Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus"

Transkript

1 Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse bruges som baggrund for en klubanalyse til at vurdere det sportslige niveau, talent- og elitemiljø samt øvrige sportslige set-up etc. Læs mere om de parametre EIA vurderer de lokale klubber på: esaa.dk/eia/klubudviklingsanalysen. Oplysningerne danner desuden baggrund for vurderinger af mulighederne for at kunne opnå støtte fra EIA. Alle faktuelle oplysninger skal ikke oplyses, da dette gøres online på esaa.dk/eia/selvangivelse, hvor også denne analyse i udfyldt stand uploades. Klub/sportsgren: Aarhus Bears (talentarbejdet i Bakken Bears) - basketball Klubudviklingsstatus Beskrivelse af klubbens organisation/ledelse (både politisk samt talent/elite-delen): Bakken Bears organisationen har fire ansatte administrativt, en fuldtids talentchef og trænere på diverse niveauer. Bakken Bears understøtter Aarhus Bears ledelsesmæssigt og økonomisk. Talentdelen af Bakken Bears kører i foreningsregi i Aarhus Bears, der har som formål at drive talentarbejde og fungerer som paraply for 1) ESAA U18-holdene i den landsdækkende række og 2) ABF-holdene i 1. division og 2. division, der fungerer som farmerhold/udviklingshold. Klubbens talentudviklingspolitik/-strategi: Aarhus Bears har som målsætning at være samlende for byens talentarbejde. Aarhus Bears er administrativt samlende for flg. hold: 2 ESAA U-18 hold bestående af årg. 95 og 96, ABF (1. division), ABF (2. division under Aabyhøj) og Viby (3. division). Arbejdet med disse hold funderes i ESAA morgentræningen. Der er opgraderet det seneste år i form af fuldtidsansættelsen af Mads Sigersted i talentregi (overordnet talentchef og associeret head coach for klubbens to U-18 hold). Målsætningen Klubbens elitepolitik/strategi:

2 Aarhus Bears har kun talentarbejde. Bakken Bears har kun elitearbejde. Målsætningen er kontinuert at præge udviklingen i dansk basketball på og udenfor banen. Elitetalent i ESAA U-18 Aarhusiansk basketball har sat ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske, fysiske og mentale forudsætninger. Fokus er rettet mod en fleksibel udvikling af det enkelte talent. Dvs. individuel udvikling og udvikling af træningsparathed vægtes i forhold til sportslige resultater. Samtidigt skal rollen som basketballtalent kombineres med en ligeværdig deling mellem uddannelse og udvikling af lifeskills. På den baggrund, vil dette materiale gennemgå de overordnede tanker, samt de praktiske forhold omkring ESAA U-18. Men først - Passion og commitment Hvad er et talent? Talentets DNA er ikke kun at kunne dunke eller ramme sin 3 er! De vigtigste hjørnesten i ESAA U-18, er den passion og commitment man individuelt bidrager med. Uden den ingen talent! Klubbens talent- og elitemålsætninger og fokusområder for de kommende 2-3 år: Overordnet målsætning: - at udvikle spillere til liganiveau - at sikre udviklingen af aarhusiansk basketball - at tiltrække de nationalt største talenter - at udnytte Aarhus potentiale i talentudviklingen bedst muligt lokalt, regionalt og nationalt - at udvikle det enkelte talent på baggrund af kompetencer og ikke med et resultatfokus - at støtte de deltagende klubber i deres talentarbejde Økonomi/støttekoncept på talent/eliteområdet: På eliteniveau er spillerne betalt i varierende omfang. På talentniveau er der ingen betalte spillere. Spillerne betaler selv for deltagelse i såvel ESAA som ABF-regi, for udlandsture, etc. Moderklubberne står for den overordnede økonomistyring af ESAA U-18 projektet og for seniorholdet og dækker projekterne af økonomisk. Personale på talent- og eliteområdet: Mads Sigersted er fuldtidsansat af Bakken Bears som ansvarlig for talentarbejdet i aarhusiansk basketball med fokus på flg. hold: ESAA U-18 (2 hold), ABF (1. div), ABF (2. div under Aabyhøj), Viby (3. div). Derudover er MS koordinator for ESAA morgentræning. MS er tidligere mangefoldig dansk mester som spiller og har vundet tre DM-titler som træner. Derudover har MS træner ungdoms- og seniorhold på alle niveauer sideløbende med hans egen spillerkarriere.

3 Trænerressourcer Navne og et kort formuleret erfarings- og uddannelsesmæssigt CV: Mads Sigersted (dansk mester som spiller og coach) overordnet ansv., head coach ESAA U-18 og morgentræning Nicolai Iversen ( Årets spiller 2010/11, landsholdsanfører, udl. prof), head coach ESAA U-18 og morgentræning Jeppe Jensen (dansk mester som spiller, mangeårig ungdomstræner), head coach ESAA U-18 Kasper Bramer & Claus Neble (hhv. AGF og Aabyhøj), ass. coaches ESAA U-18 Peder Linnet (dansk mester som spiller), head coach ABF 1. division Jakob Hjorth (ungdomslandstræner), head coach ABF 1. division og morgentræning Arnar Gudjonsson (ligatræner Aabyhøj), head coach Aabyhøj 2. division og morgentræning Sreffen Kaspersen, head coach Viby 3. division Peter Madsen (mangefoldig dansk og nordisk mester som ungdomstræner), ESAA morgentræner Plan/strategi for trænerudvikling: Jakob Hjorth har deltaget i FIBAs højeste trænerkursus for talentudvikling (over tre årig periode). Der arbejdes løbende på at rekruttere landets bedste talenttrænere. Coaches deltager løbende i uddannelse i forbundsregi. Generelt arbejdes efter mesterlære - princippet. Der arbejdes på udvikling af elitetalentcamp med coaching clinic som en vigtig bestanddel. Denne skal være til gavn for spilleres og coaches udvikling. Der er en målsætning om at klubben kan rekruttere landets bedste talenttrænere. Plan/strategi for implementering af ATK: Vi afventer DBBFs lancering af ATK Efter den nylige opgradering af ESAA U-18 niveauet, lægges der op til en opgradering af U-16 niveauet efterfølgende. Her er der p.t. tilknyttet en særdeles kompetent træner i Skovbakken (Mike Dejworek), men der mangler endnu koordination mellem de involverede klubber på U-16 niveau. Øvrige relevante informationer vedr. træner set-up: Klik her for at angive tekst. Træningsset-up og lokalt resultatniveau: Beskrivelse af aldersrelateret træningsset-up i klubben for ungdom/talent Antal træningspas/-timer pr. uge, gruppe/holdsammensætning, udvikling fra præpubertet til pubertet og til post-pubertet, generel vs. specifik træning etc.

4 Træning i hal: Alle ESAA U-18 spillere forventes at være en del af ESAA morgentræningen. ESAA U-18 spillerne træner i holdregi 2 gange ugentligt (for hvert af de to hold). Derudover samles spillerne 1 gang ugentligt til en individuel træning. Alle U-18 spillerne er tilknyttet et seniorhold, som træner yderligere to gange ugentligt. En ESAA U-18 spiller træner således syv gange ugentligt i hal. Dertil kommer vægttræning 2-3 gange / uge. Beskrivelse af træningsset-up i klubben for senior/elite Antal træningspas/-timer pr. uge, gruppe/holdsammensætning, overgang fra talent til elite, generel vs. specifik træning, selvtræning vs. holdtræning etc. En seniorspiller i Bakken Bears-regi (Canal Digital Ligaen) træner 5-6 gange ugentligt eftermiddag/aften, 3 gange ugentligt morgen foruden vægttræning 3-4 gange / uge. En seniorspiller i ABF-regi (1. division) træner to gange ugentligt om morgenen (forventes at være tilknyttet ESAA morgentræning), to gange eftermiddag med sit seniorhold samt yderligere en individuel træning. ESAA ABF-spilelr træner således fem gange ugentligt i hal. Foruden ovenstående er der vægttræning 2-3 gange / uge. Nationalt resultatniveau i klubben: Bakken Bears: DM 12 gange (heraf 11 siden 1997). DM-Medaljer hvert år siden Pokaltitel 8 gange (alle siden 1999). ABF: Oprykning til 1. division i 2007/08. Placering i midten af 1. division siden da. Internationalt resultatniveau i klubben: Deltaget i Europa Cup fire gange siden 2004/05. Derudover har klubben deltaget i tre ture til USA og en tur til Kina. Klubben har leveret en lang række spillere til A-landsholdets og til fælleshold i europæisk sammenhæng. Træningsfaglige udviklingsområder og planlagte handlinger: Yderligere opgradering af arbejdet udenfor sæsonen i form af afholdelse af en elitecamp som skal fungere som udviklingscentrum for spillere og trænere. Yderligere opgradering på U-16 niveau. Desuden vil ESAA indkalde byens spillere på U-14 og U-16 niveau til 4-5 "camp-days", hvor ESAA trænerteamet sammen med U-18 spillerne vil stå for træning af grundlæggende tekniske færdigheder, samt et inspirations-forløb for nye og gamle trænere. Til disse "camp-days" indbydes spillere og trænere fra "ESAA satellit klubberne" AGF, Lystrup, HEI, BMI, Aabyhøj, Viby og

5 Skovbakken. Den ønskede virkning af dette tiltag, udover udvikling af basketball i Aarhus er, at ESAA kommer ind i ungdomsspillernes bevidsthed, som noget essentielt for deres egen talentudvikling, og dermed øge opmærksomheden/bevidstheden omkring ESAA basketball i Aarhus. ESAA Samarbejde Har idrætten et formaliseret ESAA samarbejde? Har klubben et formaliseret ESAA samarbejde? Hvis, er der sammenhæng mellem ESAA træningen og klubtræningen (kort beskrivelse)? Der er sammenfald mellem trænere i morgentræning og trænerne på U-18 niveau og holdene i 1. og 2. division. Faciliteter Beskrivelse af klubbens primære træningsfaciliteter: Atletion, Vejlby-Risskovhallerne, Aabyhallen, Vibyhallen. Morgentræning i Frederiksbjerghallerne. Har talenter og ungdom tilstrækkelig adgang til faciliteter? Har elite tilstrækkelig adgang til faciliteter? Har klubben en professionel administration/sekretariat? Udviklingsområder og planlagte handlinger på facilitetsområdet: Langsigtede planer om bygning af basketballhal, som dels skal fungere som opvisningshal og dels som talentudviklingscentrum. Supportfunktioner Beskrivelse af hvilke supportfunktioner klubben har til at supportere talenter: Medicinsk, mentalt, kost, testning, fysisk træningsvejledning etc. Her læner klubben sig op af moderklubbernes løsninger (Bakken Bears og Aabyhøj) og dels ESAAs tilbud. Beskrivelse af hvilke supportfunktioner klubben har til at supportere elite: Medicinsk, mentalt, kost, testning, fysisk træningsvejledning etc.

6 Bakken Bears har tilknyttet fysioterapeuter, fysisk træner med baggrund i atletik. Derudover er der tilknyttet en teknisk coach med fokus på det mentale. Har de bedste talenter adgang til Team Danmarks support funktioner? Har de bedste seniorer adgang til Team Danmarks support funktioner? Adgang til styrketræning i tilstrækkelig omfang? Udviklingsområder og planlagte handlinger på supportfunktionsområdet: Der er sket opgradering for Bakken Bears både omkring fysioterapi og fysisk træning. Næste skridt bliver at få øget dette yderligere samt få et tilsvarende set up tilknyttet talentholdene. Team Danmark og Specialforbundssamarbejdsaftaler Idrættens (specialforbunds) indplacering i Team Danmarks støttekoncept: Vælg et element. Er klubben Team Danmark Elitekraftcenter? Er klubben forbundskraftcenter? Er klubben anden form for kraftcenter? Hvis til et af de tre ovenstående udsagn, uddybes her hvilken kraftcenterrolle og set-up klubben har og indgår i: ESAA-projektet er blåstemplet af Danmarks Basketball-Forbund. Øvrige kommentarer, tilføjelser etc.: Klik her for at angive tekst. Udfyldt af: Michael Piloz, , udfyld med navn, tlf. og samt dato

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for. Klubudvikling Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig

Læs mere

Årsrapport 2009. ESAA årsrapport 2009-1

Årsrapport 2009. ESAA årsrapport 2009-1 Årsrapport 2009 ESAA årsrapport 2009-1 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2009 Forord................................ Side 3 Mission/Vision... Side 4 Team Danmark/Elitelandsby............... Side 5 Faciliteter/Styrketræning..................

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 1 2 Dansk Mester Deltagelse i Champions League Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 3 Indgået aftale med 2 folkeskoler og en handelsskole til start foråret 2015. 4 5 6 7 8 1. division DAMER

Læs mere

Årsrapport 2010. ESAA-EIA årsrapport 2010-1

Årsrapport 2010. ESAA-EIA årsrapport 2010-1 Årsrapport 2010 ESAA-EIA årsrapport 2010-1 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2010 Forord.... Side 3 ESAA 2010... Side 4 Det politiske spil for talentklasserne... Side 5 Udannelse og eliteidræt.... Side 6

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) NOTAT 7. JUNI 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Mentaltræning. i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling. Gruppe 10gr322

Mentaltræning. i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling. Gruppe 10gr322 Mentaltræning i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling Gruppe 10gr322 Titel: Mentaltræning - i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling Tema: Præstationsoptimering - Talentudvikling Projektperiode:

Læs mere

SILKEB RG IF SIF UDDANNELSE SKOLEÅR 2015/16

SILKEB RG IF SIF UDDANNELSE SKOLEÅR 2015/16 SILKEB RG IF SIF UDDANNELSE SKOLEÅR 2015/16 Om SIF Uddannelse: Dette magasin giver dig information om vores uddannelsesstruktur og hvordan denne er koblet til et elitært fodboldforløb i SIF. Læs i dette

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

Velkommen til Vojens Ishockey Klubs Røde tråd. Version 1.02 2014-2015

Velkommen til Vojens Ishockey Klubs Røde tråd. Version 1.02 2014-2015 Velkommen til Vojens Ishockey Klubs Røde tråd. Version 1.02 2014-2015 De kommende sider beskriver de koncepter som der spilles ishockey efter i klubben. Det er bestyrelsen og sportsudvalgets opgave, at

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december 2008 TimeOut s Eliteidræt og uddannelse stås sådan, at man kun fokuserer halvhjertet på sin uddannelse. Derimod skal det forstås sådan,

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

Aldersrelateret. træning i svømning

Aldersrelateret. træning i svømning Aldersrelateret træning i svømning indhold Aldersrelateret træning i svømning 6 Indledning 6 Formål 6 Succeskriterier 6 Om forfatterne 6 Træningsanbefalinger i svømning 9 FUN-damentals - Piger og drenge

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere