Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelsen i musik (BMus)"

Transkript

1 STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

2 Indhold 1 Indledning Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver Hovedområde Sangskrivning Workshops Hørelære Valgfag Stævneuger Pædagogik Coaching Observationspraktik Formidling Teoretisk pædagogik Højskolepraktik Praktik Almene fag Musikkundskab Musikteknologi Musikhistorie Entreprenørskab Bachelorprojekt Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

3 1 Indledning Bacheloruddannelsen i sangskrivning på (DJM, Aarhus) er en 3 årig uddannelse, hvor den studerende erhverver sig viden, færdigheder og kompetencer til at begå sig som sangskriver og underviser. Med udgangspunkt i den studerendes kompositoriske virke indføres den studerende i en bred vifte af fag og projekter, der danner afsæt for egne valg i forhold til et videre studie og en fremtidig karriere. Uddannelsen er bygget op, så der konstant er fokus på den studerendes kompositoriske og tekniske færdigheder fra starten af studiet, mens man senere desuden beskæftiger sig med formidling af musik - praktisk og teoretisk. Bachelor i Sangskrivning afsluttes med bachelorprojektet, der vælges og defineres af den studerende ud fra egne interesser og behov og fungerer som den studerendes specialisering. Fagene i uddannelsen er delt op i områderne: Hovedområde: fag, hvor den studerende er udøvende og fag der understøtter dette aspekt. Pædagogik: Fag, hvor den studerende formidler og underviser samt fag der understøtter dette. Almene fag: Grundlæggende støttefag, som alle bachelorstuderende undervises i. Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor den studerende får erfaring som iværksætter, leder af dynamiske processer og redskaber til karrierehåndtering. Bachelorprojekt: Foruden selve projektet vejledning og fag der forbereder den studerende på projektarbejdet. Elementerne i uddannelsen er normeret med ECTS-point ud fra en vurdering af arbejdsmængden i forbindelse med fagene. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

4 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver BMus Sangskrivning 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem i alt Hovedområde 108 Sangskrivning Workshops Hørelære Valgfag Stævneuger Pædagogik 30 Coaching Formidling Teoretisk pædagogik 1,5 1,5 3 Observationspraktik 3 1 Højskolepraktik 2,5 2,5 Praktik 1,5 6 7,5 Almene fag 15 Musikkundskab Musikteknologi Musikhistorie Entreprenørskab Bachelorprojekt i alt Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

5 2.1 Hovedområde Sangskrivning Læringsmål: At den studerende ved afslutning af sangskrivning: Besidder grundlæggende viden om musikalsk og teknisk praksis, repertoire, metoder og teori. Er bekendt med hovedområdets konventioner med henblik på at agere professionelt. Kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til egen kunstnerisk praksis. Har tilegnet sig og kan anvende tekniske og musikalske færdigheder og udtryksformer inden for sangskrivning. Kan foretage kunstneriske valg og vurderinger. Kan formidle musikalske og kunstneriske udtryk på en relevant måde for en given målgruppe. Kan erkende og håndtere kunstneriske udfordringer på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Kan selvstændigt indgå i forskellige musikalske sammenhænge. Kan identificere egne læringsbehov og kreative udviklingspotentialer inden for hovedområdet samt prioritere tid og strukturere arbejdsindsats fx i relation til egen øvning og fælles prøver. Indhold Faget tager udgangspunkt i den studerendes egne ideer i et studiemiljø der understøtter eksperimentet, undersøgelsen og den åbne arbejdsproces. Undervisningen omfatter udvikling af den studerendes musikalske og tekstlige univers, tekniske færdigheder samt formidlingsfærdigheder gennem arbejdet med sangskrivning inden for et alsidigt rytmisk repertoire. I undervisningen arbejdes der med kunstnerisk idé, udvikling af den studerendes kompositoriske talent, historiefortælling, sproglig identitet, analyse af tekster, tekstskrivning på dansk og engelsk, co-writing, arrangement og instrumentering, produktion og sound samt projektarbejde. En del af undervisningen former sig som forberedelse og evaluering af den studerendes sangskrivning på koncertcaféer og workshops Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning og individuel undervisning. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

6 Tidsmæssig placering Semester. Omfang 70 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Efter 2. semester: 1. årsbedømmelse Eksamensindhold: Indlevering af sange komponeret i løbet af 1. og 2. semester samt kort skriftlig præsentation af sangene. Samtale om de indleverede sange. Hvor mange sange og hvilket format aftales med underviseren. Eksamensform: Mundtlig prøve. Varighed af den mundtlige prøve: 30 minutter. De komponerede sange indleveres senest d. 1. maj. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen skal afspejle, hvorvidt uddannelsens samlede læringsmål for faget forventes at kunne opfyldes i løbet af de tre studieår. Efter 6. semester: Eksamen Eksamensindhold: Indlevering af et repræsentativt udvalg af sange udarbejdet i løbet af semester samt kort skriftlig præsentation af sangene. Hvor mange sange og hvilket format aftales med underviseren. Hvis et eller flere af værkerne er skrevet sammen med andre (co-writing) skal den studerende gøre rede for sin del af værket. Kunstnerisk gennemgang af mindst et af de indleverede værker efter eget valg. Gennemgangen foregår mundtligt. Samtale om de indleverede sange. Eksamensform: Mundtlig prøve. Varighed af den mundtlige prøve: 45 minutter. De komponerede værker indleveres senest d. 1. maj. Censur og bedømmelse: Ekstern censur. Karakter og en kort skriftlig udtalelse. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad læringsmålene er opfyldt. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

7 2.1.2 Workshops Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til egen kunstnerisk praksis. Kan formidle musikalske og kunstneriske udtryk på en relevant måde for en given målgruppe Kan erkende og håndtere kunstneriske udfordringer på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Indhold På en workshop præsenterer og diskuterer studerende, lærere og evt. inviterede gæster relevante emner såvel som egne ideer og projekter. Workshoppen kan også anvendes til oplæg eller debat om emner som de studerende i dialog med lærerne finder relevante for uddannelsen. Lærerne rådfører sig med de studerende angående fremtidige emner og gæster. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning i seminarform. Tidsmæssig placering Semester. Omfang 12 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

8 2.1.3 Hørelære Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Besidder grundlæggende viden om brug af hørelære inden for den rytmiske musik. Besidder hørelærefærdigheder, der understøtter et professionelt virke, såvel udøvende og skabende som pædagogisk. Kan arbejde kreativt, undersøgende og analyserende i en musikalsk kontekst. Kan identificere egne læringsbehov og kreative udviklingspotentialer samt prioritere tid og strukturere arbejdsindsats i forhold til disse. Indhold Undervisningen kan indeholde: Musikalsk udtryk (eksempelvis dynamik, frasering og parafrasering), melodisk og rytmisk imitation, trinfornemmelse, intervaller/intervalstrukturer, akkorder, skalaer, bladsang, rytmelæsning, improvisation, komposition, gehørsindstudering, auditiv og visuel analyse, transskriptioner og diktater. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen afvikles på niveaudelte hold. Niveaudeling foretages på baggrund af optagelsesprøven. På 2. og 3. semester afleveres i alt seks skriftlige transskriptionsopgaver, som rettes og godkendes af underviseren. Tidsmæssig placering semester. Omfang 11 ECTS. Evaluering og eksamensbestemmelser Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

9 2.1.4 Valgfag Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget Kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til egen kunstnerisk praksis. Kan erkende og håndtere kunstneriske udfordringer på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Kan identificere egne læringsbehov og kreative udviklingspotentialer inden for hovedområdet samt prioritere tid og strukturere arbejdsindsats fx i relation til egen øvning og fælles prøver. Kan foretage kunstneriske valg og vurderinger. Indhold Valgfaget giver den studerende mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt fagområde eller emne med henblik på at styrke og supplere den kunstneriske profil. Faget kan eksempelvis bruges til faglig dygtiggørelse på guitar, sang eller klaver. Valg af fagområde aftales med studieleder. Undervisnings- og arbejdsformer Solo-eller holdundervisning Tidsmæssig placering 1. til 6. semester. Omfang 12 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Efter hvert semester: Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

10 2.1.5 Stævneuger Læringsmål At den studerende ved afslutning af Stævneugerne: Har udviklet sine sangskrivningsfærdigheder i tre sammenhængende forløb og/eller har udviklet andre færdigheder, eksempelvis sammenspilsfærdigheder. Besidder viden om relevante metoder til at tilegne sig nyt stof. Besidder musikalske og tekniske færdigheder på et professionelt niveau. Evner at foretage relevante kunstneriske valg og vurderinger. Kan indgå selvstændigt og konstruktivt i forskellige musikalske sammenhænge. Kan identificere egne læringsbehov og kreative udviklingspotentialer samt prioritere tid og strukturere arbejdsindsats i forhold til disse. Indhold Undervisningen kan omfatte komposition, sangskrivning, arrangement, jam session, musikalske kommunikative færdigheder, improvisation, akkompagnement, frasering, fortolkning og gehørs- og nodeindstudering. Stævneugen tilrettelægges således, at den studerende får mulighed for at arbejde inden for et eller to afgrænsede/specialiserede områder. Stævneugen afsluttes med en koncert. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Tidsmæssig placering 2., 4. og 6. semester. Omfang 3 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Efter hvert semester: Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

11 2.2 Pædagogik Coaching Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget Coaching: Er bekendt med etik og ansvar i relation til rollen som kunstner, underviser og formidler. Kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til udviklingsforløb. Kan udarbejde progressive forløb for udvikling. Kan formidle verbalt og musikalsk over for elever og andre ikke-specialister. Kan erkende og håndtere kunstneriske og formidlingsmæssige udfordringer på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Kan selvstændigt indgå i og lede samarbejde med elever og andre ikkespecialister samt evt. fagfæller. Kan identificere egne læringsbehov og kreative udviklingspotentialer inden for sangskrivning samt prioritere tid og strukturere arbejdsindsats. Indhold Faget tager udgangspunkt i at den studerende gennem undervisningsforløbet udvikler sine personlige, kunstneriske og formidlingsmæssige kompetencer og opbygger de ressourcer, der skal til for at virkeliggøre dem i en professionel sammenhæng gennem arbejde med: Udvikling af den studerendes bevidsthed om egne ressourcer og kreative potentiale som studerende og sangskriver. Udvikling af den studerendes bevidsthed om kreative udviklingsprocesser, som involverer andre. Udvikling af den studerendes evne til at realisere sit og andres kreative potentiale Udvikling af den studerendes evne til at evaluere resultaterne af ovenstående. Undervisnings og arbejdsformer Solo- og holdundervisning Tidsmæssig placering 1., 3., 4. og 5. semester Omfang 8 ECTS Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

12 Evaluering og eksamensbestemmelser Efter hvert semester: Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

13 2.2.2 Observationspraktik Læringsmål At den studerende ved afslutning af observationspraktik: Besidder grundlæggende viden om relevante musikpædagogiske metoder. Besidder grundlæggende viden om det musikpædagogiske arbejdsmarked. Er bekendt med etik og ansvar i relation til rollen som underviser/formidler. Kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til diverse undervisnings- og formidlingssituationer. Indhold Faget indeholder forberedelse, afvikling og efterbehandling af observationspraktik. Orientering om det brede musikpædagogiske arbejdsmarked og relevante musikpædagogiske traditioner og kulturer. Oplæg om rapportskrivning. Praktikstederne skal dels afspejle musiklivets bredde og dels omfatte et udsnit af relevante arbejdssteder for de enkelte studieretninger. Der gives konferencetimer. Disse konferencetimer skal anvendes sammen med praktikstedernes undervisere. Den studerende udarbejder individuelt en kortfattet observationspraktikrapport, der afleveres senest 14 dage efter praktikken. Rapportens omfang: 3 sider. Rapporten danner grundlag for efterbehandling af praktikken. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning forega r pa hold. Observationspraktikken tilrettelægges af en praktikkoordinator i samra d med fagets undervisere. Tidsmæssig placering 2. semester. Selve observationspraktikken afvikles over 1 uge. Omfang 3 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Efter 2. semester: Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsma lene vurderes opfyldt pa et niveau, der som minimum svarer til besta et, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

14 2.2.3 Formidling Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Besidder grundlæggende viden om relevante pædagogiske begreber og metoder. Er bekendt med etik og ansvar i relation til rollen som underviser/formidler. Kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til undervisnings- og formidlingssituationer. Besidder grundlæggende undervisnings- og formidlingsfærdigheder i sangskrivning. Kan udarbejde progressive, pædagogiske forløb. Kan formidle verbalt og musikalsk over for elever og andre ikke-specialister. Kan erkende og håndtere pædagogiske udfordringer på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Kan indgå i og lede samarbejde med elever og andre ikke-specialister samt evt. fagfæller. Kan identificere egne læringsbehov og kreative udviklingspotentialer inden for det pædagogiske område samt prioritere tid og strukturere arbejdsindsats mht. tilrettelæggelse af undervisningsforløb. Indhold Udvikling af den studerendes evne til at formidle og undervise i sangskrivning i forskellige sammenhænge. Udvikling af den studerendes overordnede faglige forståelse og formidlingsevne. Udvikling af den studerendes egen kreativitet og vejledning i at fremme andres. Udvikling af den studerendes ledelseskompetencer gennem planlægning og gennemførelse af pædagogiske og/eller kunstneriske arbejdsprocesser. Formidling af musik gennem oplæg og praktiske øvelser. Undervisningen foregår gennem både praktiske øvelser, teoretiske fremlæggelser og diskussioner med inddragelse af relevant litteratur. Faget knyttes til praktikforløbene. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering 3., 4. og 5. Semester. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

15 Omfang 6 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

16 2.2.4 Teoretisk pædagogik Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Besidder grundlæggende viden om relevante pædagogiske, didaktiske og psykologiske teorier, begreber og metoder. Er bekendt med etik og ansvar i relation til rollen som underviser/formidler. Kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til diverse undervisningsog formidlingssituationer. Har tilegnet sig kommunikative redskaber med henblik på formidling Kan erkende og håndtere pædagogiske udfordringer på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Kan identificere egne læringsbehov og kreative udviklingspotentialer inden for det pædagogiske område Kan prioritere tid og strukturere arbejdsindsats mht. tilrettelæggelse af undervisningsforløb. Indhold Gennemgang og diskussion af udvalgte pædagogiske teorier og disses menneske-, samfunds- og læringssyn. Diskussion af musikpædagogiske tilgange og traditioner. Gennemgang og diskussion af forskellige lærer- og elevroller. Gennemgang og diskussion af dannelses- og læringsteorier. Gennemgang og diskussion af kommunikation, organisation og ledelsesformer. Gennemgang af teoretiske forudsætninger for at kunne planlægge, gennemføre og evaluere musikundervisning, herunder målformulering, implementering og fastholdelse, forløbsopbyggelse, forberedelse af den enkelte time, selvevaluering og kollegial evaluering (supervision). En del af undervisningen tager udgangspunkt i cases og problemstillinger fra de samtidige praktikker. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering Semester. Omfang 3 ECTS Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

17 Evaluering og eksamensbestemmelser Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

18 2.2.5 Højskolepraktik Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningspraktikken: Er bekendt med etik og ansvar i relation til rollen som underviser/formidler. Kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til undervisningspraktikken. Besidder grundlæggende undervisningsfærdigheder. Kan udarbejde progressive, pædagogiske forløb. Kan formidle verbalt og musikalsk over for elever og andre ikke-specialister. Kan erkende og håndtere pædagogiske udfordringer på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Kan identificere egne læringsbehov og kreative udviklingspotentialer inden for det pædagogiske område samt prioritere tid og strukturere arbejdsindsats mht. tilrettelæggelse af undervisningsforløb Indhold Praktikken foregår på højskole eller lignende praktiksted i internatform. I en periode på 2 ugers varighed varetager den studerende undervisningen i sangskrivning. De studerende tilrettelægger sammen med underviseren og læreren i Formidling forløbet af højskolepraktikken, rapportskrivningen (pædagogisk rapport) samt evaluering. Praktikken forberedes og evalueres i undervisningen i Formidling og i Teoretisk pædagogik. Desuden vejledes de studerende af en lærer på det pågældende praktiksted. Dette afsluttes med en grundig evaluering. Pædagogisk rapport Rapporten skal indeholde: Målsætning Hold- og elevbeskrivelser Beskrivelse af en eller flere udvalgte lektioner Refleksion over læringsudbytte for elever og studerende Individuelle kommentarer med refleksioner over den enkelte studerendes læringsudbytte samt evaluering af forløbet Liste over gennemgået materiale Eksempler på undervisningsmateriale CD med eksempler på elevarbejder fra forløbet kan evt. indgå Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

19 Omfang af den skriftlige rapport 5-8 sider excl. bilag. Tidsmæssig placering 4. Semester. Omfang 2,5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Efter 4. semester: Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsma lene vurderes opfyldt pa et niveau, der som minimum svarer til besta et, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

20 2.2.6 Praktik Læringsmål At den studerende ved afslutning af praktikken: Er bekendt med etik og ansvar i relation til rollen som underviser/formidler. Kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til praktikken. Besidder grundlæggende undervisningsfærdigheder. Kan udarbejde progressive, pædagogiske forløb. Kan formidle verbalt og musikalsk over for elever og andre ikke-specialister. Kan erkende og håndtere pædagogiske udfordringer på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Kan identificere egne læringsbehov og kreative udviklingspotentialer inden for det pædagogiske område samt prioritere tid og strukturere arbejdsindsats mht. tilrettelæggelse af undervisningsforløb Indhold 3. semester A. Den studerende arbejder som sangskriver på skole, højskole, gymnasium, teater, musical eller lignende. Den studerende udarbejder i samarbejde med de eksterne aktører sange til brug for undervisningen/forestillingen etc. Der lægges vægt på det formidlingsmæssige aspekt i samarbejdet. For tilvejebringelse af praktiksteder står den studerende i samarbejde med underviseren i Formidling Eller: B. Den studerende arbejder med en soloelev i sangskrivning. I forløbet gennemgås undervisningsmetodik og pædagogik med henblik på udarbejdelse af et relevant og progressivt ordnet undervisningsrepertoire til brug i praktikforløbet. For tilvejebringelse af praktikelev står den studerende i samarbejde med underviseren i Formidling Praktikken perspektiveres i fagene coaching, formidling og i teoretisk pædagogik. 5. semester Den studerende gennemfører et eksamenspraktikforløb i sangskrivning med en soloelev eller et hold på minimum 10 lektioner af minimum 50 minutters varighed. I forløbet gennemgås undervisningsmetodik og pædagogik med henblik på udarbejdelse af et relevant og progressivt ordnet undervisningsrepertoire til brug i praktikforløbet. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

21 For tilvejebringelse af praktikelev(er) står den studerende i samarbejde med underviseren i Formidling Praktikken perspektiveres i fagene coaching, formidling og i teoretisk pædagogik. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår som individuel vejledning. Tidsmæssig placering 3. og 5. semester. Omfang 7,5 ECTS. Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensindhold: Efter 5. Semester: Eksamen Undervisningsdemonstration i en lektion med en varighed på 45 minutter Samtale. Efter undervisningsdemonstrationen kommenterer eksaminanden praktikforløbet og lektionens forløb og besvarer spørgsmål fra censorerne Skriftlig rapport. Rapporten (5-8 sider excl. bilag) skal indeholde: o Indledning, herunder generelle betragtninger om faget ud fra personlige erfaringer o Beskrivelse af det gennemgåede praktikforløb o Elevbeskrivelser o Beskrivelse af målsætning o Beskrivelse af en eller flere udvalgte lektioner o Evaluering af forløbet o Som bilag: Liste over gennemgået stof og eksempler på materiale. Rapporten afleveres på et af studiekontoret udmeldt tidspunkt, dog senest 14 dage før eksamen. Eksamensform: Praktisk prøve og skriftlig rapport. Varighed af den praktiske prøve inkl. samtale: 60 minutter. Censur og bedømmelse: Intern censur. Én samlet karakter. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad læringsmålene for faget er opfyldt. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

22 2.3 Almene fag Musikkundskab Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget Musikkundskab: Kan forstå og reflektere over almene musikteoretiske termer og begreber, som anvendes herhjemme og i udlandet Kan anvende diverse kritiske og analytiske tilgange til musik og musikalsk praksis Kan opsøge og indsamle relevante informationer Kan formidle skriftligt og mundtligt over for fagfæller og ikke-specialister Kan erkende og håndtere musikteoretiske udfordringer på undersøgende og analyserende vis Kan med basis i musikteoretisk viden indgå i musikalsk interaktion og tværfagligt samarbejde Kan identificere egne læringsbehov inden for musiklære og teknologi Indhold I undervisningen arbejdes der med at udvikle den studerendes musikalske sprog og styrke den studerendes forståelse for harmonier og melodik, gennemgang af becifringssystemet og notation af akkorder og noder, herunder kendskab til notationssoftware, funktionsanalyse, intervaller og skalaer Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold og så vidt muligt i kursusform. Undervisningen er centreret omkring aflevering af 6-7 skriftlige opgaver pr. semester, som rettes og godkendes af underviseren. Tidsmæssig placering semester. Omfang 8 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensindhold: Efter 4. semester: Eksamen Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

23 Skriftlig prøve. 4-6 mindre opgaver, som tester eksaminandens færdigheder på grundlæggende niveau inden for et udvalg af følgende stofområder: o Harmonisk analyse o Akkordskalaer o Becifring o Harmonisering/reharmonisering o Generelle stemmeførings- og akkordlægningsprincipper o Improvisationsteori o Notation Eksamensform: Skriftlig prøve under klausur. Der gives 4 timer til besvarelsen i et lokale med klaver til rådighed. Censur og bedømmelse: Intern censur. Karakter. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad læringsmålene er opfyldt. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

24 2.3.2 Musikteknologi Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget Musikteknologi: Besidder grundlæggende færdigheder inden for relevante musikprogrammer. Har kendskab til relevante musikprogrammer og deres funktion. Kan anvende diverse kritiske og analytiske tilgange til musik og musikalsk praksis Kan opsøge og indsamle relevante informationer Kan identificere egne læringsbehov inden for musikteknologi Kan identificere og anvende relevant musikteknologi som et redskab for egen kunstnerisk og pædagogisk virksomhed Besidder et teoretisk kendskab til - og praktisk erfaring med - lydteknik og moderne musikproduktion både i kompositionsfasen, i studiet og i livesammenhænge Har indsigt i musikteknologiens skabende og udøvende muligheder som et redskab for egen kunstnerisk og pædagogisk virksomhed Indhold I faget Musikteknologi arbejdes der med: Grundlæggende, håndværksmæssige teknikker indenfor musikproduktion: Indspilning, redigering, mix og mastering. Musikteknologien som kreativt værktøj i kompositionsfasen. Lyddesign. Teknologien som kreativ medvirkende i performance- og livesammenhænge. Livelyd. Teknologien som redskab for udarbejdelse af undervisningsmateriale. I undervisningen gennemgås eksempelvis relevant software og hardware, analoge og digitale signalveje, behandling og processering (effekter), mikrofonteknik, lyd- og medieformater. Undervisning og arbejdsformer Holdundervisning Tidsmæssig placering Semester Omfang 4 ECTS Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

25 Evaluering og eksamensbestemmelser Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

26 2.3.3 Musikhistorie Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Besidder grundlæggende viden om væsentlige stilarter i den rytmiske musiks historie. Kan forstå og reflektere over almene musikhistoriske termer og begreber, som anvendes herhjemme og i udlandet. Kan anvende diverse kritiske og analytiske tilgange til musik og musikalsk praksis Kan opsøge og indsamle relevante informationer. Kan formidle skriftligt og mundtligt over for fagfæller og ikke-specialister. Kan erkende og håndtere musikhistoriske udfordringer på undersøgende og analyserende vis. Kan med basis i musikhistorisk viden indgå i musikalsk interaktion og tværfagligt samarbejde. Kan identificere egne læringsbehov inden for musikhistorie. Indhold Ud fra et kulturhistorisk, samfundsmæssigt og sociologisk perspektiv behandles væsentlige perioder og stilfænomener i den rytmiske musiks historie. Eksempler fra andre musikkulturer og stilarter samt andre kulturelle udtryk bliver inddraget til belysning af forskellige musikalske udviklingstendenser. Der lægges vægt på: auditiv analyse ud fra en historisk vinkel, stilkendskab, overblik over nutidige stilarters rødder, forskelle og indbyrdes relationer og forskellige musikalske parametre. Undervisningen tager form af foredrag og diskussion med inddragelse af musikeksempler (plader, cd er, video), nedskrevne og mundtlige kilder samt i begrænset omfang noder. Ud over længere kronologisk sammenhængende forløb bliver der gennemgået emner af mere tematisk karakter. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Tidsmæssig placering semester. Omfang 3 ECTS Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

27 Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensindhold: Efter 5. semester: Eksamen Der kan vælges mellem flg. 2 muligheder: A. Mundtlig fremlæggelse på baggrund af synopsis o Den studerende opstiller en fagligt relevant problemstilling, der på forhånd er godkendt af underviseren. Synopsis, der har et omfang på 4-6 sider, danner grundlag for en mundtlig fremlæggelse af emnet, varighed: ca. 30 min. Synopsis og mundtligt oplæg danner til sammen grundlag for en samtale. Samlet varighed for fremlæggelse og samtale: 40 minutter B. Samtale på baggrund af skriftlig opgave o Den studerende beskriver et musikhistorisk emne, der på forhånd er godkendt af underviseren. Opgavens omfang er sider. Opgaven danner grundlag for en samtale. Varighed: 25 minutter. Eksamensform: Synopsis og mundtlig eksamen eller skriftlig opgave og mundtlig eksamen. Varighed hhv. 50 minutter eller 45 minutter. Synopsis eller opgave afleveres senest den 8. januar. Censur og bedømmelse: Intern censur. Karakter. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad læringsmålene er opfyldt. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

28 2.4 Entreprenørskab Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet: Besidder grundlæggende viden om musikbranchen og kulturlivet i en moderne, globaliseret verden Kan forstå og reflektere over almen praksis og relationer mellem musikbranchen og kulturlivets aktører Kan programlægge og kommunikere med henblik på beskæftigelse inden for musiklivet Kan vurdere udfordringer og problemstillinger i relation til egen karriere Kan formidle egne kunstneriske og pædagogiske valg til fagfæller, publikum og medieaktører Kan arbejde kreativt, undersøgende og analyserende i relation til musikbranchen og kulturlivet i en globaliseret verden Kan forholde sig selvstændigt i forskellige professionelle sammenhænge og indgå i relevant tværfagligt samarbejde Indhold Undervisningen på de enkelte semestre omfatter bl.a: 2. semester: Det personlige lederskab - Kompetenceafklaring - Selvledelse - Læringsportfolio - Studieteknik - CV - Interviewformer 3. semester: Omverden og kommunikation - Netværk - Intern kommunikation f. eks: dialogisk kommunikation - Ekstern kommunikation f. eks: pressemeddelelser, sociale medier og elevatortale -Planlægning og afvikling af praktikforløb - Introduktion til internationale aktiviteter 4. semester: Projektstyring og samarbejde - Idéudvikling - Projektstyring - Procesfacilitering - Fundraising - Planlægning og afvikling af samarbejdsprojekt på holdet - Målgrupper og booking 5. semester: Projekt - Projektledelse Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

29 - Karriereplanlægning - Kommunikation - Planlægning og afvikling af eksamensprojekt Obligatoriske opgaver For at bestå hvert semester er det en forudsætning at den studerende afleverer en online læringsportfolio indeholdende det arbejde/de opgaver, der er foregået i løbet af semestret. Underviseren meddeler ved undervisningsforløbets start, hvilken onlineplatform der skal anvendes. Det er en forudsætning for at bestå semesteret at opgaverne afleveres og godkendes af underviseren. Alle opgaver skal relatere teori og/eller metode til praksis. I løbet af BA-forløbet skal mindst ét af projekterne have international eller interkulturel karakter. 2. semester: Udarbejdelse af cv. Refleksionsopgave over det personlige lederskab. 3. semester: Gennemførelse af praktik. Praktikrapport (hvor den studerende bl.a. reflekterer over betydningen af netværksdannelse). 4. semester: Samarbejdsprojekt. Opgave i projektstyring. 5.semester: Gennemført projekt m. efterfølgende eksamensopgave. Omfanget af de skriftlige opgaver på semester: 2-4 sider. Omfang 12 ECTS Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold og seminarer. Tidsmæssig placering semester Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i eksamensopgaven. Varighed: 20 minutter. Eksamensopgavens omfang: 5-7 sider eller tilsvarende videomateriale/tilgængeligt portfolio-indhold. Eksamensopgaven afleveres i en online læringsportfolio. Eksamensopgaven skal minimum indeholde 2-3 temaer fra fagets kerneområder med tilhørende litteratur (teori og/eller metode). Ved den mundtlige eksamen skal den studerende relatere teori til egen praksis og på baggrund af dette reflektere over egen faglige og personlige udvikling. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

30 Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: Karakter. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

31 2.5 Bachelorprojekt Læringsmål At den studerende ved afslutning af Bachelorprojekt: Besidder grundlæggende viden om praksis, metoder og teori inden for det valgte projektområde. Kan reflektere over egen praksis og metodevalg i relation til projektet. Kan anvende relevante metoder, redskaber og udtryksformer i skabende, udøvende og/eller undervisende øjemed. Kan selvstændigt identificere og indhente projektrelevant viden samt anvende relevante, projektrelaterede løsningsmodeller. Kan formidle projektidé og opnåede resultater både mundtligt og skriftligt. Kan arbejde projektbaseret på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Kan opsøge relevante samarbejdspartnere og indgå professionelt i faglige og/eller tværfaglige samarbejder. Kan udarbejde og arbejde efter en realistisk tidsplan. Indhold Bachelorprojektet tager primært udgangspunkt i et hovedområde, men kan inddrage andre tværfaglige vinkler. Projektet vælges og udarbejdes selvstændigt af den studerende og skal rumme følgende elementer: a) Et skabende, udøvende og/eller pædagogisk element b) Formidling af ovenstående c) En skriftlig refleksion. Omfang: max. 20 sider eksklusive bilag Ad. a) Kan eksempelvis være i form af komposition, koncert, performance, installation, cdindspilning eller undervisningsforløb. Ad. b) Kan eksempelvis være i form af et mundtligt foredrag ved den afsluttende eksamen med yderligere perspektivering af det behandlede i a) og c) eller en selvstændigt udarbejdet hjemmeside/portfolio. Undervisnings- og arbejdsformer Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

32 Vejledning i individuelt projektarbejde samt studiegruppearbejde. Medio 4. semester indsendes beskrivelse af det pa tænkte bachelorprojekt omhandlende projektets titel og ide samt vejlederønsker til godkendelse hos projektkoordinatoren. Senest 3 uger herefter modtager den studerende den godkendte foreløbige projektbeskrivelse fra projektkoordinatoren. 5.semester fremlægges projektbeskrivelser og arbejdsplan i studiegrupper (max. 8 medlemmer). Grupperne nedsættes af projektkoordinatoren og mødes minimum tre gange i løbet af 5. semester. Januar, 6. semester. Midtvejsseminar for studiegrupperne. Bachelorprojekterne fremlægges i plenum til fælles evaluering og erfaringsudveksling. Intern vejleder medvirker. Senest d. 1. februar, 6. semester udarbejder den studerende i samarbejde med den interne vejleder den endelige projektbeskrivelse, som indsendes til projektkoordinatoren til endelig godkendelse. Den godkendte projektbeskrivelse fremsendes fra projektkoordinatoren til den studerende og den interne vejleder senest 15. februar, 6. semester. Senest 1. maj afleveres den skriftlige del af projektet inklusiv projektbeskrivelsen pa studiekontoret. Tidsmæssig placering 5. og 6. semester Omfang 15 ECTS. Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensindhold: Efter 6. semester: Eksamen Fremlæggelse i henhold til den godkendte projektbeskrivelse. Eksamensform: a. Fremlæggelse (30 minutter). Afhængigt af projektets beskaffenhed kan fremlæggelsen tage form som - Koncert med indlagt mundtlig formidling - Pædagogisk situation med særlig vinkel fra projektet Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

33 - Foredrag/fremlæggelse af projektet, herunder dokumentation for den kunstneriske/udøvende dimension i form af inddragelse af cd-/dvdoptagelser eller lignende. b. Samtale med censorpanel (10 minutter) c. Votering og udfærdigelse af udtalelse (20 minutter) Eksamen tilrettelægges individuelt i henhold til den godkendte projektbeskrivelse, Varighed af fremlæggelse og samtale 40 min. Varighed af eksamen inklusiv votering 60 min. Censur og bedømmelse: Ekstern censur. Karakter samt en skriftlig udtalelse. Godkendt i Studienævnet den 18. november Version: April

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet 1.april 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Senest revideret oktober 2009 1 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2015 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver...

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december 2011

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 INDHOLD 1 Indledning... 3 2.1

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 ... 2 1 Indledning...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje MUSIKTEORI Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 4. november 2011. Version: August 2015 1 ... 2 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Uddannelseslinje MUSIKTEORI Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt af rektor den 21. december 2011 Version August 2014 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: August 2013 1 Indhold

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: August 2014 1 Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM. August 2007

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM. August 2007 STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Senest revideret oktober 2009 1 sfortegnelse 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje HØRELÆRE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: August 2015 1 1 Indledning... 3

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i sangskrivning

Studieordning for bacheloruddannelsen i sangskrivning Studieordning for bacheloruddannelsen i sangskrivning BMus (sangskrivning) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: KUNSTNERISK LEDELSE, RYTMISK VOKALMUSIK Aalborg Gældende fra 2015 1/27 Indhold 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM Aalborg Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 10. juni 2011 Version: Aug2014 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. oktober 2010 Version: Oktober 2012 1 ... 2 1 Indledning... 3

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG SAMTIDSMUSIK Aarhus

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG SAMTIDSMUSIK Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG SAMTIDSMUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2014

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Elektronisk musik og lydkunst Indstillet af studienævnet den 15-09.2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: Juli 2016 1 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver ret til at

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret april 2009 sfortegnelse 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...3 2. Uddannelsens normering...3

Læs mere

Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae) RYTMISK MUSIK, SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2015 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver... 4 2.1 Hovedområde...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) HØRELÆRE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 9. juni 2017 Version: Juni 2017 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold,

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse af vokalmusik (60 ECTS)

Diplomuddannelsen i ledelse af vokalmusik (60 ECTS) STUDIEPLAN Diplomuddannelsen i ledelse af vokalmusik (60 ECTS) Gældende fra 2016 Revideret af Jim Daus Hjernøe og godkendt af studienævnet 27.05.16. 1 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte fag

Læs mere

Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS)

Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS) STUDIEPLAN Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS) Gældende fra 2016 Revideret af Jim Daus Hjernøe og godkendt af studienævnet 27.05.16 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER cand. musicae / Master of Music (MMus) TONEMESTER MED RYTMISK SPECIALISERING STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) ELEKTRONISK LYD OG MUSIK Aalborg Gældende fra 2015 1/36 sfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 UDDANNELSENS INDHOLD, ENKELTE FAG OG PRØVER... 4 2.1 HOVEDOMRÅDE...

Læs mere

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNINGER FOR KANDIDATUDDANNELSERNE I ELEKTRONISK KOMPOSITION DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

STUDIEORDNINGER FOR KANDIDATUDDANNELSERNE I ELEKTRONISK KOMPOSITION DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNINGER FOR KANDIDATUDDANNELSERNE I ELEKTRONISK KOMPOSITION DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Revideret november 2009 sfortegnelse 1-faglig kandidat, Elektronisk Komposition... 3 1. Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Katalog over 1-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 1-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 1-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. oktober 2010. Version: Juli 2016 1 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold,

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje MUSIKTEORI Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 4. november 2011. Version: Juli 2016 1 ... 2 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK KLAVER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM Aalborg Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 10. juni 2011 Version: Aug2014 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK SANG OG MUSIKDRAMATIK Aarhus

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK SANG OG MUSIKDRAMATIK Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK SANG OG MUSIKDRAMATIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM STUDIEORDNING Formål med uddannelsen: Masteruddannelsen i elite sangpædagogik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter Lov om erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Instrumentalist/sanger Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord og

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere