Sundhedsundersøgelser af søfolk s. 4. SIMAC på besøg i Skt. Petersborg s. 6. Frømandskorpsets EOD s. 10. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsundersøgelser af søfolk s. 4. SIMAC på besøg i Skt. Petersborg s. 6. Frømandskorpsets EOD s. 10. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC"

Transkript

1 Nummer november 2009 Sundhedsundersøgelser af søfolk s. 4 SIMAC på besøg i Skt. Petersborg s. 6 Frømandskorpsets EOD s. 10 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

2 Et st e d vi al l e ka n væ r e st o l t e af Torben Jessen Direktør Af Torben Jessen Kære læser Artikler i dette nummer af NEWS symboliserer meget godt, hvad det er SIMAC står for. Vi er mellemlang videregående uddannelsesinstitution i Svendborg. En skole med gode relationer til de andre institutioner på samme niveau også på det sociale område. Og det er vigtigt at der er godt studiemiljø både på institutionen og i fritiden. Når man ser Lossens genfødsel så vil der virkelig blive tale om et sted, hvor man kan mødes og hygge sig i dejlige omgivelser. Takket være penge fra forskellige donorer og et stort arbejde og flot indsats fra især Jørgen, Rune og Anders og Jacob Ussing er det lykkedes at skabe et unikt samlingssted. Academy fordi vi er professions-bachelor-uddannelsesinstitution, hvor der er lige vægt på det teoretiske og det professions-rettede. OG hvor man med sin uddannelse lærer at bruge sin teori til at reflektere over og udvikle praksis. Det så vi igen synlige beviser for, da vi på MSSM-konferencen i Nyborg så flere eksempler på at de præsentationer vores studerende lavede af deres bachelorprojekter var fuldt på højde med de andre eksperter, der gav præsentationer på en af de efterhånden vigtigste konferencer for den maritime profession. Disse ting gør mig både glad og stolt af at være direktør på SIMAC. Jeg har en stærk fornemmelse af, at vi alle vil kigge tilbage på dette år og sige, at det var drøjt at komme igennem, men det vi fik ud af det er med til at sikre et godt og stærkt SIMAC. Et sted vi alle kan være stolte af. Vi er også en organisation der i stigende omfang er en del af den Internationale verden. På den negative side så vi konsekvenserne af globaliseringen da Mærsk Line meldte ud, at de så sig nødsaget til at tilbyde fratrædelsesordninger til 170 officerer. På den positive side så vi studerende, der på bedste vis præsenterede sig selv, uddannelserne og SIMAC ved en konference i Skt. Petersborg i foreningen International Association of Maritime Universities. Det Maritime fornægter sig naturligvis heller ikke i vores hverdag. Tidligere så vi hyppigt, at den brokkekultur, der kendes fra nogle af skibene også ind imellem rykkede ind på skolen. Det er mit indtryk, at den meget tætte dialog, der har været de sidste mange måneder mellem MSU, SOL og ledere & chefer har givet en stor forståelse begge veje for de udfordringer det indebærer at være studerende og de udfordringer det indebærer at skulle planlægge optimalt for så mange forskellige målgrupper på så mange forskellige studieretninger. Jane Robertsen fremlagde hende og Sonja Jensens bachelorprojekt til dette års MSSM-konference. Læs mere herom på de følgende sider Redaktionel info: Studerende: Kjartan Ross Semester: SO2 Ansvarshavende: Torben Jessen Direktør - SIMAC Tryk: TrykTeam Grønnemosevej Svendborg Næste udgivelse: 14. december Læserbreve o.a. Debatindlæg, læserbreve, artikler o. a. kan indsendes til bladet på Tidsfrist: Indhold der skal med i næste udgivelse skal være redaktionen i hænde senest 10 dage før næste udgivelse. 2

3 Akt i v i t e t e r på Si m a c Af redaktionen Onsdag d. 7. oktober gæstede Den Store Blærerøv, Mads Christensen, SIMAC til et foredrag om Nutidens Officer takt og tone, moral og etik. Med over 150 fremmødte blev det til det mest besøgte foredrag på SIMAC til dato og det til trods for at der denne gang hverken var gratis entre eller sandwich og øl/vand inkluderet i arrangementet. Det er dog mit indtryk, at de fleste fremmødte fandt at pengene til billetten var godt givet ud, for Mads Christensen var skarp med hurtige bemærkninger samt moraler til eftertanke alt sammen leveret med en god portion humor. Fredagsbaren De næste arrangementer på SIMAC står den nyrenoverede fredagsbar for. Først med den store J-dag fejring (se bagsiden). Kom og vær med til at indvie den nye bar på behørig vis med den vildeste fest, du ikke må gå glip af! Foredrag Af arrangementer af mere faglig karakter arbejdes der i øjeblikket på at få en repræsentant fra SKAT til at gæste SIMAC. Ikke for at tale om DIS-hyre m.v., men i stedet for at fortælle om procedurerne ved skibsransagninger og om hvordan tolderne generelt griber arbejdet an, når et skib, der eksempelvis mistænkes for have narkotika ombord, anløber en havn. International dag Tænker du på et udenlandsophold som en del af dit studie afholdes der mandag d. 23. november International Dag i samarbejde med Sygeplejerskeskolen og Skårup Seminarium. Arrangementet er fra 12:30 til 17:00 og indeholder blandt andet et oplæg ved sygeplejerske Jørgen Venø, som har været udsendt til felthospitaler bl.a. i Afghanistan, og andre studerendes erfaringer med at studere i udlandet. Den Blå Konference Den Blå Konference bliver i år afholdt på SIMAC i starten af december. Der er desværre kun 10 heldige studerende fra skolen, som har fået en friplads til konferencen, men alle I andre skal dog ikke snydes for det spændende indhold disse to dage har byde på. SIMAC NEWS vil således i de kommende numre kaste lys over de mest interessante emner konferencen har at byde på. Tag initiativ Slutteligt skal der endnu engang lyde en opfordring til alle ansatte som studerende til at komme med forslag til nye indslag på SIMAC. Har du hørt om en spændende foredragsholder - B. S. Christiansen er noteret ;O) eller et spændende arrangement, som kunne have interesse for flere på SIMAC, så del det med andre, så vi alle kan komme med på bussen SIMAC s værdier: SIMAC - a mile ahead Vi arbejder efter et fælles værdigrundlag og vil kendes for: at vi har et inspirerende studiemiljø at vi har kvalitetssikrede og internationalt anerkendte uddannelser på højt niveau at vi leverer udviklings- og samarbejdsorienterede dimittender at vi arbejder med respekt for hinanden og i åben dialog at vi arbejder professionelt og selvudviklende at vi er en professionel samarbejdspartner, der tager udgangspunkt i branchens behov 3

4 Sun d h e d s u n d e r s ø g e l s e af sø f o l k Psy k i s k e li d e l s e r og ov e r v æ g t Af Sonja S. Jensen og Jane Robertsen der er omkring psykiske lidelser blandt søfolk. Mange søfolk kan nikke genkendende til mødet med psykopater om bord. Et sådan møde kan ende i sygemeldinger, lavt selvværd og til sidst udtrædelse af erhvervet. Sonja S. Jensen Jane Robertsen Vi håber, at vi med denne artikel kan bidrage til en åben debat om psykiske problemer og overvægt i erhvervet, samt sætte fokus på søfartslægens rolle i den nuværende sundhedsundersøgelse. Inspirationen til at skrive et projekt omhandlende sundhedsundersøgelsen af danske søfolk, udspringer fra den stadig voksende opmærksomhed fra erhvervets side om sundhed. Hvorfor er det, at på trods af den toårige sundhedsundersøgelse, ses der stadig kraftigt overvægtige søfolk i danske skibe? Ydermere ønsker vi med projektet at skabe debat om muligheden for at sortere søfolk med begyndende og mere alvorlige psykiske problemer fra i sundhedsundersøgelsen, men også at bryde det tabu, Det er igennem spørgeskemaundersøgelserne blandt danske søfartslæger og seniorofficersstuderende ved SIMAC samt interviews med eksperter på området forsøgt analyseret, hvorvidt der er basis for indførelse af yderligere psykologiske test i den toårige sundhedsundersøgelse, samt skærpning af fysiske krav til sømanden før udstedelse af sundhedsbevis. Sundhedsundersøgelsen er bygget op omkring et spørgeskema, hvor sømanden selv udfylder spørgsmål om dennes fysiske og psykiske tilstand. Af de spørgsmål, der stilles sømanden, er der kun et spørgsmål angående psykiske lidelser. Det er altså ikke et emne, der lades meget plads i sundhedsundersøgelsen. Af undersøgelsen blandt de studerende kan det konstateres, at søfolk i den moderne danske handelsflåde, fortsat oplever at møde kollegaer med psykiske problemer, samt at det typisk opleves som et problem at have en kollega med psykiske problemer om bord. Se fig. A og B. I undersøgelsen efterlyser de studerende flere og mere dybdegående spørgsmål om psykiske lidelser i forbindelse med sundhedsundersøgelsen. I spørgeskemaundersøgelsen blandt søfartslæger er det et andet billede, der tegner sig. Hovedparten af søfartslægerne mener ikke, der skal være flere spørgsmål om sømandens psykiske tilstand, samt at de er i stand til, at bedømme om en sømand har en psykisk lidelse. Igennem interview med eksperter på området kan det konstateres, at det kan være særdeles vanskeligt at identificere depressioner og andre lette psykiske lidelser igennem sundhedsundersøgelsen. Sundhedsundersøgelsen er udarbejdet som en screening af sømanden, og på det psykiske område er den primært fokuseret på identifikation af alvorlige psykiske lidelser. Det er hovedsageligt blandt førstegangsundersøgelserne, der identificeres personer med psykiske lidelser. Dette er typisk personer, der i forvejen er kendt af psykiatrien. Ved at øge mængden af spørgsmål om sømandens psykiske tilstand, som de adspurgte studerende også mener, er en god ide, øges chancen for at identificere de søfolk, der har psykiske problemer. For at øge mængden af spørgsmål foreslås det, at inddrage et spørgeskema om sømandens psykiske tilstand i sundhedsundersøgelsen. Spørgeskemaet er udarbejdet til identifikation af psykiske lidelser i almene praktiser, og har vist forbedring af diagnostikken for de patienter, som scorer højt på skemaet. Det andet forslag for at øge opmærksomheden på symptomer for psykiske lidelser er, at søfartslægen og sømanden i fællesskab udfylder part B af undersøgelsesskemaet, og derved opnår en dialog om emnet. Dette bliver virkelighed fra 1. januar 2009, da undersøgelsesskemaet denne dag bliver gjort elektronisk og skal udfyldes af lægen ved konsultationen. Derved opnås forhåbentligt den ønskede opmærksomhed på emnet. 4

5 På baggrund af bearbejdet statistik og analyse af spørgeskemaundersøgelsen blandt de studerende kan det konstateres, at overvægt og endda kraftig overvægt ikke er noget særsyn blandt søfolk i den danske handelsflåde. Ligeledes mener de studerende, at der er et reelt problem med overvægt blandt danske søfolk, se fig. C, samt at den nuværende sundhedsundersøgelse ikke dækker området tilstrækkeligt. Som bekendtgørelsen nr. 575 af 19/06/2008, om sundhedsundersøgelse af søfarende, ser ud i dag er det i praksis stort set umuligt at fratage sømandens sundhedsbevis pga. overvægt. Hvis en sømand med BMI over 40 skal have frataget sit sundhedsbevis, skal dette være begrundet i, at han ikke kan klare sig om bord, og det skal være vurderet ud fra det specifikke job, sømanden udfører. Af spørgeskemaundersøgelsen blandt søfartslægerne fremgår det, at de efterlyser en nedsættelse af BMI-grænsen fra de nuværende 40 til 35. En sådan stramning af reglerne vil medføre, at flere søfolk ikke kan få godkendt deres sundhedsbevis. Ligeledes medfører det, at rederierne kommer til at stå med et bemandingsproblem, da undersøgelser har vist at 9 % af søfolkene mellem 45 og 66 år har en BMI over 35. Derfor foreslås det at nedsætte den nuværende grænse for individuel vurdering fra 40 til en BMI på 35. Derved bliver sømanden tidligere gjort opmærksom på problemet, dermed kan den nuværende BMI grænse på 40 indføres som en maks. grænse. Dog fremgår det klart, at søfartslægerne efterlyser en alternativ måde at vurdere overvægt på. Det fremgår, at en del af søfartslægerne ikke mener, BMI er den korrekte måde at vurdere overvægt på. Se fig. D. Det er et stort ønske fra både søfartslæger og de studerende, at der arbejdes på indføringen af en fysisk test i forbindelse med sundhedsundersøgelsen og screeningen for overvægt. Kravene til en sådan fysisk test er, at den skal tage udgangspunkt i sømandens arbejde og være med til at vurdere om sømanden kan klare en redningssituation. Ud over den fysiske test efterlyser søfartslægerne også indførelsen af livvidde mål, således det kan konstateres, om sømanden kan benytte rednings- og branddragter om bord. Ydermere foreskriver bek. 575, at sømanden ikke må have vanskeligt ved at klare en nødsituation. Det er meget vanskeligt at dokumentere, at en sømand med en BMI over 40 generelt har vanskeligt ved at klare en nødsituation. For at en stramning af BMI-grænsen og de fysiske krav ikke giver anledning til bemandingsproblemer i erhvervet, er det særdeles vigtigt, at der sættes ind med sundhedsfremmende projekter, samt at der udarbejdes overgangsordninger, således søfolkene kan tilpasse sig de nye krav. Indholdet i denne artikel er kun et begrænset udsnit af projektet. Interesserede er naturligvis velkomme til at læse hele projektet på info2all. 5

6 SIMAC i Sk t. Pe t e r s b o r g Søren Hansen SO2 Af Søren Hansen Den september var to studerende i Rusland for at se hvordan man uddanner søfolk derovre. Den 18. september drog Rune og jeg til Skt. Petersborg for at udveksle erfaringer om uddannelse af søfolk med studerende fra hele verden ved den 10. generalforsamling og konference i International Association of Maritime Universities (IAMU). Generalforsamlingen og konferencen deltog de studerende dog ikke i, da den var forbeholdt the big boss es, som de blev kaldt af den professor, der stod for de studerende. Fra Danmark var der repræsentanter fra både SIMAC og SDU, da disse to institutioner er gået sammen og har dannet Danish Maritime University, for at kunne begå sig på den internationale scene. Fra SIMAC deltog direktør Torben Jessen og afdelingsleder Claus Walther Jensen. Som nævnt deltog Rune og jeg ikke i selve generalforsamlingen og konferencen. Der var nemlig sideløbende hermed en konference for studerende. Jan Askholm havde godt nok forberedt os på, at det er en lidt anden verden i Rusland, men vi var nok alligevel lidt overraskede. Vi kunne for eksempel først få studenterkonferencens program at se på andendagen. Det første punkt på studenterkonferencen var at deltage i den officielle åbningsceremoni. Dette var en spændende oplevelse, som foregik med stor pomp og pragt, da uniformerede studerende fra Admiral Makarov State Maritime Acedemy, som konferencen foregik på, kom ind med fanerne. Og nu vi er ved det med uniformer. Rune og jeg faldt fuldstændig ved siden af på konferencen. Vi var nemlig de eneste studerende der ikke var i uniform. Og det var selvom der var studerende fra Rusland, Polen, Ukraine, Tyrkiet, Korea, Japan og USA. Det var sjovt at se de mange forskellige slags uniformer. Amerikanerne var endda rigt dekoreret med tegn og bånd. Da vi spurgte lidt ind til det, fandt vi dog ud af at de får et bånd for mange ting. For eksempel for hver praktikperiode. Studenterkonferencens kerne var at de studerende fra hver skole, skulle præsentere noget. Emnet var meget bredt formuleret, noget i retning af udfordringer og muligheder for studerende i den maritime verden. Dette afspejlede præsentationerne også. De omhandlede så vidt forskellige emner som pirateri, hvorfor kvinder skulle stå til søs, til hvad fordelene ved at sejle er. Rune og jeg præsenterede vores tværfaglige projekt fra JO5, som omhandlede driftsoptimering på skibe, hvor vi især fremhævede de duale kvalifikationer og måden vi arbejder på under uddannelsen. Især den duale uddannelse, men også det projektorienterede arbejde, imponerede meget. Vores præsentation blev også anerkendt idet vi fik lov til at bruge dobbelt så mange slides ved præsentationen på hovedkonferencen, som de øvrige studerende. Udover præsentationer inkluderede programmet adskillige busture rundt i Skt. Petersborg. Vi var ude at se deres kursuscenter, som er betydeligt større end SIMAC s. Der er 130 ansatte på kursuscentret alene. Vi så ikke noget til hvordan den almindelige undervisning foregår, men på kursussiden kan russerne i 6

7 hvert fald sagtens måle sig med SIMAC. Vi var også ude og se to museer. Det centrale marinemuseum, hvilket var en anelse kedeligt, da 400 års marinehistorie blev gennemgået for os af en russer, og derefter oversat til engelsk. På samme måde foregik det på krydseren Aurora, som var det krigsskib der affyrede det kanonskud, der satte den russiske revolution i gang i Der var mange fordomme om Rusland, som blev bekræftet de få dage vi var i Skt. Petersborg. Dermed ikke sagt, at turen var uden udbytte. I næste blad kan du læse om, hvad der så blev vores egentlige udbytte af turen, og hvorfor den alligevel var en succes. Mot i o n s r u m m e t Af Trine Toft Trine Toft Bibliotekar Som du kunne læse i sidste udgave af SIMAC NEWS, så har skolen nu fået et motionsrum til brug for skolens studerende og personale. I lokale 15 på A.P. Møllersvej dvs. samme etage som kantinen, lige før glasdøren ind til simulatorerne - findes nu byens bedste tilbud på konditions- og styrketræning. For 300,- kan du træne 24/7 lige indtil næste sommer, og til sammenligning det er cirka, hvad du giver for én måneds træning i andre motionscentre. I SIMACs nye motionsrum findes nogenlunde de samme tilbud som i de andre motionscentre dog på lidt mindre plads. Her er bl.a.: fire motionscykler, to styrketræningsmaskiner, to stepmaskiner, to romaskiner, to løbebånd, bænkpres, håndvægte, vægtskiver og vægtstænger. Og et stereoanlæg. Sæt i gang! Motionskort kan købes hos Pia Andersen på Send navn og adresse, evt. studienummer og mobilnummer, så skriver Pia et motionskort ud til dig. Spørgsmål vedrørende motionsrummet kan rettes til: Flemming Nielsen, / eller Birgitte Pless, / 7

8 AMET Un i v e r s i t y Af Niels Kristian Haastrup, Adjunkt Niels K. Haastrup Adjunkt ACADEMY OF MARITIME EDUCATION AND TRAINING er det fulde navn på den sidste af de i alt fire maritime skoler, der indgår i projektet vedrørende sikkerhedsledelse som omtalt i tidligere nummer af SIMAC News. Turen til Indien var den korteste jeg har gjort til dato stemplerne i passet siger ankomst 29. september og afrejse den 30. samme Dertil kommer en dag i hver ende til rejse. Arbejdet med projektet forløb planmæssigt og uden skelsættende overraskelser herom følger nok mere på et senere tidspunkt. AMET, som SIMAC har en samarbejdsaftale med, er et privat universitet, som i størrelse og udbud af uddannelser på mange måder ligner os selv. Vue over AMET campus med kollegieblok i baggrunden Stilen er en anden - mere disciplinær og militaristisk - uden, at der dog er tale om et decideret militærakademi. De maritime studerende bor således på skolens område under hele uddannelsesforløbet og bærer også uniform. Dertil kommer studerende på en række maritimt relaterede uddannelser MBA og lignende - de er ikke uniformerede. Strukturen af de maritime uddannelser på AMET er også anderledes end vi kender dem. For eksempel afvikles al teoriundervisning de første 2-3 år derefter kommer de studerende til søs. De har således ikke sejlet på et skib i længere tid før til allersidst i uddannelsen. Ledelse, undervisere og studerende mødte os dog med stor åbenhed og var ganske diskussionslystne. Det er mit klare indtryk, at der arbejdes hårdt for at opbygge og udbyde maritime kvalitetsuddannelser i Indien. Det skal således blive interessant at se, hvordan et fremtidigt samarbejde mellem AMET og SIMAC eventuelt kan udvikle sig. AMET s øvelsesskib (maskinrum) sejler ikke så langt, det er af beton Efter et veloverstået og udbytterigt besøg landede vi atter i København efter 3½ døgn foran os ligger nu arbejdet med at udarbejde en rapport over projektet. Stemningsbillede fra en af værkstedshallerne 8

9 Bro k er en ko l l e k t i v ti s s e t u r Bjørn I. Verwiebe SO2 Af Bjørn Ingmar Verwiebe Som at tisse i bukserne for at holde varmen. Sådan lød det blandt andet fra de studerende ansat hos APMM, på stormødet d. 7. oktober 2009 med Vice President i Mærsk Line og bestyrelsesformand i SIMAC, Henrik Sloth. Anledningen til mødet var Mærsk Line s udmelding om at ville afskedige 170 danske skibsofficerer igennem frivillige opsigelser. Stemningen blandt de studerende var ikke udpræget positiv. Mange føler sig nemlig truet på deres levebrød. Det vil sige det levebrød, der hedder at sejle 1 til 1 for det rederi, med hvilket de underskrev uddannelsesaftale; for mig at se er dette en meget snæversynet anskuelse af egne muligheder indenfor ikke bare den maritime branche, men også i landbaserede jobs. Netop den brede vifte af jobmuligheder, som den duale uddannelse tilbyder de skibsofficersstuderende, var et tungtvejende argument for mig til at vælge denne uddannelse. I e n kr i s e ha n d l e r d e t om at se m u l i g h e d e r i st e d e t fo r b e g r æ n s n i n g e r. Klagekoret var stort og enstemmigt på mødet; så vidt jeg erindrer, formåede kun en enkelt person at sejle imod den rasende strøm: En studerende på BJ1, hvis far er arkitekt, fortalte historien om muligheden for stadig at finde job i en branche, der også er påvirket af finanskrisen. Selv her har det været muligt for arkitekter at finde arbejde. I en krise handler det om at se mulighederne i stedet for begrænsningerne. I denne forbindelse vil jeg gerne tage hatten af for BJ1-eren, som turde at svømme imod strømmen ved netop at pointere mulighederne. Det gælder om at følge med og forholde sig til den virkelighed, vi lever i lige nu. Verden har ændret sig meget på de syv år, der er gået, siden jeg underskrev uddannelseskontrakt med mit rederi. Jeg tager ikke noget for givet, men tror til gengæld på styrken i min uddannelse. En bemærkning om den kollektive tissetur Jeg betragter ikke Mærsk Line s beslutning som nogen kortsigtet løsning. På mødet så man en meget markant figur i Mærsk bekende, at det virkelig står meget skidt til i linjefarten, og det står klart for mig at skridtet til at afskedige danske skibsofficer er nødvendigt for at finde besparelser. Mærsk udnytter altså en mulighed og lader sig ikke begrænse til kun f.eks. at afskaffe ordningen med gratis sodavand ombord. En stor utilfreds flok, som den der var til stede ved stormødet, de lader sig til gengæld begrænse. Ukonstruktive spørgsmål og kommentarer, syrlig mumlen i krogene og sågar højlydt latter ved en enkelt lejlighed eller to; dette er brok, en kollektiv tissetur som ikke varmer særlig længe. Med brokken i højsædet står vi i samlet flok overfor en tilsyneladende opponerende interesse; det være sig enten vores arbejdsgiver eller som i foråret, hvor det var SIMAC s ledelse der stod for skud efter SOL og MSU s fælles redegørelse af SIMAC s kvalitetsstyring. Brokken får os til at føle os bedre for en kort stund, men så snart stormødet er ovre og den efterfølgende øl er drukket i fredagsbaren, så er situationen stadig den samme. For ingen har bidraget med noget konstruktivt. SOL spiller en rolle Brokken er dog ikke kun ukonstruktiv. Engagerede studerende som for eksempel Henrik Birk Larsen, formand for de Skibsofficersstuderendes Landsråd, har taget aktivt del i debatten og lobbyet for de studerende. Dette har han blandt andet gjort ved at sende et brev til Danmarks Rederiforening, hvori han redegør for SOL s bekymring omkring Mærsk Line s planlagte afskedigelser. Brevet blev sendt på vegne af de studerende på de maritime uddannelser: Marstal Navigationsskole, Skagen Skipperskole og SI- MAC. Personligt støtter jeg ikke op om synspunkterne i dette brev. SOL går ud fra at de taler alle skibsofficersstuderendes sag med sådan et brev, men det er ikke tilfældet. Her er det ikke den ukonstruktive indgangsvinkel der gør brokken til brok, men derimod det faktum at den er kollektiv, ved at brevet underskrives med et På vegne af. Jeg ser det som et problem at SOL stiller sig op som den interesseorganisation den er, uden faktisk at have fuld opbakning fra de mennesker den står for at skulle repræsentere. Måske SOL skulle overveje at indføre medlemskab fra de studerende, således at kritik og lobbyisme bliver adresseret fra de rette mennesker, og KUN de rette mennesker. Hvis dette var tilfældet kunne jeg ikke se noget problem i at lade SOL være talerør for de studerende på de maritime uddannelser. Polarisering via brok Ved at være ukonstruktiv og kollektiv skaber brokken en meget stærk polarisering mellem parterne; det være sig de studerende, SIMAC, rederierne, de rederiansatte. Denne polarisering er ikke sund. I svære tider med bl.a. finanskrise og omlægning til bacheloruddannelse, gælder det om at stå sammen og om at bidrage med inputs, der kan lette situationen. Brok kommer vi ingen vegne med, om muligt driver den os kun endnu længere ud i frustrationen. Jeg er hverken pro-rederi, pro-simac eller pro- De studerende. Jeg er frem for alt pro- mig selv. Jeg er dog en del af mit rederi, en del af SIMAC og en del af de studerende. Derfor har jeg et personligt ansvar for at alle tre kan komme til at fungere så godt som muligt. Mærsk udskifter folk for at tilpasse sig krisen, SIMAC sadler om til bachelor for at gøre uddannelsen mere konkurrencedygtig, og de studerende består deres eksamener for at kunne komme ud at arbejde enten til søs eller i land. Hvad gør du? 9

10 Frø m a n d s k o r p s e t s EOD Minedykker? Er der stadig miner i Danmark, bliver vi tit spurgt. Med anslået 6000 miner tilbage liggende på bunden af de danske farvande, må svaret på det spørgsmål være ja. Af Kasper Overgaard Nielsen Søværnets Minørtjeneste blev i 2004 underlagt Frømandskorpset (FKP) og er i dag samlet på Sjælland på den tidligere torpedostation i Kongsøre sammen med FKP. Samtidig skiftede enheden navn fra Søværnets Minørtjenesten til FKP EOD (explosive ordnance disposal) indsatsstøtteafdeling. Førhen har Minørtjenesten som det hed tidligere været stationeret rundt omkring i landet på de gamle minedepoter, med ledelsen siddende på holmen i København. 4 hovedopgaver: I dag tæller FKP EOD ca. 40 mand, som til sammen løser 4 hovedopgaver. Danmarksvagten ( Den maritime rullemarie tjeneste ) Faste rydningsopgaver (Tunø knob, Kalø vig) Projekt Skallingen Assistance til statslige myndigheder, såsom politi og skat. 1. Danmarksvagten Vores vigtigste opgave er danmarksvagten, som er et 24 timers beredskab året rundt. Vi rykker ud til alt ammunition, der bliver fundet i vandet eller i vandkanten, og det 170mm granat fundet ved Tunø knob august 2009 bliver i de fleste tilfælde bortsprængt på stedet. Den typiske ammunitionsopgave er en fisker som har fået en mine i sit bundtrawl. Loven siger, at hvis man som fisker får en mine i sit trawl, skal han med det samme ringe til SOK eller det lokale marine-distrikt og meddele sin position. Kutteren må ikke sejle i havn med en mine ombord. Hvis skipperen mener, at skib og besætning er overhængende fare, må han smide minen over bord på en gemt position, hvorefter vi sejler ud og sprænger minen på stedet. 2. Rydning af Tunø knob og Kaløvig Tunø Knob En gang om året tager vi nogle uger til henholdsvis Tunø knob og Kaløvig. Farvandet vest for Tunø har tidligere været brugt som skydeterræn for både Hæren, flyvevåbnet og Søværnet. I dag står der en mindre vindmølle park, og hele områder skal kontrolleres for ueksploderet ammunition. Det er typisk granater eller flybomber, der ikke er detoneret ved anslaget, eller rikocheret på en sten eller andet, der ligger på havbunden. Bortsprængning af mine Kaløvig Kaløvig har efter 2. verdenskrig fungeret som dumpnings position for tyskernes overskudende våben og ammunition. Det er anslået, at der ligger omtrent 8 40 ton samlet på et relativt lille område. Men da området ligger i selve sejlrenden ind til Kaløvig, er det Dong Energy, der har bedt Søværnet om at rydde området grundet deres skibstransport med kul. Et skib der rammer ammunition, kan lave skade på skibet eller i værste fald gøre skade på personel. 10

11 3. Projekt Skallingen Under anden verdenskrig udlagde tyskerne miner på skallingen i frygt for en alligeret invasion af Danmark. I årene fjernede tyskerne selv af dem, er efterfølgende blevet ryddet, når de er dukket op. 1/3 skulle være skyllet væk af havet, hvilket giver miner tilbage. 5% af dem udgør sandsynligvis en potentiel fare. Rydningen foregå fra vandkanten ud til 2m vand. Vi går systematisk frem med effektive vandtætte metaldetektorer, som kan reagere på metal helt ned til 1m under sandet. Derfor finder vi også meget andet metal end det vi reelt går og leder efter. Skallingen er ikke afspærret for offentligheden, men vi må tit forklare tyske turister, at vi leder efter miner, når de kommer ud og spørger hvad vi laver. Så vender de hurtigt tilbage til stranden. 4. Assistance til statslige myndigheder, såsom politi og skat. I dag har vi efterhånden mange dykkeropgaver for både politi, skat og andre myndigheder. Men opgaverne er begrænset af at vi ikke må være en konkurrent til de civile dykkerselvskaber. Internationalt Efter at Danmark er gået aktivt ind i sikkerheden i Adenbugten har søværnets skib Absalon fungeret som internationalt politimyndighed og efterspørgslen på minedykkere er dermed opstået. Den primære trusel er den store pirataktivitet, hvor Absalon har et antipirathold også kaldet SMI (Speciel maritim indsats). Et SMI hold består af frømænd, MP (militær politi) og minedykkere. Frømændens opgave er at sejle MP og minedykkere hen til piratbåden og sikre piraternes overgivelse. Minedykkerne sikre derefter alt ammunition, sprængstof og våben ombord på piratfartøjet, og sørger for det er sikkert. MP sørger så for anholdelse, bevismatriale, fingeraftryk etc. En anden opgave for minedykkerne ombord på fx Absalon i international farvand er, at sweepe havne som ikke er 100% sikre. Minedykkerne sweeper for minering af havneindløbet eller andre genstande, der kan give problemer for indsejlingen i havnen. Matriel og mad, der tages ombord på søværnets skibe fra udenlandske havne, sweepes også af minedykkerne, som foregår på kajen ind det lastes ombord. FKP EODs opgaver ændre sig, ligesom resten af forsvaret, hele tiden afhængig af den danske og internationale situation. Politiopgaver Politiopgaver er typisk eftersøgninger af gerningsvåben eller forsvundne personer, så det kan være alle slags vandmiljøer vi dykker i. Sjældent har vi over 1-2m sigt eller fast bund, så det er absolut ikke rødehavs dykning. Vi har i dag et rigtig godt samarbejde med politiet, og der er flere og flere politikredse, der rekvirer os til opgaver. SKAT Opgaver for SKAT er støtte til deres søgning efter nakotika på udenlandske tankskibe. Så når SKAT går ombord på et skib med deres narkohunde, hopper vi i vandet og kontrollere skroget for unaturlige påsvejsninger. Det kan fx være en metalkasse, der er svejset på roret eller lignende. Det er kun fantasien der begrænser deres opfindsomhed. Minedykker med halvlukket minedykkerapparat 11

12 Festen foregår i SIMACs nyrenoverede lokaler FREDAGSBAR Graaesvej 27 Så falder sneen oktober Kl. 20:59 Entre 50 kr. J- DAG HUSK STUDIEKORT DER ER PROFESSIONEL DJ 1 GRATIS FADØL TIL FOLK MED NISSEHUE Ses til et brag af en julefest... Kun for SIMAC, Sygeplejeskolen og Skårup Seminarium! 12

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 2014: Tilfredshed

Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 2014: Tilfredshed Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 04: Tilfredshed Vi har lavet undersøgelser: En som henvender sig til spillerne, og en som henvender sig til forældrene (se side 7). Samarbejdet med begge parter er vigtigt

Læs mere

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse:

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse: Juni 2009 Nyhedsbrev Artikler af særlig interesse: ForældreIntra2 Profilanalyse Tilbageblik på et fantastisk skoleår Indhold: Tines leder side 1 ForældreIntra side 2 Profilanalyse side 3 Datoer side 4

Læs mere

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen.

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Mine forventninger til opholdet var at opleve et andet sundhedsvæsen og kultur. Jeg valgte

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi Navn på universitet i udlandet: La Trobe University Land: Australien Periode: Fra:4/3 2013 Til:30/6 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Friluftsliv på havnen

Friluftsliv på havnen Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 1-2 timer 6.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET FRILUFTSLIV PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i tre typer mennesker, der færdes på havnen: A) Familien,

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Sydney Land: Australien Periode: Fra: 27.03.12 Til: 06.07.12 Udvekslingsprogram: Jura Hvorfor

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Motion og livsstil er hverdagskost i sundhedsvirksomheder

Motion og livsstil er hverdagskost i sundhedsvirksomheder Motion og livsstil er hverdagskost i sundhedsvirksomheder Ny form for fælles sundheds- og trivselstiltag i kontorejendomme i Ørestad Hos verdens største medicovirksomhed Medtronic er medarbejdernes sundhed

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Nye ideer til bestyrelsesarbejdet. Måløv Idræts Forening DGI Inspiration 2015 17. januar 2015

Nye ideer til bestyrelsesarbejdet. Måløv Idræts Forening DGI Inspiration 2015 17. januar 2015 Nye ideer til bestyrelsesarbejdet Måløv Idræts Forening DGI Inspiration 2015 17. januar 2015 Præsentation Thomas Lorenzen, 36år Far til Niels 8år og Johanne 5år Bor I Måløv Email:DM@maaloevif.dk Mobil:

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna Land: Italien Periode: Fra: september 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Ansøgning & Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Ansøgning & Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og - Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis På Brønderslev

Læs mere

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 I forbindelse med mit HD studie i organisation er jeg ved at skrive en afhandling med titlen Trivsel i ABB Og i den forbindelse skal jeg lave en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul Fagetik Værktøjskasse Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul 1 En case Formålet med casen er at vise, hvordan et medlem eller en gruppe af medlemmer kan bruge fagetikken til at overveje hvilke fagetiske

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Bilkent University Land: Tyrkiet Periode: Fra: januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT PRAKTIKPLADS HOS ESVAGT Brænder du for sikkerhed og service på højt plan, og vil du gerne udfordres med mange forskelligartede opgaver? Så kan et lønnet praktikforløb

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse

Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse Side 1 af 5 Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse Af Tom Ekeroth (tek@kl.dk) Det er ikke nødvendigvis let, men det er naturligt, at offentlige topledere lader sig måle. KL s administrerende direktør

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Limerick Land: Irland Periode: Fra: 19. januar 2012 Til: 14. maj 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Hamborg Universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Hamborg Universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Hamborg Universitet Land: Tyskland Periode: Fra: 01.10.2012 (Oktober) Til: 01.02.2013 (Februar)

Læs mere