Virksomhedsplan for. Gøglerproduktionsskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for. Gøglerproduktionsskolen"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Gøglerproduktionsskolen 2006 Udarbejdet af skolens medarbejdere: P.C. Asmussen, forstander Kjeld Friis, underviser (artist) Jens Mortensen, underviser (artist) Berith Nielsen, underviser (artist) Kamille Rhode, underviser (cafe) Jens Villy Pedersen, underviser (træ) Liz True, underviser (dans) Steffen Rasmussen, underviser (dans) Anette Due, underviser (tekstil) Ea Ejersbo, underviser (tekstil) Per Nissen, underviser (medie) Thomas Unterschlag, vejleder Gitte Møller, vejleder Karin Rasmussen, administrativ leder 1

2 Indholdsfortegnelse side Beskrivelse og profil. 3 Målgruppe. 3 Formål.. 4 Optagelse. Vejledning og rådgivning. Praktik Skolens linier - street-dance. - træ - og metal. - artist. - tekstil - cafe. - medie. - kontor. 2

3 Beskrivelse Skolen starter op som produktionsskole 1/ på adressen Klosterport 4D, 8000 Århus C. Profil Det er vores intention, at skabe en produktionsskole for udsatte grupper i tæt samarbejde med fagbevægelse, erhvervsliv og kunstnere. Vi forestiller os en skole med ca. 80 årselever. Skolen vil arbejde med mindre produktioner indenfor træ, metal og tekstil, så vidt muligt i genbrugsmaterialer og til brug i produktioner indenfor kultur: rekvisitter, scenografi, kostumer, lys og lyd - - og almindelig pedeldrift. Derudover driver skolen en cafe for elever og personale. Endelig vil skolen producere kultur, det vil sige forestillinger, workshops, TV og events, så vidt muligt ude i det århusianske kulturliv. Målgruppe Målgruppen er primært den gruppe unge, der har særlige barrierer og derfor kræver en særlig indsats: unge, der i første omgang er tabt for uddannelse og arbejdsmarked, unge med svære tilpasningsproblemer, unge med indlæringsvanskeligheder, unge med psykiske problemer, unge med hash- og andre misbrugsproblemer, unge med kraftig overvægt og andre fysiske problemer, unge kriminelle, unge med anden etnisk baggrund. 3

4 I forhold til unge med anden etnisk baggrund har vi rigtig god erfaring med at integrere dem i vores skolemiljø, hvilket bl. a. skyldes, at vi i vores undervisning kommunikerer en del med krop, musik og andre nonverbale kommunikationsformer. Specielt for unge indvandrere, der søger ind på social- og sundheds skolen og andre pædagog-uddannelser, oplever vi, det er af stor betydning, at disse indvandrere hos os får nye og mere naturlige (læs traditionelle danske) kropslige signaler og omgangsformer. I forhold til meget fysisk betonede drenge har vi gode erfaringer med at lade dem brænde masser af energi af indenfor breakdance og akrobatik, og ad denne vej nå frem til rådgivnings- og vejledningsfasen. Vi tror, at vi i regi af produktionsskole kan appellere mere til denne gruppe og satser på, at den kommer til af fylde mere på skolen i fremtiden Det vil være muligt at gå på skolen, hvis man har et erkendt misbrug og er indstillet på at arbejde med dette. Vi har et årelangt samarbejde med bl.a. anonyme alkoholikere, anonyme narkomaner, Galloskolen, Skejby Ungdomspension (kriminalforsorgen), Drivremmen m.fl., som vi tror, vi kan videreudvikle i betydelig grad indenfor rammerne af en produktionsskole. Gøglerskolen har ligeledes et årelangt samarbejde med Social- og Sundhedsskolen, Købmandsskolen m.fl., som vil indgå aktivt i vores vejledningsarbejde. Endvidere har vi et godt samarbejde med erhvervslivet, og vi vil gøre brug af vores kontakter til bl.a. Bilka, City-Foreningen m.fl. En målgruppe vil også være unge, der ikke passer ind i de traditionelle ungdomsuddannelser, er droppet ud af diverse forløb, men har ressourcerne, hvis de ellers bliver mødt på den rigtige måde. Den tunge ende af dem, der tidligere klarede sig igennem på den frie ungdomsuddannelse, og som - oplever vi - nu mangler tilbud. Formål Det er skolens formål, at give den enkelte lyst, mod og personligt overskud til at tage arbejde og uddannelse, at give den enkelte nye kompetencer og sikre, at alle grundlæggende færdigheder (læsning, skrivning, regning, edb) er på højest mulige niveau, 4

5 at styrke den enkeltes sociale kompetencer igennem: samvær med andre, gruppeprocesser, demokratiske processer, fysisk træning, leg og spil, at styrke den enkeltes forståelse for egen og andres kultur, at give den enkelte lyst til, at deltage aktivt i samfundets processer gennem kulturaktiviteter, debat, medieproduktion, events, at styrke den enkelte elevs selvværd og personlige styrke, herunder også fysisk selvværd og overskud til at grine af sig selv og verden omkring sig (humor), at styrke den enkeltes lyst til at anvende genbrugsmaterialer, se muligheder og ressourcer i affald frem for begrænsninger, styrke den enkeltes økologiske bevidsthed, at styrke kulturlivet i Århus og samarbejdet på kryds og tværs af institutioner og kulturer i byen, og at styrke samarbejdet mellem kultur og erhverv i Århus Amt. Optagelse på skolen Eleven kan blive anbefalet forløbet gennem skolevejleder, ungdomsvejleder, misbrugscenter, beskæftigelsesvejleder, sagsbehandler eller selv henvende sig til skolen. Eleven optages efter personlig samtale med en af skolens lærere eller med vejlederen. Ved denne samtale orienteres eleven grundigt om forløbets indhold og muligheder, og vi diskuterer elevens motivation og målsætning med opholdet. Vejleding og rådgivning Når eleven starter på skolen får denne tilknyttet en vejleder, der varetager vejledningen gennem hele forløbet. I løbet af den første uge laver den enkelte elev en forløbsplan for forløbet. Her lægger vi vægt på elevens stillingtagen til sin egen situation og deltagelse i at løse problemstillinger af personlig, faglig, arbejds- og uddannelsesmæssig karakter. 5

6 På det personlige område: Få overblik og styr på økonomi, bolig, ernæring, familieforhold eller personlige problemer. På det arbejds- eller uddannelsesmæssige område: Hvilke ressourcer har jeg - hvad skal jeg blive bedre til. Hvordan er min koncentration, stabilitet eller sociale indstilling. Ønsker, ideer og drømme om fremtidig praktik, arbejde eller uddannelse. Eleven får løbende samtaler med vejleder, hvor personlige problemstillinger, målsætning og fremtidsplaner vil blive diskuteret og evt. justeret. Vejledning og rådgivning indgår endvidere som en integreret del af den daglige undervisning. Vi lægger vægt på at opbygge et trygt og åbent miljø, hvor eleven føler sig godt tilpas og går i dialog med medkursister, lærer og vejleder. Hvornår er vejledningen en succes: Når eleven tør fortælle om sig selv og derved synliggøre sig selv. Når eleven flytter sig i forhold til egne styrker og svagheder. Når eleven flytter sig i forhold til uddannelse og arbejdsmuligheder. Når eleven udvikler sin ansvarsfølelse overfor sig selv og sin fremtid. Fremtidsplaner Den løbende vejledning går naturligt over i en fremtidsplanlægning, hvor eleven udarbejder en plan i tæt samarbejde med vejleder, praktiksteder, eventuel sagsbehandler og egnede uddannelsesinstitutioner. Hvornår bliver fremtidsplanlægningen en succes? Når eleven selv har lagt sin plan efter realistiske mål. Når eleven er positiv overfor de mål, han eller hun har sat sig. 6

7 Når elev og vejleder har afklaret elevens fremtidige placering på arbejdsmarkedet. Når eleven har fået arbejde eller er kommet ind på en kompetencegivende uddannelse. Her stiles især mod: erhvervsuddannelser, social og sundhedsuddannelser, gymnasium og HF. Når der foreligger en afklaring i forhold til eventuel særlig indsats i form af misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling, revalidering eller lignende. Der er mulighed for, at den enkelte elev kan henvende sig på skolen efter endt ophold og få råd og vejledning. Praktik Under opholdet på skolen prioriteres det højt, at alle elever kommer i praktik. Der er mulighed for praktikophold i op til 4 ugers varighed pr. halvår, og skolen vil hjælpe med at finde en praktikplads, der matcher den enkelte elevs evner og interesser. Formål: At eleven deltager i / oplever, hvordan dagligdagen forløber på en given arbejdsplads. At eleven kommer tættere på en afklaring af egne drømme og realistiske muligheder i forbindelse med et fremtidigt erhvervsvalg. At eleven kommer til at besidde et realistisk billede af egne evner i forhold til fremtidigt arbejde eller uddannelse. At eleven efter afsluttet praktikophold evaluerer og evt. revurderer sit erhvervs- og uddannelses ønske. Succeskriterier for praktik: At eleven møder til tiden og kommer hver dag. At eleven udtrykker glæde ved eller får udbytte af praktikken. At eleven føler, at arbejdsstedet er tilfreds med praktikforløbet. 7

8 At eleven bruger sin praktikerfaring som afsæt til at tage et realistisk og tilfredsstillende uddannelses- eller erhvervs valg. At eleven får udvidet sit netværk Skolens linier DANSELINIEN Beskrivelse af værkstedet Den daglige undervisning og pædagogiske vejledning varetages af to faste faglærere. Undervisningsforløbet er opbygget som en vekselvirkning mellem teori og praksis indenfor de forskellige fagområder. Der undervises i følgende fag; Streetdance, hiphop, break, musical dance, modern dance, world dance (latin, orientalsk, afrikansk), fysisk grundtræning, anatomi, førstehjælp, musikforståelse, improvisation, pædagogik, kommunikation og kropssprog, personlig udvikling (teambuilding, netværksdannelse og konfliktløsning) og PR. Dansk og matematik er integreret i den daglige undervisning. Der er prøver i anatomi, førstehjælp, musikforståelse, koreografi og pædagogisk planlægning af undervisningsforløb. Den daglige træning vægter at give eleverne faglige, pædagogiske og sociale redskaber i den videre afklaringsproces i forhold til egen udvikling og dannelse, uddannelse og job. Gennem den fysiske træning opnår eleverne en større kropsbevidsthed, koncentrations- og koordineringsevne, præcision, disciplin og udholdenhed. Det vægtes, at eleverne bliver bevidste om deres personlige kompetencer, og lærer at præsentere deres produkter og tage ansvar for både undervisningsprojekter og optræden. Meget arbejde foregår i små familieenheder, hvor eleverne lærer at tage ansvar for samarbejdet og at kommunikere, strukturere og lave logistik i forhold til de forskellige opgaver. PRODUKTION PÅ DANSELINIEN På danselinien er der løbende produktioner ud af huset både i forbindelse med diverse kulturarrangementer i Århus (festivaler, Musikhuset, Århus Festuge, Wilhelmsborg Festspil, Århus Teater, Danseværket, Gran danseteater m. fl.) samt jobs med underholdning/optræden i det private erhvervsliv og på uddannelsesinstitutionerne i byen. 8

9 Danseliniens elever er generelt meget efterspurgte som undervisere af børn og unge i SFO, ungdomsklubber, idrætsforeninger og lignende. KOMPETENCEUDVIKLING Eleven skal udfordres fagligt, personligt og socialt. Det vægtes i undervisningsforløbet, at eleverne gennemgår et kontinuerligt forløb i tre fortløbende faser som tilrettelægges med hensynstagen til elevernes individuelle behov. PRODUKTION - Tilegnelse af metodik, teori og faglige kompetencer til produktudvikling. PROCES - Personlig udvikling og dannelse til understøttelse af den individuelle afklaring REALISERING - Coaching og klargøring til elevens videre forløb i uddannelse eller job. SUCCESKRITERIER - At eleven oplever at blive taget seriøs gennem en engageret undervisning - At eleven opnår en øget bevidsthed om sine personlige kompetencer og egen formåen og kunnen; selvtillid, ansvarlighed, motivation, engagement, fleksibilitet, vilje, livsmod og glæde. - At eleven lære at møde til tiden og være ansvarlig for egen og gruppens arbejdsindsats. - At eleven får øget sin viden, sit engagement og sin sociale forståelse i forhold til samfund og kultur - At eleven gennem coaching og faglig vejledning bliver afklaret i forhold til uddannelse og job. MÅLBARHED AF SUCCESKRITERIER - Eleverne får løbende tilbudt prøver og evaluering af undervisningen og det pensum de har været igennem - Eleverne har løbende samtaler med faglærerne i forhold til deres personlige udvikling og trivsel på holdet Ambitionsniveauet sættes efter elevernes formåen, og eleverne evaluerer på egen og gruppens arbejdsindsats som målestok for kvaliteten af de shows og undervisningsprojekter som udbydes TRÆ- OG PEDELVÆRKSTED Beskrivelse af værkstedet 9

10 På værkstedet arbejdes med relevante håndværksopgaver. De fleste opgaver er enkeltstående arbejdsopgaver og kun i mindre omfang serieproduktion. Værkstedet vil løse håndværksmæssige opgaver i forbindelse med skolens vedligehold og forskellige pedel funktioner. Værkstedet giver eleverne mulighed for at arbejde med personlige opgaver indenfor træhåndværk. Derudover er trædrejning, ide-mageri, planlægning, tegning, regning og design en del af hverdagen. Der lægges vægt på sikkerhed, maskinforståelse, værktøjsforståelse og materialelære. Dansk og matematik indgår i undervisningen ved f.eks. materiale- og konstruktionsberegninger, kontakt til myndigheder, arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner, og sproghjælp til tosprogede. Sideløbende undervises der i; konflikthåndtering, kost, dataliste, arbejdsmarkedsforståelse og uddannelses afklaring. Værktøjer: Individuel såvel som gruppevejledning, logbøger, virksomhedsbesøg. Computer og internet er til rådighed til projekter, ideer og til fremtidsafklaring. Værkstedets produktion: - Der fremstilles inventar, rekvisitter, jonglerings og akrobatikredskaber, scenografi til Gøglerskolen. - Pedelarbejde: vedligeholdelse af bygninger og inventar, maling og gulvbehandling. Oprydning og havearbejde. - Produktion: Billedrammer, filtningsværktøj, musikinstrumenter, møbler, flightcases, guitarremme, skiltefremstiling. - Projekter: medhjælp til forskellige projekter og deltagelse i praktiske opgaver omkring forestillinger, festivaler, events, mm. Succeskriterier: Mål: - afdække praktiske ressourcer - skabe et produkt der fungerer og kan bruges af andre - møde hver dag og passe aftaler - få lagt en handlingsplan for fremtiden - at kunne arbejde selvstændigt - få større horisont, opleve glæden ved at skabe, finde livsglæden, få selvtillid - at møde og arbejde med forskellige mennesker fra forskellige kulturer - at opleve at de kan gøre noget for at forandre deres liv Metoder: 10

11 Individuel samt gruppevejledning Logbøger Undervisning Virksomhedsbesøg Værkstedsarbejde Brug af spor og maxidue Uddannelsesperspektiv: Eleverne får på dette værksted afklaret deres praktiske færdigheder. Dette bruges til vejledning af senere valg af job eller uddannelse, dette vil typisk være Teknisk skole, EGU, færdiggørelse af kl. For enkelte handler det om at komme videre med specialundervisning evt. på Linieskolen. Få elever ønsker at komme direkte videre i ufaglærte jobs når de er afklaret omkring praktiske færdigheder. Artistværksted Beskrivelse af værkstedet På artistværkstedet arbejder eleven med fysisk træning af forskellig karakter. Akrobatik, leg, boldspil, spring, jonglering, breakdance, stunt, og fremstilling af jonglerings rekvisitter. Formålet med træningen er, at eleven får en bedre kropsfornemmelse, grounding, får lyst til fysisk aktivitet, bedre balance, styrke og smidighed. Arbejdet foregår i mindre og større grupper, der opøver elevens samarbejdsevne og tillid. Arbejdet med akrobatik opøver elevens selvdisciplin og evne til at fokusere. Netop disse kvaliteter er vigtige, når eleven senere skal i gang med et arbejde eller en uddannelse. Værkstedets produktion På artistværkstedet vil der løbende blive lavet produktioner inden for genrene cirkus, cabaret, gadegøgl, dans, i form af arbejdsdemonstrationer, forestillinger, events og workshops, for andre institutioner med vores elever som undervisere. Disse produktioner vil dels foregå som kulturarrangementer på skolen, og dels som arrangementer i det Århusianske kulturliv i samarbejde med professionelle og semiprofessionelle kunstnere og kultur institutioner. Der ligger p.t. aftaler om samarbejder af denne art med Narren 2004, international gøgler og ny-cirkus festival, Musikhuset, Børnekultur Huset, Gran Dans. og AGF. Succeskriterier 11

12 Gennem det fysiske arbejde får eleven kontakt med og frigivet spændinger i kroppen. Vi erfarer, at gamle traumatiske oplevelser kan sidde oplagret i kroppen, for så at bryde frem, når man begynder at bevæge sig. Vi har en lang erfaring og gode resultater med at arbejde med elevens personlige problemstillinger gennem kropsarbejdet. Fokus er her jordforbindelse, vejrtrækning, balance og tillid. For at stå ved sig selv som person, må eleven turde tage jordforbindelse og trække vejret. Herigennem lærer eleven at rumme sig selv, hvilket er forudsætningen for at kunne rumme andre og tage ansvar for sig selv og sit liv. Vi vil i arbejdet skærpe elevens bevidsthed om, hvordan han/hun kommunikerer i kraft af kropssprog, hvilke signaler den pågældende udsender, og hvordan man kropsligt trækker egne grænser og viser, at man respekterer andres. Vi vil også arbejde med forskellige kulturbestemte kropssprog, grænser og barrierer og herigennem skærpe bevidstheden om disse. Eleverne får derudover en klar oplevelse af deres talent, af forskellen på amatøroptræden og professionel optræden. Uddannelsesperspektiv Eleverne får via deres oplevelser og erfaringer på artistværkstedet mulighed for afklaring af uddannelsesområder som PGU, social- og sundhedsuddannelse eller gymnasial uddannelser som evt. senere kan lede eleverne til optagelse på videregående uddannelser inden for optræden, kulturformidling og undervisning. Kontor linie Beskrivelse af værkstedet Kontoret er skolens krumtap. Her modtages folk. Her får gæster det første indtryk og bydes velkommen, og her besvares de mange telefonopkald dagen igennem. Eleverne lærer om hele det store administrationsapparat, om samarbejde og servicering af nye og gamle kunder samt hele skolens netværk. Eleverne får en stor grad af ansvar og oplever stedets takt og tone. De kommer til at arbejde med samtale- og salgsteknik, registreringer, regnskab, telefonpasning og opnår fortrolighed med computeren som arbejdsredskab. Piloterne vil få tildelt administrative udfordringer, som tager udgangspunkt i at opgradere deres faglige og personlige kompetencer. 12

13 Piloterne vil indgå i skolens booking-arbejde og herigennem lære at udarbejde kontrakter, arrangere kulturarrangementer og lave netværk. Piloterne vil lære at udarbejde pr-materiale, og de vil komme til at arbejde med layout og forskellige former for design. Liniens produktion Kontoreleverne vil levere serviceydelser og producere pr. materiale, til skolens brug og i begrænset omfang til andre institutioner og enkeltpersoner. Succeskriterier: At udvikle/udbygge kompetencer som service og samtale som vigtige arbejdsredskaber. Personlig udvikling også i mødet med mennesker. At påtage sig ansvar og færdiggøre inden deadline. At lære samarbejdets kunst på en travl arbejdsplads. At opnå færdigheder indenfor netværksarbejde. At få nogle realistiske fremtidsplaner eventuelt inden for service, eller kontor. Eleverne får en konkret oplevelse af, hvad en uddannelse inden for området vil kræve. Uddannelsesperspektiv Via arbejde på kontor, kan elverne blive afklaret i forhold til de merkantile erhvervsuddannelser, HTX, HHX, IT, de tekniske erhvervsuddannelser eller indenfor servicefagene. Musikalsk Værksted Beskrivelse af værkstedet Her tilbydes både fælles og individuel musikundervisning, sang og danseundervisning. Der skal arbejdes med krop og stemme, kor, bevægelse, dans, smidighed, teori (noder etc.), kultur, samfund, individuel instrumentalundervisning og samspil i orkester. Vi vil også bygge instrumenter og opfinde ny musik. Værkstedets produktion På det musikalske værksted produceres der musik, sange og danse til diverse indendørs og udendørs forestillinger. 13

14 Succeskriterier: At eleven opnår øget musikalsk bevidsthed og glæde herved. At eleven får forståelse for musikalsk kropslighed, mærker/oplever og forstår følgekompetencerne deraf. At eleverne bliver bevidste om stemmen og brugen heraf. (både sang og tale/samtale). At eleven opnår teoretisk overblik og faglig udvikling. At eleven oplever større velvære og selvtillid. At eleven får større musikalitet. At eleven får bedre matematisk forståelse. Eleverne får en konkret oplevelse af hvor langt talentet kan bære, her under en indsigt i, hvad en professionel orienteret uddannelse vil kræve og så skal der klinge fremtidsmusik. Uddannelsesperspektiv Der vil ske afklaring i forhold til at søge optagelse på HF, gymnasier, HTX, HHX og lign. som for nogles vedkommende kan føre frem til musikskoler og konservatorier. På musikværkstedet kan der derudover ske afklaring i forhold til de tekniske uddannelse da eleverne lærer at bygge instrumenter. CAFE LINIEN Beskrivelse af værkstedet Cafe liniens primære opgave er at lave mad til alle skolens elever og ansatte. Desuden skal det servicere ved møder, forestillinger eller andre arrangementer på skolen og i det Århusianske kulturliv. Eleverne skal deltage i alle led i forbindelse med produktion i et moderne køkken. Eleverne har en så stor indflydelse som mulig på dagligdagen i køkkenet. 14

15 De får på skift medansvar for de forskellige arbejdsopgaver, der måtte være på en sådan arbejdsplads. Det er opgaver som: planlægning, indkøb af råvarer, produktion, salg og rengøring. Hver dag starter med en fælles fordeling af dagens opgaver. Den teoretiske undervisning foregår i direkte forbindelse med den handling, der relaterer dertil, så der er så kort vej som mulig mellem teori og praksis. Eleven får herved større mulighed for at integrere den nye viden i egne handlinger, f.eks. i forhold til ernæringslære, hygiejne, råvarekendskab og håndtering. Der lægges også vægt på, at rutinearbejde veksler med det lidt mere udfordrende, dog med hensyntagen til den differentiering, der er nødvendig. Der arbejdes på at formidle en større viden til den enkelte elev om emner som: kost, ernæring, økologi, råvarekvalitet - hvor kommer råvaren fra og hvordan forarbejdes den hygiejne dvs. praktisk relateret viden og almen viden i forhold til køkkendrift. Via arbejdet i cafeen oplever eleven en meget kort afstand mellem handling og konsekvens resultatet. Eleven får en bred og godt funderet forståelse for arbejdsopgaverne i et køkken med middelstor produktion. Elven får derudover et alment dannende kendskab til råvarer, produktion og forarbejdning. Dansk og regning integreres i den daglige undervisning. Cafe liniens produktion Cafeen vil primært producere mad til skolens elever og personale, konferencer og kulturarrangementer på skolen, men også i forbindelse med diverse arrangementer ude i byen. Succeskriterier: At eleverne deltager og tager medansvar for fordelingen af dagens arbejde. At eleverne møder og arbejder stabilt At eleverne viser engagement. At eleverne holder fokus fra råvare til produkt, og er fastholdt af arbejdsprocessen At eleverne kommer med forslag og stiller krav. 15

16 At eleverne formår at integrere deres viden om råvarer og ernæring i deres forhold til mad - også udenfor skolens rammer. At eleverne får daglige små sejre som når maden serveres for et tilfreds publikum. At eleverne udvikler større selvtillid og arbejdsglæde gennem deres møde med det at producere og afsætte eget produkt. At eleverne rykker sig i forhold til en erhvervsrettet handlingsplan. At eleverne udfordres til at strække sig og udvide sin horisont Uddannelsesperspektiv Eleverne får via arbejdet i kantinen kendskab til arbejds- og uddannelsesmuligheder inden for faget. Eleverne får klargjort om evnerne svarer til kravene. De bliver afklaret i forhold at vælge uddannelse inden for køkken, hotel og levnedsmiddel, social og sundhedsuddannelse, EGU eller en uddannelse inden for det merkantile område med salg, logistik og indkøb. Scenografisk værksted: Beskrivelse af værkstedet På værkstedet arbejdes der med forskellige opgaver relateret til skolens sceniske aktiviteter. Der arbejdes med en bred vifte af materialer og teknikker, alle indenfor kreativ produktion. Materialerne kan være stof, skrot, maling, plastik, træ, jern, papir, læder osv. Der arbejdes også med lyd- og lyssætning ved forestillingsproduktion. Eleven lærer herved de teoretiske principper bag lyd- og lyssætning i direkte forbindelse med opsætning af sådanne. Der vil blive arbejdet såvel praktisk som teoretisk med ressourcehåndtering og økologi. Værkstedets produktion Der arbejdes primært med produktion af rekvisitter og kulisser. Der kan være tale om f.eks. sy-opgaver, omforandring af genbrugstøj, produktion af kostumer eller kulisser. 16

17 Der kan endvidere forekomme mindre selvstændige opgaver som at sy gardiner, puder eller tøj til eget brug, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte elev. I forbindelse med de praktiske arbejdsopgaver får eleverne materialekendskab, de får kendskab til farvelære, sy-teknikker, brug af symaskine, mønsterbrug og teknikker ved omforandring. Succeskriterier: At eleverne får en oplevelse af at kunne omsætte ide til produkt. At eleverne samarbejder og hjælper hinanden både i den teoretiske og den praktiske proces. At eleverne får en øget bevidsthed om egen adfærd både i forhold til de øvrige elever, til læreren og til øvrige aktører. At eleverne har en åben og positiv indstilling til den øgede selvstændige arbejdsmetode. At styrke den enkelte elevs selvtillid og evne til at samarbejde. At styrke den enkeltes evner til at skelne mellem hobbyarbejde og professionel kvalitet. At opnå kompetencer indenfor håndværk, design og kulturprocesser. At få bedre viden om økologi og ressourcehåndtering Uddannelsesperspektiv Via arbejdet på scenografisk værksted kan eleverne få afklaring af om deres uddannelsesvalg skal gå i retning af de tekniske erhvervsuddannelser inden for service, stil og design, lyd og lys. Teaterværksted Beskrivelse af værkstedet Gennem det faglige arbejde med roller får man mulighed for at spejle sig selv, og samtidig opdager man gennem arbejdet med skuespilteknikker, at man har mulighed for selv at vælge og tage ansvar for sin rolle. Derigennem kan man opnå frihed til at skabe flere nye roller end dem, man har brugt hidtil. Denne proces kan gennem 17

18 refleksion og samtale give nye erkendelser i forhold til den reelle virkelighed. Det gælder både på det personlige, psykologiske og sociale plan. Hvis man kan lære at give en rolle liv, kan man måske også blive bedre til at give sig selv liv, ligesom man gennem arbejdet med at stå på en scene kan blive bedre til at stå ved sig selv. Teaterværkstedet vil primært arbejde ud fra det folkelige teater, gøgl, ny-cirkus og lignende. Vi skal beskæftige os med forskellige træningsdiscipliner og arbejdsområder som for eksempel: Karakterarbejde, arbejde med roller, improvisation, kropssprog, stemmetræning, maskearbejde, klovn og komik, gadegøgl, sminke og kostymer, opsætning af teaterstykker. Og vi arbejder med forskellige teoretiske oplæg om for eksempel: Teatrets historie, Comedia del arte, Klovnens Historie, Gøglets Historie, Om masker, Psykologi, Filosofi. Produktion på teaterværkstedet Der vil løbende blive produceret forestillinger som opføres på skolen. Der produceres og leveres derudover forestillinger til byens kulturliv såsom Kulturnatten, Århus Festuge, Narrefestival samt diverse konferencer. Teaterværkstedet fungerer således som en arbejdsplads, hvor der skabes og sælges et produkt. Der er deadlines, hvor andre er afhængige af ens indsats. Samarbejde, teamwork, fleksibilitet og omstilling også på tværs af værkstederne er kodeordene i alle produktionerne. Succeskriterier: At eleven gennem undervisningen opnår øget selvbevidsthed. Større forståelse og tolerance i forhold til andre. Afklaret og udvikling i forhold til personlige, sociale og faglige kompetencer. At eleven via arbejdet på værkstedet kombineret med samtaler rykker sig i forhold til det personlige, det faglige og til fremtidsplaner. Uddannelsesperspektiv Kun de allerfærreste vil have både talent, disciplin og offervilje til en karriere inden for teaterfaget. Derfor vil megen vejledning gå på, hvordan man uden en egentlig professionel karriere kan drage store fordele af faget: dels som inspiration på livets 18

19 store scene, dels som redskab indenfor fag som pædagogmedhjælper, social og sundhed, sygepleje m.m. Det vil sige, at der vil foregå en afklaring af om valget af ungdomsuddannelse eksempelvis skal være inden for det pædagogiske område, social- og sundhedsuddannelserne eller en gymnasial uddannelse som eventuelt senere kan lede eleven til ovennævnte fagområder. Dansk/Regning/edb: Beskrivelse af værkstedet Skolen tilbyder dansk- og matematikundervisning til elever med behov og motivation. Der arbejdes bl.a. med: Tekst og skriveteori. Fortællingens anatomi (opbygning og arbejde med de forskellige dele). Historiefortælling. Hurtigskrivning med blyant (spontan skrivning efter oplæg). Grammatik, staveøvelser, læsning. Hjælpeværktøjer på pc (stavekontrol, ordbog m.v.), tifingersystemet (at flytte ordene ned i fingrene), redigering, opsætning og layout. Regning og matematik. Undervisning i matematik gennem musik. Edb. FVU, med mulighed for afsluttende eksamen Der vil også blive tilrettelagt undervisning specielt målrettet unge med læse- og stavevanskeligheder, hvor fokus flyttes fra stavning. I stedet tages der fat i teksten som fortælling og personen selv som historie. Succeskriterier: at udtrykke sig selv på skrift overvinde barrierer og finde sin nysgerrighed 19

20 at kunne fortælle en sammenhængende historie på skrift at bruge skriftsproget/matematikken som redskab til læring at beherske edb på rimeligt niveau at få styrket selvtillid Uddannelsesperspektiv Eleverne vil via dette tilbud på skolen få en generel forberedelse til valg af ungdomsuddannelse. Uddannelsesperspektiv generelt Fælles for alle værksteder er, at eleverne via deres arbejde på værkstederne gennemgår en personlighedsudvikling som forbereder dem til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. Det personlighedsudviklende element kan således være et springbræt til flere ungdomsuddannelser end de ovenfor nævnte. Studier og aktiviteter Skolen planlægger sideløbende med undervisningen aktiviteter for mindre grupper og/eller for hele skolen Der kan blive tale om at deltage som aktører i forskellige kulturarrangementer som for eksempel: Festivaler, Konferencer Århus Festuge, Aktiviteter i Det Blå Hus, Verdensbilleder Skroteksperimentarium, - og meget mere. Desuden kommer eleverne til at deltage i aktiviteter som for eksempel: Teaterudflugter, Temauger f.eks. friluftsliv Studieture til udlandet 20

21 Forestillinger, Optræden, Workshops, bl.a. i Musikhuset og AGF s børneklub, Foredrag, Idrætsaktiviter, Fællessang og dans m.m. Mål: at eleverne bliver nysgerrige i forhold til samfundet omkring dem, at eleverne får indblik i nye områder, at eleverne foretager kulturelle studier, at eleverne får en kulturel bevidsthed og selvforståelse, at eleverne bliver en del af byens kulturelle puls, at eleverne får kendskab til hele skolen gennem fællesaktiviteter at eleverne får kendskab til samarbejde på tværs. Succeskriterier: At eleven bliver i stand til at sætte grænser og flytte egne grænser. At eleven lærer at samarbejde med andre. At eleven får erfaring med alt det man kan, som man ikke havde troet, at man kunne. At eleven får større disciplin, fleksibilitet og evne til at fokusere. At eleven opnår bedre social forståelse. At eleven bliver i stand til at skabe nye netværk. At eleven får et engagement i lokalsamfundet. Skolens lærerprofil: 21

22 Som underviser på Gøglerskolen skal vi engagere os aktivt i hele skolens liv og tage et medansvar for hele skolens miljø og kultur, der er præget af liv, lyst, åbenhed, rummelighed, engagement, god energi, faglighed, samt en høj grad af fleksibilitet. En kultur som vi videregiver til vores elever. Vi skal møde eleverne fordomsfrit der, hvor de er, fokusere på deres resurser, motivere dem til at styrke deres personlige og faglige kompetencer og animere dem til at tage ansvar for sig selv, hinanden og læringsprocessen. Det er vores opgave at skabe den tryghed og tillid, der gør, at eleverne åbner sig, så vi kommer i dialog med hinanden. Vi skal med vor faglige og menneskelige indsigt og overskud råde og vejlede den enkelte elev indenfor personlige, sociale og faglig områder. Det er vores ansvar, at den enkelte elev føler sig set og hørt. Vi skal hele tiden finde nye og livgivende udfordringer, så eleverne oplever, at de vokser og dermed bliver yderligere motiveret. Vi skal i læringssituationen søge den rigtige balance mellem proces og produkt. Vi skal hele tiden bevare et overblik over de forskellige værksteders og elevers situation og være parate til at korrigere, hvis der er behov for det. Det betyder, at vi som lærere er forpligtet til at være i dialog med hinanden og har mulighed for at udnytte hinandens ressourcer. Vi er forpligtede til at udvikle os fagligt gennem kurser, samarbejde og fælles dialog. Ligesom vi hele tiden er nødt til at sætte os ind i den aktuelle ungdoms situation og kultur. Nøgleordet på Gøglerskolen er integration, og vi skal hele tiden være parate til at sætte processer i gang, der fremmer forståelsen for andres liv og situation. Vi skal inspirere til at udforske det, der umiddelbart virker os fremmed og dermed være med til at nedbryde angst og fordomme. Vi skal styrke oplevelsen af, at det er nødvendigt og inspirerende, at andre ikke er som en selv. Vi skal i høj grad arbejde med de sociale processer, men samtidig arbejde med en høj grad af faglighed. Det er vigtigt for os at tænde gnisten til at blive begejstret for noget fagligt, at blive opslugt af en faglighed, føle at man skaber noget og dermed får liv og værdi. Det vil sige værdighed. Vi skal være dygtige til at skabe netværk og til at formidle denne evne til vore elever 22

23 Vi skal have et godt blik for den enkelte elevs muligheder på arbejdsmarkedet Vi skal ha det sjovt med det, vi laver. Vi skal være engagerede i samfundet, ikke mindst socialt og i kulturlivet i Århus. Vi skal se muligheder frem for begrænsninger. Vi skal være engagerede i arbejdsmarkedets- og undervisningssystemets udvikling. Vi skal være åbne og arbejde med os selv Vi skal være nysgerrige Det er et stort plus at kunne lide jazz-musik, Picasso og årgangsrødvin Aftale om lån og leje af lokaler Gøglerskolen har aftale med Huset om brug af metalværksted, med Det Blå Hus om brug af teatersal, og fast aftale om leje af lokale hos Frit Oplysningsforbund. Indtægtsdækket virksomhed Et Urban projekt: Care Taker Carpe Diem Et Socialt Aktiverings Projekt i samarbejde med Århus Kommune 23

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole Idrætslinjen Gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Mulighed for at opleve

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 2011 har været et godt år for Gøglerskolen, selvom vi har oplevet en mindre elevtilbagegang i efteråret. Det er lykkedes at få samlet det meste af Gøglerskolens aktiviteter på 3 adresser.

Læs mere

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER SGK NOGET FOR DIG? Scenisk GrundKursus (SGK) er et 3-årig scenisk uddannelsesforløb, hvor du udvikler dit talent for drama, skuespil og formidling i samspil

Læs mere

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE DRØMMER DU OM AT BLIVE SKUESPILLER? Vil du dele din gymnasietid med andre, der brænder for det samme som dig? Vil du udvikle dine talenter

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Håndværk, kunst og design

Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag BRUUNBIZ idérig kommunikation 2016 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag sosusilkeborg.dk Billedunivers i Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er skabt af fotograf Lisbeth Barfoed Skolens pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse

Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Undervisningen i håndarbejde og sløjd er tilrettelagt således at året deles i to, hvor det første halve

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

WASP. i overskrifter

WASP. i overskrifter WASP i overskrifter WASP Work And School Project Hvad er WASP? WASP er til unge fra 7.-9. årg., der af en eller anden årsag har mistet motivationen for den daglige skolegang eller har svært ved at se meningen

Læs mere

UDSKOLINGSSPORET SPÆNDENDE VALGFAGSORDNING PÅ LANGMARKSKOLEN LANGMARKSKOLEN

UDSKOLINGSSPORET SPÆNDENDE VALGFAGSORDNING PÅ LANGMARKSKOLEN LANGMARKSKOLEN UDSKOLINGSSPORET SPÆNDENDE VALGFAGSORDNING PÅ LANGMARKSKOLEN LANGMARKSKOLEN UDSKOLINGSSPORET SPÆNDENDE VALGFAGSORDNING PÅ LANGMARKSKOLEN For at skabe et endnu bedre tilbud til vores udskolingselever har

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Metal Præsentation af værkstedet På værkstedet Jern & Metal beskæftiger vi os med grundlæggende opgaver inden for smedeområdet, konstruktion og reparation. Værkstedet producerer

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET DE 7 K ER: Læringsdimensioner i, OG PÅ MELLEMTRINET En uge sammen med en professionel danser fra teatret Aaben Dans, hvor fokus er på at skabe og medskabe og finde glæde i den man er. Danseforløbet trækker

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet!

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet! Musik I musikhjemmegruppen handler det om sammenspil, glæde og nysgerrighed og en lyst til at lege med musik på mange forskellige måder. Vi skal finde musikalske elementer og strukturer og vi skal udforske

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere