Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S"

Transkript

1 Herning Vand A/S Ålykkevej Herning Tlf.: CVR EAN Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1

2 Der kan let opstå forvirring omkring, hvornår en ledning er privat og hvornår den tilhører Herning Vand A/S. For at imødegå dette og skabe klarhed over hvilke ledninger der ejes og drives af Herning Vand A/S og hvilke der tilhører grundejerne og vejejerne, er der i dette bilag illustreret en række eksempler på grænsefladen mellem ledninger ejet af Herning Vand A/S og andre ledningsanlæg Der er anvendt følgende signaturer i illustrationerne: Bygning Skelgrænse Offentligt vejareal Privatejet vejareal Vejbrønd Drænledning og lignende Ledning ejet af Herning Vand A/S Brønd ejet af Herning Vand A/S Deklarationsareal Privat ledning Privat brønd Grænseflade 2

3 1. Tilslutning af ejendomme til kloak i offentligt vejareal a) Stikket ejes af Herning Vand A/S frem til den matrikulære grundgrænse, uanset placering af evt. skelbrønd. b) Stikket ejes af Herning Vand A/S frem til og med pumpebrønd, hvor Herning Vand A/S har været nødt til at etablere en pumpestation for at opfylde sin forsyningspligt (afvanding fra terrænniveau). Pumpning af hensyn til kælderniveau påhviler grundejeren. Herning Vand A/S skal sikre sit anlæg ved deklaration af stikledning og pumpebrønd placeret på privat grund. 2. Tilslutning af flere boligenheder på samme matrikel (typisk andelsboliger) Stikket ejes af Herning Vand A/S frem til den matrikulære grundgrænse. 3

4 3. Tilslutning af ejendomme til Herning Vand A/S ledning over privat ejendom a) Tilslutning til Herning Vand A/S ledning beliggende på privat grund. Selve tilslutningen (grenrør eller påhug) er en del af Herning Vand A/S anlæg, mens stikledningen er privat. Ejendommen anses kun for tilsluttet, hvis Herning Vand A/S har etableret stik på hovedledningen! b) Tilslutning af flere ejendomme via Herning Vand A/S ledning i baghaver. Dette gælder kun i de tilfælde, hvor kommunen ikke i forbindelse med udstykning eller byggeri har stillet krav om, at kloakanlægget etableres som privat. I alle andre tilfælde se under c. c) Tilslutning af flere ejendomme med fælles privat kloakledning. Herning Vand A/S fører stik frem til første grundgrænse. Ses ofte som ældre fællesprivate ledningsanlæg med mere eller mindre officielle aftaler om ejerskab hhv. forpligtelser i forbindelse med drift og vedligehold. d) Tilslutning af koteletgrund. Alternativt føres stik frem til hver matrikel fra Herning Vand A/S hovedkloak i vejareal. 4

5 e) Tilslutning af naboejendomme til samme skelbrønd. Typisk ældre tilslutninger med mere eller mindre formelle aftaler om fælles privat drift og vedligehold af skelbrønden. 4. Tilslutning af ejendomme til Herning Vand A/S anlæg ved passage af anden matrikel a) Stikket er Herning Vand A/S frem til grundgrænse/skelgrænse/matrikelskel for hver ejendom. Herning Vand skal sikre deklaration af ledningsstrækningen over den første ejendom. b) Stikket er privat fra passage af første skelgrænse. Her er der i forbindelse med udstykning eller byggeri af den bagerste ejendom stillet krav om, at kloakering sker på privat basis og at stikledningen skal føres via den forreste ejendom. Den bagerste ejendom skal sikre sin ret gennem deklaration af ledningsstrækningen over den forreste ejendom. 5

6 5. Tilslutning af flere ejendomme omkring privat fællesvej a) Tilslutning til Herning Vand A/S anlæg i privat fællesvej, hvor vejarealet er særskilt matrikuleret. Herning Vand A/S ejer stikledningen frem til grundgrænsen. Der er ikke behov for deklaration af Herning Vand A/S anlæg i udmatrikuleret privat fællesvej. b) Tilslutning til Herning Vand A/S anlæg i privat fællesvej, hvor vejarealet er en del af de enkelte parcellers matrikulære areal. Herning Vand A/S ejer stikledningen frem til grundgrænsen. 6. Tilslutning af facadebygninger Ved tilslutning af ejendomme, hvor der er bygget i skel, vil man ofte se at dele af ejendommens kloaksystem er placeret under fortovet. Typisk vil ejendommen have 1-2 tagnedløb, der løber sammen med stikledningen. Herning Vand A/S vil i disse tilfælde eje en stikledning, som afsluttes ved husets sokkel, som også er det matrikulære skel. Alle andre ledninger og brønde, som f.eks. rensebrønde, fedtudskillere og tagbrønde er en del af det private kloaksystem. 6

7 I fælleskloakerede områder ejer Herning Vand A/S et stik pr. ejendom/matrikel frem til skel. Alle forgreninger/sideledninger betragtes som private. I separatkloakerede områder ejer Herning Vand A/S tilsvarende to stik frem til skel, idet regn- og spildevand afledes i separate ledninger. 7. Tilslutning af fremmede ledninger For tilslutning af ledninger fra andre ledningsejere, f.eks. vejafvandingsledninger, vejdræn, dræn fra fjernvarmebrønde etc. gælder, at selve tilslutningen i form af grenrør eller påhug på hovedledningen er en del af Herning Vand A/S anlæg, mens ledningen frem til tilslutningen tilhører den fremmede ledningsejer. (kommunen, forsyningen, private etc.). a) Stik fra vejafvandingen tilhører vejen. Det gælder både for offentligt vejanlæg henholdsvis privat fællesvej. Selve tilslutningen er en del af Herning Vand A/S kloakanlæg. Stikledninger og vejbrønde m.v. hører til vejanlægget. b) Tilslutning af drænafvanding o.l. Selve tilslutningen er en del af Herning Vand A/S kloakanlæg. Drænledningen hører under den respektive ejer og/eller myndighed. Eksempelvis dræn fra fjernvarmenettet. 7

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere