KIROPRAKTOREN. NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen SEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIROPRAKTOREN. NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen SEP"

Transkript

1 7 SEP 2006 KIROPRAKTOREN Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen

2 2 KIROPRAKTOREN 7/06

3 KIROPRAKTOREN 7/06 3 INDHOLD B ESTYRELSENS LEDER Positive erfaringer med ultralyd i praksis... 4 Ny konsulent i sekretariatet... 6 NIKKB NYT Holdet bag NIKKB s efteruddannelsestilbud Nyt spændende forskningsområde At sidde eller ikke sidde Clinical Locomotion Science NIKKB kalender efterår Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen Nedtælling til forskningstemadag Markedspladsen Fra ryg til krop! kiropraktisk forskning fører til målrettet behandling er temaet for den forskningstemadag Kiropraktorfonden afholder den 19. september 2006 i Regionernes Hus. Temaet er valgt, fordi det illustrerer en udvikling for kiropraktorerne og den kiropraktiske virksomhed fra overvejende at handle om rygsygdomme og rygproblemer til at handle om hele bevægeapparatet. Det er en udvikling, der understøttes af den forskning, der sker på området, og udviklingen indebærer, at der i stadig højere grad bliver mulighed for en målrettet indsats over for sygdomme og problemer i bevægeapparatet. Det er en overordentlig positiv udvikling forskningsmæssigt og fagligt for kiropraktorerne. En udvikling, der kommer patienterne til gode. Også på andre områder er kiropraktik en profession i udvikling. Flere og flere kiropraktorer benytter ultralyd i diagnostisk øjemed på basis af den til formålet nødvendige videreudvikling af de kiropraktiske faglige kompetencer. Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Vendersgade 6, 2.tv., postboks 2002, 1011 København K Telefon Fax E-post: Bestyrelse Peter Kryger-Baggesen (formand) Telefon E-post: Hanne Nøddeskou-Fink (næstformand) Kent Højer Kristensen (kasserer) Teddy Fohlmann Alice Kongsted Jakob van Dijk Line Press Sørensen Anders Udsen Broegaard (kasserer-suppleant) Dansk Kiropraktor Råd Nis Alnor (rådsformand) Telefon E-post: Sekretariatet Telefontid mandag til torsdag Direktør Ole Rasmussen E-post: Elisabeth Holst (konsulent) E-post: Nina Pedersen (konsulent) E-post: Susanne Bennick (konsulent) E-post: Jette Østergaard (sekretær) E-post: Diana Ziwes (sekretær) E-post: Redaktion Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Deadline: KIROPRAKTOREN nr. 8 udkommer i uge 40. Deadline for annoncer: 11. september 2006erne har Abonnement: Et års abonnement på KIROPRAKTOREN koster 480 kr. incl. moms. Grafisk tilrettelæggelse og ekspedition af annoncer Folkmann Design A/S Strandvejen 157, 2900 Hellerup Telefon , fax E-post: Forsidefoto: Geir Haukursson En ny autorisationslov træder i kraft den 1. januar 2007, hvorefter autorisation som kiropraktor meddeles den, der har bestået en dansk kiropraktoreksamen eller en eksamen, der kan sidestilles hermed. Efter at have gennemgået en supplerende praktisk uddannelse på et år meddeler Sundhedsstyrelsen tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor. Autoriserede kiropraktorer kan efter de nye regler virke i underordnet stilling på sygehus eller klinik under en kiropraktor med tilladelse til selvstændigt virke. Efter den nye autorisationslov kan der fastsættes regler om videreuddannelse for personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og med videreuddannelse forstås en samlet længerevarende uddannelse på et højere niveau og med en udvidelse af den faglige kompetence. Efter henvendelse fra Sygehus Fyn har DKF indgået en aftale om en kompetenceudviklingsplan for de ansatte kiropraktorer; en plan der udstikker rammerne for et uddannelsesprogram, der sigter mod fremtidens sygehuskiropraktor. På denne baggrund og på baggrund af erfaringerne med de hidtidige ansættelser af kiropraktorer i sygehusvæsenet er der behov for at følge udviklingen inden for kiropraktorers kompetence- og arbejdsområder, samt at få fastlagt en systematisk efteruddannelse af kiropraktorer inden for sundhedsvæsenet, der svarer til udviklingen. Udviklingen inden for sygehusvæsenet, en kommende ændring af studieordningen på SDU og nyligt vedtagne regler for turnustjeneste bevirker, at helheden og sammenhængen i kiropraktoruddannelsen trænger til et eftersyn. DKF vil tage initiativ til en drøftelse med sundhedsmyndighederne om situationen. Bestyrelsen i Dansk Kiropraktor Forening

4 4 KIROPRAKTOREN 7/06 Positive erfaringer med ultralyd i praksis Hvornår skal kiropraktorer satse på ultralyd frem for røntgen? Kiropraktor Lars Rud Rasmussen har tre års erfaring med muskuloskeletal ultralydscanning i kiropraktorpraksis, som han viderebringer i denne artikel. Mange kiropraktorer hører om gode erfaringer fra de relativt få klinikker, der har anskaffet ultralydsudstyr. Enkelte klinikker har også returneret indkøbt udstyr. Hvornår skal man så satse på netop denne form for billeddiagnostik frem for at fortsætte med røntgen eller anden billeddiagnostik? En stribe relevante spørgsmål Der er flere forhold i spil her, og en række spørgsmål man bør stille sig, før det besluttes at anskaffe ultralyd til klinikken. De vigtigste lyder: Beskæftiger du dig med regional ortopædisk undersøgelse? Diagnosticerer du disse lidelser? Har du et behandlingsrationale til de perifere lidelser? Vil du investere tid i at lære ultralydscanning? Det faglige og udviklingsmæssige udbytte af ultralyddiagnostik er meget givende, ifølge kiropraktor Lars Rud Rasmussen, der har praksis i Skive. Hvis du ikke kan svare bekræftende på disse spørgsmål, skal du overveje nøje, om du er parat til at forfølge dette mål og bør anskaffe en scanner til klinikken. Du vil nemlig få begrænset eller ingen glæde af at have en ultralydscanner i så tilfælde, med mindre der er andre på klinikken, der kan påtage sig arbejdet med at lære undersøgelsesteknikken. Som antydet kræves der en væsentlig indsats for at beherske undersøgelsesteknikken på et rimeligt niveau. Dette er så langt den største udfordring for at opnå de nødvendige færdigheder. Begrænsninger ved ultralyd Sagt en gang for alle: Ultralyd egner sig ikke til columna-undersøgelse og kan derfor på ingen måde supplere røntgenapparatet til undersøgelse af det aksiale bevægeapparat! Strukturerne ligger for dybt, og der er for stort et miks af hårde og bløde strukturer til at fremstille gode billeder. Hvis klinikkens virksomhedsområde kun i mindre grad omfatter specifik diagnostik af perifere bevægeapparatslidelser og et tilhørende behandlingsrationale, så vil man næppe finde glæde ved at bruge ultralydsundersøgelse. Med perifere lidelser menes der det store uhomogene område af tilstande i det perifere bevægeapparat, som omfatter traumer, belastningslidelser og andre inflammatoriske tilstande. Ultralyd kan ganske vist også være særdeles brugbart til andre ting, f.eks. at bedømme vaskulære forhold, men kerneområdet er bevægeapparatet. Bedst som en fokuseret undersøgelse Ultralydsundersøgelsen er ikke nogen egnet metode til at lede efter tilfældige patologier. Først og fremmest er det en glimrende måde at udforske og bestemme et konstateret klinisk fund eller en formodet specifik patologi. Det er i regelen nytteløst at gå på opdagelse med transduceren uden et formodet mål. Desuden er det særdeles tidskrævende. Ultralydundersøgelse fungerer bedst som en fokuseret undersøgelse på grundlag af en objektiv klinisk undersøgelse. En solid klinisk erfaring i undersøgelse af bevægeapparatet er således en vigtig prærekvisit til udvikling af kompetence inden for ultralyd. Her har den ældre kollega et fortrin i kraft af den længere kliniske erfaring, hvilket giver mulighed for at korrelere ultralydsfundene. Der er dog heller ikke nogen tvivl om, at nyuddannede kolleger har nogle indlæringsmæssige fordele, når anatomien pludselig skal ses og forstås i helt nye og uvante dimensioner.

5 KIROPRAKTOREN 7/06 5 Af kiropraktor Lars Rud Rasmussen Grundkursus nødvendigt Hvor lang tid tager det så at lære at bruge en scanner, og hvordan starter man? Første forudsætning for at gå i gang er, at man har været på et grundkursus i muskuloskeletal ultralydscanning. På et grundkursus får man set anvendeligheden af teknikken i kompetente hænder, og får en forståelse for alle grundlæggende principper af apparatets funktion og muligheder samt indblik i teorien bag billeddannelse ved hjælp af ultralyd. Træning og atter træning Hjemme i egen praksis vil den dedikerede bruger kunne opnå en grad af kompetence, der sikrer bred anvendelighed efter ca. et års træning. Øvelse kan i begyndelsen med fordel foregå på egne legemsdele, og senere på frivillige og eventuelle patienter. Som med radiologi er det normalanatomien, man skal have styr på først, og senere kan man så inkludere patologien. Et tidsforbrug på tre gange en ½ time om ugen vil være et minimum det første halve år for at få lagt godt ud. En stor fordel er det selvfølgelig, hvis man kan trække på erfaringer eller ekspertise hos andre brugere i samme hus. Alternativt kan man alliere sig i erfa-grupper og holde workshops i regionen. Det har været brugt med stor succes i Viborg Amt. Udover det grundkursus, som NIKKB har udbudt de seneste år, eksisterer der desværre ingen fortsættelseskurser eller uddannelser på nuværende tidspunkt, så man er i meget høj grad overladt til sig selv. Hjælp til selvstudium over internettet kan hentes hos Michigan University, som har en udmærket facilitet, der rummer både normal anatomi og patologi af mange relevante tilstande. Der findes andre sites og muligheder, men desværre har de alle fem-seks år på bagen og billedmaterialet lever ikke op til dagens standard. powerdoppler og andre sofistikerede faciliteter? Umiddelbart kan man sagtens klare sig uden og vigtigst er nok opløsningsevnen af transducer og skærm. Skulle det stå højt på ønskelisten at have farvedoppler, skal man påregne en betragtelig forøgelse af såvel pris og måske fysisk størrelse på maskinen. Netop det sidste er lidt vigtigt, da det er praktisk at have plads til scanneren inde i kliniklokalet og i øvrigt mulighed for nemt at flytte rundt på den. Især hvis man er flere, der forventer at bruge scanneren, er størrelsen vigtig. Under alle omstændigheder er det udviklingsarbejde, der er forestået af de første pionerer inden for muskuloskeletal ultralydundersøgelse udført med apparater af betydelig ringere beskaffenhed, end de scannere klinikejere vil kunne erhverve sig i dag. Tekniske og praktiske overvejelser Hvilket apparat skal man så anskaffe sig? Egnet apparatur kan i dag erhverves fra ca. kr og opefter til high-end udstyr i millionklassen. Er det nødvendigt med

6 6 KIROPRAKTOREN 7/06 Ny konsulent i sekretariatet Susanne Bennick er pr. 1. august 2006 ansat som konsulent i sekretariatet. Hendes primære arbejdsområder bliver opfølgning på arbejdet i fokusgrupperne, etablering af kiropraktorkredsforeningerne og sagsbehandling. Anvendelse af ultralyd har resulteret i fund af blandt andet tidlige forandringer ved slidgigt. 75 scanninger i 2005 På baggrund af tre års erfaring med ultralyd i klinikken kan jeg kun sige, at mine forventninger er indfriet til fulde. Det faglige og udviklingsmæssige udbytte har været meget givende. I sagens natur er patienterne nok ikke de rette til at bedømme udbyttet, men på den anden side har jeg kun oplevet stor forståelse og tilfredshed med dette nye tilbud. I løbet af 2005 har jeg faktureret 75 scanninger. Foruden er der udført et antal ufakturerede undersøgelser af udviklingsmæssig karakter. På klinikken opererer vi med to versioner, en lille og en stor ultralydundersøgelse. Den store undersøgelse dækker simpelthen en mere tidskrævende undersøgelse, f.eks. ved store og mere komplicerede led eller ved en bilateral sammenlignende undersøgelse. Den store undersøgelse vil typisk være koblet sammen med en klinisk undersøgelse og dermed en tilsvarende ydelse. Effektivt ved ribbenslæsion Jeg har ikke en samlet registrering af de fund som ultralydsdiagnostikken har resulteret i, men en gengivelse frit fra hukommelsen vil omfatte et stort antal af tilfælde FAKTA med ødematøse forandringer i nærheden af sener, seneskeder og synoviale strukturer som indikationer på mindre inflammatorisk proces i bl.a. håndled, fingre og fod. Desuden trofiske forandringer ved tendinitter, bursit i varierende grader og lokalisering, akut bursitis calcarea (specielt skulder), seneruptur (især rotator cuff), biceps sene dislokering, chondrocalcinose (menisk), meniskcyste, tidlige inflammatoriske forandringer ved arthrose (bl.a. knæ), baker cyste og forandringer efter muskellæsioner. Hertil skal føjes flere tilfælde af atherosklerose i ue. efter kredsløbsvurdering i forbindelse med klaudikatio. Endelig skal det nævnes at ultralyd er ekstremt effektivt til vurdering af ribbenslæsion ved mistanke om brud. Rigtig mange trykkede ribben vil ved en grundig ultralydundersøgelse afsløre periostalt ødem og eventuelt også tydelig brudlinie. Til sidst skal også nævnes de rigtig mange tilfælde, der ikke fører til nogen sikker konklusion. Og dem er der mange af for ultralydundersøgelse er svært især i begyndelsen! Michigan University udbyder e-learning inden for ultralyddiagnostik på Susanne Bennick er 30 år og uddannet gymnasielærer. De sidste to år har hun undervist på Ishøj Amtsgymnasium. I perioden fra 1997 til 2003 var hun ansat i DKFs sekretariat som studentermedhjælper. Træningsudstyr Komplet træningscenter med 8 HUR trykluft maskiner sælges. HUR maskinerne er flotte, trinløse og mange er dobbeltvirkende. Øvrige udstyr består af 3 cykler, 1 stepper, vinkelbord, ribber + vinkelbræt, nedtræk, 2 vægttårne, håndvægte osv. Pris kr. Kiropraktisk Klinik Aabybro René Lindstrøm /

7 KIROPRAKTOREN 7/06 7 N I K K B N Y T NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Holdet bag NIKKB s efteruddannelsestilbud - Faglighed og engagement Eva Lysgaard Af Anders Lyck Fogh-Schultz, kommunikationsmedarbejder ved NIKKB Når efterårssæsonen for NIKKB s kurser starter op d. 23. september med kurset i billeddiagnostik, er det med et stærkt hold bag sig. Det er samtidig første fulde sæson, der er planlagt med kiropraktor Eva Lysgaard som efteruddannelseschef. Arbejdet med at udvikle, præsentere, sælge og afvikle sæsonens mange spændende og lærerige kurser er dog meget mere end en enmandsopgave, og bag sig har Eva Lysgaard to engagerede efteruddannelseskonsulenter, der blandt andet deltager i planlægningen af kurser og fungerer som mødeledere. Samtidig beskæftiger efteruddannelsesafdelingen en sekretær til salg og administration og får assistance fra NIKKB s kommunikationsfunktion til udarbejdelse af program og tilmelding. Efteruddannelseskonsulenternes funktion er at være sparringspartner for efteruddannelseschefen i udviklingen af de centrale kurser i NIKKB s regi samt at være med i planlægningen af korte og langsigtede strategier for instituttets samlede efteruddannelsessatsning. Derudover styrker konsulenterne NIKKB s tilknytning og dialog med de praktiserende kiropraktorer rundt om i landet og deltager i samarbejdet omkring almindelige kurser, masteruddannelser og kompetencekurser med Syddansk Universitet (SDU), RygCenter Ringe (RR) og Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB). Nanna Sønderkær, der er uddannet cand. manu. fra Syddansk Universitet i 2001, startede som efteruddannelseskonsulent, allerede mens hun var i turnus, og har dermed været tilknyttet efteruddannelsen i fem år. I en årrække udgjorde Nanna og tidligere efteruddannelseschef Mette Kilsgard alene efteruddannelsesudvalget. I de seneste år har Nanna blandt andet arbejdet med at udbygge efteruddannelsestilbuddet inden for det pædiatriske felt, der er hendes store interesse. Sideløbende med Nannas arbejde på NIKKB har hun siden 2001 været tilknyttet Privathospitalet Valdemar, først som ansat og fra 2005 som medejer af Kiropraktisk Enhed. På Privathospitalet Valdemar har Nanna også pædiatrien som særlig interesse og ansvarsområde. Desuden er hun tovholder for tværfaglige udredninger og ansvarlig for intern uddannelse I sommeren 2006 har NIKKB ansat kiropraktor Kent Højer Kristensen, der er uddannet i 1995 fra Anglo-European College of Chiropractic i Bournemouth i England. Efter endt uddannelse var Kent frem til i år en del af turnusudvalget under DKF, der blandt andet står for planlægning og afholdelse af undervisning af kiropraktorernes turnuskandidater. Det at arbejde med efteruddannelse ligger fint i forlængelse af dette arbejde, og Kent glæder sig til komme i gang med arbejdet for NIKKB. Kents store interesse inden for efteruddannelse ligger især inden for tre områder: sports- og idrætskiropraktik, rehabilitering og ernæring. Kent har været ansat hos Amager Kiropraktik Center og har i 2005 startet selvstændig klinik i Lyngby. Siden Mette Kilsgaard startede NIKKB s efteruddannelsesafdeling i 1999, har sekretær Ditte Albrechtslund været med i udviklingen, og sideløbende har hun påtaget sig en del nye opgaver og ansvar vedrørende udviklingen og afviklingen af kurser. Gennem tilmeldingsprocessen og orienteringen om kurser er det således Ditte, der har den daglige kontakt med kursisterne. Det er Ditte Albrechtslund Nanna Sønderkær Kent Højer Kristensen også Ditte, der typisk får den første feedback fra kurserne. Eva og Ditte deltager fra tid til anden på kurserne, og dette er med til at sikre NIKKB et førstehåndsindtryk fra kurserne. I efterårssæsonen 2006 afholder NIKKB seks forskellige kurser og vi glæder os til at se endnu flere nye ansigter i fremtiden. Du kan læse mere om NIKKB s efteruddannelse på

8 8 KIROPRAKTOREN 7/06 Nyt spændende forskningsområde Af Mette Jensen Stochkendahl Kiropraktor, ph.d.-studerende ved NIKKB - NIKKB er med i første række Rygforskningen har i en årrække været koncentreret om forskning i nakke- og lændesmerter, og resultater fra NIKKB har i væsentlig grad bidraget til at øge viden inden for området. Anderledes har det været for brystrygsøjlen, hvor forskningen har været mangelfuld både hvad angår diagnostik og forskning. Situationen er dog ved at ændre sig, og der er i dag et stigende fokus på betydningen af smerter fra brystrygsøjlen og dermed også øget fokus på forskning inden for området. Forskning i funktionen af brystrygsøjlen og i smerter relateret hertil er efterhånden blevet et højt prioriteret område på flere store udenlandske forskningsinstitutioner, og NIKKB er med i første række. Smerter fra brystrygsøjlen og brystet har været på forskningshandlingsplanen gennem flere år på NIKKB, og instituttet er på nuværende tidspunkt et godt skridt foran i forhold til at udvikle nye diagnostiske tiltag og behandlinger for patienter med brystsmerter. De første resultater kommer som produkt af kiropraktor, læge, ph.d. Henrik Wulff Christensens ph.d.-projekt. Han har undersøgt patienter, der var henvist til undersøgelse for brystsmerter på hjerteafdelingen. Ved undersøgelsen blev det vurderet, om rygsøjlen bidrager med smerter hos patienterne. Undersøgelsen talte sit tydelige sprog. 20% af patienterne, der sendes til undersøgelse på hjerteafdelingen, for hvad man antager, er forkalkninger i hjertets kranspulsårer, har i virkeligheden smerter, der stammer fra den øverste del af ryggen. Det betyder altså, at rigtigt mange går rundt og er unødigt bekymrede for at være hjertesyge. Yderligere viste undersøgelsen, at blandt de patienter, der havde smerter i brystet som stammende fra rygsøjlen, havde 75% gavn af kiropraktisk behandling og oplevede mindre smerter og bedre helbred. Foruden betydningsfulde forskningsresultater har Henrik Wulff Christensens arbejde åbnet muligheden for et helt unikt samarbejde på tværs af faggrænserne. Resultater- ne fra ph.d.-afhandlingen er ikke gået upåagtede hen blandt hjertelæger, og således har Henriks Wulff Christensens arbejde gjort det muligt at fortsætte forskningen i form af endnu et ph.d.-projekt ved undertegnede, kiropraktor Mette Jensen Stochkendahl. Dette projekt foregår i et samarbejde mellem NIKKB, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital, hvorfra Hjertemedicinsk Afdeling B og Nuklear Medicinsk Afdeling deltager. Projektet involverer både kiropraktorer, læger, sygeplejersker, og bioanalytikere og giver dermed en enestående chance for et tværfagligt samarbejde, hvor patientens helbred og bedste behandling kommer i fokus. Ph.d.-projektet tager udgangspunkt i patienter med akutte brystsmerter indlagt på hjerteafdelingen. Undersøgelsen skal være med til at vurdere, hos hvor mange patienter rygsøjlen bidrager med smerter. Det menes, at op mod 10% af patienterne, der indlægges til undersøgelse på hjerteafdelingen, for hvad man antager, er en blodprop i hjertet, i virkeligheden har smerter, der stammer fra den øverste del af ryggen. Endvidere skal undersøgelsen belyse, hvorvidt de patienter med akutte smerter i brystet, som stammer fra rygsøjlen, også har gavn af kiropraktisk behandling, som det er set blandt patienter med kroniske brystsmerter. Målet med forskningen fra NIKKB er, at vi får ændret den praksis, der eksisterer i dag, når patienter henvender sig til egen læge eller på hjerteafdelinger. Patienterne bør i fremtiden have foretaget en grundig undersøgelse af deres rygsøjle og muskulaturen i brystkassen, inden de sendes til mere gennemgribende og ressourcetunge undersøgelser af hjertet. En sådan praksis vil betyde, at mange patienters bekymringer for, at de fejler noget alvorligt, kan undgås og frem for alt, vil den rette behandling kunne sættes ind på et langt tidligere tidspunkt. Referencer: Mette Jensen Stochkendahl The Chiropractic Report, March 2006, Vol. 20 No. 2. Christensen HW. Musculoskeletal chest pain in patients with stable angina pectoris - diagnosis and treatment. Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet, Odense 26. april 2004.

9 KIROPRAKTOREN 7/06 9 At sidde eller ikke sidde Af Anders Lyck Fogh-Schultz, kommunikationsmedarbejder ved NIKKB - På en træningsbold Den amerikanske forsker i biomekanik, ph.d. Stuart McGill et al. har netop udgivet en artikel i tidsskriftet Clinical Biomechanics. Artiklen sætter spørgsmålstegn ved effekten af at sidde på en træningseller terapibold i forhold til at sidde på for eksempel en stol med fast grund under fødderne. Stuart McGill argumenterer som udgangspunkt, at det at sidde længerevarende i en statisk stilling er mistænkt for at være en risikofaktor i forhold til udvikling af lændesmerter. Ved derimod at sidde i en dynamisk stilling med hyppige skift i siddestilling kan man opnå en gavnlig ændring, da man derved undgår ensidig belastning, øger kroppens evne til at ko- ordinere og træner musklerne i ryggen. Af disse grunde anbefales det ofte af blandt andet læger, kiropraktorer og fysioterapeuter at sidde på en træningsbold, da det er gavnligt for ryggen. McGill et al. har i deres forskning sat sig for at bedømme, om denne anbefaling har et videnskabeligt grundlag. De undersøgte muskelaktivitet og positionen af ryghvirvlerne hos otte forsøgspersoner, der sad på henholdsvis en træningsbold og på en traditionel træstol. De undersøgte også trykdistribution i yderligere syv forsøgspersoner, der sad på træningsbold eller stol. Endelig indarbejdede de deres resultater i en række biomekaniske modeller. Deres resultater viste, at det at sidde på en ustabil overflade ikke havde nogen nævneværdig påvirkning på muskelaktivering, ryggens krumninger, belastninger på ryggen eller den generelle stabilitet. Forskerne fandt således ingen fordelagtige ændringer af den generelle stabilitet eller af kompression på personer, der havde siddet på en træningsbold i 30 minutter eller mere. Samtidig viste forskernes resultater, at det at sidde på en træningsbold kan give generelt ubehag, da man med den større kontaktflade mellem personen og bolden risikerer kompression af bløddelene. Litteratur: Anders Lyck Fogh-Schultz McGill SM et al., Sitting on a chair or exercise ball: Various perspectives to guide decision making, Clinical Biomechanics, 2006; McGill et al. anerkender, at deres forsøg ikke har været en udtømmende test af det at sidde på en dynamisk måde. Forskerne anerkender også, at udførelsen af dynamiske bevægelser (som f.eks. at tage telefonen eller række sig efter mapper o. lign.) kan give et andet muskelaktiveringsmønster. Samlet set kunne McGill et al. altså ikke bekræfte, at det skulle være gavnligt for ryggen at sidde på en bold frem for en stol. Dette giver stof til eftertanke næste gang man anbefaler patienter at vælge bolden frem for stolen eller omvendt. NIKKB flytter til nye lokaler: Da NIKKB s nuværende lokaler i Odense Midtby skal rives ned, flytter instituttet pr. 1. oktober 2006 til Syddanske Forskerparker i Odense, hvor vi får lyse og moderne lokaler tæt på Syddansk Universitet. Flytningen er et stop på vejen mod NIKKB s endelige udflytning til Campus på Syddansk Universitet i 2008.

10 10 KIROPRAKTOREN 7/06 Af Anders Lyck Fogh-Schultz, kommunikationsmedarbejder ved NIKKB -Status, inspiration og samarbejde Fredag d. 16. juni blev der afholdt et lærerigt internt sommerseminar på Syddansk Universitet for alle ansatte fra CLS s tre institutioner; NIKKB, Institut for Idræt og Biomekanik (SDU) og Rygforskningscentret, Ringe. Det var første gang, alle deltagerne mødtes siden temadagen på NIKKB i august 2005, og sommerseminaret var en god mulighed for at lære hinanden bedre at kende og udveksle erfaring. I forbindelse med temadagen blev der nedsat netværksgrupper, der skulle arbejde med emnerne synlighed, epokegørende forskning og nyttiggørelse af forskning. I løbet af det forgangne år har netværkene hver især udarbejdet et oplæg, som centerrådet og senere forretningsudvalget kan bruge som inspiration i arbejdet med centrets fremtid. Formiddagen blev brugt til at præsentere og diskutere oplæggene fra de to af netværksgrupperne. Gruppen synlighed, der har arbejdet med at skitsere den interne og eksterne markedsføring af det nye samarbejde, kom med forslag og initiativer, der skal øge kendskabet til CLS primært i forhold til forskningskredse og klinikere. Gruppen epokegørende forskning har arbejdet med en omfattende rapport, der skal sikre, at forskningen inden for centret fortsætter på det nuværende høje niveau samtidig med, at der løbende er fokus på mangfoldighed, kvalitet og originalitet. Derudover havde gruppen flere stærke bud på, hvordan selve forskningsprocessen inden for centret kvalitetssikres. Efter en hyggelig frokost var der inviteret gæster: professor Poul Flemming Høilund-Carlsen fra nuklearmedicinsk afdeling, OUH, gav en meget inspirerende præsentation om nyeste billeddiagnostiske muligheder inden for lokalisering og diagnose i forbindelse med det nye PET-center ved OUH. Præsentationen havde særlig fokus på forskning i bevægeapparatet, men gav også en bred indføring i forskningsmulighederne inden for PET-scanning og dets anvendelse inden for kræftsygdomme samt hjerte- og hjernelidelser. Foredraget gav et indtryk af den fagre nye verden! Derefter gav professor Henning Beck-Nielsen fra medicinsk afdeling M, OUH, der blandt andet er tidligere formand for Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (nu Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom), et lærerigt oplæg til diskussion om strategier ved ansøgning om forskningsmidler. Med overskriften Den Gode Ansøgning gav han tips og retningslinjer for professionalisme og seriøsitet i forbindelse med fundraising. Henning Beck-Nielsens måske vigtigste råd var i denne sammenhæng: Vær moderne og nytænkende i din forskning og brug dit netværk og pressen i rigelig mængde. Alt i alt var sommerseminaret et godt arrangement, der bidrog til, at den enkelte deltager i det større samarbejde fik en bedre forståelse for forskningssamarbejdets potentiale. Et af nøgleordene i CLS-samarbejdet er synergi, og i kraft af et tværfagligt arrangement som dette, hvor forskere, ledelse og administrativt personale mødes, udveksler ideer og får stærke input udefra, styrkes samarbejdets muligheder og mangfoldigheden sikres. adresser på NIKKB s medarbejdere: Pernille Søndergaard Madsen... Jan Hartvigsen... Henrik Wulff Christensen... Mette Jensen... Lars Uhrenholt... Gert Brønfort... Ole Hjardemaal... Klaus K. Doktor... Eval Lysgaard... Anders Lyck Fogh-Schultz... Ulla Dinesen... Ditte Albrechtslund... Jytte Johannesen... Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Klosterbakken 20, DK-5000 Odense C Tel Fax Web-side: Redaktion: Anders Lyck Fogh-Schultz (ansv.) Kontakt: Pernille Søndergaard Madsen Kontakt: Jan Hartvigsen Kontakt: NIKKB Kalender efterår 2006 September 19. Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelses forskningstemadag hos Danske Regioner: NIKKB har en stand 19. Bestyrelsesmøde, NIKKB Oktober 1. Flyttedag: NIKKB flytter Kursus: Low Back Syndromes Kursus: Paediatric November 4. Kursus: idrætspsykologi 18. Kursus: Billeddiagnostik 23. Kursus: Billeddiagnostik Kursus: Triplanar Spine Function

11 KIROPRAKTOREN 7/06 11

12 12 KIROPRAKTOREN 7/06 Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen Forebyggelse kræver mere viden om rygproblemer hos børn og unge. For at kunne forebygge problemerne, er det nemlig nødvendigt med en klar forståelse af, hvilke konsekvenser de har for børn og unges rygsundhed i voksenlivet. problemer er en del af. For at kunne designe en sådan indsats, er det nødvendigt med en klar forståelse af, hvilke konsekvenser rygproblemer i barndom og ungdom har for rygsundheden i voksenlivet. Derfor er formålet med dette studie at undersøge, om børn og unge med ondt i ryggen også har flere rygproblemer som voksne. Data fra Det Danske Tvillinge Register De senere år har der været en stigende interesse i sundhedsvæsenet for noninflammatoriske lidelser i bevægeapparatet, men interessen har koncentreret sig om voksne. Selv om kiropraktorerne altid har haft fokus på noninflammatoriske lidelser, må vi nok erkende, at vores viden om etiologi, prævalens og prædiktion ved lændesmerter hos børn og unge er meget begrænset. Det er altså et område, der er uudforsket. Derfor er det et vigtigt stykke arbejde, som hovedforfatteren neden for præsenterer, og man kan kun håbe, at andre har lyst til at være med til at følge arbejdet op. Mette Kilsgaard, fagkoordinator, NKF Gennem de sidste ti til femten år har mange studier vist meget høje prævalenstal for rygproblemer hos børn og unge. Der er fremsat hypoteser om, at disse rygproblemer har en betydning for fremtidige rygproblemer, men det har hidtil kun været teori. Forebyggelse af folkesygdomme I dag tales der meget om tidlig indsats på mange områder herunder forebyggelse og behandling af folkesygdomme, som ryg- Til dette formål analyserede vi data fra Det Danske Tvillingeregister. Knap tvillinger, født mellem 1972 og 1982, besvarede et spørgeskema i 1994 og igen i De var altså år gamle ved første spørgeskema og år gamle ved andet spørgeskema. Spørgeskemaet omhandlede mange aspekter om helbred, sygdom og livsstil, herunder også lændesmerter. De blev bl.a. spurgt om, hvor mange dage, de havde haft ondt i lænden inden for det seneste år (0, 1-7, 8-30, >30). Meget stærk indikator for lændesmerter i voksenlivet Lændesmerter i ungdommen viste sig at være en meget stærk indikator for lændesmerter i voksenlivet. Der var generelt en øget frekvens af lændesmerter ved anden undersøgelse hos de, der havde haft lændesmerter ved første undersøgelse. Der var desuden et dosis-respons mønster: jo flere dage med lændesmerter som ung, des større sandsynlighed for lændesmerter som voksen. De, der havde ondt i lænden mere end 30 dage i 1994, havde en odds ratio på 4,3 for at have lændesmerter i Øvrige fund var: 26% af de, der havde længerevarende lændesmerter (>30 dage) i 1994, havde også længerevarende lændesmerter i Det var kun tilfældet for 9% af de øvrige. 69% af de, der ikke havde nogen symptomer i 1994, havde heller ingen symptomer i Det var tilfældet for 46% af de øvrige. 35% af de, der rapporterede lænde smerter i 1994, påstod i 2002, at de aldrig havde haft lændesmerter.

13 KIROPRAKTOREN 7/06 13 Af Lise Hestbæk, kiropraktor, ph.d RygForskningsCenteret, Sygehus Fyn Ringe Skal vi fokusere mere på første-gangs episoder? Resultaterne levner ikke tvivl om, at lændeproblemer, specielt langvarige lændeproblemer, i en tidlig alder er en stærk prædiktor for lændesmerter senere i livet. Dette er uafhængigt af alder (samme for dem, der var 12 år som udgangspunkt, som for dem, der var 22) og køn. Desuden ligner dette forløbsmønster det, der er fundet i studier af voksne befolkninger. Dette indikerer, at vores fund ikke er specielle for teenagere, men kan overføres til alle første-gangs episoder af ondt i ryggen. Her må man huske på, at hovedparten af alle første-gangs episoder finder sted inden tyve-års alderen. I den kliniske verden kunne denne tankegang føre til øget fokus på første-gangs rygproblemer også selv om de ikke er alvorlige endnu for at undgå senere kronicitet. Det er muligt, det kan give bagslag at udsætte behandling og forebyggelse indtil tilstanden er mere alvorlig og kronisk. Lise Hestbæk Forskning af blandt andre Lise Hestbæk, har vist en meget stærk sammenhæng mellem lændesmerter som ung og som voksen. Tag de unges rygsmerter alvorligt Som konklusion kan vi sige, at vi har vist en stærk sammenhæng mellem lændesmerter som ung og som voksen, specielt for de længerevarende lændesmerter. Sådanne problemer bør derfor tages alvorligt, også hos børn og unge. Resumé af: Hestbaek L, Leboeuf-Yde C, Kyvik KO, Manniche C. The course of low back pain from adolescence to adulthood. Eight years follow-up. Spine 2006;31(4):

14 14 KIROPRAKTOREN 7/06 Nedtælling til forskningstemadag Snart slår Regionernes Hus dørene op for deltagerne i forskningstemadagen, nærmere bestemt tirsdag den 19. september 2006 fra kl Fra ryg til krop! kiropraktisk forskning fører til målrettet behandling er valgt som dagens tema. Netop dette tema er valgt for at signalere og synliggøre, at kiropraktik ikke kun handler om rygproblemer og -sygdomme. Kiropraktik handler om hele bevægeapparatet, og forskning på området muliggør i stadig højere grad en målrettet behandling af kiropraktorpatienter. På forskningstemadagen vil forskere præsentere den nyeste viden om årsager til rygproblemer og effekten af behandling. En viden, der bliver mere og mere nuanceret og dermed fører til flere diagnoser og behandlingsmuligheder at vælge imellem for kiropraktorer til glæde for patienterne. Kiropraktorer har mange kompetencer, der ikke udnyttes fuldt ud i dag. Forskningstemadagen byder på indlæg, der perspektiverer forskningen i forhold til sundhedsvæsenet, regionerne og samfundet i øvrigt. Endelig byder dagen på indlæg om, hvad der rører sig i forskningsmiljøet, og et bud på, hvordan fremtiden ser ud for kiropraktorer. Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse står bag arrangementet, og fonden håber at kunne gentage succesen fra oktober 2004, hvor den allerførste forskningstemadag fandt sted. Deltagelse er gratis. Vel mødt! NP

15 KIROPRAKTOREN 7/06 15 Klinik i København K sælges Klinikken har ydernummer til sygesikring. Forventet omsætning 2006: kr. Forventet overskud 2006: kr. Billetmærke: 1/ Dansk Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2.tv., postboks 2002, 1011 København K Bliv en del af en fynsk kiropraktor klinik i udvikling Hvis du har ønsket om at blive medejer af en kiropraktisk klinik, er muligheden der nu! Send en kort beskrivelse af hvordan dit virke som kiropraktor skal forme sig i fremtiden. Billetmærke: 2/ Dansk Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2.tv., postboks 2002, 1011 København K Kiropraktor søges - til travl velfungerende tværfaglig klinik i nye flotte lokaler. Personalegruppen består af kiropraktorer, fysioterapeut, personlig coach og kraniesakral terapeut. Henvendelse: Kiropraktor Rikke Udby Craven Stationsvej 12, 9500 Hobro Tlf Assistent søges Moderne højteknologisk klinik kan tilbyde en stilling som assistent med mulighed for senere partnerskab. For den rigtige kan det betyde faglig udvikling og gode lønforhold. Kiropraktisk Klinik i Glostrup Tlf Stilling søges Kiropraktoruddannet fra SDU januar 2005 søger fuldtids- eller deltidsstilling i København og omegn. Tiltrædelse 1/ Henvendelse til: Birgitte Tønning Tlf Turnusassistent/ Assistent søges Turnusassistent/assistent søges til kiropraktisk klinik Stenløse, Helsevej 2 B, 3660 Stenløse. Vi er i dag en travl klinik med for tiden 3 kiropraktorer. Henvendelse til: Martin Brænder Tlf: Assistent søges Klinik i Hellerup (København) søger fuldtids assistent med start hurtigst muligt. Løn efter kvalifikationer. Det kan måske komme på tale at overtage klinikken. Henvendelse: Helle Husted-Andersen, Aurehøjklinikken, Aurehøjvej 12, 2900 Hellerup Telefon (klinik) MARKEDSPLADSEN Kiropraktor søges Erfaren kiropraktor søges til klinik i Horsens. Mulighed for senere kompagniskab. Skriftlig henvendelse: Kiropraktisk klinik v/ B.Bonnerup og J.Buch Nørregade 35-37, 8700 Horsens David 120 købes Rehab rotation af col. lumbalis købes. Ring/mail til: Kalle Buch Tlf Mail: Kiropraktor søges Turnusassistent/assistent søges til klinik i Næstved. Send din ansøgning til: Tina Spange Jensen Indre Vordingborgvej 13 D, 4700 Næstved Tlf Vikar søges Vikariat 6 uger fra ca. 13/9-06 i forbindelse med sygdom. Henvendelse til kiropraktorerne Carsten Hviid og Lisbeth Uggerholm Tlf Sælges Velholdt Danagraf fremkalder, udsugnings anlæg, mørkekammer lys, darkscan, pt.id. indblænde, sælges samlet for kr. Venligst kontakt: Kiropraktisk Klinik i Glostrup Tlf Assistent søges Kiropraktor søges til travl klinik i udvikling i Aabenraa. Hvis du, udover at behandle patienter, også har mod på udadvendt arbejde og/eller genoptræning, er det en fordel. Ring og hør nærmere. Henvendelse: Kirstine Risager Tlf

16 Afsender: Dansk Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2. tv. Postboks København K. Returneres ved vedvarende adresseændring B

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

KIRO PRAKTIK. i kommunen

KIRO PRAKTIK. i kommunen KIRO PRAKTIK i kommunen Tænk kiropraktik ind i kommunens nye sundhedsprofil Allerede i dag har en lang række kommuner og praktiserende kiropraktorer et velfungerende samarbejde. I forbindelse med kommunalreformen

Læs mere

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Fokus på børn og unge: - Sygdom skal forebygges tidligt i livet Af Jan Hartvigsen, kiropraktor, ph.d., professor Seniorforsker ved NIKKB Usunde

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTORERNE I SPIL KIROPRAKTORERNE I SPIL POLITISK MÅLPROGRAM 2011-2016 DANSK KIROPRAKTOR FORENING - KØBENHAVN 2010 Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL Forord Målprogrammet Kiropraktorerne

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

K I R O P R A K T O R E N

K I R O P R A K T O R E N 9 NOV 2006 K I R O P R A K T O R E N T i d s s k r i f t f o r m e d l e m m e r a f D a n s k K i r o p r a k t o r F o r e n i n g NIKKB NYT Ny viden essentiel for sundhedsområdet Forskningstemadag blev

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

K I R O P R A K T O R E N

K I R O P R A K T O R E N 8 OKT 2006 K I R O P R A K T O R E N T i d s s k r i f t f o r m e d l e m m e r a f D a n s k K i r o p r a k t o r F o r e n i n g TEMA Fremtidens Kiropraktor går den rigtige vej Ny aftale vigtig for

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS KIROPRAKTIK 2014 SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS 93% af klinikere i primær praksis mener, at uspecifikke lændesmerter dækker over flere lidelser, som kræver forskellig behandling Kent et al, Spine 2004

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt Patientens vej i Rygcenter Syddanmark Sygehus Lillebælt 1 RYGCENTER SYDDANMARK Alle rygpatienter har én indgang til undersøgelse af rygsmerter Rygcenter Syddanmark er indgangen for alle ikke-akutte rygpatienter

Læs mere

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Genoptræning i praksis Genskaber leddenes fulde Mobilitet. Forbedrer stabilitet i led og core. Styrker muskler og led til et langt højere niveau end før skaden.

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen...

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ondt i ryggen... Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ny viden om rygsmerter Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen. Der har de senere år nærmest været en revolution i den måde, man

Læs mere

APR KIROPRAKTOREN. Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening. Kiropraktorer giver aktiv rygbehandling NIKKB NYT Tom Bendix takker af

APR KIROPRAKTOREN. Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening. Kiropraktorer giver aktiv rygbehandling NIKKB NYT Tom Bendix takker af 3 APR 2006 KIROPRAKTOREN Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Kiropraktorer giver aktiv rygbehandling NIKKB NYT Tom Bendix takker af KIROPRAKTOREN 3/06 3 INDHOLD Størsteparten af kiropraktorer

Læs mere

WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred

WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG Side 1 Mange accepterer at have ondt i ryggen, som om det er en naturlig ting at have. Det BØR det ikke være. Vores krop er

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark UNIVtRSITÅl SBISLiO) HCK Klél. - ZENTRAL6I5UGTHEK - Syddansk Universitetsforlag 2014 Indhold Formandens forord 10 Forord 11 1. del: "Kiropraktikkens rødder"

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK Kan du lide at løse svære sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandlerteam og bruge dine hænder? Har

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland Juni 2013 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Louise Møller Afdeling Region Midtjylland Elin Kristensen Telefon 30381509 elk@cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJESTÆT

Læs mere

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER Hvad tror vi? Hvad ved vi? Alice Kongsted DILEMMA Skal behandlere love gode resultater, fordi det er vigtigt for patienter at tro på, de kan få det godt? Kan realistisk information

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

AquaMama. Vandtræning for gravide

AquaMama. Vandtræning for gravide AquaMama Vandtræning for gravide AquaMama AquaMama er seks effektive øvelser, der holder dig i form, mens maven vokser. Øvelserne er udviklet af Gigtforeningen i samarbejde med Rigshospitalets specialister.

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Udfordring til hoved og hænder

Udfordring til hoved og hænder Udfordring til hoved og hænder KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK Kan du lide at løse svære sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandlerteam og bruge dine hænder? Har

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

KIROPRAKTOR- OG LÆGEPATIENTER SELVVURDERET HELBRED KOMORBIDITET. Anne Mølgaard Nielsen Kiropraktor, ph.d. studerende NIKKB, Syddansk Universitet

KIROPRAKTOR- OG LÆGEPATIENTER SELVVURDERET HELBRED KOMORBIDITET. Anne Mølgaard Nielsen Kiropraktor, ph.d. studerende NIKKB, Syddansk Universitet KIROPRAKTOR- OG LÆGEPATIENTER SELVVURDERET HELBRED KOMORBIDITET Det sundhedsvidenskabelige fakultet Anne Mølgaard Nielsen Kiropraktor, ph.d. studerende NIKKB, Syddansk Universitet Kiropraktorfonden Er

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt. 5 gode råd, hvis du er STIV SOM ET BRÆT

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt. 5 gode råd, hvis du er STIV SOM ET BRÆT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt 5 gode råd, hvis du er STIV SOM ET BRÆT 50.000 danskere er konstant stive i ryggen. Vi lider nemlig af sygdommene SpA (Spondylartritis),

Læs mere

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen MTV -anbefaling Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en grundig førstegangsundersøgelse er den

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Marts 2014 Nyheder Info Status

Marts 2014 Nyheder Info Status Marts 2014 Nyheder Info Status Sidste nyt fra Integrated Care Det har været en travl start på året. Minipiloten nærmer sig sin afslutning, det første TST-møde har været afholdt og den endelige digitale

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Logbog klinikophold C

Logbog klinikophold C Logbog klinikophold C Ophold i Privat Praksis Godkendt af studienævnet for klinisk biomekanik d.???? 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 3 Overordnede mål... 3 Placering... 3 De studerendes niveau...

Læs mere

KIROPRAKTOREN. Kiropraktoren er en ukendt størrelse for kommunerne En klinisk perle i kiropraktisk litteratur NIKKB NYT JUN

KIROPRAKTOREN. Kiropraktoren er en ukendt størrelse for kommunerne En klinisk perle i kiropraktisk litteratur NIKKB NYT JUN 5 JUN 2006 KIROPRAKTOREN Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Kiropraktoren er en ukendt størrelse for kommunerne En klinisk perle i kiropraktisk litteratur NIKKB NYT 2 KIROPRAKTOREN

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Handlingsplan for efteruddannelsesenheden

Handlingsplan for efteruddannelsesenheden Handlingsplan for efteruddannelsesenheden 2012-14 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK 2 Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik INDHOLD Introduktion side 3 Prioriteter

Læs mere

MR esaote. SCANEX Medical Systems www.scanex.dk

MR esaote. SCANEX Medical Systems www.scanex.dk MR esaote Produktprogram 2011 SCANEX Medical Systems www.scanex.dk Hvorfor er Scanex... Vi kender vores marked rigtig godt Vi forhandler kun noget vi kan stå inde for En SCAnex serviceaftale sikrer dig

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialuddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialuddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialuddannelse. Kiropraktor Alice Kongsted, Afdelingslæge Bente Thomsen, Kiropraktor Christian Lund, Kiropraktor Claudia Franz, Overlæge, professor Claus Manniche, Læge,

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

MR ESAOTE PRODUKTPROGRAM 2013. SCANEX Medical Systems www.scanex.dk

MR ESAOTE PRODUKTPROGRAM 2013. SCANEX Medical Systems www.scanex.dk MR ESAOTE PRODUKTPROGRAM 2013 SCANEX Medical Systems www.scanex.dk HVORFOR ER SCANEX... VI KENDER VORES MARKED RIGTIG GODT VI FORHANDLER KUN NOGET VI KAN STÅ INDE FOR EN SCANEX SERVICEAFTALE SIKRER DIG

Læs mere

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL Forsknings og Udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland 2016 Hermed invitation til Forsknings- og Udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Øget bevægelsesfrihed skaber livskvalitet I Bandagist-Centret arbejder vi for og med mennesker, der har nedsat funktionsevne i bevægeapparatet.

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening Dansk Kiropraktor Forening Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22 2100 København Ø København, den 8. februar 2013 Forhandling 2013 om ændring af Landsoverenskomst om kiropraktik Regionernes

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Guide: Sådan får du mere aktivitet ind i hverdagen

Guide: Sådan får du mere aktivitet ind i hverdagen Guide: Sådan får du mere aktivitet ind i hverdagen Stillesiddende arbejde øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme og tidlig død Af Lisbeth Kjær Larsen, 29. oktober 2012 03 Stolen er den store dræber 05 Fem

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

KIROPRAKTOREN. TEMA Opgave- og strukturreform KL forventer stigning i antallet af genoptræningsplaner Første kredsforening på danmarkskortet AUG

KIROPRAKTOREN. TEMA Opgave- og strukturreform KL forventer stigning i antallet af genoptræningsplaner Første kredsforening på danmarkskortet AUG 6 AUG 2006 KIROPRAKTOREN Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA Opgave- og strukturreform KL forventer stigning i antallet af genoptræningsplaner Første kredsforening på danmarkskortet

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere