Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer"

Transkript

1 Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen skleelever ver hele Ikast- Brande Kmmune er netp startet med det stre tværkmmunale prjekt Bølger i hverdagen, der arrangeres af RemisenBrande. Prjekt Bølger i hverdagen er det hidtil største samarbejdsprjekt i Ikast-Brande Kmmune, g krt frtalt går det ud på at lave brbygning mellem skler, kulturititutiner, virksmheder, natur- & turisme aktører, idrætsititutiner g kmmunale frvaltninger. Derudver er der gså en ambitin m at kble kultur g naturvidekab på en ny g innvativ måde. Samtlige klassetrin på alle flkeskler, ungdmsuddannelser, friskler g den internatinale skle i Ikast- Brande Kmmune er inviteret til at deltage. Opbakningen til prjektet har været vervældende såvel blandt de deltagende skler sm blandt alle de kreative øvrige samarbejdspartnere. Det kan vi sm arrangører kun være utrlig ydmyge g taknemmelige ver. Tusind tak fr det! Se hvem der deltager i inf bksen på næste side. Prjektets aktiviteter Prjektets aktiviteter tager udgangspunkt i de bølger, sm mgiver s i hverdagen, g kan derfr mhandle knkrete bølger sm fx lydbølger g elektriske bølger fra det naturvidekabelige mråde eller mere abstrakte bølger sm fx øknmiske bølger, litterære bølger eller bølger indenfr trends g flkebevægelser. Alle skler arbejder med temaet Bølger i hverdagen, enten ud fra selvvalgte frløb eller ud fra entreprenante frløb. Hver samarbejdspartner har frmuleret i alt 4 entreprenante pgaver, der er målrettet henhldsvis indsklingen, mellem- trinnet, udsklingen g det gymnasiale niveau. Alle pgaverne præsenteres i et spændende prjektkatalg, der kan ses på prjektets hjemmeside Opgaverne er alle frmuleret med udgangspunkt i Entreprenørskabsskle grundprincipper, således at der fkuseres på såvel det kreative, det innvative sm det iværksættende læringsrum. Hvrfr entreprenørskab? Da prjekt Bølger i hverdagen er et tværfagligt prjekt med udgangspunkt i kulturen g RemisenBrande sm kulturititutin, har det kutneriske g kreative element meget str vægt i prjektet. Det har været centralt at tænke netværk, partnerskaber g udvikling på nye måder, g derfr var det vigtigt at prjektet blev præget af entreprenørskab. Traditinel klasseundervisning kan efter min mening sammenlignes lidt med en malebg, hvr børnene læ- Entreprenant undervisning lærer eleverne, at det gså er kay at male udenfr stregerne, når først man kan de grundlæggende færdigheder. Entreprenant undervisning lægger gså p til, at børnene ligefrem selv kan bestemme hvr stregerne skal sættes. Dette mener jeg udgør esseen i hvrfr Entreprenørskabssklen er vigtig. - Pia Stræde Palmelund 1

2 Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin rer at male indenfr stregerne. Der er en række færdigheder, sm er vigtige byggesten fr al anden læring i børnenes liv. Entreprenant undervisning lærer eleverne, at det er kay at male udenfr stregerne g selv bestemme, hvr stregerne skal sættes. De unge skal ikke blt lære at arbejde ud fra faste systemer g skabelner de skal gså selv være med til at lave skabelnerne fr så får kreativitet g innvatin fr alvr frit spil g dette giver vækst g gladere mennesker. Derudver så efterspørger arbejdsmarkedet mennesker, sm kan samarbejde g tænke i netværk g dette lægger entreprenante frløb i høj grad p til. Vres børn g unge, sm j er fremtide arbejdskraft, lærer gså at se muligheder i at arbejde g b i Ikast-Brande Kmmune Dette mener jeg udgør esseen i hvrfr entreprenørskab er vigtig i prjekt Bølger i hverdagen, g hvrfr selve Entreprenørskabssklen frtjener str pmærksmhed - gså i fremtiden. Jeg glæder mig meget til at pleve alle de bølgetppe g skumsprøjt, sm prjektet skaber i hele mrådet i Læs mere på prjektets hjemmeside Gå gså ind på facebk g synes gdt m prjektet på www. facebk.cm/belgerihverdagen. Husk at dele jeres plevelser med prjektet på siden. Lg - Bølger i Hverdagen. Følgende skler deltager i prjektet: Engesvang Skle, Østre Skle i Ikast, Præstelundsklen i Brande, Vestre Skle i Ikast, Nrdre Skle i Ikast, Nørre Snede skle, Blåhøj skle, Dalgas sklen i Brande, Brding Skle, Isenvad Skle, Ejstruphlm Skle, Ikast Ungdmscenter (IUC), Uhre Friskle, Gludsted Friskle, Klvbrg Friskle, Thrlund Friskle, Den internatinale skle, Ikast- Brande Gymnasium (STX) & Herningshlm Gymnasium (HTX). Øvrige samarbejdspartnere: Sieme Wind Pwer A/S, Bestseller A/S, OK Snacks, Dake Stenhuggerier, KK Electrnics, Sundhedsfremmestaben, Kultur- & fritidsmrådet, Teknisk mråde, Naturstyrelsen Midtjylland, Ikast-Brande Turistfrening, FC Midtjylland, Ikast Svømmecenter, Ikast-Brande Musikskle, Ikast-Brande Biblitek, Vester Palsgaard & Klsterlund Museer. 2

3 innvatin g kreativitet bygger på Stedet hvr bør læring Hvrdan 3. årgang på Præstelundsklen blev vinder af InnvaPrisen 2012 Af Inge Wieland, Anne-Drte Hertzum g Jesper Ravn, Præstelundsklen 3. årgang på Præstelundsklen gik i gang med de indledende øvelser til et sklefrløb, hvr de ville lave nget m deres egen skle, helt uvidende at det skulle ende med en innvativ pris. Undervejs i idefasen km der frslag m at prducere fldere i publisher g små film, men så km prblemet: Hvem skal vi lave det til? var der flere der spurgte. Det var her vres frløb tg en drejning til at blive et ægte innvativt prjekt. Efter en del vervejelser std det klart, at materialet mkring Præstelundsklen kunne gøre mest gavn i mrådets børnehaver, hvr de kmmende elever var ved at gøre sig skleparate. Vi tg derfr kntakt til Brandes børnehaver. Vibereden, Åhaven samt Tumlehøj blev hurtig en del af vres prjekt. Ideen var kmplet g vi kunne gå i gang med arbejdet. Fldere g film blev prduceret I selve arbejdsprcessen var eleverne delt i grupper med hver deres fkusmråde på sklen. Der blev prduceret 16 frskellige fldere g 10 små film, sm tilsammen udgjrde prduktet til børnehaverne. Eleverne har selv været de aktive, så teamets 3 lærere har nydt prcessen g vejledt de enkelte grupper på bedste vis. Vi var på daværende tidspunkt ret stlte af elevernes indsats. Prduktet skulle stå sin prøve Så vres engagerede g glade elever besøgte de tre børnehaver fr at vise filmene til de kmmende sklebørn g mdelte fldere til frældre g persnale alle steder. Der blev frtalt, grint, leget g skabt nye vekaber, så fr begge parter var det et rigtig gavnligt besøg. Nmineret til InnvaPrisen Lærerteamet mkring årgangen var bare så stlte, så vi indstillede frløbet til Innvaprisen Vi var på frhånd tilfredse, så vi blev ekstra glade, da vi mdtg nmineringen g indbydelsen til finalen på Vestre Skle i Ikast. Nu skulle en tre minutters fremlæggelse times g indøves, så vi kunne præsentere s på bedste vis g igen gik eleverne ind til det med strt engagement. Finaledagen Dagen, hvr InnvaPrisen skulle uddeles, startede med en bustur til Ikast, hvr man gdt kunne mærke en vis nervøsitet hs flere af eleverne, men mest af alt en glad flk elever, sm gik efter sejren. Stlte børn, lærere g skleleder. Stemningen i bussen hjemad var en nget anden g årgangen ankm senere meget stlte til Præstelundsklen. Skleleder Michael Wester var stlt af sin 3. årgang. Dagen derpå fremviste vi prdukterne, prisen, avisudklip m.m. fr hele sklen i skle cafémråde, så alle kunne se det fltte resultat. Den bedste evaluering Den km dg lidt senere, fr da de nye sklebørn startede i skle SFO blev de vist rundt på sklen g pædaggerne i SFOén behøvede næsten ikke frtælle nget undervejs, fr de Brgmester Carsten Kissmeyer sammen med de stlte vindere. små børn fra børnehaverne havde så travlt med at frtælle, hvad de vidste fra besøgsdagen med 3. årgang. Det har jeg set på film blev det sagt adskillige gange. Dermed blev der sat et freløbigt punktum fr det innvative prjekt, men mn ikke film g fldere kunne blive aktuelle igen til næste år. Med egne øjne Pengene fra Innvaprisen går delvist til årgangen, hvr der pt. ikke er taget stilling til, hvad de skal bruges til. Halvdelen har 3. årgang dneret til børnerganisatinen Childcaredenmark, sm bl.a. driver baby- Plft g 3

4 Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin 3. årgang fra Præstelundsklen - Tillykke med prisen. børnehjem i Uganda. 3. årgangs matematiklærer Jesper Ravn har fået rlv næste skleår g rejser sammen med sin kne ned g underviser de dake børn til det frældrepar, sm driver Childcaredenmark i Masaka, Uganda. Dermed får Jesper mulighed fr med egne øjne at følge pengene g kan sende dkumentatin hjem til sine elever. Hvem ved, måske ligger et nyt innvativt frløb mkring kmmunikatin på tværs af kntinenter g venter på kmmende 4. årgang på Præstelundsklen. Tak til elever, lærere, børnehaverne g andre samarbejdspartnere fr et gdt samarbejde. Elevcitater m InnvaPrisen: Det var mrgen. Jeg glædede mig. Det var i dag den stre dag. Innvapris-dagen. Vi skulle se de andres fremlæggelser. De var gde. Da det blev vres tur, var jeg spændt. Så var det endelig vres tur. Vi gik p på scenen. Jeg var lidt genert. De tre minutter vi måtte bruge gik hurtigt, så vi var hurtigt nede igen. Nu skulle vi bare vente. Og vinderen er...præstelundskolen! Vi skreg så taget blæste af! Vi var kantlte. Vi var bare superglade, g kunne ikke frstå, at det var s, der vandt 5000 kr. 4

5 innvatin g kreativitet bygger på Stedet hvr bør læring Successen gentages: InnvaPrisen Trsdag d. 18. april 2013 kl på Hyldgårdssklen. Man kan tilmelde sig følgende fire kategrier: Indskling/SFO Udskling Mellemtrin/ Miniklub Ungdmsuddannelse Læs mere m tidsfrister, kriterier sv. på: 5

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

Billederne i vejledningen er fra tv-udsendelserne

Billederne i vejledningen er fra tv-udsendelserne Pædaggisk vejledning www.cfufilmgtv.dk Billederne i vejledningen er fra tv-udsendelserne Titel:, 2. sæsn (1 6) Tema: Reality/dkumentar, arrangerede ægteskaber, kærlighed, kultur Fag: Mediefag, dansk, religin,

Læs mere

Logik og argumentation. Noter til de to forberedende aktiviteter

Logik og argumentation. Noter til de to forberedende aktiviteter Lgik g argumentatin Nter til de t frberedende aktiviteter Belæg: 17 ender på 7, sm er et ulige tal Påstand: 17 er et ulige tal Hjemmel: Et tal er ulige, hvis det ender på et ulige ciffer Belæg: 17 er et

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

EBG starter igen efter sommerferien 2012 EUROPEAN BUSINESS GAME FØR IDÉERNE UD I UNDERVISNINGEN

EBG starter igen efter sommerferien 2012 EUROPEAN BUSINESS GAME FØR IDÉERNE UD I UNDERVISNINGEN EBG starter igen efter sommerferien 2012 EUROPEAN BUSINESS GAME FØR IDÉERNE UD I UNDERVISNINGEN Gør iværksætteri til en del af undervisningen i erhvervsøkonomi, innovation og virksomhedsøkonomi i skoleåret

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere