Hvis patienten var en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis patienten var en"

Transkript

1 side 16 fysioterapeuten nr. 10 maj 2009 Hvis patienten var en bil Lean har langsomt men sikkert bevæget sig fra at være et værktøj til effektivisering af processer i bilindustrien. I dag leaner man også på for eksempel sygehuse og i lægepraksis, og kritiske røster om, at patienter ikke kan sættes på samlebånd, er så godt som forstummet AF: JOURNALIST ANNE GULDAGER FOTO: HEIDI LUNDSGAARD ouh.dk/lean E n ventetid på lymfødembehandling på et sygehus, der er reduceret fra halvandet år til få uger. Og en venteliste på hjælpemidler i en kommune, der er reduceret fra 400 til sager. Fysioterapeuter fra henholdsvis kommune og sygehus fortæller på de næste sider, hvad lean har betydet for deres måde at organisere arbejdet på. Resultaterne taler deres eget tydelige sprog, og det er umiddelbart svært at få øje på eventuelle omkostninger, blandt andet fordi det interessante ved spild er, at det ikke går ud over nogen, hvis man fjerner det, som Birgitte Dahl og Helene Stoltz fra Gentofte Kommune fortalte i et indlæg på Fagfestivalen. Det var Toyata-fabrikkerne, der var først til at gøre brug af det, der senere blev til lean-filosofien, i bestræbelserne på at udrydde uhensigtsmæssige arbejdsgange og reducere spild. Dette skete allerede i 50 erne, men der skulle gå mere end et halvt århundrede, før en lean-bølge skyllede ind over den offentlige sektor her i landet. Det har den så til gengæld gjort med en næsten tsunami-agtig styrke, der også har ramt sundhedsvæsenet. Godt hjulpet på vej af anden management-tankegang om målstyring og af en tidsånd, der gør det legalt overhovedet at tale om effektiviteten uden at blive beskyldt for at drive rovdrift på kvaliteten.

2 side 17 lean Men dog ikke uden, at der i kølvandet af leanbølgen har været fremsat bekymringer om, at lean kunne gå ud over medarbejdernes kreativitet og motivation. Skeptikerne drager paralleller mellem lean og taylorismen. Også taylorismen har sit udspring i bilindustrien (Ford), men her hører lighederne også op, mener lean-tilhængerne. Taylorismen bygger på en næsten videnskabelig analyse af processen, hvor man med tidsstudier finder frem til den objektivt rigtige - og effektive - måde at gøre tingene på. Folk, der arbejder med lean fremhæver, at lean handler om at skabe en forandringskultur, hvor medarbejdernes viden og kompetencer bruges til løbende forbedringer af processer og arbejdsgange, og hvor effektiviseringer ikke bruges til nedskæringer og medfører stress, men derimod frigiver ressourcer til kreativitet, skærer spildtiden fra og efterlader mere tid til det sjove. MANGEL PÅ HÆNDER Hvem vil ikke gerne bruge sine kræfter meningsfuldt?, spørger Henrik Bendix, organisationskonsulent i Region Midtjylland og forfatter til bogen Lean Light, der med Bendix' egne ord er en gør det selv-bog, målrettet den offentlige sektor. Lean er ikke en bestemt værktøjskasse, men en samlet betegnelse for forskellige bestræbelser, man kan gøre sig for at få organiseret arbejdet fornuftigt, så man ikke skal gøre sig flere anstrengelser end højst nødvendigt, forklarer han. Ifølge Henrik Bendix bliver det sværere og sværere at finde folk, der er decideret modstandere af lean i sundhedsvæsenet. Ikke mindst fordi den åbenlyse mangel på hænder skriger på nye måder at organisere arbejdet på. Tidligere har Henrik Bendix kunnet provokere, når han har sammenlignet en sygehusafdeling med bilindustrien, men det kan han ikke længere på grund af en stigende erkendelse af, at der alle steder er processer, der kan effektiviseres. z r

3 side 18 fysioterapeuten nr. 10 maj 2009 Men det er klart, at ikke alle de værktøjer, man har haft hos Toyota kan bruges i sundhedsvæsenet. De skal oversættes, men principperne i at økonomisere med kræfterne og have øje for, hvem man er til for, er de samme, siger han. Henrik Bendix har beskæftiget sig med organisering af arbejdsgange siden midt i 80 erne, og han anser ikke lean for at være mere banebrydende, end de andre koncepter, der i hans tid har afløst hinanden, og han vil ikke være overrasket, hvis ingen taler om lean om fem år. Men det betyder ikke, at den tid, der rundt omkring er investeret i leanprojekter nødvendigvis er spildt, understreger han. Der snakkes ikke om lean i samme grad som for få år siden, men sammen med de tre-fire andre bølger af samme surdej, jeg har oplevet, har lean medvirket til, at der hele tiden er sket en ophobning af viden om, hvordan det er fornuftigt at organisere sig, siger Henrik Bendix. Hvis for eksempel fysioterapeuterne på et sygehus, når de indfører en ny behandlingsform, spørger sig selv og hinanden, hvordan de kan organisere det mest fornuftigt i stedet for bare at gøre, som man plejer, så har arbejdet med lean opfyldt sin mission, mener han. Også selvom ethvert spor af kaizentavler eller andre lean-værktøjer for længst måtte være fjernet. Der kommer hele tiden nye krav om dokumentation og styring, og der kan ikke være plads til det hele samtidig med den daglige drift. Men i stedet for at blive skizofren, skal man gøre sig klart, hvad det er ved lean, der er værd at holde fast i, mener Henrik Bendix. Ofte vil man opdage, at tingene hænger sammen, og at for eksempel dokumentationen i forbindelse med akkreditering også handler om styring. På den måde bliver akkreditering og lean ikke hele to ting på én gang, men to indgange til det samme. OVERORDNET STRATEGI En meget lang række sygehusafdelinger har efterhånden gennemført lean-projekter, men ingen i det omfang, der er i gang på Odense Hospital (OUH), hvor man siden begyndelsen af 2006 har arbejdet med at indføre lean. I første omgang som et pilotprojekt i enkelte afdelinger, men siden foråret 2007 med det mål, at lean-tankegangen til sidst skal være implementeret i alle hjørner af organisationen som en overordnet strategi. Ifølge lean-chef på OUH, Inge Bendixen, er gassen på trods af de efterhånden tre år med lean på ingen måde gået af ballonen. Hun måler på den efterspørgsel, der fra afdelingerne er efter leankonsulenterne i staben og på den strøm af folk udefra, der vil høre om OUH s planer og erfaringer. Der er afdelinger, hvor igangsatte projekter ikke er blevet til noget, eller hvor udfaldet er blevet et andet end forventet, men i det store og hele taler resultaterne for sig selv, mener Inge. Men en egentlig cost benefit-analyse er det umuligt at lave, forklarer hun: Rammerne forandrer sig hele tiden. Hvis der kommer en ny behandlingsmetode, hvis der indføres elektronisk patientjournal, eller en vakant stilling besættes, er det svært at se på resultaterne, hvad der er lean, og hvad der er en følge af de andre ting. Men det, vi ved, er, at medarbejderne oplever mindre spildtid og mere tid til kerneydelserne, og det er det, der er vigtigt. Sammen med patientens oplevelse af, at den tid, der tilbringes i sundhedsvæsenet, har værdi. Også Inge Bendixen understreger, at lean frem for at handle om konkrete værktøjer, handler om at skabe en kultur for forandring, så det vi gør i dag, gør vi bedre i morgen, som hun siger. Udfordringen er at fastholde forandringskulturen, og det gør man på OUH ved hele tiden at sørge for at uddanne lean-medarbejdere i afdelingerne, så viden ikke forsvinder, når folk skifter job. Ifølge Inge Bendixen er lean altså kommet til OUH for at blive, men - som hun siger: vi er opmærksomme på, at man måske om to eller tre år skal kalde det noget andet. z Læs om lean på OUH side 24 LEAN I PRAKSISSEKTOREN Også i praksissektoren har lean holdt sit indtog. Eksempelvis sælger konsulentfirmaet Deloitte større eller mindre leanforløb som en ydelse til almen lægepraksis. Firmaet har ingen erfaringer fra en fysioterapiklinik, men ifølge manager i Deloitte, Ina Dam, ville det være lige så relevant. Eneste forudsætning er, at klinikken har en vis størrelse, så der er samarbejdsprocesser, der kan forenkles, og så der kan komme noget synergi ud af at udveksle viden om hinandens måder at gøre tingene på. I en indledende analyse begynder man med at nedbryde opdelingen i funktioner og tager i stedet udgangspunkt i patienten og følger dennes vej gennem systemet, finder flaskehalsene og finder ud af, om der bliver brugt tid på noget, der ikke skaber værdi for patienten. Det kritiske i en lægepraksis er jo at få nogle flere patienter igennem, forklarer Ina Dam. Det kan handle om at lade sygeplejerskerne overtage nogle flere opgaver, men også om selve måden at gøre tingene på, så for eksempel en del af patientens oplysninger allerede er indhentet i forbindelse med dennes henvendelse pr. telefon og overleveret til lægen fra sekretæren.

4 side 19 Lean har efterladt flere synlige aftryk i Rehabiliteringsafdelingens gange på Odense Universitetshospital i form af værdistrømsanalyser og kaizentavler. lean Hvad er lean? Lean eller Lean produktion er en forretningsfilosofi, der er opstået på Toyotafabrikkerne i Japan i 1950'erne og derfor oprindeligt tager udgangspunkt i produktionsopgaver der løses i faste og mekaniske processer; samlebåndsarbejde, automatiseringer, og intern struktur. Lean er siden blevet udbredt som værktøj til optimering af alle former for værdiskabelse og processer. I dag anvendes lean til optimering af produktion, administrative processer, udvikling af produkter mm. Hos Toyota blev metoden kaldt TPS, Toyota Production System, men i 1996 blev filosofien til lean via bogen Lean Thinking. Ordet lean blev valgt, fordi det på engelsk betyder mindre. Mindre lagre, mindre (men bedre udnyttet) kapacitet, færre fejl, kortere gennemløbstid osv. Eller sammenfattet til mindre spild som følge af uhensigtsmæssige arbejdsgange. I for eksempel en hospitalssammenhæng betyder det, at al spild, dvs. de handlinger, der hverken direkte eller indirekte, har værdi for patienten, skal undgås. Spild kan for eksempel skyldes dårlig indretning, ventetid, mangel på planlægning og mangel på fleksibilitet. GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER De grundlæggende principper i lean, oversat til en patientsammenhæng: Kortlæg, hvad der skaber værdi for patienten. Identificer de ikke værdiskabende aktiviteter og fjern dem. Skab flow i de arbejdsgange, der skaber værdi. Styr forløbet baseret på efterspørgsel fra patienten. Stræb efter det perfekte ved løbende forbedringer. Lean gør brug af 10 centrale redskaber for at føre de fem principper ud i livet. Eksempelvis værdistrømsanalyse, 5S, kaizen og målstyring. I værdistrømsanalysen kortlægger medarbejderne patientens vej gennem systemet for at kortlægge de værdiskabende processer og identificere spild. 5S handler om at indrette arbejdspladsen optimalt for personalet for at undgå spild: At sortere og smide ud. At sætte i system. At sikre udførelsen hvem gør hvad og hvornår. At have standarder for orden. Og at udvise selvdisciplin ved at overholde standarderne. Kaizen kommer af det japanske ord kai, der betyder at ændre, og zen, der betyder forbedre. Alle medarbejdere kommer med forslag til løbende forbedringer, og ideerne sættes op på kaizentavlerne der, er omdrejningspunktet for korte ugentlige møder. Målstyring skal gøre de overordnede mål for hospitalet operationelle for den enkelte medarbejder. Kilder: Wikipedia, Dansk Lean Forum og Lean på OUH r

5 side 20 fysioterapeuten nr. 10 maj 2009 Ingen savner spild, når det er væk Ventetiden er blevet kortere, og der er skabt en kultur for løbende forbedringer. I Gentofte Kommune har et lean-projekt betydet store forandringer i visiteringen til hjælpemidler AF: JOURNALIST ANNE GULDAGER FOTO: Henrik Frydkjær D et interessante ved spild er, at det ikke går ud over nogen, hvis man fjerner det. Birgitte Dahl og Helene Stoltz, der begge er fysioterapeuter og henholdsvis sundhedsfaglig konsulent og fagkoordinator i Gentofte Kommune, Pleje og Sundhed, havde sat ovennævnte citat op på væggen, da de på Fagfestivalen holdt oplæg om, hvordan lean havde forbedret sagsbehandlingen af hjælpemiddelsager i kommunen. De to tog tyren ved hornene og begyndte deres oplæg med at fortælle, at lean er undfanget i en produktionsvirksomhed, og at spørgsmålet, om det har nogen værdi i forbindelse med administrative processer, derfor er oplagt. Men svaret er lige så oplagt, mener de: Ja, hvis man vil erkende, at administrative arbejdsgange også er en slags produktion. I tilfældet med hjælpemiddelsagerne i Gentofte bestod spildet blandt andet i, at alle sagsakter blev printet ud og sat i mapper, men aldrig brugt, fortalte de. Kun én terapeut havde det fulde overblik over en sag, og gode ideer blev væk i mødereferater. Men den væsentligste grund til at gå i gang med lean var en lang og uoverskuelig venteliste. Borgerne var utilfredse, og rykkere og klager gav endnu mere spild og endnu mere ventetid. I Gentofte visiterer 12 sagsbehandlende terapeuter til hjælpemidler i ca sager pr. år, og det var for få medarbejdere til for mange sager, mente medarbejderne, hvis utilfredshed var vokset i takt med borgernes. Lean-projektet har vist, at en venteliste ikke er nok til at kunne vurdere, om ressourcerne er tilstrækkelige, for ved at gøre tingene på en anden måde, blev ventetiden barberet kraftigt ned. Et af midlerne har været en administrativ sortering af ansøgningerne, hvor én terapeut modtager alle ansøgninger og fordeler dem i forhold til forskellige kategorier: De, der kan klares administrativt - akut eller senere - og de, der kræver hjemmebesøg - voksne hurtig, voksne senere, boligændringer, børn hurtig, børn senere, biler og opfølgning. Yderligere er der indført servicemål for alle sagerne, dvs. hvor lang tid må der gå, før hver kategori af sager sættes i behandling, og hvor lang tid må der f.eks. gå, før der er aflagt hjemmebesøg.

6 side 21 Samtidig er det indført, at sagens tyngde så vidt muligt registreres ved modtagelsen og altid ved afslutningen. Dette skal bruges til løbende at vurdere udviklingen og behovet for ressourcer. Før talte vi sager på ventelisten, nu tæller vi på en række andre områder, fortæller Birgitte Dahl og Helene Stoltz: Hvor mange sager er modtaget, hvor mange er sat i gang, og hvor mange sager er sat i gang inden for servicemålet, hvor mange er afsluttet, og hvor mange er endnu ikke sat i gang. Det har været grænseoverskridende at få tallene på bordet på den måde, men det er nødvendigt, når der skal argumenteres, fortæller de. Tallene har desuden været med til at vende fokus fra det negative til det positive, fordi man ikke kun ser, hvad man ikke når, men også hvor meget man faktisk når. Ifølge Birgitte Dahl og Helene Stoltz er gevinsterne ved at have indført lean i sagsbehandlingen mange: Blandt andet har arbejdspladsen fået en kultur, hvor man har fokus på en løbende forbedring af alt, og en kultur, hvor det er legalt at trække alt frem til vurdering. Indførelsen af servicemål og målstyring har givet en ny struktur i arbejdet og en ny åbenhed over for den enkelte terapeuts måde at arbejde på. De kedelige sager er blevet bedre fordelt blandt alle medarbejdere; der er skabt flere terapeutressourcer (nu 12 terapeuter), og der er skabt større gennemsigtighed i forhold til ventelisten, som er reduceret fra 400 sager sidst i 2007 til nu ca sager. z Så kreativt kan man fremstille kortlægningen af arbejdsprocesser. Fysioterapeut Mette H. Zimmer og ergoterapeut Malene R. Jørgensen, Genofte Kommune. lean r

7 side 22 fysioterapeuten nr. 10 maj 2009 AF: JOURNALIST ANNE GULDAGER FOTO: HEIDI LUNDSGAARD ouh.dk/lean Tanken er, at ideerne skal komme nedefra. Ikke fra ledere og leankonsulenter, men fra de medarbejdere, der konkret er beskæftiget med opgaverne Charlotte Oredson

8 side 23 Lean lean fik has på ventetiden Som det første hospital i landet ruller Odense Universitetshospital lean ud over hele organisationen. Således også i Rehabiliteringsafdelingen, hvor blandt andet lymfødembehandlingen glider lettere efter at have været genstand for et leanprojekt D et er ikke moderne kunst, der fylder væggene på gange og kontorer på Rehabiliteringsafdelingen på Odense Universitetshospital, og i det hele taget er moderne ikke lige det første ord, der falder en ind, når man ser det mildt sagt lavteknologiske aftryk, indførelsen af lean har sat på afdelingen. De forskellige leanprojekter er organiseret på god gammeldaws vis på en whiteboardtavle med skriblerier og gule lapper, og de såkaldte værdistrømsanalyser er karton i flere farver klæbet op på brunt indpakningspapir. Og i rummet ved kopimaskinen er der sat dymostrimler op over det hele, så ikke for eksempel saksen lægges forkert på plads, så andre skal bruge tid til at lede efter den. For det er det, lean er: Et simpelt værktøj, der ikke kræver investeringer i dyr teknologi, men som brugt på den rigtige måde, kan sørge for, at mange bække små bliver til en rigtig stor å - på den gode måde altså. Det mener i hvert fald Charlotte Oredson, Karen Hede Poulsen og Lisbet Storm, der udgør fysioterapeuternes del af lean-projektgruppen i Rehabiliteringsafdelingen. Odense Universitetshospital er som det eneste hospital i landet i gang med at rulle lean ud i alle hjørner af organisationen. Charlotte Oredson har i et år været Rehabiliteringsafdelingens lean-projektleder på fuld tid, mens de to andre har helliget sig implementeringen af lean tre dage pr. uge. Siden 1. april i år, hvor projektet gik i drift, er der afsat fem timer pr. uge til de i alt fem leanmedarbejdere i afdelingen. Hele gruppen, inklusive to ergoterapeuter, har gennemgået en 5 uger lang lean-uddannelse. Men lean er netop karakteriseret ved, at alle skal være med, for at det kan lykkes, så alle afdelingens medarbejdere har været på banen i forbindelse med implementeringen og er det fortsat. FRA HALVANDET ÅR TIL FIRE UGER Det første projekt, afdelingen kastede sig over, var en kortlægning af arbejdsprocesserne i forbindelse med forundersøgelse og behandling af patienter med lymfødem, hvor ventelisten havde vokset sig længere end det politisk fastsatte mål for forundersøgelse og behandling. Ventetiden på en ikke akut behandling kunne Lisbet Storm, Karen Hede Poulsen og Charlotte Oredson udgør fysioterapeuternes del af lean-projektgruppen i Rehabiliteringsafdelingen. r

9 side 24 fysioterapeuten nr. 10 maj 2009 Den største udfordring er at få alle medarbejdere til at føle ejerskab Lisbeth Storm være på helt op til halvandet år. Den er nu reduceret til under 4 uger. Med lean som redskab blev processen med henvisning, indkaldelse og behandling af patienter analyseret ned i de mindste detaljer, og flere problemer blev identificeret. Blandt andet problemer i forhold til fordelingen af behandlingsrum, der ofte kunne betyde, at en behandling måtte aflyses, fordi der ikke var et ledigt rum. Henvisninger med manglende eller fejlagtige oplysninger var et andet problem. Lean er ikke kun blevet brugt til at identificere problemerne, men også til at finde løsningerne, der er blevet til på de ugentlige kaizentavlemøder (se side 19). Der er ikke én løsning, men mange små, der tilsammen har givet et stort ryk i forhold til målsætningen om at få nedbragt ventetiden. Fordelingen af behandlingsrum er nu blevet sat i system med faste tider og faste rum pr. behandler, og henvisningerne er blevet standardiserede. Og selvom standarder kan lyde kedeligt, som Charlotte Oredson udtrykker det, er de med hendes ord også meget brugbare. Og selvom de faste tider i behandlingsrummene har kostet noget på fleksibilitetskontoen, og nogle med Lisbeth Storms ord savner den personlige frihed, der er forbundet med egen kalender i egen lomme, har gevinsten til gengæld været en nedbringelse af puklen af ventende patienter fra 46 til 1 patient. Projektet har endnu ikke ryddet alle problemer af vejen, men det går den rigtige vej, og Charlotte Oredson fremhæver, at projektet eksempelvis har betydet, at sekretærern har fået en mere aktiv rolle, idet de er med til at koordinere og trække statistik. Enhver forandring medfører også noget, man skal sige farvel til, men jeg tror ikke, der er nogen af lymfødemterapeuterne, der vil tilbage til det gamle, siger Karen Hede Poulsen. Det er ikke meningen, at lean-projekterne skal røre ved den faglige kvalitet eller føre til, at der bliver gået på kompromis med terapeuternes faglige autonomi, understreger Charlotte Oredson. Men det er jo blevet synligt i processen, at man har gjort tingene forskelligt, som hun siger. Noget af det, der er blevet lavet om på er, at man i mindre grad har sine egne patienter. Det øger fleksibiliteten, hvis en patient, der er afsluttet af én terapeut, kan komme til kontrol hos en anden, men man er jo så også nødt til at snakke om for eksempel, hvor meget man strammer målebåndet om patientens arm, forklarer hun. Dette gælder ikke kun i forhold til lymfødemterapeuterne, men også mange andre steder på hospitalet. For eksempel har lægerne på afdeling O fået øjnene op for, at den læge, der opererer ikke nødvendigvis skal være den, der ser patienten til kontrol, hvilket har givet et bedre flow og reduceret ventetiderne, samtidig med at det har givet faglig udvikling at se hinandens patienter, fortæller Charlotte Oredson. DEN STORE ÅBENBARING Noget af det, der er blevet meget synligt i forbindelse med arbejdet med lean er den kapacitet, afdelingen råder over, fortæller de tre projektmedarbejdere. Når man er vant til at have sit fokus på kvaliteten, lyder ord som kapacitet og efterspørgsel grimt, men det er det, der har været den store åbenbaring i det her. Vi vidste simpelthen ikke nok om, hvordan de to ting hang sammen i afdelingen., siger Lisbeth Storm. At få forventninger sat i forhold til volumen har stor betydning for arbejdsmiljøet, mener Charlotte Oredson. Ikke mindst at få afstemt forventningerne: Vi skriver jo mere og mere, men glemmer at undersøge, om modtageren er interesseret i alt det, vi skriver. Vi skal finde ud af, hvad de har brug for at vide; lægerne vil for eksempel bare have en konklusion. At få kortlagt ressourcerne har været et stort arbejde, men også et nødvendigt arbejde, siger Karen Hede Poulsen og bruger et billede af en stenaldervogn med firkantede hjul, der skramler hen ad vejen, mens ham, der kommer med ideen til nye, runde hjul, bliver fejet af vejen med en kommentar om, at det har vi ikke tid til. Charlotte Oredson kalder lean-projektet en langsigtet investering. Det tager lang tid, inden resultaterne kommer, og imens mangler man de midler, der er investeret, i den forstand, at lean-medarbejdernes tid er taget fra den daglige drift. VANT TIL KUN AT TALE OM KVALITET Lean-projektet har skabt en ny forandringskultur i afdelingen, mener de tre.

10 side 25 Det er lykkedes at skabe en brændende platform for forandringer, samtidig med at vi har opnået en ny erkendelse af, at vi er i en politisk ledet organisation og skal udleve politiske beslutninger inden for bestemte rammer og vilkår. Der er udefrakommende krav, som vi er nødt til at forholde os til, og vi er nødt til at forholde os til ressourcebetragtninger og ikke bare tro, vi kan løse alt med kliniske retningslinjer, siger Charlotte Oredson. Vi var jo vant til kun at tale om kvalitet som den faglige kvalitet, men med til kvalitet hører også den organisatoriske kvalitet. Behandlingen kan jo være nok så evidensbaseret, men hvis ikke den er organiseret ordentligt, oplever patienten jo ikke kvalitet, tilføjer Lisbeth Storm. Med lean går man skridtet videre end blot at efterlyse flere ressourcer og finder dem måske i de ressourcer, vi har i forvejen, forklarer Karen Hede Poulsen og forklarer, at det handler om at turde stille spørgsmål ved de daglige rutiner. Man skal turde bevæge sig ud på isen uden på forhånd at være helt sikker på, at den kan bære. Det giver nye roller til både mellemledere og kolleger, at det bliver i orden at stille provokerende spørgsmål, siger hun, og Lisbeth Storm kommer med et eksempel på et af de provokerende spørgsmål, der har optrådt i forbindelse med kortlægningen af ressourcerne i afdelingen: Hvad ville der ske, hvis vi alle sammen tog en patient mere pr. dag? Når man stiller sådan et spørgsmål, ved man jo, at man vil blive opfattet som provokerende. IKKE EN MIRAKELKUR De tre lean-medarbejdere har ikke mange negative ord at sige om lean og ryster på hovedet ad påstanden om at, lean ikke kan bruges i processer, der handler om mennesker, men burde være blevet i industrien, hvor det kom fra. Jeg kan godt genkende skismaet, men vi kommer ikke udenom, at der også er en produktion i det, vi foretager os, siger Lisbeth Storm. Lean er ikke en mirakelkur mod noget som helst, men et praktisk redskab, der kan bruges til at finde praktiske løsninger på praktiske problemer og sådan nogle er der masser af, også når man arbejder med mennesker, mener de. Men selvom lean i al sin lavteknologiske banalitet kan se nok så ligetil ud, rummer anvendelsen også en kæmpe udfordring, hvis det skal rykke noget som helst, understreger de. Den største udfordring er at få alle medarbejdere til at føle ejerskab, siger Lisbeth Storm. Charlotte Oredson supplerer: Tanken er, at ideerne skal komme nedefra. Ikke fra ledere og leankonsulenter, men fra de medarbejdere, der konkret er beskæftiget med opgaverne. De tre har ikke oplevet modstand mod lean, men måske nok betænkelighed i begyndelsen, fortæller Karen Hede Poulsen: Jeg tror, folk tænkte lad os lige se, hvad det er for noget. Vi har kunnet sælge det på, at lean ikke kun skulle forbedre effektiviteten til gavn for patienter, men også arbejdsmiljøet, fordi det giver mere tid til faglig udvikling, forklarer Charlotte Oredson. Fra hospitalsledelsens side er der nemlig lagt meget vægt på, at indførelsen af lean ikke bunder i et ønske om besparelser. Den tid, der vindes, skal bruges på noget andet, og halvdelen af den vundne tid råder afdelingerne selv over og kan bruge til, hvad de vil. Den anden halvdel af tiden får afdelingen også glæde af, men i et samarbejde med hospitalsledelsen. MAN KAN BLIVE VED OG VED Mængden af emner, der kan leanes er uendelig, og Rehabiliteringsafdelingen er i gang med et projekt vedrørende udlån af hjælpemidler til indlagte patienter og et om ventetid for terapeuter på sengeafdelingerne. I forbindelse med dataindsamlingen vedrørende sidstnævnte projekt viste det sig, at oplevelsen af ventetid var større end det faktiske problem. Derimod viste dataindsamlingen, at terapeuternes oplevelse af manglende tid til patientbehandling er et reelt problem, og der er derfor indledt et nyt projekt med afsæt i den problemstilling. Og sådan bliver det ved. Odense Universitetshospital skal blive ved med at leane. Efter at lean er gået i drift, er den eneste forandring i forhold til projektperioden, at projektmedarbejderne har fået færre timer. Dette i forventning om, at lean efter et års projektperiode er blevet en så integreret del af afdelingens hverdag, at det kører videre af sig selv. Og det er den helt store udfordring, er de tre enige om. z Enhver forandring medfører også noget, man skal sige farvel til, men jeg tror ikke, der er nogen af lymfødemterapeuterne, der vil tilbage til det gamle lean Karen Hede Poulsen

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

De fleste kommer hurtigt i gang

De fleste kommer hurtigt i gang De fleste kommer hurtigt i gang skrevet af redaktionschef Anne Guldager - 22.09.2015 Ledigheden blandt nyuddannede er stigende, men en ny undersøgelse viser, at langt de fleste trods alt kommer hurtigt

Læs mere

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier BALLERUP KOMMUNE: Det kan være svært at sige, hvad der kommer først. Trivsel eller effektivitet. Men i Ballerup Kommunes visitationsafdeling er de ikke

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008 Ph.d 10 l ergoterapeuten l januar 2008 Giv tidlig social støtte Mennesker med mild Alzheimers sygdom (AD) har mange ressourcer, men de overses ofte, mener ergoterapeut Lisbeth Villemoes Sørensen, som har

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Nyhedsbrev om Lean. 3. Udgave November 2015. Skanderborg Kommunes Lean rejse. Skanderborg Kommunes formål med Lean rejsen

Nyhedsbrev om Lean. 3. Udgave November 2015. Skanderborg Kommunes Lean rejse. Skanderborg Kommunes formål med Lean rejsen howbiz.dk Tlf. 31 10 9000 info@howbiz.dk Nyhedsbrev om Lean 3. Udgave November 2015 Skanderborg Kommunes Lean rejse Den 8. oktober var Center for Lean igen inviteret ud til virksomhedsbesøg, denne gang

Læs mere

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet 6 strategiske temaer: a) Høj kvalitet i kerneydelserne løbende måling af kvaliteten. b) Ledelse en afgørende forudsætning. c) Læring fra viden til handling. d)

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

DATAFANGST. Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst. Af Kim Rønhof

DATAFANGST. Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst. Af Kim Rønhof 1 DATAFANGST Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst Af Kim Rønhof 1 2 Der er således 3 begreber i dagens oplæg Lean(e) Kvalitetsarbejde Og Datafangst 3 Først hvad er lean? Lean handler

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Værktøjskassen Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Værktøjskassen Begreber: Gemba Gemba betyder

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

"Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om..."

Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om... "Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om..." Temadag den 28. november 2011 for: Sundhedsbrugerrådet, Patientforeninger i Region Nordjylland og Regionsrådet Indhold Udfordringen Identifikation

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk Det nationale teletolkeprojekt v/ Lone Høiberg lho@medcom.dk Projektets organisering SDSD: Programstyregruppe for nationalt telemedicin & hjemmemonitorering Medcom: Programledelse Videoknudepunkt infrastruktur

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

Opponentindlæg formiddag - Hospitalets arbejdsgange set i et logistisk perspektiv

Opponentindlæg formiddag - Hospitalets arbejdsgange set i et logistisk perspektiv M i s s i o n C r i t i c a l S y s t e m s f o r H e a l t h c a r e a n d D e f e n c e Opponentindlæg formiddag - Hospitalets arbejdsgange set i et logistisk perspektiv Søren H. Aldenryd Formand, Leverandoerforum.dk

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED LEAN MANAGER FINANS ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED Finansielle virksomheder har færre ressourcer til at løse stadigt flere udfordringer. De skal leve op til

Læs mere

Gilleballehus får hjælp fra Affectum Trivselsundersøgelsen for Gilleballehus var fyldt med røde tal

Gilleballehus får hjælp fra Affectum Trivselsundersøgelsen for Gilleballehus var fyldt med røde tal Gilleballehus får hjælp fra Affectum Trivselsundersøgelsen for Gilleballehus var fyldt med røde tal Gilleballehus får hjælp udefra Trivselsundersøgelsen for Gilleballehus var fyldt med røde tal. Resultatet

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen Fakta om Svendborg Kenneth Seerup Jørgensen 2014 - Administrationschef, Børn og Unge, Svendborg Kommune 2010-13 Chef for Facility

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU?

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Nye IT-systemer, digital kontakt til borgerne, mere selvbetjening, digitale redskaber integreret i ens arbejde. Den offentlige sektor er i rivende udvikling

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Til tillidsvalgte F O A F A G O G A R B E J D E Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Politisk ansvarlig: Peter Kvist Jørgensen Redaktion: Anne-Mette Jepsen og Louise Vergo Layout: GraFOA

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Korsør, 28 januar 2016 Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i ledelse og organisering

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Når sikkerhedsinitiativer bliver interessante for økonomichefen historien om at flytte et bjerg

Når sikkerhedsinitiativer bliver interessante for økonomichefen historien om at flytte et bjerg Når sikkerhedsinitiativer bliver interessante for økonomichefen historien om at flytte et bjerg Læringsseminar for de 5 patientsikre sygehuse. 18. november 2014 Martin Hornstrup, Økonomichef Nordsjællands

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

1. Hvad er intern forenkling?

1. Hvad er intern forenkling? Hvad er intern forenkling? Det er vigtigt, at kommunen har et fælles svar på dette spørgsmål, når de går i gang med at forenkle egne regler og procedurer. Ellers risikerer man, at arbejdet trækker i forskellige

Læs mere

Tilbagemeldinger fra FMU vedr. Strategisk selvledelse

Tilbagemeldinger fra FMU vedr. Strategisk selvledelse Tilbagemeldinger fra FMU vedr. Strategisk selvledelse FMU på Sydvestjysk Sygehus Der var enighed om, at der er på SVS er gang i meget og derfor svært at få plads til yderligere tiltag med fokus på strategisk

Læs mere

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0 Værdistrømsanalysen (Value Stream Mapping - VSM) er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. I fasen Konvertering ændres varestrømmen, arbejdspladsernes og maskinernes placering,

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Lean Six Sigma i service

Lean Six Sigma i service Hvorfor du både bør anvende og i procesoptimering i servicevirksomheder Lene Tolstrup Christensen & Rune Josefsen, Kvalitor København 2007 Introduktion Vi kender alle historierne om store internationale

Læs mere

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Lean i Arbejdsskadestyrelsen Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Agenda Hvorfor Lean? Lean og Strategi Lean værktøjer Resultater Fremtiden Spørgsmål og debat Hvorfor Lean? New Public

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

Undersøgelse af Lean i danske kommuner 2006

Undersøgelse af Lean i danske kommuner 2006 Undersøgelse af Lean i danske kommuner 2006 Thomas Bøhm Christiansen, Implement A/S Michael Møller, Perspektivgruppen Søren Sønderby, KL s konsulentvirksomhed Sammendrag Kommunerne ser ud til at tage Lean

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Hudafdelingen og allergicenteret OUH. Lean. Hanne Sylvester Hvid. 13.01.09 Lean for funktionsledere 5S /Lean-staben på OUH

Hudafdelingen og allergicenteret OUH. Lean. Hanne Sylvester Hvid. 13.01.09 Lean for funktionsledere 5S /Lean-staben på OUH Hudafdelingen og allergicenteret OUH 1 Lean Hanne Sylvester Hvid Lean er overordnet på OUH valgt som redskab til: Forandring og forbedring af arbejdsprocesser og patientforløb 2 Lean er ledelsesstyret

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Få en dialog om din klage

Få en dialog om din klage Få en dialog om din klage Patienter og personale overvejende positive, viser undersøgelser af det nye tilbud om en samtale Af Karen Stage Fritsen og Line Holm Jensen Siden 1. januar 2011 har patienter,

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere