsvurderingerne. Der er tale om en samlet vurdering, og det er en sag, som Rigsrevisionen har taget op af egen drift. Det er en beslutning, Mange unge og ældre står ikke til rådighed Ledige, pct., 25 Ønsker ikke arbejde Søger ikke arbejde Kan ikke påbegynde arbejde 15-24år 25-29år 3-49år 5-59år 6-66år Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik, AKU Seks procent af de yngste ledige kan ikke påbegynde et arbejde, 12 procent søger ikke, og 2 procent ønsker slet ikke et job. Også blandt de ældste ledige er der en stor andel, der ikke ønsker sig et arbejde og dermed ikke står reelt til rådighed. Kun 3 ud af 4 står til rådighed Pct., 25 Vil have arbejde Har inden for de sidste 4 uger søgt aktivt? Kan begynde på et nyt arbejde inden for 2 uger? I alt ledige, der reelt står til rådighed Ja 88 Ja 76 Ja 73 Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik, AKU Ledige 1 Nej 12 Nej 13 Nej 3 som chefer og medarbejdere har taget i fællesskab, og overvejelserne begyndte før de pågældende sager blev omtalt i pressen, siger Henrik Otbo. Arbejdsdirektoratet undersøger løbende a-kassernes rådighedsvurdering med stikprøver. Ifølge den seneste opgørelse var der kun fejl i 3,2 pct. af sagerne i a-kasserne, men samtidig viser andre undersøgelser, at det er hver fjerde ledig, som, efter eget udsagn, ikke står reelt til rådighed for et job. Det er a-kassernes og kommunernes administration af reglerne om lediges rådighed for arbejdsmarkedet, som skal undersøges. Blandt andet skal der ses på forhold forud for en rådighedsvurdering, såsom indplacering i de såkaldte matchgrupper, hvor ledige er inddelt efter arbejdsmarkedsparathed. Rigsrevisionen vil også se nærmere på samspillet mellem aktørerne. Blandt andet på udvekslingen af informationer og rådgivning. Med det pres, som er på arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at der ikke er nogen huller i systemet. Vi har også set sager, hvor forløbet ikke har været tilfredsstillende. Derfor er det godt, at Rigsrevisionen går i gang med en undersøgelse. Det er også Rigsrevisionens opgave at komme rundt i alle hjørner, siger Jens Vibjerg, arbejdsmarkedsordfører for Venstre. 73

6 19. oktober 26 Side 6 Grundskolen 1. klasse på efterskole populært En uændret andel af 9. klasseelever tager 1. klasse på efterskolerne. Men det har ingen faglig værdi at tage en 1. klasse, mener Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Han foreslår en målretning af tilbuddet Selv om 1. klasse ikke giver eleverne flere faglige resultater, er der en uændret andel på knap 23 procent af 9. klasseeleverne, som tager en 1. klasse på en efterskole. Det viser nye foreløbige tal fra Danmarks Statistik, der også afslører, at andelen af 9. klasseelever, som vælger 1. klasse i folkeskolen, er faldet støt fra 37,9 procent i 2 til 29,5 procent i 26. Niels Egelund, institutleder ved Danmarks Pædagogiske Universitet, mener, at 1. klasse generelt set er spild af tid. Jeg synes, at det er en dårlig idé at tage en 1. klasse - også hvis det sker på en efterskole. Vi kan i PISA-undersøgelserne ikke finde nogen faglig værdi ved, at eleverne tager en 1. klasse. Rent fagligt er der ingen gevinst, siger Niels Egelund. Han peger på, at Danmark er det eneste land i verden med et tilbud om 1. klasse, og ham bekendt er unge i andre lande i stand til at vælge ungdomsuddannelse uden et lignende tilbud. 1. klasse bør laves om til et tilbud, som forbereder de allersvageste elever til erhvervsuddannelserne. Det burde fungere som en brobygning til erhvervslivet. 1. klasse på en efterskole er et attraktivt Andel elever der fortsætter fra 9.klasse i 1.klasse Pct. På folke- og friskoler På efterskole Kilde: UNI-C 52 procent af en årgang elever fra 9. klasse valgte i år et ekstra skoleår i 1. klasse. De 29,5 procent tog folkeskolens 1. klasse, mens 22,5 procent valgte efterskolens tilbud. I antal svarer det til, at 15. tog 1. klasse på efterskole, mens knap 19. gjorde det i folkeskolen. tilbud for eleverne selv, men samfundsøkonomisk mister vi meget, siger Niels Egelund. 1. klasse koster samfundet 3,5 milliarder kroner. Det koster 4. kroner mere pr. år at have en elev på efterskole end i den almindelige folkeskole. Eva Hofman-Bang, direktør for CPH West, erhvervsskolen for Københavns vestegn, er enig i, at der skal fokuseres i 1. klasse. Der er efter min opfattelse sket en styrkelse af det faglige indhold i 1. klasse de sidste ti år. Men hvis vi kigger på den svage del af gruppen, ønsker vi en yderligere styrkelse af det faglige. Vi får desværre stadig mange unge med meget svage faglige og sociale kompetencer, siger Eva Hofman-Bang. Venstre har tidligere anbefalet, at 1. klasse helt blev afskaffet i sin nuværende form. I dag mener Tina Nedergaard, uddannelsespolitisk ordfører for Venstre, at der skal stilles krav til undervisningen på efterskolerne, så den målrettes elevernes behov. Men der er ikke et politisk flertal for det. Vi har en samlet opposition mod os. Det er afgørende, at 1. klasse målrettes, og vi vil styrke vejledningen, så der kan uddannes efter behov, siger Tina Nedergaard. I oppositionen sidder Christine Antorini, uddannelsesordfører for Socialdemokratiet. Hun vil gerne gøre 1. klasse mere faglig, men mener ikke, at det kun handler om faglighed. Vi har foreslået obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelserne på efterskolernes 1. klasser. Jeg mener, at man får meget andet med i bagagen fra en efterskole. Vi vil gerne arbejde videre med den faglige opstramning, men vi skal gøre gruppen af svage elever mindre allerede i folkeskolen, siger hun.

7 19. oktober 26 Side A-kasser Ministeren giver begmand til a-kasser Arbejdsdirektoratet får nu til opgave at kontrollere, om sygeplejerskernes og lærernes a-kasser bruger reglerne om, at ledige skal stå til rådighed, på den rigtige måde. Lærernes og sygeplejerskernes a-kasser er under mistanke for ikke at være gode nok til at håndhæve reglen om, at deres ledige medlemmer altid skal stå klar til at tage et arbejde. Beskæftigelsesministeren har nu bedt Arbejdsdirektoratet om at vurdere, om de to a-kasser tolker reglerne for rådighed rigtigt. Lærernes og sygeplejerskernes a-kasser offentliggjorde i september en undersøgelse, der viste, at når der stadig kunne være ledige sygeplejersker og lærere på trods af mangel på netop den type medarbejdere, så var det helt naturligt. Det skyldtes, at de ledige havde problemer med helbredet, med at få passet deres børn eller med at klare transport til en arbejdsplads, sagde undersøgelsen. Men at have problemer med transport og børnepasning er ifølge lovgivningen ikke en ordenlig undskyldning for ikke at stå til rådighed. Ministeren mener derfor, at undersøgelsen rejser tvivl om håndhævelsen og beder Arbejdsdirektoratet om at indhente en redegørelse fra de to a- kasser og samtidigt indskærpe reglerne over for dem. Når a-kassernes redegørelse foreligger, vil der blive taget stilling til, om der skal iværksættes en særlig tilsynsmæssig indsats over for de to a-kasser, skriver ministeren til slut i et svar til Folketinget, der er stillet i et 2-spørgsmål. Ekspert: En begmand Torben Beck Jørgensen, professor i offentlig forvaltning og organisation fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, kalder det et rigtigt ubehageligt brev for a-kasserne. Den ordlyd betragter jeg som relativ skrap. Og bemærkningen om, at der muligvis skal iværksættes en særlig tilsynsmæssig indsats, synes jeg skærper tonen og gør det rigtigt ubehageligt, siger han. Han mener, at man godt kan tale om en begmand fra ministeren til de to a- kasser. Sygeplejerskerne: Ingen problemer Foreløbigt har kun sygeplejerskernes a- kasse indleveret den efterspurgte redegørelse. Fristen er den 28. oktober. I Danske Sundhedsorganisationers A- kasse mener direktør Merete Nedergaard, at det er helt naturligt, at ministeren, som følge af et 2 spørgsmål, beder Arbejdsdirektoratet om at udføre tilsyn. Vi har nu afleveret redegørelsen, som der er blevet bedt om. Vi har beskrevet, hvordan vi administrerer rådighedsreglerne til Arbejdsdirektoratet, siger hun. Merete Nedergaard har svært ved at vurdere, hvordan sagen ender med al den opmærksomhed, der er omkring netop rådighed for tiden.

8 19. oktober 26 Side Sygefravær Lavere sygefravær vil give 1.2 pædagoger Pædagogernes sygefravær er så højt, at det vil svare til fuldtidsstillinger, hvis sygefraværet faldt til folkeskolelærernes niveau. Hvis det kunne lykkes at mindske pædagogernes og pædagogmedhjælpernes sygefravær, så det endte på niveau med folkeskolelærernes, ville det svare til, at der kom flere fuldtidsansatte pædagoger og pædagogmedhjælpere ud på daginstitutionerne. Det vil give en potentiel besparelse på 35 mio. kr. alene målt på lønnen. Dertil kommer en ukendt besparelse fra færre vikartimer. Pædagogernes sygefravær er nemlig ca. 5 procent højere end lærenes. Det viser en beregning, ArbejdsMarkeds- Politisk Agenda har foretaget ud fra den helt nye fraværsstatistik fra Det Fælleskommunale Løndatakontor. I BUPL kalder faglig sekretær Lasse Bjerg Jørgensen de et interessant tal. Det er jo et væsentligt antal, og vi mener selv, at der mangler 9. pædagoger i de danske institutioner, så der kunne vi lige skrælle over 1 procent af. Men det er jo en omvendt måde at regne på, for årsagen til det høje sygefravær er et dårligt arbejdsmiljø på grund af en for lille bemanding. Pædagoger passer flere børn i dag og har desuden fået en række centralt definerede opgaver, der trækker tiden væk fra børnene. Det giver stress og dermed sygefravær, siger han. Sygefravær kan nedbringes I Foreningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, der organiserer selvejende institutioner med egen bestyrelse, mener direktør Svend Erik Christiansen, at pædagogernes sygefravær godt kan nedbringes. Vi har ikke konkret statistik, men jeg mener, at vi har et lavere sygefravær i vores institutioner. Det skyldes i høj grad, at i de selvejende institutioner har forældrebestyrelsen et arbejdsgiveransvar, i modsætning til kommunale institutioner, hvor de kun er rådgivende. Dertil kommer, at pædagogerne selv er repræsenteret i vores forældrebestyrelser og dermed får Pædagoger mere syge Fravær pr. helårsansat, kalenderdage Pædagoger Lærere Pædagogmedhjælpere Kilde:"Fraværsstatistik 25 for den kommunale sektor", Det Fælleskommunale Løndatakontor, 26. mere indflydelse. Den konstruktion, mener jeg, giver mere nærvær, korpsånd og indflydelse og dermed lavere sygefravær, siger han. I Kommunernes Landsforening har man igangsat et projekt, som skal afdække kommunernes praksis i arbejdet med sygefraværet generelt - blandt andet for at se på, hvad der gøres for at fastholde medarbejdere og forebygge sygdomsforløb. Ifølge chefkonsulent Frank Hedegaard er det et fokusområde i kommunerne. Det er vigtigt, at man arbejder på at nedbringe sygefraværet, da der både er økonomi og trivsel i det. Men man skal samtidig huske på, at der er objektive grunde til, at pædagogerne har højere sygefravær end skolelærerne. I daginstitutionerne tørrer pædagogerne næse på børnene, sidder med dem osv. - det gør dem altså mere udsatte, siger Frank Hedegaard.

AGENDA. Det er kun tilfældet for 39 procent af de offentligt ansatte kvinder.

AGENDA. Det er kun tilfældet for 39 procent af de offentligt ansatte kvinder. 26. april 27 7 Ansættelse Med dags varsel kan flertallet af de privatansatte børneforældre selv ændre arbejdstiden med op til to timer. Det gælder kun for et mindretal af de offentligt ansatte. 8 7 6 5

Læs mere

AGENDA. Overraskende Det er en overraskende positiv udvikling, mener vismand og professor i nationaløkonomi

AGENDA. Overraskende Det er en overraskende positiv udvikling, mener vismand og professor i nationaløkonomi 26. januar 2006 1 Integration Under den seneste lavkonjunktur på arbejdsmarkedet lykkedes det højst overraskende indvandrerne at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Det viser en specialkørsel fra Danmarks

Læs mere

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel 8. OKTOBER 1998 17 LANGTIDSSYGE Kommunalt storforbrug af 120-dages regel Den offentlige sektor formår kun i meget ringe omfang at udvise fleksibilitet over for langtidssyge medarbejdere, som i stedet afskediges

Læs mere

AGENDA. Dermed forhindrer kommunerne, at den

AGENDA. Dermed forhindrer kommunerne, at den 7. juni 27 1 Arbejdstid Forældre bruger i stor stil feriedage for at klare institutionernes lukkedage. LO mener, at kommunerne inddrager den fleksibilitet, der er opnået ved forhandlingsbordene. Feriedage

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft er en job-motor

Udenlandsk arbejdskraft er en job-motor 2. JUNI 200 12 BESKÆFTIGELSE Udenlandsk arbejdskraft skaber en merbeskæftigelse på 2,5 person, viser tysk undersøgelse. Den tyske Green Cardordning skaber arbejdspladser til andre end dem, der får job

Læs mere

Fagforeninger får flere på førtidspension

Fagforeninger får flere på førtidspension 5. DECEMBER 2002 20 FØRTIDSPENSION Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, når de undervejs samarbejder med fagforeninger eller frivillige organisationer, viser en ny SFI-rapport, der offentliggøres

Læs mere

AGENDA 12. Nytilkomne flygtninge får oftere job

AGENDA 12. Nytilkomne flygtninge får oftere job 29. juni 26 12 Integration Starthjælp, tidlig indsats og flere års fokus på integrationen af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet giver resultater. Grupper, som har været kortest tid i landet,

Læs mere

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Resumé, program og skriftlige oplæg fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 25. februar 2009 1 Høring

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Juni 2013 2013 Alle unge vil gerne have et godt liv Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

Læs mere

18.9.09 36. årgang. Når Frank bliver overborgmester. Bente Jensen: En tidlig indsats virker. Børnekliniken Ung i København

18.9.09 36. årgang. Når Frank bliver overborgmester. Bente Jensen: En tidlig indsats virker. Børnekliniken Ung i København Når Frank bliver overborgmester Bente Jensen: En tidlig indsats virker 11 18.9.09 36. årgang Børnekliniken Ung i København indhold LFS, Rosenvængets Allé 16 2100 København Ø Telefon: 35 44 45 46 Fax: 35

Læs mere

ET KLAP PÅ SKULDEREN DEMOKRATIET TIL DEBAT DS MØDTES TIL REP 10 18 FAR OG BROR ER BIGBROTHER INDVANDRERPIGER OVERVÅGES TÆT 16

ET KLAP PÅ SKULDEREN DEMOKRATIET TIL DEBAT DS MØDTES TIL REP 10 18 FAR OG BROR ER BIGBROTHER INDVANDRERPIGER OVERVÅGES TÆT 16 19 9. december 2010 TR FÅR ROS OG INDFLYDELSE ET KLAP PÅ SKULDEREN DEMOKRATIET TIL DEBAT DS MØDTES TIL REP 10 18 FAR OG BROR ER BIGBROTHER INDVANDRERPIGER OVERVÅGES TÆT 16 TAL TIL DIN PC INDTAL DIN JOURNAL

Læs mere

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n LO SNYHEDSBREV 24 1998 Tværfaglig jobanvisning I n d h o l d s f o rt e g n e l s e A-kasser ikke en stopklods i arbejdsmarkedspolitikken..... 1 Godt 114.000 a-kassemedlemmer skifter hvert år a-kasse.

Læs mere

Ældre får lige så ofte arbejde som unge

Ældre får lige så ofte arbejde som unge 2. JUNI 25 9 BESKÆFTIGELSE Ældre får lige så ofte arbejde som unge Ældre ledige, som AF henviser til en jobsamtale, får lige så ofte jobbet, som unge gør. Det er nemt at få folk over 45 år i arbejde, siger

Læs mere

Kommuner lever ikke op til integrationsloven

Kommuner lever ikke op til integrationsloven 16. OKTOBER 3 16 For mange kommuner er landets love og regler tilsyneladende ikke det, de indretter deres integration af indvandrere efter, viser analyse. Kommuner lever ikke op til integrationsloven En

Læs mere

Psykisk syge udskrives for tidligt

Psykisk syge udskrives for tidligt 02 04: Kommunal psykiatri under hårdt pres 08: Kommuner: Glem ikke socialpsykiatrien 10: Eksamensbeviser lander geografisk skævt 13: Kommuner i kø for at rive gamle rønner ned 15: Hver fjerde private praktikplads

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

dm faktor 4 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, NR. 1 18. JANUAR 2013

dm faktor 4 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, NR. 1 18. JANUAR 2013 dm faktor 4 NR. 1 18. JANUAR 2013 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, DELTIDSANSATTE OG ARBEJDSSØGENDE Ledige uden dagpenge sikres uddannelse 45 CBS opretter kurser til ledige akademikere 46 Regeringen

Læs mere

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER MAGASIN OM HANDLINGSPLANER JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER SÅDAN LAVER DU EN HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLANEN I PRAKSIS FIRE KOMMUNERS ERFARINGER MATCH 4 FAST ARBEJDE EFTER ÅR PÅ KONTANTHJÆLP VELVILJE

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

HUN LØBER FOR LIVSGLÆDEN

HUN LØBER FOR LIVSGLÆDEN 17 11. november 2010 MARATON-SOCIALRÅDGIVER HUN LØBER FOR LIVSGLÆDEN PROFESSIONS- ETIK PÅ VEJ ETIK ER VIGTIG NÅR VELFÆRDEN PRESSES 14 MORGENLUFT I KØBENHAVN BORGERNE STADIG FORTABTE, MEN BEDRE ARBEJDSMILJØ

Læs mere

et mønstereksempel beskæftigelses politik

et mønstereksempel beskæftigelses politik A Nyhedsavis nr. 10 jun 2013 Carsten Koch (th) og HK/Kommunals næstformand, Mads Samsing, fik mange input fra medarbejderne under deres rundtur på Job- og Vækstcentret i Middelfart. Middelfart jobcenter

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen CASA Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager!

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! 06/14 SOCIALRÅDGIVEREN Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! tema om misbrug det starter med en joint Borgeren skal fortjene sin ydelse Den aktive arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL

Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Forord For første gang i næsten 100 år oplever Danmark, at den erhvervsaktive del af befolkningen

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere