Referat. Bornholms Varme A/S Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech"

Transkript

1 Bornholms Varme A/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand) Linda Kofoed Persson Kirstine van Sabben Bjarne Westerdahl Carsten Raad Petersen Henry Bech Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Indholdsfortegnelse: 1. Udarbejdelse af projekt forslag for: Fjernvarmeprojekt for Gudhjem og Melsted

2 Bornholms Varme A/S Udarbejdelse af projekt forslag for: Fjernvarmeforsyning af Aarsdale, Svaneke, Listed. Fjernvarmeforsyning af Allinge, Sandvig, Tejn. Sagsbeskrivelse Med henblik på den videre udbygning af fjernvarmen, i henhold til den netop vedtagne varmeplan, bør der nu udarbejdes projektforslag for de to tilbageværende større områder: Aarsdale- Svaneke-Listed, og Allinge- Sandvig-Tejn. Kommunalbestyrelsen har tilkendegivet, at projektet for Allinge-Sandvig-Tejn skal fremrykkes af samfundsøkonomiske årsager mv., og at aftag af lokalproduceret el fra vedvarende energikilder bør fremmes i kommende projekter. Nedenfor er angivet en foreløbig tidsplan for gennemførelse af de to projektforslag. Dog er det vores erfaring, at specielt myndighedsbehandlingen kan trække ud, og derfor må især denne del af tidsplanen tages med forbehold. Da der skal etableres et nyt varmeværk i Allinge betyder det, at projektet for Svaneke mv. rent fysisk kan starte først, da området varmeforsynes fra et eksisterende værk. Gudhjem Fjernvarmeprojektet for Gudhjem, som forventes igangsat ultimo maj 2013, bliver det praktiske pilotprojekt for den videre udbygning af fjernvarmen, og den planlagte optimering af ledningsnet mv. i klippebyerne: - Redekamsløsning, således at der udlægges rør i større dimensioner, hvor der er mest plads og så fordeler med mindre dimensioner rundt, hvor der er mindre plads pga. klippe. - Anvendelse af eksisterende ledningstraceer så vidt muligt. - Fleksible rør som fordelingsledninger og stikledninger i dim mm - Størst muligt differenstryk og decentral udpumpning for reduktion af ledningsdimension - Beholderløsning til varmt brugsvand - Intelligent styring af unit efter forbrugsmønster og samtidighed, således at rørdimensioner yderligere kan reduceres og ledningstab minimeres Tidsplan: Aarsdale, Svaneke, Listed Igangsættelse af projektforslag (bestyrelsessag, Bornholms Varme A/S) Godkendelse af projektforslag (bestyrelsessag, Bornholms Varme A/S) Sept. 2013: Projektforslag sendes til kommunalbestyrelsens godkendelse Okt marts 2014: politisk behandling høring politisk behandling April 2014: info, borgermøde, tilmelding Maj 2014: udbud af ledningsarbejder og ny kedel Juni nov 2014: Transmissionsledning Nexø - Aarsdale Aug. nov. 2014: Ledningsnet Aarsdale Nov. jan. 2015: konvertering Aarsdale (støttefyring med træpiller i Nexø, et af de mobile anlæg) Nov. - maj. 2015: Transmissionsledning Aarsdale - Svaneke (fx i cykelstien) p.g.a. måske streng vinter kan det blive nødvendigt at tage et par måneder mere Maj sept. 2015: kedelombygning mv. Nexø Halmvarmeværk Nov 2014 dec. 2015: Ledningsnet Svaneke lige stramt nok, da man sikkert heller ikke vil have os alle steder i turistperioderne Maj dec. 2015: Konverteringer Svaneke affødt af ovenståaende

3 Bornholms Varme A/S Aug. - okt. 2015: Transmissionsledning Svaneke Listed Aug. nov. 2015: Ledningsnet Listed Nov. dec. 2015: Konverteringer Listed Tidsplan: Allinge, Sandvig, Tejn Igangsættelse af projektforslag (bestyrelsessag, Bornholms Varme A/S) Godkendelse af projektforslag (bestyrelsessag, Bornholms Varme A/S) Sept. 2013: Projektforslag sendes til kommunalbestyrelsens godkendelse Okt marts 2014: politisk behandling høring politisk behandling April 2014: info, borgermøde, tilmelding Maj 2014: Ansøgning om byggetilladelse og miljøgodkendelse til flisvarmeværk i Allinge, samt påbegyndelse af lokalplan Aug. 2014: udbud af ledningsarbejder og varmværk med forbehold for byggetilladelse mv. Feb. 2015: Godkendelse af Lokalplan + byggetilladelse Mar marts Ledningsnet Allinge lige stramt nok p.g.a. turistsæsonen Mar dec Varmeværk Allinge Aug. marts 2016 Konvertering Allinge (Varme fra mobilt træpillefyr) affødt af ovenstående Okt 2015 marts 2016: Transmissionsledning Allinge Sandvig behøver ikke udføres meget før ledningsnettet i Sandvig Aug. okt. 2015: Transmissionsledning Allinge Tejn, Sandkaas Okt.2015 juni. 2016: Ledningsnet Tejn, Sandkaas Lidt for stram Dec 2015 juni 2016: konvertering Tejn Sandkaas affødt af ovenstående Mar. dec. 2016: Ledningsnet Sandvig Lidt for stram p.g.a. turistsæsonen April dec. 2016: Konverteringer Sandvig affødt af ovenstående Økonomi Vores fjernvarmekonsulent, Kjeld Dale, har oplyst, at projektforslagene kan udarbejdes for i alt kr. excl. moms, og være færdige ultimo august, så de kan komme på bestyrelsesmødet 6. september Indstilling Direktøren indstiller At udarbejdelsen af de to projektforslag igangsættes umiddelbart, med henblik på forelæggelse på næste bestyrelsesmøde ( ). Bilag Tidsplan Svaneke m.m. Beslutning Bestyrelsen, den 31.maj 2013: Godkendt Åben sag

4 Bornholms Varme A/S Fjernvarmeprojekt for Gudhjem og Melsted Sagsbeskrivelse TMU har den 7. maj 2013 fremsendt Bornholms Forsyning projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted til kommunens godkendelse. Projektforslaget har været i høring. Høringen har medført ændringer i nogle af beregningerne i projektforslaget. Overordnet medfører høringen dog ikke ændringer i projektforslagets udformning. De 2 væsentligste problemstillinger i høringsvarende kom fra Østkraft De 2 punkter er følgende: 1: Østkraft udtrykker at projektforslaget anvender et for højt antaget varmeforbrug hos forbrugerne og et for lavt ledningstab i fjernvarmenettet. De vurderer at projektet ikke vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt, hvis disse værdier justeres. 2: Østkraft mener at projektforslaget bør gennemregnes af en uvildig part. I forbindelse med BRK s behandlingen af høringssvarene til varmeplanen er de samme spørgsmål om varmeforbrug og varmetab rejst. Uvildig vurdering T&M indarbejdede Projektforslag Gudhjem i Varmeplanen hvorved konsulentfirmaet Kjeld Dale og Plan Energi har fået mulighed for at verificere projekt forslaget før det blev sendt til dansk fjernvarmes projektselskab verificering. Teknik & Miljø har tillige bedt Energitjenesten Bornholm, som uvildig part, om at give et bud på varmebehov i et standardhus. Energitjenesten bruger et standardhus på 130 m 2 og energiforbrug på 18,2 MWh, svarende til 140 kwh/m 2. Det kan til sammenligning bemærkes at gamle huse, som ikke er energirenoveret typisk er energimærket F. Her vurderes energiforbruget at være 240 kwh/m 2. I varmeplanen er standardhuset sat til 125 m 2 og energiforbruget er sat til 15,5 MWh svarende til 124 kwh/m 2. Vurderingen af varmebehovet må derfor vurderes at være konservativt sat. Der er således ikke belæg for at mene at varmeforbruget er sat for højt. Ledningstab I forbindelse med varmeplanen er der foretaget nye beregninger af ledningstab. Varmetabet i ledningerne er derfor ændret fra 12 % til 16 % ved en 75 % tilslutning og fra 10 % til 14 % ved en 90 % tilslutning. Samfundsøkonomiske beregninger Det er i forbindelse med ændringerne i varmeplanen foretaget en genberegning af alle de økonomiske beregninger herunder de samfundsøkonomiske. Projektet viser et samfundsøkonomisk overskud i nuværdi over 20 år på 21 mio. kr. for fjernvarme. Tilsvarende er værdien 19 mio. kr. for varmepumper baseret på en løsning med luft til vand. Ligeledes viser brugerøkonomien over 20 år i nuværdi et overskud på 85 mio. kr. Den tilsvarende værdi for varmepumpe løsningen er 41 mio. Kr.

5 Bornholms Varme A/S Det Ø-økonomiske overskud over 20 år i nuværdi er 58 mio. kr. Den tilsvarende værdi for varmepumpe løsningen er 25 mio. kr. Der er Teknik & Miljøs vurdering at projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og der ikke er grundlag for brug af yderligere eksterne konsulenter, udover Energitjenesten Bornholm, til at vurdere sagen. Projektforslaget forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 30. maj Umiddelbart efter Bornholms forsynings bestyrelsesmøde den 31. maj 2013, udbyder vi arbejderne i offentlig licitation, og sender info- og tilmeldings-materiale ud til ejerne af ejendomme med oliefyr indenfor forsyningsområdet. Sammen med følgegruppen er der planlagt informationsmøde i Gudhjem den 6. juni 2013 kl. 19. Licitationerne afholdes 21. juni 2013, og vi håber på tilstrækkelig tilmelding i løbet af juni 2013 til at vi kan sætte projektet i gang. De tidligere projekter blev sat i gang, når vi nåede en tilmelding på 60% (af det olieopvarmede areal), vel vidende at der kommer en del flere tilmeldinger hen af vejen. De kommunale ejendomme regnes som forhåndstilmeldte, da dette fremgår af projektforslaget. Ifølge vedlagt tidsplan starter gravearbejderne i august 2013, og afsluttes inden sommerferien Økonomi I forbindelse med detailprojekteringen er økonomien i projektet revurderet, og den er fortsat inden for rammerne af det økonomiske overslag i projektforslaget. Økonomien vil blive revurderet igen efter licitationerne er afholdt. Vi har fået ønsker om tilslutning fra Melsted Badehotel, og et område ved Østerlars kirke da disse ønsker med fordel kan imødekommes er de medtaget i økonomioversigten. Indstilling Direktøren indstiller At orienteringen tages til efterretning, At der søges om kommunegaranti vedr. byggekredit til gennemførelse af projektet. Bilag Tidsplan samt projektøkonomi Beslutning Bestyrelsen, den 31.maj 2013: Godkendt Åben sag Mødet hævet kl.17.51

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle.

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120 Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700 Medlemmer Fravær Underskrift René Nordin Bloch - (formand) Carsten Scheibye - (næstformand) Bjarne Westerdahl Carsten

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700 Medlemmer Fravær Underskrift René Nordin Bloch - (formand) Carsten Scheibye - (næstformand) Bjarne Westerdahl Carsten

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Afbud: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Afbud: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringsforslag til vedtægterne for Renovest I/S 25 2. Bevilling

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE

MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE Dato 2011/01/27 VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Resume af miljørapport 2 3. Planens

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

Hvidbog. Arbejdspapir til revision af Bornholms energistrategi. 1: Mål og Baggrund... 2. 2: Nøgletal... 5

Hvidbog. Arbejdspapir til revision af Bornholms energistrategi. 1: Mål og Baggrund... 2. 2: Nøgletal... 5 Hvidbog Arbejdspapir til revision af Bornholms energistrategi 1: Mål og Baggrund... 2 2: Nøgletal... 5 3: Revidering af Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm... 7 3.1: Mere og renere fjernvarme... 8 3.2:

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Fyringssæson 2014: Efter en særdeles dejlig solrig, og varm sommer kan vi nu gøre status på en fyringssæson og vinter som viste sig fra den absolut

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere