Flow på linjen med tavler og tavlemøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flow på linjen med tavler og tavlemøder"

Transkript

1 Flow på linjen med tavler og tavlemøder»en god dag er, når det hele bare kører i produktionen«02 3 cases Tilrettelæggelse Margit Johansen Flügger A/S, Kolding Rose Poultry A/S, Skovsgård Alfa Laval Kolding A/S

2

3 Indhold Forord 4 De tre cases 5 Flügger A/S, Kolding 5 Planlægning og koordinering i produktionsgrupperne Rose Poultry A/S, Skovsgård 11 Sammenhæng i virksomheden - synlig målstyring i produktionen Den nye industriarbejdsplads/ medarbejder. Skriftserien. Dette nummer er det andet i en række af arbejdshæfter om udviklingsprojektet Den nye industriarbejdsplads medarbejder. Her præsenteres tre praktiske cases om tavler og tavlemøder som redskaber til at styre produktion og forbedringer. Det første nr.»plads til forbedringer blik for det 8. spild«præsenterer projektets baggrund, visoner og metoder. Alfa Laval Kolding A/S 17 Et helt nyt set-up på linjen Kaizen Blitz tavler Begge hæfter kan bestilles på kontaktadressen på bagsiden eller downloades som pdf-fil fra projektets hjemmeside: socialfonden.net. Arbejdshæfte nr. 2 er tilrettelagt af Margit Johansen, Projektkoordinator. 3

4 Forord»En god dag er, når det hele bare kører i produktionen«lone R. Frederiksen, operatør Rose Poultry A/S. De fleste medarbejdere foretrækker, at det kører på linjen, så produktionen flyder uforstyrret i forhold til det, der er aftalt. Det gælder både operatører, teknikere og arbejdsledere. Unødvendig ventetid, maskinstop, fejl og afvigelser er irriterende. Ofte betyder det ekstra arbejde, ventetid, stress og overtid og i værste fald kan det være årsag til personskade. Ved hjælp af tavler og faste tavlemøder kan indsats og forbedringer synliggøres og styres, så ventetid og fejl minimeres. I andre tilfælde er tavler og tavlemøder et redskab til, helt fra bunden, at opbygge en ny produktionslinje med et mere optimalt set-up. For de fleste er det nyt, at medarbejderne involveres mere direkte i planlægning samt styring af drift og udvikling. På sigt som selvbærende produktionsgrupper, hvor alle kan, vil og må tage forbedrende initiativer. Det betyder et kompetenceløft for den enkelte medarbejder og for virksomheden i den globale konkurrence. Tre praktiske cases I dette arbejdshæfte præsenterer tre danske virksomheder: Flügger A/S, Kolding, Rose Poultry A/S, Skovsgård og Alfa Laval Kolding A/S forskellige tavler samt de ideer og det løft af kompetencer, der ligger bag. Vi har eftersøgt, men kun fundet ganske få beskrivelser af det praktiske arbejde med tavler og tavlemøder. Her skal nævnes Rambølls undersøgelse for LO: Medarbejderdrevet innovation 2006 som findes som pdf-fil på under publikationer. Vi håber, at vores hæfte inspirerer til, at flere får bedre flow på linjen og at flere får mod på at beskrive og sprede deres erfaringer med tavler og tavlemøder. God arbejdslyst. 4

5 Case Flügger A/S, Kolding Planlægning og koordinering i produktionsgrupperne 5

6 Case Flügger A/S, Kolding Flügger A/S Kolding Ole Jacobsen, projektleder Vores oplæg til tavlemøderne: Formålet med tavlemøder er at forbedre planlægningen i gruppen med hensyn til udstyr og ressourcer, samt at sikre en bedre koordinering mellem grupperne. Hver gruppe skal bruge tavlerne som et aktivt planlægningsværktøj. Hver gruppe skal holde tavlemøde hver dag (5-10 min) på et tidspunkt, som passer bedst ind i gruppens rytme. På tavlemøder vil der være en repræsentant med fra ledelsen, så eventuelle forbedringer kan igangsættes med det samme og for at sikre, at der gives svar på spørgsmål under mødet. Yderligere deltager en medarbejder fra servicegruppen, som står for vedligehold og udvikling af maskiner, så eventuelle reparationer/mangler/ideer/forbedringstiltag kan drøftes direkte med husets tekniske support. Alle har et ansvar for at deltage aktivt og konstruktivt i tavlemøderne. Flügger A/S Flügger koncernen er en af Skandinaviens største producenter, distributører og forhandlere af bygningsmaling, træbeskyttelse, vægbeklædning, maleværktøj, rengøringsartikler, rengøringsprodukter og slibeprodukter. Kolding På fabrikken i Kolding er ansat ca. 60 personer, heraf ca. 45 timelønnede, der producerer maling, træbeskyttelse, klæber m.m Tavlerne er udarbejdet i samarbejde mellem ledere og medarbejdere. 6

7 Case Flügger A/S, Kolding Gruppetavlerne Fire store væghængte whiteboards, placeret centralt i Blanderigruppen, Tapperigruppen, Supportgruppen og Servicegruppen. Gruppekoordinatoren er ansvarlig for at tavlens data er ajourførte forud for tavlemødet. Medarbejderne opdaterer løbende tavlen med bemanding, ressourcefordeling m.v. Grupperne mødes ved deres gruppetavle hver morgen med en ledelsesrepræsentant. Tavlerne er opdelt i tre hovedafsnit med flere underafsnit, vedr.: 1. produktion, 2. forbedringsforslag og handlingsplaner, 3. personale. Målet er, at gruppen har netop de informationer, der skal til for selvstændigt at planlægge og styre produktion og forbedringer. Hver uge gennemføres en trivselsmåling i alle grupperne. Målingen gennemgås og diskuteres på et tavlemøde. Tavlerne ved hver tappemaskine (TM) Mindre, væghængte ugetavler, whiteboards, ved hver tappemaskine. På et A-4 ark er de planlagte produktionstal for linjen optegnet dag for dag. Operatøren er ansvarlig for at notere realiserede produktionstal, hændelser samt forbedringsforslag. Operatøren mødes ugentligt med produktions- og projektleder ved tavlen og diskuterer de opnåede resultater. Tavlerne bruges også i forbindelse med særlige indsatser på maskinerne. Desuden kan der gives visuelle signaler via tavlen. Noteres fx: orange låg, så ved supportgruppen, hvad der bliver brug for på linjen. Indsatstavlen Ved forbedringsinitiativer på tværs bruges en mobil tavle, der opstilles i forandringsområdet. Projektlederen er ansvarlig for opdatering. 7

8 Case Flügger A/S, Kolding Morgenmøde i grupperne Blanderigruppen 8

9 Case Flügger A/S, Kolding 9

10 Case Flügger A/S, Kolding Kompetenceløft - mange veje til samarbejde og forbedringer i produktionen Alle timelønnede medarbejdere har deltaget i 2 X 2 dages kompetenceløft med fokus på samarbejde og kommunikation samt Lean v. Torben Laursen, AMU SYD. 9 timelønnede medarbejdere har deltaget i et to dags Lean introducerende arbejdsseminar med fokus på 5S, spild-reduktion, systematik og orden i de forskellige fabriksområder og grupper. Christian Obbekær, COH Desuden har seks medarbejdere deltaget i et 5 dages Lean ekspert kursus, afholdt af konsulent Chr. Obbekær Hansen. Endelig er der planlagt og igangsat en række initiativer på tværs af og i de enkelte grupper, bl.a. 5S og TPM, forebyggende vedligehold, diverse målinger på maskiner m.m. Tilsvarende uddannelse gennemføres nu også på fabrikkerne i Fåborg og Maribo. 10

11 Case Rose Poultry A/S, Skovsgård Sammenhæng i virksomheden synlig målstyring i produktionen 11

12 Case Rose Poultry A/S, Skovsgård Rose Poultry A/S Skovsgård Rasmus Christensen, projektleder Vores mål med tavler og tavlemøder: Skabe synlighed og visualisering af opnåede resultater Skabe fokus på udvalgte nøgletal Øge informationsniveauet generelt Skabe højere grad af medarbejderinvolvering Skabe rød tråd i forhold til virksomhedens strategi gennem alle led i koncernen fra top til bund Have konstant fokus på løbende forbedringer Tavlerne er udarbejdet af ledere og produktionsassistenter på et lederseminar. Rose Poultry A/S Rose Poultry A/S er Danmarks største producent af forædlede kyllingeprodukter til danske og udenlandske forbrugere, slagter og forarbejder omkring kyllinger om dagen på tre fabrikker. Skovsgård Fabrikken i Skovsgaard med ca. 350 timelønnede medarbejdere producerer ferske og frosne produkter til både hjemmemarked og eksport. Der slagtes og forarbejdes på 2 skift, hhv. nathold og daghold, 5 dage om ugen. 12

13 Case Rose Poultry A/S, Skovsgård Tavlemøderne varer max 15 minutter. Der holdes et ugentligt møde pr afdeling på henholdsvis nat- og daghold. Tavlerne og dermed møderne er opdelt i 3 emner/sektioner og samspillet mellem disse. Information fra/til ledelsen: Hvad har vi gjort godt siden seneste møde? Hvad kan vi gøre bedre fremover? Gennemgang af evt. reklamationer Status på husorden i afdelingen Drift: Hvordan går det i afdelingen målt på udvalgte nøgletal? Tavlerne i afdelingerne Store mobile whiteboards centralt placeret i afdelingerne med: 6 faste nøgletal, som er ens for alle afdelinger Op til 3 indsatstal pr afdeling. Disse varierer pr afdeling og over tid. Plads til information fra/til ledelsen. Plads til indkomne forbedringsforslag i afdelingerne. Tavlerne opdateres hver eftermiddag med gårsdagens tal, så alle har mulighed for løbende at se, hvordan det går i afdelingen. Derudover er der historiske data på tavlerne med status år til dato og de seneste 4 ugers tal opgjort pr uge 6 faste nøgletal 1: Materialeafvigelser 2: Lønafvigelser 3: Sygdom 4: Arbejdsskader 5: Gulvspild 6: Reklamationer Hvor det er muligt er de 6 faste nøgletal delt op pr henholdsvis nat- og daghold. De 6 faste nøgletal kan brydes op i en række forskellige indsatstal pr afdeling. Det skal medvirke til at skabe forståelse for, hvordan de 6 faste nøgletal fremkommer, og hvordan den enkelte medarbejder kan påvirke nøgletallene. Indsatstallene virker dermed som en facitliste/opslag til hvad der skal fokuseres på, hvis et nøgletal afviger. Indsatstal pr afdeling Til- og fravælges i perioder i de enkelte afdelinger ud fra hvilke nøgletal, der afviger fra de planlagte mål. Udvikling/Løbende forbedringer: Opsamling og håndtering af forbedringsforslag på tavlerne Gennemgang/diskussion af indkomne forbedringsforslag Status på igangværende forslag 13

14 Case Rose Poultry A/S, Skovsgård Synlig styring af drift og udvikling -ude på produktionsgulvet Alle i afdelingen deltager på et ugentligt tavlemøde. Ledere og assistenter styrer slagets gang. På møderne deltager også medarbejdere fra teknisk afdeling/vedligehold, så eventuelle tekniske problemer kan blive gennemgået og diskuteret. Det er mellem møderne, at tingene foregår; når der produceres og ideer til forbedringer opstår, fintænkes og afprøves i praksis. 14

15 Case Rose Poultry A/S, Skovsgård Det er en udfordring for alle med nye møderutiner og nye måder at diskutere og styre arbejdet og resultaterne på. Meget skal justeres på plads undervejs og finde sin særlige form i hver afdeling. Har vi de nøgletal, vi skal bruge? Hænger tavlen det rigtige sted? Er gruppen for stor/lille? Hvornår skal møderne afholdes? Hvilken tilbagemelding skal vi give på forbedringsforslag? 15

16 Case Rose Poultry A/S, Skovsgård Kompetenceløft mange veje til fælles målstyring i produktionen Gruppearbejde Lean kursus Produktionsassistent Briand J. Mouritsen udfylder tavle Alle medarbejdere skal gennemføre et introducerende Lean kursus (Lean Basis, 2dg) med produktionsspil og kort gennemgang af udvalgte lean værktøjer (5S og de syv former for spild). 253 medarbejdere, heraf 214 timelønnede, har pt gennemført Lean basis (2 dg) v. Asger Lund, AMU Nordjylland. Ca. 30 medarbejdere har gennemføret et udvidet Lean kursus (Lean Plus, 5 dg) med fokus på udarbejdelse af værdistrømsanalyser og forbedringsforslag. 20 Ledere og assistenter i produktionen har gennemført kursus i Effektiv kommunikation/ Tavlemøder (4 dg) med fokus på fremskaffelsen af nøgletal og udvikling af konceptet for tavler og tavlemøder i virksomheden. v. Claus Thule Madsen CTM. Der har været en fælles kick-off og introduktionsdag til tavler og tavlemøder i afdelingerne. Koncerndirektionen og udvalgte nøglepersoner, i alt 16 personer, har gennemført en 1-dags Lean-introduktion med produktionsspil, erfaringsudveksling fra Skovsgaardfabrikken osv. v. Impless Timelønnede fremlægger udarbejdet værdistrømsanalyse på Lean Plus (5 dg) kursus Lean Basis (2dg) er blevet integreret i fabrikkens generelle 6 ugers introduktionskursus for nye medarbejdere (Rose Chicken Academy). 16

17 Case Alfa Laval Kolding A/S Et helt nyt set-up på linjen Kaizen Blitz tavler 17

18 Case 3 Alfa Laval Kolding A/S Alfa Laval Kolding A/S Jan S. Nielsen, projektleder Vi søger en dramatisk forandring af vores produktions set-up uden for mange forsinkelser. Kaizen Blitz er et målrettet, intensivt forbedringstiltag i et stramt tidsskema. Alle ressourcer fokuseres et sted. Målet er et helt nyt produktions set-up gennemført i koncentrerede etaper. Ca. en blitz pr. måned, med overlap, over to år. Nu efter den anden blitz er vi allerede meget klogere på, hvad vi vil, og hvordan vi kan gøre det. De erfaringer vi høster her i Pumpe-afdelingen bliver en drejebog for resten af fabrikken. Det er et meget stærkt signal, at blitzen er synlig og tilgængelig midt i produktionen. Der sker noget, hver dag. Alle kan følge processen på tavlerne. Alfa Laval Alfa Laval er en af verdens førende leverandører af specialiserede rustfrie produkter og procestekniske løsninger til at varme, køle, separere og transportere produkter som for eksempel olie, vand, kemikalier,læskedrikke, levnedsmidler, stivelse og pharmaceutika. Virksomheden i Kolding Kolding fabrikken, oprindeligt Lavrids Knudsens Maskinfabrik LKM, har omkring 470 ansatte, heraf ca. 270 timelønnede, der producerer fittings, ventiler og pumper. 18

19 Case 3 Alfa Laval Kolding A/S Planlægningstavlen Rød-gul-grøn status for opgaverne, som alle er beskrevet i et særligt opgaveskema. Legopladen Viser det fremtidige total set-up for Alfa Laval Kolding på baggrund af værdistrømsanalyser af hovedvejene i produktionen. Pladen er bl.a. udgangspunkt for rydning af blitz-området. Set-up skitseres med kridt på gulvet til fremføring af vand og el, ventilation, trykluft, opbygning af de enkelte arbejdsstationer m.v. Storyboardtavlen Værdistrømmen kortlægges produkt for produkt og der sættes tal, arbejdsgange og transportveje på. Opslagstavlen En foldevæg med drejebogen for Kaizen Blitz forløbene. Konceptet bag blitzen og tavledesignet er udviklet af konsulentfirmaet nne, novo nordic engineering; konsulenter herfra støtter første fase af indsatsen. Blok og detail layout tavlen Arbejdstavler, her skitseres og afprøves ideer og måleresultater. Desuden bruges flip-over og regneark i computeren efter behov. Alt samles i mapper og filer som dokumentation af blitzen. 19

20 Case 3 Alfa Laval Kolding A/S Blitz radikal forandring af produktions set-up Hvert produkt følges fra arbejdsstation til arbejdsstation. Værdistrømmen måles og kortlægges. Tavlernes bagside bruges også, her til planlægning og dokumentation af den praktiske afprøvning af hvilke typer kasser, der egner sig til både vask og transport af produkter. Definition Kaizen Blitz er et målrettet, intensivt forbedringstiltag i et stramt tidsskema. Analysen af hvilke produkter, der er high/low runners er grundlaget for opbygning af de nye kanban supermarkeds lagre, hvor de nødvendige materialer, og kun disse, er tilgængelige ved arbejdsstationerne. 20

21 Case 3 Alfa Laval Kolding A/S Opgaverne løses i små grupper. Arbejdsgangen og resultaterne er synlige og tilgængelige på tavler og computere. Det ryddede blitz-område, klar til et nyt set-up. Blitzen afdækker, hvordan vi faktisk gør tingene i dag og hvordan vi ønsker, det i stedet skal gøres i fremtiden. Produktgruppe for produktgruppe, arbejdsstation for arbejdsstation. Mange vidt forskellige former for erfaring og viden, skal arbejde sammen i blitzen: operatørernes viden om materialer og maskiner, serviceteknikernes viden om teknikkens muligheder og begrænsninger, de økonomiske konsekvenser skal beregnes i forhold til aftaler, mål og visioner, leverandørerne skal tages i ed osv. Et mere optimalt produktions-setup er nu beregnet, afprøvet og tegnet i detaljer i løbet af blitzen. Nu kan serviceteknikerne tage over og realisere planen. Der skal føres vand og strøm frem, etableres ventilation, mellemlagre m.m. og helt nye samt eksisterende arbejdsstationer skal monteres i forhold til de nye resultater. Blitzen flytter og efterlader i området bl.a. en målstyringstavle og en tavle til udvikling af løbende forbedringer på den nye linje. En ny historie kan begynde. Resultaterne kommer på tavlen som blok og detail layout for et mere optimelt produktions-setup. 21

22 Case 3 Alfa Laval Kolding A/S KOMPETENCELØFT til forandring - forud for og midt i blitzen Ca. 60 medarbejdere har deltaget i 2-3 dags kurser med værdistrømsanalyser af udvalgte produkter. I forbindelse med hver blitz er medarbejderne i det berørte område på to dages holdningsbearbejdende og Lean introducerende forløb. v. Torben Laursen AMU SYD. Torben Laursen og Søren Kirketerp fra AMU SYD er i blitz-praktik som led i det strategiske partnerskab mellem skolen og virksomheden. 22

23 23

24 Opfindelser T I M E - O U T Få flow på linjen Afvigelser fejl maskinstop unødig ventetid er forstyrrende og stressende for alle. Og i værste fald med risiko for personskade. I de tre praktiske cases i dette hæfte er tavler og tavlemøder redskaber og rum til at styre produktion og forbedringer, så der kommer bedre flow på linjen. Tavlemødet er den planlagte korte timeout i produktionen. Operatører, teknikere og arbejdsledere samles foran tavlen med udvalgte måltal og forbedringsforslag. Gruppen mødes for at diskutere mål og forløbne resultater, og for at afdække og løse problemer på en systematisk måde. Der indgås aftaler om løbende forbedringer og - i særlige tilfælde - et helt nyt set-up på linjen. Medarbejderne skal på banen Fremtidssikring af dansk industri betyder organisationer og medarbejdere, der vil, kan og må tænke fremadrettet og forbedrende. Med værktøjer som: effektive møderutiner, synlighed, systematisk problemløsning og målstyring samt struktureret idéopsamling og -håndtering er tavler og tavlemøder et godt instrumentbræt på vejen i globaliseringen. Den nye industriarbejdsplads/medarbejder er et udviklingsprojekt, som arbejder for at styrke og udvikle danske arbejdspladser. Vi bidrager med analyser, evalueringer, konsulentbistand, kurser og træning samt projektplanlægning og koordinering. Projektet løber frem til og med december 2006 og støttes af Den Europæiske Socialfond. Henry Ford opfandt ikke noget nyt, da han byggede den første bil. Han brugte blot opfindelser, som andre havde gjort før ham. Tavler og tavlemøder kan ses som en opfindsom sammenkobling af forskellige kendte redskaber til at styre produktion og forbedringer. Det handler om at eksperimentere med delene, afprøve kombinationer, og få produktionen til at køre optimalt i forhold til de aftaler, mål og ideer, vi har. Tavlemøder har flere fordele. Det er synlig ledelse og mål på produktionsgulvet, hvor tingene sker. Spillereglerne er ens for alle og forventningerne er klare og gennemskuelige. Beslutninger er resultat af diskussioner i gruppen. Det betyder, at ideer og forslag hurtigt accepteres, og der kommer motivation og gennemslagskraft i det løbende forbedringsarbejde. Med andre ord kan tavler være et omdrejningspunkt for forankring af fx. Lean principperne i produktionen. Information Kontakt Den nye industriarbejdsplads/medarbejder v/ Mile-stone Projektleder Anders Haahr Dr. Margrethesvej Århus N telefon:

Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen

Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen 03»En daglig kamp for at få indflydelse«3 cases Flügger A/S Alfa Laval Kolding A/S Rose Poultry A/S, Skovsgård Tilrettelæggelse Margit Johansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plads til forbedring Blik for det 8. spild

Plads til forbedring Blik for det 8. spild Plads til forbedring Blik for det 8. spild 01 Tilrettelæggelse Margit Johansen Indhold Forord. Burning man og brændende platforme 4 Indledning. Platform for engagement og udvikling 6 Den nye industri

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Indhold Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777. 1790 København V www.ibar.dk Medarbejdersekretariatet Vester Søgade 12. 1790 København V Telefon 33

Læs mere

Hvorfor Lean-forløb ikke altid

Hvorfor Lean-forløb ikke altid Hvorfor Lean-forløb ikke altid lykkes Hvorfor Lean-forløb ikke altid lykkes af chefkonsulent Poul Blichfeldt, poul.blichfeldt@lean4u.dk, Lean4U Consulting 1. Indledning Er Lean nyt? Mange virksomheder

Læs mere

Vestfrost. får nyt lønsystem. PlusLøn i praksis

Vestfrost. får nyt lønsystem. PlusLøn i praksis Vestfrost får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis A/S Vestfrost får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk DI 1787 København V Tlf.:

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA

Læs mere

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 4-2004 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver 1 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Poul-Erik

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til Vejviser til Kvalitet og trivsel Guide til PROjektgruen Vejviser til kvalitet og trivsel, 2011 Læs mere på www.personaleweb.dk/kvalitetogtrivsel Projektledelse Susanne Gerner Nielsen, KTO/BUPL Per Brøgger

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen September 2006 PUBLIKATIONEN

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Rapport Projekt 2012-5

Rapport Projekt 2012-5 Rapport Projekt 2012-5 Tillidsbaseret Lean Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Side 1 Indhold Indledning s.. 2 Resume s..3 Baggrund..s. 4 Hvad er Tillidsbaseret Lean?...s. 5 Projektforløb. s. 6 Resultatet.

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen U D V I K L I N G O G F O R S K N I N G I A R B E J D SL I V ALEC TIA P E O P L E Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen - et projekt om arbejdspladskultur og forflytning i hjemmeplejen i henholdsvis

Læs mere