Nr. 1 - marts F København. Undgå at blive snydt! Tjek-liste for elever s. 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 - marts 2013. 3F København. Undgå at blive snydt! Tjek-liste for elever s. 11"

Transkript

1 Nr. 1 - marts F København Undgå at blive snydt! Tjek-liste for elever s. 11 I dette nummer: Sidste skib er losset på papirøen s. 7 Feriehuse til rimelige priser s Pris- og løndumping s Er du OK? s. 25

2 Af Lisbeth Andersen, Beskæftigelseskonsulent - AMC Jobservice Medlemsblad for 3F København Peter Ipsens Allé Kbh. NV Tlf: Åbningstider: Mandag: 9-15 Tirsdag: 9-17 Onsdag: 9-15 Torsdag: 9-17 Fredag: 9-14 Deadlines 2013: 21. maj 19. august 21. oktober 18. november Redaktion: Bjarne Høpner (ansv.) Betina Lund Claus K. Hertz Jan Mathisen Katja Knudsen Søren Becher Produktion/layout: Katja Knudsen Claus K. Hertz Tryk: Kailow Tryk Miljøcertificeret og arbejdsmiljøcertificeret. Nyt blad for 3F København Kære medlem Du sidder nu med det første blad i 3F København efter vi blev dannet pr. 1. januar Vi har besluttet os for, at vi i 2013 vil udgive et medlemsblad for at afprøve om medlemmerne har brug for et blad eller om de hellere vil benytte sig af hjemmesider, SMS eller andre elektroniske muligheder. Vi er af den grund meget interesserede i at få din mening omkring bladet samt eventuelle gode idéer, efterlysninger eller holdninger om udgivelsen. Du kan inde i bladet se, at vi forsøger at komme bredt omkring mange af de emner som vi mener, at medlemmerne bør få en orientering om. Det kan af mange grunde ikke være fyldestgørende i enhver henseende, men bladet vil blive suppleret af vores hjemmeside som du kan finde på Akutpakke / vækstreformen Vi var vidende til, at den forrige regering som deres afskedssalut til befolkningen fremlagde en dagpengereform, hvor dagpengene (tidsrummet for den mulige dagpengeperiode) blev halveret samtidig med, at genoptjeningsretten blev fordoblet. Den nye regering har ikke fået ændret ved det politiske flertal, der dengang tegnede sig. Regeringen har med lappeløsninger forsøgt at afbrøde virkningerne af, at dagpengeperioden blev halveret. Vi kan konstatere, at katastrofen for rigtigt mange medlemmer nu er indtrådt ved, at der på det danske arbejdsmarked er personer, som har mistet retten til at få dagpenge. Heraf udgør 3F s medlemsskare 1/3. Katastrofen ved at miste sine dagpenge er, at man skal over på kontanthjælp og kontanthjælpen er ikke en forsikring, men en social ydelse som den enkelte får tildelt efter behov - hvis de er berettigede til det. Det betyder, at mange først skal spise værdien af deres bil, hjem eller opsparing førend de kan få kontanthjælp. Da vi har gensidig forsørgerpligt betyder det også, at såfremt man er så privilegeret at være gift, pålægges det ægtefællen at forsørge en. Akutpakker og andre foranstaltninger har langtfra kunne afbrøde ovenstående virkninger. Det er derfor beskæmmende, at pressen, Dansk Arbejdsgiverforening og de borgelige partier har held til at føre en bevidst hetz om, at folk der er så uheldige ikke at have job, er dovne, ugidelige og sociale nassere! Dansk fagbevægelse har igennem årtier stået bag ved et forsøg på opbyggelse af et velfærdssamfund, så vi må som fagbevægelse tage de svages parti og kæmpe for deres rettigheder i et velfærdssamfund, som vi ikke vil sætte over styr! Så tænk dig godt om førend du adresserer din utilfredshed med samfundet således, at du retter din vrede mod de rette personer og har en forståede for, at det ikke er selvforskyldt, når folk mister deres arbejde og dermed deres forsørgelsesgrundlag. Jobklubber i 3F København i samarbejde med AMC Jobservice København Det var med stor glæde jeg sagde JA TAK til at deltage i samarbejdsprojektet mellem 3F København og AMC Jobservice København, med henblik på at iværksætte en særlig indsats for ledige, der er ved at miste retten til dagpenge. Glæde fordi det for mig er indlysende fornuftigt, at vejen mellem den enkelte ledige og aktørerne omkring, er så kort som mulig. Min rolle har været, som beskæftigelseskonsulent ansat af Jobcenter København, at arbejde tæt sammen med den enkelte ledige om at finde veje tilbage til arbejdsmarkedet. At jeg fysisk har været placeret i 3F, har i denne sammenhæng haft stor positiv betydning bl.a. fordi: deltagerne har været på hjemmebane og har derfor ikke haft barrierer tvivlsspørgsmål i forbindelse med a-kasseregler, muligheder og begrænsninger har kunne afklares med det samme hurtig og direkte jobformidling til den enkelte via det eksisterende samarbejde mellem arbejdsgivere og a-kassemedarbejdere de fagligt ansatte har stillet deres specifikke viden om brancher, mulige jobåbninger og kontakter til tillidsrepræsentanterne på arbejdspladserne til rådighed ved problemstillinger af personlig og social karakter har der umiddelbart kunnet etableres kontakt til socialrådgiverne i huset Jobklub-formen har gjort det muligt at tage udgangspunkt i den enkeltes behov i forhold til afklaring og opkvalificering. Omdrejningspunktet har været at tage afsæt i den viden, energi og ressourcer den enkelte bærer og bringe dette i spil til inspiration og gavn for de andre deltagere i jobklubben. Gruppen har på den måde bidraget til udarbejdelse af den enkeltes individuelle handlingsplan. Med tanke på, at jobklubberne er etableret for at støtte langvarigt ledige omfattet af AKUT pakkerne, har det været skræmmende at erfare at mange ikke er blevet fagligt opkvalificerede mens de har været ledige at mange har været i offentlige løntilskudsjob i op til et år uden at blive tilbudt ordinær beskæftigelse efterfølgende Jobklub-formen har gjort det muligt at tage udgangspunkt i den enkeltes behov i forhold til afklaring og opkvalificering. at mange har yderst begrænsede IT kundskaber at mange har begrænsede forudsætninger for at skrive en personlig ansøgning at mange ikke har et personligt cv at kun få er blevet tilbudt støtte til at lægge en strategi for tilbagevenden til arbejdsmarkedet - kortsigtet som langsigtet Dagligt ser jeg hvor mange ressourcer mennesker bruger på at kæmpe for retten til at forsørge sig selv. En kamp med ligestillede om job hvor udbuddene er få og efterspørgslen stor. Jeg har derfor en kolossal respekt for at det overskud og de bidrag den enkelte har givet til fællesskabet i jobklubberne.

3 Af Caja Bruhn, faglig sekretær Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område I skrivende stund intet forlig - men mange delforlig er på plads! Det er mange år siden, at en overenskomstforhandling er gået så skævt, som forhandlingen på det offentlige arbejdsmarked denne gang. Alle vidste, at det ville være magre resultater rent økonomisk og at vi næsten skulle betale det meste selv. Vi kunne jo ikke forvente andet ovenpå det magre forlig på det private arbejdsmarked sidste år. Derfor var det også vigtigt at få de kreative briller på om noget kunne forandres uden det kostede penge. Men det er svært, for arbejdsgivere har det med at synes, at bare en kommaændring har en værdi. Arbejdsgiverne har også været kreative på den mest tumlede måde det har været nej og nej, hver gang et forslag kom på bordet. Der har været en entydig holdning hos såvel de statslige, de kommunale og de regionale arbejdsgivere; at lønstigninger ville der ikke komme nogen af. De faglige organisationer ville gerne undgå et reallønsfald men det sikrede man ikke engang på det private sidste år og vi ved pr. definition, at det offentlige altid er bagud af de private. Så oddsene har været svære. Ministrene blander sig Som alle så under SAS forhandlingerne, så blandede Finansminister Bjarne Corydon sig i overenskomstforhandlingerne og sendte sms er til de faglige forhandlere om at sige ja. Det var en utilstedelig indblanding i en overenskomstforhandling fra en regerings side. Det er arbejdsmarkedsparterne, der forhandler i Danmark og der skal en regering ikke blande sig! Vi sad alle og ventede på, hvornår der ville komme en officiel ministerindblanding i de offentlige forhandlinger. Her sidder finansministern jo tæt på, da han er ved bordenden både på staten og regionerne og også nær de kommunale forhandlinger. Men hvis ikke Bjarne Corydon lige råbte op, så var der andre der ville. Undervisningsminister Christine Antorini langserede en folkeskolereform lige op til overenskomstforhandlingerne, som pressede forhandlingerne og lagde pres på lærernes arbejdstid, da den skulle forandres, hvis reformen skulle gå igennem. Det samme skete på statens undervisningsområde, hvor der kom pres på gymnasielærere og voksenundervisere. Det betød, at lærernes og undervisernes arbejdstidsaftaler har været en afgørende brik i forhandlingerne. Begge steder blev de skudt til hjørne og man gik i gang med at forhandle de tværegående aftaler på stat, region og kommuner. De to sidstnævnte kom ikke i realitetsforhandlinger, før staten var færdige. Men også her har der været ministerindblanding fra indenrigsminister Margrethe Vestager. En fuldstændig uacceptabel handling fra en regerings side uanset hvilken farve den måtte mene den har. Aktuelt er den temmelig blå. Angreb på reguleringsordningen Det offentlige arbejdsmarked har en reguleringsordning som betyder, at de offentlige lønninger reguleres en procentdel af den forventede udvikling på det private arbejdsmarked. Den er sikkerhed for, at det ikke går helt galt med de offentlige lønninger. Det betyder så også, at har man forventet for meget, kan man risikere at skylde penge - hvilket nu er sket to gange på statens område. Arbejdsgiverne ønskede reguleringsordningen afskaffet og slaget skulle stå på statens område. Det lykkes ikke trods sværdslag Det har været nej og nej, hver gang et forslag kom på bordet. men vi er sikre på, at det ikke er sidste gang, det krav kommer på bordet. Statens aftale kom i hus den 8. februar 2013 og efterfølgende kom de kommunale og de regionale tværgående aftaler hjem. Det allervigtigste er bevarelsen af reguleringsordningen, hvilket betyder ganske få og små reguleringer af lønningerne de næste to år. På alle tre områder har der været fokus på forbedringer af samarbejdssystemerne og for første gang, har selv de højere magter i Kirkeministeriet erkendt, at de ansatte i kirken også har ret til et samarbejdssystem. De enkelte overenskomster og organisationsaftaler Efter at de store forlig var på plads, gik vi i gang på de enkelte områder. I forhold til 3F Københavns områder og ud fra den givende situation, så er det gået nogenlunde hæderligt. Vi har på enkelte aftaler fået lønkroner hjem trods arbejdsgivernes modstand mod dette, vi har fået rigtig mange pensionspenge hjem til områder, der var bagud. Vi har fået ændret og forbedret arbejdstidsaftaler og sikret en kompetencefond og tryghedspulje på det kommunale område og delvis det samme på det regionale. På statens område har man også måtte være kreative og der er flyttet rundt på nogle ting som gør, at også her kan man mærke forbedringer på vores lokale aftaler. Alt i alt har det været en meget presset forhandling. På det kommunale og regionale område var der 0,25 % til de lokale aftaler og på statens var der 0 %!! Så let har det ikke været! Alle skal i hus På statens område valgte de faglige forhandlere at sætte en betingelse; Undervisningsområdet skulle komme hjem. Det gjorde man ikke på det kommunale. Men tingene er jo blevet skærpet i forhold til netop de manglende realitetsforhandlinger på undervisnings- og skoleområdet om arbejdstid. Arbejdsgiverne valgte at sætte hårdt mod hårdt, inden de reelle forhandlingsmuligheder var udtømt og lockoutede undervisere og lærere. Derfor valgte de faglige forhandlere på både det regionale og det kommunale område at meddele, at de ikke kunne godkende aftalerne, før lærerenes aftale var forhandlet hjem. Så alt står stille lige nu og der forhandles under forligsmanden. I skrivende stund er det usikkert hvornår der skal stemmes om overenskomstresultaterne, men 3F holder repræsentantskabsmøde den 13. marts 2013 og tager der stilling til de resultater, der er opnået på 3F områderne. 4 5

4 Af Pia Schreiber Pedersen, socialrådgiver Af John Poulsen, tidligere formand for havnearbejderne Slut med losning af papir i Københavns Havn Passer straffen til forbrydelsen? Der har været meget fokus på fattig Karina og dovne Robert det sidste års tid. To personer, der med mediernes hjælp er blevet en del af den politiske dagsorden om, at hvis du er på kontanthjælp, så er det nok fordi, du ikke gider andet. Det er to konkrete eksempler på den mistro til mennesker, der gennemsyrer hele vores velfærdsystem og som desværre også er begyndt at gennemsyre hele samfundet. Lad mig fortælle en historie fra det virkelige liv og lad mig starte med at sige, at dette ikke er en undtagelse, men et helt almindeligt eksempel på, hvordan vores velfærdssystem i dag tænker. For syg til at tjekke post En ung kvinde får en voldsom depression. Det er ikke første gang og de tidligere gange har været så alvorlige, at hun har været indlagt på psykiatriske afdelinger. Denne kvinde har i forbindelse med noget helt andet for flere år siden oprettet en e-boks altså en elektronisk postkasse, som hun blandt andet har givet kommunen lov til at sende til. Hun er så syg, at hendes kæreste ordner alt derhjemme, inklusive at tjekke om der kommer breve til kvinden, som hun skal forholde sig til. Det gør der ikke men der kommer til gengæld heller ikke nogen sygedagpenge! Det viser sig nemlig, at brevet fra kommunen er sendt til e-boksen. e-boksen har kvinden ikke brugt i tre år og hun har glemt den på grund af depressionen. Kæresten ved ikke, at den eksisterer og derfor er den ikke blevet tjekket og et skema til kommunen er ikke blevet sendt tilbage i rette tid. Klage til Beskæftigelsesankenævnet Jeg kontakter kommunen og får at vide, at hvis deres stop af sygedagpenge skal ændres, så skal der være dokumentation fra lægen på sygdommens alvor. Nu er det sådan, at læger bliver betalt for at skrive til kommunen, så de sender ikke bare noget; det skal kommunen selv bede om og det vil kommunen ikke! Sagen bliver sendt videre som klage til Beskæftigelsesankenævnet, som lynhurtigt afgør den. De giver kommunen ret. Og hvorfor gør de det? Jo, såmænd fordi holdningen er, at hun jo bare kunne have ændret det, før hun fik en depression, så tingene ikke kom i e-boksen men med almindelig post! Hvis du er på kontanthjælp, er det nok fordi du ikke gider andet... Mistro til mennesker gennemsyrer vores velfærdssystem Nogen vil måske sige hun opdagede jo, at hun ikke fik nogen penge, så det kunne hun godt tjekke næ, hun opdagede det såmænd kun fordi, at hendes arbejdsgiver sendte et brev til hende, da de fik at vide, at sygedagpengerefusionen stoppede. Og heldigvis for det for ellers havde hun mistet en hel måneds penge. Nu mistede hun kun en uge. Proportionalitetsprincippet Man har i lovgivningen noget, som hedder et proportionalitetsprincip. Det er kort sagt et princip om, at din straf skal passe til din forseelse. Prøv lige at overveje engang; du er alvorligt syg og du glemmer at tjekke en elektronisk postkasse er det en forseelse, der er alvorlig nok til, at du ikke skal have dine sygedagpenge? Hvis vi vender den om og siger, at du er syg og ikke GIDER tjekke din postkasse, så bliver billedet et andet det er klart. Problemet er bare, at systemet ser alle, som nogen der ikke gider. For ikke at ryge i den kategori, så skal du reelt have været ude af stand til at tjekke din e-boks altså have ligget i en hospitalsseng. Hvad sker der, hvis kommunen glemmer noget? Tja, der sker absolut ingenting! Er det retssikkerhed? Er det rimeligt? Er det den måde, vi gerne vil have, at mennesker i vores samfund, som har brug for hjælp, bliver mødt? Efter knap 100 år med losning af papir, er en æra slut. I 1920 erne blev papiret losset på Asiatisk Plads og i Frihavnen, men på Christiansholm, også kaldet Papirøen. I Inderhavnen på Christianshavn (lige overfor Nyhavn), har der siden 1950 erne været losning af papir til København. Papiret er til brug af avis og ugeblade og Den Danske Presse Fælles - Indkøbsforening forestod losningen og var desuden parthaver i skibe der anløb. Den 26. november 2012 anløb så det sidste skib med godt 4000 tons papir i ruller af 1800 kg, 800 kg og 400 kg. I gamle dage blev papiret losset i stropper omkring rullerne, men i dag foregår losningen med såkaldte klemmetruck og elevator om bord i et moderne transportsystem i skibet MV Transdania. Pakhusene (der blev opført midt i 1960 erne) hvor papirlageret er, havde ellers en uopsigelig kontrakt frem til Aktiviteterne omkring losning indstilles altså 5 år før tiden og dermed er den sidste bastion med faste anløb (ca. 2 om måneden) og som gammeldags løsarbejde, slut for havnearbejderne i Københavns Havn. Udover de løsarbejdere, der er tilknyttet losningen, er der ligeledes fastansatte, der mister deres job. I alt vil 16 arbejdspladser ophøre med at eksistere med udgangen af november Der vil dog forsat være sejllads af papir til Kolding Havn, udtaler terminalchef Vagn Vester, men det papir, der kommer til Sjælland vil blive kørt på lastbiler fra Halmstad i Sverige. Havnearbejderne spørger sig selv om, hvorfor andre ikke har budt ind på losning af papiret. Et skib har 4000 tons, en lastbil 25 tons, Det sidste hold af truckførere og havnearbejdere der lossede papir til den danske presse. hvad med co2 regnskabet? Alle transportmodeller viser, at skibstrafik er langt den bedste form for nedbringelse af forureningen og dermed bedst for klimaet. Der er ingen tvivl om, at Christiansholm vil være et stort aktiv, når det bliver frigivet til byudvikling og det tæller måske mere end arbejdspladser!? Ok, vi vil godt medgive, at det ikke var det nemmeste sted at få transporteret sit gods ud af byen fra, men hvorfor kunne det ikke rykke mod nord, lige som alle andre havneaktiviteter? Spørgsmålene er mange, men en kendsgerning er, at det slut med papirlosning i København! Efterskrift Sidste truckfører, Svend Ekstrand, ophørte sin job den 1. marts Sammen med den stedlige leder Vagn Vester, har han læsset papir på lastvognene siden sidste skib i november Der er stadig papir på papirøen, men læsningen er overdraget til anden side. Et sikkerhedslager forventes tømt om 3 måneder og resten af papiret forventes tømt 1. december Lejemål af grund samt bygninger er overtaget af en entreprenør og lagerbygningerne forventes brugt til kulturelle formål. Kun 1 ud af 6 truckførere har fået nyt arbejde trods flittig brug af god uddannelsesaftale. Det private arbejdsmarked kan trods skattelettelser og subsidier ikke tilbyde flere arbejdspladser. Det foretrækker billig udenlandsk arbejdskraft. Kun højere afgifter og skatter kan bidrage til en bedre fordeling og nye tiltrængte offentlige arbejdspladser. Gerne overskudsgivende arbejde i konkurrence med private nedslidende profitfirmaer, hvor ca. 10 % går til aktionærer og spekulanter, der ikke har rørt en finger ud over tryk på et tastatur, uden anden ydelse end salæret til en revisor, der kan gøre dem skattefri. 6 7

5 Af Betina Lund, næstformand Af Henrik Forchhammer, faglig sekretær Arbejdsmiljø i 3F København Arbejdsmiljøudvalget er påbegyndt rundringning til arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) i 3F København. Dette for at tjekke op på, om vores oplysninger er korrekte men også for at lytte til, hvad vores AMR har af ønsker til fagforeningen, herunder om de mangler uddannelse. Hvis du er AMR og ikke er blevet ringet op endnu, er du velkommen til at kontakte Betina Lund på telefon I udvalget mener vi, at det er vigtigt at planlægge aktiviteter ud fra, hvad der er af behov og ønsker fra AMR. Vi har vi ikke lavet en aktivitetsliste for 2013 endnu, men hold øje med hjemmesiden og næste blad for information. Den 28. april 2013 er det international arbejdsmiljødag og i uge 43 er det europæisk arbejdsmiljøuge her vil der være forskellige aktiviteter over hele landet. Vi informerer, når tiden nærmer sig. Til dig der er ung! De 11 branchearbejdsmiljøråd der findes, står bag en ny facebookside, som skal give unge en sikker start på arbejdsmarkedet. Udbetalinger fra 3F København til din NemKonto Til alle medlemmer af 3F København: 3F København udbetaler kontingentrefusion, TR daglønstab og andre betalinger fra fagforeningen til medlemmernes NemKonto. Ifølge persondatalovens 29 skal du underrettes herom. Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger til en anden konto end til din NemKonto. I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os på vores adresse på Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV. Vi henviser alle medlemmer til den fyldestgørende vejledning på vores hjemmeside Vejledningen kan ligeledes fås ved henvendelse til afdelingen. Du er som altid meget velkommen til at kontakte afdelingen, hvis der skulle være yderligere spørgsmål. Med venlig hilsen 3F København Ulykker Unge er blandt dem, der har størst risiko for at komme til skade på arbejdspladserne. Den nye facebookside Ung med job, henvender sig til de unge og arbejdsgiverne og giver gode råd til, hvordan de unge får en sikker jobstart. Samtidig indeholder siden to videoer, der ved hjælp af humor sætter fokus på unge og arbejdsulykker og viser, hvor let det kan gå galt. Siden er en del af kampagnen Ung med job, der også indeholder en portal, hvor undervisere, arbejdsgivere, forældre og de unge kan finde information om arbejdsmiljø. Fang siden på https://www.facebook.com/ungmedjob Den glemte arbejderklasse har problemer med arbejdsmiljøet Denne artikel i første nummer af 3F København handler om 3F Københavns medlemmer. Vi tilhører den glemte arbejderklasse eller underklassen. Arbejderklassen er alle ufaglærte og en del faglærte arbejdere. Underklassen er alle, der står uden for arbejdsmarkedet mere end 4/5 af året. Arbejderklassen udgør 47 % af danskere mellem 18 og 59 år, undtaget studerende. Underklassen 20 %. Falsk mediebillede Der eksisterer ingen arbejderklasse i de almindelige medier. De taler kun om middelklasse eller helt udstødte hjemløse, narkomaner eller prostituerede. Men det er forkert. Det viser analyserne i bogen Det danske klassesamfund skrevet af 4 forfattere, hvoraf 2 kommer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Heri beskrives middelklassen som topledere og ansatte med mellemlang eller kort uddannelse med en indtægt under kr om året. Middelklassen udgør 24 %. Den ligner arbejderklassen, men der er en væsentlig forskel. Arbejderklassen har 2 eller flere arbejdsmiljøproblemer Analyserne viser at 31 % af arbejderklassen sjældent eller aldrig har indflydelse på deres arbejde. For middelklassen er tallet 15 %. 34 % af arbejderklassen har to eller flere alvorlige arbejdsmiljøproblemer. For middelklassen er tallet 16%. Der er tale om belastende arbejdsstillinger, tunge løft, ensidigt arbejde, indeklima og støj. 90% af den højere middelklasse og hele overklassen går fri Den højere middelklasse (9 %) er danskere med en indtægt over kr og akademikere. Overklassen (1 %) er danskere med en indtægt over kr. 1,2 millioner om året. I ovenstående statistikker ligger de på: Manglende indflydelse 11 % og alvorlige arbejdsmiljøproblemer 8 %. Den højere middelklasse og overklassen belønnes Selvom det er arbejderklassen, der har det hårde arbejde, usikkerhed i ansættelsen og kortest levetid er det ikke dem, der belønnes. Lad os ikke glemme underklassen på 20 %, hvor vi alle og særligt arbejderklassen - kan havne ved sygdom eller ulykke, som har kortest levetid og mest mislevned i den korte på denne jord. Det ses på side 82 i bogen og under analyser- Fordeling af skattepolitik for de forskellige klasser på hjemmesiden PS: Tallene her er fra side 37 i bogen. På hjemmesiden er de lidt forskellige, da der her er tale om familier. I bogen side 37 er der tale om enkeltpersoner. Hvad kan vi gøre? Svaret er enkelt: Aktivitet. De arbejdspladser, hvor de ansatte står sammen, er organiserede, vælger tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og danner klubber og er med til at sætte dagsordenen, har langt bedre vilkår end dårligt organiserede arbejdspladser. Herudover ville det faglige arbejde gøres meget lettere ved lidt medvind fra Folketinget, hvor vi ikke må glemme, at der med det Radikale Venstre stadig er et borgerligt flertal selvom underklassen og arbejderklassen udgør 67 %. Det burde ikke være en eviggyldig sandhed i krisetider, at BMW en skal have aircondition, Skodaen vinterdæk og tilskuddet til lapning af cyklen skal fjernes. Lad Skodaen få sine vinterdæk, men glem det andet. 8 9

6 Af Tom Elnes Christensen, faglig sekretær 3F København Elev i hotel- og restaurantionsbranchen Guide til gennemgang af din løn Emma er kokkeelev. Hun er glad for sin elevplads og arbejder rigtigt mange timer. Hun får den samme løn hver måned. En dag under skoleophold snakker hun løn med de andre elever, der snakker om overtidsbetaling, pension, feriefridage o.s.v. Alt det har Emma aldrig hørt om før. Hun henvender sig derfor til sin fagforening 3F og får dem til at kigge på sine lønsedler og vagtplaner. I princippet kunne Emma ligeså godt hedde Peter og være tjenerelev eller Ayse og være i lære som receptionist. Alt for mange elever kender ikke de forhold, de er ansat under. Uanset om din arbejdsgiver har overenskomst eller ej for hele sit personale, er du altid dækket af 3F s elevoverenskomst for hotelog restaurationsområdet. Overenskomsten sikrer dig en hel del rettigheder, som mange arbejdsgivere ikke giver deres elever enten af egen uvidenhed eller fordi de udnytter elevernes uvidenhed eller frygt for at miste deres elevplads, hvis de kræver det, de har krav på. Hvad skal du have i løn? Som elev skal du have en grundløn, tillæg for forskudttid, feriepenge (13,5 % mod normalt 12,5 %) og eventuel pension. Der ud over kan der være tale om betaling for mistede fridage og friweekender, overarbejde m.m. Din løn stiger to gange om året: 1. marts hvert år, og hver 12. måned af din uddannelse. Hvornår skal du have pension? Du har ret til pension, når du er fyldt 20 og har 6 måneders erfaring i branchen indenfor de sidste 5 år. Din tid på grundforløbet tæller med i opgørelsen af din erfaring. Du skal i alt have 12 % af din løn i pension. 8 % betales af din arbejdsgiver, 4 % betaler du selv. Friweekender og fridage? Hvad betyder det? En friweekend starter senest til midnat fredag aften og slutter mandag formiddag kl Det gør den, fordi du ifølge overenskomsten skal have 2 fridøgn i en friweekend af 24 timers varighed samt 11 timers hvile mellem. Sagt på en anden måde: Fra du går hjem fredag til du møder igen, skal der være 59 timer. Du har ret til to fridage hver uge, hver anden uge skal de være sammenhængende og 5 gange på et kvartal skal du have en friweekend. Der SKAL være en friweekend i hver måned. Et fridøgn svarer til 35 timer og to i træk svarer til 59 timer Hvordan er det nu med ferie? I det første og andet hele ferieår har du ret til ferie med løn. Hvis du har feriepenge fra en anden arbejdsgiver, f.eks. et fritidsjob, skal du bruge dem først. Ferieåret starter 1. maj i et år og slutter 30. april året efter. Herefter vil du have optjent feriepenge til dækning af alle feriedage. Du vil også optjene ret til feriefridage i din elevtid. Du optjener ret til op til 5 feriefridage på et år. Hvornår har du overarbejde? Det er overarbejde, når du har arbejdet mere end 148 timer over en 4-ugers periode. Overarbejde skal altid udbetales til elever med mindre du ønsker at afspadsere. Du må højst arbejde 11 timer i træk, 50 timer på en uge og 86 timer på to uger. Der skal være 11 timer mellem du får fri og til du møder igen. Er du under 18, må du højst arbejde ti timer og skal have 13 timers hviletid. Du er altid velkommen til at ringe til 3F København ( ), hvis der er noget, du er i tvivl om. Husk altid som elev: Skriv dine timer ned i en papirkalender hver dag! Skriv din vagtplan ud Du har selvfølgelig krav på at få betaling for det arbejde du laver også når der er tale om prøvevagter Det er ok at stille spørgsmål til dine arbejdsforhold Lad 3F gennemgå dine papirer, hvis du tror der er noget galt. 3F har tavshedspligt indtil du giver os lov til at kontakte din arbejdsgiver Ring eventuelt til 3F København og bed om en kopi af din overenskomst

7 Af Claus Tvile Lorentzen, Faglig sekretær Af Vinni Nørgaard, afdelingssekretær Videreuddannet til radiograf p.g.a. arbejdsskade - på trods af dysleksi (ordblindhed) Dennis gik i voksenlære som kokkeelev i Efter få uger faldt Dennis ned af en trappe og kom slemt til skade med ryggen. Det endte med en uddannelse som radiograf. Efter ulykken var jeg sygemeldt i kort tid. Jeg genoptog mit arbejde som bygningssnedker, men det blev gradvist værre med ryggen og jeg måtte sygemelde mig flere gange. Ulykken blev i første omgang afvist i Arbejdsskadestyrelsen p.g.a. fejlagtige oplysninger fra min læge. Jeg var usikker på, hvad jeg skulle gøre. Vidste, at jeg ikke længere kunne klare rygbelastende arbejde. Jeg fik kontakt med 3F København (tidligere 3F Hotel & Restauration) og min sag blev sat på skinner. Arbejdsskadesagen blev genoptaget og det endte med anerkendelse og et varigt mén på 12% og tab af erhvervsevnen blev sat til 34%. Revalidering Efter 1½ års sygdom blev Dennis bevilget revalidering til radiograf, men inden skulle der tages nogle HF enkeltfag. Sammen med 3F kontaktede jeg Jobcentret for at få hjælp. Det var en lang proces og i første omgang fik jeg afslag på revalidering. Jobcentret mente ikke, at ryggen kunne klare arbejdet som radiograf, så fagforeningen sendte mig til undersøgelse på Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling. Det var en hård tid, jeg var usikker på fremtiden, økonomien og hvad ryggen kunne klare. Det endte med, at jeg blev bevilget revalidering til radiograf. Det er en uddannelse på Dennis på arbejde som radiograf på Roskilde Sygehus. Det er radiografen, der sørger for røntgen og CT/MR-scanninger. 3½ år. Men inden da læste jeg nogle enkeltfag på HF. Ikke bogligt anlagt Dennis har altid været ordblind, men på HF konstaterede man, at Dennis var stærkt ordblind. Jeg har altid været ordblind, men det var ikke noget problem, da jeg var konstabel, arbejdede som bygningssnedker eller var i lære som kok. Jeg var ikke specielt bogligt anlagt og det var også en af grundene til, at jeg i sin tid blev uddannet indenfor håndværksfagene. Uddannelsen som radiograf indebar rigtig meget læsning. Jeg fik bevilget en pc pakke for ordlinde: det er en computer med diverse hjælpe- og oplæsningsprogrammer. På skolen søgte jeg økonomisk støtte til hjælp med at få scannet mine bøger ind, så jeg kunne få teksterne læst op via programmerne i computeren. Det var et stort arbejde, at finde ud af alle de hjælpemidler, der kunne blive stillet til rådighed for én som mig, der er ordblind. Det var dog umagen værd at bruge de ekstra kræfter til at stå frem og være åben omkring min ordblindhed og sige jeg har brug for hjælp. Det var hårdt arbejde Dennis bestod eksamen med topkarakterer og fik med det samme arbejde som radiograf Jeg var betydeligt ældre end mange af de andre studerende. Min motivation for at gennemføre var i top, men der skulle knokles for at nå mit mål. På HF brugte jeg omkring 80 timer om ugen og på selve uddannelsen mellem 50 og 70 timer. Det havde aldrig kunnet lade sig gøre, hvis jeg ved siden af studiet også skulle arbejde. Bevillingen til revalidering, erstat- Dennis Larsen, 35 år. Uddannet bygningssnedker. Dennis har været konstabel i Hæren og udstationeret i Jugoslavien og var på det første hold til Irak. ningen og den løbende ydelse fra Arbejdsskadestyrelsen har været en uvurderlig hjælp sammen med indsatsen fra 3F. Nu glæder jeg mig til, at få det sociale liv igen. Der har ikke været meget tid til venner og familie de sidste år. Jeg er glad og stolt over, at det er lykkedes at gennemføre uddannelsen som radiograf og jeg vil gerne være en inspiration for andre ordblinde som føler, at deres ordblindhed hæmmer dem for at uddanne sig til det, de gerne vil. Vilje og motivationen til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, var det som drev mig til det positive resultat, jeg står med i dag men hårdt arbejde, det var det! Det overordnede ansvar for uddannelsesområdet betyder, at jeg holder mig orienteret indenfor EUD - Erhvervsuddannelser AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser FVU - Forberedende voksenuddannelser GVU - Grundlæggende voksenuddannelser Overenskomsternes uddannelsesfonde Det er vigtigt, vi har viden på området internt i organisationen til brug i det faglige arbejde, a-kasse samt til brug for hjælp og vejledning til medlemmer, tillidsrepræsentanter og virksomheder i forbindelse med eksempelvis: Uddannelsesplanlægning Jobrotation Virksomhedsflytninger/lukninger Projektaftaler 3F København vil styrke medlemmernes uddannelsesmuligheder ved en målrettet indsats overfor uddannelsessystemet. En af vejene til det er via vores repræsentanter i Faglige udvalg Lokale uddannelsesudvalg Skolebestyrelser Derfor skal der løbende være et overblik over og kontakt til 3F Københavns repræsentanter. FIU Fagbevægelsens interne uddannelser Vores tillidsvalgte skal vejledes, så de bliver uddannet til at varetage kollegers interesser i forhold til virksomhedens ledelse m.m. Vi har fokus på, at der udvikles kurser, der dækker tillidsvalgtes behov. Uddannelsesudvalget Sørger for, at det af generalforsamlingen valgte udvalg bliver indkaldt til møde og kommer i arbejdstøjet. Første møde er planlagt til afvikling i april måned

8 Faglig afdeling 2013 Arbejdsområder fordelt på team Arbejdsområder - Team 1 Bente Lech Andersen, Henrik Forchhammer, Jan Mathisen, Karen Levy, Karin Schlichting og Nikolaj Hillemann Dansk Avistryk: Lokaloverenskomst LPSF / Dansk Avistryk (medl. af GA) - pakkeriarbejdere Trykkompagniet: Fællesoverenskomst ml. DMA og 3F + lokalaftaler - pakkeriarbejdere Bladkompagniets Lager: (DDFF) DMA for Bladkompagniet/LPSF (KAD afd.1/l&h) - ikke renskrevet siden 1998 Omdelere/Avisbud Distr.& Service2006: Budoverenskomst for Hovedstadsområdet DMA/LPSF Privat rengøring SBA København og Frederiksberg, Kastrup, Dragør og Tårnby kommune. Ca. 50 tiltrædelser. Arbejdsgiverforening Horesta Dækker rengøring og opvask indenfor Hotel og restauration og under leverandører indenfor samme område. Ca. 500 tiltrædelse og medlemmer af arbejdsgiverforeningen Ca. 10 med særlig rengøringsoverenskomst. Geografisk dækker det København, Frederiksberg og hele det gamle Københavns Amt. Arbejdsområder - Team 2 Caja Bruhn, Claus Hertz, Jimmy Sørensen, Margrethe Martinsen, May-Brith Nyman og Tina Høegh Nielsen Kantineoverenskomst for gastronomer og medhjælpere i kantiner og diner transportable, DI overenskomst II SBA / 3F, Privat Service, Hotel og Restauration Københavns Kantineservice Køkken/Kantinepersonale i BUPL Køkken/Kantinepersonale i HK Sodexo, Compass Group, Eurest, ISS,Meyers Kantiner, Nordic Catering, Coor, Atea, Cheval Blanc/Studie10, Forenede Service og mange andre firmaer Fazer (VIP) Produktionsvirksomheder F Organisationsaftale mellem det Kongelige Teater og København15 Hovedoverenskomst for hotel-, restaurant- og turisterhvervet Kokke, smørrebrødsjomfruer m.fl. på catervirksomheder, frokostfirmaer mv. Elevoverenskomst for hotel-, restaurant- og turisterhvervet Elever inden for private virksomheder (kantiner, cater mv.) Landsoverenskomst for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F, Privat Service, Hotel og Restauration Cafeterier/Fastfood/delikatesser, f.eks.: IKEA, Føtex, Super-Brugsen Overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F, Privat Service, Hotel og Restauration Regioner Offentligt ansatte Overenskomst mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund -håndværkere og kokke Hospitaler, regionsinstitutioner Kokke, Køkkenpersonale på hospitaler (ernæringsassistenter og økonomaer undtaget) m.fl. Lager og handelsarbejderne i Hovedstaden Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Statens Serum Institut Københavns Universitet Fødevarestyrelsen Veterinærinstituttet og Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet Nationalmuseet Slots- og Ejendomsstyrelsen Skadedyrslaboratoriet Rådet for Sikker Trafik Det Danske Filminstitut Lægemiddelstyrelsen Niels Brock CBA (Copenhagen business Academy) KADK (Kunstakademiet på Holmen) Dyrepassere på Panum og forsøgsgårde m.fl. 3F - staten Staten fagligt uddannet køkkenpersonale Staten - Håndværkere i Staten Staten rengøringsassistenter, specialarbejdere m.fl. (teknisk service/pedeller) Folketingsbetjente Forsvaret Gymnasier museer Proffesionshøjskolerne pedeller, servicemedarbejdere m.fl Ministerier Voksenuddannelsescentre LPSF for sceneteknikere/ pedeller Kommuner (KL) Rengøringsassistenter Erhvervsuddannede serviceassistenter samt elever Tekniske servicemedarbejdere og ledere Handicapledsagere Kokke, smørrebrødsjomfruer m.fl. på institutioner som plejehjem, børneinstitutioner, fritidshjem, bosteder, mv. (håndværkeraftalen) Specialarbejderne i København og Frederiksberg (Pedeller og kulturarbejdere) 3F København Driftsassistenter i kultur -og idrætshaller i København Teknisk service Omsorgsmedhjælpere Regioner (RLTN) Rengøringsassistenter m.fl. samt hospitalsmedhjælpere Erhvervsuddannede serviceassistenter samt elever Servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehuse Omsorgsmedhjælpere Specialarbejdere Portører på Riget Kokke (håndværkere) Privat DSB S-tog, ISS rengøring DSSV, Frie gymnasier, Lilleskolerne Danmarks Privatskoleforening Cykelbude (alt andet end postens område) DR TV2/Lorry TVGlad m.fl. Driftsassistenter i DR Coor Foyerassistenter i DR Coor Internationalt Forum m.fl. Privatansatte Dyrepassere Overenskomster med projektansættelse Musik Loppen, Pumpehuset Arbejdsområder Team 3 Anja Karstensen, Flemming Kristensen, Karsten Kristensen, Lisbeth Møller, Lone Søgaard Nielsen, Michael Frid, Noomi Rappeport, Rasmus Kruse, Tanja Fynbo og Tom Elnes Christensen Hotel- og Restaurationsområdet Horesta-overenskomsten med undervarianter (café, diskotek, Jensens Bøfhus m.m.) samt tiltrædelser til denne Elever Uorganiserede arbejdsgivere RAF2000 NRAF Krifa s overenskomst. SBA Vinduespolering BOA Benzin Industriens overenskomst Overenskomstansatte på særlige vilkår Post Danmark og 3F Arbejdsledere og specialister Arbejdsområder Team 4 Bent Gerster, Bjarne Høpner, Bo Møller Christensen, Jan Strømgren, Jens Kristian Jensen, Lone Gade Nielsen, Susanne Ram-Pedersen og Vagn Vinstrup Industriens overenskomst Tilpasningsaftale af Foreningen af Ortopædiske Håndskomagere Bryg særaftaler Konsumfiskeindustrien Lokalaftaler Postarbejdere Textil & Beklædningsoverenskomsten Tilpasningsaftale Skrædderoverenskomsten Overenskomster film og forlystelser Bakken Tivoli Vega Bowling centrene Biograferne Bella Centret Parken Forum Falkonér Centret DI overenskomst II & Transportgruppen: Fællesoverenskomsten Copenhagen Malmø Port Københavns Havn Vikaroverenskomsten ATL overenskomsten DI overenskomst I Festteltudlejer overenskomsten Dansk Byggeri Stillads Dansk Erhverv Lager landsoverenskomst Vikaroverenskomst Grønttorvet 3F København 14 overenskomster Københavns ZOO Kooperation/organisationer LO 3F Undervisere i 3F 14

9 Lej et feriehus til en fornuftig pris Feriehuse - mange muligheder Nu er 3F København en realitet og medlemmer fra det tidligere 3F Industri og Service, 3F Hotel & Restauration og Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund er nu lagt sammen til 3F København. For at sikre os, at alle vores medlemmer er klar over de mange muligheder for at leje et godt feriehus gennem 3F, kommer her lidt information. 3F København administrerer en del af feriehusene - nemlig postens og hotel & restaurations feriehuse. Men der er også mange andre grupper i 3F, som har feriehuse, f.eks. Byggegruppen, Grøn Gruppe, Keramikerne og Emballagearbejderne. Det tidligere TIB har også taget en del feriehuse med i fusionen med 3F. Herudover har alle mulighed for at leje det feriehus Københavns Postcenter ejer i Gedesby. Hvordan kan jeg leje? Som nævnt administrerer 3F København postens og hotel & restaurations feriehuse og er du interesseret i at høre om dine muligheder for at leje disse, så skal du kontakte Feriekontoret på telefon Feriekontoret kan også hjælpe dig videre til, hvordan du kan leje de andre gruppers feriehuse. Så tøv ikke - kontakt os, hvis du gerne vil leje et godt feriehus til fornuftig pris. Feriehusene er placeret rundt om i Danmark, men der er også feriehuse i udlandet. Hvor kan jeg se feriehusene? Postens feriehuse kan du se på hjemmesiden - klik på teksten 3F-Post feriehuse eller på billedet af feriehuset. Nu kan du så klikke dig frem til alle postens feriehuse/lejligheder, bl.a. også fra Danmakskortet. Feriehusene i hotel & restauration kan du se på hjemmesiden - klik på 3F Feriehuse og vælg faggruppe. Hvornår er de ledige? Du kan også se, hvornår feriehusene er ledige. Feriekontoret opdaterer dagligt, hvilke uger der er ledige i de forskellige feriehuse. Du kan se Ledige uger på 3fpost.dk og på 3f.dk. På klikker du på feriehuset og dernæst på teksten i rammen Ledige uger. Så åbner du en pdf-fil, hvor du kan se de uger, der er ledige i de forskellige feriehuse. Filen har flere sider, så du skal bladre/scrolle dig nedad. Fra hjemmesiden er der link til Ledige uger under hver feriebolig du går ind og klikker på. Linket er for neden på siden sammen med et link til hotel & restaurations feriepjece. Siden den første ferielov Den første Ferielov blev vedtaget i Folketinget i 1938 og blev præsenteret af Statsminister Thorvald Stauning med følgende ord: Nu har vi skaffet arbejderen 14 dages betalt ferie. Nu mangler vi bare at skaffe ham et sted at holde den. Og allerede samme efterår blev Dansk Folkeferie dannet, med det formål at skaffe billige feriehuse til arbejderne. Siden er der sket en del på det område. Der er mange feriefonde som har anskaffet ferieboliger. Så udbuddet i dag er ikke så ringe endda. Som sagt: Du kan altid kontakte Feriekontoret på tlf Feriekontoret: tlf

10 Af Jan Mathisen, afdelingssekretær Af Karsten Kristensen, faglig sekretær Udmeldelser af HORESTA I februar måned udmeldte en række hotelkæder sig af arbejdsgiverforeningen HORESTA-A. Det drejer sig om Scandic, First, Comwell og Brøchner hotelkæderne. De fire hotelkæder har tilsammen lidt over 8000 hotelværelser eller omkring 20 procent af den samlede danske hotelmasse på hoteller med mindst 40 værelser. Det er dog ikke alle hoteller inden for kæderne der er udmeldt. Comwell-hotellet, Bella Sky Comwell Hotel, vil fortsat være i Horesta. Hotellet ejes af Bella Center, som overfor pressen har fastslået, at Bella Sky ingen planer har om udmeldelse af HORE- STA-A. De udmeldte hotelkæder har efterfølgende indmeldt sig i Dansk Erhverv, som HORESTA i øvrigt forlod for et lille år siden. For branchens ansatte og for 3F København er det naturligvis afgørende, om hotelkæderne vil bruge udmeldelsen af HORESTA til at komme ud af den nuværende overenskomst. Det ser ikke ud til at være tilfældet, idet hotelkæderne har givet udtryk for, at der ligger helt andre motiver bag. Det ser ud til, at det er uenigheder om, hvordan man sikrer de bedste muligheder for branchen og den såkaldte stjernepolitik der ligger bag udmeldelserne. I dag skal man være medlem af HORESTA-A for at få tildelt stjerner. Et er sikkert - fra 3F København vil vi nøje følge med udviklingen Ny afdeling - Nye åbningstider 3F Københavns åbningstider er: Mandag: 9-15 Tirsdag: 9-17 Onsdag: 9-15 Torsdag: 9-17 Fredag: 9-14 Lørdag: Lukket Søndag: Lukket Blandt andet FIRST hotelkæden har udmeldt sig af HORESTA-A Derudover holder vi lukket på helligdage, 1. maj, 10. maj, 15. maj, 5. juni, 28. august, 27. november, 24. december, 31. december. og især hvis det får betydning for de nuværende overenskomster. 3F København vil ikke acceptere nogen forringelse af de ansattes overenskomstmæssige forhold. Der opfordrer vi også alle ansatte på de nævnte hotelkæder til opmærksomt at følge udviklingen og kontakte 3F København hvad enten der kommer nye oplysninger eller man har spørgsmål 3F København ISS forsøger sig med SAS modellen ISS vil have vores vinduespolere til at gå % ned i løn. Tillidsfolk presses SAS var ikke den første virksomhed i Danmark, der fik medarbejderne til at gå ned i løn. Jeg er dog ikke i tvivl om, at den megen fokus på netop forhandlingerne om lønnedgang i SAS, har fået andre virksomhedsledere til at overveje samme mulighed. Et af de seneste eksempler vi har oplevet i 3F København er, at ISS forsøger at presse vores tillidsrepræsentanter til at indgå aftaler, der betyder en lønnedgang på %. Kontrol ikke mulig ISS begrunder kravet med, at de ikke kan konkurrere. Deres påstand er, at andre virksomheder kan give tilbud, der er % lavere end ISS s. Der er ingen tvivl om, at lønudgiften er den væsentligste udgift, når der er tale om vinduespolering. Problemet er, at ISS ikke vil oplyse om, hvilke virksomheder der giver billigere tillbud. Det betyder så, at vi ikke har mulighed for at kontrollere, om disse virksomheder har overenskomst. Den anden mulighed er, at de taber udbuddene til virksomheder, der har overenskomst, men ikke overholder dem. Det har vi heller ikke mulighed for at kontrollere, da ISS ikke vil give os informationer. Vi laver naturligvis tjek på lønnen, når vi har mulighed for det. Konkurrencefordel? Der er endnu ingen tilfælde, hvor medarbejdernes lønnedgang på længere sigt har reddet en virksomhed. Det er normalt et sygdomstegn, når en virksomhed ikke har råd til at betale løn. Til gengæld stiller man medarbejderne og ikke mindst tillidsrepræsentanterne i en meget svær situation. Skal man sige nej til en lønnedgang med fare for, at man selv og ens kolleger mister arbejdet? Det er usmageligt at sætte medarbejderne og tillidsrepræsentanterne under dette pres et halvt år efter, at man har forhandlet overenskomst. Under overenskomstforhandlingerne blev konkurrence ikke nævnt med et ord. Sagen er jo nok, at ISS ikke ønsker en overenskomst, der er billigere, men en konkurrencefordel frem for de øvrige overenskomstdækkede virksomheder. 3F er af den opfattelse, at overenskomsten ikke levner mulighed for lokalaftaler, som indeholder generel lønnedgang. Vinduespolerne arbejder generelt på akkord. Lønnen for det enkelte arbejde er bestemt af et opmålingssystem. For nogle år siden var der en voldgift, der gav ISS ret til at lave aftaler om lønnedgang på enkelte kunder. Baggrunden for den afgørelse var, at tillidsrepræsentanten og virksomheden kunne lave en konkret vurdering af den enkelte opgave. Hvis de var enig om, at der kunne aflønnes anderledes end opmålingssystemet, var det i orden. Spørgsmålet om retten til at indgå lokalaftaler med generel lønnedgang, vil blive afprøvet ved en ny voldgift. Skruen uden ende Man kan stille sig selv spørgsmålet; hvad vil der ske, hvis medarbejderne går med til en lønnedgang? Det første der vil ske er, at vores tillidsrepræsentanter på andre vinduespolerevirksomheder vil blive mødt med det samme krav. Så vil ISS være i samme konkurrencesituation som de er nu. ISS vil altså være nød til at bede om yderligere lønnedgang! Det er skruen uden ende. Det eneste der vil komme ud af det er, at lønniveauet i branchen vil falde! Når ISS møder medarbejderne med krav om lønnedgang, er jeg ikke i tvivl om, at det skyldes et krav fra ejerne om, at der skal præsenteres et større afkast. Det er ikke sådan, at vinduespolering i ISS giver underskud, for det gør det ikke. ISS er lige som en del andre store danske virksomheder ejet af forskelige kapitalfonde. Disse fonde kræver normalt et afkast på %. En af de letteste måder at skabe en stor forrentning i en servicevirksomhed er, at skære i lønomkostningerne. Så når en kapitalfond i Canada eller USA skal have en større forrentning af deres penge, skal danske lønmodtagere gå ned i løn. Sammenhold er vigtigt! Der er ingen tvivl om, at andre virksomheder end ISS og SAS der vil kræve, at medarbejderne går ned i løn. Det er klart, at styrkeforholdet ikke er det bedste for medarbejderne i øjeblikket. Det kræver ikke mindst sammenhold i brancherne for at stå imod dette pres. Vi skal ikke komme i en situation, hvor det er medarbejderne i de enkelte virksomheder, der skal konkurrere om, hvem der kan gå mest ned i løn for at redde deres egne arbejdspladser! Svaret i dagens Danmark er det samme som det var for 120 år siden, nemlig sammenhold! 18 19

11 Når man ser på, hvordan rengøringsassistenterne på Panum er blevet behandlet af fakultetets ledelse, ser det ud som om, at sundhed og arbejdsmiljø kun er noget, man underviser andre i? Af Henrik Hast, journalist Når bedst og billigst ikke er godt nok Udlicitering på Panum: Kontrakten er opsagt og rengøringsassistenterne er fyret Rengøringsassistenterne på Panum har i et par år været ufrivillige deltagere i en udliciteringsforestilling, der nu er endt i en opsigelse af kontrakten med udbudsvinderen og fyresedler til de 26 medarbejdere, der i dag gør rent på fakultetet. Udliciteringen af rengøringen, der i 2011 (af ledelsen på Panum) blev blæst op som en god aftale og en rigtig beslutning, er nu endt i mudderkastning mellem Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Alliance+ og en opsagt kontrakt og 26 fyresedler Mens ledelsen af fakultetet ikke mener, at Alliance+ har overholdt den kontrakt, som er indgået, mener den nu opsagte virksomhed, at kontrakten er overholdt og at kvaliteten af rengøringen på Panum faktisk har været højere, end det niveau der var, da man overtog opgaven. Håndklædet smides i ringen Hvem der har ret, bliver ikke afgjort, da administrerende direktør i Alliance+, Henrik Nordentoft, ifølge Universitetsavisen har valgt, at smide håndklædet i ringen. Vi har gjort alt for at imødekomme fakultetets kritik, men vi er nu nået frem til, at vi ikke kan blive enige og at det derfor er bedst, at samarbejdet stopper. Tonen har været uheldig hård og jeg vil ikke længere være med til at udsætte vores rengøringsassistenter for et arbejdspres, der gør dem stressede, syge og dårlige, siger han. Kontrakten, der skulle gælde til 2016, er opsagt pr. 1/7 2013, hvor en ny entreprenør ifølge Det Sundsvidenskabelige Fakultets direktør, Arnold Boon, skal overtage opgaven efter et udbud i første halvdel af Afviser ansvar overfor de fyrede Han afviser i Universitetsavisen, at fakultetet har et ansvar overfor de ansatte, der ved det fejlslagne udliciteringsprojekt er endt med en fyreseddel fra Alliance+. Ifølge Arnold Boon har fakultetet et positivt indtryk af rengøringsmedarbejderne hos Alliance+ og man er på fakultetet også glade for den loyalitet, de har vist over for Panum. En del af medarbejderne kender vi fra deres tidligere ansættelse på universitetet. Vi har ikke noget at udsætte på den enkelte rengøringsmedarbejder, det er Alliance+, der samlet set ikke har kunnet løfte opgaven, siger han. På trods af Arnold Boon s store sympati med de nu fyrede 26 medarbejdere, vil han ikke love, at fakultetet efterlever Alliance+ s forslag om, at det i forbindelse med en ny udbudsrunde kræves, at firmaet, der vinder opgaven, skal tilbyde rengøringsassistenterne ansættelse på den arbejdsplads, mange er mødt op på gennem 20 og 30 år. Arnold Boon begrunder sit manglende tilsagn om at udvise et socialt ansvar overfor rengøringsassistenterne med, at man pt. ikke kan overskue de juridiske aspekter, men at de vil blive undersøgt. Er det fair konkurrence? Tillidsrepræsentanterne for Københavns Universitets egne rengøringsafdelinger kræver fair konkurrence ved udliciteringer af deres arbejde, men hvad skal man konkurrere om, hvis det ikke er på økonomi? Set i lyset af den licitation, der er sket på Panum, har tillidsfolkene på de forskellige fakulteter på Københavns Universitet svært ved at se, hvad konkurrencen går ud på. På trods af, at rengøringsafdelingen på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet var 4 millioner kr. billigere, valgte ledelsen at indgå en kontrakt med Alliance+, der ved overtagelsen lagde ud med at fyre en fjerdel af medarbejderne. Korstog mod de offentligt ansatte Søren Møller, der er fællestillidsmand for rengøringsassistenterne på Københavns Universitet, ser udliciteringerne som et korstog mod de offentligt ansatte. De private firmaer slår sig op på, at de er bedst og billigst, men det er ikke nødvendigvis rigtigt. Vi har vundet adskillige udliciteringer med tilbud, der var billigere og bedre uden at skulle gå på kompromis med arbejdsmiljø og kvalitet, siger han. Fællestillidsmanden peger desuden på, at det i sidste ende er de samme mennesker, der skal gøre arbejdet, uanset hvad der så står på kasketten. Søren Møller frygter, at det, der er foregået på Panum, kan komme til at danne skole for fremtidige udliciteringer og at det blot er et udtryk for en skueproces, der bliver opført for at sløre, det egentlige formål nemlig at rengøringen skal privatiseres af ideologiske årsager koste, hvad det vil. Når mantraet, bedst og billigst ikke længere er gældende, er det svært at se, hvad vi så skal konkurrere på, siger Søren Møller, der også er bestyrelsesmedlem i 3F København. Politisk pres At privatiseringer ofte er politisk motiverede, bekræfter professor Ph.d. Niels Åkerstrøm Andersen Når bedst og billigst ikke er godt nok, er det svært at se, hvad vi skal konkurrere på, siger Søren Møller, fællestillidsmand på Københavns Universitet og bestyrelsesmedlem i 3F København. De private firmaer slår sig op på, at de er bedst og billigst, men det er ikke nødvendigvis rigtigt. fra Copenhagen Business School, der blandt andet forsker i offentlig ledelse og udlicitering. Til Universitetsavisen slår professoren fast, at de offentlige institutioner trods regeringsskiftet stadig er under et voldsomt politisk pres for at udlicitere. Han peger videre på, at der eksisterer en forestilling om, at rengøringen er et sted, man kan spare penge og det voldsomme udgiftspres, man er udsat for i det offentlige, gør det sjovere for ledelserne at bruge pengene på kerneydelser i stedet for service og her er rengøringen særligt udvalgt som et egnet område at udlicitere. Udlicitering er et begreb der dækker over det, at en offentlig institution eller privat virksomhed vælger at have en anden virksomhed til at varetage en eller flere bestemte opgaver. Når det offentlige udliciterer, kan det ses som en tidsbegrænset eller delvis privatisering

12 Af Caja Bruhn, faglig sekretær Privatisering er problematisk i det kommunale kulturliv En del af 3F København s kulturelle palet 3F København er en palet af brancher når du vender dit øje rundt i København, vil du altid kunne øjne et sted, hvor 3F København har medlemmer og overenskomster. En del af denne mangfoldighed er de københavnske kulturhuse, medborger- & beboerhuse samt idrætshaller. De er kommunale og flere af dem er startet som aktiveringsprojekter i 70 erne og har udviklet sig til at blive rigtige arbejdspladser. Daværende fagforening Lager & Handel var på pletten og fik tegnet overenskomst på projekterne. Da det blev til faste arbejdspladser, blev det også til en varig overenskomst med daværende 3F erne i kulturhusene og idrætshallerne er driftsassistenter og kulturarbejdere de løfter arrangementer fra vugge til grav KUC (Københavns Ungdomscentre), som lå direkte under overborgmesteren, som en selvejende institution. Hurtigt kom der til at være mange arbejdspladser og mange ansatte. Branchen udfyldte en mangel i København og der kom kultur i de nedlagte remiser, skoler og fabrikshaller. Der kom lokaler til brug for de lokale beboeres møder og familiefester, der kom et væld af kulturelle arrangementer og masser af rockkoncerter. En skøn ramme for kulturen i lokalområderne i København. I dette moment er der omkring 30 store og små steder i København og 250 ansatte på 3F overenskomsterne. Branchen har levet en omskiftelig tilværelse fra at være selvejende institution til bydelsforsøg, til nu at være helt kommunale huse og haller. En branche under angreb Men noget andet kendetegnende for kulturhusene og hallerne er de konstante angreb med omorganiseringer, trusler om nedlæggelser, privatiseringer og fusioner. Det er jo politisk set en nem besparelse at lukke et hus. Der er jo ikke en lov for området, så for politikerne virker det som om, at de har en legestue i kultursektoren, hvor mangt og meget skal afprøves. Der huskes ikke på, at disse arbejdspladser også er et levebrød for mange københavnere - som er gode skatteborgere i byen. Vi må, som fagbevægelse, konstant være agtpågivende og reagere så snart vi opdager at politikere og embedsmænd får nye ideer. Fusioner med bibliotekerne er et af nyeste redskaber samtidig med privatisering af caféer og rengøring. Der laves forsøg på ubemandede huse (altså at borgere har adgang uden der er ansatte i visse tidsrum) og centraliseringer af driftsenhederne. Desuden løfter de kommunale huse og haller jo altid opgaven med at ansætte ekstraordinær arbejdskraft i form af de forskellige jobordninger. Vi ved at mange af disse angreb bringer usikkerhed i rækkerne og hver gang der er en leder, der ikke kan styre gesjæften så betaler de ansatte 3F ere prisen ved at lægge ryg til afskedigelserne. 3F erne i kulturhusene og idrætshallerne er driftsassistenter og kulturarbejdere de løfter arrangementer fra vugge til grav de gør rent og smider øllerne over disken. De har populært sagt altid kunne lave alt og ingen opgave er for beskidt eller for besværlig. Alle huse og haller har caféer de har ofte fungeret som hjertet i huset, hvor al information og nøgleafhentning foregik. Men i det seneste årti har nogle politikere haft øje for at kulturhuse og idrætshaller (efter deres opfattelse), ikke er en kommunal kerneopgave og derfor har stederne ofte været oplagte sparemål. Udover de konstante omlægninger så har privatisering været en form, og ofte et mål og ideologi i sig selv, for disse politikere. For politikerne virker det som om, at de har en legestue i kultursektoren, hvor mangt og meget skal afprøves Caféerne privatiseres Husenes og hallernes caféer lykkes det endeligt for politikerne at privatisere for ca. 10 år siden. Der var mange protester, da caféerne jo ikke var rigtige caféer, men blot en del af en service for beboerne/ brugerne. Men nogen mente de var konkurrenceforvridende i forhold til de private caféer i lokalområderne. Men gik du tæt på og spurgte de andre caféer i kvarteret, så var deres holdning ofte, at det intet problem var for kulturhusene og hallernes aktiviteter skabte kunder til hele lokalområdet og var derved også en fordel for de omkringliggende caféer. Men politikerne vandt slaget og caféerne skulle privatiseres. Det er lykkes med skiftende held mange caféer har måttet bukke under i husene, da kundegrundlaget ikke er stærkt nok til en omsætning. De typiske kulturhuskunder og idrætsudøvere vælter ikke i penge. Vi har ofte sagt; hvorfor forsætte privatisering, hvis den alligevel ikke virker. Enkelte kulturhuse og haller har sandet, efter flere forsøg, at forblive med egen café. Andre forsætter med at forsøge at have private caféer i husene. Et af de store problemer på de private caféer i kulturhusene og hallerne er den konstante udskift

13 Af Jan Mathisen, afdelingssekretær Er det OK? Via din smartphone finder du nemt og hurtigt en restauration i nærheden af dig eller der, hvor du er på vej hen. Scan QR-koden, og du kommer til okforhold.dk 3F København kræver overenskomster på alle caféerne men når ofte ikke i realitetsforhandlinger, før konkurs eller lukning. Her er det dog Fællestillidsmand Per Jørgensen ( Fælles-Per ) der serverer under ordnede forhold. ning af forpagtere og eklatante mangel på overenskomstdækning. Københavns Kommunen kræver ikke, at der skal være overenskomstdækning af området og derfor kan vi konstatere, at de ansatte går på en løn på omkring 100 kroner i timen. 3F København (LPSF før) kræver overenskomster på alle caféerne men når ofte ikke i realitetsforhandlinger, før konkurs eller lukning. Men det er jo beskæmmende, at kommunen ikke kræver overenskomstdækning af området ved udlicitereingen. De påstår, at det kan man ikke kræve men det kan man teknisk set godt. Det er et spørgsmål om vilje og den har kommunen hidtil ikke haft. Derfor bliver det et sandt klondykeområde. Privatisering af rengøringen Det nyeste er, at Kultur- og fritidsforvaltningen privatiserede rengøringen på hele forvaltningens område. Det blev heller ikke uden sværdslag fra fagforeningens side. Vi søgte sammen med FOA og BJMF at stoppe udliciteringen. I huse og haller gjorde medarbejderen jo ikke kun rent, rengøring var blot en del af de mangfoldige opgaver. Men forvaltningen fastholdt, at der kunne spares 10 millioner kr. og derfor skulle rengøringen udliciteres det blev den så 1. oktober af de ansatte i kulturhuse og haller blev overdraget til det I dette moment er der omkring 30 store og små steder i København og 250 ansatte på 3F overenskomsterne. private firma Alliance+. En måned efter varslede Alliance+ voldsomme nedsættelser af samtlige ansattes arbejdstid nogle fra 37 timer til 10 timer!! Så på trods af, at dette firma har overenskomst, så bliver forholdene altså voldsomt forringede og forsørgelsesgrundlaget fjernet fra flere medarbejdere. Vi ved, at der er konstante klager fra ledelserne over Alliance+ s håndtering af rengøringsopgaven, men om det betyder, at kommunen opgiver firmaet eller om firmaet selv opgiver er endnu uvist. Men selvom det sker, så har privatiseringen allerede ødelagt 28 personers arbejdsliv med nedskæring af arbejdstid og fjernelse af et forsørgelsesgrundlag. Vi må forsætte kampen 3F København (før L&H og LPSF) har hele vejen advaret mod denne udvikling og tager selvfølgelig affære i de konkrete sager. Men man kan jo spørge sig selv, om det var det København ville; skifte sunde og attraktive arbejdspladser ud med arbejdsløshed og manglende selvforsørgelse. 3F København vil ikke derfor forsætter kampen! 3F s konflikt imod Vejlegården har for alvor sat den danske model i fokus. Men hvad er den danske model og hvilken betydning har den for dine lønog arbejdsforhold? Den danske model er ikke et hokus pokus begreb. Når du og dine kolleger forhandler lokalaftaler om arbejdstid, løn eller andet på din arbejdsplads, er det en del af den danske model. Når der bliver valgt tillidsrepræsentant er det en del af den danske model. Når fagforeningen fører efterbetalingssager for manglende overholdelse af overenskomsten eller fører sager imod usaglige advarsler eller opsigelser, er det også en del af den danske model. Den danske model er mange ting, men et afgørende led er overenskomst. Alt af betydning vedrørende løn, tillæg, vagtplanering, behandling af uenigheder og tillidsrepræsentanter aftales i overenskomsten. I Danmark lovgives der ikke på disse områder - i modsætning til en række andre europæiske lande. Overenskomst er sikkerhed Overenskomst er en sikkerhed for ordnede løn- og arbejdsforhold. Det gør en verden til forskel at arbejde på en arbejdsplads med eller uden overenskomst. Derfor har fagbevægelsen nu sat fokus på en aktiv kampagne, hvor vi altid spørger om der er en overenskomst. Kan man købe en tre retters menu for 78 kr., så er der garanti for dårlige løn- og arbejdsforhold for de ansatte. Det samme er tilfældet, hvis du kan slippe med 100 kr. for en vinduespudser eller rengøring. Vi kan være med til at forbedre overenskomstdækningen ved at være beviste om, hvem der har overenskomst. Derfor har 3F (indenfor hotel- og restaurationsområdet) iværksat en kampagne, som synliggør, hvem der har overenskomst. Kig efter den orange mærkat som arbejdsgivere med overenskomst kan sætte op. Du kan også gå ind på www. okforhold.dk og finde en restaurant, værtshus eller et hotel med overenskomst. På afdelingens hjemmeside ligger linket også. Der findes også en app til mobilen, så du (uanset hvor du er) kan finde et organiseret sted i nærheden. LO har også iværksat en kampagne for at skabe mere synlighed omkring overenskomster. Formålet er, at vi som fagbevægelsens medlemmer selv kan være med til at lægge et pres på arbejdsgiverne, der i dag ikke har overenskomst med et LO forbund. Spørg ind til om der er en overenskomst og lad arbejdsgiverne vide, at dit valg er afhængig af, om der er overenskomst eller ej. Din indsats er afgørende. Til gengæld lover vi som fagforening, at hvis du kontakter os (uanset om du er ansat eller kunde) for at 3F København skal rejse kravet om overenskomst, så vil vi altid handle positivt på din opfodring

14 Af Pia S. Pedersen, socialrådgiver Nyt fra A-kassen Ændringer på beskæftigelsesområdet Hjælp til at blive voksenlærling En 38-årig mand, som havde arbejdet en del år som ufaglært i køkkenbranchen, kom ind i a-kassen og fortalte, at han godt kunne tænke sig at blive elektriker. Han havde et par brødre, som var elektrikere og de arbejdede i et firma, der gerne ville tage ham som voksenlærling. Han havde imidlertid ikke noget grundforløb på Teknisk Skole og han havde ikke råd til at tage uddannelsen på SU. A-kassen ringede til Jobcentret, som dagen efter godkendte et grundforløb med start i marts måned. Medlemmet skal tage grundforløbet på dagpenge. Efterfølgende har han lærepladsen og er ude af dagpengesystemet. Den ledige havde boet i Nordsjælland, hvor det lokale Jobcenter ikke kunne hjælpe ham. 3F København har indgået en aftale med Københavns Kommune, som gør, at vi har en direkte linje til sagsbehandlere, der har mulighed for hurtigt at bevillige kurser og uddannelse. Jobrotation Jobrotation er en ordning, hvor virksomheden sender en ansat på efteruddannelse og ansætter en arbejdsløs som vikar i perioden. Virksomheden får et tilskud på ca. kr. 170,00 pr. time. Den ansatte får efteruddannelse. Den arbejdsløse kommer i arbejde til almindelig løn. Der er en række betingelser og bestemmelser, som skal være opfyldt. Jobcentret godkender en jobrotationsordning. Kontakt også a-kassen, hvis du har spørgsmål. Den arbejdsløse genoptjener ikke ny dagpengeret, men bruger heller ikke af sin dagpengeperiode, når pågældende er i jobrotation. Ordningen har eksisteret i mange år, men ikke været meget brugt. Nu sker der igen noget på området. Blandt andet har vi for øjeblikket to medlemmer i jobrotation på Støberiet, som er et lokalt kulturhus på Nørrebro. Der er også projekter på vej indenfor rengøring på hospitaler. Solidaritet eller frit fald Presset på regeringen for at skabe reelle job og bedre forhold for de arbejdsløse tager til. Over hele landet dannes netværksgrupper, der planlægger aktiviteter for at sætte fokus på arbejdsløshed og manglen på job. I december 2012 fyldte 100 aktivister Jobcentret på Musvågevej i København under parolen: Jobcentret er fyldt Hvor er jobbene?. Der var talere og musik indenfor i Jobcentret, hvor personalet tog godt imod de arbejdsløse. Nu planlægges flere demonstrationer i marts måned Hvis du vil være med, så mød frem, når gruppen Solidaritet eller frit fald afholder møder eller indkalder til aktioner og demonstration. I disse måneder kommer der nye regler om næsten alt indenfor beskæftigelsesområdet. Her er en guide til ændringerne og de nye begreber. Fleksjob: Man skal nu kunne få fleksjob ned til ganske få timer om ugen. Man bliver ansat hos en arbejdsgiver, som betaler for det antal timer, som man arbejder. Helt som en almindelig deltidsansættelse. Kommunen giver så et grundbeløb, som bliver mindre jo mere man arbejder eller tjener. Fleksjob vil man fremover kun kunne få midlertidigt, hvis man er under 40 hvis man er over 40, vil man få det midlertidigt første gang og så varigt efter 5 år og kun hvis man stadig opfylder betingelserne. Ressourceforløb: Det er noget nyt. Det er et forløb, som man kan give fleksjobbere eller sygedagpengemodtagere, som har brug for et længere udviklingsforløb, før de kan søge arbejde. Det kan være både behandling eller opkvalificering. Rehabiliteringsteam: En gruppe bestående af Jobcenter, socialforvaltning, læge fra regionen m.fl. som beslutter hvem, der kan få et ressourceforløb. Ressourceforløbsydelse: En ydelse på kontanthjælpsniveau, som du kan få, mens du er i ressourceforløb og som ikke er afhængig af hvad din ægtefælle tjener eller om du har formue. Hvis du er på sygedagpenge, når du kommer i ressourceforløb, vil du få ressourceforløbsydelse, med mindre du opfylder en forlængelsesbetingelse. Vurderingen af om du skal have et ressourceforløb laver kommunen første gang efter 26 ugers sygdom. Sygedagpenge: Før har man kunne modtage sygedagpenge i 52 uger og så kunne man kun få sygedagpenge, hvis man opfyldte en forlængelsesbetingelse. Det var ikke nok at være syg. Denne frist bliver nu ændret til 26 uger, men hvis man ikke opfylder en forlængelsesbetingelse, så kommer man i et ressourceforløb. Diagnoseliste: En liste med forskellige livstruende sygdomme. Hvis man lider af en af dem, så vil man kunne få sygedagpenge uden varighedsbegrænsning. Førtidspension: Her er reglerne ikke blevet ændret, men da man nu vil kunne få fleksjob helt ned til få timer om ugen, så vil det alligevel blive sværere at få førtidspension. For at få førtidspension skal ALT andet være afprøvet og det vil man fremover tage meget mere bogstaveligt. Førtidspension gives ikke til folk under 40 år - med nogle ganske få undtagelser. Mere om voksenlærling: Du kan få mere at vide på:

15 Pensionist og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration Af Claus Tvile Lorentzen, faglig sekretær Tirsdag den 2. april 2013 kl Fællesarrangement - Skuespiller og teaterdirektør Jan Hertz fortæller om brogede oplevelser i teaterbranchen. Torsdag den. 11. april 2013 kl Summemøde - banko. Torsdag den 25. april 2013 kl Tur til Botanisk Have. Vi mødes ved hovedindgangen, Gothersgade 128 kl Prisen er kr. 25,00. Tilmelding til Gerda senest den 22. april 2013 på tlf Fredag den 3. maj 2013 kl Fællesarrangement - Skovtur på Bakken. Vi mødes på Klampenborg Station kl Prisen er kr. 175,00. Tilmelding til Gerda senest den 2. april 2013 på tlf Postseniorerne Tirsdag den 2. april 2003 kl Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV. Skuespiller og teaterdirektør Jan Hertz fortæller om brogede oplevelser i teaterbranchen. Der vil efterfølgende blive serveres en sandwich. Fælles arrangement med E&P-klubben og Hotel og Restauration. Torsdag den 18. april Cafe - eftermiddag. Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre, tæt ved Frihedens S-togs station. Der vil blive serveret en 3 retters menu inkl. 1 glas hvidvin til forretten, en ½ flaske rødvin/hvidvin pr. deltager til hovedretten, dessert og kaffe. Når sulten er stillet, spiller Børges husorkester op til dans.billetter sælges onsdag den 27. marts kl , Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV (det grå palæ). Deltagerpris for medlemmer: 150,00 kr. Pris for ikke medlemmer 175,00 kr. Der er max. plads til 200 deltagere. Der er nummererede borde. Torsdag den 25. april kl Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV. Københavns Post-Seniorer afholder ordinær generalforsamling og sæsonafslutning. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 12. april maj - Skovtur på Bakken Ta med 3F Seniorer, Region Hovedstaden på Dyrehavsbakken og sig goddag til foråret d. 3. maj. Torsdag den 16. maj 2013 kl Summemøde. Onsdag den 29. maj 2013 kl Besøg på Tøjhusmuseet. Vi mødes udenfor i Tøjhusgade 3 kl Prisen er kr. 25,00. Tilmelding til Gerda senest den 27. maj 2013 på tlf Torsdag den 13. juni 2013 kl Udflugt til Køge Miniby. I spiser i minibyen, så tag madpakke med. Vi mødes på Københavns Hovedbanegård (under uret) kl Prisen er kr. 60,00 (eksklusive transport). Tilmelding til Gerda senest den 10. juni 2013 på tlf Når intet andet er anført, afholdes møderne/aktiviteterne på Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV. Vi mødes ved Bakkens store friluftscene, hvor vi får en lille en til halsen, hilser på hinanden, nyder vejret og lytter til Vidergårdens store orkester. Der er mulighed for at købe en forfriskning til en særlig pris. Vind en af de fine gevinster i det store lotteri ved friluftscenen. Vi går derefter til Restaurant Hvide Hest, hvor vi skal nyde den dejlige forårsbuffet. Det koster kun 175,00 kr. at deltage. Tilmelding til Jacob Christiansen på telefon: eller pr. mail senest den 2. april Betaling skal være kasserer Keld Eksing i hænde senest den 3. april 2013 på konto i Danske Bank Reg konto juli - Nykøbing Falster Revyen med tog Vi kører med tog til Nykøbing Falster, går fra stationen til teateret, hvor vi spiser frokost. For meget dårligt gående vil der blive transport fra stationen til teateret og tilbage igen, når vi skal med toget hjem. Deltagerprisen, inkl. transport med tog, buffet og revyforestilling er kr. 675,00 pr. deltager. Tilmelding til Jacob Christiansen på tlf eller pr. mail: senest den 19. april Betaling skal være kasserer Keld Eksing i hænde senest den 22. april 2013 på konto i Danske Bank regnr.: 0434 konto , mærket revy og huske at skrive afsender. Dansk kokkeforening blev stiftet for 100 år siden Der skulle flere forsøg til, før det lykkedes at danne Dansk Kokkeforening. Den 11. oktober 1906 havde kokke fra Københavns største restauranter indkaldt til møde kl. 9 om aftenen (red. dengang hed det ikke kl ) på Café Helmerhus (i dag Ristorante Vesuvio) på Rådhuspladsen. Formålet var at danne en Forening for Kokke og Kogejomfruer samt Engageringskontor. Arbejdsgiverne var imod Som ved tidligere forsøg, løb initiativet ud i sandet. Der var en stor modstand fra Principalerne (arbejdsgiverne) mod dannelsen af fagforeningen, men den 13. januar 1913 lykkedes det endelig. 13 kokke og køkkenchefer deltog i mødet. Det månedlige kontingent til Dansk kokkeforening blev fastsat til 1,00 kr. Allerede i juni måned havde DKF 137 medlemmer. Mange af de københavnske køkkenchefer støttede foreningen og ville kun ansætte organiserede kokke. I 1914 blev DKF optaget i Fællesorganisationen og samme år blev der oprettet en Arbejdsløshedskasse. DKF mødte stor modstand fra arbejdsgiverne, men i 1915 blev der tegnet overenskomst. Normen på datidens restauranter var en 7 dages arbejdsuge á 12 timer! Overenskomst på plads I den nye overenskomst blev arbejdstiden fastsat til 72 timer om ugen. Man fik ret til et fridøgn og en halv fridag hver anden uge. Der kom regler for overtidsbetaling og kokkene fik ret til en uges ferie Et trangt og dystert lokale var nogle steder arbejdsvilkårene - billedet er fra 1934 om året - efter et års ansættelse med løn. Det var en stor forbedring. For hundrede år siden var det kun ca. 20 % af arbejderne, der havde tilkæmpet sig ret til en halv uges ferie. Ferieloven kom først i 1936 og sikrede lønmodtagerne 2 ugers ferie. Det var helt andre tider og arbejdsvilkår dengang. Mange af de københavnske restauranter og caféer havde en stor omsætning sent på aftenen. Det var almindeligt, at byens bedre borgerskab gik ud og spiste efter teaterbesøg eller revyforestillinger. Så den halvårlige generalforsamling begyndte først kl. et om natten! Der er kæmpet for bedre løn- og ansættelsesvilkår siden og den kamp fortsætter i Spændende bibliotek Der er stadig en direkte forbindelse til nutiden og 3F København. Den 10. oktober 1916 blev Danske Kokkes Hjælpefond stiftet. Fonden skulle yde støtte til hæderlige gamle kokke. Fonden har siden 1999 været er en del af Gastronomernes Hjælpefond. Det blev samtidig besluttet, at oprette et bibliotek. Biblioteket lever i bedste velgående og samlingen er udbygget gennem årene. Biblioteket tilhører DKF/Gastronomernes Hjælpefond og ligger i 3F Københavns lokaler. Den originale fane fra Dansk Kokkeforening hænger indrammet ved biblioteket. Du kan læse mere om biblioteket og fonden på afdelingens hjemmeside hvor der er et direkte link til Gastronomernes Hjælpefond

16 Af Margrethe Martinsen, faglig sekretær Af Jan Mathisen, afdelingssekretær Copenhagen Food Fair 2013 Er din kollega medlem? I dagene februar 2013 var der fagmesse for hotel- og restaurationsbranchen i Bella Center. Der foregik en lang række spændende aktiviteter. Faglig Fælles Forbund havde naturligvis en stand på messen. 3F og HORESTA var arrangører af en række konkurrencer. Årets kok, tjener, cater, smørrebrødsjomfru og ikke mindst årets bedste elever blev fundet. Se mere på vores hjemmeside Vi var en lang række faglige sekretærer, der deltog på standen og set fra en faglig sekretærs synspunkt, var det spændende at være til stede sammen med alle de forskellige mennesker, der lever i branchen. Vi mødte elever, der havde spørgsmål om deres overenskomst. Der var arbejdsgivere, der havde specifikke spørgsmål og andre messegæster, der var nysgerrige og gerne ville have en lille 3Fs stand i Bella Centret var velbesøgt snak om, hvad en fagforening er og kan gøre. Nu er messen slut og der er (udover det gode indtryk af de dygtige folk, vi repræsenterer) et klart billede af, hvor vigtigt det er, at vi som en aktiv fagforening møder vores medlemmer og ikke mindst vores potentielle medlemmer hvor de er. Herunder også på en fagmesse som Copenhagen Food Fair. Advarsel! Dette er skrevet af en Brøndbyfan ;o) Hvad sker der med det faglige sammenhold på din arbejdsplads, hvis dine kolleger ikke er medlem af 3F? Det samme som der er sket med Brøndby - så risikerer man at blive et taberhold ;o) Sammenhold og solidaritet er det eneste, der kan forhindre, at vi som ansatte på arbejdspladserne ender som et taberhold, men dårlige løn- og arbejdsforhold. Men der er forskel på 3F København og de faglige forretninger, som slår sig op med billigt kontingent. De er ikke en del af overenskomsterne og derfor heller ikke en forhandlingspart. I bedste fald er de blot advokatkontorer. De vil aldrig kunne løfte i flok på arbejdspladserne, så bedre lønog arbejdsforhold kommer alle til gode. Det er derfor vigtigt, at dine kolleger er medlem af 3F København. Fra fagforeningens side vil vi gøre alt for at støtte dig i din indsats. Kontakt fagforeningen hvis du har brug for hjælp til gode argumenter Info fra organizerne eller materiale du kan dele ud på arbejdspladsen eller hvis du har brug for gode råd. 3F har netop opstartet nye grundkurser, hvor der bliver lagt vægt på organisering af arbejdspladserne. Vi skal fra fagforeningens side anbefale deltagelse på disse kurser, som er både nyskabende, spændende og lærerige. Generalforsamling i Hovedstadens Reservetjener Fond Torsdag den 11. april 2013 kl afholdes der generalforsamling: Peter Ipsens Allé 27 (Biblioteket på 2. sal), 2400 København NV. Der sendes ikke separat indkaldelse ud. Dagsorden udleveres på mødet. Indkaldelse til generalforsamling Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 7. maj 2013, kl. 19,00. Generalforsamlingen afholdes i Ingeniørernes Mødecenter, Kalvebod Brygge 31 33, 1780 København V. Dagsorden ifølge lovene. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Postog Telegrafpersonalets Hjælpeforening, V. E. Gamborgs Vej 13, st.mf., 2000 Frederiksberg, i hænde senest den 23. april Ansøgning om ledige konfirmationslegater For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, der har børn som skal konfirmeres i foråret eller efteråret 2013, er der et antal legater som kan søges af medlemmer. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Medlemmets navn, adresse, lønkontonummer og navnet på konfirmanden samt cpr.nr. Konfirmationens sted og dato. Henvendelsen skal ske skriftligt og skal være os i hænde senest den 24. april Bevilgede legater vil være indsat på lønkontoen omkring den 15. maj Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening V. E. Gamborgsvej 13, st.mf., 2000 Frederiksberg Organizerne holder døren på Rigsshopitalet Arbejdsområdet for organizerne er meget stort. Vi skal arbejde med mange forskellige brancher og med mange forskellige mennesker. Det er meget inspirerende og utrolig spændende for os. Vi hedder Maria Kjærulff og Brian Arlofelt og vi er organizere i 3F København. Vores arbejde handler blandt andet om, at besøge arbejdspladserne, organisere medlemmer, skabe faglig interesse på arbejdspladserne og hjælpe til med valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Kort sagt, vi arbejder med mennesker. Siden den 1. januar 2013 har vi lagt alle vores kræfter på Rigshospitalet og i Select Service Partner i Lufthavnen. Her har 3F København flere faggrupper; nemlig kokke, køkkenpersonale og rengøring. Rigshospitalet er en kæmpe arbejdsplads og for os organizere, er der masser at tage fat på. Vi arbejder altid tæt sammen med Af Maria Kjærulff & Brian Arlofelt TR-folk og andre aktive på arbejdspladserne og derfor har vi afholdt møde her i afdelingen med TR-folk fra de forskellige områder på Rigshospitalet. På mødet har vi snakket om udfordringer og styrker i det faglige sammenhold på Rigshospitalet og vi har lavet en plan for, hvordan vi kan organisere og skabe kontakt til vore medlemmer. Det er et spændende projekt og vi glæder os til at skabe resultater og sætte fokus på fagforeningen blandt de ansatte på Rigshospitalet

17 Magasinpost SMP - ID Nr maj i din fagforening 2013 er et skelsættende år. Det er nemlig første gang der skal fejres 1. maj i 3F København. Det skal naturligvis ske med pomp og pragt, efter alle kunstens regler! Vi starter i fagforeningen på Peter Ipsens Allé 27 kl og drager i samlet flok til Fælledparken kl for at festligholde arbejdernes internationale kampdag. Og der bliver taler Og der bliver musik Og der bliver underholdning for ungerne Og der bliver både vådt og tørt Og vi glæder os til at fejre det sammen med dig og din familie. Hvis du ikke kan nå at komme i fagforeningen kan du finde os i 3F Københavns telt i Fælledparken.... Og vejret bliver godt! Generalforsamling i Gastronomernes Hjælpefond Årets generalforsamling for medlemmer af Gastronomernes Hjælpefond vil blive afholdt torsdag den 30. maj 2013, kl på Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Efter generalforsamlingen vil der være rundvisning og spisning på skolen. Nærmere oplysninger om arrangementet og tilmelding vil blive lagt ud på 3F Københavns hjemmeside.

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Konflikten på Vejlegården En gave til fagbevægelsen

Konflikten på Vejlegården En gave til fagbevægelsen Konflikten på Vejlegården En gave til fagbevægelsen Hvad handler konflikten på Vejlegården om? Prøv at forestille dig, at din arbejdsplads får ny ejer. Den nye ejer meddeler jer, at han ikke bryder sig

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Fremmødte: Hanne, Jonas, Kirsten, Claus, Siva, Roxana, Peter, Birthe Gitte, Pia, Jan, Annette

Fremmødte: Hanne, Jonas, Kirsten, Claus, Siva, Roxana, Peter, Birthe Gitte, Pia, Jan, Annette Referat fra Gr. møde 3f Fælles service den 7. September 2015 Fremmødte: Hanne, Jonas, Kirsten, Claus, Siva, Roxana, Peter, Birthe Gitte, Pia, Jan, Annette Afbud: Bente Uden afbud: Simona Peter var mødeleder

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Tale ved Christiansborg 11. april 2013. Kære venner

Tale ved Christiansborg 11. april 2013. Kære venner Tale ved Christiansborg 11. april 2013 Kære venner I dag gør vi status. Vi gør status over de 10 dages faglige kamp, som vi er blevet presset ud i. Vi gør status over 10 dage med et væld af fællesaktiviteter

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Servicesektorens skriftlige beretning 2012

Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Overenskomst Den private overenskomst for 2012 er bygget på rammerne af 2,5 %, dette gav også grundlag til forhandlingerne på det offentlige område. Da Statens

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere