CASE- SAMLING. 8 fortællinger om virksomhedstilpasset kompetenceudvikling. Case- samling 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CASE- SAMLING. 8 fortællinger om virksomhedstilpasset kompetenceudvikling. Case- samling 1"

Transkript

1 CASE- SAMLING 8 fortællinger om virksomhedstilpasset kompetenceudvikling Case- samling 1

2 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN OTTE FORTÆLLINGER OM KOMP- AD : FRA PAPIR TIL DIGITALT FÆLLES FORUM : KOMP- AD HAR LØFTET OS : VIRKSOMHEDSTILPASSET KOMPETENCEUDVIKLING VIRKER : LØSNINGER TIL LØSNING VVS : LEAN GAV MERE MARKEDSANDEL : ELEVER SKABER SUCCES I RANDERS BRYGHUS : SPØRG ALTID MEDARBEJDERNE TIL RÅDS! : KOMP- AD VISTE VORES BEHOV MERE OM KOMPETENCESPORET TIL A&D I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER VIRKSOMHEDSTILPASSET KOMPETENCEUDVIKLING HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET KOMPETENCEUDVIKLING HVAD KAN VIRKSOMHEDERNE VINDE VED VIRKSOMHEDSTILPASSET KOMPETENCEUDVIKLING? Case- samling 2

3 Velkommen Otte fortællinger om KOMP- AD Mere end 250 små og mellemstore virksomheder har deltaget i projektet: Kompetenceudvikling indenfor digitalisering og automation. Projektet har kørt over 2 år og 5 måneder, og det tætte samarbejde mellem erhvervsskoler, konsulenter og virksomheder har bidraget med en lang række af erfaringer og resultater. De mange deltagende virksomheder i projektet fordeler sig på primært industri, dernæst bygge & anlæg og i mindre grad handel & service. 50 % af virksomhederne har modtaget +30 timers undervisning, hvor den virksomhedstilpasset undervisning primært har fokuseret på fem kerneområder: Produktionsoptimering Effektivisering Digitalisering Automation Samarbejde og videndeling Vi har samlet otte historier fra forløbet, hvor en række af de deltagende virksomheder fortæller om, hvordan de har oplevet projektet, og hvilke erfaringer, de tager med sig. Ligeledes hører vi lidt om, hvordan erhvervsskolerne oplever den unikke måde, som projektet har givet, for at kunne tilbyde virksomhedstilpasset kompetenceudvikling. Vi håber, at nærværende case- samling kan inspirere dig til at sætte fokus på kompetenceudvikling i din virksomhed. De otte historier fortæller, set fra de deltagende virksomheders side, om barrierer, frustrationer og gevinster ved at kompetenceudvikle sine medarbejdere. Ligeledes har vi i tæt dialog og samarbejde med de deltagende erhvervsskoler udviklet en drejebog for, hvordan et forløb mellem skole og virksomhed kan etableres og opbygges, så det passer ind i virksomhedens daglige drift. Se mere på ad.dk/drejebog Vi vil samtidig gerne takke de virksomheder og skoler, der har deltaget i projektet. Det har været en spændende og lærerig rejse, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde mellem skoler og virksomheder. God læselyst! KOMPAD- projektledelsen Case- samling 3

4 1: Fra papir til digitalt fælles forum Udgangspunktet for den fynske anlægsgartnervirksomhed Ribergaard har været et stort ønske om et reducere den administrative belastning af deres medarbejdere ude i marken, som indtil fornyligt har skulle foretage alt dokumentation på papir. Ribergaard anlægsgartner var ved at drukne i papir og tog en meget radikal beslutning om at ville digitalisere alle processer omkring det praktiske arbejde. Der blev indkøbt 50 Ipads, som medarbejderne skulle bruge i det daglige. For at sikre sig, at medarbejderen kunne følge med allierede Ribergaard sig med AMU FYN, der med objektive undervisere har kunne formidle behovet og samtidig sikret, at alle medarbejderne fik det nødvendige kompetenceløft. Man må krybe før man kan gå Alle medarbejdere har været på kursus for at lære at bruge Ipads. Første skridt var et helt grundlæggende kursus i brugen af Ipad, herfra kunne medarbejderne og AMU FYN flytte undervisningen ud af undervisningslokalet og ud i hverdagen på de steder, hvor medarbejderne arbejder Helt konkret, så har erhvervsskolens konsulent været med Ribergaards medarbejdere ude at slå græs. Digitalisering er også vejen til bedre service Udover at Ribergaard nu er gearet til at vækste yderligere uden de store administrative belastninger og omkostninger, så har digitaliseringen af virksomhedens processer samtidig sikret en bedre service til virksomhedens kunder. Digitaliseringen tilbyder mere præcise målinger, flere og tydeligere rapporter og dermed mulighed for at reducere omkostningerne både hos kunden, men også for Ribergaard. For Ribergaard har det været af stor betydning, at der har været en ekstern samarbejdspartner, der har stillet ressourcer til rådighed. AMU Fyn har formået at tilpasse undervisningen efter medarbejdernes individuelle behov og i modsætning til andre AMU kurser har undervisningen fundet sted ude i marken, så medarbejderne har kunnet få brug, når der var brug for det det har medvirket til, at Ribergaards ansatte hurtigere er blevet selvhjulpne. Jeg er meget tilfreds. Det er gået over al forventning. Jeg havde forventet, at der ville gå seks måneder til at implementere medarbejderdelen, men det hele blev overstået på to måneder, så der er lutter ros til både AMU Fyn og medarbejderne, siger Michael Kornbech, driftsassistent Ribergaard. Og også ejeren af Ribergaard, Søren Ribergaard fremhæver samarbejdet mellem AMU Fyn. Case- samling 4

5 Dagligdagen er nu blevet nemmere og mere overskuelig for både administration og medarbejdere, og Ribergaard ønsker at sætte yderligere skub i digitaliseringen. Vi har fået en tidssvarende virksomhed, og helt over forventning har vi fået nogen meget medlevende medarbejdere, der har gået ind i det med liv og sjæl helt fantastisk at se, hvor motiveret og inspireret folk er blevet, fortæller Søren Ribergaard, ejer. Virksomhedstilpasset kompetenceudvikling virker Hele processen og det undervisningsforløb, som medarbejderne har været igennem, har været en rigtig positiv oplevelse, da undervisningen har fundet sted på arbejdspladsen og ikke en skole som tidligere. Medarbejderne har oplevet hele digitaliseringen processen som en lettelse, både i arbejdet og hverdagen generelt, og er nu klar til at modtage mere nyt. Ribergaard Servicegartner, er en professionel anlægsgartnervirksomhed med over 25 års erfaring inden for faget. Styret af faglig stolthed udfører de 50 kompetente medarbejdere en bred vifte af serviceopgaver, lige fra anlægning af nye anlæg, renovering af belægninger til rensning af tagrender, og pleje og vedligeholdelse af grønne områder. Deres kundegrundlag består både af offentlige kunder såvel som erhvervs- og privatkunder. Se mere på 2: KOMP- AD har løftet os Kerneydelsen hos AH Metal er specialdesign af alle mulige og umulige komponenter produceret i metal. Virksomheden har eksisteret siden 1975 og er en af de førende leverandører på markedet. AH metals kunder kommer fra hele verden og dette i sig selv stiller store krav til produktionen. AH Metals produktionschef Anders Didriksen havde hørt om KOMP- AD projektet gennem sin søster, og syntes, at projektets muligheder om at kompetenceudvikle sine medarbejdere i virksomheden lød rigtig interessant og tog derfor kontakt til AMU Fyn for at høre yderligere. Kontakten førte til et tæt samarbejde mellem AH Metal og AMU Fyn, hvor produktionen blev introduceret til 5S og gennem trekvart år har AMU Fyn og AH Metal arbejdet tæt sammen med henblik på at implementere 5S i produktionen, og det virksomhedstilpasset forløb og AMU Fyns tilgang til undervisningen har medført, at medarbejderen i dag tager et endnu større ansvar i dagligdagen. Som Andes Didriksen meget bramfrit udtaler, så har det været en skidegod proces, og han roser AMU Fyns konsulent for bringe det, der normalt plejer at være kedelig tavle- undervisning ned til noget helt konkret. For at skabe mulighed for, at alle medarbejdere Case- samling 5

6 kunne få fælles fodslag i forhold til hele arbejdet med 5S, valgte AH Metal at lukke produktionen ned i to dage. AMU Fyn har helt konkret medvirket til at påbegynde brug af daglige tavlemøder. Det har medført, at ledelsen spørger medarbejderen til råds om de bedste ideer, herunder også forslag til konkrete produktionsforbedringer. Forbedringer, der kan måles direkte på bundlinjen. Det afgørende i hele processen har her været, at undervisningen har fundet sted i selve produktionen. Der er taget hul på en helt unik proces. Vores medarbejdere tager større ansvar, kommer med ideer og bidrager med løsningsforslag selv vores kunder har bemærket, at der er sket en positiv forandring i virksomheden, fortæller Anders Didriksen. AH Metal kan sagtens forestille sig, at de også næste gang, der er behov for rådgivning, vil tage fat i erhvervsskolernes konsulenter med henblik på at udnytte muligheden for virksomhedstilpasset kompetenceudvikling. AH Metal er en mellemstor dansk produktionsvirksomhed 40 år på bagen. Virksomheden producerer unikke komponenter efter bestilling og er blandt de førende i feltet indenfor branchen. Se mere på dk.dk 3: Virksomhedstilpasset kompetenceudvikling virker Krone Vinduer A/S er en mellemstor træindustriel virksomhed, der stod med et ønske om at effektivisere og optimere brugen af deres CNC- anlæg. I forbindelse med KOMP- AD projektet tog de kontakt til Skive Tekniske Skole for at høre mere om mulighederne. Forløbet mellem Skive Tekniske Skole og Krone Vinduer har givet læring begge veje. Krone Vinduer har nydt godt af samarbejdet og vundet på flere områder. Blandt andet undervisningsformen betydet, at Krone Vinduer har kunne nøjes med en indsats på ca. 300 medarbejdertimer mod et estimeret timeforbrug på mellem og timer, hvis kompetencerne skulle have været bibragt gennem ordinære AMU- kurser. En stor del af indsatsen fra Skive Tekniske Skole har været at hjælpe medarbejderne med at forstå programmeringen af maskinerne, så de får dem til at køre optimalt så de både arbejder mere præcist og samtidig kører hurtigere. Bedre indsigt giver mere mod Medarbejderne hos Krone Vinduer er efter forløbet blevet mere fortrolige med både programmering og maskiner. En af medarbejderne fortæller, at han er blevet bedre, og Case- samling 6

7 dermed også mere modig, så han tør gå ind og gøre noget i programmerne, så produktionen bliver endnu mere optimalt. Brian Svendsen, der er produktionsansvarlig, fortæller, at forløbet har skabt et bedre workflow, og medarbejdernes kompetencer bliver nu udnyttet endnu bedre. Vi har en mere simpel og mere overskuelig produktion end tidligere. Kurserne har fundet sted både på Skive Tekniske Skole og på virksomheden. Begge parter har lært noget af processen. Krone Vinduer har fået nogle rigtig gode guldkorn gennem de kvalificeret folk, som Skive Tekniske Skole har haft ude i produktionen, men erfaringerne fra produktionen kan også bruges direkte i undervisningen på Skive Tekniske Skole. Forløbet mellem Krone Vinduer og Skive Tekniske Skole bryder med den gængse forestilling om at praksisnær og skræddersyet uddannelse er mere omkostningstung end ordinær uddannelse. Krone Vinduer repræsenterer et første skridt i retning af automation og yderligere digital udvikling, da netop effektivisering af et eksisterende CNC- anlæg danner udgangspunkt for yderligere optimering, der typisk omfatter forskellige former for automation særligt i føde- og fratagningsprocesserne. Processer, der ofte er manuelt tidskrævende og repræsenterer nedslidningsrisici. Helt konkret har Krone Vinduer opnået en markant forøgelse af effektgraden fra ca. 30 % til mellem 50 og 60 % udnyttelsesgrad af CNC- anlægget. Krone Vinduer er med over 80 ansatte den største vinduesfabrik i Vendsyssel og bygger på en stolt håndværkstradition med sine mere end 60 år på bagen. Virksomheden har det seneste årti gennemgået en rivende udvikling med anskaffelsen af det mest avancerede produktionsudstyr. Krone Vinduer producerer mere end elementer årligt og har haft stor gavn af at deltage i KOMP- AD projektet. Se mere på Case- samling 7

8 4: Løsninger til Løsning VVS Papirer var en fast del af hverdagen gule post- it, bagerposer med bestillinger og andre lapper af papir udfordrede VVS Løsning på logistikken. Virksomheden greb muligheden med KOMP- AD og har fået inspiration til og hjælp til løsningen. For bare et år siden var VVS Løsning særdeles udfordret på logistikken, fordi al planlægning i virksomheden foregik på papir. Konkret betød det, at virksomheden registrerede alle indkommende opgaver på en lap papir, som blev hængt op på en tavle i hovedkontoret. De mange lapper dannede herefter baggrund for medarbejdernes vagtplaner. Ordrestyring.dk gav gevinst Konsekvenserne af dette var blandt andet, at både information om igangværende og kommende opgaver gik tabt, samtidig med, at svendene havde svært ved at planlægge deres daglige arbejde - og at virksomheden som helhed var meget afhængig af chefen, der ofte som den eneste lå inde med vigtig information om opgaverne, der ikke altid blev videreformidlet. Løsning VVS besluttede derfor at samarbejde med Learnmark Horsens om at digitalisere workflowet. Med hjælp fra en KOMP- AD konsulent udarbejdede virksomheden en kravspecifikation. På den baggrund valgte virksomheden at investere i Ipads til alle medarbejdere og at implementere det cloudbaserede time- og sagsstyringsprogram for håndværkere Ordrestyring.dk. Alle medarbejdere har modtaget den nødvendige uddannelse i brug af systemet. Udover at medarbejderne er godt tilfredse med systemet og det bedre overblik, så har implementeringen af det nye system allerede haft en række positive effekter: Effektiviseret arbejdstid. Hvor svendene førhen havde meget ventetid på værkstedet, fordi de var afhængige af information fra ledende medarbejdere om dagens opgaver, har de nu et komplet overblik over deres opgaver på ordrestyring.dk. På den måde undgår de unødvendig spildtid og hvis de fx ikke har opgaver i et tidsrum i løbet af dagen, kan de holde fri frem for at trække timer på værkstedet. Øget kundegrundlag. Hvor virksomheden førhen ofte mistede kunder, fordi deres fysiske ordreseddel blev væk eller overset, bliver alle ordrer nu registreret digitalt i ordrestyring.dk. Det betyder, at alle indkommende opgaver løses. Bedre serviceydelser. Hvor svendene førhen havde begrænsede muligheder for at dele information i forbindelse med opgaveoverdragelse, kan alle svende nu tilgå den konkrete opgave inde på ordrestyring.dk. Her uploades fx billeder og information om materialer, så svendene kan forberede sig på forhånd. Derudover kan kunden faktureres, så snart opgaven er afsluttet, hvilket skaber en stabil økonomi og tilfredse kunder. Strategisk salg gennem kundeanalyser. Vha. Ordrestyring.dk kan virksomheden lave kundeanalyser af fx dækningsgraden eller opgavefordelingen på kundetyper. Derigennem kan virksomheden vurdere, hvilke kunder de skal satse på fremadrettet for at optimere indtjeningen. Case- samling 8

9 5: Lean gav mere markedsandel Strandmøllen producerer, markedsfører og sælger gas til en lang række brancher, såsom jern- og maskinindustrien samt sundhedssektoren. En af Strandmøllens centrale udfordringer er, at den er en mindre spiller på markedet for flaskeproduktion, hvor det stort set altid er prisen pr. gasflaske, som afgør, om virksomheden vinder et udbud og dermed fastholder og/eller udvider sin markedsandel. Derfor har Strandmøllen et stort fokus på at minimere sine enhedsomkostninger. Lean, Lean, Lean For at holde enhedsomkostningerne nede besluttede Strandmøllens ledelse at implementere Lean i flaskeproduktionen og ansatte en Lean projektleder. Projektlederen kontaktede dernæst AMU- Fyn, som hun tidligere havde samarbejdet med. Herigennem blev Strandmøllen tilbudt at deltage i et KOMP- AD forløb, som med projektlederens egne ord blev første skridt på virksomhedens Lean- rejse. Fordi Strandmøllen har et målrettet fokus på at nedbringe enhedsomkostningerne ved hjælp af Lean, indgår KOMP- AD forløbet som en central del af strategiplanen for virksomhedens udvikling frem til I denne strategiplan er der opstillet ambitiøse mål for, hvor høje virksomhedens enhedsomkostninger må være. Prioritering af behov For at indfri målsætningen for enhedsomkostningerne igennem KOMP- AD forløbet, blev der i første omgang afholdt et behovsafdækkende møde med en KOMP- AD konsulent, hvor udfordringer, behov og aktiviteter i forløbet blev konkretiseret. Det blev her besluttet at indsnævre arbejdet med Lean til først og fremmest at handle om: 1) at indføre forbedringstavler, 2) at introducere medarbejderne til at arbejde med spildtyper (5S) 3) at forbedre kommunikation og videndeling på tværs. Projektlederen og KOMP- AD konsulenten valgte disse fokusområder, fordi der særligt for de to førstnævntes vedkommende er tale om relativt simple tiltag, som hurtigt kan skabe resultater og dermed være en succesoplevelse for virksomheden. Projektet har allerede nu resulteret i store pengebesparelser. Inden projektopstart havde virksomheden sat sig som mål at spare en halv mio. kr. om året og det lykkedes Strandmøllen at indfri denne målsætning for 2014 til trods for, at de havde mindre end et år til at implementere LEAN. Case- samling 9

10 6: Elever skaber succes i Randers Bryghus Randers Bryghus er et lille bryggeri, som har produceret specialøl siden Bryghuset er vokset støt siden opstarten, da markedet for specialøl sidenhen er eksploderet. For at imødekomme den stigende efterspørgsel og samtidig øge konkurrenceevnen, besluttede bryghusets direktør at automatisere den del af produktionen, hvor den færdigbryggede øl tappes på flasker, ved at investere i en robot. Bryghuset besluttede at gøre dette i samarbejde med Den jydske Haandværkerskole, da alle produktionsprocesser på virksomheden foregik manuelt automatisering var således ukendt terræn. Igennem KOMP- AD forløbet samarbejdede bryghuset med en af erhvervsskolens faglærere, som samtidig underviste i datafagteknik. Samarbejdet blev organiseret som et skoleprojekt, der blandt andet indebar, at robotten blev placeret på erhvervsskolen, hvor der blev etableret en produktionshal i miniformat svarende til bryghusets produktionshal. Her fik eleverne til opgave at opbygge, tilpasse og gennemteste robotten og hele systemet omkring den, så den ved projektets afslutning var klar til at blive direkte implementeret i bryghusets produktion. Fremtidig forpligtigende samarbejde Den jydske Haandværkerskole har indgået aftale med Randers Bryghus om at starte et nyt forløb i august 2015, som har til formål at automatisere bryghusets pakke- og palleteringsafdeling. Også i dette projekt er tanken at inddrage de studerende. Det er ganske nyt og spændende med den nye og mere forpligtende samarbejdsform mellem skole og virksomhed en samarbejdsform, der kommer begge parter til gavn. Profit til begge parter Både bryghuset og erhvervsskolen har haft stor glæde af forløbet og beskriver det som en win- win situation. For bryghusets vedkommende er automatiseringsprocessen gennemført langt billigere og med færre risici end ellers, og for erhvervsskolens vedkommende har eleverne fået en masse praktisk og værdifuld erfaring ved at arbejde med et levende projekt. Eleverne har arbejdet med et virkeligt projekt, og virksomheden har haft langt bedre muligheder for at indgå i designet af linjen, hvad der betyder øget medarbejderinddragelse samtidig med at de har fået indblik i den innovative proces, som eleverne har været igennem. Alt i alt en interessant fremtidig synergiform og projektets nok mest vidtgående eksempel på hvordan efteruddannelse og ungdomsuddannelse kan influere positivt på hinanden. Siden 2007 har Randers Bryghus brygget prisvindende kvalitetsøl. Egne opskrifter, de allerbedste råvarer og dedikation til det gode øl er fundamentet i Bryghusets arbejde. Brygkapaciteten i Randers Bryghus er omkring 1000 liter, og der brygges indtil videre uden brug af automatik. Se mere på Case- samling 10

11 7: Spørg altid medarbejderne til råds! Labelco A/S er en mindre virksomhed i Midtjylland, som siden 1991 har produceret selvklæbende etiketter til industrien i både Danmark og udlandet. Finanskrisen i 2008 aktualiserede imidlertid Labelcos behov for at optimere og effektivisere arbejdsgangene, hvis virksomheden skulle forblive konkurrencedygtig og have fortsat vækst. Virksomhedens direktør besluttede derfor at gennemføre en digitalisering af hele workflowet i virksomheden med assistance fra Aarhus Tech i et KOMP- AD forløb. Det primære ansvar for at digitalisere workflowet blev placeret hos en projektkoordinator i virksomhedens administration, som dernæst kontaktede Aarhus Techs KOMP- AD konsulent for at opstarte forløbet. Kortlægning af alle processer Da Labelco fra begyndelsen havde en klar ide om det overordnede formål med forløbet, blev den indledende afdækning af behov og udfordringer hurtig afløst af en kortlægning af Labelcos konkrete digitaliseringsbehov. Kortlægningen indebar en gennemgang af alle processer i virksomheden herunder salg, planlægning, produktion, lagerstyring, bogholderi mv. Kortlægningen blev tilrettelagt således, at KOMP- AD konsulenten i samarbejde med Labelcos projektkoordinator inviterede en medarbejder fra hver af virksomhedens fire afdelinger ind til et møde af et par timers varighed. Her blev afdelingens konkrete arbejdsopgaver afklaret, ligesom det blev diskuteret, hvorvidt og hvordan opgaveløsningen kunne effektiviseres ved at gøre nogle processer digitale. Input gav output På baggrund heraf udarbejdede KOMP- AD konsulenten og projektkoordinatoren både en række flowdiagrammer og scenarier for, hvordan den ideelle brugerflade ser ud for Labelcos medarbejdere. Med afsæt i dette forarbejde er Labelcos projektkoordinator med assistance fra KOMP- AD konsulenten nu gået i gang med at afsøge markedet for den rette leverandør af software. LABELCO A/S producerer selvklæbende etiketter til industrien i Danmark såvel som i udlandet. Virksomheden er konstant på udkig efter nye materialer og teknikker, der kan gøre dem i stand til at tilbyde deres kunder nye spændende eksponeringsmuligheder af deres produkter. Virksomheden har eksisteret i snart 25 år og beskæftiger over 35 medarbejdere. Se mere på Case- samling 11

12 8: KOMP- AD viste vores behov John A. Laursen A/S deltog i Learnmark Horsens informationsmøde om KOMP- AD projektet, og ledelsen så med det samme potentialet for at øge virksomhedens digitaliseringsniveau og ideen om et skræddersyet virksomhedsforløb lød tiltalende blev det besluttet at deltage i projektet. Som opstart på forløbet blev der afholdt et par behovsafdækkende møder med deltagelse af virksomhedsledelsen, kontorpersonalet samt to KOMP- AD konsulenter. Her blev virksomhedens rutiner, processer og forbedringspotentialer diskuteret. Igennem dialogen stod det hurtigt klart, at John A. Laursen A/S faktisk var godt med i forhold til digitalisering, men at virksomheden var udfordret på en række andre områder blandt andet i forhold til opgavefordelingen mellem ledelsen og det administrative personale. For at få konkretiseret udfordringer og behov yderligere, inviterede de ledelsen, kontorpersonalet og konsulenterne virksomhedens ledende svende ind til en række behovsafdækkende møder. Igennem dialogen på møderne stod det klart, at svendene havde behov for en mere synlig ledelse i hverdagen og bedre kommunikation mellem ledelses- og medarbejderniveau. Disse behov kommer særligt af, at svendene til daglig arbejder på en byggeplads afskåret fra virksomhedens hovedkvarter, og derfor ikke nødvendigvis har en daglig kontakt med ledelse og administration. Med afsæt i input fra samtlige behovsafdækkende møder udvalgte ledelsen en række fokusområder for det videre forløb, deriblandt at højne informationsniveauet, etablere procedurer for en god projektopstart og optimering af delprocesser vha. LEAN. John A. Laursen er en mellemstor og solid virksomhed, der arbejder med tømrer-, murer-, kloak- og anlæg. Ordholdenhed og solid faglig ekspertise er væsentlige værdier for John A. Laursen, som beskæftiger personer og har en usædvanlig trofast medarbejderstab. Virksomheden påtager sig alle typer opgaver fra små service- og reparationsopgaver over fagentrepriser til både hoved- og totalentrepriser, hvilket stiller store krav til, at de målretter teams tilpasset den enkelte entreprise. Se mere på laursen.dk Case- samling 12

13 Mere om Kompetencesporet til A&D i små og mellemstore virksomheder KOMP- AD projektets primære formål har været at bistå små og mellemstore virksomheder med at forbedre deres indtjening og skabe vækst ved at kvalificere til øget anvendelse af digitale (IT) og automatiserede løsninger i produktionen og serviceydelserne. Baggrunden for projektet var, at vi ved, at der er store gevinster at hente med selv enkle og billige løsninger. Og som normale leverandører af kompetenceudvikling til landet mange virksomheder, blev erhvervsskolerne ansvarlige for at levere de forskellige ydelser. KOMP- AD projektet har givet såvel virksomheder som erhvervsskoler en række unikke muligheder, da man gennem projektet har haft mulighed for at lave forløb tilpasset direkte mod den enkelte virksomhed også kaldet virksomhedstilpasset kompetenceudvikling. Erhvervsskolerne har været ude hos virksomhederne og medvirket til at afdække problemer, identificere muligheder og opstille løsninger. Denne dialog og eksterne, realistiske blikke på produktion, logistik, marked og udviklingsmuligheder har hos en lang række af de mere end 250 deltagende SMV er skabt et godt udgangspunkt for virksomhedens udvikling og sikret, at virksomhederne har kunne vælge de løsninger, der passer til forholdene. Som projektets navn Kompetencesporet fortæller, så har det i højt grad handlet om, at kompetenceløfte medarbejdere og ledere i de små og mellemstore virksomheder, så de har de rette forudsætninger kompetencer til at udnytte mulighederne ved den nye teknologi. Erhvervsskolerne er specialister i uddannelse, og har via KOMP- AD projektet fået mulighed for at tilpasse undervisningen til den enkelte virksomheds behov og udført den så tæt på praksis som muligt: i produktionen, i skurvognen på byggepladsen eller i direkte samarbejde med kunderne. Det nye i projektet har været den meget offensive anvendelse af praksisnær uddannelse. Kompetencesporet handler om at gøre uddannelse til en bærende del af virksomhedens udviklingsproces før (for at skabe forudsætningerne for den nye teknologi) under (for at sikre den bedste implementering) og efter (optimering af teknologien og innovation). På den måde har projektet kunne sikre virksomheden nye kompetencer, og herigennem også medvirket til at gøre virksomheden kompetent til at vurdere og anvende eventuel rådgivning fra GTS erne (godkendte teknologiske servicepartnere som Teknologisk Institut), det vidtfavnende erhvervsfremmesystem, universiteter og teknologileverandører, samt støtteordninger som videnpiloter og videnkuponer mere effektivt. Case- samling 13

14 KOMP- AD har ligeledes i forløbet arbejdet med en række sekundære opgaver: undersøgt og udviklet modeller til mere hensigtsmæssige samarbejdsformer mellem erhvervsskoler, teknologirådgivere, erhvervsfremme, vidensinstitutioner, myndigheder og teknologileverandører undersøgt og beskrevet de forhold, der har betydning for SMV ernes indstilling til at øge anvendelsen af ny teknologi og de forudsætninger, herunder både markeds- og erhvervsstøttemæssige forhold. eksperimenteret med og udviklet praksisnære uddannelsesaktiviteter, der passer til SMV ernes konkrete behov fremmet forskellige former for netværksdannelse mellem SMV erne KOMP- AD projektet har i hele projektperioden samarbejdet med minimum 250 SMV er, der som partnere, har fået mulighed for at anvende projektets tilbud om uddannelse, demonstrationsprojekter, rådgivning og andre faciliteter. Virksomhedstilpasset kompetenceudvikling Hvad er virksomhedstilpasset kompetenceudvikling Uddannelse er et stærkt redskab i sig selv, men bliver yderligere forstærket, når det anvendes korrekt og offensivt i samspil med rådgivning, politiske væksttiltag og netværksskabelse blandt virksomheder. Det er her erhvervsskolernes rolle - ikke kun som medspiller - men som tovholdere kommer på banen, og hvor skolerne kan træde ind i en direkte udførende rolle også på de erhvervs-, vækst- og beskæftigelsesmæssige/politiske områder og levere virksomhedstilpasset kompetenceudvikling. Erhvervsskolerne kan virke som en naturlig koordinator af de mange tilbud, der rettes mod virksomhederne og udføres af forskellige facilitatorer, da skolerne kan skabe, udføre, eller deltage i følgende: Total kompetencefacilitering - ved at videns- og kompetenceudvikling udføres hos virksomhederne i den løbende drift og ved nye situationer og processer, f.eks. før, under og efter indførelse af ny teknologi, nye produkter og services. Kontinuitet og systematik i virksomhedernes videns- og kompetenceforhold ved at skolerne udfører en systematisk og løbende kontakt med virksomhederne, så Case- samling 14

15 der sikres kontinuitet i deres udvikling og at kompetenceniveauet altid er passende doseret, opnåeligt og på forkant. Fremtidssikring og kompetencer som spydspids ved at skolerne i dialog med brugerne (virksomheder og medarbejdere) udvikler nye uddannelsesaktiviteter og tilrettelæggelsesformer så tæt på virksomhederne som muligt. Synergi mellem kompetenceudvikling og rådgivning ved at udføre rådgivnings- og uddannelsesaktiviteter i fællesskab mellem skoler og rådgivere (erhvervsfremme, GTS- systemet, vidensinstitutioner, brancheorganisationer mv.)eller sikre, at rådgivernes ydelser er koordineret eller indlejret i uddannelsesaktiviteterne. Rådgiverne skifter men skolerne er fast partner for virksomhederne. Specialistsynergier til gavn for virksomhederne ved at erhvervsskolers, rådgiveres og myndigheders medarbejdere gennem de koordinerede opgaveløsningsfællesskaber udvikler kontakter og samarbejdende teams, der yder en sammenhængende service til virksomhederne, Helhed for virksomhederne en integreret facilitering der sker gennem enten en teambaseret (flere facilitatorer er udgående sammen og rapportering og råd gives samlet) eller en stærkt koordineret facilitering (der baseres på en stafet- model hvor facilitatorerne bygger videre på hinandens arbejde). Uanset formen får virksomhederne en helhedsorienteret og ofte mere operativ brugbar facilitering, hvor erhvervsskolen har ankerfunktionen. Overvågning af erhvervsudviklingen gennem skoleres facilitering af virksomhederne i samarbejde med de øvrige facilitatorer skabes en løbende og aktuel viden om virksomhedernes situation, potentialer og fremtidsudsigter, der understøtter muligheden for statslige, regionale og lokale politiske initiativer f.eks. erhvervsfremmeformer i tæt samarbejde med regioner og kommuner. Skolerne leverer her også en væsentlig analyseindsats i marken. Tilstedeværelse og nærhed ved at skolerne har en solid lokal dækning såvel som over hele landet, så der er kort til den nærmeste skole der derudover er del af et landsdækkende netværk, så også mere specielle kompetencer er tilgængelige for de lokale virksomheder, hvis skolerne formår at dele viden mv. Case- samling 15

16 Hvad kan virksomhederne vinde ved virksomhedstilpasset kompetenceudvikling? Resultaterne understreger, at virksomhedstilpassede, skræddersyede kompetenceudviklingsforløb kombineret med implementering af ny teknologi i mange tilfælde har en betydelig effekt i forhold til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, vækst og indtjening. Resultaterne viser også, at projektet allerede nu har medført relativt markante, økonomiske gevinster i nogle virksomheder. Omkring halvdelen af deltagerne vurderer, at de allerede har realiseret konkrete økonomiske effekter som følge af deres deltagelse i KOMP- AD. Ud over de økonomiske gevinster viser evalueringen, at ni ud af 10 af virksomhederne har oplevet en betydelig effekt på en række øvrige parametre, såsom højere kompetenceniveau og/eller styrket samarbejde og kommunikation blandt medarbejderne, som på længerne sigt kan bidrage til at styrke virksomhedens produktivitet, vækst og indtjening. Case- samling 16

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 HVORDAN BRUGER SKOLERNE DREJEBOGEN... 4 HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering

Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige Regeljungle Manglende fleksibilitet Økonomisk afrapportering Medarbejder administration Ukendte servicetilbud Indhold 1 5 7 7 8 8 9 9

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

KonSULenTPrISen 2007 ERFARINGER OG PERSPEKTIVER

KonSULenTPrISen 2007 ERFARINGER OG PERSPEKTIVER KonSULenTPrISen 2007 ERFARINGER OG PERSPEKTIVER 1 En del af Dansk Industri Forord Kvalitet, professionalisme og etik Af branchedirektør Susanne Andersen, Dansk Management Råd Det er, hvad der karakteriserer

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse FEBRUAR 2013 Best practice i projektledelse SIDE 3 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ARTIKEL Få trumfkort på hånden Styr på trumferne Årets projekt 2012: Lean i Kvægbruget Modet til at gå nye veje giver

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

PROFIL. Talentudvikling for tyggegummispecialister. Afprøvning og udvikling af ledertalenter. Lederuddannelse med FokusProfilen

PROFIL. Talentudvikling for tyggegummispecialister. Afprøvning og udvikling af ledertalenter. Lederuddannelse med FokusProfilen PROFIL Nr. 1 oktober 2013 Talentudvikling for tyggegummispecialister Fertin Pharma sætter spotlys på talenter der skal styrke virksomhedens position Afprøvning og udvikling af ledertalenter Lederuddannelse

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere