Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz"

Transkript

1 Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

2 Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning Hvad kan gå galt i en coaching situation?...13 Delkonklusion...23 Diskussion...23 Konklusion...26 Perspektivering...28 Berørte og anvendte materiale...29 Bilag...31 Afskrift af interviewet med Søren...31 Dimensionsredegørelse...Fejl! Bogmærke er ikke defineret

3 Introduktion! # $ % ' (( ) % * '++, -., $ % # / % % / 0 % # 4 1 Ifølge artiklen i Politiken 22/ sender 67 % af alle offentlige myndigheder og 42 % af private virksomheder deres medarbejder på kurser i personlig udvikling 2 Whitmore s. 10 2

4 Problemformuleringen: 0 % Definitioner og begreber Metode / % /%% % -. 5' :$. % :$ ; 3 ICF er en international interesseorganisation med afdelinger i 34 lande, som arbejder på at standardisere coaching. 3

5 :$%. <*. =(>( 528<5 8%58* ; ) :$(1 :$9<%5):$08 %11 / >1 %!/ >' 3? > :$. 9 / $ 1 % < B 5C$ 9DC C;: 9C C/ )C8! 4 Vedlagt som bilag 1 5 Henter fra Modules on Foucault III on power fra 4

6 ) %1 E %E $ %( F( = % % /% 0 / /5'+'B8 Begrænsning / % / % / 6 Beskrivelse af hvorledes få kan overvåge mange. De overvågne skal kontrolleres i mindste detalje og de må aldrig vide hvornår de bliver overvåget. 5

7 %!!/! $G. 7 '+,H8 / / ) % $ / % / G A $ ;% 7.'H7 A 6

8 % + %$ 'H % /% % / % %! /% % / % $ % / '' 0 ', 0 # % '6 / 3 : + % 10 Goold s Andersen s.21, 26,27 12 Hatch s Graversen s

9 '? / % ) )=!9/-4 9 / C C/ ) 'B ) % / % / > 1 $% $ % % % / % % '7! 5 8 % # 14 Graversen s Logan s.97 og Thyssen s.78 8

10 / 'A '+ 1 %,H Åbent supervision spørgsmål vejledningkonflikthåndtering mentor rådgivning lukket instruktion magtbaseret magtfri relation /% / 1 % # % /% Her kan f.eks. nævnes mentor, supervision, som er områder, hvor eksperten overdrager erfaring til nybegynderen 20 Stelter s.29 9

11 / % -. #,' -.,, / %. /,6 1,?,B 9 % 1C9C598C; >I > > % C,7 39CJJ 21 Whitmore s ibid s ibid s ibid s.68,b ibid s ibid s artiklen FAQ about coaching på 10

12 G%C,A / -. 3 / % 9 ;,+ %! %! % # / / /% 6H 9 / / 9% / / # 28 artiklen Nature and scope of Coaching på 29 Thomas-theorem:If men define situations as real, they are real in their consequences Thomas, s Betyder en person anvender en anden person til at opleve og rumme ikke-ønsket sider af sig selv 11

13 %C 6' 6, % ? ) % % / % ( FE:%% % $% % K ; / /% % % / %) %! % 31 Rabinow s betyder udgør grundlaget for 33 Borch s betyder undertrykkende 12

14 $ % L ) % ) Opsamling %. / / # Hvad kan gå galt i en coaching situation? % / / 13

15 ! % 6B ) %! 1 % 1 # %! % )!! 67 ) 6A )! 6+ 3! = % #!! %?H )! % % / 35 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 36 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 37 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 38 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 39 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 40 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret

16 4 /% % %!?' :$ $ % ' 1! # )!?, /!! / % / %.?6 9(!?? /. 9?B Uddannelse til coach 41 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 42 Bilag 1s.Fejl! Bogmærke er ikke defineret Whitmore s Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret Whitmore s. 42 og ICF s11(denne opgave) 15

17 $ 9! :$ 6 / # /! 1?7 /! ) 5 <*. )J?A 8 )!%<*. %?+ $ % /%% / < /! 46 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 47 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret Prepare, Act, Reflect, Review altså en model til at at beslutte og reflektere over en handling 49 Bilag 1 sfejl! Bogmærke er ikke defineret

18 ) 1 %% BH % %!! 1 % B' /9 B, 0!.! 1 /!# B6 /! 1!!) %. 9( /. 50 bedømmelse af en enkelt præstation i positiv eller negativ retning afhængig af om andre præstationer hos samme person er blevet bedømt positive eller negative 51 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret Se nærmere s Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret

19 ! B? # =!J / D / BB /! :$ % ) Coaching 0!! <*. 9 1 /%!. B7! BA % %! 1 B+ 54 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 55 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 56 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 57 Whitmore s Bilag 1.s.Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 59 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret !%2 5!8; 0> '';%5;%8 Whitmore 36 35

20 % %! /. /! 1!! 1 ( 1% F! 1 (( ) %! 60 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 61 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 62 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 63 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 64 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 65 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret

21 ! % Magt 1!! 0!!!% / CC! 7H / % / / 7' 66 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 67 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 68 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 69 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 70 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 71 Jensen s !%2 5!8; 0> '' Jensen

22 / / % #!!:$ 7, %:$ 76 $ # % (( 7? % 7B! 1 77 )!! /! 7A 1 Etik 0% $! 7+ 1 #! 72 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 73 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 74 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 75 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 76 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 77 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 78 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret. 79 Bilag 1 s.fejl! Bogmærke er ikke defineret

23 )!! / /. % AH! )!! 0. A' /%!!% /!! 1 0! 5 8 A,! %! /! 1 / $ 80 Whitmore s Whitmore s Bilag 1 s. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 22 Whitmore!%2 5!8; 0> '';%5;%8 Whitmore!%2 5!8; 0> '';%5;%8 42

24 Delkonklusion % # 1 /!! Diskussion. 9 / #. / )! / 0 23

25 0 1 $!. A6 1 / ) / % / /.. % %5$> % 8% A?. AB!%% 1 $ / 83 Whitmore s arbejde med bevidstgørelse af social adfærd 85 bygger primært på ændringer af fokuspersonens adfærd!%2 5!8; 0> '' Whitmore 86 Grant s.18 24

26 /! 3 %! /! / /! %!! / %! %% % / :$! J! $!!1 % $!:$ %:$E!! CC $ $ % /% L / 25

27 . A7 1 % AA / :$! % / /MJ :: :CJ: 5 8 A+ / <*. J : % % / / $ / +H Konklusion ; % % 87 Whitmore s.8 88 ibid s.8 89 Hatch s. 282!%2 5!8; 0> '' Whitmore 90 Hatch, s

28 / % L 1:$ 1 0 CC >! $ %/ / 1 / / / CC -.! 27

29 Perspektivering J # 0%!! % % $ 1 $ % / / ''HN# C%C C C/ % 0% / $ 1 % / % / % : % 28

30 Berørte og anvendte materiale :)2$3=%)'++A / P 4-2; 9 1> % $ J = 93 >)=;)J $,HH? /$23 /$2$2QJ$/(1!;%!J<3 ),HH' $2)>L4>1.'+AH < J% $ =%!%%,HH' <$PJ>9 /3*D-*!!3R:J!!,HH, <<%2;9 9 9 =%)'++? 1$%-2*D;%*G=%)' >>%>>%>>-%:!,HH' /2;J $9=!J,HH? ) )!.%/J2M;! <9)%%C5;9)%'-%,HHB8 9( )329$J4)'++B >)2$3 %0>R'++? >)2;)<'+A? J%2J>.):,HH'!%42$ *D;%!J<3)'++A!-2;9$)3,HH6 ;.; /!2;9J 0>R'+,A52 2LLLS>L; L; T'+,AT'6 8 ;>%:2 1 $!J<3)'++? 29

31 .$G2$%*'++? :%'+++.> 4 %1 1%! )2 9 9 /: )9'++A <2 2LL>>>LUPIUN6JP UN6/TN79 T 9( 2LL>>> *G=%)( 22LL>>> LL )= >>> / J ; - ) J V =,HHH <<112J )%1D,HH? -J2$ /,HHB -W$2/ % J,HH6!29)%,HH? ;%*2 <%,HH? 2 C C),,LA,HHB 52LLLJ)/U6+,++A8 30

32 Bilag Afskrift af interviewet med Søren :26','H?'B :658 31

33 Resume < $. / % 32

34 ;%> %0> % %> $% %. % > % %%>J > %> >>; >>> G> % 33

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Coaching af lederkompetencer

Coaching af lederkompetencer Coaching af lederkompetencer Skribent: KN Carsten Sølund Jensen Forsvarsakademiet Stabskursus 2011-2012 Vejleder: Lektor Peter Sjøstedt Forsvarsakademiet Institut for Pædagogik Abstract: This study was

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

Din guide til konkrete terapeutiske metoder

Din guide til konkrete terapeutiske metoder Din guide til konkrete terapeutiske metoder En E-bog skrevet af Tanja Rahm Tanja Rahm er centerleder hos Center For Sexologisk Rådgivning Introduktion til Coaching, Kognitiv terapi, Imagoterapi, Skyggearbejde,

Læs mere

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Livsstilsmål /livsønske Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Opgave/mål Deltager/Barn/elev Opgavebåret relation Ansat borger Kærlighedsmediet borger Professionsrollen

Læs mere

Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen

Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen Controlleren som coach: Om dialog og godt Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen af Michael Stig Ørbech, michael@wisdompioneer.dk og Lars Borgmann, lars@wisdompioneer.dk,

Læs mere

Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud

Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud Eksamensopgave Diplomtræneruddannelsen DOF/DIF 2003-04 Spørgsmål 1 Beskriv de grundlæggende antagelser i coaching. Diskuter derudfra coaching i forhold til din idræt

Læs mere

Coaching Barometret 2009

Coaching Barometret 2009 Coaching Barometret 2009 En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark Coaching Barometret 2009 En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark Coaching

Læs mere

No time for losers. coaching og det konkurrencedygtige selv

No time for losers. coaching og det konkurrencedygtige selv No time for losers coaching og det konkurrencedygtige selv Mikkel Risbjerg & Peter Triantafillou No time for losers Cause we are the champions of the world Queen, 1977 It s not about the bike Lance Armstrong,

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Kort om coaching. som udviklings- og ledelsesværktøj

Kort om coaching. som udviklings- og ledelsesværktøj Kort om coaching som udviklings- og ledelsesværktøj Artikel skrevet i 2007af Michael Stig Ørbech og Lars Borgmann 1 Coaching har i løbet af det seneste årti bredt sig som en løbeild i danske virksomheder

Læs mere

1: INDLEDNING. 1 Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. 1 Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING Tro kan flytte bjerge lyder et gammelt ordsprog med rod i det nye testamente. Det er Jesus, der siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Fleksibel masteruddannelse i Ledelse og Organisationsudvikling Modul 3 Eksamensopgave Ledelse af uddannelsesinstitutioner. Forandringsledelse

Fleksibel masteruddannelse i Ledelse og Organisationsudvikling Modul 3 Eksamensopgave Ledelse af uddannelsesinstitutioner. Forandringsledelse Fleksibel masteruddannelse i Ledelse og Organisationsudvikling Modul 3 Eksamensopgave Ledelse af uddannelsesinstitutioner Forandringsledelse Afleveret af Eyðun Gaard Studie nummer eg1024288 Copenhagen

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Kendskab

Læs mere

Kuglen triller. Hej med dig!

Kuglen triller. Hej med dig! Kuglen triller Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere