Mellembyplan for Tjæreborg - et klima- & bæredygtighedsprojekt. Borgermøde den 2. oktober 2013 i Sneum-Tjæreborg Fritidscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellembyplan for Tjæreborg - et klima- & bæredygtighedsprojekt. Borgermøde den 2. oktober 2013 i Sneum-Tjæreborg Fritidscenter"

Transkript

1 Mellembyplan for Tjæreborg - et klima- & bæredygtighedsprojekt Borgermøde den 2. oktober 2013 i Sneum-Tjæreborg Fritidscenter Borgermøde vedr. Tjæreborg Mellembyplan den 2. oktober 2013

2 Program Velkomst ved Formand for Plan & Miljøudvalget, John Snedker Orientering om projektet ved Direktør for Teknik & Miljø, Hans Kjær Tjæreborgs identitet ved chef for Kommune- og Byplan, Erling Sonne Korte indlæg ved projektlederne for hver af de 9 arbejdsgrupper Pause Fælles debat Afrunding ved John Snedker Borgermøde vedr. Tjæreborg Mellembyplan den 2. oktober 2013

3 Esbjergs Planmodel Borgermøde vedr. Tjæreborg Mellembyplan den 2. oktober 2013

4 Borgermøde vedr. Tjæreborg Mellembyplan den 2. oktober 2013

5 Klima & Bæredygtighedsprojekt Tjæreborg Afprøvning af klima- bæredygtighedstiltag i forholdet 1:1 Budget 10 mio. kr. i perioden En del af Energimetropol Esbjerg Borgermøde vedr. Tjæreborg Mellembyplan den 2. oktober 2013

6 Borgermøde vedr. Tjæreborg Mellembyplan den 2. oktober 2013

7 Borgermøde vedr. Tjæreborg Mellembyplan den 2. oktober 2013

8 Tjæreborgs identitet Erling Sonne Chef for Kommune- og Byplan

9 TJÆREBORG Befolkning Udvikling Ressourcer

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Tjæreborg er: veluddannet vellønnet i arbejde i vækst

21

22 Energioptimering af offentlige bygninger - arbejdsgruppe 1 Kjeld Nissen Energirådgiver, Esbjerg kommune

23 ENERGIOPTIMERING AF OFF. BYGNINGER Medlemmer: Lokalråd SE (Sydenergi) Varmeforsyningen Esbjerg Kommune, Ejendomme, Energi & Vedligehold Omfang: Tjæreborg skole, Tjæreborg ældrecenter Div. institutioner ca. ca m2. opvarmet areal ca m2 opvarmet areal Hvad er målet: Kunne være et energimærke A

24

25 Hvordan kommer vi derhen: Klimaskærmen: efterisolering, udskiftning af facadepartier Styringer: varme, ventilation og belysning Energieffektive anlæg: varme, ventilation og belysning Energiproduktion: Solceller Gode brugervaner: Ledelse Brugeradfærd Information

26 Energirenovering og besparelser i private boliger - arbejdsgruppe 2 Bodil Ankjær Nielsen Klimakonsulent, Esbjerg kommune

27 Gruppe 2: Tjæreborg-borgernes energirenoveringer - og besparelser.

28 Tjæreborg-borgernes energirenoveringer - og besparelser.

29 Tjæreborg-borgernes energirenoveringer - og besparelser

30 Bæredygtig transport - arbejdsgruppe 3 Søren Schrøder Vejchef, Esbjerg kommune

31 Mellembyplan Tjæreborg Bæredygtig transport Gruppens opgave => Idé forslag til mellembyplan Foreløbig opdeling: Eksisterende forhold Opgradering Nye tiltag Trafik og byrum Sammenhæng med de øvrigt gruppers arbejde

32 Mellembyplan Tjæreborg Bæredygtig Transport (CO 2 +sundhed+ trafikmiljø) Ændre adfærd Bolig-arbejde Hjem-skole Hjem-fritid Muligheder/indsatsområder Kollektiv trafik: Bybus, flextrafik, lukket skolekørsel Tog - Nærbane Samkørsel Gang og cykeltrafik El-cykler

33 Affaldshåndtering - arbejdsgruppe 4 Dorthe H. Ibsen Affaldschef, Esbjerg kommune

34 Mellembyplan Tjæreborg Affaldshåndtering econet Analyse af et repræsentativt udsnit af skraldespandene i Tjæreborg Baseret på fokus-familier Affaldshiraki Kemi Deponi Forbrænding Genbrug Forebyggelse Affalds-mål

35 Mellembyplan Tjæreborg Affaldshåndtering Forebyggelse Tankegang i hjemmet Indkøbsvaner og muligheder Smid-ud kultur herunder madspild

36 Mellembyplan Tjæreborg Affaldshåndtering Genbrug Genanvendelse - aviser til emballage-pap - flasker til nyt glas - dåser til nyt metal Direkte genbrug - velgørende org. - loppemarkeder Kreativt genbrug

37 Mellembyplan Tjæreborg Affaldshåndtering Forbrænding L90-forbrænding giver varme og strøm Dagrenovation fra private og erhverv Stort og småt brændbart på genbrugspladserne

38 Mellembyplan Tjæreborg Affaldshåndtering Deponi Farligt affald Tagplader Miljøkasse til farligt affald Porcelæn, spejle mv.

39 Mellembyplan Tjæreborg Affaldshåndtering Indsamling El-hybrid biler Nedgravede løsninger Fælles løsninger

40 Next Stop Village - arbejdsgruppe 5 Ole Jensen, SE

41 NEXT STEP VILLAGE NEXT STEP VILLAGE

42 TANKER OM KLYNGEN VORES VISIONER ER AT... skabe sunde og bæredygtige boliger for alle. skabe en energiproducerende boligklynge. skabe en ny boform med fokus på kvalitet og mangfoldighed. skabe et byggeri, der bidrager positivt til at løse vores globale klimaudfordringer og at minimere fremtidige behov for ressourcer. skabe bygninger, der løbende tilpasses i takt med at ny teknologi og viden findes generationsdesign skabe bæredygtige boliger uden merpris NEXT STEP VILLAGE

43 H F D B5 B7 Hulvej B3 I1 B6 B4 I2 NORD Lokalplan grænse Lokalplan Delområde Byggelinie Udstykningsprincip Vejudlæg Anvendelse Beplantningsbælter Grønt område Tæt lav Åben lav Enten åben lav eller Boligparceller med sæ Børneinstitutioner Ældreinstitutioner og k Regnvandsbassin Principiel placering af lege- og boldområde Vej- og stiadgang # Tilslutning til vej Hovedsti, principudlæ Sekudære stier, princ Hastighedsdæmpende Bilag B Lokalplan Lokalplankort Dato: Juni 2010 Mål 1:2000 Meter ± N ÆLDRE INST./ BOLIGER ÅBENT LANDSKAB PARCELHUSE/ ÅBEN-LAV ESBJERG k b H 50 m A1 # A4 A5 A3 40 m a A2 B2 B1 k G Nørremarksvej k # H k C # E Borggårdsvej JERNBANE REGNVANDSBASSIN MULIGT OMRÅDE FOR DEN SELVFORSYNENDE KLYNGE/ NSV BØRNEINSTITUTION NEXT STEP VILLAGE

44 KLYNGENS TYPER SOL-, VAND- OG GRØNNE HUSE Solhusene: producerer energi/el til hele bebyggelsen i kraft af deres store skrånen de tage mod syd. SOLHUSE SOLHUSE De grønne huse: tilfører biodiversitet gennem grønne facader, som også opsamler regnvand og giver grøn identitet til området. SOLHUSE Vandhusene: har vandopsamlingsbassiner foran villaerne, og solvarmepaneler i glastagene over de fælles adkomstrum. VANDHUSE TYPE 4 TYPE 2+2A GRØNNE HUSE TYPE 3 TYPE 3 TYPE 2+2A GRØNNE HUSE TYPE 2+2A TYPE 1 VANDHUSE TYPE 3 SOLHUSE TYPE 3 TYPE 1 TYPE 2+2A TYPE 3 TYPE 2+2A VANDHUSE TYPE 4 VANDHUSE GRØNNE HUSE GRØNNE HUSE SOLHUSE SOLHUSE NEXT STEP VILLAGE

45 Intelligent Energy - arbejdsgruppe 6 Jacob Andreasen Smart Grid chef, SE

46 Tjæreborg Fremtidens intelligente energisystem Jacob Andreasen, Smart Grid Chef, SE Claus A. Nielsen, Varmeforsyningchef, Esbjerg Forsyning

47 Klimakommissionens bud på fremtidens energisystem Kilde: Klimakommissionens rapport

48 Hvad gør vi så med det her?

49 Samspil mellem energisystemer sydenergi.dk

50 Samfundets/ Danmarks behov Kundens/ Borgerens behov Tjæreborg mellembyplan Energi-/ El- systemets behov sydenergi.dk

51 Hvordan gør vi det så? Formiddagen (Status og vidensdeling) Status over hvilke teknologier er til rådighed Konklusioner over forskellige projekter Præsentation over indsamlede værdier. Eftermiddagen (Muligheder og planlægning) Drømmen ( bæredygtig samfund, energi neutral, lidt bedre end i dag, bare billigere energi ) Konkretisering af fremtidige projektideer. Uddelegering af opgaver. sydenergi.dk

52 Spildevandshåndtering - arbejdsgruppe 7 Finn Egholm Sektionsleder, Esbjerg kommune

53 Mellembyplan for Tjæreborg Håndtering af spilde- og overfladevand samt kloakering

54 Tiltag i relation til spildevand I Spildevandsgruppen sidder repræsentanter fra Fjernvarme, Affald, Miljø, Park og Spildevand. Undersøge muligheden for udnyttelse af varmen i kloaksystemet, dels ifm. at etablere varmepumer /varmeveksler i kloaksystemet og dels ved etablere spildevandsledninger med indbyggede jordvarmeslanger Undersøge muligheden for at få madrester ud til rensningsanlæggene via kloaksystemet således at gas indvindingen øges på rensningsanlæggene. Dette gøres ved at installere kværne i de enkelte huse

55 Genåbning af rørlagte vandløb som kan indgå i rekreative områder i Tjæreborg også ifm. overfladeafvanding. anvendelse af overfladevand til rekreative områder i den centrale bydel i Tjæreborg. Muligheden for at anvende overfladevandet ifm. etablering af en park undersøges. hvad kan grusgravene(som snart nedlæges) anvendes til?. Evt. til vandsport og badning i kombination med parker. Muligheden undersøges. Udfærdigelse af en komplet kloaksaneringsplan for Tjæreborg med tilhørende tidsplan, som angiver hvor der skal graves ifm. kloaksaneringen. Tidsplanen afstemmes med øvrige aktører herunder graveaktører således at samgravningsmuligheder optimeres

56 Byrum og byfunktioner - arbejdsgruppe 8 Kristine Dagnæs-Hansen Byplanlægger, Esbjerg Kommune

57 Opgaven er kendt fra øvrige mellembyplaner

58 Opgaven er kendt fra øvrige mellembyplaner Tilgang med særligt fokus på klima og bæredygtighed

59 Indhold Analyse af byens strukturer - Potentialer og udfordringer for bylivet og byrum Eksempler fra Mellembyplan for Egebæk-Hviding

60 Indhold Indsatser udpegning og beskrivelse af alle indsatsområder bedre rammer for byliv og bymiljø Eksempler fra Mellembyplan for Egebæk-Hviding

61 Indhold Indsatser udvalgte indsatsområder Eksempler fra Mellembyplan for Egebæk-Hviding

62 Gruppens arbejde Analyserne er påbegyndt Potentialer og udfordringer for bylivet og byrum

63 Indsatser Tilgang med særligt fokus på klima og bæredygtighed

64 Indsatser - Begrønning (biodiversitet, nedsivning mm.)

65 Indsatser -Infrastruktur og grønne forbindelser

66 Indsatser - Rekreativ udnyttelse af regnvand

67 Indsatser - Byrum som ramme for øvrige klima- og bæredygtighedstiltag

68 Forankring i dagtilbud og undervisning - arbejdsgruppe 9 Dorthea Wehner Skoleinspektør, Esbjerg kommune

69 Det videre forløb Borgermøde og udpegning af følgegruppe den 2. okt Gruppernes analysearbejde færdig til intern præsentation medio nov Borgermøde med præsentation af ideoplæg fra grupperne februar 2014 Forslag til mellembyplan klar til politisk behandling juli 2014 Offentlig høring oktober og november 2014 Endelig vedtagelse af Tjæreborg mellembyplan foråret 2015 (tidligst)

70 PAUSE Fælles debat Afrunding ved John Snedker

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 NATUR OG MILJØ HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 Udkast til Handleplan for bæ- redygtig udvikling i GK 2012 1 Indhold Indledning 3 Status for 2011 4 Handleplan 2012 9 Inddragelse

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø. Referat fra møde i Grønt Råd. Mødedato: 3. oktober 2012

Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø. Referat fra møde i Grønt Råd. Mødedato: 3. oktober 2012 Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 5. oktober 2012 Sagsbehandler Mette Kirkebjerg Due Telefon direkte 76 16 51 30 Sagsid 2010-165 Referat fra møde i Grønt Råd Mødedato: 3.

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1

Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1 Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013 Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1 Indhold Forord Indledning 3 Klima og energi 5 Projekt 1. Strategisk energiplan for København Syd 6 Projekt 2. Ny energi og

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2009. LÆS OM... Klimafestival, Grøn guide, Miljøpris, grønne områder, gode sparetips, CO ² -opgørelse og meget mere!

GRØNT REGNSKAB 2009. LÆS OM... Klimafestival, Grøn guide, Miljøpris, grønne områder, gode sparetips, CO ² -opgørelse og meget mere! GRØNT REGNSKAB 2009 LÆS OM... Klimafestival, Grøn guide, Miljøpris, grønne områder, gode sparetips, CO ² -opgørelse og meget mere! INDHOLD 3 4 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 Forord

Læs mere

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Indhold Forord... 3 Vurdering af planlægning... 4 Tema: Bosætning... 6 Tema: Erhvervsudvikling... 8 Tema: Klima & energi... 10 Tema: Lokalt engagement... 12 Agenda 21...

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

program 2 april 2010

program 2 april 2010 program 2 april 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING Erfaringer fra fase 1 Bæredygtig byomdannelse og byudvikling Processen for fase 2 i konkurrencen om byudvikling af Køge Kyst Bæredygtig byomdannelse

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Lokalplanens høringsperiode på minimum 8 uger offentliggøres i pressen og på www.aalborgkommune.dk/lokalplan Indsigelser, bemærkninger og nærmere

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere