DU KAN NÅ DET ENDNU - VÆR MED TIL AT KLARGØRE VOR BÅDPARK:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DU KAN NÅ DET ENDNU - VÆR MED TIL AT KLARGØRE VOR BÅDPARK:"

Transkript

1 RoskildeRoeren Januar årgang, nr. 1 DU KAN NÅ DET ENDNU - VÆR MED TIL AT KLARGØRE VOR BÅDPARK: Fælles arbejdsdage Søndag 20. januar kl. 10 Søndag 17. februar kl. 10 Lørdag 9. marts kl. 10

2 Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon Kontoret: Åbent mandag kl Formand: Ove Pedersen Næstformand: Rasmus Rosenkvist Sekretær: Mads Peter Klink Engelhart Rochef: Dan R. Petersen... Rochef: Sven Lyster Rochef: Joan Lindholt... Kasserer: Per Stenberg Christensen. Ungdomsudvalg: Marie Skott MTU Motions- og Turudvalg: Annette Lauridsen Langtursudvalg: Karsten Hjort Bådudlån: Annette Lauridsen Kaproningsudvalg: Torben Bech. Kajakudvalg: Lasse Egelund Materialeudvalg: Lars Hansen Tutudvalg: Hanne Nielsen Instruktionsudvalg: Ole Binderup. Mastersudvalg: Sven Lyster Kontorudvalg: Kristine Festudvalg: Mille Nissen... Sommerhus: Jan Michno Motionsrum: Henrik Olsen Køkkenudvalg: Hans Jørgen PR-udvalg: Ove Pedersen... Arkivet: Jens Nordlund/Jan Michno Redaktion: Flemming Ravn Indlevering af stof og artikler til ovenstående eller i redaktionens skuffe på kontoret. Tryk: Elsgårds Bogtrykkeri, Roskilde Forsiden: Siger sig selv. Du er meget velkommen til at komme ned i bådhallen for at hjælpe med klubbens materiel. Fotos: Vi mangler fotos til bladet. Helst jpg-format med stor opløsning. Udlejning Skuldelev: Jan Michno, Tlf , mobil Mail Du kan også benytte hjemmesiden til at undersøge om der er ledigt. RoskildeRoeren: Næste nummer af medlemsbladet udkommer april Sidste frist for indlæg o.l. er fredag 22. marts. Afleveres i redaktionens skuffe på kontoret eller på mail: Kontoret Telefon i kontortiden: Kontoret har åbent mandage kl Lukket i hele juli og på helligdage. Der bliver ikke ekspederet henvendelser i juli måned. Ved alle henvendelser bedes du oplyse medlemsnummer. Adresseændring: Husk at give kontoret besked om ny adresse, tlf eller på eller ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid. Nøglekort: Hvis dit nøglekort ikke virker eller er gået i stykker kan du få et nyt hvis du kommer med det gamle. Hvis du helt har mistet det, kan du købe et nyt for 100 kr på kontoret. Oplys altid dit medlemsnummer. Ved udmeldelse eller restance spærres dit nøglekort. Udmeldelse: Kan ske ved personlig henvendelse på kontoret eller ved at fremsende en mail til Husk at oplyse medlemsnummer. Udlejning af omklædningsskabe: Henvend dig personligt på kontoret hvis du ønsker et skab. Udlejes af kontoret for 125 kr årligt. Årlig leje indbetales på bankkonto som oplyses ved leje. Indbetalingen skal ske i de to sidste uger i marts. Hvis ikke skabslejen er indbetalt inden 1.4. klippes låsen og skabet inddrages til genudleje. 2 RoskildeRoeren nr. 1/2013

3 Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub Afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forudgående år. 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse. 4. Fondsstyrelsens beretning og regnskab. 5. Fremlæggelse af virksomhedsplan og budget for det kommende år. 6. Forslag til ændringer af Roskilde Roklubs vedtægter. For at styrke roklubbens fokus på ungdomsarbejdet og kaproningen, foreslår bestyrelsen at bestyrelsen udvides med hhv. en Ungdomschef og en Elite- og Talentchef. Samtidig foreslår bestyrelsen, at suppleant-posterne nedlægges. Ønsker et bestyrelsesmedlem at fratræde bestyrelsen før en udløbet valgperiode, kan bestyrelsen udpege en suppleant blandt roklubbens medlemmer, som indtræder i stedet indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Herudover foreslår bestyrelsen, at roklubbens reglement fremover ikke skal være opslået i bådhuset. I stedet skal det være tilgængeligt via roklubbens hjemmeside og kan udleveres ved henvendelse til roklubbens kontor. 7. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes Valg af bestyrelse, revisorer og fondsstyrelse. På valg til bestyrelsen er: Formand Ove Pedersen villig til genvalg. Rochef Sven Lyster - villig til genvalg. Sekretær Mads-Peter K. Engelhardt - villig til genvalg. Elite- og Talentchef: Bestyrelsen foreslår Søren Secher på posten. Ungdomschef: Bestyrelsen foreslår Marie Skøtt Rasmussen på posten. Valg af revisorer: På valg er: Uffe Rasmussen og Erik Bartholm bestyrelsens indstilling vil foreligge til generalforsamlingen. Valg til fondsstyrelse: På valg er: Henrik Vikelgaard - villig til genvalg. 9. Eventuelt. Om generalforsamlingen Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen, som skal have dette i hænde mindst 10 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ethvert aktivt medlem, som er fyldt 15 år, og mindst har været medlem af klubben i 3 måneder, personligt afgive sin stemme. Medlemmer, der skylder kontingent har ikke stemmeret. Passive medlemmer har adgang, men ikke stemme- og taleret på generalforsamlingen. Det reviderede regnskab - og evt. indkomne forslag - bliver sat op på opslagstavlen i klubhuset senest 5 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer ses på side 4. Bestyrelsen, den 12. december 2012 RoskildeRoeren nr. 1/2013 3

4 Vinteraktiviteter i Roskilde Roklub Du kan endnu nå at komme i form efter juleferien! Gymnastik tirsdag kl Pilates onsdag kl Motionsrumtræning (Olsen-træning) tirsdag og torsdag kl Forslag til ændring af Roskilde Roklubs vedtægter Nuværende vedtægter 12 Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Medlemmerne vælges særskilt til følgende poster: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 rochefer. Formand og næstformand kan ikke være på valg samtidigt og højst 4 medlemmer kan være på valg samtidig. Suppleanter vælges som henholdsvis 1. og 2. suppleanter. De deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde bestyrelsen før en udløbet valgperiode indtræder suppleanterne i forhold til den rækkefølge de er valgt. Bestyrelsen kan herefter vælge at omkonstituere sig. Forslag til ændring 12 Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. Medlemmerne vælges særskilt til følgende poster: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, Elite- og Talentchef, Ungdomschef og 3 rochefer. Formand og næstformand kan ikke være på valg samtidigt og højst 5 medlemmer kan være på valg samtidig. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde bestyrelsen før en udløbet valgperiode, kan bestyrelsen udpege en suppleant blandt roklubbens medlemmer, som indtræder i stedet indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan i samme forbindelse vælge at omkonstituere sig. 13 (stk. 1) Bestyrelsen afholder møde, når den anser det for påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er mødt. 20 Reglement for benyttelse af klubbens materiale og inventar m.v. udfærdiges af bestyrelsen. Såvel vedtægter som reglementer skal være opslået i bådehuset. 13 (stk. 1) Bestyrelsen afholder møde, når den anser det for påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er mødt. 20 Reglement for benyttelse af klubbens materiale, inventar m.v. vedtages af bestyrelsen. Vedtægter og reglement skal være tilgængelige via roklubbens hjemmeside og kan udleveres ved henvendelse til roklubbens kontor. 4 RoskildeRoeren nr. 1/2013

5 Godt år Roningen i Roskilde havde et rigtigt godt år i 2012, hvor det allerstørste var at opleve Jacob og Kasper vinde bronzemedaljer ved OL i London sammen med letvægtsfireren. Mange andre flotte resultater blev det da også til og dette er gældende både for den egentlige konkurrencedeltagelse og for klubbens opnåede mål og resultater som helhed. Der har igen været stor idrætsmæssig aktivitet omkring vores klubhus på havnen, som vi i årets løb igen har formået at få gjort endnu bedre med det nye gulv i salen og de flotte nye og højere porte. Årets mål Vi havde inden sæsonen sat os nogle mål om at udrulle tiltag til formål at skaffe flere medlemmer til klubben, og herunder fik vi gang i kajakhotellet, som havde fuld booking af de 30 pladser til havkajakker indenfor meget kort tid. Flere medlemmer gav det, men ikke nok til at den egentlige medlemsfremgang kunne tilskrives dette alene. På ungdomssiden kom der igen gang i sommerferieroningen for skolebørnene og dette endda med stor succes. Vi fik lavet specielle tilbud på medlemsskab for disse børns forsatte tilknytning til roningen, og selv om der kom medlemsskaber ud af dette var det heller ikke nok til at sprænge medlemskurven helt som planlagt. Generelt kan det siges, at 2012 gav et stabilt år for antallet af medlemmer liggende på de ca. 430 grænsende til en svag fremgang, men det ligger fortsat klart, at en af de store muligheder vi har for at gøre Roskilde Roklub endnu bedre, ligger i det at blive flere medlemmer. Vi behandlede emnet på sidste års januar inspirationsdag og vi har i skrivende Af Ove Pedersen, formand. Som det tydeligt kan ses, skal man være lidt af en linedanser for at styre roklubbens mange aktiviteter. stund planlagt at have dette på programmet igen til 2013 inspirationsdagen. Vi skal have flere medlemmer både for at sikre klubben bedre økonomiske rammer, men også for at sikre en fortsat stor aktivitet og vi skal finde på tiltag og muligheder for at opfylde dette i Fremtiden Bestyrelsen har til generalforsamlingen 2013 valgt at fremsætte forslag til ændringer i klubbens bestyrelses sammensætning. Der fremlægges forslag om at nedlægge de 2 suppleantposter og erstatte disse med 2 ekstra poster i bestyrelsen i form af en Talent- & Elitechef og en Ungdomschef. Dette sker for at ligge pres på en fortsat udvikling af netop disse to områder, hvor ungdomsområdet i mange tilfælde vil være og skal i fremtiden være vores store satsning på det at skaffe flere medlemmer til klubben. Omkring talent- og elitearbejdet i Roskilde Roklub har vi i mange år været allerede meget toneangivende indenfor dansk roning, og dette arbejde ser bestyrelsen gerne endnu mere styrket endnu mere gennem den ekstra post i bestyrelsen med netop ansvaret for dette område. Roskilde Roklub er igen blevet en af de 6 idrætsgrene, som Roskilde Kommune i en ny 3 årig aftale med Team Danmark har valgt at pri- RoskildeRoeren nr. 1/2013 5

6 oritere en udvikling af. De andre idrætsgrene vil være Roskilde BMX, Roskilde Bordtennis, Roskilde Cykle Ring, FC Roskilde og Roskilde Håndbold. Som noget nyt under denne ordning vil der være mulighed for egentlig økonomisk støtte til talentudviklingen. Roningen i Danmark er i Team Danmark regi blevet forfremmet til såkaldt Verdensklasseforbund, og dette betyder flere penge til roningens elitesatsninger, hvor vi i Roskilde Roklub så kan glæde os over, at vi på listen over roningens 6 udpegede såkaldte verdensklasse atleter igen har Jacob Barsøe og Kasper Jørgensen med på vejen mod OL i Rio i En meget god ting er jo også, at vi allerede nu godt kan spotte næste generation af store talenter, som indenfor en årrække vil være klar til at tage kampen op med det allerbedste indenfor roningen. På ungdomssiden har Roskile Roklub indgået en såkaldt klubudviklingsaftale med Dansk Forening for Rosport med henblik på at opkvalificere klubbens tilbud til ungdomsroere ved hjælp af Aldersrelateret Træning i Roning (ATRO). Målet vil være en naturlig udvikling af klubbens ungdomsroere mod at blive kaproere, såfremt dette er relevant for den enkelte ungdomsroer. Vi vil arbejde på at komme meget mere i kontakt med børn og unge rundt omkring på skoler og uddannelsesinstitutioner, ligesom der skal skabes meget større kendskab til roningens glæder og muligheder ved deltagelse i aktivitet rundt omkring i lokalområdet. Klubhuset skal løbende vedligeholdes og udvikles, og dette vil i allerstørste udstrækning forsøges klaret via offentlige tilskud samt fonds- og puljemidler eller måske via arbejdsopgaver hos Roskilde Festival. Det samme vil være gældende for opførelse af et egentlig havkajakhotelbygning i tilknytning til det opførte stativ, hvor vi så gerne skulle skabe plads til i alt ca. 60 havkajakker. På havnen bliver vi som idrætsklub lige pt. presset lidt af de planer selskabet Roskilde Havneselskab har for udvikling af deres Oplevelseshavn, hvor man gerne vil gøre brug af netop grundstykket vest for Roskilde Roklubs grund og klubhus til dette formål. Bestyrelsen har gjort indsigelse mod dette og anmodet Roskilde Kommune om at lade dette grundstykke indgå i klubbens lejeaftale på grunden og herved sikre muligheder for en fortsat udvikling af vores klub på netop denne grund på havnen, hvor vi har haft til huse i over 100 år. Vi har også anmodet om at der i den nye lokalplan for området sikres byggefelter til Roskilde Roklubs brug på hele den vestlige siden af grundstykket. Her kunne så opføres bygninger til yderligere små både, motorbåde samt sæsonopbevaring af grej. Roskilde Roklub ønsker bestemt udvikling på havnen i Roskilde, men vil gerne selv udvikle på vores eget område Økonomi Økonomisk er vi hele tiden nødt til at tilpasse os situationen og her i skrivende stund kender vi ikke de nye tilskudstal fra Roskilde Kommune. Budget 2013 for Roskilde Kommune lagde igen op til besparelser på området for voksne personers idrætsudfoldelse, men hvor stor denne besparelse bliver kender vi altså ikke her og nu. Vi håber at besparelsen på tilskud bliver til at leve med, og vi håber ikke at det bliver i samme størrelsesorden som ved 2012-opstarten, hvor vi mistede knap kr. i lokaletilskud fra Roskilde Kommune. Planen for forslag til generalforsamlingen den 12. marts 2013 er udfærdiget efter den information bestyrelsen sidder inde med i dag, men vi er dog også klar til at ændre på indhold af generalforsamlingen helt frem til deadline for at sikre at afviklingen og beslutninger om klubben fremtidige virke sker på det helt aktuelle grundlag. Mød op til generalforsamlingen og vær med til at sikre en fortsat udvikling af Roskilde Roklub. O.P. 6 RoskildeRoeren nr. 1/2013

7 Sang og bægerklang Sangaften fredag den 8. februar kl Alle kan være med, der stilles ingen krav til at kunne synge tværtimod! Ivan leverer musikken og vi andre synger Pris 50 kr. som dækker afgifts-belagt pølse- og ostebord samt kaffe/kage. Øl, vin og vand købes i Tutten. Gæster kan medtages. Af hensyn til indkøb bedes du tilmelde dig på opslagstavlen. Mvh. Sangudvalget KOM OG HØR..! Historier fra Kongeriget Elleore Onsdag den 6. februar kl (lige efter Pilates) Friherren a.k.a. Jesper Kamp Nielsen kommer og fortæller. MTU bager kager og Tutten holder åbent. RoskildeRoeren nr. 1/2013 7

8 Hvorfor gå og kede sig derhjemme når du kan deltage i FORÅRS- RENGØRINGEN Lørdag den 16. marts Kom og vær med til at rengøre klubhuset. Vi starter dagen med morgenmad kl og slutter ca. kl med frokost, hvis der er stemning dertil. Alle er velkomne..! DIT SKAB: Dit skab skal være rengjort i forbindelse med forårsrengøringen og der vil blive stillet rengøringsmidler i omklædningsrummene. Indbetaling af skabsleje 2013/14 Indbetalingen skal foretages ved overførsel af 125 kr til Danske Bank Reg: 9173 konto: Oplys venligst kun skabsnummer og medlemsnummer og intet andet i teksten, da det ellers er svært at se i kontoudskriften. Eksempel: skab xx medl xxxx Pengene bedes indbetalt senest d. 1. april. Hvis indbetalingen ikke er sket inden denne dato, betragtes skabet ulejet og vil derfor blive genudlejet. Der er stor efterspørgsel på skabe, så benyt lejligheden til at overveje dit behov. Hvis der er lås på skabet bliver den klippet af og evt. indhold stilles på kontoret indtil afhentning. Der kan ikke betales skabsleje kontant på kontoret. Du vil modtage et brev med denne tekst i dit skab, så du har kontonummeret. Med venlig hilsen, kontoret. 8 RoskildeRoeren nr. 1/2013

9 Er det chikane? Jeg mener ja. Når man to gange fjerner en artikel fra ophængstavlen, efter blot en uges forløb. Tilbage i oktober måned hængte jeg en artikel op. Den var udkommet tilbage i begyndelsen af september i Dagbladet Roskilde, Dagbladet i Ringsted og Frederiksborg Dagblad. Hos samtlige redaktioner fandt man historien så interessant, at man besluttede at lade den trykke i Weekend-tillægget. Den kunne dog ikke hænge i fred på roklubbens tavle. I samråd med andre besluttede vi at hænge den op igen, heller ikke denne gang fik den lov at blive hængende. For ikke at blive beskyldt for racisme o.a. skal jeg undlade at spekulere om årsagen til denne selvbestaltede censur. For dem der ikke nåede at læse artiklen, skal jeg kort beskrive at den omhandlede to gamle kaproere, der efter sygdom og operation, fandt ud af at rosporten var en glimrende metode at komme tilbage til livet, som beskrevet i artiklen. Det er min plan at genopsætte artiklen efter at bladet er udkommet og appellere til alle gode kræfter at holde et godt øje. Måske kan man ad den vej komme uvæsnet til livs. Skulle man have spørgsmål eller oplysninger, er min Venlig hilsen, Flemming Jakobsen. Kajakudvalgsaften Torsdag 31. januar kl Stiftelse af nyt kajakudvalg. Det ny kajakudvalg vil dække såvel klubbens turkajakker som de private havkajakker. Drøftelse af udvalgets fremtidige arbejde. Valg af medlemmer til det nye udvalg. Primært for kajakroere, men alle medlemmer af roklubben er velkomne. Vi glæder os til en konstruktiv debat og håber på stort fremmøde. Selv om du ikke har planer om at indgå i det nye udvalg, er du velkommen til at deltage Yderligere info: Joan eller Vikel 4115 RoskildeRoeren nr. 1/2013 9

10 Seachallenge Bornholm 2012 En kajak odysse Af Bette og Henrik Vikelgaard Det er kun når man har et eneste mål her i livet at man er lykkelig. Hvis det er rigtigt tænker jeg så burde jeg være lykkelig nu men jeg er ikke lykkelig, jeg er hunderæd. Sandheden er dog også at jeg ikke kun har et eneste mål, men to. Dels skal jeg undlade at tippe selv, dels skal jeg håbe på at fruen heller ikke tipper. For hvis en af os tipper, må den anden nødvendigvis forsøge sig som den aktive part i en makkerredning. En øvelse jeg ikke tror på vi kan gennemføre med succes her. Resultatet vil formodentlig blive at vi begge ligger i baljen. Så vil vi for alvor være på den. Det er Hammerknudens stejle klipper vi er kommet for at beundre fra vandsiden. Men det er også dem der nu giver svære udfordringer. Stejle og majestætiske rejser de sig. Flotte men ugæstfri. Du kan ikke komme helskindet i land her. Bølgerne skabt af pålandsvinden giver ikke problemer i sig selv, men det gør returslagene. Idvandet får det hele til at gynge. Havet bevæger sig uforudsigeligt op og ned som om nogen har tændt for gassen så vandet nu er spild kogende. Vi er på midt på første etape af Seachallenge Bornholm (SCB) Et 110 km langt 3-dages løb for havkajakker rundt om Bornholm. Hammershus har lige vist sin imponerende beliggenhed frem for os og lyngen blomster på toppen af Hammerknuden. Det er dog først efter at Ægir har hørt min bøn og sender mig forløsning i form af en garvet lokal kendt, at jeg kan nyde det. Michael slår følgeskab med os og jeg kan overlade tanken om egen eller 10 RoskildeRoeren nr. 1/2013

11 Med kurs mod Hammerknuden. fruens redning til ham. Således er jeg nede på det lykkegivende ene mål, at holde mig oprejst. Livet et skønt. På vej ind i Kampeløkke havn gjalder Roskilde Roklub længe leve Hurra hurra hurra. FÆRDIG brøler vi, før vi ser hvem der dog hylder os på denne vis. Pia og Lasse står på molen. De giver en hånd med kajakkerne. Det er lige det man har brug for ovenpå en strabadserende tur på vandet. Næste dag var hyggedag med relativt roligt vejr, undtagen til sidst med stiv modvind. Vi valgte at lade os guide indenom alle skærene af en meget lokalkendt. Det kostede på tiden, men gav nogle fantastiske naturoplevelser. "If you can't beat them, enjoy it" Søndag bød på udfordrende bølger rundt om Dueodde. Noget lignede har vi aldrig roet i før, og hvis nogen havde sendt mig en video fra stranden ville jeg sige "det der kan man (vi) ikke ro i.." Men det kunne vi altså! Selvom bølgerne gik højt, var risikoen slet ikke at sammenligne med idvandet ved Hammeren. Den kraftige pålandsvind ville føre dig ind på de lækre sandstrande, hvor du kunne ligge og slikke sol sammen med de andre turister, hvis Ægir blev træt af dit selskab og besluttede sig for at smide dig af. De finde sandrevler gav udfordringer. Bølgerne brækkede uforudsigeligt og vaskede hen over kajakken. Læn dig ind i bølgen, fokuser og husk det er det her du er kommet for Positiv tænkning er svaret på meget og vi red fint på havskummet. Vi måtte dog springe de sidste ca. 20 kilometer over, da vi skulle nå færgen Lidt ærgerligt, men det var heldigvis den kedeligste strækning og den skulle roes i brækkende sidesøer, så skulle vi endelig undvære noget var det det bedste stykke at vælge. Alt i alt en fantastisk kajaktur. Bornholm skal ligesom Møns klint opleves fra havet. En stor tak til Rønne Roklub for et fantastisk arrangement. Flot gået af en klub på 100 medlemmer at kunne arrangere et sådant løb for 5. år i træk. Rygterne ville vide at det var baglænsroerne der var de mest aktive, selvom løbet kun var for havkajakker. Lad os håbe at de to kulturer får ligeså meget glæde af hinanden her i vores klub. LØRDAGS- SVØMNING I Maglegårdsbadet Lørdag 2. marts kl RoskildeRoeren nr. 1/

12 TOP 50 Nr. Navn Km 01. Andreas Dyrby Mads Brogaard Joachim Sutton Ole Binderup Hellmuth Christian Stuven Alexander Kische Signe Weinreich Bech Birgitta Dehn Bastian Secher Mads Kjøller Ilse Senbergs Maike Benter Sven Lyster Annika Senbergs Piet Grønlund Nielsen Jytte Pedersen Christina Hansen Annette Lauridsen Peter Laursen Claus Kaarup Jens Reimer Nielsen Karin Larsen Knud Jensen Viktor August Stokholm Lous Thomas Lynderup Karen Petersen Emilie Almstrup Jens Stubbe Østergaard Silja Konoy Davidsen Peter Skafte Michael Andersen Henning Hansen Preben E. Hansen Kirsten Ramskov Flemming Ravn Hansen Jens Kristoffersen Per Harvøe Anders Bohn Jan Michno Christian Hechmann Vivi Bech Christian Toft Sørensen Eigil Schwencke Henrik Lykke Jensen Hans Jørgen Bodelsen Eyoe Kristensen Ulla Werk Annemarie Ohms Steen Friis Jensen Elisabeth Kjølholm Fra roklubbens statistiske departement har vi modtaget den udskrevne rojournal for sæsonen Vi har udeladt gæsteroere, og vi har ikke modtaget kilometre fra de udstationerede roere på Bagsværd Sø. Men ellers skulle den være god nok! Som sædvanlig har vi offentliggjort navnene på de medlemmer som har roet mest, altså de 50 første på listen. Listen bærer præg af sæsonens omskiftelige vejr, som mest har været velegnet til de medlemmer som har kunnet ro om morgenen og midt på dagen. Autografer ved roskolen Ved sommerens roskole mødte OLroerne Kasper Jørgensen og Jacob Barsøe frem for at fortælle om firerens bronzemedalje. Denne lejlighed benyttede de unge sommerroere til at få de eftertragtede autografer. 12 RoskildeRoeren nr. 1/2013

13 Medlemmerne vælter ind ad roklubbens døre. STANDERHEJSNING LØRDAG DEN 23. MARTS Kl : Mewdlemsmøde Kl : Standerhejsning Kl : FEST Opslag kommer på hjemmesiden og opslagstavlen RoskildeRoeren nr. 1/

14 Generalforsamling og æresmedlem i Gamle Roskilde Roere Foreningen Gamle Roskilde Roeres årlige generalforsamling blev afholdt den 10. november 2012 i klubbens lokaler. Efter generalforsamlingen var der 75 års-fest med damer. Til generalforsamlingen var der fremmødt ca. 40 gamle roere. Formanden bød velkommen til alle fremmødte og den sædvanlige dagsorden blev fuldt efter gældende regler. Der var lidt debat under de forskellige punkter men alt blev godkendt og vedtaget. Det store øjeblik var under punktet evt. Her kunne foreningen fejre de mange jubilarer for deres medlemskab af Roskilde Roklub. 40 års jubilarer: Flemming Skov Olsen, Tommy Bune. 50 års jubilarer: Carsten Kristiansen, Hans Arne Larsen, Jan Rud Andersen, Jens Nordlund, Kim Rørbæk, Nils Mikkelsen, Preben Hansen, Svend Erik West Hansen. 60 års jubilarer: Ebbe Lindstrøm Andersen, Finn Lindstrøm Andersen, Henning Erik Pedersen, Jørgen Peder Jensen, Vagn Hestbæk, Vagn Pedersen. 75 års jubilar: Mogens Elkjær. Derefter kunne bestyrelsen oplyse følgende: Vi har den store glæde at kunne udnævne et af vore medlemmer til æresmedlem af foreningen. Den pågældende er meget aktiv både som roer og som en, der altid er villig til at give en hånd med når der skal udføres et stykke arbejde for roklubben og for gamle roere. Han er kort og godt kendt som en flink fyr der altid siger ja når det Preben Hansen. kniber. Udnævnt til æresmedlem den 10. november 2012 Preben Hansen. Stort tillykke. Efter generalforsamlingen var der festmiddag sammen med alle vore piger, vi var ialt ca. 70 personer. Festens begivenheder blev ledet af en veloplagt toastmaster Christian Toft. Talen for damerne blev ligeledes afholdt af en veloplagt herre Allan Ohms. Under middagen blev Roforeningen Bølgeskvulp fejret for deres mange ferielangture i det sydfynske øhav. 30 år i træk uden afbrydelse. 75 års jubilar Mogens Elkjær holdt en meget hyggelig tale om mange af de oplevelser han havde oplevet i de mange års medlemskab af klubben. Efter spisningen og div. hyggelige indslag var der dans til ca. kl Tak til alle som var med til at gøre denne dag i gamle roere hyggelig og festlig. Bestyrelsen. 14 RoskildeRoeren nr. 1/2013

15 Langtur til Malø i den svenske skærgård Hvordan bliver en langtur så god, at den dels fæstner sig i erindringen, dels er værd at anbefale andre? Jo, man tager en flok unge (næsten unge) og en flok ældre (ikke ret gamle) roere, 3 telte, lækker mad, et stort set perfekt rovejr og et fantastisk landskab, blander det godt og voila! en super cocktail. Vel hjemkommet prøver man så at sætte flere ord på de billeder, man har på nethinden: To ret forskellige ledere, en campingplads, som bestemt ikke ville få mere end en stjerne i Dk, men som var velvalgt for robåde og telte med udsigt, et landskab, som både fra land- og vand- Et dog omskifteligt vejr, som gav mulighed siden bød på helt vidunderlige syn. for at se de fantastiske sluseanlæg i Trollhättan og at læsse både i øsende regnvejr, selv om man lige havde været i bad og skiftet til landgangstøj, fordi man skulle i byen og spise rejemadder i Flinks Handelsbod, og ikke mindst hyggeligt og berigende samvær (også om morgenen!), men dog mest om aftenen ved grillen med et glas. Summa sumarum: Det kan varmt anbefales. Tekst og foto: Birgitta Dehn. RoskildeRoeren nr. 1/

16 DESTRUKTIV ADFÆRD Billedet som blev lynskudt af en allestedsnærværende fotograf viser med al tydelighed et identificeret medlem af roklubben, som er gået grassat med en såkaldt mukkert. Det viser sig at det er roklubbens formand, som på denne måde kom af med sine frustrationer over medlemmernes træge adfærd med hensyn til klubbens drift og vedligeholdelse. Hærværket er efterfølgende blevet bragt i orden..!

17

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

RoskildeRoeren. Juli 2012. 68. årgang, nr. 3 SÅDAN GÅR SOMMEREN LÆS INDE I BLADET..!

RoskildeRoeren. Juli 2012. 68. årgang, nr. 3 SÅDAN GÅR SOMMEREN LÆS INDE I BLADET..! RoskildeRoeren Juli 2012. 68. årgang, nr. 3 SÅDAN GÅR SOMMEREN LÆS INDE I BLADET..! Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 4635 0928 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent mandag kl. 17.30-19.00...4635 2228

Læs mere

Ferieroning. RoskildeRoeren Juli 2011. 67. årgang, nr. 3

Ferieroning. RoskildeRoeren Juli 2011. 67. årgang, nr. 3 Ferieroning RoskildeRoeren Juli 2011. 67. årgang, nr. 3 Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent mandag kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden............46

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Roskilde roeren. Oktober 2007 63. årgang, nr. 4. Her var vi. Kirsten og Hanne i regn og blæst..!

Roskilde roeren. Oktober 2007 63. årgang, nr. 4. Her var vi. Kirsten og Hanne i regn og blæst..! Roskilde roeren Oktober 2007 63. årgang, nr. 4 Her var vi Kirsten og Hanne i regn og blæst..! Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent hver

Læs mere

Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011

Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011 Kajak tidende Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011 K o l d i n g K a j a k K l u b Romsøturen s. 12 Referat fra Generalforsamling s. 6 Oluf med tungen lige i munden. indhold Blad nr. 137 30. Årgang

Læs mere

HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS

HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS NR: 1 MartS - 1999 MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5 BESTYRELSEN UDVALG (Kontaktpersoner) Formand:

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

2011: VELKOMMEN TIL ET NYT SPÆNDENDE RO-ÅR OG ET 'NYT' KLUBHUS

2011: VELKOMMEN TIL ET NYT SPÆNDENDE RO-ÅR OG ET 'NYT' KLUBHUS 2011: VELKOMMEN TIL ET NYT SPÆNDENDE RO-ÅR OG ET 'NYT' KLUBHUS Januar 2011 - nr. 1-85. årgang Godt nytår! Forsidefoto Indhold 03 Leder 04 Formandens tale ved standerstrygningen 05 Sådan tilmelder du dig

Læs mere

Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen K V K I Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Side 2 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Vigtige numre Roforeningen

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR Vinsmagning - Fowli 2011 - Grøftekanten Elmehøj - Kirke-Nyt - Bålhøj Plantage Nummer 59 december 2010 - februar

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 133 29. Årgang Nr. 2 April 2010. EJSTRUPTUREN s. 11. STANDERHEJSNING s. 7. PARADISLØB s.

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 133 29. Årgang Nr. 2 April 2010. EJSTRUPTUREN s. 11. STANDERHEJSNING s. 7. PARADISLØB s. KAJAK TIDENDE Blad nr. 133 29. Årgang Nr. 2 April 2010 KOLDING KAJAKKLUB EJSTRUPTUREN s. 11 STANDERHEJSNING s. 7 PARADISLØB s. 18 Løberne klar til start. INDHOLD Blad nr. 133 29. Årgang Nr. 2 April 2010

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen MARTS / APRIL 2012 NR. 2. 71. årgang Robladet 1942-2012 r å 70 - vi e k k y l l si r ti med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5 Referatet fra generalforsamlingen tirsdag 7. februar

Læs mere

PADLEN. 535 - marts 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 535 - marts 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 535 - marts 2015 Et stærkt bagland Generalforsamlingen 2015 Standerhejsning og forårsrengøring Ny sommersæson med grill Det bliver stort Begynderkurser 2015 Kajak

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere