DU KAN NÅ DET ENDNU - VÆR MED TIL AT KLARGØRE VOR BÅDPARK:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DU KAN NÅ DET ENDNU - VÆR MED TIL AT KLARGØRE VOR BÅDPARK:"

Transkript

1 RoskildeRoeren Januar årgang, nr. 1 DU KAN NÅ DET ENDNU - VÆR MED TIL AT KLARGØRE VOR BÅDPARK: Fælles arbejdsdage Søndag 20. januar kl. 10 Søndag 17. februar kl. 10 Lørdag 9. marts kl. 10

2 Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon Kontoret: Åbent mandag kl Formand: Ove Pedersen Næstformand: Rasmus Rosenkvist Sekretær: Mads Peter Klink Engelhart Rochef: Dan R. Petersen... Rochef: Sven Lyster Rochef: Joan Lindholt... Kasserer: Per Stenberg Christensen. Ungdomsudvalg: Marie Skott MTU Motions- og Turudvalg: Annette Lauridsen Langtursudvalg: Karsten Hjort Bådudlån: Annette Lauridsen Kaproningsudvalg: Torben Bech. Kajakudvalg: Lasse Egelund Materialeudvalg: Lars Hansen Tutudvalg: Hanne Nielsen Instruktionsudvalg: Ole Binderup. Mastersudvalg: Sven Lyster Kontorudvalg: Kristine Festudvalg: Mille Nissen... Sommerhus: Jan Michno Motionsrum: Henrik Olsen Køkkenudvalg: Hans Jørgen PR-udvalg: Ove Pedersen... Arkivet: Jens Nordlund/Jan Michno Redaktion: Flemming Ravn Indlevering af stof og artikler til ovenstående eller i redaktionens skuffe på kontoret. Tryk: Elsgårds Bogtrykkeri, Roskilde Forsiden: Siger sig selv. Du er meget velkommen til at komme ned i bådhallen for at hjælpe med klubbens materiel. Fotos: Vi mangler fotos til bladet. Helst jpg-format med stor opløsning. Udlejning Skuldelev: Jan Michno, Tlf , mobil Mail Du kan også benytte hjemmesiden til at undersøge om der er ledigt. RoskildeRoeren: Næste nummer af medlemsbladet udkommer april Sidste frist for indlæg o.l. er fredag 22. marts. Afleveres i redaktionens skuffe på kontoret eller på mail: Kontoret Telefon i kontortiden: Kontoret har åbent mandage kl Lukket i hele juli og på helligdage. Der bliver ikke ekspederet henvendelser i juli måned. Ved alle henvendelser bedes du oplyse medlemsnummer. Adresseændring: Husk at give kontoret besked om ny adresse, tlf eller på eller ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid. Nøglekort: Hvis dit nøglekort ikke virker eller er gået i stykker kan du få et nyt hvis du kommer med det gamle. Hvis du helt har mistet det, kan du købe et nyt for 100 kr på kontoret. Oplys altid dit medlemsnummer. Ved udmeldelse eller restance spærres dit nøglekort. Udmeldelse: Kan ske ved personlig henvendelse på kontoret eller ved at fremsende en mail til Husk at oplyse medlemsnummer. Udlejning af omklædningsskabe: Henvend dig personligt på kontoret hvis du ønsker et skab. Udlejes af kontoret for 125 kr årligt. Årlig leje indbetales på bankkonto som oplyses ved leje. Indbetalingen skal ske i de to sidste uger i marts. Hvis ikke skabslejen er indbetalt inden 1.4. klippes låsen og skabet inddrages til genudleje. 2 RoskildeRoeren nr. 1/2013

3 Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub Afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forudgående år. 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse. 4. Fondsstyrelsens beretning og regnskab. 5. Fremlæggelse af virksomhedsplan og budget for det kommende år. 6. Forslag til ændringer af Roskilde Roklubs vedtægter. For at styrke roklubbens fokus på ungdomsarbejdet og kaproningen, foreslår bestyrelsen at bestyrelsen udvides med hhv. en Ungdomschef og en Elite- og Talentchef. Samtidig foreslår bestyrelsen, at suppleant-posterne nedlægges. Ønsker et bestyrelsesmedlem at fratræde bestyrelsen før en udløbet valgperiode, kan bestyrelsen udpege en suppleant blandt roklubbens medlemmer, som indtræder i stedet indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Herudover foreslår bestyrelsen, at roklubbens reglement fremover ikke skal være opslået i bådhuset. I stedet skal det være tilgængeligt via roklubbens hjemmeside og kan udleveres ved henvendelse til roklubbens kontor. 7. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes Valg af bestyrelse, revisorer og fondsstyrelse. På valg til bestyrelsen er: Formand Ove Pedersen villig til genvalg. Rochef Sven Lyster - villig til genvalg. Sekretær Mads-Peter K. Engelhardt - villig til genvalg. Elite- og Talentchef: Bestyrelsen foreslår Søren Secher på posten. Ungdomschef: Bestyrelsen foreslår Marie Skøtt Rasmussen på posten. Valg af revisorer: På valg er: Uffe Rasmussen og Erik Bartholm bestyrelsens indstilling vil foreligge til generalforsamlingen. Valg til fondsstyrelse: På valg er: Henrik Vikelgaard - villig til genvalg. 9. Eventuelt. Om generalforsamlingen Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen, som skal have dette i hænde mindst 10 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ethvert aktivt medlem, som er fyldt 15 år, og mindst har været medlem af klubben i 3 måneder, personligt afgive sin stemme. Medlemmer, der skylder kontingent har ikke stemmeret. Passive medlemmer har adgang, men ikke stemme- og taleret på generalforsamlingen. Det reviderede regnskab - og evt. indkomne forslag - bliver sat op på opslagstavlen i klubhuset senest 5 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer ses på side 4. Bestyrelsen, den 12. december 2012 RoskildeRoeren nr. 1/2013 3

4 Vinteraktiviteter i Roskilde Roklub Du kan endnu nå at komme i form efter juleferien! Gymnastik tirsdag kl Pilates onsdag kl Motionsrumtræning (Olsen-træning) tirsdag og torsdag kl Forslag til ændring af Roskilde Roklubs vedtægter Nuværende vedtægter 12 Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Medlemmerne vælges særskilt til følgende poster: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 rochefer. Formand og næstformand kan ikke være på valg samtidigt og højst 4 medlemmer kan være på valg samtidig. Suppleanter vælges som henholdsvis 1. og 2. suppleanter. De deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde bestyrelsen før en udløbet valgperiode indtræder suppleanterne i forhold til den rækkefølge de er valgt. Bestyrelsen kan herefter vælge at omkonstituere sig. Forslag til ændring 12 Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. Medlemmerne vælges særskilt til følgende poster: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, Elite- og Talentchef, Ungdomschef og 3 rochefer. Formand og næstformand kan ikke være på valg samtidigt og højst 5 medlemmer kan være på valg samtidig. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde bestyrelsen før en udløbet valgperiode, kan bestyrelsen udpege en suppleant blandt roklubbens medlemmer, som indtræder i stedet indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan i samme forbindelse vælge at omkonstituere sig. 13 (stk. 1) Bestyrelsen afholder møde, når den anser det for påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er mødt. 20 Reglement for benyttelse af klubbens materiale og inventar m.v. udfærdiges af bestyrelsen. Såvel vedtægter som reglementer skal være opslået i bådehuset. 13 (stk. 1) Bestyrelsen afholder møde, når den anser det for påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er mødt. 20 Reglement for benyttelse af klubbens materiale, inventar m.v. vedtages af bestyrelsen. Vedtægter og reglement skal være tilgængelige via roklubbens hjemmeside og kan udleveres ved henvendelse til roklubbens kontor. 4 RoskildeRoeren nr. 1/2013

5 Godt år Roningen i Roskilde havde et rigtigt godt år i 2012, hvor det allerstørste var at opleve Jacob og Kasper vinde bronzemedaljer ved OL i London sammen med letvægtsfireren. Mange andre flotte resultater blev det da også til og dette er gældende både for den egentlige konkurrencedeltagelse og for klubbens opnåede mål og resultater som helhed. Der har igen været stor idrætsmæssig aktivitet omkring vores klubhus på havnen, som vi i årets løb igen har formået at få gjort endnu bedre med det nye gulv i salen og de flotte nye og højere porte. Årets mål Vi havde inden sæsonen sat os nogle mål om at udrulle tiltag til formål at skaffe flere medlemmer til klubben, og herunder fik vi gang i kajakhotellet, som havde fuld booking af de 30 pladser til havkajakker indenfor meget kort tid. Flere medlemmer gav det, men ikke nok til at den egentlige medlemsfremgang kunne tilskrives dette alene. På ungdomssiden kom der igen gang i sommerferieroningen for skolebørnene og dette endda med stor succes. Vi fik lavet specielle tilbud på medlemsskab for disse børns forsatte tilknytning til roningen, og selv om der kom medlemsskaber ud af dette var det heller ikke nok til at sprænge medlemskurven helt som planlagt. Generelt kan det siges, at 2012 gav et stabilt år for antallet af medlemmer liggende på de ca. 430 grænsende til en svag fremgang, men det ligger fortsat klart, at en af de store muligheder vi har for at gøre Roskilde Roklub endnu bedre, ligger i det at blive flere medlemmer. Vi behandlede emnet på sidste års januar inspirationsdag og vi har i skrivende Af Ove Pedersen, formand. Som det tydeligt kan ses, skal man være lidt af en linedanser for at styre roklubbens mange aktiviteter. stund planlagt at have dette på programmet igen til 2013 inspirationsdagen. Vi skal have flere medlemmer både for at sikre klubben bedre økonomiske rammer, men også for at sikre en fortsat stor aktivitet og vi skal finde på tiltag og muligheder for at opfylde dette i Fremtiden Bestyrelsen har til generalforsamlingen 2013 valgt at fremsætte forslag til ændringer i klubbens bestyrelses sammensætning. Der fremlægges forslag om at nedlægge de 2 suppleantposter og erstatte disse med 2 ekstra poster i bestyrelsen i form af en Talent- & Elitechef og en Ungdomschef. Dette sker for at ligge pres på en fortsat udvikling af netop disse to områder, hvor ungdomsområdet i mange tilfælde vil være og skal i fremtiden være vores store satsning på det at skaffe flere medlemmer til klubben. Omkring talent- og elitearbejdet i Roskilde Roklub har vi i mange år været allerede meget toneangivende indenfor dansk roning, og dette arbejde ser bestyrelsen gerne endnu mere styrket endnu mere gennem den ekstra post i bestyrelsen med netop ansvaret for dette område. Roskilde Roklub er igen blevet en af de 6 idrætsgrene, som Roskilde Kommune i en ny 3 årig aftale med Team Danmark har valgt at pri- RoskildeRoeren nr. 1/2013 5

6 oritere en udvikling af. De andre idrætsgrene vil være Roskilde BMX, Roskilde Bordtennis, Roskilde Cykle Ring, FC Roskilde og Roskilde Håndbold. Som noget nyt under denne ordning vil der være mulighed for egentlig økonomisk støtte til talentudviklingen. Roningen i Danmark er i Team Danmark regi blevet forfremmet til såkaldt Verdensklasseforbund, og dette betyder flere penge til roningens elitesatsninger, hvor vi i Roskilde Roklub så kan glæde os over, at vi på listen over roningens 6 udpegede såkaldte verdensklasse atleter igen har Jacob Barsøe og Kasper Jørgensen med på vejen mod OL i Rio i En meget god ting er jo også, at vi allerede nu godt kan spotte næste generation af store talenter, som indenfor en årrække vil være klar til at tage kampen op med det allerbedste indenfor roningen. På ungdomssiden har Roskile Roklub indgået en såkaldt klubudviklingsaftale med Dansk Forening for Rosport med henblik på at opkvalificere klubbens tilbud til ungdomsroere ved hjælp af Aldersrelateret Træning i Roning (ATRO). Målet vil være en naturlig udvikling af klubbens ungdomsroere mod at blive kaproere, såfremt dette er relevant for den enkelte ungdomsroer. Vi vil arbejde på at komme meget mere i kontakt med børn og unge rundt omkring på skoler og uddannelsesinstitutioner, ligesom der skal skabes meget større kendskab til roningens glæder og muligheder ved deltagelse i aktivitet rundt omkring i lokalområdet. Klubhuset skal løbende vedligeholdes og udvikles, og dette vil i allerstørste udstrækning forsøges klaret via offentlige tilskud samt fonds- og puljemidler eller måske via arbejdsopgaver hos Roskilde Festival. Det samme vil være gældende for opførelse af et egentlig havkajakhotelbygning i tilknytning til det opførte stativ, hvor vi så gerne skulle skabe plads til i alt ca. 60 havkajakker. På havnen bliver vi som idrætsklub lige pt. presset lidt af de planer selskabet Roskilde Havneselskab har for udvikling af deres Oplevelseshavn, hvor man gerne vil gøre brug af netop grundstykket vest for Roskilde Roklubs grund og klubhus til dette formål. Bestyrelsen har gjort indsigelse mod dette og anmodet Roskilde Kommune om at lade dette grundstykke indgå i klubbens lejeaftale på grunden og herved sikre muligheder for en fortsat udvikling af vores klub på netop denne grund på havnen, hvor vi har haft til huse i over 100 år. Vi har også anmodet om at der i den nye lokalplan for området sikres byggefelter til Roskilde Roklubs brug på hele den vestlige siden af grundstykket. Her kunne så opføres bygninger til yderligere små både, motorbåde samt sæsonopbevaring af grej. Roskilde Roklub ønsker bestemt udvikling på havnen i Roskilde, men vil gerne selv udvikle på vores eget område Økonomi Økonomisk er vi hele tiden nødt til at tilpasse os situationen og her i skrivende stund kender vi ikke de nye tilskudstal fra Roskilde Kommune. Budget 2013 for Roskilde Kommune lagde igen op til besparelser på området for voksne personers idrætsudfoldelse, men hvor stor denne besparelse bliver kender vi altså ikke her og nu. Vi håber at besparelsen på tilskud bliver til at leve med, og vi håber ikke at det bliver i samme størrelsesorden som ved 2012-opstarten, hvor vi mistede knap kr. i lokaletilskud fra Roskilde Kommune. Planen for forslag til generalforsamlingen den 12. marts 2013 er udfærdiget efter den information bestyrelsen sidder inde med i dag, men vi er dog også klar til at ændre på indhold af generalforsamlingen helt frem til deadline for at sikre at afviklingen og beslutninger om klubben fremtidige virke sker på det helt aktuelle grundlag. Mød op til generalforsamlingen og vær med til at sikre en fortsat udvikling af Roskilde Roklub. O.P. 6 RoskildeRoeren nr. 1/2013

7 Sang og bægerklang Sangaften fredag den 8. februar kl Alle kan være med, der stilles ingen krav til at kunne synge tværtimod! Ivan leverer musikken og vi andre synger Pris 50 kr. som dækker afgifts-belagt pølse- og ostebord samt kaffe/kage. Øl, vin og vand købes i Tutten. Gæster kan medtages. Af hensyn til indkøb bedes du tilmelde dig på opslagstavlen. Mvh. Sangudvalget KOM OG HØR..! Historier fra Kongeriget Elleore Onsdag den 6. februar kl (lige efter Pilates) Friherren a.k.a. Jesper Kamp Nielsen kommer og fortæller. MTU bager kager og Tutten holder åbent. RoskildeRoeren nr. 1/2013 7

8 Hvorfor gå og kede sig derhjemme når du kan deltage i FORÅRS- RENGØRINGEN Lørdag den 16. marts Kom og vær med til at rengøre klubhuset. Vi starter dagen med morgenmad kl og slutter ca. kl med frokost, hvis der er stemning dertil. Alle er velkomne..! DIT SKAB: Dit skab skal være rengjort i forbindelse med forårsrengøringen og der vil blive stillet rengøringsmidler i omklædningsrummene. Indbetaling af skabsleje 2013/14 Indbetalingen skal foretages ved overførsel af 125 kr til Danske Bank Reg: 9173 konto: Oplys venligst kun skabsnummer og medlemsnummer og intet andet i teksten, da det ellers er svært at se i kontoudskriften. Eksempel: skab xx medl xxxx Pengene bedes indbetalt senest d. 1. april. Hvis indbetalingen ikke er sket inden denne dato, betragtes skabet ulejet og vil derfor blive genudlejet. Der er stor efterspørgsel på skabe, så benyt lejligheden til at overveje dit behov. Hvis der er lås på skabet bliver den klippet af og evt. indhold stilles på kontoret indtil afhentning. Der kan ikke betales skabsleje kontant på kontoret. Du vil modtage et brev med denne tekst i dit skab, så du har kontonummeret. Med venlig hilsen, kontoret. 8 RoskildeRoeren nr. 1/2013

9 Er det chikane? Jeg mener ja. Når man to gange fjerner en artikel fra ophængstavlen, efter blot en uges forløb. Tilbage i oktober måned hængte jeg en artikel op. Den var udkommet tilbage i begyndelsen af september i Dagbladet Roskilde, Dagbladet i Ringsted og Frederiksborg Dagblad. Hos samtlige redaktioner fandt man historien så interessant, at man besluttede at lade den trykke i Weekend-tillægget. Den kunne dog ikke hænge i fred på roklubbens tavle. I samråd med andre besluttede vi at hænge den op igen, heller ikke denne gang fik den lov at blive hængende. For ikke at blive beskyldt for racisme o.a. skal jeg undlade at spekulere om årsagen til denne selvbestaltede censur. For dem der ikke nåede at læse artiklen, skal jeg kort beskrive at den omhandlede to gamle kaproere, der efter sygdom og operation, fandt ud af at rosporten var en glimrende metode at komme tilbage til livet, som beskrevet i artiklen. Det er min plan at genopsætte artiklen efter at bladet er udkommet og appellere til alle gode kræfter at holde et godt øje. Måske kan man ad den vej komme uvæsnet til livs. Skulle man have spørgsmål eller oplysninger, er min Venlig hilsen, Flemming Jakobsen. Kajakudvalgsaften Torsdag 31. januar kl Stiftelse af nyt kajakudvalg. Det ny kajakudvalg vil dække såvel klubbens turkajakker som de private havkajakker. Drøftelse af udvalgets fremtidige arbejde. Valg af medlemmer til det nye udvalg. Primært for kajakroere, men alle medlemmer af roklubben er velkomne. Vi glæder os til en konstruktiv debat og håber på stort fremmøde. Selv om du ikke har planer om at indgå i det nye udvalg, er du velkommen til at deltage Yderligere info: Joan eller Vikel 4115 RoskildeRoeren nr. 1/2013 9

10 Seachallenge Bornholm 2012 En kajak odysse Af Bette og Henrik Vikelgaard Det er kun når man har et eneste mål her i livet at man er lykkelig. Hvis det er rigtigt tænker jeg så burde jeg være lykkelig nu men jeg er ikke lykkelig, jeg er hunderæd. Sandheden er dog også at jeg ikke kun har et eneste mål, men to. Dels skal jeg undlade at tippe selv, dels skal jeg håbe på at fruen heller ikke tipper. For hvis en af os tipper, må den anden nødvendigvis forsøge sig som den aktive part i en makkerredning. En øvelse jeg ikke tror på vi kan gennemføre med succes her. Resultatet vil formodentlig blive at vi begge ligger i baljen. Så vil vi for alvor være på den. Det er Hammerknudens stejle klipper vi er kommet for at beundre fra vandsiden. Men det er også dem der nu giver svære udfordringer. Stejle og majestætiske rejser de sig. Flotte men ugæstfri. Du kan ikke komme helskindet i land her. Bølgerne skabt af pålandsvinden giver ikke problemer i sig selv, men det gør returslagene. Idvandet får det hele til at gynge. Havet bevæger sig uforudsigeligt op og ned som om nogen har tændt for gassen så vandet nu er spild kogende. Vi er på midt på første etape af Seachallenge Bornholm (SCB) Et 110 km langt 3-dages løb for havkajakker rundt om Bornholm. Hammershus har lige vist sin imponerende beliggenhed frem for os og lyngen blomster på toppen af Hammerknuden. Det er dog først efter at Ægir har hørt min bøn og sender mig forløsning i form af en garvet lokal kendt, at jeg kan nyde det. Michael slår følgeskab med os og jeg kan overlade tanken om egen eller 10 RoskildeRoeren nr. 1/2013

11 Med kurs mod Hammerknuden. fruens redning til ham. Således er jeg nede på det lykkegivende ene mål, at holde mig oprejst. Livet et skønt. På vej ind i Kampeløkke havn gjalder Roskilde Roklub længe leve Hurra hurra hurra. FÆRDIG brøler vi, før vi ser hvem der dog hylder os på denne vis. Pia og Lasse står på molen. De giver en hånd med kajakkerne. Det er lige det man har brug for ovenpå en strabadserende tur på vandet. Næste dag var hyggedag med relativt roligt vejr, undtagen til sidst med stiv modvind. Vi valgte at lade os guide indenom alle skærene af en meget lokalkendt. Det kostede på tiden, men gav nogle fantastiske naturoplevelser. "If you can't beat them, enjoy it" Søndag bød på udfordrende bølger rundt om Dueodde. Noget lignede har vi aldrig roet i før, og hvis nogen havde sendt mig en video fra stranden ville jeg sige "det der kan man (vi) ikke ro i.." Men det kunne vi altså! Selvom bølgerne gik højt, var risikoen slet ikke at sammenligne med idvandet ved Hammeren. Den kraftige pålandsvind ville føre dig ind på de lækre sandstrande, hvor du kunne ligge og slikke sol sammen med de andre turister, hvis Ægir blev træt af dit selskab og besluttede sig for at smide dig af. De finde sandrevler gav udfordringer. Bølgerne brækkede uforudsigeligt og vaskede hen over kajakken. Læn dig ind i bølgen, fokuser og husk det er det her du er kommet for Positiv tænkning er svaret på meget og vi red fint på havskummet. Vi måtte dog springe de sidste ca. 20 kilometer over, da vi skulle nå færgen Lidt ærgerligt, men det var heldigvis den kedeligste strækning og den skulle roes i brækkende sidesøer, så skulle vi endelig undvære noget var det det bedste stykke at vælge. Alt i alt en fantastisk kajaktur. Bornholm skal ligesom Møns klint opleves fra havet. En stor tak til Rønne Roklub for et fantastisk arrangement. Flot gået af en klub på 100 medlemmer at kunne arrangere et sådant løb for 5. år i træk. Rygterne ville vide at det var baglænsroerne der var de mest aktive, selvom løbet kun var for havkajakker. Lad os håbe at de to kulturer får ligeså meget glæde af hinanden her i vores klub. LØRDAGS- SVØMNING I Maglegårdsbadet Lørdag 2. marts kl RoskildeRoeren nr. 1/

12 TOP 50 Nr. Navn Km 01. Andreas Dyrby Mads Brogaard Joachim Sutton Ole Binderup Hellmuth Christian Stuven Alexander Kische Signe Weinreich Bech Birgitta Dehn Bastian Secher Mads Kjøller Ilse Senbergs Maike Benter Sven Lyster Annika Senbergs Piet Grønlund Nielsen Jytte Pedersen Christina Hansen Annette Lauridsen Peter Laursen Claus Kaarup Jens Reimer Nielsen Karin Larsen Knud Jensen Viktor August Stokholm Lous Thomas Lynderup Karen Petersen Emilie Almstrup Jens Stubbe Østergaard Silja Konoy Davidsen Peter Skafte Michael Andersen Henning Hansen Preben E. Hansen Kirsten Ramskov Flemming Ravn Hansen Jens Kristoffersen Per Harvøe Anders Bohn Jan Michno Christian Hechmann Vivi Bech Christian Toft Sørensen Eigil Schwencke Henrik Lykke Jensen Hans Jørgen Bodelsen Eyoe Kristensen Ulla Werk Annemarie Ohms Steen Friis Jensen Elisabeth Kjølholm Fra roklubbens statistiske departement har vi modtaget den udskrevne rojournal for sæsonen Vi har udeladt gæsteroere, og vi har ikke modtaget kilometre fra de udstationerede roere på Bagsværd Sø. Men ellers skulle den være god nok! Som sædvanlig har vi offentliggjort navnene på de medlemmer som har roet mest, altså de 50 første på listen. Listen bærer præg af sæsonens omskiftelige vejr, som mest har været velegnet til de medlemmer som har kunnet ro om morgenen og midt på dagen. Autografer ved roskolen Ved sommerens roskole mødte OLroerne Kasper Jørgensen og Jacob Barsøe frem for at fortælle om firerens bronzemedalje. Denne lejlighed benyttede de unge sommerroere til at få de eftertragtede autografer. 12 RoskildeRoeren nr. 1/2013

13 Medlemmerne vælter ind ad roklubbens døre. STANDERHEJSNING LØRDAG DEN 23. MARTS Kl : Mewdlemsmøde Kl : Standerhejsning Kl : FEST Opslag kommer på hjemmesiden og opslagstavlen RoskildeRoeren nr. 1/

14 Generalforsamling og æresmedlem i Gamle Roskilde Roere Foreningen Gamle Roskilde Roeres årlige generalforsamling blev afholdt den 10. november 2012 i klubbens lokaler. Efter generalforsamlingen var der 75 års-fest med damer. Til generalforsamlingen var der fremmødt ca. 40 gamle roere. Formanden bød velkommen til alle fremmødte og den sædvanlige dagsorden blev fuldt efter gældende regler. Der var lidt debat under de forskellige punkter men alt blev godkendt og vedtaget. Det store øjeblik var under punktet evt. Her kunne foreningen fejre de mange jubilarer for deres medlemskab af Roskilde Roklub. 40 års jubilarer: Flemming Skov Olsen, Tommy Bune. 50 års jubilarer: Carsten Kristiansen, Hans Arne Larsen, Jan Rud Andersen, Jens Nordlund, Kim Rørbæk, Nils Mikkelsen, Preben Hansen, Svend Erik West Hansen. 60 års jubilarer: Ebbe Lindstrøm Andersen, Finn Lindstrøm Andersen, Henning Erik Pedersen, Jørgen Peder Jensen, Vagn Hestbæk, Vagn Pedersen. 75 års jubilar: Mogens Elkjær. Derefter kunne bestyrelsen oplyse følgende: Vi har den store glæde at kunne udnævne et af vore medlemmer til æresmedlem af foreningen. Den pågældende er meget aktiv både som roer og som en, der altid er villig til at give en hånd med når der skal udføres et stykke arbejde for roklubben og for gamle roere. Han er kort og godt kendt som en flink fyr der altid siger ja når det Preben Hansen. kniber. Udnævnt til æresmedlem den 10. november 2012 Preben Hansen. Stort tillykke. Efter generalforsamlingen var der festmiddag sammen med alle vore piger, vi var ialt ca. 70 personer. Festens begivenheder blev ledet af en veloplagt toastmaster Christian Toft. Talen for damerne blev ligeledes afholdt af en veloplagt herre Allan Ohms. Under middagen blev Roforeningen Bølgeskvulp fejret for deres mange ferielangture i det sydfynske øhav. 30 år i træk uden afbrydelse. 75 års jubilar Mogens Elkjær holdt en meget hyggelig tale om mange af de oplevelser han havde oplevet i de mange års medlemskab af klubben. Efter spisningen og div. hyggelige indslag var der dans til ca. kl Tak til alle som var med til at gøre denne dag i gamle roere hyggelig og festlig. Bestyrelsen. 14 RoskildeRoeren nr. 1/2013

15 Langtur til Malø i den svenske skærgård Hvordan bliver en langtur så god, at den dels fæstner sig i erindringen, dels er værd at anbefale andre? Jo, man tager en flok unge (næsten unge) og en flok ældre (ikke ret gamle) roere, 3 telte, lækker mad, et stort set perfekt rovejr og et fantastisk landskab, blander det godt og voila! en super cocktail. Vel hjemkommet prøver man så at sætte flere ord på de billeder, man har på nethinden: To ret forskellige ledere, en campingplads, som bestemt ikke ville få mere end en stjerne i Dk, men som var velvalgt for robåde og telte med udsigt, et landskab, som både fra land- og vand- Et dog omskifteligt vejr, som gav mulighed siden bød på helt vidunderlige syn. for at se de fantastiske sluseanlæg i Trollhättan og at læsse både i øsende regnvejr, selv om man lige havde været i bad og skiftet til landgangstøj, fordi man skulle i byen og spise rejemadder i Flinks Handelsbod, og ikke mindst hyggeligt og berigende samvær (også om morgenen!), men dog mest om aftenen ved grillen med et glas. Summa sumarum: Det kan varmt anbefales. Tekst og foto: Birgitta Dehn. RoskildeRoeren nr. 1/

16 DESTRUKTIV ADFÆRD Billedet som blev lynskudt af en allestedsnærværende fotograf viser med al tydelighed et identificeret medlem af roklubben, som er gået grassat med en såkaldt mukkert. Det viser sig at det er roklubbens formand, som på denne måde kom af med sine frustrationer over medlemmernes træge adfærd med hensyn til klubbens drift og vedligeholdelse. Hærværket er efterfølgende blevet bragt i orden..!

17

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB Stiftet den 28. august 1890 Medlem af D.F.f.R under D.I.F. 1. Klubbens navn er Roskilde Roklub. Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2. Klubbens formål er at øve idræt,

Læs mere

RoskildeRoeren Januar 2014. 70. årgang, nr. 1

RoskildeRoeren Januar 2014. 70. årgang, nr. 1 RoskildeRoeren Januar 2014. 70. årgang, nr. 1 Hvis du ønsker at printe bladet eller enkelte sider ud, skal du følge denne procedure: 1) Luk dette opslag og gå til hjemmesidens forside. 2) På menulinjen

Læs mere

RoskildeRoeren Oktober 2014. 70. årgang, nr. 4

RoskildeRoeren Oktober 2014. 70. årgang, nr. 4 RoskildeRoeren Oktober 2014. 70. årgang, nr. 4 Næste nr. af RoskildeRoeren udkommer ikke før der er fundet en ny redaktion.. Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 4635 0928 www.roskilderoklub.dk Kontoret:

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

Formøde den 17. april 2013

Formøde den 17. april 2013 Formøde den 17. april 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Rasmus Rosenkvist, Søren Secher og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Ny lokalplan

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Peter Steffensen, Uffe Rasmussen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Kaproningsudvalget: DM er afviklet

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Odder Roklub. Dens hjemsted er Odder Kommune. Foreningens formål 2.1 Odder Roklubs formål er at give dens medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Formøde den 17. oktober 2012

Formøde den 17. oktober 2012 Formøde den 17. oktober 2012 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Rasmus Rosenkvist, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.). Dagsorden: 1. Kommentarer

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

RoskildeRoeren. Februar 2015 71. årgang, nr. 1

RoskildeRoeren. Februar 2015 71. årgang, nr. 1 RoskildeRoeren Februar 2015 71. årgang, nr. 1 Godt gang i vinterroning Indkaldelse l årets generalforsamling Få en update fra klubbens yngste medlemmer 2015 et særligt år i klubben fejring af 125 års fødselsdag

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Tine Christensen, Peter Steffensen (suppleant), Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Arkivudvalget:

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Formøde, den 17. januar 2011

Formøde, den 17. januar 2011 Formøde, den 17. januar 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Onsdag den 21. marts 2007

Formøde, Roskilde Roklub Onsdag den 21. marts 2007 Formøde, Roskilde Roklub Onsdag den 21. marts 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sanne K. Hellmann, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Rasmus Rosenkvist, Tine Christensen, Peter Steffensen (suppleant),

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Karsten Pedersen Michael Knudsen Henrik Danø Sørensen deltog fra kl. 20.30. Fraværende var: Olav Knudsen Søren

Læs mere

ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Standerhejsning lørdag den 19. marts:

ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Standerhejsning lørdag den 19. marts: ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Juni 2016 Nr. 2 Standerhejsning lørdag den 19. marts: Vores formand Marianne Hørup holdt standerhejsningstalen. 2. Et fåtal af de mange medlemmer, der deltog. Rochef Hanne

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN december 2012 januar 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. januar 2013. Det er nødvendigt for os at kende de

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub 1 Klubbens navn er Frederiksværk Ro- og Kajakklub. Klubben har hjemsted i Halsnæs kommune. Klubbens stander er hvid med blå kant. Inden for den blå kant er

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Love for Nordborg Roklub

Love for Nordborg Roklub Side 1 af 6 Love for Nordborg Roklub Revideret på generalforsamlingen den 26. februar 2015 Side 2 af 6 Klubbens navn 1 Klubbens navn er: Nordborg Roklub, og dette navn skal benyttes i alle offentliggørelser,

Læs mere

Formøde den 6. februar 2014

Formøde den 6. februar 2014 Formøde den 6. februar 2014 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Sven Lyster, Marie Skøtt Rasmussen, Joan Lindholdt, Per S. Christensen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Afbud: Dan R. Petersen, Rasmus

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Støt vores lokale sponsorer: Bilsyn Ulsted Mejdahls Bageri XL Byg Hals Lund El Hals Marine Forening og Skyttelaug Byens Kiosk Gandrup Element Claudi Fisher Lund Dahl

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Formøde, den 12. juni 2012

Formøde, den 12. juni 2012 Formøde, den 12. juni 2012 Deltagere fra bestyrelsen: Joan Lindholdt, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste bestyrelsesmøde

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Dirigent: Poul Erik Holm. Referent:

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 28. juni 2006

Formøde, Roskilde Roklub Den 28. juni 2006 Formøde, Roskilde Roklub Den 28. juni 2006 Deltagere bestyrelse: BJ, JA, JE, RR, SH, TC, UR Referent: JA Udvalg: Festudvalg: Intet at berette Instruktionsudvalg: Fin aften skt. Hans aften, en god kanindåb

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning.

Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning. Vedtægter 1. Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning. Klubbens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) samt Dansk Idrætsforbund

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

RoskildeRoeren April 2014. 70. årgang, nr. 2

RoskildeRoeren April 2014. 70. årgang, nr. 2 RoskildeRoeren April 2014. 70. årgang, nr. 2 Ved kommunens årlige idrætsfest var roklubben repræsenteret af en lang række medaljetagere som behørigt blev hyldet på scenen. Og til venstre er det Preben

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere