Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg"

Transkript

1 Bilag Pulje til fysiske rammer i psykiatrien Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Afsnit S4 er et højtskærmet afsnit. Pleje og behandling er tilrettelagt sådan, at de mest psykisk syge, fx svært selvmordstruede, urolige og udadreagerende patienter, kan skærmes i afsnittet. Der vil foregå detailprojektering og projektudarbejdelse samt indhentelse af tilbud i 1. kvartal Projektet afsluttes i 4. kvartal Projektet har ingen sammenhæng med igangværende Hensigten med projektet er indenfor rammerne af en psykiatrisk sengebehandling, at sikre størst mulig rum og udfoldelsesmuligheder for den enkelte patient gennem tidssvarende udearealer. Den faglige vurdering er, at det at give den anspændte patient mere plads at udfolde sig på kan dæmpe aggression i miljøet. Dermed vil de ændrede fysiske rammer medvirke til, at der opstår færre situationer hvor det er nødvendigt at anvende tvang. Dato: 13. maj 2014 Sagsnummer: Initialer: RBJ Økonomi Budget Alléen Sorø Tlf.: Afd.fax: Direkte tlf.: Samtidig er risikoen for absenteringer for høj grundet hegnets og beplantningens udformning. Det giver igen begrænsninger i nytteværdien af haven, da stemningen hos den enkelte patient kan gøre det mindre hensigtsmæssigt i behandlingsøjemed, at gøre brug af den nuværende have grundet risikoen for absentering. Projektet indebærer udvidelse af arealet i haven og etablering af tidssvarende hegn og tilhørende beplantning. Endvidere etableres ny flisebelægning og pavillon, der begge medvirker til at udvide anvendeligheden af haven uanset vejrforhold. Projekt nr. 2: Udeophold til afsnit S6 i Vordingborg Afsnit S6 er et højtskærmet afsnit. Pleje og behandling er tilrettelagt sådan, at svært selvmordstruede, urolige og udadreagerende patienter kan skærmes i afsnittet. Der vil foregå detailprojektering og projektudarbejdelse samt indhentelse af tilbud i 1. kvartal Projektet afsluttes i 4. kvartal Projektet har ingen sammenhæng med igangværende Side 1

2 udearealer. Den faglige vurdering er, at det at give den anspændte patient mere plads at udfolde sig på kan dæmpe aggression i miljøet. Dermed vil de ændrede fysiske rammer medvirke til, at der opstår færre situationer hvor det er nødvendigt at anvende tvang. Den nuværende have til afsnittet er relativt lille, hvilket giver en begrænset rummelighed og dermed anvendelse af haven. Samtidig er risikoen for absenteringer for høj grundet hegnets og beplantningens udformning. Det giver igen begrænsninger i nytteværdien af haven, da stemningen hos den enkelte patient kan gøre det mindre hensigtsmæssigt i behandlingsøjemed, at gøre brug af den nuværende have grundet risikoen for absentering. Projektet indebærer udvidelse af arealet i haven og etablering af tidssvarende hegn og tilhørende beplantning. Endvidere etableres ny flisebelægning og pavillon inkl. overdækket havegang, der medvirker til at udvide anvendeligheden af haven uanset vejrforhold. Endelig giver pladsforholdene omkring den eksisterende have mulighed for, at udvide haven tilstrækkeligt til at etablere en multibane i haven. Multibanen kan anvendes til alle former for eksempelvis boldspil. Det giver patienterne markant bedre mulighed for, at få motion under deres indlæggelse, hvilket igen reducerer behovet for anvendelsen af tvang. Projekt nr. 3: Modernisering af udeophold, afsnit S2 i Vordingborg Afsnittet modtager patienter der har brug for skærmning når de i en kortere eller længere periode ikke kan behandles ambulant. Der er også patienter indlagt i henhold til dom, hvilket medfører at nogle patienter er indlagt i længere tid. udearealer. Den faglige vurdering er, at det at give den anspændte patient mere plads at udfolde sig på kan dæmpe aggression i miljøet. Dermed vil de ændrede fysiske rammer medvirke til, at der opstår færre situationer hvor det er nødvendigt at anvende tvang. Den nuværende have er relativt lille, hvilket giver en begrænset rummelighed og dermed anvendelse af haven. Samtidig er risikoen for absenteringer for høj grundet hegnets og beplantningens udformning. Det giver igen begrænsninger i nytteværdien af haven, da stemningen hos den enkelte patient kan gøre det mindre hensigtsmæssigt i behandlingsøjemed, at gøre brug af den nuværende have grundet risikoen for absentering. Side 2

3 Projektet indebærer udvidelse af arealet i haven og etablering af tidssvarende hegn og tilhørende beplantning. Endvidere etableres ny flisebelægning og pavillon, der medvirker til at udvide anvendeligheden af haven uanset vejrforhold. Projekt nr. 4: Etablering af lukket have med ny beplantning, Afsnit S5 i Vordingborg Afsnittet er et lavtskærmet / åbent afsnit. udearealer. Den faglige vurdering er, at det at give den anspændte patient bedre forhold at udfolde sig på kan dæmpe aggression i miljøet. Dermed vil de ændrede fysiske rammer medvirke til, at der opstår færre situationer hvor det er nødvendigt at anvende tvang. Projektet indebærer, at der via beplantning skabes flere rum i haven, hvorved patienterne vil opleve at have adgang til et frirum uden for egen sengestue. Endvidere etableres ny flisebelægning der vil medvirke til at udvide anvendeligheden af haven uanset vejrforhold. Projekt nr. 5: Indretning af haveafsnit, Afsnit G2 i Vordingborg Afsnittet modtager ældre borgere (75+) med psykiske lidelser, ofte i samspil med somatiske lidelser. Det ældrepsykiatriske behandlingstilbud indeholder udredning, diagnosticering, behandling og pleje af sindslidelser der optræder i alderdommen Projektet afsluttes i 4. kvartal Region Sjælland har i budget 2014 bevilget anlægsmidler til etablering af enestuer på afsnit G2. Der er ikke i dette regionale projekt bevilget midler til modernisering af haven. Men etablering af enestuer og det nærværende projekt vedr. haven giver tilsammen et langt mere tidssvarende sengeafsnit. udearealer. Den faglige vurdering er, at det at give den anspændte patient mere plads at udfolde sig på kan dæmpe aggression i miljøet. Dermed vil de ændrede fysiske rammer medvirke til, at der opstår færre situationer hvor det er nødvendigt at anvende tvang. Den nuværende have til afsnittet er delt i to adskilt af et trådhegn. De ældrepsykiatriske patienter forsøger i nogle tilfælde at forcere hegnet, hvilket giver konflikter og dermed potentielt Side 3

4 eskalerende situationer. Derfor vil der via beplantning blive etableret flere rum i haven uden indblik. Det vil øge mulighederne for, at lave udendørs aktiviteter med en eller få patienter under skærmede forhold. Patienterne vil opleve, at have nemmere adgang til et frirum uden for egen sengestue. Projektet indebærer etablering af tidssvarende hegn og tilhørende beplantning, herunder opdeling af haven i flere rum. Endvidere etableres ny flisebelægning med faldfliser, der medvirker til at udvide anvendeligheden af haven uanset vejrforhold. Projekt nr. 6: Modernisering af centerterapi og motionshal i Vordingborg Centerterapien er et tilbud til indlagte patienter og borgere visiteret efter Servicelovens 104. Tilbuddet indeholder kiosk, café, kreative aktiviteter, idræt m.v. Hensigten med projektet er, at sikre relevante og imødekommende kreative og fysiske tilbud til patienterne. Centerterapien giver patienterne mulighed for, at beskæftige sig med forskellige kreative tilbud i fire værksteder. Det giver et mere varierende indhold for patienterne og dermed mere helhed i patientens forløb. Som i tilfældet med motion og tidssvarende haver er det erfaringen, at også muligheden for kreativ og håndværksmæssig udfoldelse kan virke afbødende for anspændte situationer og dermed reduktion af anvendelse af tvang. Den nuværende centerterapi i Vordingborg er stærkt nedslidt og fremstår ikke længere som et tidssvarende tilbud til patienterne. Centerterapien består bla. af keramik-, smykke-, snedker- og smedeværksted der for, at give patienterne de bedst mulige rammer skal moderniseres. Herunder skal der udskiftes en række vinduespartier for at sikre et ordentligt indeklima. Endvidere fornyes træningsredskaberne i motionshallen, hvorved patienterne får flere og bedre motionsmuligheder. Projekt nr. 7: Modernisering af ADL-køkken, Afsnit S1 i Vordingborg Afsnittet modtager patienter der oftest har brug for et højt skærmninsniveau, når de i en kortere eller længere periode ikke kan behandles ambulant. ADL-køkkenet bruges som en del af behandlingen ved træning med patienter i madlavning. Hensigten med projektet er, at sikre forbedrede rammer for den aktivitet der kan foregå på selve afsnittet. Som i tilfældet med motion og tidssvarende haver er det erfaringen, at også Side 4

5 muligheden for opøvelse af færdigheder i helt almindelige daglige gøremål kan virke afbødende for anspændte situationer og dermed medvirke til reduktion af anvendelse af tvang. ADL-køkkenet i afsnit S1 er nedslidt og ikke længere tidssvarende. Der er brug for en ny indretning af køkkenet, så det fungerer bedst muligt på baggrund af de erfaringer der er opnået med anvendelsen hidtil. For at sikre et både moderne og imødekommende tilbud trænger både hvidevarer og køkkenudstyr til udskiftning. Projekt nr. 8: Høj intensiv skærm, Psykiatrisk Akutmodtagelse i Vordingborg Psykiatrisk Akutmodtagelse er et døgnåbent afsnit, hvor borgere kan henvende sig ved akut behov for psykiatrisk hjælp. idsplan Hensigten er, på baggrund af tankerne i kvalitetsfondsprojektet Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse, at reducere anvendelsen af tvang ved at etablere en særlig høj intensiv skærm. Den højintensive skærm anvendes, når en patient er særlig voldsom eller udadreagerende. Skærmen er indrettet meget anderledes end en normal sengestue. Der er bl.a. musikanlæg og forskellige muligheder for indstilling af lys alt efter patientens ønsker og behov. Indretningen er endvidere mere robust og lyddæmpet. Hvis der er brug for tvangsfiksering vil dette primært ske i den højintensive skærm. Der er dermed i forhold til personalet indlagt en ekstra overvejelse før der gribes til anvendelse af tvang ved fiksering, da dette indgreb fordrer en anden logistik end hidtil. Endvidere er det hensigten, at situationer der ser ud til at udvikle sig kan afdæmpes ved, at benytte sig af de særlige tiltag som indretningen af skærmen giver mulighed for. Indretningen af skærmen giver personalet langt flere muligheder for, at afhjælpe en voldsom episode før der gribes til anvendelse af tvang i form af fiksering. Skærmen kan rumme en voldsom patient i længere tid før det eventuelt bliver nødvendigt at gribe ind. Samtidig tilsiger indretningen, at hvis der er brug for fiksering, så kan det tidsmæssigt begrænses mest muligt, fordi andre tiltag integreret i indretningen af skærmen kan medvirke til en hurtigere afslutning af tvangen. En af de eksisterende stuer i den Psykiatriske Akutmodtagelse i Vordingborg indrettes som højintensiv skærm. Side 5

6 Projekt nr. 9: Multisportsbane i Vordingborg Hensigten med projektet er, at sikre størst mulig rum og udfoldelsesmuligheder for den enkelte patient gennem tidssvarende udearealer. Den faglige vurdering er, at det at give den anspændte patient mere plads at udfolde sig på og mulighed for fysisk aktivitet kan dæmpe aggression i miljøet. Dermed vil de forbedrede fysiske rammer medvirke til, at der opstår færre situationer, hvor det at er nødvendigt at anvende tvang. Multisportsbanen kan anvendes til alle former for boldspil. Det giver patienterne markant bedre mulighed for, at få motion under deres indlæggelse end tilfældet er i dag, hvilket igen forstærker ovennævnte muligheder for at reducere behovet for anvendelsen af tvang. Multisportsbanen anlægges på egnet del af grunden. Der etableres hegn og beplantning og indkøbes udstyr til brug på banen. Samtidig etableres videoovervågning, så anvendelsen af banen altid sker under forhold der lever op til Psykiatriens ansvar for patienter og medarbejdere. Projekt nr. 10: Forbedring af udeophold i skærmet afsnit, Psykiatrisk Akutmodtagelse i Roskilde Psykiatrisk Akutmodtagelse er et døgnåbent afsnit, hvor borgere kan henvende sig ved akut behov for psykiatrisk hjælp. udearealer. Den faglige vurdering er, at det at give den anspændte patient mere plads at udfolde sig på kan dæmpe aggression i miljøet. Dermed vil de forbedrede fysiske rammer medvirke til, at der opstår færre situationer hvor det er nødvendigt at anvende tvang. Den nuværende have til afsnittet er relativt lille, hvilket giver en begrænset rummelighed og dermed anvendelse af haven. Samtidig er risikoen for absenteringer for høj grundet hegnets og beplantningens udformning. Det giver igen begrænsninger i nytteværdien af haven, da stemningen hos den enkelte patient kan gøre det mindre hensigtsmæssigt i behandlingsøjemed, at gøre brug af den nuværende have grundet risikoen for absentering. Side 6

7 Projektet indebærer udvidelse af arealet i haven og etablering af tidssvarende hegn og tilhørende beplantning. Endvidere etableres terrasse, der medvirker til at udvide anvendeligheden af haven uanset vejrforhold. Projekt nr. 11: Etablering af udeophold, Afsnit Ø1 og Ø2 i Roskilde Afsnit Ø1 behandler patienter indenfor alle diagnosegrupper. Afsnit Ø2 er et integreret afsnit med mulighed for skærmning. Behandling tilbydes borgere, der har behov for udredning og behandling af en psykiatrisk lidelse med en kompleksitet, der kræver en ambulant tværfaglig distriktspsykiatrisk indsats, en særlig intensiv eller specialiseret ambulant behandling eller indlæggelse. udearealer. Den faglige vurdering er, at det at give den anspændte patient mere plads at udfolde sig på kan dæmpe aggression i miljøet. Dermed vil de ændrede fysiske rammer medvirke til, at der opstår færre situationer, hvor det er nødvendigt at anvende tvang. De nuværende haver til de to afsnit er relativt små, hvilket giver en begrænset rummelighed og dermed anvendelse af haven. Endvidere er begge afsnit i to etager og der er ikke direkte adgang til haverne fra øverste etage. Derfor etableres udvendig trappe i begge afsnit. Samtidig er risikoen for absenteringer for høj grundet hegnenes og beplantningens udformning. Det giver igen begrænsninger i nytteværdien af haverne, da stemningen hos den enkelte patient kan gøre det mindre hensigtsmæssigt i behandlingsøjemed, at gøre brug af de nuværende haver grundet risikoen for absentering. Projektet indebærer udvidelse af arealet i haverne og etablering af tidssvarende hegn og tilhørende beplantning. Endvidere etableres ny flisebelægning og pavillon, der medvirker til at udvide anvendeligheden af haven uanset vejrforhold. Der etableres udvendige trapper. Da direkte udsyn til haverne er begrænset for personalet grundet afsnittets opbygning, etableres videoovervågning og tryghedskald til vagtrummene i afsnittene. Projekt nr. 12: Modernisering af motionshal i Roskilde Hensigten med projektet er, at sikre størst mulig rum og udfoldelsesmuligheder for den enkelte patient gennem tidssvarende motionsarealer. Den faglige vurdering er, at det at give Side 7

8 den anspændte patient mere plads at udfolde sig på og mulighed for fysisk aktivitet kan dæmpe aggression i miljøet. Dermed vil de ændrede fysiske rammer medvirke til, at der opstår færre situationer, hvor det er nødvendigt at anvende tvang. Den eksisterende motionshal på geografien i Roskilde er slidt og mangler en gennemgående opdatering af lysforhold, badeforhold og indvendige vægge, afmærkning på gulve i selve hallen, samt fornyelse af motionsredskaber for at fremstå anvendelig og moderne. Projektet vil sikre en moderne motionshal, hvor patienterne får langt bedre muligheder for, at få motion under deres indlæggelse end tilfældet er i dag, hvilket igen reducerer behovet for anvendelsen af tvang. Projekt nr. 13: Ombygning af 16 patientstuer til enestuer, Afsnit Ø1 og Ø2 i Roskilde Afsnit Ø1 behandler patienter indenfor alle diagnosegrupper. Afsnit Ø2 er et integreret afsnit med mulighed for skærmning. Behandling tilbydes borgere, der har behov for udredning og behandling af en psykiatrisk lidelse med en kompleksitet, der kræver en ambulant tværfaglig distriktspsykiatrisk indsats, en særlig intensiv eller specialiseret ambulant behandling eller indlæggelse. Hensigten med projektet er, at sikre tidssvarende stuer på de to sengeafsnit, begge i to etager. Det er den faglige erfaring, at sengestuer der indeholder eget bad og toilet minimerer konflikter i afsnittene. For 16 af afsnittenes stuer er der mulighed for, at etablere eget bad på værelserne indenfor de eksisterende fysiske rammer. Det er ikke muligt, at gennemføre renovering af de øvrige stuer uden at nedlægge sengepladser. Da bad på gangen giver tilbagevendende konflikter, anses det som et væsentlig løft af afsnittenes fysiske rammer. Der er vedlagt tegninger der viser afsnittenes opbygning efter gennemførelsen af projektet. Projekt nr. 14: Forsøg med ny belysning ift. patientbehandling, Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Skal ses i sammenhæng med projekt nr. 15 nedenfor. Side 8

9 Implementering af element fra kvalitetsfondsprojektet Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse. Undersøgelser dokumenterer, at variationer i lysets niveau, farve og retning har stor indflydelse på menneskers velbefindende, motivation og funktionsevne. Anvendelsen af tvang kan reduceres ved at installere mulighed for variationer i lyset i en samlet behandlingsbygning. Lyset påvirker både personale og patienter og kan med rette variationsmuligheder nedbringe stressniveau, øge velbefindende og dermed forebygge behovet for anvendelse af tvang. Der skal ændres i lysinstallationerne og lyset skal kombineres med beplantning. Projekt nr. 15: Musikanlæg, Børne- og Ungdomspsykiatrien Roskilde Skal ses i sammenhæng med projekt nr. 14 ovenfor. Implementering af element fra kvalitetsfondsprojektet Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse. Hensigten er at reducere anvendelsen af tvang ved, at installere mulighed for at afspille musik i en hel behandlingsbygning. Der er forskningsmæssig evidens for musikterapis effekt i forhold til stress, og flere studier peger på, at musikterapi giver øget velbefindende og hensigten er dermed at forebygge behovet for anvendelse af tvang. Der installeres musikanlæg centralt i afsnittet med højtalere i samtlige værelser og opholdsrum. Anlægget kan afspille musik i alle rum og det kan styres om der kun skal afspilles i et enkelt værelse, dele af bygningen eller hele bygningen. Projekt nr. 16: Aktiviteter inde og ude, Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Hensigten med projektet er at sikre størst mulig rum og udfoldelsesmuligheder for den enkelte patient gennem udvidelse af motions- og rekreative faciliteter. Den faglige vurdering er, at det at give den anspændte patient mere plads at udfolde sig på og mulighed for fysisk aktivitet kan dæmpe aggression i miljøet. Dermed vil de ændrede fysiske rammer og indholdet i dem medvirke til, at der opstår færre situationer hvor det er nødvendigt at anvende tvang. Udendørs aktiviteter Der er anlagt små terrasser udenfor afsnittet, men de er alt for små til ophold og aktivitet. Derfor udvides terrasserne, så der er plads til ophold udendørs. Urtehave Anlæg af urtehave som rekreativ aktivitet. Side 9

10 Supplerende fitness udendørs Som supplement fitnessområdet udendørs foreslås 2 ekstra aktivitetsredskaber. Indendørs aktivitetsfremmende redskaber Til supplement til de udendørs fitnessredskaber og boldbanen, således at der også er mulighed for varieret fysisk aktivitet indendørs investeres i: ribber - balancebomme - crossfit maskiner - håndvægte m.m. - ro maskiner - spinning cykler - Wii maskiner - måtter Side 10

11 Lb.nr. Projektnavn Budgetpris 1 Udeophold højt skærmet afsnit Etablering af udeophold i have for højt skærmet afsnit Modernisering af udeophold Etablering af lukket have med ny beplantning Indretning af haveafsnit Modernisering af centerterapi og motionshal Modernisering af ADL køkken Høj intensiv skærm Multisportsbane Forbedring af udeophold i skærmet lukket afsnit i PAM Etablering af udeophold Modernisering af motionshal Ombygning af 16 patientstuer til enestuer Forsøg med ny belysning ift. patientbehandling Musikanlæg Aktiviteter inde og ude I alt Side 11

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Ifølge ombudsmandslovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter 18 i loven kan ombudsmanden undersøge enhver

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Udflytning af et sengeafsnit til Odder

Udflytning af et sengeafsnit til Odder Udflytning af et sengeafsnit til Odder - en evaluering af de behandlingsmæssige konsekvenser Udarbejdet af Inge Jensen, Rikke Ibsen og Marianne Cohen Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt Juni

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Sygehusets organisation mv... 3

1. Indledning... 2. 2. Sygehusets organisation mv... 3 1/90 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sygehusets organisation mv... 3 3. Bygningsmæssige forhold... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Skadestue og modtagelse... 4 3.3 Afsnit S5 (åbent afsnit)... 6 3.4 Afsnit

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Anoreksiafsnittet den 29. maj 2012

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Anoreksiafsnittet den 29. maj 2012 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Anoreksiafsnittet den 29. maj

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Dansk Sundhedsinstitut Januar 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Sådan kan du indrette dementes boliger

Sådan kan du indrette dementes boliger Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 www.servicestyrelsen.dk aeldre@servicestyrelsen.dk Udgivelsesår: 2008 1. oplag: 2.500 stk. Layout: KreativGrafisk

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Udviklingsplan for socialpsykiatrien

Udviklingsplan for socialpsykiatrien Udviklingsplan for socialpsykiatrien i Aalborg Kommune 2012-2015 Fagcenter for Socialpsykiatri Indholdsfortegnelse VI HAR NOGET PÅ HJERTE! 3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 4 KAPITEL 1: RECOVERY-ORIENTERET

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 1 INDLEDNING Gaderummet tænkes fremover som et hus, der indeholder tre funktioner - en værestedsfunktion med en bo- og en rådgivningsfunktion. Indledningsvis

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere