Udvikling af indhold i Greve Idræt Akademi: Træning af specifikke målgrupper i foreningsbaserede Fitnesscentre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af indhold i Greve Idræt Akademi: Træning af specifikke målgrupper i foreningsbaserede Fitnesscentre"

Transkript

1 Udvikling af indhold i Greve Idræt Akademi: Træning af specifikke målgrupper i foreningsbaserede Fitnesscentre 1: Arbejdsfelt Det overordnede formål med denne uddannelse er, at kvalificere idræts instruktører / trænere til et niveau hvor de, i foreningsbaserede fitnesscentre, kan indgå og fungere som trænere i forbindelse med partnerskaber mellem kommune og frivillig forening omhandlende træning af specifikke målgrupper. Uddannelsen er opbygget af en almen grunduddannelse (efterfølgende benævnt: grunduddannelsen), hvor undervisningen omfatter menneskets anatomi og fysiologi relateret til brugen af de i et Fitnesscenter værende redskaber til træning af styrke, kondition, opvarmning, udstrækning m.m. samt udarbejdelse af træningsprogrammer. Derefter videre uddannes instruktørerne indenfor de specifikke områder den enkelte kommune og idrætsforening efterspørger i forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftaler (efterfølgende benævnt: specifikke målgrupper). For at opfylde uddannelsens kvalitative formål, i forhold til kommunale partnerskaber, lægges der endvidere vægt på, at de instruktører der gennemfører uddannelsesforløbet, og modtager uddannelsesbevis, besidder de nødvendige kvalifikationer. Derfor afsluttes alle uddannelsens niveauer og specifikke overbygnings moduler med en teoretisk og praktisk eksamination. 2a: Grunduddannelsens målgrupper og fokusområde Når kursisterne har gennemført og bestået grunduddannelsen, er de kvalificerede til at undervise raske borgere i forenings baserede fitness centre. Der lægges vægt på, at kursisterne erhverver sig undervisningserfaring, på ca. 100 instruktions timer, inden de kan tilmeldes specifikke overbygnings kurser. Primærmålgruppen efter grunduddannelsen er motionister af begge køn i alderen 15 til ca. 80 år. Flertallet er begyndere der ikke tidligere har trænet i Fitnesscenter, men et mindretal har tidligere trænet i andre Fitnesscentre og er ofte godt inde i øvelser og træningsprincipper. Primærgruppen må betegnes som meget heterogen i forhold til alder, køn, erfaring og niveau. Herudover er der ofte eliteudøvere der træner med henblik på at optimere præstationen i deres specialidræt gennem specialiserede styrke / kredsløbs programmer og/eller profylakse. Denne gruppe er oftest instrueret af deres respektive klub trænere og klub fysioterapeuter, og de medbringer træningsprogrammer udarbejdet af disse. Dette betyder at deres klub trænere / fysioterapeuter har påtaget sig ansvaret for resultater og eventuelle skader, så Fitnesstrænerens primære opgave, i forhold til denne gruppe, bliver at rådgive om korrekt anvendelse og sikre materiellet mod overlast. Grunduddannelsen indeholder ikke træning af specifikke målgrupper, dog ligger det indenfor grunduddannelsens arbejdsområde at vejlede og udarbejde træningsprogrammer i forhold til adipositas (overvægt). 2b: Overbygningsuddannelsernes målgrupper og fokusområder. Omhandler borgere med specifikke sygdomme og/eller skader. En del har været gennem et forudgående rehabiliterings forløb hvor de har modtaget instruktion, nogle kommer på eget initiativ og andre bliver visiteret i forbindelse med kommunale samarbejdsaftaler. Gruppen er erfaringsmæssigt ligeligt fordelt på køn med en lille overvægt af kvinder. Alderen er sjældent under 40 år og kan være over 90 år. Overførelsesværdien fra rehabiliterings træning til træning i Fitnesscenter er oftest lille, så denne gruppe kræver generelt kvalificeret vejledning og en bred specifik viden, der strækker sig ud over grund uddannelses pensum. Overbygningsuddannelserne sigter derfor mod at kvalificere instruktørerne til at 1

2 vejlede ud fra programmer og principper udarbejdet af interne og/eller eksterne fagpersoner samt til at undervise og vejlede specifikke målgrupper. Disse målgrupper kan være patienter indenfor mange kategorien f.eks. apoplexia, artrose, cancer, depression, diabetes 1 og 2, fibromyalgi, hjertesygdomme, hypertension, kronisk obstruktiv lungesygdom, osteoporose m.m. samt kunstige led. Ofte lider denne gruppe af 2 eller flere sygdomme / skavanker. På baggrund af aftale med Center for sundhed, Hjemmeplejen og Træningsenheden i Greve kommune, vil overbygningsuddannelserne indledningsvis omhandle træning af Kol, Hjerte og Diabetes patienter. 3: Arbejdsområder og emner Instruktørens arbejdsopgaver bliver dermed følgende: at modtage, vejlede og registrere nye medlemmer. at udarbejde træningsprogrammer i forhold til brugerens ønsker, behov, udvikling og begrænsninger. at demonstrere, forklare og supervisere alle øvelser i styrketræningsmaskiner. at demonstrere, forklare og supervisere alle øvelser i kredsløbstræningsmaskiner. at demonstrere, forklare og supervisere udvalgte øvelser med frie vægte, kabler og stænger. at demonstrere, forklare og supervisere udvalgte øvelser med bolde, elastikker, stropper m.m. at teste medlemmernes styrke RM, udholdenhed og HR på de i centret værende maskiner. at vejlede i forhold til overvægt at vejlede og træne specifikke målgrupper indenfor de områder instruktøren er uddannet til. 4: Instruktørens kompetencer For at løse disse arbejdsopgaver skal instruktøren: 1. Grundlæggende have viden og forståelse for hvordan kroppen er opbygget (anatomi), hvordan den fungerer (biomekanik), og hvorfor den fungerer (fysiologi). 2. Have viden og forståelse for hvordan kroppen reagerer på stimuli (adaptioner og træningslære) herunder opbygning / nedbrydning, opvarmning / skader, ernæring / doping m.m. 3. Have grundig kenskab til maskinernes og andet materiels anvendelse / begrænsninger, teknik og indstillinger, indbyggede programmer m.m. 4. Have viden om test og testmetoder i forhold til træningsplanlægning og udarbejdelse af programmer. 5. Have viden om de i denne uddannelse udvalgte livssygdomme og hvilke træningsmængder og træningstyper der giver den optimale evidens. 6. Kunne demonstrere, forklare og supervisere alle øvelser i styrketræningsmaskiner. 7. Kunne demonstrere, forklare og supervisere alle øvelser i kredsløbstræningsmaskiner. 8. Kunne demonstrere, forklare og supervisere udvalgte øvelser med frie vægte, kabler og stænger. 9. Kunne demonstrere, forklare og supervisere udvalgte øvelser med bolde, elastikker, stropper m.m. 10. Kunne teste medlemmernes styrke RM, udholdenhed og HR på de i centret værende maskiner. 11. Vejlede i forhold til overvægt 12. Kunne vejlede og træne specifikke målgrupper indenfor de områder instruktøren er uddannet til. 5: Udbyttebeskrivelser Uddannelsen er opbygget som beskrevet i vedlagte bilag. Den består af et grundkursus modul (10 lektioner), et styrketræningsmodul (40 lektioner) og et kredsløbstræningsmodul (30 lektioner) samt tre hjemme gruppeopgaver (30 lektioner) i alt 110 lektioner. 2

3 Når instruktøren har gennemført dette forløb, og bestået den afsluttende praktiske og teoretiske eksamen, har kursisten erhvervet de i pkt. 4. beskrevne kompetencer og dermed kvalificeret til at undervise l foreningsbaserede fitnesscentre. Han / hun kan udarbejde træningsprogrammer ud fra udøverens behov, ønsker og aktuelle niveau. Demonstrere og forklare korrekt udførelse i forhold til det enkelte redskab, stimuli og skadesrisiko. Redegøre for hvilke muskler og egenskaber der trænes, hvordan musklerne arbejder og hvilke energisystemer der dominerer træningen. Når instruktøren har gennemgået og bestået en uddannelse indenfor et specifikt sygdomsområde, kan han vejlede og træne personer indenfor dette område (og kun dette område). 6: indholdsbeskrivelse Grunduddannelsen består som beskrevet i pkt. 5. af 3 moduler. 1. Et grundmodul baseret på emnehæftet fysisk træning. Dette kursus afsluttes med en skriftlig optagelsesprøve. Dette kursus er ikke obligatorisk, kursister der har erhvervet nødvendig viden fra anden uddannelse, kan gå direkte til optagelsesprøven. 2. Et styrketræningsmodul der er beskrevet i Bilag Et kredsløbstræningsmodul der beskrives på baggrund grundkursets og styrketrænings modulernes evaluering. Bilag At kursisten er uddannet til at undervise som Fitnessinstruktør betyder ikke, at han / hun er færdiguddannede. Der er mulighed for videreuddannelse gennem deltagelse på kurser som beskrevet vedlagte uddannelseshus. Uddannelseshuset er ikke statisk, det kan løbende suppleres med relevante moduler. Bilag 1. Eksempler: alle DIFs emne kurser kan tilbydes. 5. Tre overbygningskurser omhandlende træning af Kol, Hjerte og Diabetes patienter. Disse overbygningskursers pensum udarbejdes i samarbejde med træningsenheden i Greve kommune samt de tre patientforeninger. Vedlagte bilag: Bilag 1. Uddannelseshus hvor grunduddannelsen er markeret med blå skygge. Eksempler på videreuddannelser er markeret med grå skygge. Bilag 2. Styrketrænings modul: Indholdsbeskrivelse Bilag 3. Kredsløbstræningsmodul: Indholdsbeskrivelse. Bilag 4. Træning af KOL patienter (udarbejdes efterfølgende) Bilag 5. Træning af Hjertepatienter (udarbejdes efterfølgende) Bilag 6. Træning af Diabetes patienter (udarbejdes efterfølgende) 3

4 Bilag 1. Træning af specifikke målgrupper: De enkelte emners indhold og varighed tilrettelægges i samarbejde med Greves kommunale træningsenhed samt relevante patientforeninger. Styrketræning ISBN: ISBN: ISBN: Lektioner 4 dage + 10 Hjemme- lektioner Bilag:2 Kredsløbstræning Aerob + Anaerob ISBN: ISBN: Testning: max HR 30 Lektioner 3 dage + 10 Hjemme- lektioner Bilag:3 Adgangsgivende Skriftlig prøve + 10 Hjemme- lektioner Testning Iltoptagelse med Fittmate. VO2 og Laktat 8 Lektioner Frie vægte Stænger Kabler Håndvægte 16 Lektioner 2 dage Kettelbelt Medicinbolde 8 lektioner Slyngtræning TRX Junglesport Ringe Trapez m.m. 10 lektioner Bolde Store bolde Redondo bolde Mini bolde Medicinbolde Grundkursus Fysisk Træning ISBN: Bevægeligheds- træning. ISBN: Idrætsskader ISBN: Idrætsmassage ISBN: Åben tilmelding Åben tilmelding Åben tilmelding Åben tilmelding Åben tilmelding Åben tilmelding 4

5 Greve Idræts Akademis instruktør grunduddannelse: Styrketræning. Bilag 2 4 moduler a 10 x 45 minutter 1. modul m.m. Registrering, velkomst, uddannelseshus og Deltagerliste Navnekort repræsentation. Udlevering af litteratur. Deltagerliste Lektion nr :30-11:15 Lektion nr. 2. Ben, hofters og sædets anatomi som Anatomi og Skelet introduktion til bevægelsesanalyse. styrke Muskelmodel Ben, hofters og sædets anatomi som Anatomi og Skema: navn, introduktion til bevægelsesanalyse. styrke hæfter, funktion Bevægelsesanalyser i grupper Ovenstående: Analyseskema A Fremlæggelse af bevægelsesanalyser Gennemgang underekstremiteternes øvelser Demonstration og indøvelse af underekstremiteternes øvelser i 2 grupper. Undervisning af underekstremiteternes øvelser i grupper af 2 personer Spørgsmål begge veje. Tak for i dag. Anatomi og styrke Anatomi og styrke Anatomi og styrke Analyseskema A Kontrol? A 2. modul Lektion nr. 3. Lektion nr. 4. Ryggens og mavens anatomi som Skelet introduktion til bevægelsesanalyse. Muskelmodel Ryggens og mavens anatomi som Skema: navn, introduktion til bevægelsesanalyse. hæfter, funktion Bevægelsesanalyse i grupper Analyseskema B 12:45-13:30 Frokost i restauranten Bevægelsesanalyse i grupper og Fremlæggelse af bevægelsesanalyser Gennemgang ryggens og mavens øvelser Demonstration og indøvelse af ryggens og mavens øvelser i 2 grupper. Undervisning af ryggens og mavens øvelser i grupper af 2 personer Spørgsmål begge veje. Udlevering af hjemmeopgaver. Tak for i dag. Analyseskema B Analyseskema B Kontrol? B Hjemmeopgaver 5

6 3. modul Styrketræningsrelateret fysiologi og basal Styrketræning Hjemmeopgave Lektion nr. 5. Powerpoint Lektion nr.6. Skuldre og armens anatomi Skelet som introduktion til bevægelsesanalyse Muskelmodel Skuldre og armens anatomi som introduktion Skema: navn, til bevægelsesanalyse. hæfter, funktion Bevægelsesanalyse i grupper Styrketræning 12:45-13:30 Frokost i restauranten Bevægelsesanalyse i grupper og Fremlæggelse af bevægelsesanalyser Gennemgang overekstremiteternes øvelser Demonstration og indøvelse af overekstremiteternes øvelser i 2 grupper. Undervisning i overekstremiteternes øvelser i grupper af 2 personer Rettelse af hjemmeopgave. Spørgsmål begge veje og opsamling. Tak for i dag. Analyseskema C Kontrol? C 4. modul Testning af RM på udvalgte maskiner i Styrketræning grupper af 2 personer Metoder i praksis: Bodybilding, Esplosivtet, Styrketræning Fitnesscenter Excentrisk træning m.m. Programlægning i praksis på baggrund af Styrketræning Personprofiler beskrevne person profiler og RM test Demonstration og indøvelse af core øvelser. Fitnesscenter Gulv m. måtter. Indøvelse og undervisning af core øvelser. Fitnesscenter Gulv m. måtter. Adipositas: Definitioner - årsag/udbredelse anatomi / fysiologi følgesygdomme. Adipositas: Forebyggelse og behandling. Adipositas: isbn Adipositas: isbn Vægt målebånd Fedt % måleudstyr. Evaluering af uddannelsen og spørgetid inden Evalueringsskema afsluttende prøver. Kontrol? D Afsluttende praktiske prøver i 2 grupper Praktisk pensum 16 spørgsmål. Hver kursist eksamineres i 5. min. Træk et kort Afsluttende skriftlig prøve Skriftligt pensum Afsluttende prøve. 6

7 Greve Idræts Akademi grunduddannelse: Kredsløbstræning 3 moduler a 10 x 45 minutter Bilag 3 1. modul. m.m. Registrering, velkomst, Udlevering af Emnehæfter og Deltagerliste litteratur og aflevering af hjemmeopgave bilag: ISBN og Respiration, kredsløb, muskelfibre, Aerob træning Powerpoint energiomsætning, substrater, træthed m.m. Lektion nr. 1. Fysiske krav, målsætning, træningsområder, Aerob træning Powerpoint opvarmning, træningsformer m.m. Lektion nr. 2 Træningsprincipper, anvendelse af puls, Aerob træning Powerpoint intensitets områder m.m. Lektion nr. 3 Praktik: Lav moderat og højintensitets Aerob træning Træningstøj træning med efterfølgende diskussion. Effekter af aerob træning Aerob træning Powerpoint Lektion nr. 4 Træningsplanlægning og oplæg til gruppe- Aerob træning Powerpoint arbejde. Lektion nr. 5 Gruppeopgave Gruppeopgave Aerob Gruppeopgave præstationsevne Gruppeopgave fortsat samt fremlæggelse, Anatomi og styrke Gruppeopgave diskussion og evaluering modul Spørgsmål begge veje. Kontrol spørgsmål Tak for i dag. A Anaerob energiomsætning. Substrater, Anaerob træning Powerpoint træthed m.m. Lektion nr. 1 Fysisk træning. Kravs specifikation, Anaerob træning Powerpoint træningsområder, restriktion m.m. Lektion nr. 2. Træningsprincipper. Hurtighed Aerob træning Powerpoint produktions tolerance træning m.m. Lektion nr. 3 Anaerobe trænings effekter. Fysiske Aerob træning Powerpoint tilpasninger Lektion nr. 4 Praktik: Hurtighed, produktions, tolerance Anaerob træning Træningstøj træning med efterfølgende diskussion. Effekter af aerob træning og oplæg til Anaerob træning Powerpoint gruppearbejde Lektion nr. 5 Gruppeopgave Gruppeopgave Aerob træning Gruppeopgave Gruppeopgave fortsat samt fremlæggelse, diskussion og evaluering Kredsløbsmaskinernes programmer, muligheder og anvendelse Overførsel af teoretisk viden til de i Fitness centret værende maskiner. Slut Anaerob præstationsevne Udvalgte maskine manualer. Aerob og anaerob præstatoonsevne 7

8 3. modul Registrering, velkomst, Udlevering af Testning ISBN Powerpoint litteratur. Testning hvorfor? Hvad er test? Test procedure. Testmetoder. Testning ISBN Powerpoint Testområder. Testprogrammer Demonstration af 3 test med fokus på Senior Fitness test Stole, kegler, afvikling og fejlkilder stopur, cm mål. Praktik: Alle kursister gennemfører og leder Fitness Testning Kan varieres efter 3 test lokalitet. Vurdering af testresultater, beregninger Egne m.m. Måling og vurdering af Kropsmål og testresultater. BMI, vægt og puls Vægt, målebånd m.m. Måling af fedt %. Elektronisk Skinfold Se under emne Afvikling, fejlkilder, sammenligning m.m. Måling af blodtryk. Elektronisk manuel Se under emne Afvikling, fejlkilder, sammenligning m.m. HR max. Test på løbebånd og cykel Pulsmåler, cykel, løbebånd Afsluttende praktisk prøve i 2 grupper. Praktisk pensum 8 spørgsmål. Træk et kort foretag en test Træk et kort Afsluttende skriftlig prøve. Skriftligt pensum Evaluering og tak for denne gang. Skriftlige prøver rettes efterfølgende. Resultat sendes til kursisterne senest 14 dage fra kursets afslutning. De der består kredsløbsmodulet modtager samtidig kursusbevis. Vejledning i forhold til overvægt er ikke indplaceret i modulerne. I forbindelse med udarbejdelse af lærervejledninger vurderes det om dette emne kan indarbejdes indenfor tidsrammen, eller om det skal udgå og tilbydes som overbygningskursus. 8

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Idræt, LPU 1, 1006 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 Kort navn IDRÆT LPU 1. 2. FAGETS MÅL Faget introducerer og optimerer kursistens viden, færdigheder

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2017 DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne ligger

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2015/2016 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud.

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud. AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2014/2015 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Genoptræning i praksis Genskaber leddenes fulde Mobilitet. Forbedrer stabilitet i led og core. Styrker muskler og led til et langt højere niveau end før skaden.

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV, MHV) Idræt. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år:

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV, MHV) Idræt. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV, MHV) Idræt Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget: Idræt... 3 1. Indledning:...

Læs mere

Grundtræning. Hvad er grundtræning?

Grundtræning. Hvad er grundtræning? Grundtræning Hvad er grundtræning? Træning der går ud på at forbedre en persons fysiske tilstand (præstationsevne), fx: Konditionstræning Aerob (når der er ilt nok) Anaerob (når der ikke er ilt nok) Muskeltræning

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2015 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s B-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af 5-7 ugers varighed.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,2011 Thy-Mors

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating Danmarks Rulleskøjte Union Træneruddannelser Fitness & speedskating Niveau I Niveau II Kursusstart efterår 2010 Information Idrætsudøvere - uanset alder og niveau stiller krav om et højt fagligt niveau

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Idræts- og motionskurser. Efterår 2012

Idræts- og motionskurser. Efterår 2012 Idræts- og motionskurser Efterår 2012 Redaktion Jane Have Andersen (ansvarshavende) Layout Michael ELkjær Iversen Foto Colourbox, John Thrane, Johnny Wichmann, Michelle Schubert med flere. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Frederiksberg HF Kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Torben Christensen

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2009 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s C-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af henholdsvis 6 og

Læs mere

HF s elitetræneruddannelse

HF s elitetræneruddannelse HF s elitetræneruddannelse Oversigt Dansk Håndbold Forbund s Elitetræneruddannelse blev omstruktureret i 2000. Siden er den løbende blevet opdateret og tilpasset de aktuelle krav. Denne folder beskriver

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2016/2017 Svendborg Erhvervsskole HHX Idræt C Thea Julie Rasmussen, Mette Koch Mørkenborg HH3IDRC Oversigt over gennemførte

Læs mere

Uddannelsesprogram. Træner niveau 1. Træner niveau 1

Uddannelsesprogram. Træner niveau 1. Træner niveau 1 Uddannelsesprogram 2013 1 DIF og DRF Træneruddannelse TRÆNER NIVEAU 1 Målgruppe Træner 1 uddannelsen henvender sig til ridesports interesserede personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor

Læs mere

Uddannelsesprogram. Træner niveau 1. Træner niveau 1

Uddannelsesprogram. Træner niveau 1. Træner niveau 1 Uddannelsesprogram 2013 1 DIF og DRF Træneruddannelse TRÆNER NIVEAU 1 Målgruppe Træner 1 uddannelsen henvender sig til ridesports interesserede personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby Hundahl

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2012 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s B-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af 8-10 ugers varighed.

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

FAGPLAN FOR STYRKETRÆNING UNGDOMSKOLEN GODTHÅB I HJØRRING

FAGPLAN FOR STYRKETRÆNING UNGDOMSKOLEN GODTHÅB I HJØRRING FAGPLAN FOR STYRKETRÆNING UNGDOMSKOLEN GODTHÅB I HJØRRING A. Formål: At sikre en ensartet undervisning for ungdomskolens elever og at sætte eleven istand til at gennemføre selvstændig all-round vægttræning.

Læs mere

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif.

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif. Spørgsmål rettes til Atletik Orientering Rulleskøjte Triathlon DIF Judy Jacobsen Telefon: 4326 2312 Email: judy@dansk-atletik.dk Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com Ole Knudsen

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Region Hovedstaden Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Resumé UDARBEJDET AF: Stig Mølsted, Christian Have Dall, Henrik Hansen & Nina

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan STV NOV 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan STV NOV 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan STV NOV 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn B. Kort navn STV FAGPLAN C. Formål Faget har til formål, at give kursisten viden og færdigheder således, at de selvstændigt kan

Læs mere

Bliv din egen træner

Bliv din egen træner Bliv din egen træner Hvad kræver det for at skabe motivation. Det er lysten der driver værket. Hvordan vækker man så denne interesse? Hvad skal der til? Udfordring Sundhed Glæde eller pligt Lysten Resultater

Læs mere

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER DIF s idrætsteoretiske del i Tilst og Brøndby GODE TRÆNERE KAN STARTE HER Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men også kunne planlægge træningen over tid, instruere, indtænke

Læs mere

Lærervejledning til DIF kursus: Træner1

Lærervejledning til DIF kursus: Træner1 Lærervejledning til DIF kursus: Træner1 Her kan du se de hvilke emner som skal behandles, samt hvilke fokus DIF anbefaler der lægges i undervisningen. Til nogle afsnit er der forslag til diskussionsoplæg.

Læs mere

Program. Respirationsfysioterapi Grundlæggende viden og klinisk praksis

Program. Respirationsfysioterapi Grundlæggende viden og klinisk praksis Program Respirationsfysioterapi Grundlæggende viden og klinisk praksis 22.-24. januar og 6. marts 2018 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen, lokale 11 Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Ide og formål:

Læs mere

Velkommen. www.aqua-academy.dk

Velkommen. www.aqua-academy.dk Velkommen Rikke Hjorth 15 års erfaring med at undervise aquafitness Raske og syge / varmt og koldt vand 2012 grundlagde AquAcademy Udanner Aquafitness instruktører og afholder inspirationskurser for instruktører

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Powerfull Running. Program:

Powerfull Running. Program: Powerfull Running Program: Dato: Mødested kl. 18:00 15. aug Dagnæs stadion 22. aug Caroline Lunden v/kunstmuseet. 29. aug Husodde Strand v/campingpladsen 5. sept Bygholm sø. v/campingpladsen Lovbyvej 19.

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Tekst, øvelser og tilrettelæggelse Sundheds- og idrætskonsulent Karin Schultz, Ældre Sagen

Tekst, øvelser og tilrettelæggelse Sundheds- og idrætskonsulent Karin Schultz, Ældre Sagen Tekst, øvelser og tilrettelæggelse Sundheds- og idrætskonsulent Karin Schultz, Ældre Sagen Økonomi, salg og markedsføring Markedskonsulent Søren Høyer, Ældre Sagen Øvelser, indtaling og indspilning Instruktør

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere?

Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere? Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere? Thue Kvorning, PhD, Sportsfysiolog og fysisk træner Signe Bech, cand.scient, Sportsfysiolog og fysisk træner TITEL / 6. april 2011 VI

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Skejby trivsel i verdensklasse

Gør tanke til handling VIA University College. Skejby trivsel i verdensklasse Gør tanke til handling VIA University College Skejby trivsel i verdensklasse FORÅR 2017 VIA University College 3 Skejby Trivsel i verdensklasse Ambitionerne er høje, når vi taler om sundhed og trivsel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-e Idræt C niveau Anders

Læs mere

Intro til CrossGymLøb

Intro til CrossGymLøb Intro til CrossGymLøb CrossGym er funktionel træning der bl.a. er bygget på olympiske vægtløft, redskabsgymnastik, styrketræning, frie kropsøvelser øvelser og kredsløbstræning. Træningsformen er bl.a.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Lasse Teisner

Læs mere

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter).

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Træner/seniortræneruddannelsen er en overbygning af træner1 uddannelsen, og dækker senior

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau HHX Idræt B Lærer(e) Casper Falborg

Læs mere

Information og træningsprogram til hjertepatienter

Information og træningsprogram til hjertepatienter Patientinformation Information og træningsprogram til hjertepatienter Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Rev. okt. 2010 Information om fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne

Læs mere

Dagens instruktør. Britta Boe Andersen

Dagens instruktør. Britta Boe Andersen Pulstræning Dagens program 1. Teori om pulstræning 2. Måling af hvile- og makspuls i praksis 3. Aftensmad 4. Teori om pulszoner 5. Beregn jeres pulszoner 6. Gruppearbejde 7. Afrunding Dagens instruktør

Læs mere

28. februar Aqua Fitness Workshop Inspiration, ideer og ny viden. Lavet i samarbejde med Them Svømmeklub

28. februar Aqua Fitness Workshop Inspiration, ideer og ny viden. Lavet i samarbejde med Them Svømmeklub 28. februar 2015 Aqua Fitness Workshop 2015 Inspiration, ideer og ny viden Lavet i samarbejde med Them Svømmeklub Kom og få indspark til din undervisning Deltag i Aqua Fitness Workshop 2015 og få inspiration,

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

Fokus på trænere og instruktører. lokale spotkurser

Fokus på trænere og instruktører. lokale spotkurser Fokus på trænere og instruktører lokale spotkurser Idrætsskader & forebyggelse Torsdag den 14. oktober 2010 kl. 18.30-22.00 Snekkerstenhallen, Agnetevej 2, Snekkersten Kursisten vil få et overordnet indblik

Læs mere

Motion. for polioramte

Motion. for polioramte Motion for polioramte 2 Motion for polioramte Motion for polioramte Som polioramt kan man opleve, at kræfterne svinder, når man bliver ældre, og det er vigtigt at overveje, om den nedsatte styrke skyldes,

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet 2014 Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet - kort fortalt Livsstilsværkstedet henvender sig til de borgere i Egedal Kommune, der har behov for eller ønsker

Læs mere

Skejby - trivsel i verdensklasse

Skejby - trivsel i verdensklasse Gør tanke til handling VIA University College Skejby - trivsel i verdensklasse EFTERÅR 2014 VIA University College Efterår 2014 SKEJBY TRIVSEL I VERDENSKLASSE 4 SKEJBY TRIVSEL I VERDENSKLASSE 5 Ambitionerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec-Jan, 14/15 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Kolding 2 årigt Hf Idræt C

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

Instruktørmanual Kids- og Teentræner kurser på Sommercampen

Instruktørmanual Kids- og Teentræner kurser på Sommercampen Instruktørmanual Kids- og Teentræner kurser på Sommercampen For at sikre en så god kursus afvikling på sommercampen, har vi deles justeret i kursusmaterielt, men også tilpasset og udplukket det materiale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Peter Balmer Broholm

Læs mere

Hashøj IF Gymnastik * Skælskør Landevej 28 * 4200 Slagelse * Tlf.:

Hashøj IF Gymnastik * Skælskør Landevej 28 * 4200 Slagelse * Tlf.: Puls og styrke Dag: Mandag Kl.: 18.30-20.00 i bevægelseshuset. Holdet er både for mænd og kvinder. Her er drøn på. Vi giver den gas, laver aerobicserier, går på steppen med høj puls, hopper og laver effektive

Læs mere

Energi-tjek til din virksomhed

Energi-tjek til din virksomhed Energi-tjek til din virksomhed Til alle virksomheder der ønsker at give deres ansatte mulighed for at få fokus på egen energi og sundhedstilstand. Vi tilbyder at lave en fælles introduktion for den samlede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/uvb/uvb-skabelon.doc Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse

Læs mere

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion.

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse dgi.dk/skydning og skytteunion.dk DGI Skydning & Dansk Skytte Union uddannelse, september 2014 Udgivet af: DGI Skydning

Læs mere

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere.

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. 10 nemme øvelser 40 råd om fitness FITNESS fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. Fitness = allround motion og træning giver: VELVÆRE,

Læs mere

Klubbesøg Oksbøl Cykel Team

Klubbesøg Oksbøl Cykel Team Klubbesøg Oksbøl Cykel Team Tak for indbydelsen Torben Henriksen Underviser Udvikling af kurser Klubbesøg Kaptajn Træner 1 Træner 2 DIF Diplomtræner Formand Træner Klubbesøg Oksbøl Cykel Team PROGRAM Kaptajnrollen

Læs mere

Til eksamen opgives: Hovedområde I: Praktisk idræt: A. Det naturvidenskabelige område:

Til eksamen opgives: Hovedområde I: Praktisk idræt: A. Det naturvidenskabelige område: Side 1 af 5 Til eksamen opgives: Hovedområde I: Praktisk idræt: Badminton: (14 lektioner). Kort og lang serv, drop, lob, netdrop, forhåndsclear, smash, opsamlinger, drive, stemskridt, bevægelse på banen,single-

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg HF Idræt C Kent Bannerholt

Læs mere

Fitnessinspiration på Club La Santa

Fitnessinspiration på Club La Santa Fitnessinspiration på Club La Santa Den 23.09 30.09.2016 TA MED FORENINGSFITNESS TIL CLUB LA SANTA Foreningsfitness inviterer instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreningsbaserede fitnesscentre til

Læs mere

Dit lokale fitness-center

Dit lokale fitness-center 2016/2017 Se de mange tilbud fra dit lokale fitness center langhoj-fitness.dk Dit lokale fitness-center FITNESS NØGLECENTER Cirkeltræning Indoor Cycling Yoga TRX TIL OPSLAGSTAVLEN HOLDTRÆNING HOLD/DAG

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER Husk hviledage! Alle tre træningsprogrammer udfordrer din styrke og kondition. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde en hviledag efter hvert træningspas. 28 I FORM 4/2016 3 seje programmer til

Læs mere

kursuskatalog cheerleading 2016

kursuskatalog cheerleading 2016 kursuskatalog cheerleading 2016 www.daff.dk hvem er vi? Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, i daglig tale kaldet DAFF, er et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (DIF). Vi administrerer tre sportsgrene;

Læs mere

Guide. Få MEST ud af din træning i fitnesscenteret. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Få MEST ud af din træning i fitnesscenteret. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din træning i fitnesscenteret Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Kom i form med Krisztina Maria INDHOLD I

Læs mere

DRF/DIF Træneruddannelser

DRF/DIF Træneruddannelser DRF/DIF Træneruddannelser TRÆNER NIVEAU 2 Målgruppe Træner 2 uddannelsen retter sig mod personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Dette kan være udøvere, fungerende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Peter Balmer Hansen,

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

Vi kan ikke stoppe toget, men vi kan sænke farten

Vi kan ikke stoppe toget, men vi kan sænke farten Din krop ændrer sig livet igennem. Men vi har en tendens til først rigtigt at lægge mere mærke til forandringerne, når vi bliver ældre. Styrken, kredsløbets formåen, stofskiftet, smidigheden, og reaktionstiden

Læs mere

Planlægge, udføre og justere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning til forskellige modtagergrupper, individuelt og på holdbasis.

Planlægge, udføre og justere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning til forskellige modtagergrupper, individuelt og på holdbasis. Modul 4 FN2012se svarprocent 43% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 4? Planlægge, udføre og justere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning til forskellige modtagergrupper, individuelt og

Læs mere

Træneruddannelse, DIFs idrætsteoretiske del weekendmodel i Århus og Brøndby

Træneruddannelse, DIFs idrætsteoretiske del weekendmodel i Århus og Brøndby Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelsespakker til specialforbundene Baggrund DIFs uddannelsestrappe er baseret på 4 niveauer, Træner 1 og 2, Diplomtræner og Idrættens trænerakademi.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Kruses Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt B Mathilde Kofoed-Hansen

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Træning på Concept 2 Indoor Rower

Træning på Concept 2 Indoor Rower Modest Sport Fredensborgvej 17-3080 Tikøb tlf. 4975 9660 & fax. 4975 9760 E-mail: reiner@modest-sport.dk www.modest-sport.dk Træning på Concept 2 Indoor Rower Nærværende hæfte er tiltænkt som en inspirationskilde

Læs mere

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 TRÆNERKURSUS DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 Instruktører: Martin Hjortshøj, Jesper Fredin, Søren Fisker & Niels Christian

Læs mere