Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder."

Transkript

1 It-strategi

2 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området. Borgerne skal opleve, at der er let adgang til de digitale services som det offentlige tilbyder, uanset hvilken indgang borgeren vælger. Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategien er udarbejdet af It-strategigruppen og godkendt i Direktionen. It-strategien tages op til revision i Formålet med it-strategien It-strategien har til formål at sikre en fælles ramme for Esbjerg Kommunes fremtidige it-udvikling. It-strategien skal fungere som et værktøj til prioritering af ressourcer til it-projekter. Formål med it-løsninger er at understøtte og udvikle kommunens samlede forretning 1.2 It-strategiens opbygning It-strategien består af selve it-strategien, hertil kommer: litteraturlisten, der er en samling af forskellige uddybende tekster, som er med til at definere it-strategiens virkeområde, It-strategien Kommunes it-projektliste KL s it-projektliste Litteraturliste

3 KL s it-projektliste, der giver et overblik over igangværende fællesoffentlige it-projekter, Esbjerg Kommunes it-projektliste, hvor kommunens aktuelle prioriterede it-projekter er beskrevet. Litteraturlisten og projektlisterne er dynamiske og vil løbende bliver revideret. Litteraturlisten og kommunens it-projektliste revideres af It mens KL s it-projektliste revideres af KL. 2.0 De organisatoriske rammer It-strategien reguleres af internt og eksternt besluttede regler samt lovgivning. It-strategien respekterer vedtagne politikker og strategier i kommunen og indgår i samspil med disse, herunder kommunikationspolitikken og it-sikkerhedspolitikken. 2.1 Fælles offentlig strategi for digital forvaltning 1 Den fælles offentlige strategi for digital forvaltning har til formål at understøtte en langsigtet udvikling mod en sammenhængende og effektiv digitalisering af den offentlige sektor. I strategien er der tre overordnede strategiske indsatsområder: bedre digital service øget effektivisering gennem digitalisering stærkere samarbejde der skaber digital sammenhæng Den fælles offentlige strategi for digitalisering skaber rammen for kommunens it-strategi. 1 Strategi for digitalisering af den offentlige sektor , Mod bedre digital service, øget effektivisering og stærkere samarbejde; Regeringen, KL og Danske Regioner; Juni 2007

4 3.0 Overordnet it-strategi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune vil gennem brug af it-løsninger søge at frigøre ressourcer, forenkle/standardisere arbejdsgange og styrke de interne sammenhænge for borgere såvel som for kommunen. 3.1 It-strategiske valg i Esbjerg Kommune Herunder præsenteres og uddybes kommunens to it-strategiske valg. 1. it-strategiske valg: Esbjerg Kommune tilslutter sig i videst muligt omfang fælles offentlige it-løsninger Fordi vi ikke er så forskellige fra andre kommuner, at vi behøver unikke løsninger Der bliver i disse år arbejdet meget på at skabe en it-understøttet sammenhængende offentlig sektor. Både staten og kommunerne samarbejder målrettet på at skabe fælles løsninger som kan understøtte forretningsprocesserne. På visse områder stilles der krav om, at forretningen understøttes af en it-løsning, mens det på andre områder er frivilligt. I fællesoffentligt regi udvikles der blandt andet forskellige fælles it-løsninger til borgerbetjening, arbejdsgangsbeskrivelser og ledelsesinformation. Udviklingen af konkrete fælles offentlige it-løsninger fremgår af litteraturlisten. Esbjerg Kommune vil, hvor det er muligt, anvende it-løsninger der er baseret på fællesoffentlige samarbejder, da det vil reducere udviklingsomkostninger, og medvirke til at forbedre it-løsningerne, da der inddrages viden og knowhow fra flere/alle kommuner.

5 Det forventes, at der ofte vil være flere leverandører, som kan levere den fælles udviklede it-løsning. Hvor dette er tilfældet vil kommunen prioritere den løsning, der giver maksimalt udbytte i forhold til de fastsatte prioriteringskriterier (se punkt 4.1). For at sikre styrken af det it-strategiske valg underlægges udviklingen af it-løsninger/projekter i kommunen følg eller forklar princippet, som er beskrevet herunder. følg eller forklar princippet for it-løsninger i Esbjerg Kommune Hvis der bliver foreslået en it-løsning/projekt hvor der allerede er et fælles offentligt alternativ som ikke ønskes anvendt, kan forslagsstilleren fravige kravet om at bruge den fællesoffentlige løsning, hvis den fællesoffentlige løsning: er væsentligt dyrere svækker sikkerhedsniveauet medfører væsentlig funktionel forringelse øger implementeringstiden markant medfører konflikter i forhold til andre forpligtelser inden for forslagsstillerens område Hvis kravet skal fraviges, skal forslaget til it-løsning/projekt følges af en forklaring, der redegør nærmere for de omstændigheder, der i situationen ligger bag en fravigelse af kravet. Redegørelsen indgår i den samlede vurdering af it-løsningen/projektet. 2. it-strategiske valg: Esbjerg Kommune deltager aktivt i udviklingen af de fælles offentlige it-løsninger Fordi vi kraft af vores faglige niveau og størrelse kan bidrage med viden og ressourcer som kan give bedre løsninger Udviklingen af fælles offentlige it-løsninger foregår i mange forskellige fora og på mange forskellige niveauer. Esbjerg Kommune

6 vil aktivt deltage i udviklingen af fælles offentlige it-løsninger, som kan maksimere kommunens udbytte af disse løsninger. Ressourcer til udviklingen af fællesoffentlige it-projekter skal følge it-strategiens fastsatte prioriteringskriterier. For at sikre styrken af det it-strategiske valg, vedligeholder It i samarbejde med direktørområderne et overblik over: hvilke it-udviklingsfora kommunen er repræsenteret i formålet med repræsentationen mængden af kommunale ressourcer der medgår 4.0 It-projekter i Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune vil skarpt prioritere it-projekter i forhold til itstrategien. Behovet for den skarpe prioritering skyldes, at der er begrænsede ressourcer til rådighed, og en skarp prioritering på tværs af organisationen vil sikre en optimal udnyttelse. Den konkrete prioritering af it-projekter er beskrevet sidst i it-strategien. 4.1 Prioriteringskriterier Ud fra de behov som it-løsninger/projekter skal tilfredsstille i kommunen er der fastsat tre kriterier til prioritering af it-udviklingsindsatsen. De tre kriterier benyttes i forbindelse med udmøntningen af de strategiske valg, som er affødt af it-strategien. De tre kriterier er: Standardisering Kommunal sammenhæng Effektivisering Standardisering: Ensartede it-løsninger til forskelligartede opgaver. Vi vil så vidt muligt benytte værktøjer, der allerede er en del af vores it-arkitektur til at løse andre opgaver f.eks. ESDH og GIS.

7 Kommunal sammenhæng: It-løsninger skal styrke den organisatoriske sammenhæng både i bredden og i dybden og give fælles værdi. Vi vil styrke integrationen mellem vores systemer, således data kun skal fødes og vedligeholdes et sted, men kan benyttes andre steder. Effektivisering: Implementeringen af it-løsninger skal medføre effektivisering af den kommunale forretning. Der skal aktivt tages stilling til hvordan gevinster som følger af it-projekter skal anvendes i forretningen. 5.0 Perspektivering It-strategien sætter den overordnede ramme for det videre arbejde med direktørområdernes it-strategi og it-handleplaner, samtidig med at den anviser konkrete redskaber til beslutning af fremtidige it-projekter. Bilagene til it-strategien er et overblik over hvilke it-udviklingsfora kommunen er repræsenteret i og hvilke ressourcer der anvendes. Direktionen forventer, at den overordnede it-strategi vil indgå som et naturligt element i direktørområdernes arbejde med at udvikle decentrale it-strategier og it-handleplaner. Det forventes, at de decentrale enheder respekterer vigtigheden af de it-strategiske valg.

8 Konkret prioritering af projekter For at sikre, at it-projekter der gennemføres i kommunen ligger inden for rammerne af kommunens it-strategi og it-arkitektur, skal der foretages en vurdering og prioritering af it-løsninger/ projekter i forhold til nærværende it-strategi. Vurderingen foretages af It i samarbejde med de involverede direktørområder. It-chefen er kontraktholder for alle kommunale kontrakter der vedrører it, dette gælder både hardware, software og it-baserede eksterne services. Direktørområderne er ansvarlige for at den faglige og forretningsmæssige del af projektet er opfyldt. Såfremt forretningsområdet ikke er enig i It s vurdering af om en given it-løsning/projekt skal gennemføres, skal sagen forelægges direktionen. Inden et projekt fremsendes til prioritering i It skal følgende som minimum være afklaret: Der skal være en entydig ejer til it-løsningen/projektet En beskrivelse af it-løsningen/projektet En beskrivelse af hvordan it-løsningen/projektet lever op til it-strategien En beskrivelse af it-løsningens/projektets tværgående konsekvenser Et overslag over it-løsningen/projektets finansiering samt omkostninger og gevinster (kapitalisering) Evt. en forklaring på at der ikke benyttes en fællesoffentlig løsning Torvegade Esbjerg Tlf: Oktober 2008

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere