BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen!"

Transkript

1 Medlemsblad for Konservative i København Nr. 2 - Oktober Årgang Udgivet siden 1881 Indlæg fra: BR-kandidater! Se side 4-14 Formanden starter valgkampagnen! Se side 3 INDHOLD Leder Se side 2 Mogens Lønborg om den aktuelle BR-politik Se side 4 Kandidater opstillet til Borgerrepæsentationen Se side 8 Kulturnatten Se side 15 Aktivitetskalender Se side 16 Bliv medlem af Konservative i København. Benyt kuponen på bagsiden Københavns Konservative

2 Leder KF-bladet er dedikeret til kommunalvalget! Af Kian Schmücker, redaktør Udgiver: Konservative i København Nyhavn København K Tlf eller Giro: Foreningens ledelse: Formand Ole Chr. Hansen Næstformand Rene Nygaard Sørensen Kasserer Alan Friis Sekretær Susanne Møller Mogens Lønborg, MB Kian Schmücker Lis Schou Svendsen Malene Birch Dette nummer af KF-bladet er dedikeret til Kommunalvalget. På midtersiderne vil du kunne se billeder, og en korte beskrivelser af alle de konservative kandidater her i København. Ikke nok med det, så har alle kandidater fået tilbudt at skrive en kort artikel om dem selv, deres valgkamp eller deres visioner for København. Ud af de indsendte artikler har redaktionen udvalgt de bedste og de er trykt her i bladet. De øvrige artikler vil være at finde på vælgerforeningens hjemmeside (www.kbh.konservative.dk). Døm selv om det er de rigtige vi har valgt. Kommunalvalg er på mange måder anderledes end alle andre valg. Først og fremmest kan man se at folk stemmer meget forskelligt til kommunalvalg og folketingsvalg. Eksempelvis stemte ca. halvdelen af vælgerne konservativt på Frederiksberg i 2001, men til Folketingsvalget samme dag, var det konservative stemmetal kun lidt over landsgennemsnittet. Det er lidt underligt, men mit gæt er, at vælgerne ikke tror partipolitik er vigtigt ude i kommunerne. Det politiske liv i København viser tydeligt at den tro bestemt ikke har hold i virkeligheden. Problemet, tror jeg, er at det kan være meget svært fortælle vælgerne hvad konservativ kommunalpolitik er, når så mange beslutninger allerede er taget i Folketinget. Løsningen kan være, at vi konservative kandidater ikke begrænser os til at fortælle om strengt kommunale emner. Måske skulle vi brede os ud over de kommunale grænser og fortælle om hvordan et konservativt København ønsker at påvirke beslutningerne i Folketinget. Det kunne være med til at åbne op for at konservatismen kan skinne igennem mediemuren og ind i folks bevidsthed. Uanset hvilken forklaring man bruger, så er det vigtigt, at alle os konservative tager fat, og fortæller vidt og bredt om, hvorfor det er en god idé at stemme konservativt. Hilsen Kian Schmücker KU København: Michael W. Mortensen København KS: Andreas Boisen Web-redaktionen: Alan Friis og Ole Chr. Hansen Redaktionens Redaktionen: Kian Schmücker (ansvh.redaktør) Andreas Boisen Alan Friis Ole Chr. Hansen Allan Overgaard Redaktionens Layout, dtp og tryk: SIDECOM, tlf Oplag: eksemplarer Næste nummer udkommer: Februar 2006 Deadline: 18/ Benyt Vælgerforeningens hjemmeside - her kan du finde aktuelle nyheder, datoer for møder og meget mere. 2

3 Så er det nu vi skal være synlige i dagligdagen! Af Ole Chr. Hansen, formand for Konservative i København Den 15. november er vi alle til eksamen der får vi vælgernes opfattelse af om det skal lykkedes os borgerlige i København at sætte en stopper for al for mange års socialistisk styre i vor by. Jeg tror, at vi ved dette valg har en historisk chance for at få et borgerligt systemskifte. I forhold til kommunalvalget for fire år siden skal der kun skifte 3 mandater fra den socialistiske blok til vor side af det politiske landskab i København. Det konservative vinderhold blev opstillet i maj måned på medlemsmødet, og siden da har vi arbejdet meget med valgkampagnen, herunder uddannelse og træning af de 22 konservative BRkandidater. Den sidste weekend i august havde vi BR-kandidaterne og de 3 københavnske regionsrådskandidater samlet til kandidatkonference, hvor der blev drøftet kommunalpolitik, strategi, kampagneplanlægning, branding, regionspolitik m.m. Det var en fantastisk god weekend som helt klart har været med til at lægge et godt fundament for kampagnen og ikke mindst samarbejdet i den kommende konservative gruppe. Jeg er helt overbevist om, at valget vindes på gaden, hvorfor et af hovedelementerne i den centrale del af valgkampagnen vil være gadeaktioner og events. Den danske vælger anno 2005 får i forbindelse med en valgkamp så mange informationer via tv, radio, internet, postomdelte materialer, at de for ikke at drukne i information er nød til at vælge fra. Dette betyder samtidig, at det personlige møde mellem kandidaten og vælgeren er så meget mere vigtig. Der er behov for alle ressourcer der ønsker at yde en indsats intet er for småt og intet er for stort. Hvis du har lyst til at deltage i kampagneaktiviteterne er du altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, en af kredsformændene eller en af kandidaterne. Mit i vor iver efter at sikre et godt konservativt resultat i København må vi ikke glemme valget til de nye regionsråd. København bliver en del af Regions Hovedstaden, hvis største opgave bliver at drive regionens sygehuse. Derudover skal regionen også drive en række sociale institutioner og være dynamo i forhold til den regionale udvikling samt varetage en række opgaver inden for natur og miljø. HUSK derfor at vi københavnere den 15. november skal afgive 2 konservative stemmer en til BR-valget og en til Regionsråds valget. God valgkamp. "Sjælden faar liggende Ulv Lam i Munden". Peder Laale Husk, at det er erfaringen og kundskaben, der tæller Kristian J. Krogsgaard statsautoriseret revisor Søndre Fasanvej Frederiksberg Telefon: Telefax:

4 De Konservatives politik i Borgerrepræsentationen! Af Mogens Lønborg, MB, gruppeformand Den 9. september om morgenen indgik vi sammen med De Radikale, Socialdemokraterne og SF en budgetaftale for Forud var gået et langt og opslidende forhandlingsforløb. For tredje år i træk har vi konservative under mottoet borgerlige stemmer, der arbejder - søgt indflydelse ved at indgå en budgetaftale, og dermed taget et medansvar for Københavns Kommunes økonomi og hele udviklingen. I betragtning af, at der i Borgerrepræsentationen er et rødt flertal, synes jeg, at vi har sat et ganske markant konservativt præg på aftalen. Det kan vi faktisk være en smule stolte af. Lad mig omtale nogle af vore resultater. Det er nok velkendt for alle, at vi konservative mere end noget andet parti har sat os i spidsen for en gennemgribende reform og modernisering af Københavns Kommune, og den måde den økonomiske styring er indrettet på. Med sidste års budgetaftale fik vi lagt grunden til en gennemgribende afbureaukratisering med en større gennemsigtighed i, hvad skattekronerne bruges til, og hvad der kommer ud af det. Med dette års budgetaftale har vi fået gennemført etape 2 i denne reformproces. Vi har fået indført en efterspørgselsstyring, der ligesom på det 4 private marked styrer ressourcefordelingen. Sagt mere populært: Pengene følger brugeren. Fra at være én af landets mest tilbagestående og cementagtige kommunaløkonomier, vil Københavns Kommune, når denne reformproces er tilendebragt og slået fuldt og helt igennem, klart være én af de mest moderne med markedslignende styringsmekanismer. Større udfordringer til folkeskolen I flere år har vi konservative kæmpet for, at vores folkeskole også byder på udfordringer for de bogligt stærke elever. Uden på nogen måde at mindske indsatsen for at hjælpe de bogligt svageste elever er der i den grad brug for, at vi også udvikler vores talentmasse. Det er nødvendigt både af hensyn til børnene og deres udvikling og af hensyn til samfundet og de store udfordringer, vi står over for, ikke mindst globaliseringen, der indebærer konstante tilpasninger af vores økonomi til det internationale samfund. Det er derfor med den allerstørste glæde, at vi nu kan konstatere, at vi med budgetaftalen har fået givet lighedsskolen dødsstødet. Hvor hidtil mindste fællesnævner har været det rådende princip, har vi nu fået skabt flertal for, at forældre og deres børn sikres, at der gives faglige udfordringer svarende til elevens faglige standpunkt og hvad der ikke er mindst vigtigt elevens indlæringsevne. Det betyder ganske enkelt, at vi i skolen accepterer, at børn er forskellige, og derfor doserer den faglige udfordring tilpasset den enkelte elev. Konkret betyder det, at en elev f.eks. i 2. klasse, der fagligt er på et 4. klasses trin i matematik, skal udfordres fagligt på dette klassetrin og i et tempo svarende til elevens indlæringsevne. Det er ikke mindst glædeligt, at dødsstødet til lighedsskolen sættes ind netop i det år, hvor lighedsskolens grundlægger, den tidligere undervisningsminister Ritt Bjerregaard, gør sin entré på den politiske scene i København. Da hun var undervisningsminister i 70 erne blev skolen indrettet ud fra devisen: Hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære. Det er der nu gjort op med i den københavnske folkeskole. Naturligvis ved jeg og vi alle i den konservative gruppe, at der er en lang og sej proces frem til, at dette princip er fuldt og helt slået igennem ude i samtlige 64 københavnske folkeskoler. Men grundstenen er lagt for denne proces. Sygehusene overdrages i god stand Vi kan med aftalen glæde os over, at vi fik tilført yderligere et stort beløb til Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det sikrer en bedre kræftbehandling, bedre behandling af de psykiatriske patienter og muliggør en markant investering i nyt apparatur. Hermed afleverer vi

5 sygehusvæsnet i en god stand til den nye hovedstadsregion, når denne 1. januar 2007 får ansvaret for sygehusene. Massiv renovering af plejehjem Vi er også ganske tilfredse med, at vi på ældreområdet dels har fået fjernet nogle af de besparelser, der var lagt op til, dels nu kan fortsætte ældreplanens etape 2 med en massiv ombygning og renovering af byens plejehjem. Det skylder vi de ældre, og det er også vort indtryk, at ældreorganisationerne er tilfredse med budgetaftalen. Ekstra indsats for de svageste grupper Fra første dag i forhandlingsforløbet spillede vi konservative ud med, at der skal gøres en ekstra indsats for de svageste grupper. Det er beskæmmende, at vi i København stadigvæk har langt igen, før forholdene for de handicappede, de psykisk syge og andre udsatte grupper er bare acceptable. Med budgetaftalen får vi først og fremmest skaffet flere boliger til både de psykisk syge og handicappede, og vi får afkortet ventelisterne bl.a. til aflastningspladser for forældre til handicappede børn. Tilskud til Dansk Jødisk Museum Vi gik også til forhandlingerne med et krav om, at kommunen yder et økonomisk tilskud til Dansk Jødisk Museum. Brian Mikkelsen og jeg holdt tidligt i august et møde, hvor vi blev enige at støtte Dansk Jødisk Museum, som er et utroligt spændende og perspektivfyldt museum. Såfremt Københavns Kommune med budgetaftalen kunne give økonomisk tilskud, har Brian Mikkelsen tilkendegivet, at staten er parat til mindst at give det samme, dog på betingelse af, at Kulturarvsstyrelsen kvalitetsgodkender museet. Sidstnævnte betingelse anser jeg for en formsag. Det lykkedes os at få afsat 1,2 mio. kr. i årligt kommunalt tilskud. Dansk Jødisk Museum er en meget spændende kulturinstitution, der samtidig er et væsentligt trækplaster for turister - ikke mindst på grund af den verdensberømte arkitekt, Daniel Liebeskind, der har stået for hele indretningen, og som jo er blevet berømt for bl.a. Det jødiske Museum i Berlin og for opbygningen af Ground Zero i New York. Diverse tiltag Vi har også gennemført, at der nu sker en genopbygning af stavkirken ved Utterslev Mose med henblik på at indrette et multikulturhus. På skoleområdet har vi ligeledes med budgetaftalen fået sikret et kvalitetsløft, idet de ifølge Pisa-undersøgelsen påpegede behov for yderligere undervisningsmaterialer, efteruddannelse af lærere m.v. er blevet økonomisk sikret. Samtidig er vi med budgetaftalen kommet et væsentligt skridt videre i processen med at få etableret en københavnsk idrætsfolkeskole efter inspiration fra Skt. Annæ musikskole. Og mange andre ting fik vi gennemført. Vi skal i de næste uger møde vælgerne i valgkampen. Vi skal gå ud og fremhæve de resultater, vore 5 mandater har skaffet. Og vi skal ud og fortælle vælgerne, hvilket København vi ønsker et Mulighedernes og Fællesskabernes København. Vi vil i den kommende tid sende politiske oplæg ud til medierne. Vi starter med vores bud på en helt ny integrationspolitik med fokus på, hvad indvandrerne selv kan og skal gøre og hvad vi andre danskere kan gøre for at bidrage til processen. Derefter kommer der et skolepolitisk oplæg, et oplæg til en reform af måden kommunen er indrettet på under mottoet Mere for pengene, et sundhedspolitisk oplæg og en del flere oplæg. Det er utroligt vigtigt, at vi nu går som et hold og fortæller vælgerne om den konservative politik og hvorfor det er så vigtigt at styrke Det konservative Folkeparti. Må jeg opfordre alle medlemmer til hver især at yde sit bidrag i den kommende tid. Må hvert eneste medlem blive en aktiv og effektiv ambassadør, der hver hverver mindst 10 nye konservative stemmer. Det giver ca ny stemmer og 2 ekstra mandater i Borgerrepræsentationen! Lad os gøre det! Sammen er vi utroligt stærke. 5

6 Patienterne skal i centrum og slut med lægernes bijob Lad mig derfor i dette indlæg vove det ene øje og angive nogle af det mere kon- 6 troversielle områder, der skal tages fat i når vi skal have ressourcer til at levere fremtidens sundhedsydelser. Af Søren Pedersen, kandidat til Hovedstadens Regionsråd Det er politisk selvmord at gå til valg på besparelser eller større omstruktureringer, der kan lugte af besparelser. Man skal sørge for ikke at lægge sig ud med de meget stærke patientforeninger, så man kan ikke sige noget om at prioritere den ene sygdom frem for den anden. Til sidst er der slet ingen der tør lægge sig ud med læger eller sygeplejersker, der har stærke og rige foreninger i ryggen. Kritiske eller kontroversielle udmeldinger er med andre ord ikke noget man hører i denne valgkamp. Kun positive udmeldinger er tilladt og gerne af en art vi alle kan blive enige om som feks. Vi skal sørge for bedre forebyggelse Patienten skal i centrum Vi skal forske mere Det er vigtigt at behandlingen er på et højt fagligt niveau Det kan ikke undre at alle kandidater har meget svært ved at trænge igennem hos medierne journalisterne har nemlig opdaget at hele affæren er ganske kedsommelig. Alle vil vi gerne love flere og bedre ydelser til borgerne, men ingen vil give præcise retningslinier hvorledes der skal blive råd til det, og så er det jo som bekendt ikke så besværligt at være politiker. 1) Der skal gøres op med lægernes magtmonopol i hospitalsvæsenet. Læger er højt uddannede fagfolk, men i vores alles sundhedssystem glemmes det ofte hvad de IKKE er uddannet til administration, budgettering, organisation, kommunikation, personale håndtering osv. Ja faktisk er der rigtigt mange læger der er fuldstændig inkompetente indenfor disse områder. Det skal de ikke være kede af, for står det til mig, så skal lægerne tilbage til at hjælpe patienterne, og så må andre med mere relevante uddannelser og baggrunde sørge for det administrative. Vi sætter jo ikke Cand. Polit er til at udføre hjerneoperationer, så måske vi skulle lade være med at lade læger udføre budgettering, ledelse mv. Hvis vi får lavet sådan en forandring, vil der frigøres ganske betragtelige ressourcer i et sygehusvæsen, der mangler læger. 2) Slut med lægernes bijobberi En del læger arbejder i deres fritid på private kliniker eller ligefrem på andre landes sygehuse. Denne helt uhørte praksis må straks stoppes, og overenskomsten på området opsiges. En almindelig læge på et dansk sygehus skal kun arbejde dette ene sted. Føler lægen at der mangler penge i privatøkonomien, må han/hun arbejde over ligesom alle os andre! Vi kan jo ikke gå ud og arbejde for konkurrerende virksomheder i vores fritid. 3) Opgør med overenskomstjunglen på sygehusene Hverdagen på sygehusene er styret af et væld af overenskomster der umuliggør en egentlig organisatorisk udvikling. Vi må have ryddet op i disse, så at vi kan gøre hospitalerne bedre rustet til at levere gode og sikre sundhedsydelser også i fremtiden. De 3 eksempler på initiativer, bryder med nogle tabuer på hospitalerne, men hvis vi får gennemført dem kan vi måske uden at der skabes forringelser andre steder; øge kvaliteten og udbudet af sundhedsydelser. Måske kunne der blive råd til, at alle kritisk syge patienter kan få en fast kontaktperson. Måske kunne skadestuen på landets bedste og vigtigste hospital (Rigshospitalet) genåbnes for almindelige mennesker. Måske kunne vi få et børnehospital, måske kunne vi få så mange ting, hvis bare vi har modet til at lave om de steder der er behov for det.

7 Af Jakob Næsager, kandidat til Borgerrepræsentationen og Folketinget København - en oplevelse værd! Det skal ikke være muligt at kede sig ihjel i København. Tværtimod! Danmark har uden for landets grænser gjort sig kendt vidt og bredt inden for film, musik, design og sportsmænd og kvinder i verdensklasse. Der er vundet priser og hjemtaget præmier i stort antal. I København skal der skabes et miljø, så vi hele tiden kan gøre os bemærket i verden og tiltrække opmærksomhed til byen. For det første gør det København interessant at bo i. Uanset hvilke interesser man har, skal man kunne få oplevelser i verdensklasse her i vores egen by. Det skal være både spændende og attraktivt at bo i København. For det andet kan kultur i verdensklasse også tiltrække en masse turister til byen. Turister betyder meget for byens økonomi og erhvervsliv de lægger mange penge på byens hoteller, restauranter og turistattraktioner, samt store beløb i byens butikker. Med turister følger investeringer, økonomisk vækst og arbejdspladser. Vi skal investere i Københavns kulturliv både for vores egen oplevelses skyld, men bestemt også for at skabe liv og vækst! København er mere end en oplevelse værd! Parkeringspladser til folket! Af Sven-Eric Bertelsen, kandidat til Borgerrepræsentationen Der er mange områder hvor vi konservative gerne vil gøre vores hovedstad til en bedre by at bo i, men lad mig blot fremhæve ét enkelt område som konservativ vil jeg være garant for flere parkeringspladser til bilejerne i København. Ikke-bilejer Og denne holdning kommer oven i købet fra en ikke-bilejer. Jo jeg er skam så heldig at bo i den nye Ørestad tæt på en Metro station. Metroen tager mig lige ind til arbejde ved Nørreport Station, så jeg har bestemt ikke brug for en bil i det daglige der ville den blot være til besvær. Men, det er jo ikke alle der er lige så heldige som mig, hvilket jeg klart kan konstatere blandt mine nye naboer her i Ørestaden. Hvis man synes der er problemer med parkeringspladser i centrum, ja så har de nye områder i København tilsyneladende intet lært. I Ørestadsselskabet har man oven i købet vedtaget en beslutning som betyder, at der kun er én parkeringsplads for hver 2. lejlighed. Så jo, mange folk har også problemer med at få bilen parkeret når de kommer hjem fra arbejde. Boligselskabernes skyld? Når man tager fat på de forskellige boligselskaber som bygger på livet løs rundt om i København får man samme besked, at det er dikteret ovenfra (dvs. kommunen) at der ikke må være flere parkeringspladser i forbindelse med nyt byggeri. Det nye Karen Blixen Parken hvor undertegnede bor, ville man skam gerne oprette flere parkeringspladser på boligblokkenes grunde, men fik nej fra Ørestadsselskabet/kommunen. Hvad skal det dog til for? En håbløs politik vs. Ny politik Det er nemlig sådan, at man med al vold og magt vil gøre Metroen til en succes, og hvad kunne være lettere end at skabe succes ved at forbyde privatbilisme. Socialisme af værste skuffe, og noget Københavnerne indtil videre ikke har haft nogen indflydelse på. Kommer jeg i BR vil jeg være garant for, at både nye og gamle områder i København får tilknyttet et fornuftigt antal parkeringspladser. Ikke for at København skal drukne i al for megen trafik, men således at den trafik der allerede eksisterer, får fornuftige muligheder for at parkere bilen forsvarligt. Vi skal trods alt ikke efterligne byer som Rom eller Paris når det kommer til trafikale forhold, men vi skal værne om, at folk har mulighed for at arbejde både indenfor og udenfor København. Regulering af massiv trafik, kan ske på andre mere hensigtsmæssige måder. 7

8 Mogens Lønborg, 53 år. Selvstændig, cand.scient.pol. Et borgerligt systemskifte, "Mere for skattekronerne", bedre integration og en folkeskole med faglige udfordringer for alle. Majbritt Mamsen, 40 år. Sales Manager Jeg vil have bedre vilkår for børnefamilierne, herunder en bedre folkeskole og en ældrepolitik der er præget af værdighed Andreas Boisen, 30 år. Stud.jur., kaptajn af reserven Folkeskolen skal have et fagligt løft og idrætsanlæggene skal moderniseres så flere kan dyrke sport. Michael Rosenmark 46 år. Vicekriminalkommissær Mere for pengene, social ansvarlighed og brugerindflydelse. Vi skal søge indflydelse frem for at være i opposition. Peter Schlüter, 42 år. Journalist (DJ) Årtiers slet skjult pamperi i Københavns kommune - en hån mod vores nærdemokrati. Vi skal indføre resultatstyring og kvalitetsmåling overalt. Ben Haddou, 42 år. Jobkonsulent Medlem af BR siden 98. En god infrastruktur er basis for byens sunde udvikling. Kian Schmücker, 26 år. Farmaceut, cand.pharm. København skal være en international studieby. Bilerne skal under byen. Biler giver den mest fleksible transportform af alle. Lone Skov Al Awssi, 46 år. Salgsagent Forældrene har ansvaret for børnenes opdragelse, men samfundet må skabe nogle rammer så familierne får et godt udgangspunkt. Ulrik Blindum, 30 år. Civilingeniør Borgerne i København skal have mest muligt ud af deres skattekroner. Bygge- og teknikområdet har min særlige interesse. Susanne Møller, 52 år. Afd. fysioterapeut Sundhedsvæsenet skal koordineres bedre. Sammenhæng mellem hospitalsbehandling og kommunal pleje og genoptræning. Holger Sørensen, 35 år. Markedsdirektør Vi skal have skatten ned og arbejdslysten op. Vore børn skal gå i en god skole med gode rammer. Vore ældre skal have et værdigt seniorliv. Annette Wegener, 60 år. Cand.jur. Københavns Kommune skal være veldreven, og der skal være råd til at give borgerne den rigtige service, som de betaler for via skatten. 13 Rasmus Jarlov, 28 år. Cand.merc. Mere velstand - mindre omfordeling. Skatten skal ned. Videnskab og uddannelse skal styrkes. Overborg kandida et stærk Mog Lønb Københav Konserva

9 ervative.dk mestert med t hold! Jakob Næsager, 31 år. Cand. jur. Valgfrihed og selvbestemmelse skal i fokus. Velfærd og trivsel er individuelt. Systemet er til for borgerne - ikke omvendt Christine Bernt Henriksen, 42 år. Cand.oecon. En sund by med en sund og stærk økonomi. Det københavnske erhvervsliv skal styrkes. Skolens faglighed skal styrkes. Inger-Marie Dyrholm, 56 år. Konsulent Fælledparken renoveres. Gæld og skat skal ned. Ansvar for eget liv - respekt og værdighed. Christian Hesselberg, 39 år. Systemudvikler Metroen skal udbygges med en cityring og senere med en linie til Nord-Vest, Brønshøj Torv og Husum. Trine Søe, 26 år. Stud.scient.adm. Jeg vil kæmpe for mere metro, en bedre uddannelsesog boligpolitik. Vi skal være på forkant med udviklingen og planlægge ud over nuværende generationer. Sven-Eric Bertelsen, 40 år. HD København som kosmopolitisk magnet. Vores hovedstad skal være dynamoen der tiltrækker mange internationale firmaer, kunstnere og andet godtfolk. Channe M. Bjerringgaard, 55 år. Sekretær Ligestilling og kvinders forhold, men også at få linje 10 s gamle rute tilbage til Bispebjerg er nogle af mine mærkesager! Johan Alsøe, 42 år. Projektchef Jeg er for en vækstorienteret & sikker trafikpolitik og en fagligt udfordrende skole. 22 Vilhelm Topsøe, 61 år. Forfatter, cand.jur. Større vægt på det kulturelle udbud, hvilket vil tiltrække nye københavnere. Vi skal have kvalitet i skolen, og ældreomsorgen skal forbedres. ens org KØBENHAVNERE TIL REGIONSRÅDET 6 Søren Pedersen, 38 år. Selvstændig København skal have en stærk stemme i Region Hovedstaden når det skal besluttes hvilke hospitaler, der skal lukkes. Ben Haddou, 42 år. Jobkonsulent 10 Vi skal være bedre til at forebygge sygdomme og godt patientforløb for alle. ns tive 16 Helena Lindhardt, 24 år. Stud.merc. Jeg vil varetage de Københavnske interesser og være et friskt pust blandt erfarne politikere.

