Beskæftigelsesplan 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2017"

Transkript

1 Første udkast til Beskæftigelsesplan 2017 ALLE KAN BIDRAGE

2 Første udkast til Beskæftigelsesplan 2017 Udkastet omhandler de fire hovedmålgrupper: Jobparate ledige Aktivitetsparate ledige Uarbejdsdygtige på grund af sygdom Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen På grund af nedbrud hos Jobindsats.dk mangler der tal for nogle af målgrupperne. Disse kommer med i den næste version af beskæftigelsesplanen. Den endelige plan vil desuden omfatte ministermålene med administrationens kommentar til, hvordan Holbæk Kommune indfrier målene. Desuden vil der være et kort afsnit, der tegner et billede af det lokale arbejdsmarked. 2

3 Jobklare ledige Jobklare ledige er borgere, som mangler et job, men som derudover ikke har andre udfordringer med at komme i beskæftigelse. For denne gruppe er det først og fremmest den lediges eget ansvar at komme i beskæftigelse igen. Jobcentrets opgave består i at vejlede den enkelte ledige om, hvor der er gode jobåbninger, samt vejlede den ledige i at have et retvisende cv og være aktivt jobsøgende. Som jobklar ledig kan man modtage arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp. Der er 681 fuldtidspersoner på A-dagpenge (august 2016) og xxx fuldtidspersoner på kontanthjælp (november 2016). Den gennemsnitlige ledighed for ledige på A-dagpenge er xx uger, mens den gennemsnitlige ledighed for ledige på kontanthjælp er xxx uger. Ledigheden for modtagere af A-dagpenge er lav, og ledighedsperioden har været faldende gennem hele Det gælder særligt for ledige på A- dagpenge, som har været uden job i mindre end 26 uger. Jobcentrets ressourcer til indsatsen for målgruppen En afdeling på 14 årsværk arbejder med at vejlede de ledige om, hvordan de kommer nærmere job. Medarbejderne er fordelt på et team for A-dagpengemodtagere og et team for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Teamene samarbejder med jobcentrets virksomhedskonsulenter i forhold til hele tiden at være opdateret på, hvor der er gode jobåbninger. Målsætninger Udvalget Uddannelse og Job har sat to slags mål for, hvad kerneområdet Alle Kan Bidrage skal opnå med indsatsen for jobklare ledige. Det er politiske pejlemærker og effektmål. De politiske pejlemærker beskriver, efter hvilke retningslinjer Alle Kan Bidrage skal gennemføre indsatsen. Effektmålene beskriver i tal, hvad der skal til, for at vi har løst kerneopgaven. Herudover er der de økonomiske mål i budgettet for De lokalpolitiske pejlemærker for indsatsen: Pejlemærkerne for indsatsen for jobklare ledige er at opnå varig ordinær beskæftigelse hurtigst muligt: Den ledige skal opleve en individuel og jobrettet indsats Der skal være fokus på direkte jobformidling og virksomhedernes rekrutteringsbehov Indsatsen skal primært fokusere på den lediges egne jobsøgningsaktiviteter og være virksomhedsbaseret gennem anvendelsen af virksomhedspraktikker og ansættelser med løntilskud i private virksomheder Opkvalificering kan anvendes, så længe det er målrettet arbejdsmarkedets og virksomhedernes behov, og primært ledige med størst behov dvs. ufaglærte, kortuddannede og dem med forældede uddannelser Nytteindsats skal indgå i indsatsen Tilgangen til indsatsen er: vi forventer, at du selv tager ansvar for din situation men vi vejleder dig om hvordan. 3

