Bjæverskov Fysioterapi. Ejbovej 13 A 4632 Bjæverskov. Indhold. Side 2: Profil. Side 3: Pris. Side 4: Vejledende budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjæverskov Fysioterapi. Ejbovej 13 A 4632 Bjæverskov. Indhold. Side 2: Profil. Side 3: Pris. Side 4: Vejledende budget"

Transkript

1 Bjæverskov Fysioterapi Bjæverskov Fysioterapi Ejbovej 13 A 4632 Bjæverskov. Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 17: Noter til vejledende budget Side 18: Inventarliste 1

2 Profil af Bjæverskov Fysioterapi Bjæverskov Fysioterapi er en veldrevet klinik beliggende centralt i Bjæverskov med stort lægehus som nærmeste nabo. Klinikken har gennem årene haft en stabil patienttilgang resulterende i et godt nettoresultat gennem mange år. Lokalerne fremstår overalt lyse og velholdte. Ud over receptionsområde, personalerum og venteværelse er der 8 lukkede behandlingsrum. Desuden er der stort område med diverse træningsmaskiner, der eventuelt kan gøres endnu større. Der ligger er stort potentiale for vækst af klinikken da man ikke hidtil har haft hverken holdtræning eller individuel træning på klinikken. Bjæverskov Fysioterapi er en sjældent udbudt type klinik både hvad angår beliggenhed og fremadrettet potentiale. For den eller de rigtige nye og dynamiske ejere er der muligheder for at skabe en endnu mere moderne og veldrevet klinik med et rigtigt godt indtjeningspotentiale. Bjæverskov Fysioterapi har 2 ydernumre, hvoraf begge er ulimiterede og over 30 timer. Ejeren af klinikken har besluttet sig for at rejse tilbage til Norge og ønsker af denne grund at sælge. 2

3 Pris Bjæverskov Fysioterapi Ejbovej 13 A 4632 Bjæverskov Goodwill: Inventar: Pris:

4 Vejledende budget for Bjæverskov Fysioterapi Bjævreskov likviditetsbudget ny ejer 3 millioner, afvikling 8 år, husleje 15 t.kr., v.1 Spec. Beløb i t.kr. JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC % 1 Nettoomsætning 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145, , Vareforbrug/direkte omkostninger 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0 1,4 Dækningsbidrag 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143, ,0 98,6 2 Salgsomkostninger 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 26,4 1,5 Markedsføringsbidrag 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141, ,6 97,1 3 Administrationsomkostninger 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 186,0 10,7 4 Lokaleomkostninger 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 252,0 14,4 Indtjeningsbidrag 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104, ,6 72, Afskrivninger 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 176,0 10,1 Resultat før finansielle poster 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90, ,6 61,9 5 Finansielle indtægter 6 Finansielle udgifter 44,3 43,2 42,1 41,0 170,6 4

5 Periodens resultat før skat 90,1 90,1 45,8 90,1 90,1 46,9 90,1 90,1 48,0 90,1 90,1 49,1 911,0 52,2 Akkumuleret resultat før skat 90,1 180,3 226,1 316,2 406,4 453,3 543,4 633,6 681,6 771,7 861,8 911,0 911,0 52,2 Spec. Beløb i t.kr. PRIMO JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC Indretning af lejede lokaler 8 Indretning af lejede lokaler / TC 9 Deposita 10 Køb nyt yder nr Køb af klinik 12 Ombygning af ny Klinik Immaterielle anlægsaktiver Driftsmidler og inventar 14 Driftsmidler og inventar / TC 15 Nyt udstyr & nyt inventar 395,3 390,7 386,0 381,3 376,7 372,0 367,3 362,7 358,0 353,3 348,7 344,0 344,0 16 x 17 x Materielle anlægsaktiver 395,3 390,7 386,0 381,3 376,7 372,0 367,3 362,7 358,0 353,3 348,7 344,0 344,0 Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt 2.785, , , , , , , , , , , , ,0 Varebeholdninger 5

6 18 Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likviditet, disponibel 67,8 135,6 203,4 271,2 339,0 406,8 474,6 542,4 610,2 678,0 745,8 813,6 813,6 Likvide beholdninger 67,8 135,6 203,4 271,2 339,0 406,8 474,6 542,4 610,2 678,0 745,8 813,6 813,6 Omsætningsaktiver i alt 67,8 135,6 203,4 271,2 339,0 406,8 474,6 542,4 610,2 678,0 745,8 813,6 813,6 Aktiver i alt 2.853, , , , , , , , , , , , ,6 Spec. Beløb i t.kr. PRIMO JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC Egenkapital 90,1 180,3 226,1 316,2 406,4 453,3 543,4 633,6 681,6 771,7 861,8 911,0 911,0 Hensættelser/udskudt skat 20 Bankgæld 2763,0 2726,0 2733,3 2696,3 2659,3 2665,5 2628,5 2591,5 2596,6 2559,6 2522,6 2526, ,6 21 Bankgæld 22 Bankgæld 23 Bankgæld 24 Bankgæld 25 Bankgæld 6

7 Langfristet gæld 2.763, , , , , , , , , , , , ,6 Bank, kassekredit max. 26 Leverandører af varer og tjenesteydelser 27 A-skat og AM-/SP-bidrag 28 XX Feriepengeforpligtelse Skyldige feriepenge, timelønnede Skyldig ATP Skyldig lønsumsafgift 29 Skyldig moms Anden gæld Kortfristet gæld Passiver i alt 2.853, , , , , , , , , , , , ,6 Balancediff. Spec. Beløb i t.kr. JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC Indtjeningsbidrag 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104, ,6 Forskydning, Varebeholdninger Forskydning, Andre tilgodehavender Forskydning, egenkapital 7

8 Forskydning, Periodeafgrænsningsposter Forskydning, Bank, kassekredit max. Forskydning, Leverandører af varer og tjenesteydelser Forskydning, A-skat og AM-/SP-bidrag Forskydning, XX Forskydning, Feriepengeforpligtelse Forskydning, Skyldige feriepenge, timelønnede Forskydning, Skyldig ATP Forskydning, Skyldig lønsumsafgift Forskydning, Skyldig moms Forskydning, Anden gæld Pengestrøm fra årets drift 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104, ,6 Renteudgifter langfristet gæld (44,3) (43,2) (42,1) (41,0) (170,6) Renteudgifter gæld og gebyrer Finansielle indtægter Afdrag, langfristet gæld (37,0) (37,0) 7,3 (37,0) (37,0) 6,2 (37,0) (37,0) 5,1 (37,0) (37,0) 4,0 (273,4) Anlægsinvesteringer Finansielle anlægsaktiver Finansiering/investering (37,0) (37,0) (37,0) (37,0) (37,0) (37,0) (37,0) (37,0) (37,0) (37,0) (37,0) (37,0) (444,0) Periodens likviditet før renter 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 813,6 Renteudgifter og provision kassekredit Periodens likviditet 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 Likviditet, primo 67,8 135,6 203,4 271,2 339,0 406,8 474,6 542,4 610,2 678,0 745,8 Likviditet ultimo 67,8 135,6 203,4 271,2 339,0 406,8 474,6 542,4 610,2 678,0 745,8 813,6 813,6 8

9 1 Dækningsbidragsbudget JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC TOTAL: Omsætning : 1.1 Fysioterapi / indlejere / netto 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 504,0 1.2 Fysioterpi / Ejere Trænings Center 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 282,0 1.4 Trænings Center / mer oms Omsætning i alt 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145, ,0 Direkte omkostninger: 1.2 Fysioterpi / Ejere 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0 1.3 Trænings Center 1.4 Trænings Center / mer oms Direkte omkostninger i alt 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0 Dækningsbidrag i alt 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143, ,0 DG, beregnet gennemsnitligt 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 9

10 1.1 Dækningsbidragsbudget JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC Fysioterapi / indlejere / netto Omsætning 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 252,0 Omsætning 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 252,0 Omsætning Omsætning Omsætning Omsætning Omsætning Omsætning Omsætning Omsætning Omsætning Oms. Indlejere i alt ( netto ) 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 504,0 1.2 Dækningsbidragsbudget JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC Fysioterpi / Ejere Omsætning ejer Omsætning ejer Vikar Varesalg Omsætning Ejere i alt

11 Varekøb 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0 Løn vikar, Direkte omk. i alt 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0 Dækningsbidrag 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 936,0 1.3 Dækningsbidragsbudget JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC Trænings Center Oms. Ikke patienter Patienter Oms Patienter(Hold) 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 27 Adm gebyr 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,0 Omsætning Trænings Center i alt 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 282,0 Løn instruktører Løn, fysioterapeuter løn, holdtræning løn, Massage undervisning instruktører 11

12 Vareforbrug Direkte omk. i alt Dækningsbidrag 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 282,0 1.4 Dækningsbidragsbudget JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC Trænings Center / mer oms Træningscenter mer oms Omsætning i alt Varekøb Gage løn, Fremmed assistance Fr. assistance Kurser incl omk Direkte omk. i alt Dækningsbidrag 12

13 2 Salgsomkostninger JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC løn, Sekretær /bogholderi/vikar/fysio Løn vejleder til studerende Feriepenge, timelønnede 12,5% Sociale omkostninger 1,5% Løn mv. i alt Øvrige salgsomkostninger: Annoncer og reklame 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,0 Tryksager 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,0 Rejseudgifter Henvisnings provision Blade og dekoration 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,0 Musik / Koda Repræsentation Linned service Arbejdstøj 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,4 Diverse I alt 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 26,4 3 Administrationsomkostninger JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC Feriepenge, timelønnede % Socialt omkostninger % 13

14 Lønsum 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 Lønbureau omkostninger Personaleudgifter i øvrigt 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6 Gager m.v. i alt Øvrige administrationsomk.: Cybercity Kontorhold 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 18,0 Faglitteratur Vedligehold af maskiner Rep og vedligehold inventar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,0 Porto m.v. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,0 Kontingenter Forsikringer 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0 Kursus Telefon 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0 Konsulentbistand Advokat Revisor 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 Småanskaffelser, edb Småanskaffelser 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0 Edb rep og vedligeh Hotline eclub Hotline X dont 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 Tab på debitorer 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,0 Diverse omkostninger 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,0 I alt 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 186,0 14

15 4 Lokaleomkostninger JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC Husleje 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 18 Parkering EL og varme 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 Rengøring og vask 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 18,0 Rep og vedligeh, lokaler 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0 Leasing I alt 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 252,0 5 Finansielle indtægter JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC Renteindtægt, I alt Forudsætninger: Rente indestående p.a. 0% 6 Finansielle udgifter JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC Renteudgifter KK Provision KK Renteudgifter, XX 15

16 Renteudgifter, Bankgæld 44,3 43,2 42,1 41,0 170,6 Ej fradragsber. renter m.m. Bankgebyrer og stempel Provision, betalingskort PBS gebyr Leverandørrenter I alt 44,3 43,2 42,1 41,0 170,6 7 Indretning af lejede lokaler JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC Primo Tilgang, Ultimo 16

17 Noter til vejledende budget for Bjæverskov Fysioterapi. Ejer omsætter kr. pr. år som nuværende ejer. Der køres 1-2 træningscenterhold pr. dag. Renten er på 6,5 %. Der ansættes en vikar til at hjælpe ved fravær og sygdom og som omsætter kr. brutto. Udgiftsniveau fortsætter på samme niveau, som mens klinikken har været drevet af sælger. Egenfinansiering er sat til kr. Beregningerne er indikaktive og uden ansvar. 17

18 Inventarliste Venterum: 2 høje bogreoler. 6 stoler. Tv skærm til powerpoint. Tøjstativ. Bladhylde. Stor skranke. Skærm terminal. X-dont. Dankort terminal. Hylde til printer og kopi maskine. 3 kontor stole. 1 hovedcomputer med skærm. Pentium Dual- Core CPU 3.06 Ghz. 4 GB ram. 500 Mg harddisk. Ny. Bærebar computer. 1 år gammel. Hylde til blade mm. 2 håndholdte telefoner. Køkken: Køleskab med frys. Mikroovn. Køkkenbord med 4 stole. Tøjskab. Køkkenskab. Spejl. Behandlingsrum A: Reol. Stol. Bilder mm. Behandler taburet. Spejl. Diverse. Behandlingsrum 2: Stol. Reol. Follo behandlinsleje 5 delt el. Bilder mm. Behandler taburet. Spejl. Faldskærm. Lille behandlingsbord til arme. Psoaspude. Behandlingsrum 3: Stol. Spejl. Follo behandlinsleje 3 delt el. Bilder mm. Behandler taburet. 18

19 Pulserende kortbølge. Thermatur 200. Pulserende ultralyd: Enraf-Nonius. Diverse pøller, psoaspuder mm. Reol. Follo behandlinsleje 5 delt el. Bilder mm. Behandlingsrum 4: dobbeltrum. Stol. Reol. Bilder mm. Behandler taburet. Spejl. Lille behandlingsbord til arme. Behandler taburet. Spejl. Lille behandlingsbord til arme. Psoaspude. Lille bord. Reoler Rebox II. Psoaspude. Lille bord. Reoler. Pakningsrum: Over/underskabe. 1 stor hydrocollator til 6 pakninger, Behandlingsrum 5: Kompresvarmer til små pakninger. Stol. Reol. Follo behandlinsleje 5 delt el. Bilder mm. Behandler taburet. Spejl. Lille behandlingsbord til arme. Psoaspude. Træningssal: Hur træningsmaskiner: Curl up Curl down Biceps/triceps Abdomial /back rehab line. Twist rehab line. Lille bord. Reoler Optimal rhomb. Behandlingsrom 6: Stol. Legpres Leg Extension / curl rehab line. 19

20 Hur rygtræner unde luft. Hur mavetræner uden luft. Hur stol til håndvægte. Precor ellipse træner SciFit ellipse Tunturi cykel. MTT trisse (ekplotionstrisse.) Diverse hylder. Vaskemaskine Elextroluks 7 kg energi a Tørretumbler Candy stor kondensmaskine. Grov vask. Mulighed for at indsætte brusekabine. Nilfiks industri støvsuger. Håndvægte 1-6 kg. MTT skulderrotation inkl. 3 delt benk. Det er muligt at vælge at medkøbe TL test udstyr til Hur Rehab trænigsmaskiner. Statisk og dynamisk muskel tester. Skur: Græsslå maskine. Diverse haveredskab. Snerydder mm. Vaskerum: Kompression til Hur maskiner. 20

Viby - Sjælland Fysioterapi

Viby - Sjælland Fysioterapi Viby - Sjælland Fysioterapi Viby Sjælland Toftehøjvej 20 4130 Viby Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Viby Fysioterapi

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Konto Kontonavn Kontotype Moms

Konto Kontonavn Kontotype Moms 1 9999 RESULTATOPGØRELSEN Overskrift 10000 Omsætning Overskrift 10112 Varesalg Drift U 10115 Varesalg EU (B) Drift 10120 Eksport øvrige lande (C) Drift 10122 Varesalg Drift U 10130 Momsfrit varesalg Drift

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe. CVR nr. 14278184

ÅRSRAPPORT 2012. Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe. CVR nr. 14278184 ÅRSRAPPORT 2012 Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe CVR nr. 14278184 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger Side 3 Ledelsespåtegning Side 4 Den uafhængige revisors påtegning Side 5 Anvendt

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB. Årsrapport for perioden 1. oktober 2013 30. september 2014

NORDDJURS GOLFKLUB. Årsrapport for perioden 1. oktober 2013 30. september 2014 NORDDJURS GOLFKLUB Årsrapport for perioden 1. oktober 2013 30. september 2014 Resultatbudget for perioden 1. oktober 2014 30. september 2015 1 Indholdsfortegnelse: side Indholdsfortegnelse 2 Ledelsens

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 18 00-20 00. Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 18 00-20 00. Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 18 00-20 00 Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K Optikerforeningen, Langebrogade 5, 1411 København K, tlf.: 4586 1533 Generalforsamling 2015

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Svendsen Granit ApS Gartnervej 32 4632 Bjæverskov CVR-nummer: 27079814 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG SELVANGIVELSE 1. januar 2010 til 31. december 2010 Svendsen Granit ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Den

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Borup Varmeværk A.m.b.a. Bækgårdsvej 16 4140 Borup ÅRSRAPPORT 2003/2004 CVR NR. 14 89 80 18

Borup Varmeværk A.m.b.a. Bækgårdsvej 16 4140 Borup ÅRSRAPPORT 2003/2004 CVR NR. 14 89 80 18 Borup Varmeværk A.m.b.a. Bækgårdsvej 16 4140 Borup ÅRSRAPPORT 2003/2004 CVR NR. 14 89 80 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2004. Dirigent LEDELSESPÅTEGNING

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere