ICF MEDLEMSMØDE MARTS 2010 I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICF MEDLEMSMØDE 2010 22. MARTS 2010 I"

Transkript

1 Page 1 of 1 ICFMEDLEMSMØDE2010 afholdtden22.marts2010iodense A. Valgafdirigent GerdaLambertsenvalg B. Valgafreferent AnjaVintovvalgt C. Bestyrelsensberetning Beretningfor2009aflagtvedPernilleLauridsen omlægningfraicfnordictilicfdenmarkernuvedatværegennemført afholdtcoachingugeogcoachingkonferenceforførstegangidanmark.cirka80deltageretilkonferencen.ifmcoachingugenvarderindslagi Go morgendanmark medlemsmøde2009afholdtiårhus nyicfdenmarkhjemmesideiluftendecember2009 Afholdtfleresommerworkshops medjeffstaggsogmarianemeth Bestyrelsesvalgtilbestyrelsen2010 Internationalebegivenheder: Denglobalekonferenceblevi2009afholdtiOrlando DenglobaleKonferenceni2010afholdesiTexas markerericf s15årsjubilæum Denglobalekonferencei2012afholdesiLondon førstegangdenneafholdesieuropa ICFGlobal sforslagvedriso certificeringaficf certificeringsprocessererfortsatunderudarbejdelse ICFGlobalarbejdermednybrandingstrategi erunderudarbejdelse

2 Page 2 of 2 D.Årsrapportenfordetforegåenderegnskabsår GennemgåetafpræsidentLarsZedlitzAlberg. JacobF.Rolin(kasserer2009)fratrådteeftersommerferienpgaarbejdsbelastningiegetjob,hvilkethargivetdenafgåendebestyrelsenogle udfordringeriftvaretagelseafkassererposteni2009.bestyrelsenoplyste,atdenarbejdermedbeskrivelseafforskelligeretningslinjermed relationtilhåndteringafforeningensøkonomi.årsrapportenlæggesudpåhjemmesiden. Derblevfremsatønskefraetmedlemomatbudgettallenefremgikafårsrapportensamtatdenneblevudsendtindenmødet. E.Meddelelseafdechargetilbestyrelsensafgåedemedlemmer(Pernille&Jacob) Vedtaget F.Budgetfornæsteår(2011)ogfastlæggelseafdetårligekontigent Budgettetblevgodkendt årskontingentfastholdesuændret SomnogetnytarbejderbestyrelsenmedsalgafannoncepladspåhjemmesidentilICF certificeredeuddannelser(retningsliniererunder udarbejdelse). ViarbejderpåfremoveratkunnehåndterefornyelseafmedlemskabsamtindmeldelserdirektepåhjemmesidenviaPBS. Opbakningframedlemmernetilatanvendead hockontorassistanceidetomfangdererbrugfordet G.Behandlingafindkomneforslag ForslagfrabestyrelsenomatdetbeløbICFDanmarkharfåetrefunderetfraICFNordiciforbindelsemedICFNordicsnedlæggelse,overflyttes tilenselvstændigaktivitetskontoogmålrettetanvendestilmedlemsaktiviteteriforeningen.beløbetudgør AktiviteterneskalkommeallemedlemmerafICFDenmarktilgode,hvorfordetpålæggesbestyrelsendekommendeåratudbydeaktiviteteri såvelårhussomkøbenhavn.aktiviternefastlæggesafbestyrelsenogudbydesviahjemmesidenoggennemnyhedsbreve.

3 Page 3 of 3 Aktiviteterneskaltagesderesudgangspunktiatskabelæringogudviklingindenfor Professionelcoaching.Aktiviteternetænkesafholdtsom foredrag,oplægtildebatog/ellermindrekurser. Defremmødtesyntesdettevaretgodtforslag. Kommentarerframedlemmerne: Kanvigørenogetforatfåfleremedlemmer.Vigtigereendatjegfårnogetfårminepenge. Jegsynes,detervigtigere,atallemedlemmerfårnogetforderespengeOGgårudiverdenogtalergodtomICF,såandrefårlysttilat meldesigind. Forslagomatsættebeløbpåhvormegetdetmåkosteforhveraktivitet. Synlighedierhvervslivetfremforalt.HvisvirksomhederneefterspørgerICFcoaches,skalvinokfåfleremedlemmer. Vierikkeenforretningogvimåikkekonkurreremedandreudbydereafkurserogworkshopsm.m. Viskaltilatskilleosud.Hvordangørvidetbedstifterhvervslivet? HarviICFpinstilatsætteirevers? H.Valgafrevisor Detblevvedtaget,atbestyrelsenforhandlermedDanskRevisionogundersøgernærmere,hvadderliggerbagdethøjerevisionshonorarforår 2009.Ellersharbestyrelsenfuldmagttilatvælgeandenrevisionsvirksomhed. I:ValgafmedlemmertilNomineringskommiteen Følgendeblevvalgt: GerdaLambertsen JensKlostergaard ElisabethLycke

4 Page 4 of 4 J.Eventuelt ForslagomatkombineredetårligeMedlemsmødemedenkonference,arrangementellerandet,såvikantiltrækkefleretilmøderne. Coachingienbrydningstid OplægvedpresidentLarsZedlitzAlberg Enstærkogvelkonsolideretforening Tiderneskifter nyekontekstmarkører Nyforeningerligmednyeforventninger Nogleafudfordringer: Overgangenharværetlang,mendenerlykkes Atopbyggeennyeorganisationpådeltid,kræverengagementpåflereniveauer Englandsomforbilledefornetværk Nyforening,nyidentitetogennykultur Fokuspåmedlemmernesbehov valueformoney RelationentilGlobalogdenordiskeogeuropæiskesøsterorganisationer Nyekontekstmarkører Finanskrisen frakrisetilforandringognyemuligheder Coachingbegrebetudfordresogerunderforandring Coachingerblevetstueren (universiterne,cvum.fl.) Fratrotilviden;forskningogevidens=officielanerkendelse Atskillefårenefrabukkene fokuspådenprofessionellecoach

5 Page 5 of 5 OplægtilfællesbrainstormHvadforventerduafICFDenmarkiforholdtil - ditmedlemskab - dinefagligenetværk,kurserogefteruddannelse - udviklingogmarkedsføringafprofessionelcoachingidanmark - samarbejdemedandrebrancheorganisationer Forslagframedlemmerne: - Kontaktmedlemmerneogfådemtilatbidragemeddegodehistorierogderesultater,deharskabtudeivirksomhedernemedhenblikpåat brandeicf. - Detskalværesåprofessionelt,atmanikkekanladeværemedatværemedlem! - Endelafsundhedsordningerivirksomheder - AnnonceriBørsen - Tydeligereindikationafforskellenmellemcertificeringer - Synlighed:deltagerpåkonferencermedledereogHRfolk - SælgeICFindivirksomheder - ICFlaverOplægtilKommunerneslandsforening. - SynliggøreforskellenpåICFmemberogICFcertificeret,tagesmediarbejdsgruppen. - Ansøgningsproces sikringikvalitetiforholdtildenprocesjegskaligennem.mulighedforatsamlepoint,såjegkanstigeigraderne. - Porteføljemetodeneruigennemskuelig!!!! - Ståmerepåhjemmesidenomprocessen.Atfålavetlogbogen.Beskriv,hvordanmangørpåhjemmesiden. - Alleoplysningervedr.certificeringenskalværepådansk,hvismuligt. - Telemøder4gangeomåret omhvordanprocessenforegår. - ArtikeliDSB udogsemeddsb!

6 Page 6 of 6 - Kontakttilregeringen.FågjortCoachingydelsenfradragsberettiget.(etmedlemsamarbejdermedenlæge)Deterdenalleredeivirksomheder. - AWARDS derskalindsendesindstillingeromvirksomheder,derharbrugticfcoachesogopnåetgoderesultatermedcoachingogenawardtil enenkeltperson(coach) - SKI statensogkommunernesindkøbscentral.(kræverenhvisomsætning)(læggeinfoomskiudpåhjemmesiden) Takforetgodtmedlemsmøde.

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Referat'fra'Alternativets'Årsmøde'2015" 27.juni'2015"

Referat'fra'Alternativets'Årsmøde'2015 27.juni'2015 Referat'fra'Alternativets'Årsmøde'2015 27.juni'2015 Antalindregistrerededeltagere: Medlemmermedstemmeret:417 Frivilligeudenstemmeret:3 DAGSORDEN: 1. HELLEENGELBRECHTSEN(FORPERSON)BYDERVELKOMMEN 2. VALGAFDIRIGENT

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Bemærk! Vi bruger i denne guide både Facebook og en applikation på Facebook for, at lave din GIPPLER- fane. Vi kan af naturlige årsager

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

DET RÅDNE ÆBLE Sjællændere sætter sig i alt for stor gæld Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 18. august 2015, 05:00

DET RÅDNE ÆBLE Sjællændere sætter sig i alt for stor gæld Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 18. august 2015, 05:00 Sjællændere sætter sig i alt for stor gæld - UgebrevetA4.dk 17-08-2015 22:00:42 DET RÅDNE ÆBLE Sjællændere sætter sig i alt for stor gæld Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 18. august 2015,

Læs mere

Andersen, S.K. & J. Feldbo-Koldning (2013), Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft, Forskningscenter

Andersen, S.K. & J. Feldbo-Koldning (2013), Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft, Forskningscenter Litteraturliste Litteraturliste Andersen, S.K. & J. Feldbo-Koldning (2013), Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Sociologisk

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Hvad bagte os frem til indførelse af energiledelse? 2 Omkostninger

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som shoppingby

Business Aarhus. Aarhus som shoppingby Business Aarhus Aarhus som shoppingby Business Aarhus 2 Introduktion til Aarhus Business Aarhus 3 Hvorfor Aarhus Aarhus er Vestdanmarks shopping by nr. 1. Byen fungerer som trækplaster for de 1,2 mio.

Læs mere

Bestillingsoversigt. HCS Ungdom. Per Andersen. Ole Søstrup Andersen. Medlem ID:

Bestillingsoversigt. HCS Ungdom. Per Andersen. Ole Søstrup Andersen. Medlem ID: Bestillingsoversigt HCS Ungdom 202 Tricot kort 3 3 360 1080 Tricot kort 3 2 360 1080 Tricot kort 3 1 360 1080 Shorts 3 3 430 1290 Shorts 3 2 430 1290 Shorts 3 1 430 1290 Per Andersen Sum 18 7110 5 3/4

Læs mere

RÅDSMØDE 2015 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE

RÅDSMØDE 2015 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE RÅDSMØDE 2015 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE glørdag den 30. maj 2015 Tingbjerg skole, Ruten 12, 2700 Brønshøj TID: AKTIVITET MÅLSÆTNING 08.00-09.00 Registrering og udlevering af mødematerialer 09.00-09.30 Velkomst

Læs mere

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009 DANMARKS NATIONALBANK Finansiel statistik TABELTILLÆG Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. 2009 Danmarks Nationalbank's lending survey, 3rd 2009 12. oktober 2009 Tabel Side 1. Erhverv 1: Ændring i kreditpolitik

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124 Page 1 of 9 Årsrapport over virksomhedens aktiviteter i de seneste 12 måneder, ved nedenstående virksomhed. Årsrapporten er udarbejdet så den er dækkende for virksomhedens målsætning omkring håndtering

Læs mere

Telefon: +45 27 22 39 00. Fødselsår: 1967. Uddannelse: Civ. ing. (E) fra NTH (Norge) 1994.

Telefon: +45 27 22 39 00. Fødselsår: 1967. Uddannelse: Civ. ing. (E) fra NTH (Norge) 1994. Navn: Stilling: E-mail: Ali Rahbar IT-Konsulent ar@it-energy.dk Telefon: +45 27 22 39 00 Fødselsår: 1967 EDB-erfaring: 1995 (erhvervsmæssig) Uddannelse: Civ. ing. (E) fra NTH (Norge) 1994. Profilresume:

Læs mere

Vejledere: Afleveringsdato: 02/01-2013 Kirsten Kasch kika@eal.dk Anslag: 7152 Erik Østergaard eoe@eal.dk

Vejledere: Afleveringsdato: 02/01-2013 Kirsten Kasch kika@eal.dk Anslag: 7152 Erik Østergaard eoe@eal.dk E-concept 1. semester synopsis Lars Viberg-Sørensen Vejledere: Afleveringsdato: 02/01-2013 Kirsten Kasch kika@eal.dk Anslag: 7152 Erik Østergaard eoe@eal.dk 1 Indhold Synopsis... 3 Projekter... 3 E-conceptudvikling...

Læs mere

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning?

BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning? BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning? FAGMANDEN! Page 2 LÆKKERIER! Håndværkerbranchen jubler: Hvem taler om krise? Solen skinner på landets håndværkerfirmaer, der lige nu har overraskende

Læs mere

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13.

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13. Regnskab: Hadsund Roklub Dato: 01-01-2013-31-12-2013 Page 1 of 5 Hadsund Roklub Kontingenter 1010 0-18 år -39.850,00 1020 19-24 år -11.900,00 1030 25 og derover -252.633,00 1050 Andre kontingenter 0,00

Læs mere

Mentor projekt for nydanskere

<Insert Picture Here> Mentor projekt for nydanskere Mentor projekt for nydanskere Anette Landberg, HR Director Januar 2008 Baggrund Ledergruppens vision: Oracle Danmark vil gerne gøre en indsats for samfundet Arbejdsgruppe på 4 personer

Læs mere

Håndtering af bankkriser i Danmark og Sverige

Håndtering af bankkriser i Danmark og Sverige HD Finansiel Rådgivning Afsluttende hovedopgave Håndtering af bankkriser i Danmark og Sverige - En analyse af fordele og ulemper ved de to modeller Udarbejdet af Christen Sode Jørgensen Vejleder Torben

Læs mere

Synopsis - E-concept 1. semester

Synopsis - E-concept 1. semester Synopsis - E-concept 1. semester ws Morten Broesby-Olsen Vejledere Kirsten Kasch - kika@eal.dk Erik Østergaard - eoe@eal.dk Afleveringsdato: 02. januar 2013 Antal tegn: 7.197 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere