HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB"

Transkript

1 HEDENSTED BYMIDTELAN LAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB

2 KOLOFON Denne bymidteplan er udarbejdet af Hedensted Kommune, team By & Landskab. Arbejdet med bymidteplanen har involveret Hedensted Handelsforening, borgere fra Hedensted, en følgegruppe og repræsentanter fra Ungerådet. Der er gennemført flere etaper af borgerinddragelse, som danner baggrund for udviklingen af konceptet til Hedensted Bymidte.

3 Indhold INDLEDNING 5 Baggrund - Hedensted kort fortalt 6 Byrum og byliv - Udfordringer og potentialer 7 Formålet med en Bymidteplan 8 KONCETET TILGÆNGELIGHEDSBYMIDTE 9 Tilgængelighed 10 Hvad er tilgængelighed? 11 4 beretninger fra fremtidigens Hedensted Bymidte 14 ROCES 16 DISONERINGSLAN 18 ROGRAM 24 rincipper for udvikling af Hedensted Bymidte 25 ROJEKTLISTE 31

4 Horsensvej Bredgade Bredgade Nørrebrogade Østerbrogade Haraldsplads Kirkegade Bytorvet Vesterbrogade Niels Espes Vej Stationsvej Luftfoto Hedensted Bymidte - den orange streg viser afgrænsning af Hedensted Bymidte jf. Kommuneplan

5 INDLEDNING

6 Baggrund I 2005 udarbejdede tidligere Hedensted Kommune en helhedsplan for Hedensted Bymidte, der beskrev det daværende Byråds ønsker for bymidten. I 2011 besluttede Byrådet, at der er brug for en ny planlægning af bymidten, hvor der lægges stor vægt på involvering af de erhvervsdrivende, handlende og øvrige borgere i byen og nærområderne. rocessen, som har sikret en god helhedsorienteret planlægning for bymidten, ender ud i nærværende Hedensted Bymidteplan - et idékatlog til fremtidens Hedensted Bymidte, hvor der sættes rammen for fremtidig byudvikling, byomdannelse, organisering eller andre aktiviteter i bymidten. HEDENSTED KORT FORTALT E45 Jernbane Horsens Hedensted by ligger midt i det østjyske bybånd (en funktionel sammenhængende storby, der strækker sig fra Randers til Haderslev) mellem Horsens og Vejle med en afstand på henholdsvis ca. 14 km og ca. 13 km til de to byer. Mod nord grænser Hedensted direkte op mod Løsning. I Hedensted-Løsning bor indbyggere (pr , kilde: Ejendoms- og Miljødatabasen) og er det største bysamfund i kommunen. Hedensted-Løsning bor ca. 25 % af indbyggerne i kommunen. Hedensted ligger godt placeret i forhold til infrastrukturen, da byen ligger ved den østjyske motorvej (E45) og er stationsby på den østjyske længdejernbane med standsningssted midt i byen. Vejle Hedensted Hedensted by har en del offentlig og privat service, bl.a. 2 skoler, bibliotek, børnehaver/vuggestuer, dag- og plejecenter, idrætscenter, kommunekontor, kro og sognegård, mange foreninger og klubber samt en bymidte med 5 dagligvarebutikker og flere udvalgsvarebutikker. Med sin gode infrastrukturelle beliggenhed og service har Hedensted et meget stort potentiale til såvel bolig som erhvervsudvikling. Dette stemmer også godt overens med den rolle byen har fået i Kommuneplanen for Hedensted Kommune. Mange borgere handler i Horsens og Vejle, bl.a. pga. af den korte afstand til de to byer, hvilket gør, at de borgere, der bor uden for Hedensted i forvejen kører for at handle. Hvad betyder det så at køre ca. 10 km mere for at komme til Vejle, hvor udvalget er større at udvalget er større samt at en del borgere arbejder og dermed handler ind på vej fra arbejde. Det er især udvalgsvarehandlen der står i en stærk konkurrence. Også øget internethandel betyder øget konkurrence. 6 Hedensted Bymidteplan 2013

7 BYRUM OG BYLIV - UDFORDRINGER OG OTENTIALER Liv skaber liv I forhold til at styrke Hedensted Bymidte vurderes den primære udfordring at ligge i en øget indsats for at samle og koncentrere butikker og andre bylivsskabende funktioner i bymidten. Lykkes det, vurderes det både at kunne styrke byen og bymidten i særdeleshed. Hedensted Bymidte skal derfor indeholde en række funktioner og aktiviteter, der bidrager til, at borgere i øget omfang færdes og opholder sig i bymidten. Bymidten skal være et smukt indrettet område i byen og skal rumme en vifte af rumligheder og steder, hvor mennesker møder hinanden og hvor der er rum til aktiviteter og mangfoldighed. Byrummens potentialer og udfordringer: * Lukkede facader - uatraktive byrum og uimødekommende butikker * arkering af bil og cykel samt bearbejdning af de store parkeringsfla der -tæt på butikker og i harmoni med de attraktive byrum * Trafik - sikker og effektiv * Fastholdelse af potentielle kunder i bymidtens område * Byliv udenfor butikkernes åbningstider * Handelsorganisation - en aktiv og stærk forening, der står sammen om bymidten * Sammenhængen på tværs af jernbanen * Udarbejdelse af en fælles strategi/plan for bearbejdningen - bedre sammenhæng i bymidten * Samle og fortætte bymidtefunktionerne * Samle og koncentrere bymidtens aktiviteter * Byliv hele døgnet med blanding af funktioner som boliger og erhverv * Øget kundesynergi mellem dagligvare- og udvalgsvarehandlen. * Bylivsprojekter også i form af midlertidige aktiviteter / events - Oplevelser / aktiviteter hele året (også om vinteren) * Uformelle mødesteder - opholdsmuligheder * Tryghed hele døgnet * Øget samspil mellem detailhandel og andre bylivsskabende funktioner (service, kultur, café, sport og liv på byens torve). * Tiltrække nye butikskoncepter * Styrke Bytorvet som et af byens samlingssteder * Fokus på butiksfacader - facadevejledning / facadepolitik *Berlin - Koepenick *Guldberg Byplads - Nord Architects *aste on graffiti på facade Inspiration til Hedensted Bymidte * Multifunktionel parkeringsområder - tænk ud af boksen * Regelmæssige, spændende og forskellige arrangementer på torvet * Midlertidig forskønnelse af facader- kridttegninger, paste-on * Mindre legeområder, sansehaver, balanceleg og andre nærmiljøer * Forskønnelse af facader - åben og imødekommende facader * Opgradering af byrum (møbler, belægning, belysning, beplantning) * Kunst i byen * Belysning - farver og installationer 7

8 FORMÅLET MED EN BYMIDTELAN Billede fra Hedensted Bymidte Hedensted Kommune ønsker at styrke Hedensted Bymidte og bruge Bymidtplanen som et styringsværktøj. Hedensted Bymidte skal være en attraktiv og tilgængelig bymidte for byens brugere. Hedensted Bymidtes kvaliteter skal smitte af på resten af byen, de omkringliggende bysamfund og hele kommunen. HVAD og HVAD NU? Hedensted Bymidteplan 2013 rummer et koncept, som skal brande Hedensted Bymidte. Konceptet skal indarbejdes i udviklingen af Hedensted Bymidte overordnet såvel som helt ned i detaljen. Bymidteplanen tager udgangspunkt i analyser af byens potentialer og udfordringer samt borgerinddragelse, workshops og spørgeskemaer. lanens mål er at give svar på og inspirere til, hvordan bymidtens udfordringer kan løses gennem en række små såvel som store projekter. Bymidteplanen indeholder konceptbeskrivelse, et overordnet disponeringsplan samt program med principper og retningslinjer for bymidtens ønskede funktioner og kvaliteter. Desuden er der formuleret en liste over projekter og tiltag, der kan understøtte at ønskerne bliver realiseret. Næste skridt i processen er, at forskellige fremtidige projekter og idéer i bymidten vil gennemføres i tråd med konceptet, som er tilpasset til Hedensted Bymidtes karakter og virkelighed. Bymidteplanen er med til at sikre en fælles vej frem. Det er vigtigt, at enhver investering fremover skal spille sammen med den overordnede idé. lanen belyser Byrådets intentioner og dermed sætter fokus på en målrettet, helhedsorienteret og koordineret udvikling af Hedensted Bymidte. Ligeledes vil fremtidige projekter blive vurderet i forhold til Bymidteplanens koncept og principper. 8 Hedensted Bymidteplan 2013

9 KONCETET TILGÆNGELIGHEDSBYMIDTE Nem og praktisk ankomst til Hedensted Bymidte, parkering, handel, ophold og afrejse.

10 TILGÆNGELIGHED Der findes mange definitioner af tilgængelighed, som alle har udgangspunkt i betydningen af ordet tilgængelig : den, man kan komme til uden uoverstigelige hindringer. HEDENSTED BYMIDTE Tilgængeligheds Bymidte Det er også dette udgangspunkt som tages i Hedensted Bymidteplan. Let tilgængelighed og smidig logistik af daglige indkøbsture er Hedensteds ubetvivlelig styrke, som byen kan konkurrere på. Hedensted ligger mellem Danmarks 7. og 8. største byer (Horsens og Vejle) med næsten lige stor afstand til hver. Begge store byer byder på bredt udvalg af handelsmuligheder. å grund af tæt trafik kan det dog tage forholdsvis lang tid at komme ind og ud fra de store byers centrale områder og indkøbscentre. Dette problem eksisterer ikke i Hedensted, hvor det kun tager få minutter at køre ind til bymidten fra landevejen og hvor man nemt kan finde en parkeringsplads. Dette gør Hedensted Bymidte til et attraktivt alternativ til storbyerne for dem, der befinder sig i oplandet. Hedensted Bymidte har derudover den fordel, at alt det, man skal nå og ordne på en tur i byen, her ligger rigtig tæt på hinanden. HORSENS En god beliggenhed og let tilgængelighed er dog ikke nok til at sikre et blomstrende handelsliv. Derfor skal bymidten facilitere, at man ikke alene hurtigt kan komme ind og ud fra bymidten, men også få en god oplevelse af at være der. Bymidten skal være overskuelig, tryg og behagelig at færdes i. Derudover vil en oplevelse, der positivt adskiller sig fra andre indkøbsmuligheder, være med til at fastholde nuværende og tiltrække nye kunder. HEDENSTED Vi skal, udover et velfungerende transportsystem, derfor også sikre rammer for skabelse af et imødekommende, hyggeligt bymiljø med liv og aktiviteter, der vil berige handelsoplevelsen og styrke den lokale identitet. Et andet aspekt af tilgængelighed er at tage hensyn til og opnå størst mulig bevægelsesfrihed og sikkerhed for alle typer mennesker - også for dem med varige eller midlertidige funktionsnedsættelser (ældre, børn, handicappede, personer med barnevogn, gangbesværede etc. ) og for dem, der ikke kommer i bil, men med offentlig transport og dem der går eller cykler. Disse brugere og deres krav til bymidtens anvendelighed har vi ligeledes inmente, når vi i fællesskab med lokale aktører, handelsforeningen og projektudviklere ser på og planlægger for fysisk udformning af Hedensted Bymidte. Ingen aktør kan løfte opgaven alene. VEJLE 10 Hedensted Bymidteplan 2013

11 HVAD ER TILGÆNGELIGHED? Byliv Ankomst arkering Handelsliv Afrejse Tilgængelighed Forberedelse hjemmefra Vidensdeling Hjemme igen Jernbanen Station Hedensted Bymidte Formidling af tilgængelighed er mindst ligeså vigtigt som tilgængelighed i sig selv. Størstedelen af os planlægger vores indkøbsture til byen, så det kan gøres nemt og praktisk. For nogle grupper kræves ekstra overvejelser og planlægning f.eks. i forhold til tilgængelighed i byen med barnevogn, klapvogn, kørestol eller rollator mm. eller en planlægning, hvor man gør sine indkøb samtidigt med, at f.eks. børnene også kan hygge sig med byens aktiviteter. Tilgængelighed er en investering for Hedensted. Overordnet går vores tilgang ud på at betragte tilgængeligheden som en løftestang for byens udvikling. I stedet for at opfatte tilgængelighedsspørgsmålet udelukkende som et spørgsmål om at løse fysiske udfordringer i byen, kan man bruge tilgængelighedstiltag til at tilføre byen nye rumlige og sociale kvaliteter. Kort sagt vil vi gøre op med en traditionel tendens til at betragte udgifter til at gøre byer og attraktioner tilgængelige som en omkostning, for i stedet at se tilgængelighed som en investering, der kan skabe vækst og udvikling for byen som helhed. Ved at skabe tilgængelighedsløsninger, der har en høj arkitektonisk og byrumsmæssig kvalitet, kan man udover at løse konkrete tilgængelighedsproblemer revitalisere byrum og bygninger, der appellerer bredt til byens brugere og bidrager til øget livskvalitet for alle. Tilgængelighed skaber byliv både i fysisk og formidlingsmæssig forstand men har også et socialt og bylivsmæssigt aspekt. Det handler om at stille byens rum til rådighed for borgerne på nye måder. Ved at gøre byens rum mere tilgængelige kan man samtidig åbne for nye anvendelser til kulturelle og oplevelsesmæssige formål. Således kan tilgængelighed til kulturarven være et redskab til at skabe oplevelsesøkonomisk vækst. 11

12 HEDENSTED BYMIDTE Tilgængeligheds Bymidte Kreative mennesker efterspørger (..) i stigende grad en livsstil, der er bygget op omkring kreative oplevelser. Vi irriteres over de strenge opdelinger, der tidligere adskilte arbejde, hjemmeliv og fritidsliv. - skriver den amerikanske vækstekspert Richard Florida, der er kendt for sine teser om kreativitet, i sin bog Den kreative Klasse. Visionen for Hedensted Bymidte er at skabe et stærkt fokus på bymidtens potentiale i forhold til andre handelsmuligheder: gode ankomst- og parkeringsmuligheder, nem orientering, spændende ophold, aktivitet og bevægelse i bymidten samt ukompliceret afrejse. Målet er at skabe et bedre samspil mellem daglig bevægelse og faciliteterne i Hedensted Bymidte. Det skal være nemt og praktisk at ordne sine ærinder i bymidten. Samtidigt skal de besøgende opleve, deltage og underholdes med de faciliteter bymidten skal tilbyde hele året. Hedensted Bymidte skal signalere et trygt og imødekommende bymiljø, som kan rumme forskellige behov til den brede målgruppe. Moderne mennesker efterspørger i stigende grad unikke oplevelser/aktiviteter, aktiv fritid for hele familien, sundhed med meget mere. Det skal de besøgende kunne finde i Hedensted Bymidte. Hedensted Bymidte skal tilbyde en livsstil med en kombination af socialt samvær, leg for alle, indkøb og aktiviteter. Hverdagens gøremål kan kombineres med sjove oplevelser for alle - nemt og praktisk på ét sted. Dagligdagen skal bare fungere, ligesom beskrevet i Fremtidsscenarier i dette hæfte side Hedensted Bymidteplan 2013

13 Bytorvet og de 4 tilstødende karréer beliggende øst for jernbanen udgør bymidtens kerne. Men Hedensted Bymidte består også af yderområder på den vestlige side af jernbanen (omkring Nørrebrogade, Vesterbrogade og Bredgade) og langs Østerbrogade mod nordøst (mod Horsensvej). Disse områder supplerer og understøtter hinanden. Attraktorerne i ydreområderne og i nærheden af bymidten (som f.eks. butikker, bibliotek, skole, sportsplads, rådhus) generer byliv og flows på kryds og tværs i bymidten. å den måde er de med til at styrke bymidtens kærne og bymidten i det hele taget. Derfor er bymidtens mest besøgte område omkring Bytorvet et oplagt sted til at starte realisering af Bymidteplanen, så omverden hurtigt og tydeligt kan se, at der sker en positiv udvikling. å sigt kan man forestille sig, at et blomstrende handelsliv og attraktive byrum fra bymidtens kærne vil sprede sig som ringe i vandet på yderområderne og videre ind i byen. Derfor skal de tætte forbindelser til den omgivende by sikres således at den positive udvikling fra bymidten smitter af på naboområderne. Et forsøg på at løfte et større område på én gang ville kræve enorme ressourcer og resultatet ville ikke komme til at stå mål med udgiften. En koncentreret indsats i den udpegede mindre del af byen vil derimod gavne resten af byen.. 13

14 4 BERETNINGER FRA FREMTIDIGENS HEDENSTED BYMIDTE? Billeder fra Hedensted Bymidte HEDENSTED BYMIDTE Butiksejer i Hedensted Bymidte - LOKAL AVIS HEDENSTED BYMIDTE HEDENSTED BYMIDTE ensionist i Hedensted Bymidte - OSTKORT HEDENSTED BYMIDTE Mor til 3 børn på indkøb i Hedensted Bymidte - BLOGGER Teenager i Hedensted Bymidte - WIFI Der er her skitseret 4 eksempler på beretninger fra fremtidigens Hedensted Bymidte. De illustrerer de forskellige målgrupper i bybilledet og deres behov samt hvordan de oplever og formidler ankomst, ophold, indkøb, aktiviteter og afrejse fra Hedensted Bymidte. HEDENSTED 2013 Hedensted Bymidtes tiltag, events og faciliteter, der er tilstede i bymidten, skal formidles mangfoldigt. Der skal skabes en god sammenhæng mellem informationer og brugerne via f.eks. internettet, apps, aviser og digital skiltning. Derfor er beretningerne fortalt og formidlet gennem forskellige medier som tilpasser sig de forskellige målgrupper - det er lige fra den lokale avis, internettet, postkortet og WI FI. 14 Hedensted Bymidteplan 2013