4 De politiske effektmål for indsatsen Andelen af jobparate ledige skal være lavere end gennemsnittet for klyngen, dvs. de kommuner, vi normalt sammenligner os med 74 % af de årige er i beskæftigelse med udgangen af % af virksomhederne deltager aktivt i fællesskabet og har borgere i virksomhedsbaserede tilbud i De økonomiske mål for indsatsen Antallet af a-dagpengemodtagere må maksimalt udgøre 750 helårspersoner i gennemsnit for hele året Antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere må maksimalt udgøre 310 helårspersoner i gennemsnit for året Nuværende indsatser Som nyledig på A-dagpenge modtager man en aktiv vejledningsindsats fra jobcentret og a-kassen. Et forløb for ledige på a-dagpenge er således: 1. Alle ledige skal inden to ugers ledighed møde til deres første samtale i a-kassen, hvor den lediges CV skal godkendes. A-kassen introducerer og påbegynder en personlig jobrettet plan for den ledige blandt andet med beskrivelse af den lediges situation, herunder for eksempel ledighedshistorik, alder, tidligere beskæftigelse og uformelle kompetencer. 2. Alle ledige deltager inden tre til seks ugers ledighed i en samtale i jobcentret, hvor a-kassen medvirker. Ved samtalen fastlægges den lediges personlige plan, og samtalen bygger videre på CV-samtalen, herunder de indsamlede oplysninger. 3. Alle ledige deltager herefter i månedsvise samtaler i jobcentret. 4. A-kassen deltager i en samtale i jobcenteret i 5. eller 6. måned og afholder som i dag to rådighedssamtaler inden for de første seks måneder. 5. Jobcenteret beslutter iværksættelse af eventuelle aktive tilbud, for eksempel virksomhedspraktik eller opkvalificering. Jobcentret opkvalificerer målrettet i samarbejde med virksomhederne, hvor der enten er en konkret ansættelse i udsigt, eller hvor der er et behov for arbejdskraft i den givne branche. Jobcentret prioriterer opkvalificering blandt de borgere, som har færrest kompetencer. Som nyledig jobklar kontanthjælpsmodtager modtager man ligeledes en aktiv vejledningsindsats. Iden for de første 3 måneders ledighed er man til samtale 2 gange. Herefter indkaldes den ledige til samtale hver 3 måned. Foruden de lovbefalede indsatser jobcentret iværksat nedenstående indsatser for målgruppen: Det er særligt vigtigt at modvirke langtidsledighed. De ledige, der er i risiko for langtidsledighed fx pga. manglende eller forældede kompetencer tilbydes tidligt i ledighedsperioden målrette opkvalificering kombinere med praktik i virksomheder. Unge nyuddannede skal hurtigt finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er selvfølgelig først og fremmest den unges ansvar aktivt at søge job, men mange unge falder i konkurrence med de mere erfarne ansøgere på grund af manglende erhvervserfaring. For at stille de nyuddan- 4

5 nede unge så stærkt som muligt i konkurrencen om et nyt job kan en virksomhedspraktik, hvor den unge opnår erhvervserfaring kan være det helt rigtige. Derfor bliver unge nyuddannede tilbudt en virksomhedspraktik, når de har gået ledig i mere en 6 måneder. Jobcentret samarbejder aktivt med det lokale erhvervsliv i forhold til at sikre, at opkvalificering af ledige modsvarer virksomhederne behov. Det gør vi konkret ved at have dialog med virksomhederne om deres ønsker og behov til fremtidens arbejdskraft. Desuden samarbejder jobcentret med andre jobcentre på Vestsjælland, således at jobmarkedet for den ledige bliver større end blot Holbæk Kommune Nytteindsats anvendes til forskønnelse af Holbæk Kommune. Derfor vil kontanthjælpsmodtagere, der har svært ved at finde et job eller som har brug for at være en del af et arbejdsfællesskab, komme i nytteindsats. Nytteindsatsen er en form for virksomhedspraktik og det er et krav, at medarbejdere i nytteindsats ikke må erstatte ordinær arbejdskraft. Kommende indsatser For både ledige på A-dagpenge og på kontanthjælp kan det betale sig at tage småjob. For ledige på a-dagpenge vil den ledige med implementering af det fleksible dagpengesystem optjene en længere dagpengeperiode for hver time, den ledige er i job. For ledige på kontanthjælp skal den ledige arbejde årligt 225 timer for at modtage fuld kontanthjælp. De konkrete indsatser kendes først efter temamødet om jobklare ledige den 26. oktober) Jobcentret skal medvirke til at fastholde de borgere i job, som jævnligt oplever at blive ledige. Det gælder blandt andet den gruppe, som er ansat i erhverv, hvor der traditionelt er sæsonledighed. Desuden skal jobcentret iværksætter en fastholdende indsats for langtidsledige, der kommer job, fordi langtidsledige desværre alt for ofte oplever hurtigt at blive ledige igen. 5

6 Aktivitetsparate ledige Aktivitetsparate ledige omfatter borgere som modtager kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse. Disse borgere har ofte komplekse og langvarige forløb med fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer udover ledighed. Borgere med anden etnisk herkomst end dansk fylder forholdsvist meget i gruppen af aktivitetsparate ledige, nemlig xxx helårspersoner. Der er pr. xx dato xx aktivitetsparate borgere, heraf modtager xx kontanthjælp og xxx modtager ressourceforløbsydelse. Jobcentrets ressourcer til indsatsen for målgruppen xx årsværk understøtter de ledige i at kommer nærmere job. Medarbejderne er fordelt på en afdeling, der tager sig af myndighedsopgaven og af det indledende, koordinerende møde med borgeren og en afdeling, som tager sig af de indsatser, som borgeren modtager. Desuden understøtter misbrugscentret og virksomhedsservice indsatsen for borgerne. Målsætninger Udvalget Uddannelse og Job" har sat to slags mål for, hvad kerneområdet Alle Kan Bidrage skal opnå med indsatsen for aktivitetsparate ledige. Det er politiske pejlemærker og effektmål. De politiske pejlemærker beskriver, efter hvilke retningslinjer kerneområdet Alle Kan Bidrage skal gennemføre indsatsen. Effektmålene sætter tal på, hvad der skal til, for at vi har løst kerneopgaven. Herudover er der de økonomiske mål i budgettet for De lokalpolitiske pejlemærker for indsatsen Flere aktivitetsparate ledige skal blive en fast del arbejdsmarkedet: Aktivitetsparate ledige skal opleve en individuel, beskæftigelsesrettet og helhedsorienteret indsats, hvor den sociale indsats skal medvirke til at nå målet om at blive en fast del af arbejdsmarkedet Der skal være fokus på udviklingen af arbejdsevnen for borgere i ressourceforløb Indsatsen skal primært være virksomhedsbaseret Opkvalificering kan anvendes, så længe det er målrettet arbejdsmarkedets og virksomhedernes behov, og der skal være særligt fokus på opkvalificering af grundlæggende kompetencer Tilgangen til indsatsen er: vi tror på, at du kan bidrage med noget, og forventer at du medvirker, når vi hjælper dig med at komme til at bidrage Det politiske effektmål for indsatsen Andelen af borgere med andre problemer end ledighed (aktivitetsparate ledige) skal være lavere end gennemsnittet for klyngen 55 % af virksomhederne deltager aktivt i fællesskabet og har borgere i virksomhedsbaserede tilbud i 2017 De økonomiske mål for indsatsen Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere må maksimalt udgøre 800 helårspersoner i gennemsnit for hele året Antallet af ressourceforløbsmodtagere over 30 år må maksimalt udgøre 212 helårspersoner i gennemsnit for hele året 6

7 Nuværende indsatser Indsatsen for og med aktivitetsparate ledige er tilrettelagt med afsæt i de 4 politiske principper for målgruppen: 1. En tidlig vedvarende og tværfaglig indsats 2. Samarbejde mellem erhvervsliv og kommune 3. Samarbejde mellem foreninger, frivillige om kommune 4. Nye veje til at flere kan bidrage I forlængelse af principperne har jobcentret iværksat følgende indsatser for målgruppen i 2016 og årene fremover: Alle nye aktivitetsparate ledige får udarbejdet en koordineret og tværfaglig plan kaldet Min plan. Den ledige modtager planen inden for 2 uger efter første møde med jobcentret. I forlængelse af Min plan får den ledige en indsats, som tager afsæt i individuelle udviklingsbehov. Indsatsen målrettes efter, hvor langt den ledige er fra arbejdsmarkedet. Er den ledige forholdsvis tæt på arbejdsmarkedet skal han eller hun have tilrettelagt et forløb i en virksomhed sideløbende med en social eller sundhedsmæssig understøttelse. For aktivitetsparate ledige, som er længere fra arbejdsmarkedet, fylder den sociale og sundhedsmæssige understøttelse mest. Sideløbende hermed får borgeren vurderet og beskrevet sin arbejdsevne for eksempel gennem arbejdsprøvning i en virksomhed. Jobcentret følger systematisk op på den aktivitetsparate lediges progression i forhold til de udviklingsbehov som borgeren arbejder med. Jobcentret sikrer dermed, at indsatserne over en bred kam gør en forskel ved løbede at effektmåle indsatserne. Den virksomhedsbaserede indsats er prioriteret højt i indsatsen. Jobcentret har derfor indgået partnerskab med en række lokale virksomheder, hvor virksomhederne stiller praktikpladser til rådighed for beskæftigelsesindsatsen. Formålet med samarbejdet er at borgerne får udviklet deres kompetencer på virksomhederne og minimeret de barrierer, der står i vejen for beskæftigelse. Borgere med anden etnisk baggrund indgår som en del af den normale indsats, med mindre sprog, kultur og/eller manglende viden hos borgeren er en barriere for at komme i job. Sammen med disse borgere sætter jobcentret passende udviklingsmål, som har til formål at afhjælpe borgerens særlige barrierer. Det kan for eksempel være realkompetencevurdering og en praktik som fremmer beskæftigelsesmålet. Indsatsen er nærmere udfoldet i integrationsstrategien, spor 2 (link) Kommende indsatser Den sociale indsats og beskæftigelsesindsatsen skal samtænkes med den ambition, at aktivitetsparate ledige kun har én koordineret plan med så få kommunale aktører som muligt. Nogle af kommunens aktivitets- og samværstilbud skal målrettes efter serviceloven som supplerende indsatser til primært at få socialt udsatte i beskæftigelse (omstillingsprojekt 2016) Branchepakkeforløbene til modtagere af integrationsydelse skal også anvendes til borgere med anden etnisk baggrund på kontanthjælp. 7

8 Uarbejdsdygtige på grund af sygdom Nogle borgere, som bliver ramt af sygdom, kan i en periode ikke varetage deres job. Disse borgere udgør målgruppen uarbejdsdygtige på grund af sygdom. I betegnelsen ligger det implicit, at borgeren ikke nødvendigvis er uarbejdsdygtig, fordi man har en sygdom, og at man i mange tilfælde godt kan arbejde, selvom man er syg. Mange borgere med fx kroniske gigtsygdomme passer hver dag deres arbejde. Når det er sagt, udgør målgruppen en meget varieret gruppe af borgere. Borgernes sygefravær kan skyldes både somatiske og/eller psykiske sygdomme og behovet for støtte til at vende tilbage til job eller finde nyt job kan være meget forskelligt. Det er sundhedsvæsenets opgave at stille diagnosen og om nødvendigt behandle borgeren, mens jobcentrets opgave er at hjælpe og støtte den sygemeldte borger til at fastholde sit job i sygeperioden. Det samme gælder, hvis borgeren mister sit job i forbindelse med sygeperioden. Som sygemeldt modtager borgeren sygedagpenge eller jobafklaringsydelse. Der er 797 fuldtidspersoner på sygedagpenge (juli 2016) og 147 fuldtidspersoner på jobafklaringsydelse (august 2016). Den gennemsnitlige sygeperiode for sygmeldte borgere i Holbæk er xx uger. Det dækker imidlertid over et stort spænd i sygeperioden. Langt størstedelen afsluttes inden for 22 uger, men i juli 2016 har Jobcenter Holbæk 350 sygeforløb, der har varet mere end 22 uger. Den gennemsnitlige periode for et jobafklaringsforløb er xx uger. Ligesom sygemeldte på sygedagpenge dækker den gennemsnitlige periode, en borger er i jobafklaring, over et stort spænd. I juli 2016 er der således 42 borgere, som har været i et jobafklaringsforløb i længere end 1 år. Jobcentrets ressourcer til indsatsen for målgruppen Jobcentret har medarbejdere svarende til ca. 20 årsværk, der arbejder med at hjælpe og fastholde sygemeldte borgere i deres nuværende job eller hjælpe dem tilbage i beskæftigelse. Dette sker i samarbejde med jobcentrets virksomhedskonsulenter. Målsætninger Udvalget Uddannelse og Job har sat to slags mål for, hvad kerneområdet Alle Kan Bidrage skal opnå med indsatsen for uarbejdsdygtige pga. sygdom. Det er politiske pejlemærker og effektmål. De politiske pejlemærker beskriver, efter hvilke retningslinjer Alle Kan Bidrage skal gennemføre indsatsen. Effektmålene sætter tal på, hvad der skal til, for at vi har løst kerneopgaven. Herudover er der de økonomiske mål i budgettet for De lokalpolitiske pejlemærker for indsatsen At sygemeldte vender raske tilbage til ordinær beskæftigelse hurtigst muligt Den sygemeldte skal opleve en individuel og beskæftigelsesrettet indsats, hvor der bliver taget hensyn til borgerens lidelse i indsatsen Indsatsen skal primært være virksomhedsbaseret, og jobcentret skal være i dialog med virksomhederne, som har sygemeldte medarbejdere 8

9 Der skal være særligt fokus på fastholdelse af sygemeldte i job Der skal være fokus på virksomheder, som har udfordringer med sygefraværet Tilgangen til indsatsen er: selvom borgeren er syg, så forventer vi, at borgeren aktivt kan indgå i en beskæftigelsesrettet indsats, når der bliver taget hensyn til borgerens sygdom. De politiske effektmål for indsatsen Andelen af sygemeldte skal være lavere end gennemsnittet for klyngen, som er de kommuner, som Holbæk Kommune sammenligner sig med. 55 % af virksomhederne deltager aktivt i fælleskabet og hjælper sygemeldte borgere eller borgere i jobafklaring tilbage i beskæftigelse i De økonomiske mål for indsatsen Antallet af sygedagpengemodtagere må maksimalt udgøre 800 helårspersoner i gennemsnit for hele året Antallet af personer i jobafklaringsforløb må maksimalt udgøre 165 helårspersoner i gennemsnit for året Nuværende indsats Hvis man er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, er det op til jobcentret at vurdere, hvilken indsats den sygemeldte skal modtage fra jobcentret. Indsatsen fra jobcentret afhænger af, hvornår det forventes, at den sygemeldte vender tilbage til job. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats inddeler sygemeldte i en af tre kategorier. 1. Der er en klar forventning om, at den sygemeldte er fuldt raskmeldt inden for to måneder fra første fraværsdag. 2. Den sygemeldte ventes raskmeldt senere end to måneder efter første fraværsdag, og der er et klart og forudsigeligt behandlingsforløb. 3. Der er ikke en klar forventet dato for, hvornår den sygemeldte ventes raskmeldt. Samtidig er der tale om en diffus, uafklaret sygdom, der udgør en betydelig barriere for arbejdsevnen, og/eller den sygemeldte har udfordringer ud over sygdommen, fx sociale udfordringer, der skygger for tilbagevenden til arbejde. Sygemeldte i kategori 1 får en minimal indsats. Jobcentret holder en samtale med den sygemeldte senest i 4. fraværsuge. Derudover er det op til jobcentret at fastlægge, hvornår og hvordan der skal følges op, men er ingen lovkrav herom. Jobcentret prioriterer ikke denne gruppe med en særlig indsats. Sygemeldte i kategori 2 får en indsats med fokus på, at den sygemeldte hurtigst muligt vender helt eller gradvist tilbage i arbejde eller igen kan blive aktivt jobsøgende, hvis den sygemeldte kom fra ledighed. Opfølgningen sker hver fjerde uge og som udgangspunkt ved et personligt møde mellem borger og sygedagpengekonsulent. Sygemeldte i kategori 3 får en tværfaglig indsats, hvor borgerens helbred vurderes i forhold til jobmuligheder. Opfølgningen sker hver fjerde uge og som udgangspunkt ved et personligt møde mellem borger og jobkonsulent. 9

10 Den sygemeldte borger og borgere i jobafklaringsforløb skal have den rette indsats. Derfor er afdelingen Fra sygdom til job organiseret således, at medarbejderne indgår i fagteam, der har særligt fokus på fx at fastholde sygemeldte i job eller fx på sygemeldte, hvor der er tale en mere diffus og uafklaret sygdom. Jobcentret skal i indsatsen modvirke langtidssygdom. Det sker helt konkret ved, at alle sygemeldte screenes i forhold til risiko for langtidssygemelding, således der kan iværksættes en særlig tæt opfølgningsindsats og indsats i samarbejde med den sygemeldtes arbejdsplads med henblik på at fastholde den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Samarbejdet med virksomhederne er en vigtig brik i at fastholde sygemeldte borgere i job. Jobcentret anvender derfor delvis raskmelding til i samarbejdet mellem borger og arbejdsgiver at sikre, at arbejdet tilrettelægges således, at det den sygemeldte hurtigst muligt kan genoptage jobbet på fuld tid. En rigtig god måde at undgå langtidssygemelding er, at borgere, som er i risiko for det, kommer tidligt i gang med en aktiv indsats. Derfor skal virksomhedernes kendskab til fast track ordningen udbredes. Det sker i samarbejde med jobcentrets virksomhedskonsulenter. Jobkonsulenten og arbejdsgiver kan sammen med den sygemeldte gøre rigtig meget for at den sygemeldte kommer godt tilbage i job efter endt sygeperiode. Men patientforeninger kan være et vigtigt supplement til sygehusvæsenets og jobcentrets indsats. Derfor informerer jobkonsulenten den sygemeldte om relevante patientforeningers tilbud. Kommende indsatser Jobcentret skal have særligt fokus på at etablere et efterværn for langtidssygemeldte, der kommer i ordinær beskæftigelse eller tilbage til beskæftigelsesindsatsen som ledig. Endvidere skal jobcentret målrette dialogen med virksomheder, der har mange sygemeldte medarbejdere, med henblik på at samarbejde med den enkelte virksomhed om at styrke medarbejdernes fremmøde. Jobcentret skal også sikre, at der etableres et tættere og koordineret samarbejde mellem med Holbæk Kommunes HR-afdeling og afdeling Fra sygdom til job under jobcentret. Formålet er at styrke indsatsen over for l kommunens egne ansatte, og at indsatsen i HRafdelingen naturligt kan føres videre i afdeling Fra sygdom til job, hvis en sygemeldt medarbejder er bosiddende i kommunen. 10

11 Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen er borgere, der er tilkendt fleksjob eller som er i fleksjob. Indsatsen for målgruppen omfatter borgere, som ikke har fået fleksjob endnu, borgere der er i fleksjob, samt borgere, der er ledige mellem to fleksjob. Når man er tilkendt fleksjob, modtager man ledighedsydelse, indtil man bliver ansat i fleksjob. Ansatte i fleksjob modtager et tilskud som supplement til den løn, man får fra virksomheden. Der er 735 fuldtidspersoner i fleksjob. Desuden er 245 fuldtidspersoner på ledighedsydelse (august 2016). Førtidspensionister hører under kerneområdet Aktiv Hele Livet. Men det er jobcentrets opgave at understøtte, de førtidspensionister, der ønsker at komme i job. Tilbuddet til førtidspensionister består i en til flere vejledende samtaler med fokus på, at borgerens selv søger job. Jobcentrets ressourcer til indsatsen for målgruppen Et team på ca. 5 årsværk har til opgave at arbejde med at få ledige borgere i fleksjob samt efter behov arbejde for at fastholde borgere, som er i risiko for at miste sit fleksjob eller blive sygemeldt. Målsætninger Udvalget Uddannelse og Job har sat to slags mål for, hvad kerneområdet Alle Kan Bidrage skal opnå med indsatsen for ledige med begrænsninger i arbejdsevnen. Det er politiske pejlemærker og effektmål. De politiske pejlemærker beskriver, efter hvilke retningslinjer Alle Kan Bidrage skal gennemføre indsatsen. Effektmålene sætter tal på, hvad der skal til, for at vi har løst kerneopgaven. Herudover er der de økonomiske mål i budgettet for De lokalpolitiske pejlemærker for indsatsen Borgeren skal opleve en individuel og jobrettet indsats, hvor der tages hensyn til skånebehov i indsatsen Indsatsen skal primært være virksomhedsbaseret Opkvalificering kan anvendes, så længe det er målrettet arbejdsmarkedets og virksomhedernes behov Førtidspensionister som ønsker at bidrage, skal have mulighed for råd og vejledning og hjælp til igen at blive en del af arbejdsmarkedet Tilgangen til indsatsen er: vi forventer, at du bidrager med det, du kan, men vi tager hensyn til dine skånebehov og hjælper dig med at komme til at bidrage Det politiske effektmål for indsatsen I 2017 skal mindst 80 pct. af borgere med nedsat arbejdsevne være i beskæftigelse. De økonomiske mål for indsatsen 11

12 Antallet af modtagere af ledighedsydelse må maksimalt udgøre 220 helårspersoner i gennemsnit for hele året Antallet af personer i fleksjob skal øges til 730 helårspersoner i gennemsnit Nuværende indsatser Som ledig med begrænsninger i arbejdsevnen modtager man en aktiv vejledningsindsats fra jobcentret, men det forventes også, at den ledige selv bidrager aktivt til at komme i beskæftigelse. Jobcentret tilbyder den ledige en samtale hver tredje måned. Ligesom jobparate ledige skal have et aktiv CV på Jobnet, så gælder det også borgere, der har mulighed for at tage et fleksjob. Minifleksjob kan være vanskeligere at etablere, da mange af borgerne har væsentligere begrænsninger i arbejdsevnen. Både virksomhed og borgeren har brug for mere understøtning, end andre typer fleksjob, og det kræver en stærk indsats fra jobcentret. Indsatsen tager udgangspunkt i at afdække den enkeltes jobmuligheder. Jobcentret går i herefter dialog med konkrete virksomheder om at etablere fleksjobbet. For at styrke indsatsen med at få flere ledige med begrænsninger i arbejdsevnen i job, er indsatsen i dag organiseret i afdelingen for Virksomhedsservice. Ved at integrere fleksteamet i Virksomhedsservice får virksomhedskonsulenterne, der har den tætte kontakt med det lokale erhvervsliv, et større ejerskab og kendskab til målgruppen og kan dermed bedre hjælpe dem nærmere job. Kommende indsatser Jobcentret skal udarbejde en handleplan for indsatsen for borgere, der er tilkendt minifleksjob. Handleplanen skal udarbejdes med input fra virksomheder, som allerede i dag har minifleksjobbere ansat. Jobcentret skal vurdere samarbejdsmuligheder med Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere med henblik på særligt at opnå beskæftigelse til de fleksjobbere, der kan arbejde færrest timer 12

13 ALLE KAN BIDRAGE Kontakt: ALLE KAN BIDRAGE

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Andet udkast til Beskæftigelsesplan 2017 ALLE KAN BIDRAGE Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord... 3 2017 - et år med skarpt blik på økonomien... 3 Hovedmålgrupper og struktur i Beskæftigelsesplan 2017...

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere