Flow på linjen med tavler og tavlemøder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flow på linjen med tavler og tavlemøder"

Transkript

1 Flow på linjen med tavler og tavlemøder»en god dag er, når det hele bare kører i produktionen«02 3 cases Tilrettelæggelse Margit Johansen Flügger A/S, Kolding Rose Poultry A/S, Skovsgård Alfa Laval Kolding A/S

2

3 Indhold Forord 4 De tre cases 5 Flügger A/S, Kolding 5 Planlægning og koordinering i produktionsgrupperne Rose Poultry A/S, Skovsgård 11 Sammenhæng i virksomheden - synlig målstyring i produktionen Den nye industriarbejdsplads/ medarbejder. Skriftserien. Dette nummer er det andet i en række af arbejdshæfter om udviklingsprojektet Den nye industriarbejdsplads medarbejder. Her præsenteres tre praktiske cases om tavler og tavlemøder som redskaber til at styre produktion og forbedringer. Det første nr.»plads til forbedringer blik for det 8. spild«præsenterer projektets baggrund, visoner og metoder. Alfa Laval Kolding A/S 17 Et helt nyt set-up på linjen Kaizen Blitz tavler Begge hæfter kan bestilles på kontaktadressen på bagsiden eller downloades som pdf-fil fra projektets hjemmeside: socialfonden.net. Arbejdshæfte nr. 2 er tilrettelagt af Margit Johansen, Projektkoordinator. 3

4 Forord»En god dag er, når det hele bare kører i produktionen«lone R. Frederiksen, operatør Rose Poultry A/S. De fleste medarbejdere foretrækker, at det kører på linjen, så produktionen flyder uforstyrret i forhold til det, der er aftalt. Det gælder både operatører, teknikere og arbejdsledere. Unødvendig ventetid, maskinstop, fejl og afvigelser er irriterende. Ofte betyder det ekstra arbejde, ventetid, stress og overtid og i værste fald kan det være årsag til personskade. Ved hjælp af tavler og faste tavlemøder kan indsats og forbedringer synliggøres og styres, så ventetid og fejl minimeres. I andre tilfælde er tavler og tavlemøder et redskab til, helt fra bunden, at opbygge en ny produktionslinje med et mere optimalt set-up. For de fleste er det nyt, at medarbejderne involveres mere direkte i planlægning samt styring af drift og udvikling. På sigt som selvbærende produktionsgrupper, hvor alle kan, vil og må tage forbedrende initiativer. Det betyder et kompetenceløft for den enkelte medarbejder og for virksomheden i den globale konkurrence. Tre praktiske cases I dette arbejdshæfte præsenterer tre danske virksomheder: Flügger A/S, Kolding, Rose Poultry A/S, Skovsgård og Alfa Laval Kolding A/S forskellige tavler samt de ideer og det løft af kompetencer, der ligger bag. Vi har eftersøgt, men kun fundet ganske få beskrivelser af det praktiske arbejde med tavler og tavlemøder. Her skal nævnes Rambølls undersøgelse for LO: Medarbejderdrevet innovation 2006 som findes som pdf-fil på under publikationer. Vi håber, at vores hæfte inspirerer til, at flere får bedre flow på linjen og at flere får mod på at beskrive og sprede deres erfaringer med tavler og tavlemøder. God arbejdslyst. 4

5 Case Flügger A/S, Kolding Planlægning og koordinering i produktionsgrupperne 5

6 Case Flügger A/S, Kolding Flügger A/S Kolding Ole Jacobsen, projektleder Vores oplæg til tavlemøderne: Formålet med tavlemøder er at forbedre planlægningen i gruppen med hensyn til udstyr og ressourcer, samt at sikre en bedre koordinering mellem grupperne. Hver gruppe skal bruge tavlerne som et aktivt planlægningsværktøj. Hver gruppe skal holde tavlemøde hver dag (5-10 min) på et tidspunkt, som passer bedst ind i gruppens rytme. På tavlemøder vil der være en repræsentant med fra ledelsen, så eventuelle forbedringer kan igangsættes med det samme og for at sikre, at der gives svar på spørgsmål under mødet. Yderligere deltager en medarbejder fra servicegruppen, som står for vedligehold og udvikling af maskiner, så eventuelle reparationer/mangler/ideer/forbedringstiltag kan drøftes direkte med husets tekniske support. Alle har et ansvar for at deltage aktivt og konstruktivt i tavlemøderne. Flügger A/S Flügger koncernen er en af Skandinaviens største producenter, distributører og forhandlere af bygningsmaling, træbeskyttelse, vægbeklædning, maleværktøj, rengøringsartikler, rengøringsprodukter og slibeprodukter. Kolding På fabrikken i Kolding er ansat ca. 60 personer, heraf ca. 45 timelønnede, der producerer maling, træbeskyttelse, klæber m.m Tavlerne er udarbejdet i samarbejde mellem ledere og medarbejdere. 6

7 Case Flügger A/S, Kolding Gruppetavlerne Fire store væghængte whiteboards, placeret centralt i Blanderigruppen, Tapperigruppen, Supportgruppen og Servicegruppen. Gruppekoordinatoren er ansvarlig for at tavlens data er ajourførte forud for tavlemødet. Medarbejderne opdaterer løbende tavlen med bemanding, ressourcefordeling m.v. Grupperne mødes ved deres gruppetavle hver morgen med en ledelsesrepræsentant. Tavlerne er opdelt i tre hovedafsnit med flere underafsnit, vedr.: 1. produktion, 2. forbedringsforslag og handlingsplaner, 3. personale. Målet er, at gruppen har netop de informationer, der skal til for selvstændigt at planlægge og styre produktion og forbedringer. Hver uge gennemføres en trivselsmåling i alle grupperne. Målingen gennemgås og diskuteres på et tavlemøde. Tavlerne ved hver tappemaskine (TM) Mindre, væghængte ugetavler, whiteboards, ved hver tappemaskine. På et A-4 ark er de planlagte produktionstal for linjen optegnet dag for dag. Operatøren er ansvarlig for at notere realiserede produktionstal, hændelser samt forbedringsforslag. Operatøren mødes ugentligt med produktions- og projektleder ved tavlen og diskuterer de opnåede resultater. Tavlerne bruges også i forbindelse med særlige indsatser på maskinerne. Desuden kan der gives visuelle signaler via tavlen. Noteres fx: orange låg, så ved supportgruppen, hvad der bliver brug for på linjen. Indsatstavlen Ved forbedringsinitiativer på tværs bruges en mobil tavle, der opstilles i forandringsområdet. Projektlederen er ansvarlig for opdatering. 7

8 Case Flügger A/S, Kolding Morgenmøde i grupperne Blanderigruppen 8

9 Case Flügger A/S, Kolding 9

10 Case Flügger A/S, Kolding Kompetenceløft - mange veje til samarbejde og forbedringer i produktionen Alle timelønnede medarbejdere har deltaget i 2 X 2 dages kompetenceløft med fokus på samarbejde og kommunikation samt Lean v. Torben Laursen, AMU SYD. 9 timelønnede medarbejdere har deltaget i et to dags Lean introducerende arbejdsseminar med fokus på 5S, spild-reduktion, systematik og orden i de forskellige fabriksområder og grupper. Christian Obbekær, COH Desuden har seks medarbejdere deltaget i et 5 dages Lean ekspert kursus, afholdt af konsulent Chr. Obbekær Hansen. Endelig er der planlagt og igangsat en række initiativer på tværs af og i de enkelte grupper, bl.a. 5S og TPM, forebyggende vedligehold, diverse målinger på maskiner m.m. Tilsvarende uddannelse gennemføres nu også på fabrikkerne i Fåborg og Maribo. 10

11 Case Rose Poultry A/S, Skovsgård Sammenhæng i virksomheden synlig målstyring i produktionen 11

12 Case Rose Poultry A/S, Skovsgård Rose Poultry A/S Skovsgård Rasmus Christensen, projektleder Vores mål med tavler og tavlemøder: Skabe synlighed og visualisering af opnåede resultater Skabe fokus på udvalgte nøgletal Øge informationsniveauet generelt Skabe højere grad af medarbejderinvolvering Skabe rød tråd i forhold til virksomhedens strategi gennem alle led i koncernen fra top til bund Have konstant fokus på løbende forbedringer Tavlerne er udarbejdet af ledere og produktionsassistenter på et lederseminar. Rose Poultry A/S Rose Poultry A/S er Danmarks største producent af forædlede kyllingeprodukter til danske og udenlandske forbrugere, slagter og forarbejder omkring kyllinger om dagen på tre fabrikker. Skovsgård Fabrikken i Skovsgaard med ca. 350 timelønnede medarbejdere producerer ferske og frosne produkter til både hjemmemarked og eksport. Der slagtes og forarbejdes på 2 skift, hhv. nathold og daghold, 5 dage om ugen. 12

13 Case Rose Poultry A/S, Skovsgård Tavlemøderne varer max 15 minutter. Der holdes et ugentligt møde pr afdeling på henholdsvis nat- og daghold. Tavlerne og dermed møderne er opdelt i 3 emner/sektioner og samspillet mellem disse. Information fra/til ledelsen: Hvad har vi gjort godt siden seneste møde? Hvad kan vi gøre bedre fremover? Gennemgang af evt. reklamationer Status på husorden i afdelingen Drift: Hvordan går det i afdelingen målt på udvalgte nøgletal? Tavlerne i afdelingerne Store mobile whiteboards centralt placeret i afdelingerne med: 6 faste nøgletal, som er ens for alle afdelinger Op til 3 indsatstal pr afdeling. Disse varierer pr afdeling og over tid. Plads til information fra/til ledelsen. Plads til indkomne forbedringsforslag i afdelingerne. Tavlerne opdateres hver eftermiddag med gårsdagens tal, så alle har mulighed for løbende at se, hvordan det går i afdelingen. Derudover er der historiske data på tavlerne med status år til dato og de seneste 4 ugers tal opgjort pr uge 6 faste nøgletal 1: Materialeafvigelser 2: Lønafvigelser 3: Sygdom 4: Arbejdsskader 5: Gulvspild 6: Reklamationer Hvor det er muligt er de 6 faste nøgletal delt op pr henholdsvis nat- og daghold. De 6 faste nøgletal kan brydes op i en række forskellige indsatstal pr afdeling. Det skal medvirke til at skabe forståelse for, hvordan de 6 faste nøgletal fremkommer, og hvordan den enkelte medarbejder kan påvirke nøgletallene. Indsatstallene virker dermed som en facitliste/opslag til hvad der skal fokuseres på, hvis et nøgletal afviger. Indsatstal pr afdeling Til- og fravælges i perioder i de enkelte afdelinger ud fra hvilke nøgletal, der afviger fra de planlagte mål. Udvikling/Løbende forbedringer: Opsamling og håndtering af forbedringsforslag på tavlerne Gennemgang/diskussion af indkomne forbedringsforslag Status på igangværende forslag 13

14 Case Rose Poultry A/S, Skovsgård Synlig styring af drift og udvikling -ude på produktionsgulvet Alle i afdelingen deltager på et ugentligt tavlemøde. Ledere og assistenter styrer slagets gang. På møderne deltager også medarbejdere fra teknisk afdeling/vedligehold, så eventuelle tekniske problemer kan blive gennemgået og diskuteret. Det er mellem møderne, at tingene foregår; når der produceres og ideer til forbedringer opstår, fintænkes og afprøves i praksis. 14

15 Case Rose Poultry A/S, Skovsgård Det er en udfordring for alle med nye møderutiner og nye måder at diskutere og styre arbejdet og resultaterne på. Meget skal justeres på plads undervejs og finde sin særlige form i hver afdeling. Har vi de nøgletal, vi skal bruge? Hænger tavlen det rigtige sted? Er gruppen for stor/lille? Hvornår skal møderne afholdes? Hvilken tilbagemelding skal vi give på forbedringsforslag? 15

16 Case Rose Poultry A/S, Skovsgård Kompetenceløft mange veje til fælles målstyring i produktionen Gruppearbejde Lean kursus Produktionsassistent Briand J. Mouritsen udfylder tavle Alle medarbejdere skal gennemføre et introducerende Lean kursus (Lean Basis, 2dg) med produktionsspil og kort gennemgang af udvalgte lean værktøjer (5S og de syv former for spild). 253 medarbejdere, heraf 214 timelønnede, har pt gennemført Lean basis (2 dg) v. Asger Lund, AMU Nordjylland. Ca. 30 medarbejdere har gennemføret et udvidet Lean kursus (Lean Plus, 5 dg) med fokus på udarbejdelse af værdistrømsanalyser og forbedringsforslag. 20 Ledere og assistenter i produktionen har gennemført kursus i Effektiv kommunikation/ Tavlemøder (4 dg) med fokus på fremskaffelsen af nøgletal og udvikling af konceptet for tavler og tavlemøder i virksomheden. v. Claus Thule Madsen CTM. Der har været en fælles kick-off og introduktionsdag til tavler og tavlemøder i afdelingerne. Koncerndirektionen og udvalgte nøglepersoner, i alt 16 personer, har gennemført en 1-dags Lean-introduktion med produktionsspil, erfaringsudveksling fra Skovsgaardfabrikken osv. v. Impless Timelønnede fremlægger udarbejdet værdistrømsanalyse på Lean Plus (5 dg) kursus Lean Basis (2dg) er blevet integreret i fabrikkens generelle 6 ugers introduktionskursus for nye medarbejdere (Rose Chicken Academy). 16

17 Case Alfa Laval Kolding A/S Et helt nyt set-up på linjen Kaizen Blitz tavler 17

18 Case 3 Alfa Laval Kolding A/S Alfa Laval Kolding A/S Jan S. Nielsen, projektleder Vi søger en dramatisk forandring af vores produktions set-up uden for mange forsinkelser. Kaizen Blitz er et målrettet, intensivt forbedringstiltag i et stramt tidsskema. Alle ressourcer fokuseres et sted. Målet er et helt nyt produktions set-up gennemført i koncentrerede etaper. Ca. en blitz pr. måned, med overlap, over to år. Nu efter den anden blitz er vi allerede meget klogere på, hvad vi vil, og hvordan vi kan gøre det. De erfaringer vi høster her i Pumpe-afdelingen bliver en drejebog for resten af fabrikken. Det er et meget stærkt signal, at blitzen er synlig og tilgængelig midt i produktionen. Der sker noget, hver dag. Alle kan følge processen på tavlerne. Alfa Laval Alfa Laval er en af verdens førende leverandører af specialiserede rustfrie produkter og procestekniske løsninger til at varme, køle, separere og transportere produkter som for eksempel olie, vand, kemikalier,læskedrikke, levnedsmidler, stivelse og pharmaceutika. Virksomheden i Kolding Kolding fabrikken, oprindeligt Lavrids Knudsens Maskinfabrik LKM, har omkring 470 ansatte, heraf ca. 270 timelønnede, der producerer fittings, ventiler og pumper. 18

19 Case 3 Alfa Laval Kolding A/S Planlægningstavlen Rød-gul-grøn status for opgaverne, som alle er beskrevet i et særligt opgaveskema. Legopladen Viser det fremtidige total set-up for Alfa Laval Kolding på baggrund af værdistrømsanalyser af hovedvejene i produktionen. Pladen er bl.a. udgangspunkt for rydning af blitz-området. Set-up skitseres med kridt på gulvet til fremføring af vand og el, ventilation, trykluft, opbygning af de enkelte arbejdsstationer m.v. Storyboardtavlen Værdistrømmen kortlægges produkt for produkt og der sættes tal, arbejdsgange og transportveje på. Opslagstavlen En foldevæg med drejebogen for Kaizen Blitz forløbene. Konceptet bag blitzen og tavledesignet er udviklet af konsulentfirmaet nne, novo nordic engineering; konsulenter herfra støtter første fase af indsatsen. Blok og detail layout tavlen Arbejdstavler, her skitseres og afprøves ideer og måleresultater. Desuden bruges flip-over og regneark i computeren efter behov. Alt samles i mapper og filer som dokumentation af blitzen. 19

20 Case 3 Alfa Laval Kolding A/S Blitz radikal forandring af produktions set-up Hvert produkt følges fra arbejdsstation til arbejdsstation. Værdistrømmen måles og kortlægges. Tavlernes bagside bruges også, her til planlægning og dokumentation af den praktiske afprøvning af hvilke typer kasser, der egner sig til både vask og transport af produkter. Definition Kaizen Blitz er et målrettet, intensivt forbedringstiltag i et stramt tidsskema. Analysen af hvilke produkter, der er high/low runners er grundlaget for opbygning af de nye kanban supermarkeds lagre, hvor de nødvendige materialer, og kun disse, er tilgængelige ved arbejdsstationerne. 20

21 Case 3 Alfa Laval Kolding A/S Opgaverne løses i små grupper. Arbejdsgangen og resultaterne er synlige og tilgængelige på tavler og computere. Det ryddede blitz-område, klar til et nyt set-up. Blitzen afdækker, hvordan vi faktisk gør tingene i dag og hvordan vi ønsker, det i stedet skal gøres i fremtiden. Produktgruppe for produktgruppe, arbejdsstation for arbejdsstation. Mange vidt forskellige former for erfaring og viden, skal arbejde sammen i blitzen: operatørernes viden om materialer og maskiner, serviceteknikernes viden om teknikkens muligheder og begrænsninger, de økonomiske konsekvenser skal beregnes i forhold til aftaler, mål og visioner, leverandørerne skal tages i ed osv. Et mere optimalt produktions-setup er nu beregnet, afprøvet og tegnet i detaljer i løbet af blitzen. Nu kan serviceteknikerne tage over og realisere planen. Der skal føres vand og strøm frem, etableres ventilation, mellemlagre m.m. og helt nye samt eksisterende arbejdsstationer skal monteres i forhold til de nye resultater. Blitzen flytter og efterlader i området bl.a. en målstyringstavle og en tavle til udvikling af løbende forbedringer på den nye linje. En ny historie kan begynde. Resultaterne kommer på tavlen som blok og detail layout for et mere optimelt produktions-setup. 21

22 Case 3 Alfa Laval Kolding A/S KOMPETENCELØFT til forandring - forud for og midt i blitzen Ca. 60 medarbejdere har deltaget i 2-3 dags kurser med værdistrømsanalyser af udvalgte produkter. I forbindelse med hver blitz er medarbejderne i det berørte område på to dages holdningsbearbejdende og Lean introducerende forløb. v. Torben Laursen AMU SYD. Torben Laursen og Søren Kirketerp fra AMU SYD er i blitz-praktik som led i det strategiske partnerskab mellem skolen og virksomheden. 22

23 23

24 Opfindelser T I M E - O U T Få flow på linjen Afvigelser fejl maskinstop unødig ventetid er forstyrrende og stressende for alle. Og i værste fald med risiko for personskade. I de tre praktiske cases i dette hæfte er tavler og tavlemøder redskaber og rum til at styre produktion og forbedringer, så der kommer bedre flow på linjen. Tavlemødet er den planlagte korte timeout i produktionen. Operatører, teknikere og arbejdsledere samles foran tavlen med udvalgte måltal og forbedringsforslag. Gruppen mødes for at diskutere mål og forløbne resultater, og for at afdække og løse problemer på en systematisk måde. Der indgås aftaler om løbende forbedringer og - i særlige tilfælde - et helt nyt set-up på linjen. Medarbejderne skal på banen Fremtidssikring af dansk industri betyder organisationer og medarbejdere, der vil, kan og må tænke fremadrettet og forbedrende. Med værktøjer som: effektive møderutiner, synlighed, systematisk problemløsning og målstyring samt struktureret idéopsamling og -håndtering er tavler og tavlemøder et godt instrumentbræt på vejen i globaliseringen. Den nye industriarbejdsplads/medarbejder er et udviklingsprojekt, som arbejder for at styrke og udvikle danske arbejdspladser. Vi bidrager med analyser, evalueringer, konsulentbistand, kurser og træning samt projektplanlægning og koordinering. Projektet løber frem til og med december 2006 og støttes af Den Europæiske Socialfond. Henry Ford opfandt ikke noget nyt, da han byggede den første bil. Han brugte blot opfindelser, som andre havde gjort før ham. Tavler og tavlemøder kan ses som en opfindsom sammenkobling af forskellige kendte redskaber til at styre produktion og forbedringer. Det handler om at eksperimentere med delene, afprøve kombinationer, og få produktionen til at køre optimalt i forhold til de aftaler, mål og ideer, vi har. Tavlemøder har flere fordele. Det er synlig ledelse og mål på produktionsgulvet, hvor tingene sker. Spillereglerne er ens for alle og forventningerne er klare og gennemskuelige. Beslutninger er resultat af diskussioner i gruppen. Det betyder, at ideer og forslag hurtigt accepteres, og der kommer motivation og gennemslagskraft i det løbende forbedringsarbejde. Med andre ord kan tavler være et omdrejningspunkt for forankring af fx. Lean principperne i produktionen. Information Kontakt Den nye industriarbejdsplads/medarbejder v/ Mile-stone Projektleder Anders Haahr Dr. Margrethesvej Århus N telefon:

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Værdistrømme i virksomheden

Værdistrømme i virksomheden Værdistrømme i virksomheden - kortlægning og forbedringer 3 cases 04 Flügger A/S, Dragon, Maribo Alfa Laval Kolding A/S Rose Poultry A/S, Skovsgård Tilrettelæggelse Margit Johansen Indhold Forord 4 Indledning

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel Ledelse 23. nov. 10 Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel planlægning og styring af udviklingsprojekter Visuelle midler Lean i udviklingsafdelingen Lean i mødekulturen Etablering af fælles

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker Kompetenceudviklingsforløb LEAN praktiker HVORFOR SKAL DU DELTAGE? Kurset er til dig, der gerne vil være i stand til, at anvende LEAN i hverdagen og konkret tage del i virksomhedens tiltag omkring procesoptimeringer

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen Fokus på forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen FOKUS PÅ FORBEDRINGER Denne guide hjælper jer i gang med at skabe fokus på forbedringer. For at få succes med

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen"

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien Innovationsprocessen Figurer på nettet www.di.dk/innovation Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen" Figur side 17 Har din virksomhed behov for at styrke sin udviklingsevne? Udfyld skemaet med situationen i jeres virksomhed.

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Præsentation af mig Hanne Lundquist Faglærer EUC Lillebælt 5½ år KURSER, JEG BL.A. HAR UDVIKLET OG UNDERVIST I: Kundeservice, kundefokus, Voice of the

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen

Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen 03»En daglig kamp for at få indflydelse«3 cases Flügger A/S Alfa Laval Kolding A/S Rose Poultry A/S, Skovsgård Tilrettelæggelse Margit Johansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way www.bischoff-academy.dk Velkommen til The Visible Way Focus Action Complete Practice www.bischoff-academy.dk, bischoff@bischoff-academy.dk Kursus 1 Lean light Lidt historik Tiden før Lean rigtigt startede

Læs mere

Hvordan skaber vi gode resultater?

Hvordan skaber vi gode resultater? Hvordan skaber vi gode resultater? Hvor gode er vi? LEDERNES NETVÆRK I NORDEN Fredag, den 4. maj 2012 1 Agenda Hvem er 2improve Hvad skaber gode resultater? Hvordan takler vi fremtidens udfordringer? Hvilke

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner

Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner. 45877 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (Marts 2016). Materialet er udviklet af Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort BILAG til vejledning af IKV Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Nedenfor ses oversigt over vejledende svar

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker. Hovedkontor, Klostergården, Ringsted

Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker. Hovedkontor, Klostergården, Ringsted Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Godt håndværk siden 1975. Byggeri Øst og vest. 632 medarbejdere ( 161 funk., 471 - tømrer, murer, blikkenslagere, malere, stillads, jord/beton/kloak).

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

Plads til forbedring Blik for det 8. spild

Plads til forbedring Blik for det 8. spild Plads til forbedring Blik for det 8. spild 01 Tilrettelæggelse Margit Johansen Indhold Forord. Burning man og brændende platforme 4 Indledning. Platform for engagement og udvikling 6 Den nye industri

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017

15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Om dette materiale Et idekatalog med 15 konkrete ledelsesinitiativer I Ledelseskommissionens

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS)

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) DIALOG RESULTATER TRIVSEL MUS GRUS KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) 1. INDLEDNING I Syddjurs Kommune gennemføres samtaler i form af medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN 2 Post Danmarks organisation Bestyrelse Direktion Intern Revision Stabs- og Støtte Funktioner Kunderettede - forretningsenheder Interne

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Lean I Mikrofyn. Lean i Mikrofyn "It is not enough to wish, think or hope. To succeed, you must act!"

Lean I Mikrofyn. Lean i Mikrofyn It is not enough to wish, think or hope. To succeed, you must act! Lean i Mikrofyn "It is not enough to wish, think or hope. To succeed, you must act!" Machine Control Division 1 Lean I Mikrofyn Hvornår startede vi? Hvorfor startede vi? Hvad ville vi opnå? Hvad har vi

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Lean og arbejdsmiljø Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Kvalitets-, miljø- og sikkerhedschef Dorthe Petersen Mail: dp@sky-light.dk / dope12@esenet.dk Virksomheder, der igangsætter en Lean-kur

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN Per Jensen Teknisk Chef Side 1 Hvem er vi? 2 Hvem er vi? 40.000 m3 under tag 18 produktions linier 16000 ton/år

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg Vidensdelingsmodellen for Sundhed & Omsorg 2011 1 Indhold Forord... 3 Teoretisk udgangspunkt... 4 Kvalitetscirklen... 4 Formål... 5 Organisering af vidensdelingen i Sundhed & Omsorg... 6 Kvalitetssikring

Læs mere

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer LEANREJSEN - Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne Intro Lidt om NIRAS Implementerings processen generelt BIM implementering i NIRAS Hospitalsbyggerierne BIM implementering i Hospitalsbyggerierne

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere