fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015"

Transkript

1 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540, ,3 Lejligheder i alt 540,0 540, ,3 Erhverv 1,0 1,0 59,0 Institutioner 2,0 9,0 511,0 543,0 550, ,3 Andre lejemål: Ejendomskontor 2,0 3,0 126,0 Bestyrelseslokale 1,0 2,0 63,0 Beboerlokale 1,0 0,0 0,0 Kældre / loftrum 24,0 4,8 571,0 559, ,3 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,7% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 865 kr./m² 4 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 1,7% Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 10:53

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,7% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,3 Almene boliger m.v ,7% ,3 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) ,3 Familieboliger Kollektiv råderet ,0 Erhverv ,0 Institutioner ,3

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Afskrivning godtg./forbedrede lejemål Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af dispositionsfonden Dækket af henlæggelser Korrektion vedr. tidligere år Beboerrådgiver Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2013 kr budgetmæssig afvikling 2014 kr. 589 kr. 624

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Erhverv Institutioner Kældre/loftrum Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Andet Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 559,8 à kr / kr Tilstandsrapport 559,8 à kr. 115 / kr Varmeadm. honorar 543,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 540,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Gartnerløn og andre udgifter vedr. gartner Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed, Fraflytning Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,3 m² 33,59 40,93 40,93 40, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.vej Asfalt genoprettes tk.bel.vej Fliser/asfalt stensætning genoprettes tk.bel.vej Grønne arealer vedligeholdes Terræn, konstruktion tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes tt.afl.led Kamera undersøgelse af kloak tt.bly Parklamper udskiftes også omkring legepladser Terræn, teknisk anlæg ti.aff Container vaskes ti.aff Udskiftning af affaldsstativer og hundposer ti.leg Legeplads ved Fritidscenter fælles drift ti.leg Legeplads vedligeholdes ti.leg Legeplads sikkerhedsgennemgang ti.leg Legepladser - ekstraordinær indsats Terræn, inventar bk.væg.udv Facade udvendigt træværk males på børnehave bk.væg.udv Ydervægge vedligeholdes rækkehuse og etage Bygning, klimaskærm, facade bk.tad Tagpap udskiftes på rækkehusene bk.tak Tage vedligeholdes bk.ter Tagterasser vedligeholdes Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Tagterasser bløde fuger vedligeholdes Bygning, klimaskærm, altaner og altangange

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.tra Trappe udvendig ved etageblokke renoveres bk.tra Trapper/rækværk vedligeholdes ved kælder Bygning, klimaskærm, trapper og ramper bk.vin Vinduer/bløde ved tagterasser vedligeholdes bk.vin Vinduer repareres/justeres etageblokke bk.vin Vinduer repareres/justeres rækkehuse bk.vin Vinduer (gamle) Velux udskiftes bk.vin Dugruder udskiftes Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.dør.fæl Døre i kælder males ved rækkehuse bk.dør.fæl Døre vedligeholdes bk.væg.udv Indervægge efterisoleres bk.ski.bol Div. udgifter i forbindelse med skimmelsanering Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bk.væg.udv Affaldsskakte renses bk.gul.fæl Gulve nye vedligeholdes (rep. af trægulve) bk.gul.fæl Gulve nye vedligeholdes - 3. sal (parket) bk.gul.fæl Udbedring af gulv i frokostrum/køkken bk.lug Udskiftning af loftslemme, brandsikring bk.tra.fæl Rep af linolium i trappeopgang bk.væg.fæl Indervægge males (omklædningsfaciliteter) bk.væg.fæl Vægge genoprettes på ejend. kontor og afd.lokale bk.væg.fæl Vægge, gulve i fællesrum/beboerhus vedligehold bk.væg.fæl Trappeopgange renoveres bk.væg.fæl Vægge i fællesrum mm. males bk.væg.fæl Vægge i vaskerier 7 stk. vedligeholdes Bygning, fælles, indvendig

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.afl.ops Faldstammer, stig strenge og vand udskiftes/vedl bt.afl.ops Toiletter udskiftes løbende Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.bly Lys i kældre ændres Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning bt.van.bla Blandingsbatterier udskiftes løbende bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.dis Varme distribution alt omkring vvs bt.var.mål Varmemålere udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., varme bt.ven.pro Ventilation beboerhus service Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation mk.sam Nye cykler Materiel, kørende mu.mas Traktor indkøb mu.mas Elvogn ny med kran mu.mas Egholm (multimaskine) indkøb mu.mas Frontklipper indkøb mu.mas Fejemaksine (Irus) indkøb Materiel, andet Udgift i alt

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5

12 fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse Inventar m.v Rengøring Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Telefontilskud - afdelingsbestyrelse Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

13 fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Udskiftning af tage 1. etape Altanrenovering II Tagudskiftning Køkkener i flyttelejligheder Køkkener i flyttelejligheder 2. pulje Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Helhedsplan (2006) Køkkener i flyttelejligheder 2. pulje Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

14 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr

15 fsb Side 15 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2014 Budget 2015 Ændring pr. år BOLIGNET: Serviceabonnement Forsikring Ydelser på lån Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Signalafgift Copydanafgift TV-pakke i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag TV-fuldpakke Copy-Dan, fuldpakke Bolignetbidrag i alt

16 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 1,7% Kommentarer til budgettet Budgetforklaring 2015 Ændring I % af Konto Større ændringer omsætning i tkr. i % 106 Ejendomsskatter Stigning i forhold til budget ,3 0,7 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for Vandafgift Fald i forhold til budget ,1-0,4 Den forventede pris pr. m³ for 2014 var 40,54 kr., den faktiske blev 36,68 kr./m³. Forbruget forventes på niveau med Afdelingens energiforbrug Stigning i forhold til budget ,2 0,3 Skyldes gennemsnitlig stigende forbrug. 112 Bidrag til boligorganisationen Stigning i forhold til budget ,4 0,3 Der er budgetteret med 1,5%'s stigning på administrationshonorar for 2014, samtidig budgetteres der med vedligeholdelse af tilstandsrapporter. 114 Renholdelse Stigning i forhold til budget ,4 0,5 I budget for 2014 var der budgetteret lavt pga. manglende personale. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) Fald i forhold til budget ,5-4,1 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. Henlæggelser til fraflytning budgetteres ikke længere på konto Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) Stigning i forhold til budget ,9 3,1 Der er overført henlæggelser til konto 121 fra konto 120, samtidig er henlæggelser til slid og ælde reguleret i forhold til et gennemsnitligt forbrug. 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) Fald i forhold til budget ,4-0,4 Ifølge reglerne skal afdelingen betale maksimalt 316 kr/lejemålsenhed, svarende til ca kr. (2014-beløb). Henlæggelserne er dog sat til 50 t. kr., da afdelingen har opsparet til at dække tab de kommende år. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. Stigning i forhold til budget ,3 0,3 Skyldes afskrivning på projekt "Helhedsplan" og er reguleret i forhold til 2015 procentstigning og afskrivning på projekt "Digitaliering og e-syn". 129 Tab ved lejeledighed m.v. 1. Tab ved lejeledighed m.v. Fald i forhold til budget ,0-0,1 Tab på bi-lejemål dækkes nu af dispositionsfonden. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud Mindreindtægt i forhold til budget ,1 1,1 Overskud fra 2010 er færdigafviklet i 2014, nu afvikles der samlet overskud fra 2012 og Større ændringer i alt 470 Mindre ændringer i alt

17 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 560 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 560 Kr./lejemålsenhed: 115 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 543 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: IT-serviceabonnement 4 pc'er I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 35 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw kw - Kr./enhed 10 Antal boliger 560 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2015:

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere