Nye tilgange til effektive sundhedsindsatser AM2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tilgange til effektive sundhedsindsatser AM2012"

Transkript

1 Nye tilgange til effektive sundhedsindsatser AM2012 Workshop nr. 418 V/Mads Andreasen og Martin Spang Olsen Tirsdag den 20. november Kl. 09:00 10:15

2 Agenda > Hvad ved vi/ hvad viser erfaringerne? > Kan man forny de typiske indsatser? > Hvordan får vi de rigtige med? > Hvordan kan du strategisk bruge organiseringen, ledelsen og virksomhedens rutiner og få flere ledere og medarbejdere til at deltage? > Hvordan får du en hurtig effekt og målbare resultater? > Hvad er dømt til at mislykkes? > Inspiration til at kombinere sundhedsvidenskabelige tilgange med mere eksperimenterende tilgange hvorfor giver det god mening?

3 Mads Andreasen Hvem er jeg? Cand. scient. i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet Master i Preventive and Adapted p.a. Partner i virksomheden SUNDUddannelse/ Afdelingschef og chefkonsulent i PreviaSundhed Forfatter til Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger: Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Rådgiver virksomheder i strategisk sundhedsledelse Ekstern konsulent i projekt Krop og kontor

4 Hvad ved vi?

5 Det betaler sig > Sunde medarbejdere er mere produktive, leverer højere kvalitet i arbejdet, er mindre syge, har mere overskud og trives bedre på arbejdspladsen!! (s. 39 SST) Kilde: Pronk, P. Nicolaas et al. The Association Between Work Performance and Physical Activity. Cardiorespiratory Fitness and Obesity, JOEM. Vol. 46, nr. 1, januar (og helt ny undersøgelse fra Stockholms Universitet og Karolinska Institutet )

6 Udfordringen kender vi!

7 Nye(ste) anbefalinger fra SST Kilde SST 2012

8 Sedentarismeforskning viser, at helbredet er i fare, hvis vi sidder stille for længe ad gangen > Man kan imidlertid sagtens efterkomme anbefalingen og samtidig udsætte helbredet for risiko ved at være meget stillesiddende. > Stillesiddende adfærd, vist sig at hænge sammen med forhøjet blodtryk, forhøjet kolesteroltal og fedme- til trods for at man er aktiv de anbefalede 30 minutter om dagen. Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Sundhedsstyrelsen

9

10 Vigtigt at være i god fysisk form hvis du har et hårdt fysisk arbejde > Kombinationen af dårlig fysisk form og hårdt fysisk arbejde tredobler risikoen for at dø af hjertesygdom > Risikoen stiger ikke, hvis man har moderat eller god fysisk form. > Det viser resultater fra en undersøgelse, hvor forskere har fulgt godt mænd i 30 år >

11 Rygproblemer er skyld i betydeligt fravær fra arbejdsmarkedet > Danskerne er fraværende fra arbejdsmarkedet 2 mio. dage om året pga. rygproblemer, og 10 % af alle førtidspensioner tilkendes på baggrund af en rygdiagnose. (Kilde SIF 2011)»

12 Vi ved, hvilke øvelser der virker!

13 RAMIN (NFA 2009) Fem enkle øvelser reducerer smerter til det halve på ti uger Kvinder, der arbejder på kontor, kan med fem forskellige øvelser træne sig ud af smerter i nakke og skuldre. Det viser en videnskabelig undersøgelser, hvor 42 kvinder deltog. Alle havde smerter i nakke og skuldre inden forsøget, enten kronisk eller ofte, men efter ti uger var smerterne reduceret med 50 procent. Forskningen viser, at generel motionstræning ikke har samme effekt. Men fem specifikke øvelser med håndvægte/ elastikker har god effekt. De fem øvelser er: 1. 1-armstræk 2. Skulderabduktion 3. Skulderløft 4. Skulder-bagside 5. Skuldertræk %20(RAMIN).aspx

14 14

15 Erfaringerne fra K&K viser: > Vi samarbejder bedre > Vi griner mere > Vi er mindre syge og har færre skavanker > Vi er blevet bedre til at lave forandringer sammen > Vi er blevet en mere attraktiv arbejdsplads (fastholdelse og rekruttering) > Vi når mere med færre ressourcer > Vi leverer bedre service Michael Hansen Bager Chef i Borgerservice, Bornholms Regionskommune

16 16 Michael Hansen Bager, Bornholms Regionskommune > Inden Krop & Kontor-projektet viste interne surveys, i Bornholms Regionskommune, at 26 % klagede over smerter i ryggen, og 35 % over smerter i nakken. > Efter K&K var tallet faldet til 13 % med rygproblemer og 11 % som angav at have problemer med nakken. > Af øvrige gevinster kan nævnes, at 67 % angav at have fået mere energi, 61 % mere fysisk styrke, 61 % mere mental styrke, 74 % lavere stress og bedre til at løse problemer, 76 % fik større arbejdsglæde. 80% angav, at de jævnlige fysiske øvelser gjorde bedre i stand til at løse svære arbejdsopgaver. Desuden går eller løber 50% flere en før projektet en tur i frokostpausen

17 Så det handler også om trivsel og arbejdsglæde om at smile og grine mere sammen og holde energien gennem hele livet! 17

18 Leg trivsel, engagement og gode ideer frem > Leg i arbejdet kan lyde som barnligt pjat og tidsfordriv. Men at lege på arbejdet kan skabe mere innovation (nytænkning) og bedre trivsel, viser ny forskning > Legen kan også være med til at understøtte samarbejde og innovation (nytænkning) > Legen kan hjælpe os med at finde ind til begejstringen i vores arbejde, som i sidste instans kan give os arbejdsglæden > Man bliver mere vovede og fantasifulde, hvilket kan aflæses i form af et lavere sygefravær og en større arbejdsglæde > Kilde: erhvervsforsker Ann Charlotte Thorsted, der står bag et tre års forskningsprojekt om leg i organisationen LEGO.» Ledelseidag.dk nr. 1, januar 2012

19 Eksempler på små fysiske lege/ icebreakers > Shakin Stevens > Træk og skub > Fælleshop > To skridt til højre > Evolutionsleg > Lucky Luke > Zip, zap, spoing > Thadaa! 19

20 En lille motionssang Melodi: Hør den lille stær Instruks: Deltagerne inddeles i to hold: - Hold 1: Synger den understregede tekst - Hold 2: Synger resten - Når man som hold synger, så stiller man sig op. 1. Hør den lille stær, den er åh så fornøjet. Morgenklokken ringer, og marken står i damp. Nylig er den vågnet, men altid i tøjet, aldrig skal den sæbes og vaskes med en svamp. 2. Den har hverken hat eller sløjfe og kjole, ingen fine støvler, den først skal pudse a. den har ingen lektier, skal aldrig i skole, den kan gå og fløjte den hele lange dag. 3. Og når den bli r sulten deroppe på kassen, finder den en orm, den kender hvor de er. Den skal ikke først ha den kogt over gassen, den kan få den ned, li så levende den er. 4. Og når den vil rejse, den venter ikke længe, vips er den af sted og ta r ud på eventyr. Den har hverken kuffert, billet eller penge, den har bare vinger, den er en lystig fyr. 5. Åh, den flyver højt, flyver højt over skyen. Den må passe på, den ikke falder ned. Den er fløjet langt bort et sted ned i byen, den har nok en ven der, som ingen, ingen ved.

21 Et godt grin om dagen mindsker produktionen af stresshormoner og styrker evnen til at bearbejde kriser En ny omfattende undersøgelse fra Norges Teknisk- Naturvidenskabelige Universitet viser, at en humoristisk sans både forlænger levetiden og forbedrer helbredet. Mennesker med humor udvikler færre stresshormoner og er bedre til at håndtere kriser. De har et bedre immunforsvar, bliver udsat for færre sygdomme og mindsker risikoen for en tidlig død Gruppen med den højeste sans for humor viste en reduceret dødelighed på omkring 20 procent i forhold til folk med den laveste score.

22 Modstand mod forandringen Modstand... er forudsigeligt Der er altid forskellige interesser på spil. Modstand er altid potentielt tilstede. 50 % vil være neutrale og afventende. 30 % bakker op og arbejder med. Almindeligt, at 20% arbejder imod forandringer. Rick Maurer: Beyond the wall of resistance

23 Barrierer for sundhedsfremme på arbejdspladsen 1. Prioriteringsbarrieren 2. Irrelevansbarrieren 3. Den praktiske barriere 4. Den kropslige barriere

24 SL-ComEx har i 2011 spurgt over 500 sælgere om, hvad der er til stede de gange man ender med at gøre noget anderledes i et forandringsprojekt

25 Typiske faldgruber og kogebogen ifølge John P. Kotter Der mangler en stærk, styrende koalition Der mangler ledelsesopbakning Der er for stor selvtilfredshed Forandringens nødvendighed er ikke tydelig Visionens magt undervurderes Visionen kommunikeres utilstrækkeligt Forhindringer får lov at blokere for visionen Der skabes ikke kortsigtede gevinster Sejren fejres, før slaget er vundet Forandringen forankres ikke i kulturen Sæt scenen og beslut, hvad der skal ske Få det til at ske 1. Skab en brændende platform 2. Sammensæt en styrende koalition 3. Udvikling af forandringsvision og strategi 4. Kommuniker forandringsvisionen 5. Sæt andre i stand til at handle 6. Generer hurtige succeser 7. Giv ikke op! Forankring 8. Skab en ny kultur

26 Hvorfor strategisk arbejde med sundhed? > Vi ved, at sunde medarbejdere er mere produktive, leverer højere kvalitet i deres arbejde, er mindre syge og mindre stressede samt at de har mere energi og tænker klarere > Vi ved også, at 50 % af landets virksomheder er enige i at de har et medansvar for deres medarbejderes sundhed.

27 Spørgsmål > Arbejder I strategisk med sundhed og arbejdsmiljø? > Hvilke parametre er tilstede, for at indsatsen kan kaldes strategisk?

28 Definition på strategisk sundhedsfremme > Virksomheden tænker sundhed som en del af virksomhedens værdisæt og tænker sundhed ind i ledelsesmæssige beslutninger > Sundhedsfremme er en del af den daglige drift > Virksomheden har udarbejdet målsætninger for arbejdet med sundhedsfremme og måler årligt på opfyldelsen

29 Måler I på jeres sundhedsindsatser i dag? 29

30 Effektmåling af sundhed på arbejdspladsen

31 Inspiration fra SST

32 Parametre 1. Ledelsesinvolvering 2. Medarbejderinvolvering 3. Afdækning af sundhedsproblemer og -behov 4. Organisering 5. Kommunikation og ressourceallokering 6. Mål, opfølgning og evaluering. 7. Tilbudsorienterede indsatser 8. Miljøunderstøttende indsatser

33 Solen - en inspirationsmodel i arbejdet med sundhedsledelse Sund kantine og mødeforplejning Fysisk aktivitet og træning i arbejdstiden Firmacykler Røgfri arbejdstid Aktiv møde- og pausepraksis Sundhedscoaching Rygestophold Motionshold Frugtordning Mindfulness Fysioterapi, Skabe sunde rammer APV AMO uddannelse Årlige arbejdsmiljødrøftelser Sundhed i arbejdsmiljø- og miljøcertificering Forankre sundhedsfremme i MED Sikre tilbud til medarbejderne Sammentænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø Øremærke midler til sundhed Kommunikation, fx introduktionsforløb, jobopslag, historiefortælling/nyheder Sætte det på dagsordenen I planlægningen af arbejdet Prioritere og synliggøre Sundhedsledelse Sundhedsfremme i styringsredskaber, værdier og politikker Personalesundhedspolitik Eksisterende værdier/politikker MUS, APV, resultatkontrakter Omsorgs- og fraværsindsatser Lederen som rollemodel Arbejde systematisk - inddrage, kortlægge, sætte mål og evaluere Sundhedsfremme i ledelsesmæssige beslut-ninger og den daglige opgaveløsning Understøtte sundheds initiativer i ord og handling Kompetenceudvikling af ledelse Afholde dialogmøder med medarbejderne Gennemføre spørgeskemaundersøgelser Lave skriftlige mål og succeskriterier Sundhed i mødet med borgeren Sundhed i traditioner Årshjul, dagsordener Budgetter

34 Derfor er ledelsens engagement afgørende > Dokumentationen er tydelig: > Sundhedsprojekter dør efter 3 6 måneder pga. manglende organisering af indsatserne på arbejdspladsen og fordi medarbejderne ikke kan se meningen med indsatsen > Det er ledelsen i samarbejde med mellemlederne, der skal realisere strategier og er ledelsen og mellemlederne ikke en del af sundhedsarbejdet, bliver det ikke prioriteret.

35 Vi har brug for at gøre noget anderledes! > Vi kan godt lave gode og effektive projekter, men skal de holde, så har vi brug for at blive skubbet ud af vores comfort zone > Vi skal udfordres og kunne se den større mening med tingene!

36 Hvordan fornyr vi vores indsatser? 36

37 Links > PreviaSundhed: (Kurser, foredrag, konsulentbistand mv.) > Sundhed og trivsel på arbejdspladsen (Inspirationshæfte fra Sundhedsstyrelsen): dhed_og_trivsel.pdf > Du kan læse mere om Krop og Kontor her: > Idekatalog som er udgivet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og BAR FoKa, og kan hentes og anvendes gratis af alle fra hjemmesiden : rop/en_arbejdsplads_i_bevaegelse.ashx >

38 Links til sedentarismeforskningen 1. Hamilton M, Healy G, Dunstan D et al. Too little exercise and too much sitting: inactivity physiology and the need for new recommendations on sedentary behavior. Curr Cardiovasc Risk Rep 2008;2: Owen N, Healy GN, Matthews CE et al. Too much sitting: the population health science of sedentary behavior. Exerc Sport Sci Rev 2010;38: Wijndaele K, Healy GN, Dunstan DW et al. Increased cardiometabolic risk is associated with increased TV viewing time. Med Sci Sports Exerc 2010;42: Aadahl M, Kjar M, Jorgensen T. Influence of time spent on TV viewing and vig - o rous intensity physical activity on cardiovascular biomarkers. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007;14: Dunstan DW, Barr EL, Healy GN et al. Television viewing time and mortality: the Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study (AusDiab). Circulation 2010; 121:

Fysisk aktivitet forebygger smerter og kan være sjovt. Oplæg Fagligt træf 2013 Hotel Nyborg Strand Den 27. september 2013 v/ Mads Andreasen

Fysisk aktivitet forebygger smerter og kan være sjovt. Oplæg Fagligt træf 2013 Hotel Nyborg Strand Den 27. september 2013 v/ Mads Andreasen Fysisk aktivitet forebygger smerter og kan være sjovt Oplæg Fagligt træf 2013 Hotel Nyborg Strand Den 27. september 2013 v/ Mads Andreasen Hvem er jeg? Mads Andreasen Cand. scient. i Idræt og Sundhed fra

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE SÅDAN KAN I ARBEJDE MED SUNDHEDSLEDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN 1 SUNDHEDSLEDELSE I denne publikation præsenteres en model for, hvordan arbejdet med strategisk sundhedsfremme

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen

Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen Workshop nr. 406 AM2013 Tirsdag den 12. nov. 2013 V/ Just B. Justesen og Mads Andreasen 2 Vi har ikke råd til at lade være!! Vi skal være

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011 Af gruppe 24, hus 14,2 Hum-Tek, RUC Sara Louise Hansen Louise Snowman Vejleder: Finn Sommer 1/39 2/39 Forord Dette projekt er udarbejdet

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis TEMA Lean Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 3 Indhold Lean betyder forandring Lean betyder forandring side 3 God kommunikation er et af nøgleordene. Denne pjece henvender sig til medlemmerne

Læs mere

UDKAST TIL. Business Case for nedbringelse af Odense Kommunes sygefravær 25.08.2011

UDKAST TIL. Business Case for nedbringelse af Odense Kommunes sygefravær 25.08.2011 ODENSE KOMMUNE (der findes en særskilt skabelon til digitaliseringsprojekter) UDKAST TIL Business Case for nedbringelse af Odense Kommunes sygefravær 25.08.2011 Samlet konklusion Budgetanalyserne på sundhedsområdet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Trivsel i liv og arbejde

Trivsel i liv og arbejde Ta et kort og få gang i dialogen Trivsel i liv og arbejde perspektiver på den sunde arbejdsplads Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Januar 2014 ISBN: EAN 978-87-90998-78-3 2

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

NUDGING-GUIDEN. En introduktion til nudging som metode til at skabe et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø

NUDGING-GUIDEN. En introduktion til nudging som metode til at skabe et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø NUDGING-GUIDEN En introduktion til nudging som metode til at skabe et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø Skrivebord1_staa_roed.pdf 1 27/12/13 16.37 Skrivebord1_staa_roed.pdf 1 27/12/13 16.37 Skrivebord1_staa_roed.pdf

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere