Beretning ved generalforsamlingen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning ved generalforsamlingen 2014"

Transkript

1 1 Beretning ved generalforsamlingen 2014 Velkommen til alle jer, der er mødt op i dag. Det er en glæde at se, at der er så stor interesse for klubben og dens trivsel. For det er jo ikke på vandet det foregår det hele. Der er også en masse praktisk og økonomisk, der skal følges op på. Der er en masse opgaver, der er fordelt på forskellige frivillige hænder, og vi er så heldige her i klubben, at der er mange, der gerne vil give en hånd med. Faktisk skal jeg starte med at fortælle om et dødsfald, der har været i klubben for nylig. Det er nemlig sådan, at ingen medlemmer af NFR skal glemmes. Og når et medlem afgår ved døden, skal han eller hun have et sidste ord med på vejen. Desværre måtte vi for kun en måned siden tage afsked med en af klubbens trofaste medlemmer. Flemming Schlander der har været medlem af Nykøbing F. Roklub siden 1993 døde pludselig den 16. februar efter længere tids sygdom. Flemming Schlander blev medlem af roklubben, da kaproerne i sin tid stod og manglede en bil til at køre deres trailer. Via et andet medlem af NFR kontaktede man Flemming, som dengang arbejdede hos Mercedes. Flemming stillede velvilligt sin arbejdsbil til rådighed, mod at han fik en rotur. Så det fik han naturligvis. Den sommer havde man planlagt en rotur i Tyskland, hvilken Flemming gerne ville med på. Og da han allerede var medlem af Maribo roklub altså var med i kredsen, kunne han sagtens tage med uden at være medlem af NFR. Men det var ikke nok for Flemming. For han ville ikke være med på nas, som han sagde, så han meldte sig straks ind i NFR. Sådan var Flemming et dejligt menneske og altid sød og rar og munter og ikke mindst enormt hjælpsom. Man gik aldrig forgæves hos Flemming. For kunne han ikke selv hjælpe, så havde han nok en nabo eller en ven eller en kollega, der kunne træde til med assistance. I 2008 ændrede Flemming sit medlemskab fra aktiv til passiv. Han kunne ikke længere klare at træne, efter at være blevet ramt af parkinson syge. Flemming kæmpede til det sidste. Men den 16. februar 2014 kunne han ikke mere. Vore tanker går til Flemming Schlanders familie. Og lad os så holde et øjebliks stilhed til minde om Flemming. Ære være Flemming Schlanders minde. Og traditionen tro vil jeg da også gerne lige runde det danske vejr i Til standerhejsningen i marts stod vi i sne til knæene, og havnen og Guldborgsund var stadig tilfrosset. Altså kunne ingen komme på vandet den og de følgende dage. I påsken, som faldt i starten af april, sneede det som var det juleaften. Men julen varer jo også lige til

2 2 påske, som man siger. Det kan man da sige, at den gjorde i 2014 i hvert fald vejrmæssigt. Men efter en streng vinter kommer forår og så en god sommer. Det siger kalenderen og sådan var det virkelig også i For efter et lidt køligt men solrigt forår kom et brag af en sommer. Og det fik lysten til at tage på vandet til at blomstre hos de fleste aktive medlemmer. En god sommer, hvor der blev roet rigtig mange kilometer. Og det leder mig videre til klubben i fakta og tal. Der blev i 2013 roet i alt km på 3899 ture. De er fordelt således: Med årer blev der roet km på 2288 ture. Og med pagaj blev der padlet km på 1611 ture. Ved udgangen af 2013 var der 203 medlemmer af NFR. De er fordelt således: 78 roere, 69 kajakker, 4 løbere, 23 passive og 29 fitness- og svømmemedlemmer. Til sammenligning var der altså i 2013 ét enkelt medlem mindre end i Til gengæld blev der roet 1626 flere km. Og mon ikke det skyldes det fremragende sommervejr vi havde i 2013, hvor der var langt flere rodage. Og så tilbagelægges der stadig langt flere km i robåd end i kajak. Og ingen kan næppe være i tvivl om, at det formentlig skyldes den store skare af formiddagsroere, som aldrig svigter roningen uanset vejr og vind. Og så skal vi også lige runde ro- og kajakskolerne. Der var kun ganske få, der meldte sig til roning sidste år helt nøjagtig 5 i alt incl. sidemandsoplæring. Der er to af dem, der er blevet i klubben. 12 havde meldt sig til kajakskolen, hvoraf en måtte melde fra inden start, og en enkelt der ikke gennemførte. Altså gennemført de 10 ud af de 12 tilmeldte. Heraf meldte de 6 sig ind, og har også betalt kontingent for Det er 50% af de tilmeldte. Og det er faktisk rigtig godt. Og ikke for at fokusere på det negative, men vi kan altså ikke holde på alle, lige gyldigt hvor meget vi ønsker det. Det er en udfordring i alle sportsforeninger. Så vi står slet ikke alene på det område. Men der er en hel del frivillige, der stiller op og bruger deres fritid på at støtte op om og give deres viden og erfaring videre til nye roskoleelever. Og til jer skal lyde en stor tak for jeres velvillighed og engagement og ikke mindst store hjælp med at få introduceret nye elever for roningen og kajakroningen. Uden jer havde vi slet ingen nye medlemmer haft. Så er der de to børnegrupper. Ja efterhånden ser det noget tyndt ud i baglænsgruppen, for Steen havde til sidst kun et par dreng tilbage på holdet, som så yderligere blev reduceret til en enkelt. Men til gengæld var han en meget ihærdig dreng, der gerne vil ro meget mere, end den ene gang om ugen. Han ror bl.a. singlesculler og jeg ved, at Jesper har planer om at tage med ham ud i år. Og så har han trænet sammen med Lars Sørensens kajakbørn i vinterhalvåret. For her er der masser af børn. Lars Sørensen og Jesper Rothberg har igen sidste år formået at samle et stort hold børn og unge mennesker. Et hold på 12 drenge og 4 piger. Det er et antal, der er stagneret. Det vil sige, at der kommer nye til hvert år, og i den høje ende rent aldersmæssigt, falder de jo

3 3 naturligt fra. Altså en sportsgren, hvor interessen fra de unges side er stor. Jeg tænker, om det er trenden blandt de unge i dag? I så fald skal vi jo bare være glade for det. Og så vil jeg da benytte lejligheden til at sige Lars Sørensen og Jesper Rothberg og deres stab af hjælpeinstruktører tusinde tak for jeres store indsats og engagement. Der er ingen tvivl om, at de unge mennesker kan lide jer. Og det er jo en vigtig faktor, når man skal fastholde interessen for en sportsgren. Også tak til Steen Mortensen, som mandag efter mandag møder op for at tage ud og ro med de børn, der er der. Og det uanset om det er en eller mange børn. Svømning kører som det plejer hver fredag, så intet nyt der. O-løb. Her er der lidt under 10 medlemmer, der deltager i løb her og i andre byer. Og i marts var Nykøbing Falster for første gang arrangører i et vintertræningsløb for o-løbere øst for Storebælt og syd for København. Der deltog i alt 80 løbere, som alle udtrykte stor tilfredshed med løbet og hele arrangementet, som foregik i Hamborgskoven. Der stilles store krav til vintertræningsløb så som opdaterede og præcise kort, effektiv løbeafvikling, 10 forskellige banetyper samt elektronisk tidstagning. Det tog arrangørerne over 100 timer at få det helt på plads. Så det var en stor tilfredsstillelse at folk var glade for arrangementet. Herudover har der også været afholdt et løb i Østerskoven i august for de lokale klubber. Det er svært af få nye løbere ind, da de få, der er, ikke magter at introducere og lave aktiviteter for nye. I de fleste statsskove er der efterhånden også kun adgang ca. 3 måneder om året bl.a. på grund af jagtinteresser. Og mange af de private lukker for adgang til deres skove. O-løberne i NFR ønsker dog fortsat at have adgang til roklubben, da det giver mulighed for at dyrke foreningssport hele året. Og så til udvalgene. Hvis vi starter med roudvalget, så blev der afholdt 2 møder i Det er bl.a. udvalgets opgave at få sat gang i roskolen, samt at se på bådeparken og vurdere, hvornår og hvilke både der skal investeres i. Som det ser ud nu, har vi den skare af både, vi har brug for, og der er ikke planer om at investere i nye både indenfor den nærmeste fremtid. Der blev således ikke indkøbt nogen i På sigt er man dog enige om, at der kun skal investeres i nyt, når gammelt er udtjent. Og så har man stadig en drøm om at få en søster til Vigsø. Udover nyanskaffelser har man i det forgangene år også drøftet roskoler og sidemandsoplæring. Det har jo set lidt sløjt ud med tilmeldinger til roskolerne de sidste par år. Man har derfor vedtaget, at man vil tilbyde interesserede, at lære at ro sammen med en eller flere instruktører udenfor roskolen, hvis nogen skulle melde sig efter roskolens afslutning præcis som de gør hos formiddagsroerne. På den måde viser vi

4 4 velvillighed og velkommenhed overfor evt. nye medlemmer, i stedet for at skræmme dem væk ved at henvise dem til roskolen året efter. Og så har man også besluttet i roudvalget, at alle robåde fremover skal ro med flag på alle ture korte som lange. Ikke blot for at vise flaget/dannebrog, men det gør også bådene mere synlige på vandet. Flagreolen er således flyttet ud i bådehallen klar til ny sæson. Vi har i 2013 og skal naturligvis også fremover have fokus på sikkerhed i klubben. Og i august havde roudvalget således arrangeret en sikkerhedsdag, hvor der desværre ikke var mødt så mange op. Men dagen blev alligevel en stor succes, og man har valgt at gentage det i 2014, hvor man håber på større fremmøde. Og her kan jeg kun opfordre så mange som muligt til at melde sig. Det er vigtigt, at vi alle får genopfrisket de regler og manøvre, man skal kunne for at begå sig på vandet og være klar til at gribe ind ved evt. ulykker. Kajakudvalget holdt 3 møder i Også dette udvalg har til opgave at sætte gang i kajakskolen og ligeledes fremføre ønsker om, hvilke kajakker, man ønsker og har brug for fremadrettet. Til standerhejsningen blev de to nyeste kajakker to havkajakker døbt Sælen og Marsvinet. Der er ikke siden blevet indkøbt nye kajakker. Kajakskolen blev som tidligere nævnt gennemført af ti tilmeldte, hvoraf de seks efterfølgende meldte sig ind i klubben. Kajakskolen fortsætter som hidtil, da den går godt. Og der er allerede fuldt hus for den kommende kajakskole. I kajakafdelingen har man også vedtaget sidemandsoplæring, så man kan blive oplært i kajakroning udenfor roskolen. Det kræver dog, at der er en instruktør, der kan tage sig af disse evt. nye medlemmer. Der er mange, der gerne vil hjælpe til ved kajakskolerne, men der er kun få, der har den nødvendige instruktøruddannelse. Det er derfor et stort ønske fra kajakudvalgets side, at nogen melder sig med ønsket om at tage denne uddannelse, så vi har lidt flere at trække på. Med hensyn til sikkerhedsdag, blev der ikke afholdt noget for kajakkerne i Men kajakudvalget arbejder på at få noget op at køre til i år på lige fod med roerne. Handicaproningen er fortsat afskaffet, men udvalget arbejder på fremadrettet at få noget op at køre igen, og har fremsat nogle ønsker for regler og afholdelse. Men det vil naturligvis blive meldt ud, når tid kommer. Og så har hjemmesideudvalget arbejdet på højtryk det sidste halve år, og de er nedkommet med en ny fantastisk flot og brugervenlig hjemmeside for Nykøbing F. Roklub. Den skal ses og bruges fra nu af. Tusinde tak til Britt, designeren af værket samt Hans Henrik, Reidun og Erica der har lavet opsætningen og sat det hele i gang. Det er et flot stykke arbejde, som jeg er sikker på vil blive taget godt imod. Anders Jacobsen vil fortsætte som hjemmesideredaktør, men er villig til at afstå, hvis andre skulle melde sig Og kort om bladet. Det udkom tre gange sidste år. Det er vores evigt tilbagevendende lille problembarn. Skal vi afskaffe bladet, eller skal vi beholde det. Rigtig mange vil gerne

5 5 beholde det, men det kræver altså, at der bliver indrykket nogle annoncer, og Jens Kahr mangler stof til bladet stort set hver gang. Vi har nu haft det oppe igen igen, og har drøftet, hvorvidt man kunne erstatte det med et årshæfte, så vi har noget at kunne udlevere til nye medlemmer. Så det arbejdes der nu på. Og til sidst har vi motionsrumsudvalget og materialeudvalget. For snart halvandet år siden blev motionsrumsudvalget nedsat, og de har siden arbejdet på at forny vores motionsrum. Det er nu sket. Der blev indkøbt syv nye roergometre sidste år i januar. De blev taget rigtig godt imod og er blevet flittigt brugt. I efteråret blev der så indkøbt en multimaskine, som kun erstatter en enkelt af de gamle maskiner. Til gengæld kan den indstilles til at træne en masse forskellige muskelgrupper. Ligeledes er der indkøbt to bænke og en masse håndvægte. Så nu skulle der være mulighed for god træning om vinteren og på dårlig-vejrs-dage. Dog mangler vi stadig at få lavet udsugningsanlægget. Det lader vente på sig, men vi er nu i gang med at indhente tilbud, så vi kan få ordentlig udsugnig. Og så har vi også kigget på en evt. udvidelse af motionsrummet. Det bliver muligt, når kajakkerne bliver flyttet ind i det nye kajakrum. En udvidelse er dog noget, der ligger lidt ud i fremtiden. Og så skal jeg da også lige runde vores flotte nye køkken. For som jeg nævnte i sidste klubblad, så er det flere år siden, vi første gang talte om at udskifte køkkenet. Men de tilbud vi hentede dengang, var ganske enkelt for dyre, til vi ville investere i nyt køkken. Det blev derfor droppet. Ved et bestyrelsesmøde efter sommerferien sidste år, kom Inger Boesgaard så og fortalte, at hun havde været oppe i Designa køkken og spørge til et køkken. Og som Inger nu er altid fræk og samtidig charmerende med et smil på læben og ikke helt mundlam havde hun fået talt sig frem til en pris på kr. for et køkken. En pris der lå mere end kr. under de tilbud, vi i sin tid hentede hjem. En hurtig beslutning blev truffet af en helt enig bestyrelse. Selvfølgelig skulle vi slå til. Og mon ikke vi får lov til at nyde det i mange år frem i tiden. Jeg tror i hvert fald ikke, kommunen smider os ud af deres bygning her foreløbig. Og så er der Sydhavsøernes Rokreds. Her er der ikke så meget. Hjemmesiden er på vej til at blive opdateret efter nye vedtægter blev godkendt ved generalforsamlingen i Og det er måske også på tide, om jeg så må sige. Og så har Lars og jeg været til klubledermøde i Nakskov, hvor der var besøg af en repræsentant fra Dansk Forening for Rosport, som fortalte om sikkerhed i klubberne og den fokus der er på det i år. Derudover talte hun om samarbejde med folkeskoler, som har meget fokus på motion. Og den eneste klub i vores kreds, der er gået ind i et skolesamarbejde er Sakskøbing roklub. De har til gengæld også stor succes med det.

6 6 Og så skal jeg kort vende klubbens økonomi. Jeg skal ikke gå i detaljer, for Jesper vil berette meget mere om det senere. Men vi har gjort nogle store indkøb i 2012 og Og her taler vi nyt kajakrum, nyt køkken, nye maskiner til motionsrum, et par kajakker m.m. Og for god ordens skyld skal jeg sige, at de ting er købt for opsparede penge. Det er engangskøb, som ikke vil medføre kontingentforhøjelse. Men så er der to andre ting, som jeg skal nævn for jer. Den ene er vores klubblad, som vi hidtil har været så heldige at kunne få trykt uden omkostninger. Det er slut nu. Vi skal til at betale for det fra Det vil koste i omegnen af kr. pr. udgivelse. Og hvis vi forestiller os, at der fortsat skal udkomme fire blade om året i 2013 blev det dog kun til tre blade så vil udgiften ligge på om året. Den anden ting, jeg skal nævne er vores kassererpost. Jesper har valgt at trække sig som kasserer herefter generalforsamlingen. Han har for mange ting at se til, og må omprioritere. I den forbindelse er det kassererposten, som tager noget af hans tid, der er blevet fravalgt. Bestyrelsen har derfor måttet ud og lede efter en anden, der kunne være interesseret i at overtage. Det er indtil nu ikke lykkedes at finde nogen blandt medlemmerne. Det betyder, at vi fra om et øjeblik, ikke længere har nogen kasserer i Nykøbing F. Roklub altså med mindre, der er en blandt de tilstedeværende i aften, der melder sig. Og er der ikke det, må vi hente tilbud hos en evt. revisor, og vi må fremover være indstillet på at skulle betale for at få lavet vores regnskaber. Altså har vi en udfordring rent økonomisk et klubblad, der skal betales for, og en kasssererpost, der ligeledes skal betales for. Det vil i yderste konsekvens kunne medføre kontingentforhøjelse for medlemmerne. Men det vil vi kunne se ud af næste års regnskab. Og inden jeg kommer til bestyrelsen, vil jeg gerne takke alle, der sidder i de forskellige udvalg, samt alle jer der slider med både og klubhus, for jeres store indsats med at få stablet tingene på benene. Tak fordi I vil ofre timer af jeres sparsomme fritid her i Nykøbing F. Roklub. Sådan en forening fungerer som et team, hvor alle hjælper alle. Og her i klubben fungerer det rigtig godt. Så endnu engang tak til alle instruktører, udvalgsmedlemmer samt alle, der giver en hånd med i hverdagen med at holde huset og bådene og kajakkerne i god stand, samt til jer der hjælper med på vand og til lands, når nye medlemmer skal indsluses i NFR. Og så til sidst bestyrelsen. Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder og et temamøde samt et medlemsmøde i Den nuværende sammensætning i bestyrelsen fungerer fint, og alle har også valgt at blive, såfremt de ikke bliver stemt ud af generalforsamlingen. Jeg vil gerne sige jer tak for jeres store indsats. Og det gælder både bestyrelsesmedlemmer såvel som suppleanter. I har alle ydet den indsats, der skal til for at få sådan en forening som denne her til af kører. De opgaver I har påtaget jer og hver især udfører, giver alle værdi

7 7 for bestyrelsesarbejdet og ikke mindst for klubben og dens eksistens. Tusinde tak for godt samarbejde i Jeg håber, vi kan fortsætte på samme måde i Mette Jensen formand

Medlemsblad for Nykøbing Falster Roklub NFR. Nov 2012 jan 2013 NR.4 ÅRGANG 65. Pålidelighedssejlads

Medlemsblad for Nykøbing Falster Roklub NFR. Nov 2012 jan 2013 NR.4 ÅRGANG 65. Pålidelighedssejlads Medlemsblad for Nykøbing Falster Roklub NFR Nov 2012 jan 2013 NR.4 ÅRGANG 65 Pålidelighedssejlads 1 Aktivteter December 11. December 18.00: Julefrokost Januar 22. januar kl.19 i klubben. Medlemsmøde O-løb

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

Frederikshavn Kajakklub Årsberetning ved den ordinære generalforsamling, marts 2014.

Frederikshavn Kajakklub Årsberetning ved den ordinære generalforsamling, marts 2014. Frederikshavn Kajakklub Årsberetning ved den ordinære generalforsamling, marts 2014. 2013 har på mange måder været et godt aktivitets år for Frederikshavn Kajakklub. Der er ingen grund til at skjule, at

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER

2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER 2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER Hvis alle gir en hånd med Sommerferien er overstået, og børnene er tilbage i skole og daginstitutioner

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14 0 Standerhejsning Søndag den 28. marts kl.14 SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 4230 Skælskør Mob.: 2511 4695 Mail: kristiane_kristiansen@yahoo.dk

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere