Udviklingsprogram. ZebraBy Viby. VIBY Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsprogram. ZebraBy Viby. VIBY Sjælland"

Transkript

1 Udviklingsprogram ZebraBy Viby VIBY Sjælland

2 Side Forord 2 Kort om ZebraBy i Viby 3 Kvaliteter vi bygger videre på... 4 De fem udvalgte indsatsområder 5 Ny dynamik og optimisme 7 Samlekraft og spændende bymidte 9 Stærke rammer for liv og fællesskab 11 Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen 13 Sammenhæng og gode forbindelser 15 Principper for realisering 17 Forsidebilledet er malet af Kisser Weber-Hansen med bidrag fra Vibys borgere. Originalen kan ses på KulturCosmos i Viby 1

3 Forord Viby er en levende og socialt aktiv by, der står sammen, når det gælder. Og det er præcis dét, der er byggestenen i enhver by, der er værd at bo i. Dette engagement og vilje til fælles handling oplevede vi, da byrådet inviterede til et fælles dialog- og udviklingsforløb under overskriften ZebraBy Viby. Rigtig mange borgere har engageret deltaget i arbejdet. ZebraBy projektet skal sikre kvaliteten i at bo i et trygt lokalsamfund og samtidig kunne udnytte den dynamik, der er i hovedstadsområdet. Så får vi det bedste fra de to verdener; det trygge lokalsamfund og den dynamiske udvikling. Målet er et Viby i vækst. Og udgangs-punktet er godt: Viby er en velfungerende og hyggelig stationsby med indbyggere. I programmet har vi sammen udpeget Vibys udfordringer, fundet byens visioner samt defineret de nødvendige indsatsområder og det både for den fysiske planlægning og for byens sammenhængskraft. For begge dele er vigtige ingredienser i en moderne by i udvikling. Udviklingen er allerede begyndt. Noget kan gennemføres hurtigt, mens andet kommer til at tage tid at realisere. Det er grundlæggende for udviklingsprogrammet, at det kræver et fortsat samarbejde mellem borgere og kommune. En stor tak til alle, som har bidraget med tid og stort engagement i forløbet! Jeg tror på, at vi sammen har skabt et godt afsæt for et Viby som et endnu bedre sted at bo og leve - og ikke mindst et Viby i udvikling og med en vision. Jyllinge Roskilde Ågerup / Store Valby Byen har mange tilbud til borgerne, der kan benytte sig af både idrætscenter, kulturhus og lokale handelsmuligheder men også mange offentlige institutioner. Samtidig ligger Viby smukt i naturen med vandrestier, ådal og åbne marker. Joy Mogensen Borgmester Viby Sj. Gadstrup Alt dette skal udnyttes til en styrke for udviklingen i Viby. Et af resultaterne fra Zebraprocessen i Viby er dette udviklingsprogram. 2

4 Kort om ZebraBy i Viby Roskilde Byråd udpegede i slutningen af 2012 Viby som ZebraBy. En ZebraBy er et lokalsamfund, hvor der er stærke netværk imellem lokalsamfundets mange aktører. Aktører er f.eks. idrætsforeninger, kulturforeninger, frivillige foreninger, erhvervsliv og skoler, daginstitutioner, plejecentrer og biblioteker samt den kommunale administration. Med ZebraByerne kombineres de unikke indsigter og energier lokalsamfundene har med de lokale institutioner og administrationens faglige kompetencer. Ved at skabe nye og intelligente koblinger udnyttes eksisterende ressourcer på nye og innovative måder, og der udvikles tværgående løsninger, som opfylder borgerens behov. I juni 2013 blev der holdt en ZebraBy workshop med repræsentanter fra Vibys borgere, foreninger, erhverv og institutioner. Her blev prioriteret fem indsatsområder med arbejdstitlerne: Tiltrækning af nye borgere og erhverv, Bymidte, Kultur og aktiviteter, Natur og grønne områder, Trafik og mobilitet. Alle fem områder er vigtige for Vibys udvikling og for at byen bliver et endnu bedre sted at bo. Ved høstfesten i august 2013 blev indsatsområderne og ZebraBy konceptet præsenteret for Vibys borgere, og i september 2013 var alle borgere, foreninger, erhverv og institutioner inviteret til en workshop, hvor deres idéer til udvikling af Viby blev indsamlet. Mere end 400 idéer vidner om et stort engagement blandt Vibys borgere. I efteråret 2013 har cirka 60 borgere og repræsentanter fra foreninger og erhvervsliv i samarbejde med Roskilde Kommune arbejdet videre med idéerne fra workshoppen. Således er Vibys vigtigste udfordringer, indsatser og løsningstiltag fundet. Nogle er allerede gennemført, andre er klar til at blive realiseret, mens andre igen stadig er under udvikling. Resultatet af ZebraBy processen er dette udviklingsprogram, som er et fælles afsæt for borgere, foreninger, erhverv og kommune til at realisere alle de gode ideer. : I udviklingsprogrammet er de fem arbejdstitler ændret til nye fremadskuende titler: Ny dynamik og optimisme Kraftfelt og spændende bymidte Stærke rammer for liv og fællesskab Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen Sammenhæng og gode forbindelser Udviklingsprogrammet vil blive suppleret med en handleplan for realiseringen af udviklingsprogrammet. 3

5 Kvaliteter vi bygger videre på... Viby har mange stærke kvaliteter, der er vigtige i en moderne by. De skal danne fundamentet i udviklingen af fremtidens Viby til et trygt og attraktivt lokalsamfund i hovedstadsområdet! Stærkt medborgerskab Viby er en by med stærke borgere, der bakker op om de lokale aktiver i byen. Det stærke medborgerskab og det rige foreningsliv er fundamentet, som Vibys udvikling bygger videre på. Trygt lokalsamfund Grønne rammer Vibys smukke omgivende natur, parker og små åndehuller spiller en vigtig rolle i byen. Den aktive brug af naturen er udgangspunkt for nye tiltag og forbedringer af naturværdierne i Viby Viby er en tryg landsby i hovedstadsområdet, hvor man kender hinanden og hvor der er nært til alting. Tryghed, nærhed og liv skal være i fokus, når Vibys fysiske rammer bliver udviklet 4

6 De 5 udvalgte indsatsområder Zebra projektet skal sikre kvaliteten i at bo i et trygt lokalsamfund og samtidig kunne udnytte den dynamik, der er i hovedstadsområdet. Så får vi det bedste fra de to verdener; det trygge lokalsamfund og den dynamiske udvikling. Det opnår vi gennem 5 indsatsområder. Ny dynamik og optimisme Stærke rammer for liv og fællesskab Sammenhæng og gode forbindelser Kraftfelt og spændende bymidte Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen 5

7 På de følgende sider kan du læse om indsatsområderne og om hvordan områderne skal styrkes gennem en lang række tiltag. Viby Å Viby Friskole Dåstrup Skole Syvholme mose Viby station Skousbo-området Ny dynamik og optimisme Kraftfelt og spændende bymidte Stærke rammer for liv og fællesskab Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen Sammenhæng og gode forbindelser Bymidten Peder Syv Skolen Kultur Kosmos Viby bibliotek Omsorgscenteret Toftehøjen Viby Idrætscenter Viby Ådal 6

8 Ny dynamik og optimisme 7 Viby skal udvikle sin identitet og tiltrække nye indbyggere og nye erhvervsformer. Udgangspunktet er godt: Viby er en børnevenlig by med mange gode servicetilbud. En stationsby med god forbindelse til Roskilde og København, og fine muligheder for etablering af virksomheder. Strukturbillede Et overordnet strukturbillede for Viby, skal beskrive den langsigtede fysiske udvikling, og skal sikre sammenhæng og synergi, når der tages fat i de forskellige områder. Ny bosætning Viby er kendetegnet ved trofaste indbyggere, hvor unge ofte vender tilbage til Viby når de stifter familie. For at tiltrække nye indbyggere og samtidig styrke byens liv, servicetilbud og butikker, skal der etableres attraktive familieboliger. Nye mindre boliger kan åbne for en boligrokade, hvor ældre parcelhusejere får et godt alternativ. På den måde frigøres parcelhuse til nye familier. Det er i dag rigtig svært i Viby. Nye boformer Kommunen skal i planlægningen sikre, at der kommer nye boformer, som kan tiltrække nye borgere til Viby og understøtte en kommende boligrokade. Skousbo Skousbo arealet skal udvikles til et boligområde med en blanding af forskellige boligtyper som supplement til Vibys parcelhuse. I 2014 bliver der en arkitektkonkurrence for Skousbo, som kan følges tæt af byens borgere. Konkurrencen skal give svar på fremtidens attraktive bosætning. Så kan en detaljeret planlægning af første del begynde. Udvikling og bebyggese af Skousbo vil strække sig over længere tid og ske i takt med efterspørgslen. Boliger i bymidten Pharmacosmos og Vestergade kan bruges til mindre boliger i bymidten, som er attraktiv for ældre og enlige og kan bidrage til en fremtidig boligrokade. Nye parcelhuskvarterer Der er flere områder i viby, som har plads til nye parcelhuskvarterer. Disse områder skal udnyttes i takt med et stigende behov. Styrket handelsliv Bymidten er samlingssted for Vibys detailhandel. Her er et godt udvalg af dagligvare- og udvalgsvarebutikker, som kan styrkes yderligere med flere butikker. Bedre vilkår for butikker Det skal være lettere for små butikker, at etablere sig i byen. Butikslivet skal centreres i bymidten, og udviklingen af Pharmacosmos skal give fleksible rammer til at understøtte og udvikle byens fremtidige handelsliv. Offentlig service Viby er godt forsynet med skoler, institutioner, bibliotek og andre offentlige servicefunktioner. Den nemme adgang til disse funktioner gør Viby særlig attraktiv for børnefamilier og ældre. Knudepunkt for service Ligesom butikslivet skal de offentlige og kulturelle servicetilbud samles i bymidten. Bymidten skal være et kraftcenter, hvor fx bibliotek, borgerservice, handel og kulturelle aktiviteter kan støtte, udfordre og inspirere hinanden. Udviklingen af Pharmacosmosgrunden kan give mulighederne for det.

9 Erhverv Viby Sj. har et aktivt handels- og erhvervsliv. Der er registreret mere end 600 cvr-numre i postnummeret 4130, der dækker over de ca. 50 med adresse i bymidten et stort antal på erhvervsog industriområdet på Grønningen og en lang række større og mindre virksomheder placeret i omegnen af Stationsbyen. Gode rammevilkår for erhverv De erhvervsdrivende i Viby skal sikres rammevilkår der giver mulighed for vækst og udvikling. Det gælder både for de etablerede virksomheder samt for personer, der har lyst til opstart af egen virksomhed. Roskilde Kommune vil i samarbejde med de erhvervsdrivende i Viby arbejde for en kontinuerlig forbedring af disse vilkår. Større synlighed Der er behov for at erhvervslivet bliver mere synligt i Viby. Gennem tydelig markedsføring af det lokale erhvervsliv og gennem lokale partnerskaber kan konkurrenceevnen styrkes. Derfor skal nye virksomheder og iværksættere i højere grad end i dag gøres opmærksom på Viby, som et muligt sted at etablere sig. stationsnære arbejdspladser og medvirke til at styrke bymiljøet. Roskilde Kommune vil i tæt dialog med virksomhederne se på om man kunne foretage nogle planmæssige forbedringer af erhvervsområderne, herunder en større fleksibilitet i lokalplanerne. Tiltrækningskraft Viby er en attraktiv pendlerby med fornuftige boligpriser og et stærkt lokalt fællesskab, hvor det er trygt at vokse op. Den gode historie Den gode historie om Viby skal fortælles. Det skal ske i takt med at udviklingsprogrammet bliver til virkelighed. Vibyborgerne skal kunne følge med i udviklingen, og det skal omverdenen også. Ankomst Bymidten er svær at finde for gæster i bil til byen, og mange kommer derfor til at overse den. Erhverv - Større synlighed Bedre vilkår for butikker Tydelig ankomst Nye parcelhuskvarterer Bosætning Skousbo Flere muligheder ved stationen Erhvervsområdet umiddelbart vest for stationen er ikke intensivt udnyttet og virksomhederne er hæmmet af den vanskelige passage under jernbanen. En omdannelse af området til mere kontorprægede erhverv kunne tilføre flere Tydelig ankomst Området ved trekanten (Ørstedvej/Tofthøjvej) og bymidten skal udvikles, så besøgende fremover let og naturligt ledes til bymidten. En ny udformning og udsmykning af trekanten skal fortælle om Viby i vækst. 8

10 Kraftfelt og spændende bymidte 9 Vibys bymidte savner liv og mødesteder, og gadebilledet kan bruge en opfriskning. Der skal laves en sammenhængende bymidte, som afspejler Vibys mange aktiviteter, og som kan inspirere byens udvikling. Det unikke kulturhistoriske bymiljø, kan bruges til at skabe en helt speciel stemning. Bymidtestrategi og helhedsplan Viby bymidtes forskellige byrum, pladser og gader har brug for en samlet plan. Planen skal sikre sammenhæng og koordinere, hvornår og hvordan de forskellige dele af bymidten skal udvikles. Det arbejde foregår i løbet af Vision og samlet plan for bymidten Første skridt er en bymidtestrategi, der fastlægger en samlet vision for Viby bymidte. Der vil i strategien være fokus på at sikre en levende bymidte der fortsat skal samle byens detailhandel og fungere som Vibys naturlige mødested, og at sikre gode adgangsforhold for både biler og den bløde trafik. En samlet plan for Vibys bymidte lægger de endelige rammer for bymidtens fremtidige indhold og anvendelse, og er sidste skridt før realisering! Stationstorvet Med sin centrale placering kan stationstorvet blive en imødekommende velkomstplads til byen, hvor man har lyst til at færdes - også selvom man ikke skal med tog eller bus. Nogle af p-arealerne kan bruges til at skabe plads til en bedre udformning af stationstorvet. Der skal både ses på at plante nye træer og lave en bedre sammenhæng med Søndergade. Det skal overvejes, om busholdepladsen evt. skal flyttes, hvis det giver en bedre udnyttelse af pladsen. Søndergade Søndergade er Vibys hovedgade med kro og stemningsfulde gamle bygninger. Hvis vigtige bygninger bliver forskønnet, og der kommer en bedre belysning vil man genfinde det fine kulturmiljø i gaden. Forskønnelse, by- og handelsliv Nye træer og blomster kan gøre Søndergade endnu mere indbydende og en ændring af gadens belysning kan gøre den imødekommende og interessant at færdes i efter mørkes frembrud. Det kulturhistorisk værdifulde gamle mejeri kan blive endnu en perle i gaden, hvis facaderne restaureres. Det skal undersøges, om bygningen er i en stand, så den kan bevares. Hvis handlen bliver koncentreret i gadens nordlige ende omkring bytorvet og stationstorvet, vil det medvirke til at skabe mere liv her. Bytorvet Bytorvet kan blive byens sociale samlingspunkt. I dag er torvet mest en p-plads og bruges ikke optimalt til andre funktioner. Stærkt og levende bytorv Bytorvets skal gentænkes så det bliver et naturligt omdrejningspunkt for en levende bymidte med butikker, boliger, erhverv og kulturelle arrangementer.

11 Torvet skal have indbydende opholdsarealer og beplantning. Belægningen skal også have et løft, og det skal undersøges, hvordan en ændret belysning kan give en mere tryg oplevelse i aftentimerne. Skousbo-området - udvikling i sammenhæng med Bymidten Pharmacosmos Pharmacosmosgrunden har ikke været brugt i 10 år. Her er en unik mulighed for at give Vibys bymidte et nyt og spændende indhold. Fabrikshallen og det gamle mejeri trænger at blive renoveret, men vil herefter kunne bruges til mange formål. De udendørs arealer åbner for nye muligheder lige fra en grøn byhave til nye bebyggelser med boliger, butikker samt erhvervslokaler, f.eks på 1. sal. Midlertidige eksperimenterende aktiviteter Allerede fra efteråret 2013 har borgere og kommunen sammen eksperimenteret med forskellige aktiviteter i området: Der er bygget skaterbane og gademøbler, og der har været musik og torvehandel med lokale varer. En midlertidig have med aktiviteter er også groet frem. Alt sammen giver liv i byen, og skaber nye relationer mellem beboerne. Pharmacosmos mest forfaldne bygninger skal rives ned og give plads til nye formål. De anvendelige bygninger skal renoveres og danne rammen om kulturelle aktiviteter. Bytorvet og Pharmacosmos skal tænkes sammen som en helhed og en direkte adgang fra bytorvet til hallen kan give synergi til mange projekter. Stationstorvet -imødekommende velkomst Bymidtestrategi og helhedsplan Søndergade -forskønnelse og liv i bymidten. Stærkt og levende bytorv Pharmacosmos -midlertidige eksperimenter og varig plan 10

12 Stærke rammer for liv og fællesskab Vi skal eksperimentere med at bruge nye områder og lave nye aktiviteter. Det kan give nye fællesskaber på kryds og tværs af etablerede foreninger og kommunale institutioner. Spændende kulturliv Det midlertidige arbejde med indretning og brug af Pharmacosmosgrunden skal fortsætte i et samarbejde mellem borgere og kommunen. De eksisterende brugbare bygninger og den store fabrikshal skal sættes tilstrækkeligt i stand til, at forskellige aktører kan afprøve dem til forskellige aktiviteter. KulturCosmos og andre frivilliges engagement på grunden skal fortsætte. Aktiviteter der udvikler nye sociale fællesskaber gerne på tværs af generationer og interesser - skal støttes. Bibliotekets rolle som aktiv medspiller i lokalsamfundet skal der også eksperimenteres med. F.eks. som en del af et lokalt community center, hvor biblioteket i endnu højere grad arbejder sammen med de aktive frivillige. I 2015 forventer vi, at der er en helhedsplan klar for området. Varieret Idrætsliv Viby har et veletableret, omfattende og aktivt idrætsliv. Men nye strømninger indenfor idræts- og motionsformer udfordrer de hidtidige rammer - især hvis faciliteterne også skal rumme nye kulturelle og musiske aktiviteter. Idrætscentret i fremtiden Udnyttelsen af hallen skal blive bedre. Hallen og tilhørende faciliteter skal løbende renoveres og tilpasses byens størrelse. Ændringer i behovet for plads til sportsaktiviteter, kan give anledning til ny- og ombygninger. I 2014 kommer der bl.a. en kunstgræsbane, så fodboldtræning fremover er udendørs næsten hele året. 11

13 Det kan undersøges, om hallens akustik kan forbedres, så der kan være koncerter og lignende. Idrætsforeningen vil fortsat sammen med skoler og institutioner eksperimentere med nye motionsformer som f.eks. streetbasket, - volley og skate. Her kan Pharmacosmosgrunden, klubber og skolernes arealer bruges. Det kan dog være en udfordring, at finde egnede undervisningslokaler tæt på naturen eller i Viby. Forstærkede undervisningsmuligheder De foreninger, der bruger naturen som læringssted, skal med på råd i udviklingen af de rekreative områder. For 2014 er der en midlertidig aftale med Dåstrup Skole om at bruge skolekøkkenet. Den slags aftaler skal understøttes. Samtidig skal det undersøges, om forskellige institutioner vil samarbejde om at holde husdyr. Læring i naturen - forstærkede undervisningsmuligheder Læring i naturen Viby har med sin smukke natur og landbrugsområder rigtig gode forudsætninger for at blive læringssted for friluftsliv, landbrugs- og madkultur. Kultur- Cosmos og Pharmacosmos Idrætscentret i fremtiden 12

14 Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen Et sammenhængende system af stier kan binde naturen bedre sammen med byen. Et smukkere Viby Der er allerede roser mange steder i Søndergade, og der kommer mere sammenhæng i gadebilledet, hvis der suppleres med roser i hele gaden. Kommunen kan støtte, at der plantes flere roser på private arealer langs Søndergade. Nye pladser og steder kan sammen med naturpleje og nyplantning indbyde til aktiviteter og ophold. Udeidræt i Viby Det vil forbedre de udendørs træningsmuligheder væsentligt, når der i 2014 kommer træningsredskaber ved udvalgte steder: Viby Idrætscenter, Viby Å-park, samt i Kildemosen, Nyd Vibys grønne områder Mange borgere nyder at gå ture i og omkring Viby, men ville sætte endnu mere pris på en spadseretur, hvis der var hvilepladser til pauser undervejs. Derfor skal der placeres bænke undervejs på de mest brugte ruter. Nogle bænke placeres på kommunal jord, mens andre forudsætter aftale med private lodsejere. 13 Beplantning i centrum Vibys rekreative områder og bymidte har allerede mange blomster, men der er plads til flere. Udviklingen af Søndergade og Østergade skal ses i sammenhæng med udviklingen af Byens parker og grønne arealer iøvrigt. De blomsterløg, som kommunen har sat i Viby Å park langs med Vibyvej, er en god begyndelse. Bynær natur Udviklingen af den bynære natur tager afsæt i de eksisterende muligheder: Å-strækningerne Viby Å og Syvbækken, Skovsbo Skov og Klosterskov syd for Viby og herregårdslandskabet mod nord. Nordøst for Viby ligger Ramsødalen som et udflugtsmål fra Viby. Flere steder er der dog mulighed for at forbedre naturværdierne væsentligt.

15 Ramsødalen Dalen indeholder et værdifuldt og sårbart dyre- og planteliv. Dalen er fredet og Natura 2000 område. Kommunen vil i de kommende år arbejde for at få større områder i dalen afgræsset samt for bedre adgangsforhold og p-forhold ved Vandværksvej. Syvholme mose omkring Syvbækken Mosen er vokset til med pilekrat. En rydning af pilekrattet og efterfølgende græsning vil forbedre naturværdien af mosen og evt. give mulighed for at lave en offentlig sti. omkring åen er begrænset. Afgræsning eller høslæt af engene vil på sigt forbedre naturværdien af engene. Viby Å Nord Eksisterende sti Forslag til nye trampestier Forslag til nye gang/cykelstier Syvholme mose Vibys fredede salamandre I flere vandhuller omkring Viby lever den fredede stor vandsalamander. Pleje og nye vandhuller kan forbedre forholdene for salamandre og andre vandhulsdyr og planter. Sammenhængende rekreative stier - Viby Stierne Viby Å nord for Viby Der kan laves et vådområde, som også kan få rekreativ værdi på de fugtige enge nord for Viby. Viby Å igennem Viby Hvis industriområdet øst for åen engang skal laves om til by, bør områderne langs åen blive til bynær natur. Viby Å syd for Viby Ådalen er smuk, og der er et rigt dyreliv omkring åen. Men variationen af planterne på engene Sammenhængende rekreativt stinet Vibys rekreative stier ligger spredt og uden sammenhæng, og adgangen til det smukke landskab omkring Viby er begrænset. Viby-stierne Viby-stierne er et forslag til et sammenhængende stinet for hele Viby, som giver mulighed for ture af forskellig længde i og omkring Viby. Viby-stierne kan laves i etaper i løbet af de kommende år. Stiernes forløb kunne f.eks. være som skitseret her. På private arealer skal etablering af stier ske i samarbejde med lodsejerne. Viby Å syd Beplantning i centrum - smukkere Viby Nyd Vibys grønne områder - og tag dig et hvil! Udeidræt i Viby - træningsredskaber 14

16 Sammenhæng og gode forbindelser Der skal der være fokus på gode og trygge skift mellem transportformer fremover. Vi skal se på parkering og omstigning ved stationen. Bedre stier vil gøre det mere oplagt at tage cyklen til tog eller bus. En aflastning af de eksisterende forbindelser på tværs af banen vil bidrage til et bedre trafikflow. Flere myldretidstog Viby er afhængig af god kollektiv trafikbetjening. Der skal arbejdes aktivt for at forbedre de kollektive forbindelser til og fra Viby Station, og for en fortsat stabil togbetjening med flere myldretidstog til gavn for de mange pendlere. Stationsområdet Stationsområdet er et hektisk centrum for trafikafvikling specielt i myldretiden. Men i aftentimerne kan den lidt slidte stationsplads virke utryg. Målet er, at området opleves mere trygt, og de mange trafikformer afvikles mere smidigt end i dag. Et imødekommende stationsområde vil give en bedre oplevelse af den kollektive transport. Mere parkering ved Stationen Al parkering foregår på Viby stations østside. Derfor skal alle bilister fra nord og vest gennem den trafikale flaskehals Dalen og viadukten. Af- og påsætningsplads mod vest Der kan forsøgsvis afprøves en af- og påsætningplads på stationens vestlige side med tilkørsel fra Fabriksvænget. Hvis pladsen giver den ønskede aflastning af Dalen og viadukten, kan den muligvis gøres permanent. En p-plads her vil yderligere give mere liv, og området vil derfor opleves mere trygt. Bedre kollektiv trafik Borgerne i Viby efterlyser mere fleksible kollektiv transport og bedre forbindelser til landsbyerne i nærheden. Flekstur - supplement til rutebussen Der findes allerede en fleksibel offentlig service til borgerne. Det er Flextursordningen som er et supplement til busserne i ruter. Mange borgere i Viby kender ikke denne mulighed, og derfor skal der arbejdes for at udbrede kendskabet. 15

17 Sammenhængende cykelstier Viby har mange gode cykelstier, og med bedre sammenhæng mellem stierne i og uden for Viby, vil det blive nemmere at færdes som cyklist. Viby-stierne Der skal arbejdes for, at etablere Viby-stierne, som binder de allerede eksisterende stier sammen. Viby-stierne er beskrevet på side 14. Øvrige stier Ud over disse stier skal der laves cykelstier langs Assendløsevejen vest for Assendløse, langs Ørsted Bygade og Ramsølillevejen mellem Ørsted og Gadstrup, samt fra Ørsted langs Ørstedvej mod Nauerbjergvej. Stier på tværs af banen I forbindelse med udbygningen af Skovsbo området skal mulighederne for at skabe sammenhæng på tværs af banen til stinette i Gl. Viby, og til området syd for Ørstedvej undersøges. Det vil være en alternativ forbindelse uden om viadukten ved stationen. Når viadukten ved Dalen på et tidspunkt udskiftes af BaneDanmark, skal der arbejdes for plads til stier i begge sider gennem viadukten. Overordnet vejnet Når Skousboarealet er tæt på færdigudviklet, kan Dalen og viadukten aflastes med en ny vej fra Damgårdsvej, der via en bro over jernbanen forbindes til Vibyvejen. Den vil give adgang til den østlige del af Viby, uden om Dalen, og vil samtidig aflaste Favrbjergvej, Kirke Syv, og Øster Syv for tung gennemkørende trafik. Mere parkering ved stationen Sammenhængende cykelstier, se Sammenhængende rekreativt stinet side 13 Stationsområdet - tryg og overskuelig stationsplads Planlagt vejforbindelse (første etape) Planlagt vejforbindelse (anden etape) 16

18 Principper for realisering Udviklingsprogrammet tegner et visionært og ambitiøst billede af fremtidens Viby. Indholdet skal gennemføres over tid og det samlede mål er, at sikre at Viby fortsat er et attraktivt sted bosætte sig. Den fortsatte udvikling af Viby Udviklingsprogrammet skal være det fælles afsæt for kommunen og aktørerne i Viby til at realisere visionen. Programmet bliver suppleret med handlingsplaner, der beskriver de enkelte elementer og skitserer en forventet tidsplan og forventede priser. Det fortsatte samarbejde Roskilde Kommune ønsker med programmet, at fortsætte det tætte samarbejde med Vibys borgere, foreninger, erhvervsliv og andre aktører. Roskilde Kommunes rolle Roskilde Kommune vil selv gå med i de større udviklingsprojekter. Kommunen vil også aktivt opsøge aktører, der kan være med til at bidrage. Det kan fx være private bygherrer og investorer, der kan sætte gang i større byggeprojekter. Det kan også være andre aktører, som fx nogle af de mange kreative miljøer i byen, der har lyst til at prøve nye ideer af på nogle af bymidtens offentlige arealer. Noget kan være som en midlertidig aktivitet, indtil de endelige projekter er klar til at blive realiseret, og andet kan være ideer til mere permanente aktiviteter, der kan indgå i de kommende planer. Roskilde Kommune vil støtte kulturelle aktører, som får gode ideer, og som skaber de mange kulturaktiviteter, der kan være med til at sætte kommunen på landkortet som anderledes, kreativ og musisk. Detaljeret planlægning Når udviklingsprogrammet og handleplanen er vedtaget politisk, går kommunen i gang med at sikre de nødvendige bygge- og anlægstilladelser, så lokalplan, lovgivning m.v. er overholdt. Samtidig skal budgettet for udviklingen over årene være til stede, så de mange elementer kan blive til virkelighed. 17

19 18

20 ZebraBy Viby Roskilde Kommune ZebraBy Viby Rådhusbuen Roskilde marts

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

VIBY Sjælland. Det skal der ske 2016-2019. ZebraBy Viby

VIBY Sjælland. Det skal der ske 2016-2019. ZebraBy Viby VIBY Sjælland Det skal der ske 2016-2019 ZebraBy Viby maj 2015 Indhold Forord Kvaliteter Viby bygger videre på... Status - Sommer 2014 Det kommende års udvikling Indsatsområde: Ny dynamik og optimisme

Læs mere

Internt udkast 30. marts Handleplan ZebraBy Viby. VIBY Sjælland

Internt udkast 30. marts Handleplan ZebraBy Viby. VIBY Sjælland Internt udkast 30. marts 2015 Handleplan 2015-18 ZebraBy Viby VIBY Sjælland Indhold Forord Kvaliteter Viby bygger videre på... Status - Sommer 2014 Det kommende års udvikling Indsatsområde: Ny dynamik

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Viby & Skousbo. Søren Andersen, Arkitekt og Planlægger Plan & Udvikling, Roskilde Kommune

Viby & Skousbo. Søren Andersen, Arkitekt og Planlægger Plan & Udvikling, Roskilde Kommune Viby & Skousbo Søren Andersen, Arkitekt og Planlægger Plan & Udvikling, Roskilde Kommune Svogerslev Jyllinge Gadstrup Viby Sj. Gundsømagle Ågerup Roskilde Vindinge Viby i Roskilde Kommune Birkevad Assendløse

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

VIBY Sjælland. Det skal der ske ZebraBy Viby

VIBY Sjælland. Det skal der ske ZebraBy Viby VIBY Sjælland Det skal der ske 2017-2020 ZebraBy Viby December 2016 Indhold Forord Kvaliteter Viby bygger videre på... Status - forår 2016 Det kommende års udvikling Indsatsområde: Ny dynamik og optimisme

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Infrastruktur, forslag til forandringer:

Infrastruktur, forslag til forandringer: Infrastruktur, forslag til forandringer: 1. Vejnettet skal planlægges, så byerne bindes tættere sammen. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten vurderes. Skal ses som et

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder:

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder: NOTAT Byrådscentret 06-02-2013 Bystrategier for Høje Taastrup, Taastrup og Hedehusene til Byrådet. Høje Taastrup Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. Leaba 34483/13 11/30531 Et regionalt mødested for handel, erhverv

Læs mere

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag Baggrundsmaterialet Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag 1 Fremtidens Skanderborg 2001 Vision: Skanderborg by attraktiv for nuværende og kommende borgere virksomheder

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for 3. april 2012 idéoplæg Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til den videre

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

BYDELSPLAN FOR HERFØLGE

BYDELSPLAN FOR HERFØLGE BYDELSPLAN FOR HERFØLGE VELKOMMEN! PROGRAM Kl. 13.00 Velkomst Kl. 13.20 Præsentation af Bydelsplaner v. Casper Toftholm Kl. 14.00 Workshop I Herfølges Egenart Kl. 15.00 Kaffepause Kl. 15.25 Workshop II

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot Baggrund & projektidé Følgende er en konkretisering af hvordan løsningen ZebraByer, i samarbejde med lokalsamfund, lokale decentrale institutioner samt

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

JYLLINGE BYMIDTE. Det skal der ske 2014-2017. vedtaget Maj 2013

JYLLINGE BYMIDTE. Det skal der ske 2014-2017. vedtaget Maj 2013 JYLLINGE BYMIDTE Det skal der ske 2014-2017 vedtaget Maj 2013 Indhold Med Udviklingsprogram for jyllinge bymidte har borgere og aktører i Jyllinge sammen med Roskilde Byråd lagt en retning og rammerne

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Kildegården - Indledende offentlig høring

Kildegården - Indledende offentlig høring Kildegården - Indledende offentlig høring Indkaldelse af idéer og forslag OPFORDRING TIL DEBAT Byrådet har besluttet, at Kildegårdsområdet skal udvikles til et nyt kraftcenter for forenings- og fritidslivet.

Læs mere

LUNDERSKOV BORGERPLAN

LUNDERSKOV BORGERPLAN LUNDERSKOV BORGERPLAN Sidst vi mødtes var opgaven at få ideer på bordet. I dag handler det om at prioritere. Ideerne fra sidst er samlet under otte emner. Start med at udfylde stemmesedlen for de emner,

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Borgmesteren Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 4631 3000 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk 15. maj

Læs mere