10 Hvad betyder kommunalreformen i København? Af Susanne Møller, kandidat til Borgerrepræsentationen På sundhedsområdet skal vi afgive hospitalsvæsen og sygesikringsområdet. Til gengæld får kommunen ansvar for al genoptræning og pleje. Forebyggelse og sundhedsfremme bliver også et ansvarsområde. Det er en stor udfordring til kommunen men også en unik chance for at skabe et moderne, rationelt, kvalificeret tilbud til vores borgere. Det er på tide at gøre op med kommunens bureaukrati på området. Der er mange penge at hente ved veldefinerede patientforløb, klare retningslinier til alt personale om, hvad der foregår hvor. Borgeren skal have én indgang til systemet. De skal ikke kastes rundt fra instans til instans. Det så vi eksempel på fra en far til en autistisk dreng. Han oplevede at blive sendt rundt i systemet til 53 forskellige instanser og personer for at få hjælp til sin søn. Vi skal sikre at syge og svage får kvalificeret pleje og genoptræning. De svage ældre der ikke kan tage hånd om sig selv, skal vi sikre. Det samme gælder borgere, der rammes af alvorlig sygdom og ulykker. Det er i mange tilfælde nødvendig med professionel hjælp til pleje af alvorligt syge og til genoptræning efter alvorlig sygdom eller specielle operationer. Hvorfor ofre en dyr operation, hvis man ikke genoptræner borgeren til at gøre brug af en indsat hofte eller lignende? Derimod bør vi alle tage ansvar for eget liv og gøre brug af den viden, der nu er om livsstilssygdomme. Desværre er det ikke altid så enkelt. Og hvad gør vi når symptomerne viser sig? Undersøgelser viser at fysisk træning hjælper på mange livsstilssygdomme og holder borgerne selvhjulpne i længere tid. Der er derfor god økonomi i, at have et offentligt tilbud i et Sundhedscenter til at komme i gang med fysisk træning. Tilbuddet skal være på 8-10 gange, herefter må borgeren selv finde en træningsform. Der er store udfordringer i den kommende tid, når kommunalreformen skal implementeres. Vi skal sikre, at borgeren får mest muligt for pengene. Dette bliver et udgiftskrævende område, derfor er det vigtigt, at vi som konservative går i spidsen med at få organiseret opgaven til borgerens bedste. Livsstilssygdommene bliver et stadig større problem, det er nødvendigt at forebygge. Hvor går grænsen mellem borgerens ansvar for forebyggelse og omsorg for sig selv og sin familie og det offentlige tilbud? 10

11 Hjemmehjælp skaber ikke velstand Af Rasmus Jarlov Kandidat til Borgerrepræsentationen Som ansat i Novo Nordisk, måtte jeg for nyligt med beklagelse opleve, at min arbejdsgiver flyttede en omsætning på 9 mia. kr. fra hovedstadsområdet til Schweiz. Med ét slag blev Københavnsområdet milliarder af skattekroner fattigere. Årsag: Den høje skat og manglen på højtuddannede medarbejdere i Danmark. Udflytning bliver konstant overvejet af de store virksomheder. Og det har allerede fundet sted i betydeligt omfang. ØK har helt forladt København for at overleve. Falck har fravalgt Danmark som hovedsæde. Og en lang række produktionsvirksomheder har flyttet omsætning og produktion ud af landet. På trods af en god portion patriotisme i de danske bestyrelseslokaler, har virksomhederne desværre ikke noget valg. Bestyrelserne er ansat af aktionærerne til at tjene penge. Og hvis de ikke flytter derhen, hvor vilkårene er bedst, bliver de fyret. Vi lever i en spændende tid med store muligheder. Globaliseringen kan give øget velstand. De regioner, som først forstår, at satsninger på viden, udvikling og skattesænkninger er vejen frem, bliver vinderne. Men København ser desværre ikke ud til at have forstået dette endnu. Når man læser referaterne fra diskussionerne i Københavns Borgerrepræsentation handler de næsten udelukkende om at fordele de surt indkrævne skattekroner på eks. hjemmehjælp og integrationsydelser end om at skabe velstand. Jeg vil føre en benhård økonomisk politik for at få sænket skatterne. Og jeg vil arbejde mere for investeringer i infrastruktur og uddannelse end i hjemmehjælp og velfærdsydelser. mvh. Et vigtigt valg! Af Channe M. Bjerringgaard, kandidat til Borgerrepræsentationen De konservative værdier denne gang skal det lykkes at vende Københavns udvikling til en ansvarlig by hvor borgerne føler at nytænkning, visioner og penge på kistebunden er hverdagskost. Vi falder ikke i taktikgrøften, men er realistiske, for sund borgerlig fornuft kommer man nu engang længst med! Mit bidrag til denne valgkamp er målrettet mod kvinders forhold. Hvordan kvinder, kan man sige! Sådan lidt rødstrømpeagtigt? Nej selvfølgelig ikke, de tider er vel forbi, men det betyder ikke, at der ikke er brug for at tænke i de termer. Kvinden er omdrejningspunktet i familien og når noget går skævt i familien, så er det ofte hende, der står alene, og så skal vi hjælpe. Kvinder som mishandles, kvinder som udnyttes af skrupelløse forbrydere og kvinder som isoleres fra samfundet af gammeldagstænkende fædre og ægtemænd, som mange af vore nydanske kvinder bliver, dem skal vi drage omsorg for. At lære dansk skal være nøglen til integration i København, og at hjælpe kvinder i nød, til et liv i respekt er en konservativ mærkesag. At slås for de svage det er for os sund fornuft. Jeg har lige fra første færd i det konservative talt for de kvinder, som ikke taler selv og det vil jeg fortsætte med! Jeg har været aktiv konservativ siden 1996, medlem af Holbæk vælgerforeningsbestyrelse samt kredsbestyrelsen i Vestsjællands Amt, opstillet til kommunalvalget 97, Holbæk, opstillet til Folketinget i 2001, Kalundborg og Lejre,

12 Et stærkt København kræver et stærkt erhvervsliv! Af Holger Sørensen, kandidat til Borgerrepræsentationen Ingen taler om det, og ingen gør noget for det. Sådan beskriver man nemmest erhvervspolitikken i København. Og snart vil vi mærke følgerne af et svækket erhvervsliv. Undersøgelser har allerede påvist, at erhvervslivet i København taber terræn til de andre storbyer i regionen. Svigter vi vores erhvervsliv, svigter vi på sigt alle københavnerne. Det er muligt, at det ikke er oppe i tiden at tale erhvervslivets sag. Men vi konservative må aldrig glemme dette politikområde, for det er netop erhvervslivet, der skal betale for vores samfund, uanset hvordan vi vender og drejer det. Jeg foreslår derfor følgende tre konkrete tiltag på erhvervsområdet: 1) Kommunalt afgifts- og omkostningsstop for erhvervslivet Der må de kommende 4 år ikke ske en stigning i afgifter i en erhvervsbranche, uden at branchen kompenseres tilsvarende på andre områder. Der må ikke pålægges nye omkostninger til erhvervslivet. Der kan dog dispenseres for dette, hvis det pålægges ved lov eller specielle miljøhensyn gør sig gældende. 2) Fjernelse af parkeringsafgifter for erhvervstransport Det skal gælde, såfremt det kan dokumenteres, at disse udelukkende anvendes i erhvervsøjemed. 3) Et øget erhvervssamarbejde i Øresundsregionen Der skal laves en erhvervspolitisk strategi for hele Øresundsregionen, og der skal indgås forpligtende aftaler med de aktuelle omegnskommuner med hensyn til mål og midler for gennemførelsen af denne erhvervspolitiske satsning. Vi er nødt til allerede nu at udvikle fremtidens erhvervsliv. Dette sker bedst ved, at vi politikere tør tale erhvervslivets sag så vi fortsat kan bevare vores arbejdspladser og velfærd i København. Ønsker du også at fremme erhvervslivets sag, så bør du sætte dit kryds ved nr. 11 på den konservative liste. Skat en mærkesag! Iden indeværende valgperiode er skatten steget markant i Københavns Kommune. I efteråret 2000 indgik Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten budgetforlig for det kommende år. Det røde flertal var glade gavegivere, men det var kommunens egne borgere som fik regningen for alle gaverne. Budgetforliget betød, at kommuneskatten fra 2001 steg med 0,6%, svarende til ca kr. om året pr indbygger. Kommunalvalget i 2001 rykkede rundt på mandaterne på Rådhuset. Vi fik ikke et systemskifte, og Socialdemokratiet fastholdt magten. Men de borgerlige partier gik frem med fire mandater, hvilket har gjort Socialdemokratiet mere forhandlingsvenligt. De Konservative er 12 kommet med i budgetforligene, og det er lykkedes to gange at regulere kommuneskatten ned med 0,1%, så den samlede stigning i perioden kun er på 0,4%. Af Christian Hesselberg, kandidat til Borgerrepæsentationen En analyse fra AKF (Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut) fra 1995 viser, at der er store dynamiske effekter ved kommunale skatteændringer i København: Københavnerne taber ca. 10% mere end det beløb, som opkræves og kommunen får kun 97% af skattestigningen i kassen. De 0,4% i ekstra skat koster gennemsnitskøbenhavneren 880 kr. og kommunen får kun 776 kr. i kassen. Samfundet taber altså over 100 kr. pr indbygger på den mindre økonomiske aktivitet i kommunen. København har en højere kommuneskat en mange af omegnskommunerne og Frederiksberg. Den lavere skat her betyder, at mange vælger at bo i en omegnskommune og arbejde i København. Det er især højtlønnede, som vælger den model, og herved mister København store skatteindtægter. Lavere kommuneskat betyder, at flere højtlønnede vælger at bo i byen, og det kan finansiere en del af eventuelle skattesænkninger. Det bør derfor være en Konservativ mærkesag, at vi i Københavns Kommune skal tilbage til skatteniveauet fra før Det er der råd til, hvis det sker ved at sænke kommuneskatten med 0,1% hvert år i den kommende valgperiode.

13 Af Michael Rosenmark, kandidat til Borgerrepræsentationen Vi har indflydelse i København! Ide seneste par år, har vi i den Konservative gruppe på Rådhuset været med i budgetforligene. Vores indflydelse har været betydelig større end vores 5 ud af 55 mandater har haft krav på. Vi har blandt andet været frontløbere med hensyn til den nye budgetmodel, salget af Københavns Energis el-del, flere penge til de svage grupper og nedbringelse af vedligeholdelsesgælden på vores bygninger. Jeg håber, at vi ved det kommende valg får fremgang sammen de andre borgerlige partier. Jeg håber, at de andre borgerlige partier sammen med os vil søge indflydelse frem for fortsat at råbe op på sidelinien. Jeg håber, at vi derved kan få endnu større indflydelse måske endda få et borgerligt flertal. Jeg vil arbejde for Økonomisk ansvarlighed respekt for skatteborgernes penge mere for pengene. Vi skal fortsætte vores arbejde med at forfølge brugen af penge. Vi har set for mange groteske eksempler på uansvarlig omgang med skatteborgernes penge. Jeg vil arbejde for social ansvarlighed støtte til de svage i samfundet klientgørelse skal undgås. Vi skal støtte de svage grupper, men hvor det er muligt, skal det være hjælp til selvhjælp. Jeg vil arbejde for nærdemokrati i form af brugerindflydelse/selvforvaltning pengene følger borgeren. Flere institutioner skal være selvejende og derved brugerstyrede. Borgerne skal efter at være visiteret til en given ydelse selv vælge, hvor de vil købe ydelserne. Jeg vil arbejde for flere parkeringshuse, mere Metro og en havnetunnel. Privatbilismen skal have gode vilkår, men udfordres af en velfungerende offentlig transport. Lokalt vil jeg arbejde for, at vi får opført Multikulturhuset i Utterslev Mose. Gratis prøvemedlemskab til 3 af dine venner! Du kan gratis forære op til 3 medlemskaber. Du skal blot udfylde kupoen med dit eget navn og adresse, samt de venner som du synes bør prøve et medlemskab af Konservative i København. Navn Adresse Postnr. Jeg vil arbejde for, at De Konservative søger indflydelse uanset politiske flertal frem for at være i opposition. Tema: Frihed og ansvar! Se lederen side 2 og 9-13 Helle Sjelle fik et godt valg! Se side 4 Bliv medlem af De Konservative i København. Benyt kuponen på bagsiden By KF-BLADET Medlemsblad for De Konserv ative i København Nr. 1 - Maj Årgang Udgivet siden 1881 INDHOLD Vi går et hårdt og spændende efterår i møde Se side 3 Salg af KE og BR-valget Se side 5 Byg en arena! Se side 6 På vej mod demokrati i Irak Se side 7 Interview med Frank Høgholm Petersen Se side 14 Københavns borgerlige parti Dine venner vil modtage et brev, hvor der står, at en har anbefalet et gratis prøve-medlemskab af foreningen, hvorpå de vil modtage de sidste numre af KF-BLA- DET og modtage bladet resten af året. Det gratis medlemskab medfører, at dine venner kan deltage i generalforsamlingen men - dog ikke med stemmeret.når året er gået, sender Konservative i København girokort ud til prøvemedlemmerne, i håb om, at de vil fortsætte som medlemmer. Kuponen sendes til: Københavns Konservative Nyhavn København K - Tlf Ovenstående ønsker at følgende får et GRATIS PRØVE-MEDLEMSKAB Navn Adresse Postnr. By Navn Adresse Postnr. By Navn Adresse Postnr. By 13

14 Mit København i 2015 Af Andreas Boisen, kandidat til Borgerrepræsentation Jeg går en tur langs med søerne. Det er sommer med solskin fra en skyfri himmel og kan man opleve København smukkere, end ved søerne på sådan en dag? Jeg nyder det, og det gør mange af byens borgere også. Oprydningen i søerne blev gennemført hurtigt efter systemskiftet i 2006, hvorefter de gamle cykler blev skiftet ud med fugle og fisk. Og nu kan man igen se bunden af søerne gennem det klare vand. Mens jeg går rundt, nyder jeg at se de glade københavnere som også bruger søerne som et fristed. Og de har meget at være tilfredse med. Efter systemskiftet tilbage i 2005, kom der skub i den københavnske udvikling indenfor alle områder. Nu har København i flere omgange ligget i den absolutte top blandt de deltagende skoler i den internationale PISA-undersøgelse. Ja faktisk har den borgerlige skoleborgmester fået rettet skuden så meget op, at Kongens By nu har landets bedste skoler, mest tilfredse elever og lærer samt den nyeste teknologi. Det var noget af en opgave vi startede i 2006 men nu høster vi gevinsten og det gør de med mange tilfredse børnefamilier også. Mens jeg krydser Nørre Søgade husker jeg svagt, hvor meget trafik der var hér før vi fik havnetunnelen. Dengang var der trafikpropper, støj og forurening. Nu bruger bilisterne, og især lastbilerne, den nye havnetunnel som leder meget af trafikken udenom København. På den måde har vi fået skaffet mere plads til cykler og 14 fodgængere noget som byens borgere har hilst velkommen med endnu en massiv konservativ fremgang ved kommunalvalget tilbage i Mens jeg går tilbage mod Rådhuset kan jeg i det fjerne se alle kranerne arbejde. Hvor de i starten af det 21. århundrede byggede boliger, bliver de nu anvendt til at bygge idrætsfaciliteter, så København er klar med helt nye og moderne faciliteter når byen bliver værter for OL. Mange var skeptiske da vi lancerede planerne, men nu kan næsten alle se, hvor meget det giver København. Selvfølgeligt kan betonsocialisterne ikke se det eller også vil de bare ikke erkende det men heldigvis har flertallet af byens borgere et langt mere nuanceret syn på virkeligheden. Tilbage på Rådhuspladsen kommer jeg til at tænke på, hvornår jeg sidst har set et stykke affald flyde rundt i gaderne. Jeg kan ikke lige huske det, men det må havde været mange år siden, for også indenfor oprydning af vores gader satte det borgerlige systemskifte ind. Byens arbejdsløse blev udstyret med en kost, fejebakke og affaldssæk og så blev gaderne rengjort. Siden hen er borgerne også blevet bedre til at passe på de pæne gader og stræder. Det skete i takt med at byen blev pænere, renere og hyggeligere. Og derved mere bevaringsværdig. Inden jeg går i gang med dagens rækker af møder, sender jeg en hurtig tanke tilbage til valget i Det var valget, hvor Socialdemokraterne forsøgte at sælge idéen om boliger til om måneden. Folk fandt dog hurtigt ud af, at det som så mange gange tidligere var varm luft. Vores idé om at gøre det lettere at anvende erhvervslokaler til boliger blev derimod godt modtaget og Bendt Bendtsen fik efter opfordring gennemført de nødvendige love i Folketinget. Og så gik det lige pludseligt hurtigt på det københavnske boligmarked til glæde for især unge studerende og børnefamilier. Alt i alt har vi konservative sat et vigtigt aftryk på den københavnske udvikling igennem de sidste 10 år og det har borgerne været glade for. Vil København se sådan ud i 2015? Det er ikke til at sige, men hvis visionen skal have en chance forudsættes det, at mange sætter deres kryds på liste

15 Kulturnatten i København 15

16 Afsender: Den Konservative Vælgerforening i København Nyhavn København K ID-nummer Magasinpost Eftermiddagsmøde -Tirsdag, den 1.nov.2005 kl Samme mødested som ovenstående Kommunalvalget Vi skal høre 4 kvindelige kandidater fra København og Frb. En spændende eftermiddag. Mød op og lyt. Pris kr. 45,00. Tilm. samme som ovenstående. Valgkampmøde Den 1. november 2005 kl har Kvarterløft Nord Vest, Kulturhuset og Lokalrådet på Bispebjerg inviteret os til Kulturhuset, Dortheavej 61 til deltagelse i et møde mellem spidskandidaterne til overborgmesterposten. Debatten kommer til at stå mellem Mogens Lønborg, Søren Pind, V, Klaus Bondam, B og Bo Asmus Kjeldgaard, SF, samt muligvis Ritt Bjerregaard. Det ville jo være fint, hvis rigtig mange konservative deltog. Julemøde Torsdag, den 1. december 2005, kl Holmens kirke,holmens Kanal 9, Kbhvn. K. Holmens provst Ejgil Bank Olesen vil holde en kort juleandag for os i kirken, derefter causere over emnet at være sømandspræst. Derefter en let anretning samt vores julelotteri. Pris kr. 80,00 Tilmelding som ved 1. møde senest 17.november. Julemøde Den 12. december kl afholdes julemøde for kredsene på Brønshøjvej 12 A. Arrangementet koster kr. 100,- og man bedes medbringe en lille gave til ca. kr. 20,00, så vi kan få en hyggelig aften. Tilmelding som er bindende til de respektive formænd eller på tlf senest 7. december. Vi glæder os til at se alle. Besøg hos EVU Erhvervscenter Den 11. januar 2006 kl skal vi besøge EVU Erhvervscenter for etablering, vækst og udvikling i Trekronergade 126, og blive informeret om centrets virke og formål. Man bedes tilmelde sig hos de respektive formænd senest den 6. januar Generalforsamlinger: Den 23. februar 2006 kl afholder 15. kreds generalforsamling i Bispebjerg Kulturcenter, Bispebjerg bakke 6 med den for partiet gældende dagsorden og efterfølgende politisk debat. Den 21. februar 2006 kl afholder 7. kreds generalforsamling i Pilegården, Brønshøjvej 17, med den for partiet gældende dagsorden og efterfølgende politisk debat. 5. kreds generalforsamling meddeles direkte til medlemmerne. Den 22. Marts 2006 kl afholder vi møde på Christiansborg i de konservatives mødelokale, hvor Per Ørum Jørgensen, som er erhvervs- og forskningpolitisk ordfører samt familie og forbrugerpolitisk ordfører vil informere om den konservative erhvervspolitik, og hvad man har på dagsordenen i regeringen af aktuelle sager samt for at vilkårene for ikke mindst de mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder kan få nogle bedre vilkår og dermed flere i arbejde. Vi mødes i forhallen 5 min.før. Den 26. april 2006 kl skal vi på besøg på i Nationalbankens Museum, Havnegade 3, hvor der er åbnet op for, at grupper kan få en guided rundvisning i museet. Det er som at træde tilbage i tiden og ind i den gamle Nationalbank. Da der er begrænset deltagerantal, bedes man tilmelde sig hos sin formand i kredsen senest den 21. April Vi mødes v. porten nr. 3. Julemøde på Amager Onsdag den 7. december kl Amagerkredsene: 2., 4. og 9. Kreds inviterer til julemøde på Peder Lykkes Skolen, Brydes Alle Kbh. S. Der vil blive serveret kaffe med småkager og glögg med æbleskiver for den beskedne sum af kr. 40,-. Der kan iøvrigt købes øl og vand. I lighed med sidste år vil vi - efter medlemsønske - afvikle et amerikansk lotteri, hvor præmierne er vin, kaffe og chokolade. Der er gode parkeringsmuligheder ved skolen, og adgangsforholdene for handicappede medlemmer er særdeles gode. Tilmelding er ikke nødvendig, og gæster d.v.s. ikke-medlemmer er også meget velkomne. INDMELDELSE/NÆRMERE OPLYSNINGER Ønsker at blive medlem af De Konservative i København, send mig et girokort. Ønsker at blive medlem af Konservativ Ungdom i København, send mig et girokort. Ønsker at blive kontaktet Navn Adresse Postnr. Tlf. Kuponen sendes til: By Fax Københavns Konservative Nyhavn København K - Tlf Københavns Konservative

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar.

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar. Til de forskellige valg er forskellige valgregler. Fælles for alle gælder at de gives 1300 tegns opstillingsgrundlag i dette hæfte med billede og 2 minutters opstillingstale på Årsmødet. Til valg af formand

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Indledning. I sidste uge var jeg på barselsbesøg. Hos lille Erik. Bare 6 timer gammel. Og den stolte indehaver af titlen som københavner nr

Indledning. I sidste uge var jeg på barselsbesøg. Hos lille Erik. Bare 6 timer gammel. Og den stolte indehaver af titlen som københavner nr Overborgmesteren TALE TALE (Det talte ord gælder) Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale Dato 6. oktober, 2016 Klokken 17.30 Taletid Bemærkning

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder)

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder) Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august 2013 (Det talte ord gælder) København er sprængfyldt af muligheder. Muligheder for at smage på verden i Copenhagen Cooking. Se etableret og undergrundens

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Konservativ budgettale 2017

Konservativ budgettale 2017 Jakob Næsager, MBR (C), gruppeformand og budgetordfører Første behandling af Københavns Kommunes budget den 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Konservativ budgettale 2017 Det skal være lettere og

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

NYT Kalundborg November 2017 Erhvervsministeren på besøg!

NYT Kalundborg November 2017 Erhvervsministeren på besøg! NYT Kalundborg November 2017 Erhvervsministeren på besøg! Erhvervsminister Brian Mikkelsen startede fredagen kl. 7 på banegården sammen med de konservative kandidater. Der blev tid til at dele foldere

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer.

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. 1 Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. I Venstre går vi åbent og optimistisk ind til forhandlingerne, så lad os begynde med de gode nyheder. Det er med glæde og stolthed, at jeg står

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder:

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder: Budgettale 2016/ Ninna Thomsen SF [Det talte ord gælder] [Intro] De sidste par år har omdrejningspunktet for mange af budgettalerne været det fede København. Det har været en hyldest til det København,

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative Kim Drejer Nielsen Nr. 1 Chris Lassen Jensen Nr. 2 Arna Schnoor Nr. 3 Mogens Lind Nr. 4 Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste Stem på X liste C ved kommunalvalget i Rødovre Rødovre

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011 Nordvest Bestyrelsens beretning for 2011 Folketingsvalget 2011 2011 har været et fantastisk år for Enhedslisten både på landsplan og lokalt her i Nordvest. Det mest glædelige er, at vi ved folketingsvalget

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere