Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED"

Transkript

1 Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger ledigheden nu på 4,6 pct., hvilket er en stigning på,3 procentpoint. Siden starten af sidste kvartal har Hovedstadsområdet oplevet en marginal stigning på,1 procentpoint, så ledigheden nu ligger på 4,9 pct. I resten af landet ligger ledigheden for kontorlokaler på 4,3 pct. en stigning på,5 procentpoint. På landsplan var der ved indgangen af dette kvartal omtrent 1 mio. kvm ledige kontorlokaler. Detailhandelslokalerne har også oplevet en stigning i ledigheden. Således har Hovedstadsområdet oplevet en stigning på,4 procentpoint i ledigheden gennem det seneste kvartal og har nu en ledighed på 2,4 pct. I resten er landet er ledigheden steget fra,3 procentpoint til 3,8 pct. På landsplan er ledigheden for detailhandelslokaler nu på 3,4 pct., hvilket svarer til kvm. For lager- og produktionslokaler er ledigheden steget til 1,8 pct. fra 1,5 pct. gennem det seneste kvartal. Dette dækker over et marginalt fald,1 procentpoint i Hovedstadsområdet og en marginal stigning på,3 procentpoint i resten af landet. I alt er tæt på 1,7 mio. kvm ledige lager- og produktionslokaler i Danmark. Om Oline-Lokalebørs Statistikken En række ejendomsmæglere og -investorer er gået sammen for at sikre videreførelsen af den statistik over tomme erhvervslokaler, som Forskningscenteret for Skov og Landskab indtil udgangen af 22 udgav. I 23 udgav Ejendomsforeningen Danmark statistikken første gang i et samarbejde mellem internetdatabaserne Oline og Lokalebørs. Fra 1. januar 27 har Dansk Ejendomsmæglerforeningen overtaget driften af Oline-Lokalebørs Statistikken på vegne af Oline.dk. fra Ejendomsforeningen Danmark. Statistikken kan hentes gratis på enten eller omkring tre uger efter kvartalets start. Statistikken bygger på data fra og Der trækkes data fra databaserne én gang i kvartalet. Dataene gennemgår en behandling, hvor der renses ud for projekter dubletter mv. Da statistikken bygger på internetportalerne Oline og Lokalebørs, indeholder statistikken kun ledige erhvervslokaler, som annonceres der. Derfor vil statistikken ikke være lige dækkende for markedet over hele landet. Ligeledes bygger bygningsbestanden på vurderinger fra forskellige kilder, jf. næste afsnit. Tallene og ledighedsprocenterne skal derfor tages med forbehold. Statistikken er beregnet anderledes end den tidligere statistik fra Forskningscenteret for Skov og Landskab, og den er derfor ikke direkte sammenlignelig. Bygningsbestanden Da der ikke findes officielle statistikker over erhvervslokaler og deres anvendelse fordelt på de kategorier, der benyttes i Oline-Lokalebørs Statistikken, bygges ledighedsprocenterne på egne vurderinger af bygningsbestanden. Ledighedsprocenterne i Oline-Lokalebørs Statistikken bygger derfor på den estimerede bygningsbestand vist bagerst i statistikken. Data for kontorlokalerne i hovedstadsregionen er udarbejdet på baggrund af data fra Hovedstadsregionens Statistikkontor. Data for kontorlokaler i resten af landet er beregnet på baggrund af beskæftigelsestal i kontorerhvervene, hvor det antages, at kontorpersonale i provinsen har samme antal kvadratmeter til rådighed som kontorpersonale i hovedstaden. Bygningsbestanden for detailhandelslokaler bygger på oplysninger fra Institut for Centerplanlægning med hensyn til hovedstaden. Desuden er der hentet oplysninger fra Århus, Nordjyllands, Vejle og Fyns Amt. Data for de resterende amter bygger på instituttets vurdering af, at der er to kvadratmeter butiksareal pr. indbygger i de pågældende amter. Dataene for lager- og produktionslokaler er beregnet på baggrund af tal fra Danmarks Statistiks samlede opgørelse over bygningsbestanden til erhvervsformål fordelt på amter. Den samlede erhvervsbygningsbestand er fratrukket de beregnede arealer for kontor og detailhandel, og dermed er den resterende del lager- og produktionslokaler. Der er tale om en betydelig usikkerhed i forbindelse med den skønnede bygningsbestand. Det gælder i særdeleshed for detailhandel, lager- og produktion samt kontorer i provinsen. Ledighedsprocenterne bør derfor tages med forbehold. For yderligere oplysninger om statistikken kontakt økonom Mads Lindegaard, Dansk Ejendomsmæglerforening på eller tlf Dansk Ejendomsmæglerforening, Islands Brygge 43, 23 København S, og

2 Oline-Lokalebørs Statistikken Ledighedsprocenter Hele Landet Kontor I alt Ledighedsprocenter for kontorlokaler Hovedstadsområdet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadsområdet

3 Oline-Lokalebørs Statistikken Ledighedsprocenter for detailhandelslokaler Hovedstadsområdet 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadsområdet,5, Ledighedsprocenter for lager- og produktionslokaler Hovedstadsområdet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadsområdet

4 Oline-Lokalebørs Statistikken Ledige erhvervslokaler i kvm. Juli 28 Kontor Detailhandel Lager og produktion I alt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadsområdet Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Århus Amt Ringkøbing Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Resten af landet Hele landet Note: Totalerne kan afvige pga. afrundinger. Ændring i ledige kvm. erhvervslokaler April 28 - Juli 28 Kontor Detailhandel Lager og produktion I alt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadsområdet Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Århus Amt Ringkøbing Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Resten af landet Hele landet Note: Totalerne kan afvige pga. afrundinger. 4

5 Oline-Lokalebørs Statistikken Kontor Ledige kontorlokaler i kvm juli 1. oktober 1. januar 1. april 1. juli Kvartalsændring Årsændring Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadsområdet Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Århus Amt Ringkøbing Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Resten af landet Hele landet Note: Totalerne kan afvige pga. afrundinger. Ledige kontorlokaler i pct. af skønnet bygningsmasse Kvartalsændring Årsændring 1. juli 1. oktober 1. januar 1. april 1. Juli i procentpoint i procentpoint Københavns Kommune 2,9 2,8 2,8 3,6 3,9,4 1,1 Frederiksberg Kommune 5,8 6, 7,7 6,7 4,3-2,4-1,5 Københavns Amt 5,9 6,5 6,7 6, 6,4,3,5 Frederiksborg Amt 4,1 3,8 3,9 6,5 4,6-1,9,5 Roskilde Amt 2,1 2,4 3,3 3,5 4,,5 1,9 Hovedstadsområdet 4,1 4,3 4,5 4,8 4,9,1,8 Vestsjællands Amt 1,7 2,3 2,5 2,8 2,8, 1,1 Storstrøms Amt 1,1 2,9 3,4 3,6 4,5,9 3,4 Bornholms Amt,6,2,6,,, -,6 Fyns Amt 4,5 3,3 3,7 4,1 5,,9,5 Sønderjyllands Amt 2,4 3,1 3,5 2,3 3,5 1,1 1,1 Ribe Amt 4,2 2,5 2,9 3,1 4,9 1,8,8 Vejle Amt 4,3 5,1 5,2 5,1 6,,9 1,7 Århus Amt 4,5 4,5 4,9 5,2 6,1,9 1,6 Ringkøbing Amt 2,8 2,9 2,9 3,2 2,9 -,3,1 Viborg Amt 1, 2,4 1,8 1,9 2,4,5 1,3 Nordjyllands Amt 3,8 3,3 3,3 3,6 2,6-1, -1,2 Resten af landet 3,4 3,5 3,7 3,8 4,3,5,9 Hele landet 3,8 3,9 4,1 4,3 4,6,3,8 Note: Ved omregningen til procent kan der pga. afrunding forekomme mindre afvigelser 5

6 Oline-Lokalebørs Statistikken Kontor Antal ledige kontorlokaler fordelt efter størrelse oktober januar april 28 Antal 2 1. juli Ledige kontorlokaler i pct. af skønnet bygningsmasse oktober januar april juli Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadsområdet Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Århus Amt Ringkøbing Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Resten af landet Hele landet Kvadratmeter 6

7 Oline-Lokalebørs Statistikken Kontor Ledige kontorlokaler i Københavns Kommune - fordelt efter størrelse 6 1. oktober januar april juli Antal Kvadratmeter 7

8 Oline-Lokalebørs Statistikken Detailhandel Ledige detailhandelslokaler i kvm juli 1. oktober 1. januar 1. april 1. juli Kvartalsændring Årsændring Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadsområdet Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Århus Amt Ringkøbing Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Resten af landet Hele landet Note: Totalerne kan afvige pga. afrundinger. Ledige detailhandelslokaler i pct. af skønnet bygningsmasse Kvartalsændring Årsændring 1. juli 1. oktober 1. januar 1. april 1. juli i procentpoint i procentpoint Københavns Kommune 1,,9 1,4 1,5 2,,5,9 Frederiksberg Kommune,4,8,8 2,8 1,5-1,3 1,1 Københavns Amt 1,2 1,5 1,9 1,9 2,1,2,9 Frederiksborg Amt,7,9 2, 2,1 2,9,8 2,2 Roskilde Amt 2,8 2,2 3,3 3,4 3,7,4 1, Hovedstadsområdet 1,2 1,2 1,9 2, 2,4,4 1,3 Vestsjællands Amt 1,9 2, 4,2 3,9 3,8 -,1 1,9 Storstrøms Amt 1,8 1,6 3,8 3,6 3,3 -,3 1,5 Bornholms Amt,6, 1,1 1,1 1,1,,5 Fyns Amt 2,4 2,5 3, 3,2 3,5,3 1,1 Sønderjyllands Amt 1,7 2,7 5,1 5,8 6,,2 4,3 Ribe Amt 3,1 2,9 2,8 3,8 4,3,5 1,2 Vejle Amt 2,4 3,7 5,5 5,4 5,6,2 3,2 Århus Amt 1,8 2, 2,5 2,8 2,8,,9 Ringkøbing Amt 2,1 2, 2,5 2,4 3,3,9 1,3 Viborg Amt 2,1 1,9 1,3 1,6 2,9 1,4,9 Nordjyllands Amt 3, 2,9 4, 3,8 4,,1 1, Resten af landet 2,2 2,4 3,4 3,5 3,8,2 1,6 Hele landet 1,9 2,1 2,9 3,1 3,4,3 1,5 Note: Ved omregningen til procent kan der pga. afrunding forekomme mindre afvigelser 8

9 Oline-Lokalebørs Statistikken Detailhandel Antal ledige detailhandelslokaler fordelt efter størrelse oktober januar april juli Ledige detailhandelslokaler i pct. af skønnet bygningsmasse 6 1. oktober januar april juli Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadsområdet Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Århus Amt Ringkøbing Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Resten af landet Hele landet Antal Kvadratmeter 9

10 Oline-Lokalebørs Statistikken Lager og Produktion Ledige lager- og produktionslokaler i kvm juli 1. oktober 1. januar 1. april 1. juli Kvartalsændring Årsændring Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadsområdet Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Århus Amt Ringkøbing Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Resten af landet Hele landet Note: Totalerne kan afvige pga. afrundinger. Ledige lager- og produktionslokaler i pct. af skønnet bygningsmasse Kvartalsændring Årsændring 1. juli 1. oktober 1. januar 1. april 1. juli i procentpoint i procentpoint Københavns Kommune,1,1,1,1,1,, Frederiksberg Kommune,1,,,1,1,, Københavns Amt 2,9 2,9 3,4 2,9 2,8 -,1 -,1 Frederiksborg Amt 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 -,1 -,4 Roskilde Amt 1,3 1,1 1,8 2,6 2,2 -,4 1, Hovedstadsområdet 1,7 1,7 2, 1,9 1,8 -,1, Vestsjællands Amt,9 1,2 1,5 1,4 2,,6 1, Storstrøms Amt,4,8 1,2 1,2 1,2,,8 Bornholms Amt,4,,,,, -,4 Fyns Amt 1, 1,3 1,2 1,2 1,7,5,7 Sønderjyllands Amt 1,7 1,8 1,7 1,8 2,4,6,7 Ribe Amt 1,7 1,3 1,4 1,6 1,6, -,1 Vejle Amt 1,5 1,7 1,3 1,2 1,7,5,2 Århus Amt 1,4 1,6 1,4 1,5 1,9,4,5 Ringkøbing Amt,9 1, 1,5 1,5 2,3,8 1,3 Viborg Amt 1,1 1,2 1,4 1,7 1,5 -,1,4 Nordjyllands Amt 1,9 1,3 1,2 1,7 1,5 -,2 -,4 Resten af landet 1,3 1,4 1,4 1,5 1,8,3,5 Hele landet 1,4 1,4 1,5 1,5 1,8,2,4 Note: Ved omregningen til procent kan der pga. afrunding forekomme mindre afvigelser 1

11 Oline-Lokalebørs Statistikken Lager og Produktion Antal ledige lager- og produktionslokaler fordelt efter størrelse 1 1. oktober januar april juli Ledige lager- og produktionslokaler i pct. af skønnet bygningsmasse 3,5 3, 1. oktober januar 28 2,5 1. april 28 2, 1. juli 28 1,5 1,,5, Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadsområdet Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Århus Amt Ringkøbing Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Resten af landet Hele landet Antal Kvadratmeter 11

12 Oline-Lokalebørs Statistikken Bygningsbestand Skønnet bygningsbestand i kvm. Juli 28 Kontor Detailhandel Lager og produktion I alt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadsområdet Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Århus Amt Ringkøbing Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Resten af landet Hele landet Note: Totalerne kan afvige pga. afrundinger. 12

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere