Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016"

Transkript

1 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus

2 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er 8 Platform for iværksætteri 9 De Aktive Unge 10 Kvarterets rollemodeller 10 Kultur & fritid 12 Intro 12 Målet er 12 Image & kommunikation 14 Intro 14 Målet er 15 Beboernetværk, inddragelse & demokrati 11 Intro 11 Målet er 11

3 CHARLOTTEKVARTERET - MENNESKER I FOKUS Introduktion Forord Den Boligsociale Helhedsplan At få det bedste frem i mennesker i Charlottekvarteret ophører juni Derfor planlægger Charlottegården (DFB), VIBO afdelingerne og Høje Taastrup Kommune en ny helhedsplan med opstart august Indledning Med den ny boligsociale helhedsplan skal Charlottekvarteret blive et kvarter, som endnu flere beboere er glade for at bo i. Et kvarter hvor beboerne indgår i fællesskaber på tværs af boligafdelingerne, kulturer og generationer. Et kvarter hvor mangfoldighed er en ressource. Et kvarter hvor mentaliteten er: jeg kan, jeg tør, og jeg har lyst til selv at gøre en indsats. Et mere aktivt og trygt kvarter. Et kvarter hvor beboerne kender sine indflydelsesmuligheder, og føler stolthed over, ansvar for og ejerskab til. Et kvarter hvor beboerne tror på værdierne fællesskab, tillid og åbenhed. Det vil vi i fællesskab arbejde hen imod.

4 4 SPØRGSMÅL & SVAR Hvem vælger hvad en helhedsplan skal indeholde? Det gør du. Men valgmulighederne er bestemt af Landsbyggefonden. De har fastlagt syv kategorier man kan søge penge til. Vi har valg fire ud: - Uddannelse, beskæftigelse og erhverv - Beboernetværk, inddragelse og demokrati - Kultur og fritid -Image og kommunikation Faktaboks Hvad er en Boligsocial Helhedsplan? Det er en plan man følger, for at hjælpe med at gøre et kvarter til et endnu bedre sted at bo. Boligsocial betyder, at pengene skal bruges til sociale projekter, som for eksempel dansk/grønlandsk og marokkansk aften. Pengene kan derfor ikke bruges til eksempelvis nye legepladser eller nye gulve.

5 5 Hvordan fandt I frem til de fire kategorier? Sekretariatet inviterede til syv møder istarten af 2012, hvor I alle kunne byde ind med forslag. Faktaboks Landsbyggefonden er en sparebøsse oprettet af de almene boligafdelinger. De støtter blandt andet fysiske og sociale helhedsplaner. Kilde:

6 6 Hvordan kan jeg selv få indflydelse på aktiviteter og projekter? Har du en god idé. Så få nogle andre med på idéen. I skal være friske på at gribe en skovl, hvis der skal graves huller, eller svinge kosten, efter et arrangement er rundet af. Du er også mere end velkommen til at koble dig på et eksisterend projekt. Sekretariatet støtter op om projektet fra start til slut. Men er der ikke frivillige, der har mulighed for at være med hele vejen, kan projektet ikke gennemføres.

7 7 l Hvem betaler for helhedsplanen? Det største beløb kommer fra Landsbyggefonden. De betaler 75% Høje Taastrup Kommune betaler 12,5% De to boligselskaber DFB & VIBO betaler hver 6,25 %

8 8Intro Hvis ens forældre ikke har en uddannelse eller et arbejde kan det have en uheldige effekt for børn og unge. De kan komme til at mangle forbilleder, som kan vise dem, at det er muligt og naturligt at uddanne sig og gå på arbejde. De unge kan komme til at mangle motivation, fokus og kendskab til arbejdsmarkedet. Det er et centralt problem i mange af landets almene boligområder - også i Charlottekvarteret. Spørger man de unge og voksne i kvarteret, er der interesse for - og en erkendelse af, at uddannelse og arbejde kan være med til at mindske kriminalitet, konflikter og spændinger i området. muligheder for at gennemføre en uddannelse og få et job. Vi vil skabe et netværk af aktive og pensionerede iværksættere og erhvervsaktive fra lokalområdet. Med deres viden kan de inspirere til, at man kan udvikle sin egen iværksætteridé. Samarbejdet med dem kan bidrage til mentorrelationer mellem gruppen og iværksætterspirerne i kvarteret. Vi vil sammen med beboerne arbejde med dette igennem følgende projekter og aktiviteter: UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE & ERHVERV MÅLET ER er at skabe og styrke nye former for beskæftigelsesprojekter, med afsæt i beboernes ressourcer og behov. At skabe meningsfulde job, der løser opgaver i kvarteret og imødekomme den eksisterende iværksættertrang, der kommer til udtryk i de mange foreningstiltag, der er i kvarteret. At inspirere de unge til at tage ejerskab til deres eget liv, og derigennem øge deres

9 Platform for iværksætteri - Inspirationsture for interesserede beboere og iværksætter/erhvervsnetværket til virksomheder for at få viden om, hvad virksomhederne efterspørger og tilbyder. Turene arrangeres i samspil mellem beboere og netværksgruppen - Arbejde for flere praktik- & lærepladser i lokalområdet. Inddragelse af lokale virksomhedern ved fællesworkshops med erhvervsliv og beboere, der søger lærepladser og praktik 9 - En workshop med fokus på uddannelsestilbud. Sammen med interesserede beboerne inviterer vi uddannelsesudbydere ud for at fortælle om hvad optagelseskravene er - Vi vil tage på uddannelsesbesøg sammen med interessere beboere, for at de kan få et indblik i miljøet og stedet - Vi vil oprette et studienetværk af studerende, der bor lokalt, som kan støtte hinanden og som kan hjælpe beboere, der skal starte på en uddannelse

10 10 De Aktive Unge Kvarterets rollemodeller Helhedsplanen hjælper med at formidle kontakt imellem beboere, der ønsker hjælp til børnepasning m.m. og unge, der gerne vil have et fritidsjob Forældre og voksne som rollemodel. Sammen med dem, vil vi støtte de unge i selv at skabe aktiviteterne som eksempelvis Rollerdisko og fodboldturneringer. De unge & voksne fungerer bl.a. som rollemodel i kraft af deres støtte og erfaring - Vi vil lave et samarbejde med de lokale virksomheder for at skabe fritidsjobs og praktikpladser for de unge - Virksomhedsbesøg for de unge, så de får et indblik i forventningerne og mulighederne - Inspirerende og motiverende Kulturarrangementer arrangeret af de unge: Foredrag, fortællercafé, filmaftner - Idé- og talentkonkurrence for unge. Udfordringen kan eksempelvis være at finde en løsning på aktuelle problemer, som at mindske omfanget af hundelorte og skrald der flyder i kvarteret

11 BEBOERNETVÆRK, INDDRAGELSE & DEMOKRATI 11 INTRO I afdelingsbestyrelserne er der rigtig mange ildsjæle, der bidrager til fællesskabet. Men hvordan får man medindflydelse, hvis man ikke er med i afdelingsbestyrelsen? Og hvad med de udfordringer, der ligger i at samarbejde - også på tværs af boligafdelingerne? MÅLET ER, at flere beboere på tværs af generationer, kulturer og afdelinger, oplever at de har medindflydelse, og føler at de har medansvar for kvarteret. Målet er også at stimulere og forenkle samarbejdet mellem beboerne og ejendomsfunktionærerne. Alt dette vil vi arbejde med igennem følgende aktiviteter: - Sekretariatet inviterer de tre afdelingsbestyrelser til fællesmøder. Her er der særligt fokus på samarbejdsværktøjer og nye fælles initiativer - Åbent hus for frivillige og andre interesserede, foreninger og afdelingsbestyrelserne: Værktøjskassen med redskaber til konflikthåndtering, hvordan ser jeg muligheder i stedet for udfordringer åbnes op - Demokratifilmprojekt lavet af de unge - og for de unge: Hvad er demokrati? Hvordan får jeg medindflydelse? - I samarbejde med Charlotteskolen arrangeres udveksling med unge fra en lokalegn i udlandet. Børnene besøger en udvekslingsgruppe fra udlandet, som også er i gang med at lære om demokrati, og det samfund de lever i. Tanken er, at børnene fra udlandet skal besøge Charlottekvarteret og indkvarteres hos de børn og unge, som de nu kender lidt fra deres besøg hos dem. Afslutningsvis vil de børn, der har deltaget lave en udstilling, fortælling eller lignende om deres oplevelser og erfaringer. Det skal der delvist søges penge til, for det er et projekt ud af kvarteret

12 12 KULTUR & FRITID INTRO Der er rigtig mange, der deltager aktivt i kvarterets forskellige fritidstilbud, byggeprojekter og arrangementer. Ved at deltage lærer man forhåbentligt flere at kende, og det er også en måde at være med til at få indflydelse i kvarteret, selv om man ikke er med i en afdelingsbestyrelse. Dette fremmer også følelsen af ejerskab og stolthed over kvarteret. Men der er også mange, der af forskellige årsager ikke er en del af fællesskabet. Og det kan bidrage til, at man føler sig alene eller utryg og derfor ikke føler ejerskab og stolthed over kvarteret. I nogen tilfælde og i værste fald, kan det medføre hærværk og dårlig naboskab. Der er også mange, der oplever kvarteret som opdelt mellem de tre afdelinger, selv om der er mange fællesarealer, der lægger op til fællesskab. Vi tror, at denne fornemmelse af opdeling, blandt andet medfører, at man ikke altid passer lige så godt på kvarterets fællesarealer, og at de ikke bliver brugt af så mange. MÅLET ET at øge trygheden og styrke fællesskabet mellem beboerne og at mindske hærværk, ved at vi sammen med beboerne forbedrer fællesarealerne og øger mulighederne for et aktivt fritidsliv i kvarteret. Det vil vi arbejde med i følgende aktiviteter:

13 13 - Frivilligformidlingen fortsætter med at yde vejledning til de beboere, der har brug for hjælp til opstart af projekter eller hjælp til eksisterende foreninger - Ved fortsat at støtte op omkring de succesrige kulturmødearrangementer, som blandt andre dansk/grønlandsk og marokkansk aften - Inspirationsture for frivillige: For at opleve noget sammen tager vi på ture ud af kvarteret. Turene skal også inspirere til nye initiativer eller til nye måder at gøre ting på. Eksempelvis hvordan et fælles aktivitetshus kan bruges Beboerne i Charlottekvarteret har rigtig mange gode idéer til, hvordan man kan forskønne vores kvarter. Helhedsplanen vil gerne hjælpe med at realisere idéerne ved at hjælpe med at samle arbejdsgruppe og søge penge. Eksempler på beboeridéer: - Bakken skal plejes: Væk med buskads og krat for at gøre plads til picnic og leg - Flere legepladser og forbedring af de legepladser der findes i kvarteret - En hundegård og mødested for hundeejere. Det mindsker hundelorte i kvarteret - En gør-det-selv-bog : Vi laver opskriftbøger til projekter, som eksempelvis kulturmødearrangementerne, med huskelister til alle etaperne: forberedelse, afholdelse og hvordan man runder af på en god måde i gruppen, efter arrangementet er afholdt

14 14 IMAGE & KOMMUNIKATION INTRO Sidste år modtog Charlottekvarteret en flot sølvmedalje som Årets Boligområde ved Integrationsprisuddelingen. Og I de seneste år, har vi sammen haft succes med at fortælle den positive historie via artikler, film og billeder til pressen, hjemmeside, kvarteravisen Agerposten og BeboerTV. Men der er brug for flere positive historier. For et godt image betyder færre tomme lejligheder og det er godt for afdelingernes økonomi. Heldigvis er rigtig mange glade for at bo i kvarteret og deres positive oplevelser skal vi dele med andre.

15 15 MÅLET ER fortsat at arbejde med at orbedre kvarterets image og i øvrigt informere om, hvad der sker i kvarteret. Det vil vi gøre sammen med beboerne igennem følgende aktiviteter: - Historiegenfortælling: små filmproduktioner, tekst og billeder til BeboerTV, Agerposten, hjemmeside, Facebook og YouTube om arrangementer og aktiviteter, der finder sted i Charlottekvarteret - Sekretariatet fortsætter med at informere om relevante tiltag via elektroniske nyhedsbreve, hjemmeside, lokal og national presse, Agerposten og Facebook En bog om Charlottekvartet. En billedbog, der beskriver alle de gode projekter det bedste har gennemført i samarbejde beboerne, for at skabe et bedre og tryggere boligområde. Bogen finansieres vha. midler fra fonde - Vi fortsætter arbejdet med Agerposten, der udarbejdes af beboere, lokale skribenter, fotografer og bidragydere fra kvarterets institutioner og beboere fra nærområdet i samspil med helhedsplanen - Kursustilbud til de frivillige der arbejder med tekst, film og billeder. Vi fortsætter rækken af gratis tilbud om interviewteknik og artikelskrivning m.m. Udgivet af : Den boligsociale helhedsplan At få det bedste frem i mennesker i Charlottekvarteretet / Tekst: Sekratariatet / Illustration: Katrine Clante / Foto: Farokh Berenjgani, Charlotte Brøndum, Henrique Figueira / Layout: Charlotte Brøndum / Trykkeri: rosendahlsshultz grafiske a/s

16

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Hvordan får vi fat på flere frivillige? 100 ideer fra Decemberkonference 2010

Hvordan får vi fat på flere frivillige? 100 ideer fra Decemberkonference 2010 Hvordan får vi fat på flere e? 100 ideer fra Decemberkonference 2010 Det Europæiske Frivillighedsår 2011 banker på og vi vil forhåbentlig opleve en masse spændende aktiviteter i løbet af året. I EU ønsker

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker Indledning INDLEDNING Social kontrol findes alle steder i samfundet.

Læs mere