15 HEDENSTED BYMIDTE Mor til 3 børn på indkøb i Hedensted Bymidte - BLOGGER HEDENSTED BYMIDTE Uddrag fra lokal avis Den nye hjemmeside og app har virkelig skabt en interesse omkring butikkerne i Hedensted Bymidte. Det er tirsdag morgen og Frida er ved at gøre klar i udstillingsvinduet med dagens overraskelse som allerede er slået op på hjemmesiden. Mens hun går og pakker varer ud, fortæller hun om app skattejagten, som skal afprøves på fredag, hvor alle butikker har open by night. Hun glæder sig over det øgede samarbejde butiksejerne har i byen, der er stor enighed og opbakning omkring de forskellige arrangementer, som bymidteambassadører har været rigtig gode til at få arrangeret. Resultatet er flere glade kunder og øget omsætning samt reklame for butikkerne. Det er godt at have sin butik her, hvor der er andre butikker og hvor mange mennesker kommer forbi på indkøbsture direkte fra arbejde, på vej til caféen, fra stationen eller mødes i bymidten, siger Frida og smiler til et ægtepar i butikken, som allerede er klar til at gøre de første indkøb. Teenager i Hedensted Bymidte - WIFI Skrevet på Blog Indkøbsturen kan planlægges allerede hjemmefra, skriver Line på hendes blog på internettet. Hedensted Bymidte har udviklet en helt ny brugervenlig og indbydende hjemmeside, hvor man får overblik over aktuelle tilbud i alle butikker, som ligger så tæt på hinanden. Med 3 livlige børn ud og ind af bilen i ulvetimen, kræver det praktisk planlægning allerede inden turen. Det er fantastisk at kunne parkere bilen så tæt på alle butikker, købe gave i Matas, bytte blusen i modebutikken og købe mælk i en bevægelse. Børnene bliver ikke utålmodige, da det er nemt at finde en parkeringsplads, det går stærkt med at handle og køre afsted igen. Desuden elsker børnene at komme med på indkøb i Hedensted - sikkert fordi byen tit har spændende arrangementer, som de er gode til at for. De store leger på torvet og underholder sig med balancebane, mens de små leger på vandpladsen. De vil altid til Hedensted, når der skal handles. Det er simpelthen så nemt at handle her. Selv farmand kunne finde ud af det ;-) HEDENSTED BYMIDTE ensionist i Hedensted Bymidte - OSTKORT HEDENSTED 2013 Sendt som SMS besked samt beskeder på Facebook Hey skal v ikk mødes v Q banen i bymidten og øve - i aften når bilerne er væk C U soon Har d set alle balanceklodserne på torvet? Det er mega sjovt kommer d? LOL Det er så cool med gratis wifi hotspots i bymidten, så kan vi mødes, være on line, men også få frisk luft, som mor jo siger vi skal ha Street art i Hedensted!!! Vi kan også!! Skrevet på et postkort fra Olga i Hedensted til Oda i Vejle. Kære Oda I næste weekend, hvor I kommer til i byen, skal vi til folkedans. å byens torv ved Brugsen er der nemlig dans under åben himmel. Bagefter tager vi en kop kaffe på bænkene under de smukke kirsebærtræer, som allerede er sprunget ud. Det er så smukt og der er ro, men samtidigt kan vi se på alle menneskerne, der handler. Der er nok at se på her i vores nye bymidte. Heidi kommer også med børnene, da der er vandleg for de små ved bytorvet. Kærlig hilsen Olga S. I står bare af ved stationen, så er I der. Det kunne ikke være nemmere! 15

16 ROCES Vi skal starte en god proces, så byen og omverden hurtigt og tydeligt kan se, at der sker noget godt.

17 Det er nemt og praktisk at handle i Hedensted Bymidte... Hvad skal Hedensted Bymidte være kendt for? BILLEDER ELLER DIAGRAMMER Det var faktisk en af mine idéer at lave en app skattejagt. Det er essentielt for projektets succes, at bymidtens aktører er med, da det i høj grad er byen selv, der skal arbejde for at realisere Hedensted Bymidteplan Det er ligeledes væsentligt, at den borgerinddragelse, der allerede er gennemført, ligger til grund for det videre arbejde. Med afsæt i den tankegang har Hedensted Kommune holdt møder med Hedensted Handelsforening, borgere i følgegruppen* og repræsentanter af Ungerådet** for at skabe fælles forståelse for idéer samt for at debattere, hvordan idéerne kan blive realiseret i virkeligheden. Efter en opsamling og bearbejdning af input fra møderne, har Byrådet forholdt sig til materialet. Efterfølgende er materialet igen præsenteret for Hedensted Handelsforening, følgegruppen og Ungerådet. Efter indarbejdelse af kommentarer fra den sidste etape af borgerinddragelsen, har Byrådet vedtaget midtbyplanen. * Følgegruppen er en gruppe borgere, der meldte sig til under et tidligere debatmøde, og repræsentanter af Hedensted Handelsforening. Følgegruppens opgave har været at være med til at diskutere og finpudse materialet inden det er blevet præsenteret for øvrige borgere. ** Ungerådets formål er at fremme de unges ønsker og meninger samt at forbedre kommunikationen mellem Byrådets medlemmer og unge i Hedensted Kommune, således at de unge høres og inddrages i kommunens planlægning og beslutningsprocesser, der vedrører unge. Rådet kan gennemføre både faglige og sociale arrangementer, aktiviteter og kurser, som opfylder de unges behov og interesser.

18 DISONERINGSLAN Hverdagens gøremål kan kombineres med sjove oplevelser for alle - nemt og praktisk på ét sted

19 Bymidte i dag Visuelle noter Fremtidens Bymidte Visuelle noter Hedensted Bymidte disponeres med henblik på brugervenlighed og overskuelighed. Det skitserede forslag lægger i øvrigt op til fortætning af bymidten med fokus på at skabe attraktive byrum og rammer for smidig logistik. Der skal bemærkes, at der er tale om en overordnet disponering af Hedensted Bymidte og præsenterede skitser skal alene forstås som retningsgivende. Bymidteplanen udpeger diverse potentielle områder for byomdannelse. å baggrund af konkrete ideer og ønsker kan der i overensstemmelse med de i afsnit rogram beskrevne principper udvikles andre projekter. Omdannelse af området kan ske igennem projekter, som omfatter enkelte såvel som flere ejendomme. rojekter, som omfatter flere ejendomme, vil dog sandsynligvis give bedre mulighed for bl.a. optimale parkeringsforhold og attraktive opholdsarealer i gårdmiljøer. Overordnet trafikomlægning For at styrke tilgængelighed og tryghed for bløde trafikanter samt for at skabe et fredeligt byrum i bymidtens hjerne, omlægges trafikken omkring den centrale del af bymidten efter princippet ind og ud. I stedet for den trafikdominerende bymidte (venstre skitse) viser den højre skitse en brugervenlig og overskuelig plan, som samtidig synliggør stationen i bybilledet. Det skal fortsat være muligt at køre til stationen eller ind i bymidten og parkere tæt på butikker. Dog skal det som udgangspunkt ikke være muligt at køre igennem bymidten. Løsningen er nærmere beskrevet i afsnit rogram - trafikal struktur. For at diverse anlægs- og byggeprojekter gennemføres, kan der være behov for udarbejdelse af lokalplaner og eventuelle kommuneplantillæg. 19

20 Disponeringsplan e st Ø e ad og r rb Bred gade Nørrebrogade Haralds lads t Øs de ga ro b er Kirk Ve ga ro rb e st de Ny vej Forlængelse af Østerbrogade Bred gad e e egad Bytorvet Dominerende facadeforløb otentielt ny bebyggelse Eksisterende bebyggelse otentielle p - pladser Grønne områder uden bygn. Off. tilgængelige Stationsvej Disponeringsplanen er ikke målfast Stier - forbindelser 20 - pladser Hedensted Bymidteplan 2013

21 Disponeringsplanen er en principiel disponering af Bymidte. De dominerenede facadeforløb, der er markeret med en fed grå streg på planen er facadeforløb, som er med til at understege byrummet og gadeforløbet. De udgør vigtige rammer i bybilledet og er afgørende for, hvordan man oplever byen. Det er ligeledes vigtigt, at byen fortættes i de tomme huller samt at de steder hvor bygningerne er trukket længere tilbage fra gaden. Før Disponeringsplanen viser idéen om at fortætte byen med potentielle nye bygninger, som er markeret med orange. Det er vigtigt at understege, at der alene er tale om potentielle og principelle bygningsvoluminer. Eventuelle projekter andre steder kan lige så godt realiseres til gavn for bymidten, hvis de følger principperne i nærværende Bymidteplan. Af disponeringsplanen fremgår et finmasket netværk af stisystemer og passager, som i princippet viser hvordan bymidten skal syes sammen med de omkringliggende områder. Stisystemet skal sikre, at bløde trafikanter får mulighed for nemt og effektivt bevæge sig i bymidten. Boliger å planen er der endvidere markeret eksisterende større parkeringsområder samt potentielle fremtidige parkeringsområder. Nærmiljø Butik - café mm Boliger Nærmiljø Endeligt er Den grønne trekant ved krydset af Bredgade med jernbanen vist som det grønne rum i byen. Efter Bygade Østerbrogade mod Horsensvej Området udgør en vigtig indfaldsvej til bymidten og skal med sin karakter signalisere den stigende grad af urbanitet. Der foreslås derfor en fortætning af området med blanding af bolig- og erhvervfunktion. Butikker, service, liberale erhverv påtænkes placeret i stuetagen, mens boliger kan placeres såvel i stuetagen som oven på erhvervslokaler. Koordineret omdannelse af området skal bidrage med oprydning i den varierede bebyggelse og vil give mulighed for at skabe harmonisk arkitektur og gårdmiljøer. 21

22 Før Boliger Taghaver Boliger Boliger Boliger Forbindelse - gangbro Nærmiljø Kontor Boliger Liberale erhverv mm. Butik Butik Forbindelse - tunnel Bymiljø Efter Vest for jernbanen Området understøtter bymidten og er på grund af nem tilgængelighed for pendlere og god synlighed en oplagt placering for kontordomiciler (i nye bygninger) som supplering til butikker, service og liberale erhverv. lacering af nye kontorer i området vil øge antallet af potentielle kunder i bymidten (kontorenes personale og kunder). For at sikre, at området bliver brugt hele døgnet lægges der op til boliger (primært på etager oven på de ovennævnte funktioner, eventuelt også i stuetagen). Der ses gerne mere etagebyggeri i forhold til i dag. Den centrale del af bymidten Området skal karakteriseres af den største koncentration af butikker og de mest attraktive byrum. For at skabe liv og tryghed hele døgnet lægges der op til boliger beliggende oven på butiksetager. De nye beboere vil samtidig øge kundetallet i butikkerne. Opholdsarealer i forbindelse med boliger kan etableres på butikkernes tage. Subsidiært kan der på etager oven på butikker også lokaliseres kontorvirksomheder, dog skal boligfunktion udgøre en væsentlig del af den samlede bebyggelse i området. Ved planlægning og indretning af bebyggelse, Bytorvet og andre byrum i området skal der tages særlig hensyn til principper for udvikling af bymidten, som er beskrevet i afsnit rogram. 22 Hedensted Bymidteplan 2013

23 Bredgade Grønt område etanque Disponeringsplan - den centrale del af bymidten Omlægning af Østerbrogades tilslutning til rundkørsel Gårdrum Nærmiljø Haralds lads Østerbrogade Gårdrum Nærmiljø Aldi - Karré Lille torv Byrumslomme Bymiljø Multifunktionel parkeringsflade Tunnel Ny etableret vej Dominerende facadeforløb Forlængelse af Østerbrogade assage otentielt ny bebyggelse Eksisterende bebyggelse otentielle p - pladser - pladser Grønne områder uden bygn. Off. tilgængelige Bytorvet Hævet pauseflade Uformelt mødested Facadeorientering mod byrum Multifunktionel parkeringsflade Torvet Facadeorientering mod byrum assage Fleksibelt indrettet til forskellige aktiviteter Kirkegade Multifunktionel parkeringsflade Brugsens karré Stier - forbindelser Disponeringsplanen er ikke målfast Trykkerikarré Station 23

24 ROGRAM Det skal bymidte tilbyde Hedensted Bymidteplan 2013

25 RINCIER FOR UDVIKLING AF BYMIDTE Tilgængelighedsprincip Overordnet går vores tilgang ud på at betragte tilgængeligheden som en løftestang for byernes udvikling. Tilgængelighed skal skabe byliv i Hedensted Bymidte. Det handler om at stille byens rum til rådighed for borgerne på nye måder og indtænke konceptet tilgængelighedsbymidte på alle måder lige fra planlægning og helt ned i detaljen - både i fysisk og formidlingsmæssig forstand. I fremtidige projekter skal den tidligere beskrevne disponeringsplan og følgende principper tænkes ind. Haralds lads Østerbrogade Trafikal struktur Biltrafik og parkering spiller en stor rolle i Hedensted Bymidte, men også de bløde trafikanters behov og vigtigheden af den sikre rute til fods og cykel skal tilgodeses. Hævet pauseflade Bytorvet Følgende elementer skal indgå i planlægning for Hedensted Bymidte: Forlængelse af Østerbrogade og sammenhæng med tunnel under banen. Biltrafikken ledes udenom torvet, via en ny vej langs jernbanen (i forlængelse af Østerbrogade). Ved planlægning for den nye vej skal der tages hensyn til byrumsmæssig sammenhæng mellem Østerbrogade og Vesterbrogade samt til behov for nøje bearbejdning af tunnelen under jernbanen. Hævet pauseflade - fredeliggørelse af torvet - se diagram for trafikalt princip. Et mindre centralt areal i bymidten hæves og fredliggøres for biler. Grebet styrker tilgængelighed og tryghed for de gående i bymidten. ausefladen understøtter det trafikale princip med biltrafik ind og ud samme vej. Den hævede pauseflade er parkeringsfri og kan evt. beplantes med større solitære tæer. Det er et uformelt mødested og et sted til kortere ophold for de handlende i området. ausefladen fungerer desuden fartnedsættende med den hævede flade samt evt. belægningsskift og giver ligeledes mulighed for at lukke eller opdele parkeringsarealerne ved forskellige arrangementer. Udvalgte steder skal der være mulighed for undtagelsesvis at køre over den hævede flade fra de tilstødende kørebaner mod øst, vest og nord. Adgang til stationen (og busstoppesteder). Den trafikale struktur omkring jernbanestationen skal optimeres, således, at stationen bliver mere synlig og nemt tilgængelig for bløde trafikanter direkte fra torvet. Diagram som viser trafikalt princip med hævet pauseflade centreret i Bymidte Hævet pauseflade Stier og passager på tværs af bymidten. Der skal være et godt flow gennem bymidten. Det er vigtigt at skabe gode forbindelser og sammenhænge eller netværk mellem bymidten og de omkringliggende områder. arkeringsflader - et andet bylandskab i Bymidte De store parkeringsflader i Hedensted Bymidte fremstår som tomme flader, når der ingen biler er, kaotiske hvis de er fyldte. I Bymidteplanen skal de indgå i byen som et æstetisk multifunktionelt element. En del af parkeringspladserne påtænkes indrettet således, at de kan benyttes som skater-, bold-, cykel- eller løbebane efter butikkerne lukketid. Dele af parkeringsområdet skal kunne afluk- 25

26 kes ved forkellige arrangementer som markedsdage, loppedage, udstillinger eller arragmenter fra f.eks. biblioteket, uden at det forstyrrer brugen af øvrige parkeringspladser. De store parkeringsflader skal nedskaleres med grønne rumdelere, belysning eller på anden måde. Boliger som ligger i bymidten, skal have rig mulighed for gode uderum til ophold samt fysisk aktivitet. Ved at etablere mindre byrumslommer i byen skabes nogle lokale bymiljøer som også henvender sig til nærmiljøet. Byrumslommerne skal være varrierende i bymidten f.eks. kan de indeholde et udekøkken, sansehave, balanceleg mv. Der skal skabes et lokalt ejerskab og nye fællesskaber, hvilket også giver tryghed og styrker området. Facadeorientering Drive in biograf i byens rum Boldspil på parkeringsareal Mønster på asfalt Kristine Jensens tegnestue En oplagt mulighed er at lave en drive in biograf i bymidten netop i forbindelse med parkeringsarealerne, hvilket ville skabe en helt unik aktivitet og attraktion i byen. Butiksfacaderne i Hedensted Bymidte deler i dag ingen fælles strategi. Facaderne henvender sig i mange forskellige retninger og giver således ikke bygningerne en entydig forside og bagside. Mange udstillingsvinduer blendes for indkig. Denne manglende orientering udvisker bymidtens grænser og fragmenterer det liv, der skulle være et aktiv på torve og ved byrumslommer, så disse efterlades med et uudnyttet potentiale. Torvet og byrumslommer i Bymidte Torvet skal være byens store samlingspunkt. Torvet skal være fleksibelt indrettet således, at der er mulighed for mange forskellige funktioner og aktiviteter som kan tilpasses de forskellige årstider samt brugernes / borgernes og byens behov. Torvet skal være imødekommende, livligt og attraktivt med permenente eller midlertidige funktioner, beplantning, belysning og multifunktionelle opholdsog aktivitetsmuligheder. Der skal skabes oplevelser som f.eks foranderlig belysning som interagerer med forbipasserende, sjove idéer med regnvandsopsamling og legeplask for børn, etablering af café eller take away kaffe som kan nydes i solen på torvet. For at skabe en følelse af byliv og fællesskab er det vigtigt i fremtidige projekter at orientere facaderne mod bylivet - aktiviteter og byrum. Facaderne skal åbnes op og er dermed til at opgradere byrummene. Bygningerne og livet i byrummene skal spille sammen og opleves som en helhed. Torvet har et stort potentiale til at blive et attraktivt og velbesøgt byrum. Information og orientering Ukendt kunster - paste on Facadekunst i København Verdens mindste kaffebar - København Som en del af tilgængelighedsprincippet er det vigtigt, at bymidtens brugere nemt kan orientere sig rundt i byen og at de informeres omkring byens aktiviteter, butikker, -pladser, offentlig transport (placering af stoppesteder og køreplaner). Der skal etableres æstetiske skilte samt et oversigtsskilt over bymidten. Skiltene kan være fysiske eller interaktive multitouchskærme, som skal formidle bymidtens aktiviteter og tilbud og give et overblik for byens brugere. Folkets plads - vandleg 26 Udekøkken/grill nærmiljø i byen Vandleg - SLA Arkitekter Der kan ligeledes arbejdes med digital formidling i form af f.eks. QR kode eller GS-kodning. Der kan etableres et samarbejde mellem f.eks. sportsforeninger og Hedensted Handelsforening omkring forskellige events som skattejagt, kend Hedensted Bymidteplan 2013

27 din by eller påskeharejagt. Der skal være en brugervenlig fælles hjemmeside som formidler bymidtens aktiviteter mm. Der skal være fysisk skiltning omkring i byen helt ude fra byens kant, som leder de besøgende til bymidten. Der skal ligeledes være en anden gennemtænk måde at lede de besøgende ind i bymidten som f.eks. ledelinier eller genkendelige ledeelementer/byrumsinventar. Byrumsinventar Der skal desuden være lave grønne rumdelere som bryder de store flader og nedskalerer de store byrum. De grønne rumdelere må ikke opleves som barrierer i byen, så de bør være lave med f.eks. integreret siddemulighed, belysning eller anden funktion. De skal være mobile, så de kan flyttes ved forskellige arrangementer. Ved at opsætte et system af mobile grønnerumdelere bliver byrummet fleksibelt. Kan man forestille sig at et fodboldmål også kan bruges til balancegang, parkour aktivitet eller som siddemøbel? Til bymidte skal der skabes nogle fleksible og multifunktionelle løsninger, som ikke er bundet til en enkelt aktivitet. Der skal være plads til udfoldelse og fri fantasi. Mobilt drivhus - Horsens Kirstine Jensens tegnestue Siddemulighed og balanceleg Multifunktionelt siddemøbel - Horsens Kirstine Jensens tegnestue Gule lysmaster - identitet Byrumsinventarerne skal ligeledes være med til at skabe en identitet til bymidten f.eks. kunne studerende fra VIA University College, tekniske skoler eller designerskoler udvikle et Hedensted bymøbel / et genkendeligt symbol for Hedensted Bymidte. Ved en gennemtænkt placering skal inventar ligeledes bruges til at skabe sammenhæng i bymidten og i områderne omkring. Beplatning Træer i byen bidrager med en række kvaliteter til byens liv f.eks. skaber træerne læ for regn og skygge fra den bagende sommersol. Træerne skaber liv og foranderlighed i de forskellige årstider med blomster, frugter og skiftende farver. Ved at beplantningen ændrer karakter skabes der en oplevelse af omskiftlighed og tilpasning i byen. Træerne skal bruges i en beplantningsstrategi, som skal være med til at understege opholdssteder, bevægelser gennem byen og som fixpunkter. Træerne skal være med til at forskønne bymidten, de fylder i gaderummene og får gader til at syne smallere og dermed mere intime. Hedensted Bymidte skal indeholde højstammede træer som f.eks. latan, Kastanie og Ginkgo (tempeltræer), som fungerer godt under byens levevilkår. latantræ Ginkgo træ Grønne rumdelere - Buro Lubbers I bymidten er der i dag kun et grønt fællesareal, nemlig Den grønne trekant ved krydset jernbanen og Bredgade. Det grønne areal skal bevares som den grønne åndehul uden bebyggelse i bymidten med bl.a. petanque baner. Ved indretning af området skal der være særlig fokus på kvalitet af inventar, belægning og belysning, så området fremstå men grønt med samtidig repræsentativ og bymæssig karakter. Belysningsstrategi Lys og lyssætning skal bruges i forbindelse med byrum og inventar og sammentænkes med ophold og forbindelser i byen. Lyset er med til at skabe tryghed og sikkerhed i bymidte. Men belysning er mere end det. Belysningen bør ligeledes anvendes til at iscenesætte eller fremhæve elementer i bymidten som f.eks. en facade, en gavl, en bygningsdetalje eller under træerne. Ved at bruge lyset anderledes i byrummene skabes der nye oplevelser og der fortælles en historie. Lyssætningerne kan være både permanente og midlertidige - måske en kunstinstallation - kun fantasien sætter grænser. Leg med belysning - SLA Arkitekter 27

28 Blandet funktioner i en fortættede by Bymidten skal fortættes. Fortætning er et vigtigt værktøj, der kan øge og underbygge en aktiv levenden og intensiv bymidte. Nye boliger i bymidten til en bred målgruppe af unge og ældre genererer liv og øjne på byens gader efter butikkernes lukketid. At skabe mere byliv drejer sig ikke kun om at fortætte bygningsmassen, men omhandler i lige så stor grad placering af blandede funktioner og anvendelsesmuligheder af byens rum som f.eks. fritidsaktiviteter som dans, motion, marked mm. Dermed strømmer der flere mennesker til bymidten og sandsynligheden for, at de bruger bymidtens øvrige aktiviteter og tilbud øges også. Liv skaber liv. mm. Det skal være trygt at færdes på cykel samt til fods i bymidten. - Sundhed og bevægelse Byrummene skal være indbydende og give mulighed for fysisk udfoldelse. Synlig aktivitet opstår i bylivet og det er tilgængeligt for alle. - Social bæredygtighed Byrummene er oplagte både formelle og uformelle mødesteder for byens brugere. Der skabes fællesskaber og sociale relationer, som er vigtige for at skabe et medejerskab og respekt. Lokal kunst i Hedensted Bymidte Kunst skal være et synligt element i bymidten. Det kunne være spændende at arbejde med midlertidige kunstinstallationer, f.eks. kunne der arbejdes med udstillinger i tomme butiksvinduer eller paste up graffiti (papirmateriale) på lukkede facader. Der er mange lokale kunstnere, hvis arbejde kunne være med til at forskønne og skabe liv. Originale oplevelser på bymidtens facader, udstillingsvinduer mm. samtidig med de lokale kunstnere promoveres. Bæredygtig Bymidte Bæredygtige byer handler om byens fremtid set i forhold til klimaændringer og brugen af ressourcer i et moderne samfund. Et bæredygtigt og rent bymiljø kan sikre byboere en bedre livskvalitet, sundhed og velfærd. Der skal arbejdes med bæredygtighed i bymidten. Følgende elementer skal indgå i planlægningen af Hedensted Bymidte: - Grønne oplevelser i byrummene. Bymidte skal rumme flere grønne åndehuller / byrumslommer. Der skal være varierende beplantning af træer samt grønne mobile rumdeler. Brugerne og borgerne vil opleve en begrønnet Bymidte. Grønne bæredygtige nærmijøer - SLA Arkitekter Tilgængelighed for alle En tilgængelighedsbymidte stiller store krav til den fysiske tilgængelighed helt ned i detaljen. Bymidten skal rumme en mangfoldighed og dermed også kunne rumme brugerne og deres forskellige behov. Der skal arbejdes med tilgængelighed og mulighederne for at komme rundt i byrummet. Når man planlægger tilgængelighed, skal man huske på, at det er den store sammenhæng, der er vigtig i ruten, såvel som de enkelte detaljer. Der skal ganske enkelt sørges for at flest muligt besøgende kan bevæge sig rundt i Hedensted Bymidte, uanset formåen, ved at sørge for tilgængeligheden er tænkt helt ud i alle overgange og møder. - Klimatilpasning som f.eks. regnvandshåntering Regnvandshåndtering skal planlægges ind i byrummene gerne med en legende fantasifuld tilgang. - Gode forhold for de gående og cyklende i Bymidte Det er vigtigt at der skabes optimal cykelparkering i tilknytning til butikkerne mm. Det skal være nemt og praktisk at cykle til Bymidte. Stier, passager og forbindelser til attraktorer udenfor bymidte synliggøres med beplantning, belysning Regnvandsopsamling - Mias Arquitectes Sjov med belægning - Brad Downey Der skal i planlægningen tænkes i belægning / belægningsskift, kanter og niveauspring samt terræn. Der skal ligeledes arbejdes med fysisk information 28 Hedensted Bymidteplan 2013

29 på steder der udvælges, ledelinjer til personer med synshandicap bl.a. på torvet anlægges ledelinjerne, så man undgår konflikter med begivenheder midt på pladserne. Her skal være plads til at komme rundt med barnevogn, klapvogn, kørestole, rollator mv. Der skal skabes gode tilgængelige forløb rundt i byen med oplevelser for alle sanser. Leg for alle 3 Bredgade 1 Man bliver aldrig for stor til at lege og leg skal være tilgængeligt. Leg er stærkt forbundet med bevægelse, fællesskab og sociale relationer. Østerbrogade Haralds lads Kirken Vesterbrogade Bytorvet 2 Leg i byen - trampoliner i Horsens Leg og bevægelse - sjov ide Collectif DC I bymidten drejer det sig om at designe æstetiske steder, hvor børn, unge og voksne kan udfolde sig frit, og hvor de fysiske omgivelser er tilgængelige og anvendelige for alle. Derfor skal man i planlægningen, indretningen og opførslen af legeområder, bevægelsesruter og lign. tænke i løsninger, som kan bruges af flest mulig uanset fysiske og psykiske evner. Der skal ligeledes være mange forskellige sanseindtryk i form af farver, planter og naturmaterialer, som man kan se og røre ved. Sigtelinjer i bymidten Diagram som viser sigtelinier hold til sigtenlinjen fra bygningen Bytorvet 2 til Bytorvet. Dette betyder, at kiggets vidde er blevet indsnævret. Sigtelinjen skal bevares og så vidt det er muligt styrkes. 3. Kig fra Bredgade til kirken. Kigget bør bevares. Sigtelinier i bymidten skal sikre langstrakte kig og flows gennem bymidten. Sigtelinjerne indarbejdes i planlægningen og dermed forbindes de omkringliggende områder samt attraktorer med bymidten, så der opstår en større helhed. 1. Sigtelinje, der strækker sig fra Vejlevej næsten ved rundkørslen Vejlevej/Hovedvejen og næsten helt op til Horsensvej. Det er vigtigt at bevare dette langstrakte kig. 2. Sigtelinje fra Haralds lads til Bytorvet. Dette kig er svækket af, at passagen gennem bygningen Bytorvet 2 og belægningen på Haralds lads er drejet i for- 29

30 ROJEKTLISTE Næste skridt i processen er, at forskellige delområder i bymidte kan transformeres i tråd med konceptet som er tilpasset Hedensted Bymidtes karakter og virkelighed

31 ROJEKTLISTE - potentielle projekter i Bymidte Trykkerikarre - Byomdannelse med byrum Brugsens karré Torvet - Bymidtens centrale torv Lille Torv (mellem Bytorvet 5 og 21A) - Byrum og samspil mellem bygningerne Aldi - karréen - Bebyggelsesstruktur og byrum Rød tråd - Skabelse af sammenhæng mellem primære byrum Tematiske strategier, konkurrencer og tiltag - Udsmykning af byrum, facader, belægninger, belysning, beplantning, Hedensted bymøbel samt branding af Hedensted Bymidte (unik identitet for bymidten) Fælles markedsføring for butikker - Hjemmeside Informationssystem i bymidten samt skiltning helt ude fra byens udkant Intensivering af kalender for arrangementer i byrummene Steder for fysisk aktivitet i byens rum Steder for børn og unge i byen Synliggørelse af lokale kunstnere i bybilledet rojekterne er nævnt i vilkårlig rækkefølge Billeder fra Hedensted Bymidte 31

32 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel HVALSØ BYTORV 26.10.2012 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Baggrund - intentioner Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning De nye byrum ved Svendborg Havn -konkretisering og afprøvning af bogen Aktiverende arkitektur og byplanlægning Svendborg Havn Havnen i Svendborg er et attraktivt

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE Domk irkestr æde LOGGIA 3399 STÆNDERTORV ROSKILDE irkepladsen TORVEDAG I JUNI LOKALT ORKESTER SPILLER C C Fondens Bro 39 39 4411 C de Palæstræ BUS BUS LOGGIA SET FRA PALÆSTRÆDE

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR leverer spændende og funktionelt byrumsinventar. ZENZO OUTDOOR har specialiseret sig i holdbare,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

Udendørs opholdsarealer

Udendørs opholdsarealer Udendørs opholdsarealer Denne DCUM-vejledning handler om udendørs opholdsarealer på uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor udendørs opholdsarealer er vigtige, hvordan de bør udformes og hvilken fordel

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN Nyt Aarhus Stadion - et nyt oplevelsesrum i skoven udarbejder ideoplæg til et Nyt Aarhus Stadion i Marselisskoven. En idé, der bryder med den sædvanlige tanke om et stadion,

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere