Oplægsholder: Gitte Goldschmidt, direktør, civ.ing., Goldschmidt Rise and Shine i/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplægsholder: Gitte Goldschmidt, direktør, civ.ing., Goldschmidt Rise and Shine i/s"

Transkript

1 Workshop nr.: 301 Ledelse i attraktive arbejdspladser Oplægsholder: Gitte Goldschmidt, direktør, civ.ing., Goldschmidt Rise and Shine i/s God ledelse er en af de væsentlige parametre for et godt arbejdsmiljø, lavt sygefravær og for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Men hvad er det den enkelte leder kan gøre for at skabe en attraktiv arbejdsplads? Hvad skal lederen have fokus på? Ledere inden for social- og sundhedsområdet har i 1 år fulgt et workshopforløb for at udvikle og afprøve en række redskaber, der kan bidrage til attraktive arbejdspladser. På workshoppen præsenteres ideen bag workshopforløbet "Ledelse i attraktive arbejdspladser" samt det færdige resultat. Overvejelser om tilrettelæggelse af lederudvikling indgår.resultatet er redskaber, case og eksempler samt gode råd til lederne. Gitte Goldschmidt præsenterer projektets idé forløb og resultat. Resultatet på og i trykt form demonstreres. En eller flere ledergrupper vil fortælle om deres erfaringer med at deltage og bruge redskaberne. Vi vil inviterer til debat om ledelse og arbejdsmiljø, lederens rolle og hvordan ledelsesudvikling i det offentlige kan gribes an. Primær målgruppe er aktører, der professionelt interesserer sig for god ledelse og ledelsesudvikling i den offentlige sektor. Det kan være BAR- og organisationsfolk, eksterne rådgivere og konsulenter, forskere og projektudviklere, interne sikkerhedsledere, ledere, HR- og personalefolk, myndigheders embedsmænd, undervisere og andre formidlere.

2 Workshop nr.: 302 Arbejdsmiljøstrategien kom til at blomstre Oplægsholder: Birte Roest, Arbejdsmiljøchef, Region Nordjylland Ideer til metode for at få overblik og sikre opfølgning på mange arbejdsmiljøinitiativer. Mangel på arbejdskraft har sat arbejdsmiljøet i fokus. Der er indgået aftaler om arbejdsmiljø i mange sammenhænge: Trepartsaftalen, i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 08, Regeringens handlingsplan for arbejdsmiljøet 2010 m.m. I HR afdelingen i en stor organisation er det nødvendigt at skabe overblik og sammenhæng, for at de enkelte indsatser ikke overses eller kommer til at modarbejde hinanden. Budgetforliget i Region Nordjylland har temaet "De bedste arbejdspladser", heri indgår 10 temaer, hvor arbejdsmiljø både er et tema, men også indsatsområde i nogle af de øvrige temaer. Med udgangspunkt i de centralt stillede krav til arbejdsmiljø, regionens egne ønsker og forventninger er der gennemført en proces hvor ansatte i HR, Arbejdsmiljø og MEDindflydelse og sektorsikkerhedslederne har formuleret 8 arbejdsmiljøtemaer, i en vision om at få trivsel frem og fraværet ned. I processen er der gjort en række overvejelser om, hvordan det sikres at alle krav blev omsat til indsatser og at der er overblik, så der sikres at tidligere gode erfaringer kommer i spil og der er en kontinuerlig opfølgning på indsatserne. Et væsentligt krav fra ledelsen er, at indsatserne ikke skulle være enkeltstående projekter, men indsatser, som havde effekt på den enkelte arbejdsplads. Et oplæg min. Hvordan har vi grebet opgaven an? Workshoppen vil være en erfaringsudveksling af gode metoder til at skabe overblik og opfølgning på indsatser med udgangspunkt i hvordan Region Nordjylland har grebet opgaven an. Ledere, sikkerhedsledere, HR- og personalefolk.

3 Workshop nr.: 303 Fastholdelse og psykisk arbejdsmiljø Inge Larsen, Arbejdsmiljøkonsulent og Frank Meier, CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse, Malene Ravn, Uddannelses- og udviklingskonsulent, Høje Gladsaxe Kommune og Ulla Løwert Thomsen, Forstander, Plejecentret Solterrasserne Forebyggelsesfonden har støttet et projekt, der inddrager Gladsaxe, København og Roskilde kommuner, hvor vi gennem ophørsinterview med fratrådte medarbejdere i plejesektoren indsamler oplysninger om årsager til ophør på arbejdspladsen. Input fra ophørsinterview analyseres løbende og drøftes med arbejdspladsens ledere og medarbejdere i MED/SU-regi. Herud fra planlægges de lokale indsatser for forbedringer af arbejdsmiljøet, så arbejdspladserne bedre kan fastholde og tiltrække medarbejdere. Indsatsen skal iværksættes hurtigt og skal demonstrere arbejdspladsen som handlekraftig i forhold til at reagere på signaler fra ophørte. Ambitionen er at forebygge og reducere ophør (gennemstrømning) med 20 %; derfor titlen: En ud af fem!. De lokale interventioner kan fx være oplæg, nye arbejdsformer, undervisning og meget mere. Temaerne planlægges ud fra de deltagende enheders behov. Undervejs i projektet afholdes seminarer, hvor ledelse og medarbejdere fra de tre kommuner mødes og udveksler erfaringer. Projektets metode er en anerkendende og systemisk tilgang, hvor der bl.a. fokuseres på de ressourcer og udviklingstiltag, som eksisterer, virker og kan styrkes. På workshoppen får deltagerne mulighed for at prøve den spørgeguide, der anvendes under ophørsinterviewene. Forud for dette fortæller konsulenter fra Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) om idéen bag projektet. På workshoppen vil ledere og medarbejdere fra hhv. Solterrasserne i Valby og plejecenter Rosenlund i Gladsaxe fortælle deres oplevelse af projektet siden starten i foråret Interviewene, interventioner og seminarer i projektet gennemføres af konsulenter fra Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) i samarbejde med lokale repræsentanter. På workshoppen vil konsulenter fra CASA gennemgå projektets idé og metode. CASA og ledere og medarbejdere fra Solterrasserne og Rosenlund vil svare på spørgsmål; også gerne i forhold til erfaringer fra processen med at udarbejde ansøgningen til Forebyggelsesfonden. Program (ca. tider) Præsentation af projektets idé og målsætning (5 min.) Kort introduktion til AI og projektets metode (10. min) Gennemførelse af interview vha. projektets AI spørgeguide og drøftelse af metoden (35 min.) Præsentation og drøftelse af lokale indsatser og resultater fra projektet (30. min.) Spørgsmål. Fx om proces for ansøgning til Forebyggelsesfonden (10 min.) Formen vil veksle mellem en præsentation af projektets idé, deltagerinvolvering gennem praksisanvendelse af metoden og en præsentation af resultater fra projektet. Hvis deltagerne er interesserede, vil vi gerne fortælle om CASAs erfaringer med at søge Forebyggelsesfonden. Denne workshop henvender sig til ledere og medarbejdere i plejesektoren.

4 Workshop nr.: 304 Auditering af psykisk arbejdsmiljø, ledelse og organisatoriske forandringer - fokuspunkter, muligheder og begrænsninger. Oplægsholder: Ruth Kjeldsmark, Operation Manager, Bureau Veritas Certification Auditering af psykisk arbejdsmiljø og ledelse har aldrig været mere vigtig ifm. arbejdsmiljøcertificering. Hvile temaer og elementer skal der spørges ind til, for at få sikkerhed for, at virksomheden har styr på forholdene? Samtidig indeholder den nye DS/OHSAS er krav om, at arbejdsmiljøet ifm. organisatoriske forandringer skal planlægges og styres. Hvilke krav stiller det til de virksomheder, der er arbejdsmiljøcertificeret? Oplæg, spørgsmål og drøftelser. Ledere, HR- og personalefolk, interne sikkerhedsledere, eksterne rådgivere.

5 Workshop nr.: 305 Akustiske beregninger i praksis - opdateret software Lars Birch Nielsen, Adm. direktør og Philip White, Projektleder, IAC Nordic A/S Hvordan eftervises at myndighedskrav til akustiske forhold i produktionslokaler, storrumskontorer, institutioner m.v. opfyldes? Der præsenteres et opdateret videreudviklet computerprogram til beregning af akustiske forhold i lokaler. Programmet er version 2 af det blandt BSTér meget anvendte HMA Akustikprogram, som bl.a. kan anvendes til estimering / simulering af om Arbejdstilsynets anvisning vedrørende akustik i arbejdsrum er opfyldt. Programmet kan fastslå om forholdene i forskellige typer af arbejdslokaler opfylder myndighedernes krav og anvisninger. Herudover kan brugeren selv indtaste parametre til programmet, således at akustikken i et lokale kan tilrettes til det ønskede formål. Præsentationen udføres ved at et praktisk eksempel fra en arbejdsplads gennemgås. Gennemgangen udføres ved at alle data indtastes under præsentationen, således at workshop deltagerne kan følge med på lærredet og kommentere løbende. Efterfølgende diskuteres deltagernes praktiske erfaringer med anvendelse af programmets version 1, samt eventuelle andre værktøjer. Deltagerne er meget velkomne til at medbringe eksempler fra deres hverdag, som kan diskuteres og anvendes i workshop forløbet.workshoppen opfylder et ofte efterspurgt behov for at få opdateret et af arbejdsmiljørådgivere anvendt computerværktøj. Workshopdeltagerne vil få udleveret et gratis eksemplar af programmet. Eksterne rådgivere og konsulenter som arbejder med støj- og akustik, interne sikkerhedsledere, undervisere og andre formidlere, myndigheders embedsmænd indenfor fagområdet er også meget velkomne til at deltage.

6 Arbejdsbetinget nakke-/skulderbesvær - fysisk træning som behandlingsform Lars L. Andersen, Ph.D, Otto Melchior Poulsen, Forskningsdirektør Andreas Holtermann, Dr.Med.Sci. og Mette Zebis, Ph.D, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Workshop nr.: 306 Smerter fra nakke/skulder området er et hyppigt problem blandt arbejdstagere med stillesiddende arbejde. Blandt danske kvindelige computer brugere er årsprævalensen rapporteret til over 50 %. Fysisk træning bliver ofte anbefalet til at lindre smerter fra bevægeapparatet. Baseret på tidligere studier er der begrænset evidens for effektiviteten af fysisk træning i forbindelse med arbejdsbetingede smerter i nakke/skulder regionen primært pga. mangel på randomiserede kontrollerede studier. Vi har på Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) for nyligt gennemført to store randomiserede kontrollede interventionsstudier på danske arbejdspladser karakteriseret af stillesiddende ensidigt gentaget arbejde: Sundhedsfremme På Arbejdspladsen (SPA) (Andersen et al. 2008a) Rehabilitering af Muskelsmerter I Nakken (RAMIN) (Andersen et al. 2008b). Resultaterne fra SPA undersøgelsen viste en moderat positiv effekt af fysisk træning på nakke/skulder besvær, og påviste samtidig vanskeligheden ved at få arbejdstagerne til at deltage i regelmæssig motion over en længere periode (1 år). I RAMIN undersøgelsen fandt vi en markant effekt af specifik styrketræning hos arbejdstagere med klinisk diagnosticeret nakke/skulder besvær. Resultaterne af dette studie viste en nedgang i smerte på over 70 % med blot 3 x 20 minutters styrketræning i en periode på 10 uger. Nationale data viser at rengøring er en særligt nedslidningstruet branche. I forlængelse af de afsluttede SPA og RAMIN undersøgelser er vi på NFA i gang med et nyt projekt Forebyggende intervention mod nedslidning på arbejdspladsen for langsigtet effekt (FINALE), med formålet at opnå en langsigtet forebyggende effekt på fysisk nedslidning blandt rengøringspersonale ved at implementere øget fysisk aktivitet gennem et år ved enten 1) fysisk træning med instruktører, 2) mental træning vha. kognitiv adfærdsterapi. NFA har for nyligt påbegyndt et projekt, VIMS, som introducerer et nye koncept Intelligent Motion. SPA- og RAMIN-projekterne udgjorde det første skridt i retning af at udvikle Intelligent Motion på arbejdspladsen, defineret som motion, der kompenserer for arbejdets fysiske belastninger under hensyntagen til arbejdstagers fysiske kapacitet og helbredsstatus. Projektets overordnede formål er at skabe øget viden om, hvordan Intelligent Motion i praksis kan implementeres og gennemføres, så der opnås en optimal effekt mht. prævention eller reduktion af nakke- /skuldersmerter ved computerarbejde samt ved industrielt ensidigt gentaget arbejde. For at opnå dette skal virksomhederne have betydelig medindflydelse på tilrettelæggelse og implementering af Intelligent Motion, som herved gøres participatorisk. Workshoppen præsentere resultater fra SPA og RAMIN undersøgelsen, samt preliminære resultater fra FINALE undersøgelsen. Desuden vil vi give praktiske anbefalinger til effektiv implementering af disse typer interventioner på arbejdspladsen, med særligt henblik på den nye VIMS undersøgelse hvor begrebet Intelligent Motion defineres og afprøves. Deltagerne få mulighed for i praksis at afprøve de fysiske træningsøvelser der indgår i projekterne. Afsluttende vil fremtidsperspektiver blive præsenteret baseret på nuværende viden og igangværende projekter. Referencer: Andersen LL, Jørgensen MB, Blangsted AK, Pedersen MT, Hansen EA, Sjøgaard G (2008a) A randomized controlled intervention trial to relieve and prevent neck/shoulder pain. Med Sci Sports Exerc 40:xx-xx (in press) Andersen LL, Kjaer M, Sogaard K, Hansen L, Kryger AI, Sjogaard G (2008b) Effect of two contrasting types of physical exercise on chronic neck muscle pain. Arthritis Rheum 59: Indledningsvis power-point præsentation omkring afsluttede og igangværende NFA projekter omkring motion på arbejdspladsen. 2. Deltagerne afprøver de træningsformer der er indgået i projekterne, bl.a. træning med håndvægte, bodyblades, elastikker, ro-ergometer osv. Dette skaber en mulighed for praktisk forståelse og dialog omkring hvordan sådanne øvelser kan tænkes at implementeres på arbejdspladserne i praksis 3. Gruppe diskussion af specifikke emner, eksempelvis: - Hvorledes kan fysisk træning tænkes at implemeteres i praksis på arbejdspladsen - Barrierer mod fysisk aktivitet på arbejdspladsen - tilpasning af motion til den enkelte arbejdstager ("Intelligent Motion") - cost-benefit, kan det betale sig for arbejdsgiveren at arbejdstagen skal bruge en ugentlig time på træning? Alle vil i princippet have glæde af workshoppen, specielt: Arbejdsmedicinere, Forskere og projektudviklere, BAR- og organisationsfolk, Eksterne rådgivere og konsulenter, Interne sikkerhedsledere, Ledere, HR- og personalefolk, Undervisere og andre formidlere

7 Workshop nr.: 307 Giv os en udfordring - den lille rådgiver med det store netværk - du ser kun toppen af isbjerget! Karin Schmidt, Arbejdsmiljøkonsulent, Preben Kristensen, Arbejdsmiljøkonsulent og Hanne Løth, Arbejdsmiljøkonsulent, arbejdsmiljørådgiver.dk At stille krav til din arbejdsmiljørådgiver. Hvordan får du den rigtige rådgivning til den rigtige pris? Hvordan vil du finde den rigtige rådgiver til netop den opgave, du skal have løst? Har du undersøgt mulighederne indenfor din egen virksomhed? Vi vil sikre dialogen ved at involvere deltagerne i fysiske øvelser og få dem til at forholde sig konkret til deres egen praksis. Interne sikkerhedsledere, ledere, HR- og personalefolk, undervisere og formidlere., Den sekundære målgruppe er: BAR- og organisationsfolk, eksterne rådgivere og konsulenter og evt. andre.

8 Workshop nr.: 308 EVA s kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Oplægsholder: Kristine Bang Nielsen, Evalueringskonsulent og projektleder, Danmarks Evalueringsinstitut Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har siden januar 2006 på opdrag fra Arbejdstilsynet stået for kvalitetssikringen af arbejdsmiljøuddannelserne. Som et led i kvalitetssikringen indgår et fokus på undervisningens pædagogiske principper. Disse er ekspliciteret i bekendtgørelsen om arbejdsmiljøuddannelserne og Arbejdstilsynets vejledning til udbyderne af arbejdsmiljøuddannelserne. I denne workshop vil vi gerne fortælle om hvad vi fokuserer på når vi vurderer de pædagogiske principper i undervisningen på arbejdsmiljøuddannelserne. Vi vil bl.a. fortælle om typiske styrker og udfordringer i den undervisning vi har set på vores besøg, og hvorfor vi mener det er vigtigt at evaluere på de pædagogiske principper, selvom det er svært. Vi vil med workshoppen meget gerne lægge op til en dialog og mulighed for erfaringsudveksling mellem jer undervisere. Nogle af de spørgsmål vi vil tage op handler om hvilke udfordringer I som undervisere står overfor i forhold til undervisningens pædagogiske principper. Hvordan oplever I disse udfordringer på arbejdsmiljøuddannelserne, og hvordan har I valgt at tackle dem? Er der noget ved arbejdsmiljøuddannelserne der giver ekstra udfordringer i forhold til at varetage en god undervisning? Hvornår oplever I at jeres undervisning virker og hvornår virker den ikke? Kort introduktion, dialog i grupper og plenum. Undervisere på arbejdsmiljøuddannelserne.

9 Workshop nr.: 309 Livskvalitet og sundhed - vejen til en bedre ældrepleje via personalets livskvalitet og arbejdsmiljø Dennis Ohlsen, gruppeleder og Dagny Ørts, seniorkonsulent, Orbicon Arbejdsliv Præsentation af et 3 årigt projekt Livskvalitet & sundhed vejen til en bedre ældrepleje, hvor det primære fokus er opbygge en positiv synergi imellem ansatte og ældres livskvalitet og sundhed med henblik på at opnå en bedre ældrepleje. Projektet er primært motiveret af et stort behov for at rekruttere og fastholde medarbejdere indenfor plejeområdet samt minimere fravær. Projektets hypotese er at en forbedring af ældreplejen opnås ved at øge de ansattes motivation. Dette opnås ved at give de ansatte mulighed for at være produktive dvs. opleve at gøre et godt stykke arbejde og dermed få stolthed og glæde tilbage i arbejdet. Endvidere gennem et styrket samarbejde i hele organisationen bygget op omkring tillid og respekt. Medarbejderne skal involveres, have indflydelse og respekteres som forudsætning for at kunne levere en god pleje, som forudsætning for at undgå at blive syg og som forudsætning for at blive på arbejdspladsen. I projektet arbejdes med at flytte fokus fra begrænsninger til muligheder samt på at prioriter det positive og glæde. Styregruppens værdier for projektet er Engagement Dygtighed Frihed Følgende er inddraget i projektet: Ansatte i ældreplejen, plejekrævende ældre, pårørende samt frivillige borgere. Milepæle i projektet: Afdækning af sammenhæng mellem livskvalitet og sundhed for de ældre og arbejdsmiljø for personalet Kompetenceudvikling for ledere Udnævnelse og uddannelse af ambassadører Medarbejderinddragelse i idé generering af indsatsområder Foreløbige indsatsområder: Fleksibel arbejdstidsplanlægning Arbejdsmoral Kompetenceudviklingsværktøjer for personale og organisation Projektet er støttet af Velfærdsministeriet Workshoppen vil være en præsentation af det konkrete projekt, overvejelserne undervejs og de foreløbige resultater. Desuden vil der være oplæg til dialoger deltagerne imellem ud fra egne erfaringer, overvejelser og dilemmaer. Ledere, HR- og personalefolk, myndigheder og embedsmænd, interne sikkerhedsledere, BAR og organisationsfolk, politiker og interesseorganisationer.

10 Workshop nr.: 310 Integration af hørehæmmede på arbejdspladsen Oplægsholder: Søren Dalmark, Formand for Høreforeningen, Høreforeningen I kampen om arbejdskraften er der brug for alle, også dem med et hørehandicap. I denne workshop kan du høre om, hvad det betyder, at have medarbejdere med et hørehandicap. Der er udviklet et væld af tekniske hjælpemidler, som gør livet meget nemmere for hørehæmmede og deres kolleger. Vi vil tage fat i følgende spørgsmål: Er der jobs, hørehæmmede ikke kan varetage? Kan en chef være hørehæmmet? Hvis man vil ansætte en medarbejder med særlige behov, hvordan får så man fat i dem? Kan man få støtte fra f.eks kommunen eller Høreforeningen? Hvem skal tilgodese den hørehæmmedes behov? Er der HR-afdelingen, chefen eller kolleger? Hvad går der galt, hvis man ikke tager hensyn? Er deres problemer af faglig og/eller social karakter? Kræver det bare en grundig opstart, eller er det en varig indsats at integrere hørehæmmede? Workshoppen vil slå til lyd for de uopdagede nye medarbejderressourcer akkompagneret med at være djævlens advokat i forhold til de krav, der stilles til arbejdspladser. Fortællinger fra vellykkede jobtilpasninger og kreative løsninger understreger, hvordan teknik og samarbejde går op i en højere enhed.det vigtigste er dog arbejdspladsens indstilling til kolleger med særlige behov. I workshoppen deltager repræsentanter fra Høreforeningen, som fortæller om deres erfaringer fra velfungerende arbejdspladser. Workshoppen starter med et oplæg, hvorefter der vil være gode muligheder for at stille spørgsmål eller gå i debat med både workshopledere og deltagere. Workshoppen henvender sig til arbejdsgivere, fastholdelses- og rekrutteringsmedarbejdere, og andre der er interesserede i at skabe velfungerende arbejdspladser for hørehæmmede.

11 Workshop nr.: 311 Arbejdsmiljø- og sundhedsledelse - så det kan mærkes Jette Vangslev, chefkonsulent, Force Technology, Ingo Hahn, Arbejdsmiljøkonsulent, Kolding Kommune og Uffe Lindstrøm, Direktør, Fysiowork Healthcare I/S Workshoppen handler om hvordan man på alle niveauer (fra topledelse til driftledelse) i en stor dansk kommune kan arbejde målrettet og systematisk med integration af arbejdsmiljø- og sundhedsfremme, i et certificeret ledelsessystem, således at der skabes balance mellem den kolletive og den individuelle tilgang samt den forebyggende og behandlende tilgang. Under workshoppen kommes blandt andet ind på følgende spørgsmål: Hvordan styres det? Hvilken kommunikation og formidling skal der til? Hvilken indflydelse har medarbejderne? Hvilken form for overvågning og måling? Hvordan evaluerer ledelsen systemet Hvordan kan audit bruge som implementerings og overvågningsredskab? Hvilken uddannelse skal der til og af hvem? Hvilken driftsstyring skal der til? Der startes med et kort oplæg som sætter den teoretiske ramme og som varmer deltagerne op. Derefter forventes nogle af deltagerne at deltage i forskellige tests og profiler (fx. fedtprocent, kondition, BMI). Der afsluttes med at samle og perspektivere trådene. Der appelleres i workshoppen til alle 5 sanser; smage, lugte, føle, høre, syn. Der lægges i workshoppen vægt på at formidle på en positiv, humoristisk, indlevende og legende måde. Eksterne rådgivere og konsulenter, forskere og projektudviklere, interne sikkerhedsledere, ledere, HR- og personalefolk, undervisere og andre formidlere.

12 Workshop nr.: 312 Arbejdsmiljøledelse på nye veje Oplægsholder: Kristian Glæsel, Fagkoordinator og Ledende auditor, DS Certificering A/S Beskrivelse af indhold og arbejde med en nye OHSAS samt andre tiltag på arbejdesmiljøområdet. Foredrag med få powerpoint præsentationer, flipover baseret på spørgsmål og kommentarer fra salen. Alle brugere af arbejdsmiljøledelsessystemer.

13 Workshop nr.: 313 Et forfriskende twist i APVtankegangen Oplægsholder: Lise Bache, arbejdsmiljøkonsulent, Arbejdsmiljø København Arbejdsmiljø Københavns erfaring bl.a. fra skoler og daginstitutioner er, at APV på mange af disse arbejdspladser bliver opfattet som omfattende og tungt; en energisluger, som tager tid fra kerneydelsen og som primært skal udføres, fordi Arbejdstilsynet eller andre uden for den lokale arbejdsplads kræver det. Der er en tendens til at forståelsen af APV centrerer sig om "noget med skemaer", "noget med hvert 3. år" og noget med at "få APV''en lavet" i modsætning til at hæfte sig ved de formuleringer i bekendtgørelsen, der går på det løbende, systematiske arbejdsmiljøarbejde og den forebyggelse, der kan ligge i at vurdere arbejdsmiljøet løbende i forbindelse med at der sker ændringer på arbejdspladsen. Mange Arbejdstilsynspåbud går herudover på, at arbejdspladserne ikke har nogen handlingsplan eller opfølgning. På workshoppen formidles en ny måde at tænke og formulere sig om APV, som Arbejdsmiljø København har succes med at praktisere på disse arbejdspladser. Tankesættet fokuserer på at gøre APV-arbejdet nærværende ved at koble det til de ledelses- og kortlægnings- og dialogredskaber, der i forvejen fungerer på arbejdspladsen og dermed at bruge den viden og de strategier, der ligger i organisationen. Herudover ønsker vi at udveksle deltagernes erfaringer med enkle redskaber til at dokumentere det systematiske arbejdsmiljøarbejde i handlingsplaner, som dels lever op til Arbejdstilsynets krav, dels passer til et løbende arbejdsmiljøarbejde på disse ofte små arbejdspladser. Målgruppen for workshoppen er primært medlemmer af sikkerhedsorganisationen, arbejdsmiljørådgivere og undervisere.

14 Workshop nr.: 314 Arbejdstilsynets erfaringer efter serviceeftersynet - en aktuel status Karen Thorsen, fuldmægtig og Sara Kabel, fuldmægtig, Arbejdstilsynet Den 1. april 2007 trådte Serviceeftersynet af Arbejdsmiljøreformen i kraft. Serviceeftersynet medførte en række justeringer i Arbejdstilsynets tilsynsmetoder, en ændring i kriterierne for afgivelse af rådgivningspåbud samt en justering af smileyordningen. Workshoppen vil sætte fokus på Arbejdstilsynets erfaringer efter Serviceeftersynet og give en aktuel status på: Udtagelsesprocenter i forskellige brancher Rådgivningspåbud Smileyordningen Workshoppen vil blive indledt med et oplæg, der giver en status for serviceeftersynet i forhold til udtagelsesprocent, rådgivningspåbud og smiley. Efter oplægget vil der være tid til spørgsmål og diskussion. Alle med interesse for udviklingen på arbejdsmiljøområdet - set fra et myndighedsperspektiv.

15 Workshop nr.: 315 Modern and customer-oriented system of skin protection NB: Presentation and discussion will be held in English Presenter: Thomas Konrad, Dr., ArSiMa Content: Skin protection in general is still a very emotional but important subject of safety and health in industrial applications. More often than not members of staff are split into two categories, the users and the non users of skin protection creames before work. We will show briefly in our workshop why it is necessary and possible to use reliable and tested systems of skin protection products that are easy and pleasant to apply and do not represent a risk for the consumer. Furthermore we will show you the chemical background of skin protection products, how we can assure the effectiveness of these products by the BUS-model (BUS = Bovine Udder Skin) and how to install and establish a skin protection table, adjusted on the demands of a modern industrial production plant.

16 Workshop nr.: 316 Registrering af nærved-hændelser - hvordan gør man det nemt for medarbejderen? Sanne With Sørensen, Salgschef, frontavenue A/S, Erik Brødbæk, Arbejdsmiljøchef og Lene Heerwagen, Fuldmægtig, COOP Danmark Registrering af alle nærved-hændelser, kan som bekendt give et informationsgrundlag der er guld værd når forebyggelsesinitiativer og risici skal identificeres. I denne workshop hører vi om hvorledes COOP har haft succes med at motivere de enkelte butikker og medarbejdere til at registrere ulykker og nærved-hændelser. Vi får desuden demonstreret et eksempel på hvorledes man kan lave en simpel internetformular, som gør det let og enkelt for medarbejderen at registrere en nærvedhændelse (eller en arbejdsulykke). 1. Erik Brødbæk og Lene Heerwagen fortæller om deres erfaringer med at få medarbejderne i COOPs mange butikker til at registrere ulykker og nærved-hændelser. 2. Diskussion af Erik og Lenes oplæg. 3. En praktisk demonstration af på storskærm af hvorledes man nemt kan opbygge en simpel internet-formular til registrering af nærvedhændelser. 4. Diskussion af fordele og ulemper ved denne form for registrering af ulykker og nærvedhændelser. Interne sikkerhedsledere ledere, HR- og personalefolk, eksterne rådgivere og konsulenter, BAR- og organisationsfolk.

17 Workshop nr.: 317 Farvel til kedelige møder! - en workshop om effektive, lærende møder Oplægsholder: Nanna Munk, Selvstændig proceskonsulent, MUNK & MENING Viden er grundstoffet i mange virksomheder, og dagligdagens interne møder kan være en kæmpe ressource. Ofte bliver denne ressource ikke brugt optimalt, fordi møderne er præget af dårlig planlægning og manglende struktur. Alle kender til kedelige møder, hvor man længes efter at kommer tilbage til skrivebordet og det rigtige arbejde. Men møder ER rigtig arbejde og når de tilrettelægges professionelt kan de endda blive sjove at deltage i. Det handler om at skabe deltagerinvolvering og få alles kompetencer i spil. Om at skabe læringsmiljøer, hvor alle bidrager optimalt og sammen skaber innovation og resultater. I vidensamfundet er lærende møder ikke en luksus, men en nødvendighed. Workshoppen stiller skarpt på redskaber, der kan gøre møderne mere effektive og dynamiske. Med udgangspunkt i facilitering som disciplin bliver workshoppen både et oplæg om mødekultur og en smagsprøve på, hvad et dynamisk deltagerinvolverende møde vil sige. Nanna Munk er uddannet facilitator og har i flere år arbejdet med lærende møder og mødekultur. Bl.a. i forbindelse med faglige netværksgrupper, hvor videndeling er essentiel. Workshoppen vil indeholde et kort inspirations oplæg og derudover benytte forskellige deltagerinvolverende metoder, fx; individuel refleksion, to-og-to interviews, styret gruppedebat, etc. Der vil være fokus på, at deltagerne får oversat pointerne til egen praksis og derved får noget konkret anvendeligt med hjem. Ledere, mellemledere, teamledere, HR-folk. Alle der fungerer som mødeleder i dagligdagen.

18 Workshop nr.: 318 Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv brug arbejdsmiljøsundhedskredse! Birgit Aust, Seniorforsker og Annett Finken, Forskningsassistent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Baggrund: Arbejdsmiljøsundhedskredse (AMSK) er strukturerede og modererede diskussionsgrupper med stærkt fokus på medarbejderdeltagelse. AMSK er blevet udviklet i Tyskland, hvor man har gode erfaringer med metoden. NFA s forskningsgruppe for APV-forskning har afprøvet metoden for første gang i Danmark. Formål: Projektets mål var at undersøge om brugen af AMSK-metoden gør arbejdspladsvurdering mere effektiv. Metode: Forskningsprojektet har i fire plejecentre undersøgt AMSK-metoden og sammenlignet resultaterne med fire andre plejecentre, som fortsatte deres vanlige arbejdsmiljøarbejde. På interventionsplejecentrene blev AMSK-metoden brugt i kombination med den sædvanlige APV. For at danne en AMSK-gruppe blev de ansatte bedt om at vælge nogle personer, som skulle repræsentere de forskellige afdelinger og skiftehold. Sikkerhedsrepræsentanten, tillidsrepræsentanten og ledelsesrepræsentanter var ligeledes del af AMSK-gruppen, hvor medarbejderrepræsentanterne dog var i flertal, i alt mellem 8-10 personer. Under vejledning af en uddannet moderator og baserende på resultater af en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og helbred, blev problemer identificeret og løsningsforslag udviklet og implementeret løbende. Resultater: De fleste deltagende ansatte og ledere var glade for AMSK-konceptet. AMSKgrupperne mødtes regelmæssigt og deltagelsen i møderne var generel høj. Gennemsnitligt blev 19 problemer identificeret og 24 løsningsforslag udviklet samt igangsat. Ved afslutningen af implementeringsfasen i maj 2008 vil det blive målt, hvor mange løsningsforslag der blev gennemført. Selvom de endelige resultater af projektet endnu ikke foreligger, kan vi ud fra typen af løsningsforslag, som AMSK-gruppen udviklede, se, at de dækker over et bredere udsnit af problemtyper end ved den vanlige APV. I modsætning til sædvanlig APV-fokus i disse plejecentre udviklede de plejecentre, som brugte AMSK-metoden, mange løsningsforslag i forhold til psykosociale problemer. Der var især fokus på kommunikation og samarbejde mellem forskellige medarbejdergrupper såvel som mellem medarbejderne og deres ledere. Konklusion: Arbejdsmiljøsundhedskredse er et effektivt værktøj til at udvikle forbedringsforslag og sætte implementeringsprocessen i gang. Sammenlignet med den sædvanlige APV fører AMSKmetoden til en mere omfattende diskussion af arbejdsmiljøet, og skaber mulighed for at beskæftige sig også med psykosociale områder. Oplæg og demonstration af et praktisk moderationsværktøj, som blev brugt i AMSK-gruppen. Deltagerne bliver inviteret til at diskutere metodens generelle principper (medarbejderdeltagelse) og de udviklingsmæssige aspekter af metoden (læring). Arbejdsmiljøinteresserede: arbejdsmiljørådgivere, sikkerhedsledere, forskere, organisationsfolk.

19 Workshop nr.: 319 Nødvendig lyd eller generende støj hvordan får vi storrumskontoret til at fungere? Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent, Signe Hofmann Mehlsen, Civilingeniør, Arbejdsmiljøkonsulent og Thomas Fløe Jensen, Arbejdsmiljørådgiver, Grontmij Carl Bro Storrumskontorer giver gode muligheder for videndeling samt faglig og social støtte i arbejdet. Men storrumskontorer kan også være støjhelveder, der forringer trivsel og kvalitet. Hvad skal der til for at få mere af det første, og mindre af det sidste? Workshoppen tager udgangspunkt i Forskningsprojektet Generende støj i storrumkontorer. Projektets formål er at udvikle nye og bedre metoder til at skabe et godt akustisk miljø og dermed et bedre arbejdsmiljø. Det nye er, at vi ikke kun arbejder med rummets generelle lydforhold. Vi arbejder med metoder der gør os meget bedre til at måle og analysere den lyd der opleves af den enkelte. Vi sætter fokus på den enkelte arbejdsplads og dennes relationer til øvrige arbejdspladser i rummet. Det giver et mere nuanceret billede af lydforholdene, og dermed et bedre grundlag for at prioritere forbedringer. Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem akustikere og arbejdsmiljøkonsulenter fra Grontmij Carl Bro, arkitekter fra JJW Arkitekter samt forskere fra DTU. 5 virksomheder deltager i projektet, og igennem projektet får de forslag til ny indretning, der skal forbedre de akustiske forhold i deres storrrumskontorer. Indretningsforslagene bliver udarbejdet på baggrund af indledende registreringer baseret på projektets måleprogram. Først laves fysiske registreringer af rummenes indretning samt interview med nøglepersoner om arbejdsopgaver og -organisering. Dernæst får alle medarbejdere et spørgeskema, som afdækker deres vurdering af lydforholdene på deres egen arbejdsplads og generelt i rummet. Medarbejderen tegner bl.a. et billede af alle de lydkilder, han/hun oplever fra sin plads. Dette billede bliver udgangspunkt for akustiske målinger, som afdækker rummets dæmpende eller forstærkende virkning på den enkelte arbejdsplads. Desuden introduceres parametre som taleforståelighed og privathedsradius. Disse samt de gængse akustiske parametre som fx dæmpning sammenlignes med medarbejdernes vurdering af støjen. I en akustisk model - ODEON - kan vi illustrere rummenes lydforhold og vi kan modellere forskellige ændringsforslag. Det giver grundlag for at vurdere, hvor der skal sættes ind, og hvilken effekt forskellige tiltag kan få i rummet og for den enkelte. Efter ændringerne er gennemført, gentages måleprogrammet, hvorefter vi optimerer og operationaliserer måleprogram og ODEON. Projektets resultat er således et nyt og bedre beregnings- og projekteringsværktøj. På workshoppen præsenterer vi vores målemetoder og foreløbige resultater og lægger op til diskussion: Hvilke forudsætninger er nødvendige for at indrette storrumskontorer, hvor mennesker trives - i forhold til lyd, løsning af arbejdsopgaver, samarbejde m.m.? Hvad skal man på forhånd vide for at kunne indrette et storrumskontor mest optimalt? Oplæg med god tid til debat - afhængigt af deltagerkredsen vil vi så vidt muligt inddrage de andre deltageres erfaringer og viden. Oplægget illustreres med figurer, modeller og fotos fra projektet. Eksterne rådgivere og konsulenter, ledere, HR- og personalefolk, sikkerhedsledere, BAR- og organisationsfolk.

20 Workshop nr.: 320 Intern arbejdsmiljørådgiver - nye krav og nye udfordringer Hans Jørgen Limborg, Seniorforsker, TeamArbejdsliv og Jens Voxtrup Petersen, Projektformidler Efter udfasningen af BST har mange store virksomheder, kommuner og institutioner valgt at opprioritere de interne arbejdsmiljøkompentencer og har udpeget eller ansat interne arbejdsmiljørådgivere, koordinatorer, arbejdsmiljøledere mm. For mange er rollen og udfordringerne nye. Der stilles andre krav end dem sikkerhedslederen og sikkerhedsrepræsentanten møder. Hvor finder man støtte til at udvikle denne nye rolle og hvor kan man efteruddanne sig. På baggrund af PAVLA projektet gives et billede af de udfordringer der kendetegner denne nye funktion. Der lægges op til en diskussion om hvordan funktionen kan udvikles. Hvad er rollen ift SiO, HR og driftsledelsen? Hvordan opbygges netværker? Hvilke uddannelsesinitiativer er relevante og hvordan kan der samarbejdes med de eksterne rådgivere og myndigheder? Sammen med deltagerne tegnes en profil af den "nye" funktion "den interne arbejdsmiljørågiver. Fra PAVLA projektet hentes eksempler på opgaver og relationer til andre aktører. Ved at sammenligne kravene til funktionen med deltagernes forudsætninger tegnes et billede af behovet for efteruddannelse, netværk og støtte til udvikling af rollen. Der kommer bidrag fra undervisningsinstitutioner og andre, der har relevante tilbud til rådgiverne. Mulighederne for etablering af netværker undersøges blandt deltagerne. Interne arbejdsmiljøkoordinatorer, sikkerhedsledere, SIR, HR-konsulenter mm., undervisere og planlæggere fra uddannelsesinstitutioner der udbyder uddannelser og kurser for arbejdsmiljørådgivere. Repræsentanter for faggrupper, organisationer og faglige selskaber der henvender sig til arbejdsmiljøprofessionelle.

21 Workshop nr.: 321 Arbejdsmiljøkrav ved outsourcing eller udlicitering af serviceydelser Oplægsholder: Per Tybjerg Aldrich, Seniorprojektleder, COWI A/S Udbud og udlicitering af opgaver fra det offentlige til private leverandører har stået på dagsordenen i mange år. I de kommende år forventes endnu flere opgaver at blive udbudt og udliciteret. Tilsvarende har private virksomheder i flere år outsourcet opgaver til andre virksomheder, og det vil formentlig også fortsætte. Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at offentlige og private udbydere overvejer, hvordan de opgaver, som de udbyder, kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Hertil kommer, at mange private og offentlige virksomheder har politikker og ledelsessystemer mv., som gør, at man kan forvente, at de gør sig nogle særlige overvejelser om arbejdsmiljøforholdene, når de entrerer med underleverandører. Workshoppen vil sætte fokus på de krav, som arbejdsmiljølovgivningen stiller til udbydere. På grundlag af et forsknings- og udviklingsprojekt, som COWI har gennemført med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden, og som har resulteret i et web-baseret katalog over fornuftige arbejdsmiljøkrav ved udbud og udlicitering af serviceydelser, ridses det op, hvordan offentlige og private udbydere af serviceydelser kan løse opgaven med at stille arbejdsmiljøkrav. Deltagerne vil blive bedt om at komme med deres erfaringer med at stille arbejdsmiljøkrav ved udbud og udlicitering med fokus på best practice. Interne sikkerhedsledere, ledere, HR- og personalefolk, eksterne rådgivere og konsulenter.

22 Workshop nr.: 322 Hvordan laver du en god projektansøgning til Forebyggelsesfonden? Lone Clausen, Chefkonsulent og Signe Nielsen, Fuldmægtig, Forebyggelsesfonden Hvordan laver du en god projektansøgning til Forebyggelsesfonden?- Fonden giver 350 mio. kr. årligt i støtte til projekter på virksomheder om forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning, både til forbedring af arbejdsmiljøforhold og sundhedsfremme, og workshoppen vil give en vejledning om, hvad der skal til for at en ansøgning kan få støtte. Det er gode råd til ansøgere om, hvordan en god ide kan blive til virkelighed gennem støtte fra fonden. Hvordan skal ideen præsenteres for fonden, og hvordan bliver den behandlet i fonden. Formålet med workshoppen er at klæde ansøgere bedre på til at lave en god ansøgning, som kan få støtte fra fonden. Workshoppen tænkes gennemført som en meget praksisnær dialog med deltagerne, hvor der skiftes mellem korte oplæg og spørgsmål og erfaringsudveksling mellem deltagerne. Præsentationen vil være meget dialogbaseret. Arbejdsmiljøaktører der er involveret i processen med at udforme ansøgninger til fonden, både på virksomheden, som rådgivere eller som organisationer og andre formidlere.

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification Velkommen Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Leadauditor Jakob Top, telefon 22 24 68 79 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20 13 93 Bureau Veritas

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./business developer Lars Vestergaard

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificat og audits af psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøcertificat og audits af psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøcertificat og audits af psykisk arbejdsmiljø IDA Arbejdsmiljø 29. April 2016 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Diskussionen om arbejdsmiljøcertifikatet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Generende støj eller nødvendig lyd i storrumskontoret

Generende støj eller nødvendig lyd i storrumskontoret Generende støj eller nødvendig lyd i storrumskontoret 1 Præsentation på AM2010 Susanne Almroth (JJW) samt Signe Mehlsen og Claus Møller Petersen (begge GMCB) Disposition Vi sætter scenen Kort om projektet

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Cerva-undersøgelsen Hvornår kan certificering stimulere arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden?

Cerva-undersøgelsen Hvornår kan certificering stimulere arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden? Cerva-undersøgelsen Hvornår kan certificering stimulere arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden? Lise Granerud & Pernille Hohnen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Cerva-undersøgelsen 2006-2009

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv - brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv - brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv - brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen Samarbejde Fokusgruppeinterview Forbedringsafdelingen Drejebog til lederen og intervieweren Fakta Mål: Varighed: At få et mere dybtgående kendskab til et tema og evt. ideer til forbedringer At få synliggjort

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Udvikling af arbejdsmiljøsundhedskredse (AMSK) som et nyt værktøj til at gennemføre arbejdspladsvurderinger blandt plejepersonale i ældreplejen

Udvikling af arbejdsmiljøsundhedskredse (AMSK) som et nyt værktøj til at gennemføre arbejdspladsvurderinger blandt plejepersonale i ældreplejen Udvikling af arbejdsmiljøsundhedskredse (AMSK) som et nyt værktøj til at gennemføre arbejdspladsvurderinger blandt plejepersonale i ældreplejen AMSK-projektet Dialogmøde om State of the Art 19. September

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Samarbejdsorganisationen i en ny tid

Samarbejdsorganisationen i en ny tid Samarbejdsorganisationen i en ny tid udfordringer og alternativer Workshop 3, CSA Årsmøde 2015 CBS d. 26.3.2015 Hans Jørgen Limborg og Sisse Grøn BAGGRUNDEN FOR DENNE WORKSHOP: TO PROJEKTER OM SAMARBEJDSSYSTEMETS

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse April 2013 - side 1 WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse Den årlige arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøloven indeholder krav om, at arbejdsmiljøorganisationen årligt drøfter og tilrettelægger

Læs mere

Evaluering af virkemidler i praksis Workshop

Evaluering af virkemidler i praksis Workshop Evaluering af virkemidler i praksis Workshop Arbejdsmiljøkonferencen D. 11. november 2013 Hans Jørgen Limborg Partner Teamarbejdsliv Peter Hasle Professor Aalborg Universitet Workshoppens mål og forløb

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere

»Fra vision til praktisk arbejdsmiljøledelse

»Fra vision til praktisk arbejdsmiljøledelse »Fra vision til praktisk arbejdsmiljøledelse Vibeke Rasmussen. vira@alectia.com »Program for resten af dagen Præsentation af Colas Lederudvikling hos Colas forløb og formål Eksempler Samarbejdet Colas

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2015

Ledelsens Evaluering 2015 Ledelsens Evaluering 2015 1. Indledning. En arbejdsmiljøcertificering kræver et struktureret og godt arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsmiljøledelsessystemet har som hovedformål at udvikle og sikre et

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis Enkelthed er godt - Om at gribe en strategisk bold i praksis Kirsten Bundgaard Chef for HR og Arbejdsmiljø (2010) HR chef - etablering af HRorganisation (2007) HR chefkonsulent i KMD A/S fra 1997 2006

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet »AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog og chefkonsulent, Alectia Mail: Riho@alectia.com Mobil: 30 10 96 79 13.00 Velkommen, program Startøvelse:

Læs mere