Datadrevet ledelse på Næstved-, Slagelse- og Ringsted Sygehuse - fra et afsnitsledelsesperspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datadrevet ledelse på Næstved-, Slagelse- og Ringsted Sygehuse - fra et afsnitsledelsesperspektiv"

Transkript

1 Datadrevet ledelse på Næstved-, Slagelse- og Ringsted Sygehuse - fra et afsnitsledelsesperspektiv Ved lean partner Dorthe Lech Bjarnholt Fagligt Selskab for Ledende sygeplejersker, d. 11. marts 2015

2 Agenda Lean ledelse på NSR en kulturel transformation Datadrevet ledelse vha. forskellige styringsværktøjer - SEE: Det gode tavlemøde - SOLVE: A3/Systematisk problemløsning Muligheder og udfordringer fra et afsnitsledelsesperspektiv 2

3 Baggrund for indførelse af Lean ledelse Driftsledelse Fagligledelse Høj Kvalitet Budgetoverholdelse Høj Produktivitet 3

4 Vision Mission Strategi Få, men vigtige mål Sammenhæng i målsætninger både vertikalt og horisontalt Mission, vision og strategi Konkrete handlinger hos den enkelte medarbejder ORGANISA -TORISK KVALITET FAGLIG KVALITET PATIENT- OPLEVET KVALITET 4

5 Vision Mission Strategi Få, men vigtige mål Sammenhæng i målsætninger både vertikalt og horisontalt Mission, vision og strategi Konkrete handlinger hos den enkelte medarbejder ORGANISATORISK ORGANISA -TORISK KVALITET KVALITET Øge produktivitet med 3 pct. i 2015 ift FAGLIG KVALITET PATIENT- OPLEVET KVALITET 5

6 Vision Mission Strategi Få, men vigtige mål Sammenhæng i målsætninger både vertikalt og horisontalt Mission, vision og strategi Konkrete handlinger hos den enkelte medarbejder ORGANISA -TORISK KVALITET FAGLIG KVALITET PATIENT- FAGLIG OPLEVET Reducere KVALITET antallet af døde pr. KVALITET 1000 udskrevne ptt. med 10 % ift og at reducere antallet af genindlagte til 12 % 6

7 Vision Mission Strategi Få, men vigtige mål Sammenhæng i målsætninger både vertikalt og horisontalt Mission, vision og strategi Konkrete handlinger hos den enkelte medarbejder ORGANISA -TORISK KVALITET FAGLIG PATIENTOPLEVET PATIENT- OPLEVET KVALITET KVALITET KVALITET Patienttilfredshed Patientinddragelse 7

8 Nyt styringsparadigme på NSR Lean ledelse Big bang / stor skala Målstyringstavler/ Tavlemøder Ledelsen i front Ledelsen på gulvet Top down og bottom up 8

9 Grundprincipper ved Lean Identificer hvad der skaber værdi for kunden (patienten) Identificer værdistrømmen Skab flow i værdikæden fjern spild (transport, unødvendige bevægelser, fejl, overproduktion, uudnyttede kompetencer, lager, ventetid) Skab træk (pull) Stræb mod perfektion (løbende forbedringer) 9

10 Hvad betyder Lean ledelse for en afsnitsleder? Før Ledelse på intuition Data er Svære at få fat på Uigennemskuelige Sikkert forkerte eller misvisende Vi springer til løsninger for at komme videre Lederens opgave er at løse problemer Nu Ledelse på baggrund af data Data er Synlige Gennemskuelige Alment accepterede Grundig analyse går forud for problemdefinition Lederens opgave er at udvikle sine medarbejdere til at kunne løse problemer 10

11 Lean ledelse handler om at tydeliggøre problemer og løse dem, så de ikke genopstår No problem is a big problem Creating an army of problemsolvers The key to success is to have a production system that highlights problems and a human system that produces people who are able and willing to identify and solve them. Jeffrey Liker Hvis en leder ikke har problemer betragtes det i Toyota som udtryk for at de lyver, at de ikke kender tingenes tilstand eller er uambitiøse. Lean ledelse handler om at lære medarbejderne den metode der gør, at de kan forbedre deres processer, så de kan nå målene uden at løbe hurtigere. Fremelske en kultur, hvor vi lærer af vores fejl. 11

12 SEE, SOLVE og SHARE - forudsætningen for en løbende forbedringskultur Løbende forbedrings Identificer problemer kultur tidligt Se problemer tidligt Ugentlige tavlemøder Find kerneårsagen Dokumenter løsninger og vidensdeling SEE SOLVE SHARE Identificer problemer sent Slå symptomerne ned Husk løsninger Brandsluknings kultur 12

13 Tavlestruktur Status ark Årsags ark KPI definition Aktioner 13

14 Målsætninger 2 faglige KPI er 1 org., 1 pt.oplev. + 1 valgfri ORGANISATORISK KVALITET Øge produktivitet med 3 pct. i 2015 ift Eks: Liggetid Antal udskrivelser Ambulante besøg Reduktion i afbud af ambulatorier Sygefravær Kapacitetsudnyttelse FAGLIG KVALITET Reducere antallet af døde pr udskrevne ptt. med 10 % ift og at reducere antallet af genindlagte fra 16% til 12% Eks: PSS-pakker (Tryksår, BOS, Ernæring, Smerteregistrering) PATIENTOPLEVET KVALITET Patienttilfredshed Patientinddragelse - LUP Vi går efter meget tilfreds/rigtig godt Eks: Information Ventetid Undersøgelse og behandling 14

15 Tavlemødets formål Fokus og prioritering af de mest kritiske problemer Opfølgning på problemer/afvigelser med strukturerede aktioner Synliggørelse og læringer af forbedringer Dialog fra afsnits- til afdelings- til sygehusledelse om status ift. mål 15

16 Roller på tavlemødet Medarbejder KPI tovholder Afsnitsleder Bidrager med data og input til status på KPI er Bidrager ved at blive ansvarlig for aktioner Forbereder data til statusark og årsagsark Giver status på egne KPI er Overvejer aktioner på røde KPI er Hjælper medarbejdere og KPI tovholder med deres roller Sikrer at problemer adresseres og de rette er med til at løse problemerne 16

17 Obligatoriske ugentlige tavlemøder 15 min Man møder præcis Alle står op Mobiltlf er slukket Fast systematik følges Røde KPI`er modsvares af aktioner affødt af årsager Alle kender top 3 prioriterede problemer 17

18 KPI - patienttilfredshed

19 Statusark

20 Årsagsark

21 Sammenhæng i tavlerne Sygehusledelses-tavle Kontaktperson-tavle Afdelingsledelsestavle Afsnitstavle 21

22 Coaching hjælp til udvikling af det gode tavlemøde Egen refleksion Feedback Hvad virkede? Hvad kunne forbedres? Hvad virkede? Hvad kunne forbedres? Observation 1. Hvad synes du gik godt? 3. Hvad kunne Forbedres? 1. Hvad så du som virkede 3. Hvad vil du gerne se mere af Effekt 2. Hvilken effekt havde det? 4. Hvilken effekt vil det have? 2. Hvilken effekt havde det 4. Hvilken effekt vil det have? Fokusér på det der virker => gør lederen klar til at lytte Fokusér på effekten => lederen forstår hvorfor

23 Målet for afsnitstavlen

24 Problemløsning ved røde KPI`er Målstyringstavlemødet gør det synligt hvad de største problemer er og aftaler indgås om hvem gør hvad Hver uge er der afsat tid til at leder og medarbejder systematisk løser de største problemer

25 SOLVE A3 Systematisk problemløsning Systematisk analyse af data Vi løser problemer én gang for alle

26 Ugentligt tidsforbrug for afsnitsledelse Varighed Frekvens Indhold 2-3 timer Hver uge Struktur, uddannelse af tovholdere, sikring af data 1-1½ time Hver uge Forberedelse af tavlemøde, afvikling af tavlemøde og efterfølgende coaching 2 3 timer Hver uge Systematisk problemløsning Totalt: 5-7½ timer Hver uge Lean ledelse I snit 6 timer forbundet med LEAN ledelse pr uge. 26

27 Udfordringer v. målstyring Tid til datafangst og analyse % Data værdiløst tavlemøde/spild af tid/ingen problemløsning Ejerskab i alle vagtlag Stillingsopslag, MUS, vagtplanlægning må integreres i Lean ledelse En ufravigelig mødeform Status uden aktioner - % fremdrift ift. KPI`er; Grisen bliver ikke federe af at blive vejet hver dag.. 27

28 Styrker - målstyring Nedbryder siloer/fælles mål for hele org. (+ vertikalt+horisontalt) => Networking på tværs af afsnit/afdelinger => tværfagligt samarbejde En kultur, hvor vi taler om vores fejl og LÆRER af disse Et ledelsesmæssigt godt værktøj handler på fakta >< antagelser At lede på data er motiverende vi bruger ikke så meget tid på at tale om det vi tror vi vil vide. Konceptet fordrer indflydelse, ansvar, tillid og medarbejderdeltagelse 28

29 Styrker - målstyring Ugentlig status; Som leder får jeg 52 muligheder pr år for at justere indsatsen ift. mål Værktøjerne => troværdig anerkendelse Udvikling ift. drift, faglig- og patientoplevet kvalitet (+ medarb.kvalitet) => faglig stolthed Vi finder grundlæggende årsager til problemer og hermed langsigtede løsninger Klare, visuelle og afgrænsede mål og status for medarbejderne. Det er synligt, hvornår en forandring er en forbedring Anerkendende følgeskab dialog om kerneopgaven => øget fokus på organisatoriske forpligtelser Synlig ledelse Hvad ønsker vi at opnå? Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer? 29

30 Datadrevet ledelse af sundhedsprofessionelle Målstyring begrænser det strategiske udsyn Forudsætter en moden kultur, hvor fejlfinding bruges konstruktivt, respektfuldt og anerkendende Målstyring kausal tilgang til udvikling med rammesættende, retningsgivende, styrende og kontrollerende karakter => kolliderer til tider med sundhedsfaglige værdinormer. Paradoksledelse et vilkår. Sproget: Skærm for unødig management retorik. Autencitet, involvering, åbenhed, ydmyghed, tillid, vær vedholdende kommunikér visionen stærkt! 30

31 Resultaterne af datadrevet ledelse på NSR Budgetoverholdelse Driftsledelse Faglig ledelse Høj Kvalitet Høj Produktivitet 31

32 32

33 Kontrol for kontrollens skyld 33

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Involverende lean - Hvordan gør de. bedste?

Involverende lean - Hvordan gør de. bedste? AM 2007 Involverende lean - Hvordan gør de Ud med spild og ventetid og ind med fokus på kunden/borgeren og mere effektive arbejdsgange kort sagt mere og bedre for de samme penge... Alle vil gerne, men

Læs mere

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Kom ud af kontoret Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Patientsikkerhedskonference den 27. april 2015 Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital ligger i Region Hovedstaden

Læs mere

Lean Virksomhed og Tavleledelse

Lean Virksomhed og Tavleledelse Lean Virksomhed og Tavleledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Agenda Hvad er

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA

Læs mere

Lean Virksomhed og Visuel Ledelse

Lean Virksomhed og Visuel Ledelse Lean Virksomhed og Visuel Ledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Opbygning af

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

LEAN LEDELSESSYSTEMET

LEAN LEDELSESSYSTEMET LEAN LEDELSESSYSTEMET Hvorledes spiller elementerne i Lean ledelsessystemet sammen? Ledelsessystemet Lidt Historie AGENDA Dag 1: Lidt Historie Sande Nord Standard Arbejde Visuel Management Leder Standard

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

Driftsledelse Hvad virker i virkeligheden

Driftsledelse Hvad virker i virkeligheden Driftsledelse Hvad virker i virkeligheden Samarbejde Status Plan Udvikling Af Jacob Ørum, Partner i Spark, April 2012 2" God driftsledelse er genvejen til effektivitet og trivsel Det er ofte en udfordring

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Rapport Projekt 2012-5

Rapport Projekt 2012-5 Rapport Projekt 2012-5 Tillidsbaseret Lean Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Side 1 Indhold Indledning s.. 2 Resume s..3 Baggrund..s. 4 Hvad er Tillidsbaseret Lean?...s. 5 Projektforløb. s. 6 Resultatet.

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Marts 2010 Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål...3 1.1 Ledelsesrummet mulighederne for at udøve ledelse i Fødevarestyrelsen...3

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser WHITE PAPER Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser LEAN SAGSBEHANDLING GJORT ENKELT Flere undersøgelser viser, at a-kassernes top 5 udfordringer er og i lang tid har været: Øget omkostningsbevidsthed

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere