Udviklingsprogram. ZebraBy Viby. VIBY Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsprogram. ZebraBy Viby. VIBY Sjælland"

Transkript

1 Udviklingsprogram ZebraBy Viby VIBY Sjælland

2 Side Forord 2 Kort om ZebraBy i Viby 3 Kvaliteter vi bygger videre på... 4 De fem udvalgte indsatsområder 5 Ny dynamik og optimisme 7 Samlekraft og spændende bymidte 9 Stærke rammer for liv og fællesskab 11 Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen 13 Sammenhæng og gode forbindelser 15 Principper for realisering 17 Forsidebilledet er malet af Kisser Weber-Hansen med bidrag fra Vibys borgere. Originalen kan ses på KulturCosmos i Viby 1

3 Forord Viby er en levende og socialt aktiv by, der står sammen, når det gælder. Og det er præcis dét, der er byggestenen i enhver by, der er værd at bo i. Dette engagement og vilje til fælles handling oplevede vi, da byrådet inviterede til et fælles dialog- og udviklingsforløb under overskriften ZebraBy Viby. Rigtig mange borgere har engageret deltaget i arbejdet. ZebraBy projektet skal sikre kvaliteten i at bo i et trygt lokalsamfund og samtidig kunne udnytte den dynamik, der er i hovedstadsområdet. Så får vi det bedste fra de to verdener; det trygge lokalsamfund og den dynamiske udvikling. Målet er et Viby i vækst. Og udgangs-punktet er godt: Viby er en velfungerende og hyggelig stationsby med indbyggere. I programmet har vi sammen udpeget Vibys udfordringer, fundet byens visioner samt defineret de nødvendige indsatsområder og det både for den fysiske planlægning og for byens sammenhængskraft. For begge dele er vigtige ingredienser i en moderne by i udvikling. Udviklingen er allerede begyndt. Noget kan gennemføres hurtigt, mens andet kommer til at tage tid at realisere. Det er grundlæggende for udviklingsprogrammet, at det kræver et fortsat samarbejde mellem borgere og kommune. En stor tak til alle, som har bidraget med tid og stort engagement i forløbet! Jeg tror på, at vi sammen har skabt et godt afsæt for et Viby som et endnu bedre sted at bo og leve - og ikke mindst et Viby i udvikling og med en vision. Jyllinge Roskilde Ågerup / Store Valby Byen har mange tilbud til borgerne, der kan benytte sig af både idrætscenter, kulturhus og lokale handelsmuligheder men også mange offentlige institutioner. Samtidig ligger Viby smukt i naturen med vandrestier, ådal og åbne marker. Joy Mogensen Borgmester Viby Sj. Gadstrup Alt dette skal udnyttes til en styrke for udviklingen i Viby. Et af resultaterne fra Zebraprocessen i Viby er dette udviklingsprogram. 2

4 Kort om ZebraBy i Viby Roskilde Byråd udpegede i slutningen af 2012 Viby som ZebraBy. En ZebraBy er et lokalsamfund, hvor der er stærke netværk imellem lokalsamfundets mange aktører. Aktører er f.eks. idrætsforeninger, kulturforeninger, frivillige foreninger, erhvervsliv og skoler, daginstitutioner, plejecentrer og biblioteker samt den kommunale administration. Med ZebraByerne kombineres de unikke indsigter og energier lokalsamfundene har med de lokale institutioner og administrationens faglige kompetencer. Ved at skabe nye og intelligente koblinger udnyttes eksisterende ressourcer på nye og innovative måder, og der udvikles tværgående løsninger, som opfylder borgerens behov. I juni 2013 blev der holdt en ZebraBy workshop med repræsentanter fra Vibys borgere, foreninger, erhverv og institutioner. Her blev prioriteret fem indsatsområder med arbejdstitlerne: Tiltrækning af nye borgere og erhverv, Bymidte, Kultur og aktiviteter, Natur og grønne områder, Trafik og mobilitet. Alle fem områder er vigtige for Vibys udvikling og for at byen bliver et endnu bedre sted at bo. Ved høstfesten i august 2013 blev indsatsområderne og ZebraBy konceptet præsenteret for Vibys borgere, og i september 2013 var alle borgere, foreninger, erhverv og institutioner inviteret til en workshop, hvor deres idéer til udvikling af Viby blev indsamlet. Mere end 400 idéer vidner om et stort engagement blandt Vibys borgere. I efteråret 2013 har cirka 60 borgere og repræsentanter fra foreninger og erhvervsliv i samarbejde med Roskilde Kommune arbejdet videre med idéerne fra workshoppen. Således er Vibys vigtigste udfordringer, indsatser og løsningstiltag fundet. Nogle er allerede gennemført, andre er klar til at blive realiseret, mens andre igen stadig er under udvikling. Resultatet af ZebraBy processen er dette udviklingsprogram, som er et fælles afsæt for borgere, foreninger, erhverv og kommune til at realisere alle de gode ideer. : I udviklingsprogrammet er de fem arbejdstitler ændret til nye fremadskuende titler: Ny dynamik og optimisme Kraftfelt og spændende bymidte Stærke rammer for liv og fællesskab Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen Sammenhæng og gode forbindelser Udviklingsprogrammet vil blive suppleret med en handleplan for realiseringen af udviklingsprogrammet. 3

5 Kvaliteter vi bygger videre på... Viby har mange stærke kvaliteter, der er vigtige i en moderne by. De skal danne fundamentet i udviklingen af fremtidens Viby til et trygt og attraktivt lokalsamfund i hovedstadsområdet! Stærkt medborgerskab Viby er en by med stærke borgere, der bakker op om de lokale aktiver i byen. Det stærke medborgerskab og det rige foreningsliv er fundamentet, som Vibys udvikling bygger videre på. Trygt lokalsamfund Grønne rammer Vibys smukke omgivende natur, parker og små åndehuller spiller en vigtig rolle i byen. Den aktive brug af naturen er udgangspunkt for nye tiltag og forbedringer af naturværdierne i Viby Viby er en tryg landsby i hovedstadsområdet, hvor man kender hinanden og hvor der er nært til alting. Tryghed, nærhed og liv skal være i fokus, når Vibys fysiske rammer bliver udviklet 4

6 De 5 udvalgte indsatsområder Zebra projektet skal sikre kvaliteten i at bo i et trygt lokalsamfund og samtidig kunne udnytte den dynamik, der er i hovedstadsområdet. Så får vi det bedste fra de to verdener; det trygge lokalsamfund og den dynamiske udvikling. Det opnår vi gennem 5 indsatsområder. Ny dynamik og optimisme Stærke rammer for liv og fællesskab Sammenhæng og gode forbindelser Kraftfelt og spændende bymidte Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen 5

7 På de følgende sider kan du læse om indsatsområderne og om hvordan områderne skal styrkes gennem en lang række tiltag. Viby Å Viby Friskole Dåstrup Skole Syvholme mose Viby station Skousbo-området Ny dynamik og optimisme Kraftfelt og spændende bymidte Stærke rammer for liv og fællesskab Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen Sammenhæng og gode forbindelser Bymidten Peder Syv Skolen Kultur Kosmos Viby bibliotek Omsorgscenteret Toftehøjen Viby Idrætscenter Viby Ådal 6

8 Ny dynamik og optimisme 7 Viby skal udvikle sin identitet og tiltrække nye indbyggere og nye erhvervsformer. Udgangspunktet er godt: Viby er en børnevenlig by med mange gode servicetilbud. En stationsby med god forbindelse til Roskilde og København, og fine muligheder for etablering af virksomheder. Strukturbillede Et overordnet strukturbillede for Viby, skal beskrive den langsigtede fysiske udvikling, og skal sikre sammenhæng og synergi, når der tages fat i de forskellige områder. Ny bosætning Viby er kendetegnet ved trofaste indbyggere, hvor unge ofte vender tilbage til Viby når de stifter familie. For at tiltrække nye indbyggere og samtidig styrke byens liv, servicetilbud og butikker, skal der etableres attraktive familieboliger. Nye mindre boliger kan åbne for en boligrokade, hvor ældre parcelhusejere får et godt alternativ. På den måde frigøres parcelhuse til nye familier. Det er i dag rigtig svært i Viby. Nye boformer Kommunen skal i planlægningen sikre, at der kommer nye boformer, som kan tiltrække nye borgere til Viby og understøtte en kommende boligrokade. Skousbo Skousbo arealet skal udvikles til et boligområde med en blanding af forskellige boligtyper som supplement til Vibys parcelhuse. I 2014 bliver der en arkitektkonkurrence for Skousbo, som kan følges tæt af byens borgere. Konkurrencen skal give svar på fremtidens attraktive bosætning. Så kan en detaljeret planlægning af første del begynde. Udvikling og bebyggese af Skousbo vil strække sig over længere tid og ske i takt med efterspørgslen. Boliger i bymidten Pharmacosmos og Vestergade kan bruges til mindre boliger i bymidten, som er attraktiv for ældre og enlige og kan bidrage til en fremtidig boligrokade. Nye parcelhuskvarterer Der er flere områder i viby, som har plads til nye parcelhuskvarterer. Disse områder skal udnyttes i takt med et stigende behov. Styrket handelsliv Bymidten er samlingssted for Vibys detailhandel. Her er et godt udvalg af dagligvare- og udvalgsvarebutikker, som kan styrkes yderligere med flere butikker. Bedre vilkår for butikker Det skal være lettere for små butikker, at etablere sig i byen. Butikslivet skal centreres i bymidten, og udviklingen af Pharmacosmos skal give fleksible rammer til at understøtte og udvikle byens fremtidige handelsliv. Offentlig service Viby er godt forsynet med skoler, institutioner, bibliotek og andre offentlige servicefunktioner. Den nemme adgang til disse funktioner gør Viby særlig attraktiv for børnefamilier og ældre. Knudepunkt for service Ligesom butikslivet skal de offentlige og kulturelle servicetilbud samles i bymidten. Bymidten skal være et kraftcenter, hvor fx bibliotek, borgerservice, handel og kulturelle aktiviteter kan støtte, udfordre og inspirere hinanden. Udviklingen af Pharmacosmosgrunden kan give mulighederne for det.

9 Erhverv Viby Sj. har et aktivt handels- og erhvervsliv. Der er registreret mere end 600 cvr-numre i postnummeret 4130, der dækker over de ca. 50 med adresse i bymidten et stort antal på erhvervsog industriområdet på Grønningen og en lang række større og mindre virksomheder placeret i omegnen af Stationsbyen. Gode rammevilkår for erhverv De erhvervsdrivende i Viby skal sikres rammevilkår der giver mulighed for vækst og udvikling. Det gælder både for de etablerede virksomheder samt for personer, der har lyst til opstart af egen virksomhed. Roskilde Kommune vil i samarbejde med de erhvervsdrivende i Viby arbejde for en kontinuerlig forbedring af disse vilkår. Større synlighed Der er behov for at erhvervslivet bliver mere synligt i Viby. Gennem tydelig markedsføring af det lokale erhvervsliv og gennem lokale partnerskaber kan konkurrenceevnen styrkes. Derfor skal nye virksomheder og iværksættere i højere grad end i dag gøres opmærksom på Viby, som et muligt sted at etablere sig. stationsnære arbejdspladser og medvirke til at styrke bymiljøet. Roskilde Kommune vil i tæt dialog med virksomhederne se på om man kunne foretage nogle planmæssige forbedringer af erhvervsområderne, herunder en større fleksibilitet i lokalplanerne. Tiltrækningskraft Viby er en attraktiv pendlerby med fornuftige boligpriser og et stærkt lokalt fællesskab, hvor det er trygt at vokse op. Den gode historie Den gode historie om Viby skal fortælles. Det skal ske i takt med at udviklingsprogrammet bliver til virkelighed. Vibyborgerne skal kunne følge med i udviklingen, og det skal omverdenen også. Ankomst Bymidten er svær at finde for gæster i bil til byen, og mange kommer derfor til at overse den. Erhverv - Større synlighed Bedre vilkår for butikker Tydelig ankomst Nye parcelhuskvarterer Bosætning Skousbo Flere muligheder ved stationen Erhvervsområdet umiddelbart vest for stationen er ikke intensivt udnyttet og virksomhederne er hæmmet af den vanskelige passage under jernbanen. En omdannelse af området til mere kontorprægede erhverv kunne tilføre flere Tydelig ankomst Området ved trekanten (Ørstedvej/Tofthøjvej) og bymidten skal udvikles, så besøgende fremover let og naturligt ledes til bymidten. En ny udformning og udsmykning af trekanten skal fortælle om Viby i vækst. 8

10 Kraftfelt og spændende bymidte 9 Vibys bymidte savner liv og mødesteder, og gadebilledet kan bruge en opfriskning. Der skal laves en sammenhængende bymidte, som afspejler Vibys mange aktiviteter, og som kan inspirere byens udvikling. Det unikke kulturhistoriske bymiljø, kan bruges til at skabe en helt speciel stemning. Bymidtestrategi og helhedsplan Viby bymidtes forskellige byrum, pladser og gader har brug for en samlet plan. Planen skal sikre sammenhæng og koordinere, hvornår og hvordan de forskellige dele af bymidten skal udvikles. Det arbejde foregår i løbet af Vision og samlet plan for bymidten Første skridt er en bymidtestrategi, der fastlægger en samlet vision for Viby bymidte. Der vil i strategien være fokus på at sikre en levende bymidte der fortsat skal samle byens detailhandel og fungere som Vibys naturlige mødested, og at sikre gode adgangsforhold for både biler og den bløde trafik. En samlet plan for Vibys bymidte lægger de endelige rammer for bymidtens fremtidige indhold og anvendelse, og er sidste skridt før realisering! Stationstorvet Med sin centrale placering kan stationstorvet blive en imødekommende velkomstplads til byen, hvor man har lyst til at færdes - også selvom man ikke skal med tog eller bus. Nogle af p-arealerne kan bruges til at skabe plads til en bedre udformning af stationstorvet. Der skal både ses på at plante nye træer og lave en bedre sammenhæng med Søndergade. Det skal overvejes, om busholdepladsen evt. skal flyttes, hvis det giver en bedre udnyttelse af pladsen. Søndergade Søndergade er Vibys hovedgade med kro og stemningsfulde gamle bygninger. Hvis vigtige bygninger bliver forskønnet, og der kommer en bedre belysning vil man genfinde det fine kulturmiljø i gaden. Forskønnelse, by- og handelsliv Nye træer og blomster kan gøre Søndergade endnu mere indbydende og en ændring af gadens belysning kan gøre den imødekommende og interessant at færdes i efter mørkes frembrud. Det kulturhistorisk værdifulde gamle mejeri kan blive endnu en perle i gaden, hvis facaderne restaureres. Det skal undersøges, om bygningen er i en stand, så den kan bevares. Hvis handlen bliver koncentreret i gadens nordlige ende omkring bytorvet og stationstorvet, vil det medvirke til at skabe mere liv her. Bytorvet Bytorvet kan blive byens sociale samlingspunkt. I dag er torvet mest en p-plads og bruges ikke optimalt til andre funktioner. Stærkt og levende bytorv Bytorvets skal gentænkes så det bliver et naturligt omdrejningspunkt for en levende bymidte med butikker, boliger, erhverv og kulturelle arrangementer.

11 Torvet skal have indbydende opholdsarealer og beplantning. Belægningen skal også have et løft, og det skal undersøges, hvordan en ændret belysning kan give en mere tryg oplevelse i aftentimerne. Skousbo-området - udvikling i sammenhæng med Bymidten Pharmacosmos Pharmacosmosgrunden har ikke været brugt i 10 år. Her er en unik mulighed for at give Vibys bymidte et nyt og spændende indhold. Fabrikshallen og det gamle mejeri trænger at blive renoveret, men vil herefter kunne bruges til mange formål. De udendørs arealer åbner for nye muligheder lige fra en grøn byhave til nye bebyggelser med boliger, butikker samt erhvervslokaler, f.eks på 1. sal. Midlertidige eksperimenterende aktiviteter Allerede fra efteråret 2013 har borgere og kommunen sammen eksperimenteret med forskellige aktiviteter i området: Der er bygget skaterbane og gademøbler, og der har været musik og torvehandel med lokale varer. En midlertidig have med aktiviteter er også groet frem. Alt sammen giver liv i byen, og skaber nye relationer mellem beboerne. Pharmacosmos mest forfaldne bygninger skal rives ned og give plads til nye formål. De anvendelige bygninger skal renoveres og danne rammen om kulturelle aktiviteter. Bytorvet og Pharmacosmos skal tænkes sammen som en helhed og en direkte adgang fra bytorvet til hallen kan give synergi til mange projekter. Stationstorvet -imødekommende velkomst Bymidtestrategi og helhedsplan Søndergade -forskønnelse og liv i bymidten. Stærkt og levende bytorv Pharmacosmos -midlertidige eksperimenter og varig plan 10

12 Stærke rammer for liv og fællesskab Vi skal eksperimentere med at bruge nye områder og lave nye aktiviteter. Det kan give nye fællesskaber på kryds og tværs af etablerede foreninger og kommunale institutioner. Spændende kulturliv Det midlertidige arbejde med indretning og brug af Pharmacosmosgrunden skal fortsætte i et samarbejde mellem borgere og kommunen. De eksisterende brugbare bygninger og den store fabrikshal skal sættes tilstrækkeligt i stand til, at forskellige aktører kan afprøve dem til forskellige aktiviteter. KulturCosmos og andre frivilliges engagement på grunden skal fortsætte. Aktiviteter der udvikler nye sociale fællesskaber gerne på tværs af generationer og interesser - skal støttes. Bibliotekets rolle som aktiv medspiller i lokalsamfundet skal der også eksperimenteres med. F.eks. som en del af et lokalt community center, hvor biblioteket i endnu højere grad arbejder sammen med de aktive frivillige. I 2015 forventer vi, at der er en helhedsplan klar for området. Varieret Idrætsliv Viby har et veletableret, omfattende og aktivt idrætsliv. Men nye strømninger indenfor idræts- og motionsformer udfordrer de hidtidige rammer - især hvis faciliteterne også skal rumme nye kulturelle og musiske aktiviteter. Idrætscentret i fremtiden Udnyttelsen af hallen skal blive bedre. Hallen og tilhørende faciliteter skal løbende renoveres og tilpasses byens størrelse. Ændringer i behovet for plads til sportsaktiviteter, kan give anledning til ny- og ombygninger. I 2014 kommer der bl.a. en kunstgræsbane, så fodboldtræning fremover er udendørs næsten hele året. 11

13 Det kan undersøges, om hallens akustik kan forbedres, så der kan være koncerter og lignende. Idrætsforeningen vil fortsat sammen med skoler og institutioner eksperimentere med nye motionsformer som f.eks. streetbasket, - volley og skate. Her kan Pharmacosmosgrunden, klubber og skolernes arealer bruges. Det kan dog være en udfordring, at finde egnede undervisningslokaler tæt på naturen eller i Viby. Forstærkede undervisningsmuligheder De foreninger, der bruger naturen som læringssted, skal med på råd i udviklingen af de rekreative områder. For 2014 er der en midlertidig aftale med Dåstrup Skole om at bruge skolekøkkenet. Den slags aftaler skal understøttes. Samtidig skal det undersøges, om forskellige institutioner vil samarbejde om at holde husdyr. Læring i naturen - forstærkede undervisningsmuligheder Læring i naturen Viby har med sin smukke natur og landbrugsområder rigtig gode forudsætninger for at blive læringssted for friluftsliv, landbrugs- og madkultur. Kultur- Cosmos og Pharmacosmos Idrætscentret i fremtiden 12

14 Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen Et sammenhængende system af stier kan binde naturen bedre sammen med byen. Et smukkere Viby Der er allerede roser mange steder i Søndergade, og der kommer mere sammenhæng i gadebilledet, hvis der suppleres med roser i hele gaden. Kommunen kan støtte, at der plantes flere roser på private arealer langs Søndergade. Nye pladser og steder kan sammen med naturpleje og nyplantning indbyde til aktiviteter og ophold. Udeidræt i Viby Det vil forbedre de udendørs træningsmuligheder væsentligt, når der i 2014 kommer træningsredskaber ved udvalgte steder: Viby Idrætscenter, Viby Å-park, samt i Kildemosen, Nyd Vibys grønne områder Mange borgere nyder at gå ture i og omkring Viby, men ville sætte endnu mere pris på en spadseretur, hvis der var hvilepladser til pauser undervejs. Derfor skal der placeres bænke undervejs på de mest brugte ruter. Nogle bænke placeres på kommunal jord, mens andre forudsætter aftale med private lodsejere. 13 Beplantning i centrum Vibys rekreative områder og bymidte har allerede mange blomster, men der er plads til flere. Udviklingen af Søndergade og Østergade skal ses i sammenhæng med udviklingen af Byens parker og grønne arealer iøvrigt. De blomsterløg, som kommunen har sat i Viby Å park langs med Vibyvej, er en god begyndelse. Bynær natur Udviklingen af den bynære natur tager afsæt i de eksisterende muligheder: Å-strækningerne Viby Å og Syvbækken, Skovsbo Skov og Klosterskov syd for Viby og herregårdslandskabet mod nord. Nordøst for Viby ligger Ramsødalen som et udflugtsmål fra Viby. Flere steder er der dog mulighed for at forbedre naturværdierne væsentligt.

15 Ramsødalen Dalen indeholder et værdifuldt og sårbart dyre- og planteliv. Dalen er fredet og Natura 2000 område. Kommunen vil i de kommende år arbejde for at få større områder i dalen afgræsset samt for bedre adgangsforhold og p-forhold ved Vandværksvej. Syvholme mose omkring Syvbækken Mosen er vokset til med pilekrat. En rydning af pilekrattet og efterfølgende græsning vil forbedre naturværdien af mosen og evt. give mulighed for at lave en offentlig sti. omkring åen er begrænset. Afgræsning eller høslæt af engene vil på sigt forbedre naturværdien af engene. Viby Å Nord Eksisterende sti Forslag til nye trampestier Forslag til nye gang/cykelstier Syvholme mose Vibys fredede salamandre I flere vandhuller omkring Viby lever den fredede stor vandsalamander. Pleje og nye vandhuller kan forbedre forholdene for salamandre og andre vandhulsdyr og planter. Sammenhængende rekreative stier - Viby Stierne Viby Å nord for Viby Der kan laves et vådområde, som også kan få rekreativ værdi på de fugtige enge nord for Viby. Viby Å igennem Viby Hvis industriområdet øst for åen engang skal laves om til by, bør områderne langs åen blive til bynær natur. Viby Å syd for Viby Ådalen er smuk, og der er et rigt dyreliv omkring åen. Men variationen af planterne på engene Sammenhængende rekreativt stinet Vibys rekreative stier ligger spredt og uden sammenhæng, og adgangen til det smukke landskab omkring Viby er begrænset. Viby-stierne Viby-stierne er et forslag til et sammenhængende stinet for hele Viby, som giver mulighed for ture af forskellig længde i og omkring Viby. Viby-stierne kan laves i etaper i løbet af de kommende år. Stiernes forløb kunne f.eks. være som skitseret her. På private arealer skal etablering af stier ske i samarbejde med lodsejerne. Viby Å syd Beplantning i centrum - smukkere Viby Nyd Vibys grønne områder - og tag dig et hvil! Udeidræt i Viby - træningsredskaber 14

16 Sammenhæng og gode forbindelser Der skal der være fokus på gode og trygge skift mellem transportformer fremover. Vi skal se på parkering og omstigning ved stationen. Bedre stier vil gøre det mere oplagt at tage cyklen til tog eller bus. En aflastning af de eksisterende forbindelser på tværs af banen vil bidrage til et bedre trafikflow. Flere myldretidstog Viby er afhængig af god kollektiv trafikbetjening. Der skal arbejdes aktivt for at forbedre de kollektive forbindelser til og fra Viby Station, og for en fortsat stabil togbetjening med flere myldretidstog til gavn for de mange pendlere. Stationsområdet Stationsområdet er et hektisk centrum for trafikafvikling specielt i myldretiden. Men i aftentimerne kan den lidt slidte stationsplads virke utryg. Målet er, at området opleves mere trygt, og de mange trafikformer afvikles mere smidigt end i dag. Et imødekommende stationsområde vil give en bedre oplevelse af den kollektive transport. Mere parkering ved Stationen Al parkering foregår på Viby stations østside. Derfor skal alle bilister fra nord og vest gennem den trafikale flaskehals Dalen og viadukten. Af- og påsætningsplads mod vest Der kan forsøgsvis afprøves en af- og påsætningplads på stationens vestlige side med tilkørsel fra Fabriksvænget. Hvis pladsen giver den ønskede aflastning af Dalen og viadukten, kan den muligvis gøres permanent. En p-plads her vil yderligere give mere liv, og området vil derfor opleves mere trygt. Bedre kollektiv trafik Borgerne i Viby efterlyser mere fleksible kollektiv transport og bedre forbindelser til landsbyerne i nærheden. Flekstur - supplement til rutebussen Der findes allerede en fleksibel offentlig service til borgerne. Det er Flextursordningen som er et supplement til busserne i ruter. Mange borgere i Viby kender ikke denne mulighed, og derfor skal der arbejdes for at udbrede kendskabet. 15

17 Sammenhængende cykelstier Viby har mange gode cykelstier, og med bedre sammenhæng mellem stierne i og uden for Viby, vil det blive nemmere at færdes som cyklist. Viby-stierne Der skal arbejdes for, at etablere Viby-stierne, som binder de allerede eksisterende stier sammen. Viby-stierne er beskrevet på side 14. Øvrige stier Ud over disse stier skal der laves cykelstier langs Assendløsevejen vest for Assendløse, langs Ørsted Bygade og Ramsølillevejen mellem Ørsted og Gadstrup, samt fra Ørsted langs Ørstedvej mod Nauerbjergvej. Stier på tværs af banen I forbindelse med udbygningen af Skovsbo området skal mulighederne for at skabe sammenhæng på tværs af banen til stinette i Gl. Viby, og til området syd for Ørstedvej undersøges. Det vil være en alternativ forbindelse uden om viadukten ved stationen. Når viadukten ved Dalen på et tidspunkt udskiftes af BaneDanmark, skal der arbejdes for plads til stier i begge sider gennem viadukten. Overordnet vejnet Når Skousboarealet er tæt på færdigudviklet, kan Dalen og viadukten aflastes med en ny vej fra Damgårdsvej, der via en bro over jernbanen forbindes til Vibyvejen. Den vil give adgang til den østlige del af Viby, uden om Dalen, og vil samtidig aflaste Favrbjergvej, Kirke Syv, og Øster Syv for tung gennemkørende trafik. Mere parkering ved stationen Sammenhængende cykelstier, se Sammenhængende rekreativt stinet side 13 Stationsområdet - tryg og overskuelig stationsplads Planlagt vejforbindelse (første etape) Planlagt vejforbindelse (anden etape) 16

18 Principper for realisering Udviklingsprogrammet tegner et visionært og ambitiøst billede af fremtidens Viby. Indholdet skal gennemføres over tid og det samlede mål er, at sikre at Viby fortsat er et attraktivt sted bosætte sig. Den fortsatte udvikling af Viby Udviklingsprogrammet skal være det fælles afsæt for kommunen og aktørerne i Viby til at realisere visionen. Programmet bliver suppleret med handlingsplaner, der beskriver de enkelte elementer og skitserer en forventet tidsplan og forventede priser. Det fortsatte samarbejde Roskilde Kommune ønsker med programmet, at fortsætte det tætte samarbejde med Vibys borgere, foreninger, erhvervsliv og andre aktører. Roskilde Kommunes rolle Roskilde Kommune vil selv gå med i de større udviklingsprojekter. Kommunen vil også aktivt opsøge aktører, der kan være med til at bidrage. Det kan fx være private bygherrer og investorer, der kan sætte gang i større byggeprojekter. Det kan også være andre aktører, som fx nogle af de mange kreative miljøer i byen, der har lyst til at prøve nye ideer af på nogle af bymidtens offentlige arealer. Noget kan være som en midlertidig aktivitet, indtil de endelige projekter er klar til at blive realiseret, og andet kan være ideer til mere permanente aktiviteter, der kan indgå i de kommende planer. Roskilde Kommune vil støtte kulturelle aktører, som får gode ideer, og som skaber de mange kulturaktiviteter, der kan være med til at sætte kommunen på landkortet som anderledes, kreativ og musisk. Detaljeret planlægning Når udviklingsprogrammet og handleplanen er vedtaget politisk, går kommunen i gang med at sikre de nødvendige bygge- og anlægstilladelser, så lokalplan, lovgivning m.v. er overholdt. Samtidig skal budgettet for udviklingen over årene være til stede, så de mange elementer kan blive til virkelighed. 17

19 18

20 ZebraBy Viby Roskilde Kommune ZebraBy Viby Rådhusbuen Roskilde marts

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1

PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1 PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme april 2015 1 2 Albertslund byudviking - 2014 Forord En levende midtby for hele Albertslund Planen for udvikling af Albertslund Midtby står på

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Idékatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn

Idékatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn Idékatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn Indhold Idekatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn er udarbejdet i et samarbejde mellem lokalrådet i Øster Snede og omegn samt Hedensted Kommune.

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

ALBERTSLUND 2024. Version juni 2013

ALBERTSLUND 2024. Version juni 2013 ALBERTSLUND 2024 Version juni 2013 Dette dokument er et bilag til Albertslund Kommunalbestyrelses årlige budgetforhandlinger og revideres hvert år, når budgettet er vedtaget 1 2 Albertslund 2024 Hvordan

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE

VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE Planstrategien er udarbejdet af Teknik & Miljø, Vamdrup kommune Forslaget er vedtaget af Vamdrup byråd i januar 2006 Layout: Teknik

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder SKØRPING MIDTBYPLAN Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder Midtbyplanen er udarbejdet af COWI, Plan udvikling og trafik i samarbejde med Rebild Kommune 2 Tekst og layout: COWI A/S Juni 2013 INDHOLD

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI med Agenda21-strategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune skal, i lighed med landets øvrige kommuner, fremlægge en strategi for den kommende kommuneplanlægning. Den såkaldte

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog Gundsømagle, Roskilde Kommune Den bæredygtige landsby Idékatalog Idékatalog Indholdsfortegnelse 1. OM PROJEKTET DEN BÆREDYGTIGE LANDSBY 4 2. OM GUNDSØMAGLE 6 3. GUNDSØMAGLE DEN GODE HISTORIE 11 4. UDFORDRINGER

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan Liv i Skals livsglæde nærvær tryghed fællesskab indflydelse kvalitet Du kan finde denne plan på www.liviskals.dk Liv i Borgernes egen Udviklingsplan for Skals 2 Indhold Del I: Indledning og baggrund Indledning

Læs mere