fra fiskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git fisk, hvorav Norske fiskerier. et optat kvantum av maal, torsk. uken 26 november-2 desemhvorved totalrnængden til og med 6 ber ilandbragtes kun 6662 fisk og Uken 0-6 desember. desember blir maal, hvorav i uken 3-9 desember 9 868, maal er iset til eksport og hvorav torsk. Skreifisket TORSLDFSKETpaa Vestkysten maa\ er solgt tit si]doljefa- maa saledes siges at være begyndt 8 gavet ukeutbytte av maal, brikker, mens der til handelsvare er for dette distrikts vedkommende. hvorav 900 varindbragt til Titran, saltet tønder i fiskepakning Øk sn es. november maaned iland til Kristiansund, 7300 til Aale- mot i 90 og i 909. bragtes ialt fisk, hvorav sund og 300 til søndre Søndmøre, Det er nu Nordland som er kommet hyse isedes. mens der til alle øvrige steder kun i forgrunden, idet der i uken el' optat M o l dø e n. tidsrummet 26 nov ømkom rene ubetydeligheter. Sæsonens maal. Fisket er bedst i Tys- ber-6 desember ilandbragtes totalutbytte til og med 6 desember fj or den, hvor der er gjort 0 mindre fisk. blir derved maal mot stæng, og hvor der er et godt garn- :B-'ra Aalesund haves ingen tidender i 90. Det iaar isede og eksporterte fiske. Priserne er 2 3 / 4-5 kr. maalet om bankfiske for sidste uke. Derimot parti utgjør maal mot for notsild, der er blandet vare og fisker sildedriverne derfra meget sei ifjor, og det saltede parti mot mest smaa sild, og 8 kr. for garn- paa snøre under drivningen ifjor. silden. Hamarøy, er der sat 8 Vintertorskefisket paa Finmar- Ved Ti t ran var fisket noget ujevnt nye tildels større stæng av blandet ken fortsættes fra sydligste amtsog mindre sidst i uken end før. Pri- vare, mest smaa sild, som sælges for grænse og nu like til Berlevaag. Bedsen holdt sig litt lavere end paa de 3 / 2 til 6 kr. maalet, og i N ordsjonen ste fangster og mest virksomhet ved øvrige pladser og var lørdag og fredag i Næsna, 6 nye stæng og garn- Honningsvaag, Kjelvik og Kjøllefjord kun 6-6 / 2 kr. maalet. Paa Grip- fiske. Garnsilden betales her med 6 med omegn, godt ogsaa for Gamvik, h a vet og Ramsøfjorden var fangsten -0 kr. Herøy er optat en del av Finkongkjeilen og andre 'J.anavær, i regelen god, om end ujevn; middel- tidligere satte laas, og i fjorder i mindst for Loppen-Øksfjord. Prifangsten for driverne, som kom ind til Meløy og Rødøy er der noget garn- serne i Honningsvaag og Kjelvik 9- Kristiansund, og hvorav flertallet er fiske. Storsildeforekomsten i Øksnes 0 øre for torsken og 5-20 øre dampskibe, var lørdag 39 maa, fredag gir fremdeles kun litt garnfiske. literen for lever, i Kjøllefjord henholds- 42, torsdag 33, onsdag 57, tirsdag 70 Tromsø er der kun faa nye notstæng, vis 0 og 22 øre. og mandag 70 maal. Prisen holdt sig men bra garnfiske i Lyngen. Finmest mellem 7 / 2 og 8 / 2 kr. maallet. marken nu mindre fiske, men silden Veiret. Meteorologiske Obser= Til Smølen, Bjørnsund og Romsdals- kommer vel med som agn under va to ri um beretter: værene kom der omtrent ingen sild vinterfisket. det trondhjemske fiskes Paa Skagerakkysten har der hersket. ind, og fangsten paa Onahavet var for fremdeles noget i A a f j o l' den, og der forholdsvis rolig veir undtagen mandag, intet at regne. ises en del til eksport. Prisen der er da man hadde frisk til sterk sydostlig Paa Svinøhavet var fangsten ujevn 3-7 kr. vind, og tildels fredag, da der om og mindre. Lørdag bragte 62 drivere, Bri s lin g fiskes der en del av, og aftenen indtraadte en frisk østenvind. næsten udelukkende motorbaater, til fisket i Jøsenfjorden, Ryfylke, har Derimot har Sydvestkysten fra Lindesnes og en stor del av Vestkysten ogsaa Aalesund en middelsfangst av 23 maal, været godt og varen meget fin. Bra et mindre antal baater fredag 30, fiske er der ogsaa ved Aanuglen og i denne uke hat adskillig sterk eller torsdag 28 maal og øvrige dager Herøsund i Søndhordland. Stavangermindre fangst. Lignende og noget fabrikkerne har hat en tilførsel i uken gyndte med sterk sydsydost søndag stormende sydostlig vind. Den be mindre fangster bragtes til søndre til 6 desember av skjepper aften; mandag blæste sydostlig storm. Søndmøre. Priserne der har mest det meste fra Stavanger amt til 2 / 4 De tre følgende dage var vindstyrken holdt sig i 8 kr. Sildens størrelse og noget fra Søndholdland til P/2 kr. kun oppe i frisk; men fredag aften falder nogenlunde som før, maaske skjeppene hadde man igjen sterk til stormende ubetydelig avtagende, saa Bankfisket. Andenes og Bleik. sydost. Veiret har som følge av disse sild i maalet er det mest almindelige. uken 9-25 november ilandbragtes vindforhold været mildt og paa Syd-

2 370 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 20 desbr. 9 kysten desuten regnfuldt, mens regnhøiden har været noksaa liten paa Vestkysten. det nordenfjeldske har vinden hele uken staat paa østkanten. Mandag og tirsdag var den oppe i laber til frisk; men ellers har vindstyrken været ringe. Man har hat lyst veil' og samtidig høi temperatur. Nordenfor Lofoten var vindretningen mere omskiftende; men ogsaa fra disse kanter angives kun mindre vindstyrker. Veiret har der nord været mere skyet, og tildels er der faldt nedbør. Termometret har paa Tromsøkysten vist varmegrader, mens det for det meste har staat litt under frysepunktet paa Finmarkskysten. Telegrammer. Skreifisket. Opslag 32. Vadsø 5/2 : Loppen , Gammelvær , Øksfjord 40, Hasvik , Kobbevaag , Hasvaag enkelt smaabaat 000, skøiter , Breivikbotn , Sørvær , Mefjord jevnt 700, Skippernes , Maasø, Havøsund smaabaater , Tufjord , skøiterne optil 500, Finnes smaabaatel' , Hjelmsø smaabaater , skøiter Honningsvaagene og Kjelvik smaabaater almindelig 700, skøiter , Kjøllefjord skøiter , motorer Mehavn dypsagn nær land Gamvik , enkel skøite Finkongkjeilen 2000, Losvik 600, Dyfjord i 'ranen motorskøiter , Berlevaag en baat 000, Kvitnes paa gammelt agn. Bugønes onsdag Torsdag Alt torsk i Storm hindring Kistrand og Mehavn. Honningsvaag fiskepris 9--0, lever 5-20, Kjøllefjord fiskepris 0, lever 22. Amtmanden. Storsildfisket. Opslag 5. 2/2 : Storsildfisket Vestkysten: dag til Kristiansund fra Griphavet 60 drivere derav 48 dampskibe maal, størrelse uforandret, pris 8 / 2-9 / g, veiret bra, driverne ute. Paa Svinøhavet mislig, til Aalesund 83 drivere, derav 3 dampskibe maal, pris 9, til søndre Søndmør 90 drivere , pris 8-9. Driverfiaaten her indeliggende for smaat fiske, sydoststorm. Opslag 5. 3/ : Storsildfisket vestkysten: Til Titran igaar 65 drivere maal) pris 6 / 2-7, idag 46 drivere maal, størrelse 600, pris 6 / 2-7 /2, tilstede 63 drivere, derav 50 motorbaater, 3 seilskøiter, 25 kjøpefartøier, 4 kjøpere paa land. Til Romsdalsværene idag 2 drivere fra Onahavet 2 mil nordvest av Ona 4-6 maa. Til Aale sund idag kun nogen drivere med ubetydelig fangst. Til søndre Søndmøre 25 drivere derav 2 dampskibe maal, størrelse 580, pris 8-8 / 2, forøvrig landligge, tilstede 42 drivere, derav 2 dampskibe, 36 motorbaater, 4 seilkuttere, 2 kjøpefartøier, 27 kjøpere paa land, 970 mand. Opslag 5. 4/2 : Storsildfisket Vestkysten: gaar til Kristiansund fra Griphavet 47 drivere, derav 39 dampskibe maal, størrelse , pris 8 /2-9 / 2, Tilstede 259 drivere, derav 22 dampskibe, 37 motor- bater, 20 fartøier som salter, derav 6 dampskbe, 9 lægtere, 05 seilfartøier, 3 ilampskibe, som iser, 36 kjøpere paa land, ialt 3450 mand. Bjørnsund 80 motorbaater, 560 'mand. Opslag 5. 4/2 : Storsildfisket Vestkysten: dag til Kristiansund fra Griphavet-Ramsøfjorden 78 drinre, derav 60 dampskibe, maal, pris 8 / g, veiret godt, driverne ute. Paa Smølen tilstede 8 drivere 25 mand. Til Aalesund fra Svinøhavet' -2 mil vest til nordvest av Svinøen 50 motorbaater maal, størrelse pris 8 / 2-8. Til søndre Søndmør 53 motor ba:ater maal, størrelse , pns 7-8, mange vendereise igaar for utrygt veil Til Moldøen fra Svinøhavet l motorbaat 5 maal. Opslag 5. 5/2 : Storsildfisket Vestkysten: gaar til Titran 3 drinre maaj, ø.vrige. 9 fri for fangst, pris 7 / 2-8. dag hl Knshansund fra Griphavet-Ramsøfjorden 92 drivere, derav 60 dampskibe maal, størrelse , pris 7/2-8/. Godt veil', driverne ute. Til Bjørnsund og Romsdalsværene drivere fra Onahavet inaen nævneværdig fangst. Fra Svinøhavet 'til søndre Søndmør 3 motorbaater maal pris 7 /4-7, til Moldøen 2 motorbaater 4-29 mal, pris 9. Til Aalesuld igaaraftes 2 dampskbe maal, Jdag 30 motorbaater maal, pris 9-8. Opslsg 5. 7ft2: Storsildfisket Vestkysten. Ukefangst 34800, totalfangst til 6 desember maal, hvorav iset, saltet, resten hjemmebrukt mot henholdsvis i 90. Av ukefangsten til Titran 900, Kristiansund 22500, Aalesund 7300, søndre Søndmør 300, øvrige steder ubetydelig. Sættegarnsfisket Sulen, Halten, Bergenskysten yderst ringe. Til Titran fredag 20 drivere maal, lørdag 27 drivere maa, pris 6-6 / 2, Til Kristiansund fra Griphavet-Ramsøjorden 35 drivere derav 80 dampskibe maal, pris 7 / 2-8 / 2, Til Romsdalsværene fra Onahavet næsten intet. Til Aalesund 62 drivere, derav 7 dampskibe maal, middelsstørrese 620, pris 8. Til søndre Søndmør fra Svinøhavet 70 motorbaater maal, størrelse , pris 7-7 /4, Til Moldøen 5 drivere, derav dampskib, maal, pris 9. Opslag 5. 8/ 2 : Storsildfisket Vestkysten: Til Kristiansund igaar 6 drivere, derav 4 dampskibe maal, idag 48 drivere, derav 35 dampskibe maa. Størrelse , pris 7 /2-9, veiret godt, driverne ute. Aalesund: N at til søndag faa drivere ute, ubetydelig fangst. Til søndre Søndmør igaar 5 drivere, derav dampskib maal, pris 7 / 2, nat til mandag landligge idag utseiling. Opslag 8. Trondhjem 6ft2: Opsynet i Titran telegraferer idag: Storsildfisket Titran denne uke 900 maal. Derav sendt fersk 00 maal, saltet 2800 Størrelse , pris 8-6. Tilstede idag 6 kjøpefartøier, 4 kjøpere paa land, 32 drivere. Det hele parti siden fiskets begyndelse hersteds 8nOO maal, derav sendt fersk 340 maal, saltet 2900 Sidste nattefangst gjennemsnitlig 2 maal Veiret fremdeles godt. Stiftamtmanden. Fetsil dfisket. Opslag 44. Trondhjem 6/ 2 : Aafjorden: Denne uke antages sat 3 mindre notstæng. Garnfiske fra O til 3, middel fangst ]/2 maal. uken opfisket 450 maal, hvorav garnsild 50, notsild 300 maa. Heravantages iset 750 maal, solgt sildoljefabrik 700 maal. Resten til hjemmeforbruk. Sildens kvalitet er 3-6 streks. Pris pr. maaltønde fel'sksild: 3-7 kroner. Totalkvantum 2630 maal, derav iset 970 maal, solgt sildoljefabrik 4050 maal, saltet handelsvare 8055, resten til hjemmeforbruk. Tilstede ved ukens slutning 50 garnbaater med 00 mand, 5 notbruk med 80 mand, 4 kjøpefal'tøier, hvorav 3 dampskibe. Opfisket ialt inden amtet maal hvorav iset 2958 maal, solgt sildoljefabrik 9220 maal, saltet handelsvare 5 05 Stiftamtmanden. Opslag 48. Bodø 6/ 2 : Herøy: Optat denne uke 400 maal' fabrikvare. Nesna: Sidste uke 6 stæng Nordsjonen, garnfisket -8 maal, pris: garnsild 6-0. Tilstede 2 notbruk, 00 garnbaater, 3 kjøpefartøier. Rødøy: 3 smaa stæng, garnfisket Tjongsfjorden og Melfjorden optil 0 maal blandet vare, pris 4-5. Meløy: Garnfisket Vaagsbottn -2 maa. Hamarøy: Sidste uke 2 mindre stæng Brendvik, 2 mindre, større stæng Skogvold, større, l mindre stæng Tranøy og mindre stæng Skarvik. Optat 4800 maal blandet kvalitet, mest fabrikvare, pris Tilstede 6 notbruk. Tyst jord : Sidste uke 0 mindre stæng Skrovkjosen, blandet kvalitet, pris: not-sild 2.7G-5. Garnfisket Skrovkjosen og Stedf'jord optil 5 maal, pris: garnsild 8. Øksnes: Forsøkt tere mislykkede notkast efter storsild, garnfisket optil l maal. alt inden amtet: Opfisket maal, derav iset 4900 maal, solgt sildoljefabrikker maal, til hermetikvare 300 maal, saltet til handelsvare 6960 tønder, til russesild 550 tønder. Arntmanden Opslag 49. Tromsø 6/ 2 : Amtspartiet maal, hvorav iset 2800, fabrikvare 2 050, handelsvare ) tønder, resten agn og hjemmebruk. Hillesøy: Sidste uke 3 mindre stæng, pris 3--5 kroner. Tilstede 3 notbruk. Lyngen: Gjøvik garnfiske -40 maa], ingen nye stæng. Pris 3-7. Tilstede 2 notbruk, 25 garnbruk. 4 kjøpefartøier. Stiftamtmanden. Opslag 50. Vadsø 6ft2: Kaafjord i Alten sid ste uke mindre stæng, Talvik intet nyt stæng, samtlige ældre optat, paa garn ndre Langfjord -2 stamper. - Optat kvantum amtet ialt maal, derav til sildoljefabrikker maal, agn 0050 maal, saltet handelsvare 300, pris: Bergsfjord, agnsild 5 kr. maalet. Amtmanden. Opslag 9. 8/ 2 : Til 6 desember meldt optat maal, derav iset 4550, solgt sildoljefabrikker maal, saltet fiskepakkede tønder mot i 90 00' i 909. b. Utenlandske fiskerier G Uken 0-6 desember. S i de fi s k et l B o hus len slog godt til et par dage nordenfor Gotaalven ved Kalfsund - Marstrand, hvorved ukefangsten blev hl. og totalfangsten til 6 desbr hl. mot 2947 i 90 og i 909. Prisen var i uken fra 7- kr., intet er saltet. ukekvantummet er medregnet nogen tusen hl., som iiskedes 9 desember, om aftenen, efter at uketællingen var foregaat. Om de engelske, tyske og hollandske silelefiskerier, som paa elet nærmeste er sluttet, foreligger ngen opgaver for sidste uke. ) Berigtiget av Stiftamtmanden fra

3 20 clesbr. 9 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 37 Det saltade parti makre fra det ked i forrige uke, at priserne i denne Storsild. irske makrelfiske, der i forrige uke vilde ta et opsving, som tilfældet Mandag kasser pris nr. av bladet opgaves til tønder til utgangen av november, er efter til 7/ til 9/ kassen, rigtignok for det Onsdag 200 var igaar og idag, da storsild solgtes Tirsdag l 660 opgave av 3 desember forøket til mest anerkjendte merke. Torsdag l tønder. Flere medvirkende aarsaker har bidradd hertil, saaledes er markederne 450 Fredag resten næsten blottet for al slags fersk fisk, Telegrammer. alt kasser grundet orkanagtig veil' paa sjøen, o Sildefisket ved Bohuslen. dernæst har den daglige tilførsel været Opslag 4. 3/2 : Sildefisket Bohuslen: gaar mere overensstemmende med behovet, litt endnu sydligst, strømhindring. 0- kr. hl. hvorved det lyktes i begyndelsen av Opslag 4. 4/ 2 : Sildefisket Bohuslen: gaar uken at holde prisen oppe. Senere ubetydelig fangst, 2-3 kr. hl. Silden sees er den forcert op meningsløst høit, næsten ikke. Opslag 4. 5/ 2 : Sildefisket Bohuslen: gaar hvilket i længden er mindre heldig for godt Vinga-Marstrand sydligst ubetydelig. forretningen idetheletat. Sildens fremkomst til markedet viste ogsaa en Pris 9-0 kr. hl. Opslag 4. 6/ 2 : Sildefisket Bohuslen: gaar knapt middelfiske sydligst, ellers intet! 7-8 smule bedring, hvorved det lyktes at kr. hl. faa litt ordres fra London og indlan- Opslag 4. 7/ 2 : Sildefisket Bohuslen: Uke-. fangst 62920, totalfangst h., pris det - en faktor som er avgjørende, Saltsild marked et. 7- kr. Fredag og torsdagsfangsten god forat dette marked ikke helt og holutfor KHlfsund-Marstrand. ntet saltet. O ps l ag : l les e o us en: ga ar intet, sjøgang hindrede. 9/ S'll fi k t B h l r dent skal ramle overende, efterat det lokale forbruk til røkerierne er tilfreds- Opslag4. 9/ 2 : Sildefisket Bohuslen: Uveir stillet. hindret alt fiske idag. Hittil har storsilden, hvad ferskhet og pakning angaar, ikke nydt tillid Det irske makrelfiske. Opslag 6. 3/ : 2 l<'iskeriagent Jobnsen tele- blandt London- og indiandskjøperne. graferer : rske makrelfiske hittil antages sal- - Kan skiberne imidlertid formaaes at tet tønder. begrændse eksporten hertil til 500 Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Hwre 8/ J2 : Fisket avsluttet. Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 8, '2: Uveir hindret sardinfisket. larkedsberetninger m. V. Uken 0-6 desember. Prisen paa iset storsild har i uken hævet sig ret bra baade i Hull og i Hamburg-Altona, om den end fremdeles staar adskillig under, hvad der betales for den svenske sild. sid ste uke var prisen for prima storsild i Hamburg fra -4 og for sekunda fra 5-7 Jlh. kassen, mens svensk sild betaltes samtidig med 5 til 7 Jf&. Hull var priserne 8 desember henholdsvis 4-5 og 6-7 sh. kassen. Se nærmere opslag 2 fra fersk sildmarkedet. Fra Norges fiskeriagent i England, Hans Johnsen, dat. Hull 5 desember: Sildemarkedet i uken endt 5 des e m ber. ngen vilde ha trodd med den slump i priserne paa fersksild som eksisterte paa herværende mar- kasser daglig for den tid som er igjen av elet gamle aar; vil man kunne paaregne lønnende avsætning, men saasnart partierne overstiger dette maksimum, vil priserne komme ned igjen, især for storsildens vedkommende, som fremkommer mest i en mislig forfatning paa grund av de slette kommuni / a 2/6 /a2/ 2/ a 2/3 7/ 9/a9/6 5/ a 8/ Den torsdag og resten fredag importerte storsild var udmerket vel pakket. Svensk tomsild. Mandag 2000 kasser pris 6/ a 7/ Tirsdag 600,,9/ a 20/ alt 3600 kasser Telegr.ammer. Opslag. 3/ 2 : Fiskeriagent -West.el'gaard telegraferer fra Hamburg: Hera 200, Argo 500 tønder slo sild , , mindre nedtil 8.;M;. tønden. Hitindtil ankommet meste solgt. _ Stettin: smaapartier , ,ilD. Opslag. 4ft2: Fiskeriagent Westergaard telegraferer fra Hamburg: Magnus 475, Nidelven 03 tønder storsild sild i tønden 24-23, , ca , mindre tg J. tønden, meget. usolgt, sorteringen gj elnemgaaende utilfredsstillende, vanskeliggjør salgene, begrænser konsumen. Beholdningerne dækker behovet til nytaar. Opslag. 6ft2: Fiskeriagent Westergaal'd telegraferer fra Hamburg: Herkules 737 tønder slosild, markedsforholde, priser uforandret. Opslag. 8h2: Fiskeriagent Westergaard telegraferer fra Hamburg: Kønigsberg ca tønder slo sild, endel solgt, , rundsaltet Stettil 876, , , og J6. tøndel. Mellemstørl'elsen litet paaagtetkationer fra storsildfeltet. Dette illustreres bedst ved at svensk toms ild, aven yderst slet kvalitet, solgtes i Fersksildmarkedet. forrige uke til den dobbelte pris av Opslag 2. 2h2: Fiskeriagenterne telegraferer: Hnll: 700 kasser storsild -2 sh. hvad norsk sild opnaadde. Allikevel kassen. Hamburg-Altona: Skude 928 kasvar svensksilden i stort begjær og stod ser storsild sekunda 7-5,;lb., 40 procent konibegyndelsen av uken i 6/' til 7/ demnert, Hem 28, Argo 438, 200 kasser svensk sild 6 J. kassen. er den svenske tomsild solgt til 9/ a 20/. Det er uheldig at der fra et saa fjerntliggende fiskeridistrikt som Roms kassen, mens storsilden fandt træg av- Opslag 2. 3/ 2 : Fiskeriagent Westergaal'd sætning til / a 2/6; senere i uken telegraferer: Hamburg-Altona: Kong Magnus 2378 kasser storsild Jf.;. kassen. Opslag 2. 3/ 2 : Fiskeriagent Westergaanl telegraferer: Hamburg-Altona: Nidelven 758 kasser storsild -3, 600 kasser svensk sild 6-7,;lb. kassen. dals amt ikke sørges for underhold av Opslag 2. ]3/ 2 : Fiskeriagent Johnsen telehurtiggaaende ruteskibe med avkjølings- graferer: Hull:: 200 kasser storsild 2-- apparater paa Humberen. 3 skibe vilde være tilstrækkelig til at forsyne dette marked, høsten og vinteren igjennem, undtagen enkelte uker av sæsonen; men heller ikke da bør importen overstige kasser, hvis regningssvarende priser skulde opnaaes for fisker og eksportør. Resume av ukens import: 3 / 4 sh. kassen. Opslag 2. 4/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Fraraader skibning fersk sild med ankomst hertil 9/ 2 og 26/ 2 dog kun mindre partier før l/l' Opslag 2. 4/ 2 : Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 900 kasser storsild delvis solgt 7 prisen uholdbar, 600 svensk sild 0-20 sh. kassen. Opslag 2. 5/ 2 : Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 450 kasser storsild 5-8 sh. kassen. Opslag 2. 6/ 2 : Fiskeriagent Wel'tel'gaard

4 372 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT :b'ra FSKERDREKTØREN 20 desbr _ telegraferer: Hamburg-Altona: Herkules sardinfiske ikke var mer end 400 kur- Priser og efterspørsel stiller sig nu 530 kasser atorsild -3 J{g. kassen: vel'. Rognmarkedet var som følge av saaledes: Opslag 2. 8/ 2 : Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 3400 kasser storsild 4-5, det utilfredsstillende fiske del vis lam- Pris pr svensk sild 6-7 sh. kassen. Markedets 00 met. tendens Opslag 2. ufortoldet. 8i2: Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Ham burg-altona : Uketilførsel Vicekonsulen i Gij6n melder om Bergen: Lire daarlig sardin fiske, og vicekonsulen i rna tynd vestre... flau 35 Santander oplyser, at fisket var helt do. fyldig do. 22 hindret i sidste uke. do. smaa do kasser svensk sild 5-7, 065 storsild prima -4, sekunda 5-7. kassen. Opslag 2. 9/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegrafer: Ham burg-altona : Ragnvald Jarl 992 kasser storsild / 2, 35 smaasild 8-7, 6000 svensk 5-2 / 2 Jf{;. kassen. Opslag 2. 9h2: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 5800 kasser svensk sild 0 / 2 sh. kassen. Ferskfiskmarkedet. Opslag 3. 3/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Ham burg-altona : Magnus 63 kasser fisk, hyse 9 / 2-3, kveite Opslag 3. 4/ 2 : Fiskeriagent \Vestergaard telegraferer: Ham burg-altona : Nidel ven 94 kasser fisk, hyse 23-29, sekunda 9-2, kveite 30-55, flyndre 30-32, sei 4 / 2, Op,llag 3. 4/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Fraraader skibning fersk fisk med ankomst hertil mellem 8/ 2 og 3h2' Ops]ag 3. 6/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona : Herkules 232 kasser fisk, hyse 5-20, sekunda 8-5, flvndre 37-4, kveite 40-67, sei 4. Opstag 3. 9/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Jarl 224 kasser fisk, hyse 2-8, sekunda 3-, kveite flyndre 20-23, sei Klipfiskmarkedet. Opslag 5. 9/ 2 : Konsulen Bilbao telegraferer: Bilbao: mport 3050 kvint al norsk, 890 færøisk, salg 600, 080, beholdning 3000, 20, priser Søndmørs , færøisk Santander : Salg 20 norsk, beholdning 30, uforandret pris. A vista kurser: Paris 07.95, London Konsulatberetninger. Fra generalkonsulen i Bilbao, dat. /2: mport og omsætning av klipfisk fra 9 3/2- /2, alt pr. kvintal a 50 kg, androg til: Bilbao. Salg 2250 norsk, 870 færøisk. Beholdning pr. 9/ norsk, 30 færøisk. Prisen for lste sort Søndmør opgaves notert til for norsk og for færøisk. Santander. Salg 550 norsk. Beholdning pr. 9/2 50 norsk. Prisen for ste sort opgaves notert til pesetas for norsk. Paa Madrids børs notertes / 2 : Pesetas pr. 00 fre. a/v l/paris a/v l/lond. Det uveir, som i forrige uke hjemsøkte Nordspaniens kyster, har selvfølgelig lagt hindringer i veien for sardinfisket. Fra Vigo melder den derværende vicekonsul, at utbyttet av ukens Fra legationen i Havana, dat. 23/ : Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 8/ _7/ meddeles følgende: ndførselen androg til 2689 kasser og 30 tabaler. Priserne var ifølge Revista Ofieial for norsk fisk $ 8.50 og for skotsk $ ; der noteres for den norske vare $ 8.50 og fof den skotske $ Kurser: London 60 div... Paris 3 d/v.... Hamburg 3 d/v... Fra legationen i Havana, dat. / 2 : Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 7/ _28/ meddeles følgende: ndførselen androg til 020 kasser; Priserne var ifølge Revista Oficial for norsk fisk $ og for skotsk $ ; der noteres for den norske vare $ 9.00 og for den skotske $ Kurs er: London 60 div... Paris 3 div.... Hamburg 3 d/v... Finmarken: ma 2/400 gr. livlig do. 4/ do. Klipfisk: Labrador lma... flau do. 2da... do. do. st yle... do. slandsk.... utsolgt do. hyse. ;'. do. alt % pr. kontant ndberetning fra konsulen i Bordeaux, 20 / 8-20 / 4 % P. dat. 8/2 til Utenriksdepartementet: 6 5 / /4 % P. Der utførtes ifølge toldkammerets 4 3 /4-4 7 / 8 % P. opgave i november maaned følgende kvanta ldipfisk herfra til: / 8 % P. 6 /2-6 5 / 8 % P. 4 3 / /8 % P. Fra vicekonsulen i Douarnenez 9/2: Siden ærbødige indberetning av 2 ds. har veiret atter været meget,hindrende for fisket. ndtil torsdag var dog fangsten ret god for omtrent hundrede baater av saavel store som smaa sardiner, men senere har tiltagende voldsomme storme' aldeles hindret driften. For tusenet sardiner opnaaddes resp. fres. 60 og 25. Rognmarkedet uforandret. Fra Lorient ankommer fremdeles daglig smaa partier 2den og 3dje sort forrige aars rogn, som efter Sgende utbydes til fres. 32 og 22. Fra generalkonsulen i Genua 9/2 : Siden min sidste indberetning af 9 f. m. er her til Genua indført fra Norge med Otto Thoresens linje baller = stokfisk og klipfisk. Spanien talien Martinique } Gouadeloupe Andre lande mens indførselen hertil i samme maaned beløp sig til fordelt paa 47 ladninger ankommet fra Newfoundlands bankerne. Hvad markedet angaar, saa er dette foholdsvis livlig. hvorvel der spores tendens til hausse, er priserne forblit uforandret, nemlig som forrige maaned fres pr. 55 for raavare og fres pr. 50 for tørret vare, men mener man at en videre stigning vil finde sted i januar. ndberetning fra generalkonsulatet i Rio de Janeiro, dat. 2 november, til Utenriksdepartementet: J eg har den ære at meddele, at der i tidsrummet -5 november d. a. ankom følgende partier klipfisk til Rio de Janeiro : Via Hamburg 2545 kasser Bremen 630 Liverpool 075 New York 2766 Omsætningen i tidsperioden var regulær. Beholdningen ansættes til 7000 kolli (fater og kasser).

5 desbr. 9 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 373 Som detaljpriser notertes : 45 a 48 milreis pr. fat for fisk fra Gaspe. 37 a 38 - peixling. 39 a 40 pr. kasse for norsk fisk. 38 a 39 skotsk Kursen var omkring 6 7 / 32 d. Bergens markedspriser for fiskevarer. Maa ikkeopfattes som frit ombord noteringer. (Meddelt av handelsforeningens fhv. sekretær). Bergen, 6 desbr. 9. T ran m a l' k ed eter yderst rolig, og omsætningen indskrænker sig til smaaposter. Koldklaret damptran i Finmarksvare er avgit til kr. 85 og bruntran til kr. 35. Rogn og klipfisk uten handel. Rundfisk saagodtsom uten omsætning. ngen forandring i priserne. Paa silde'markedet opnaar fetsild fremdeles kr. 6/7-4/5-2/3-9 for de resp. merker efter kvalitet. Storsild har senest været betalt med kr. 9 /z. Opgave over fersk sild avsendt fra Trondhjem station i tiden 7/2 til 4/2 Til norske stationer utenlandske do. Tils. Brisling etc. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet -6 desbr. Bris- Pris Smaa- Pris Hvorfra ling pr. sild pr. skj. skj. skj. skj. S. B.-hus amt Stavanger mt Tils Røkt Torvført Tils Vær di brisling... kr smaasild '-' kr De engelske og!walesske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent :i Storbritannien og rland). November 9 mndr. endt 30 nov. 9 Owts..g Owts. For alle sorter tils \ Specifisert for følgende sorter: Sild Brisling Makrel Torsk Lange e' 3, Sei ' Hyse l Flyndre Kveite :l De skotske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland). - November 9 mndr. endt 30 nov. 9 Owts..g Owts. For alle sorter Specifisert for følgende sorter: Sild l Brisling Makrei Torsk Lange... o Sei Hyse Flyndre Resurne. Til Aberden blev iland bro bragt i november maanec av tyske trawlere cwt. stor og smaa bl'. torsk, 28 cwt. hyse og av andre sorter fisk 78 cwt. Fra sland ankom 2 tyske og 3 engelske trawlere, som hadde tilsammen et fangstutbytte av trawlere fra Færøbanken hadde liten fangst. Fra fjerntliggende fangstfelter gjorde trawlerne regulære og lønnende turer til trods for, at stormende veil' hindret fisket adskillig. En av trawlerne hadde et bruttoutbytte av 930 for maaneden. Trawlere paa hjemmefangstfelterne mistet 0 dages fiske grundet veirforholdene; fangsten bestod mest av smaa hyse og 998 cwt. smaa flyndre som solgtes for Æ 239. Linefiskerne som laa paa kveitefiske utenfor den irske kyst, hadde i de fleste tilfælder tap. Mindre seillinebaater gjorde god fangst av flyndre, naar veiret tillot dem at være ute. Fra den kommunale fiskeauktion. Ved T. Anfindsen. Bergen, desbr. 9. rrilførselen fra nordlige distrikter var ogsaa forrige uke meget stor saavel av fersk som saltet fisk. Fra nærmeste kystdistrikter tilførtes markedet likesaa en mællgdefersk fisk og levende fisk, hvorved pl'lserne paa iset vare holdt sig lave. dag var tilførselen noget mindre nordenfra, og opnaadde Sigurd J ad s partier følgende priser: Øre pr. kilo Fersk kveite, stor, hodeløs Do. med hode Do. midd Do. smaa Rødfisk (uer) Do., mindre pen. 5-7 hys, efter kvalitet.. 8- torsk, hodeløs, efter størrelse l' sei, hodel., efter st. -4 Do., rund, pr. stk Do., sløiet, g.g

6 374 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 20 desbr. 9 Nysaltet torsk i kasser do. i tønder, inkl. træ brosme i kasser Saltet brosme fremdeles mindre efterspurt. Bergen, 8 desbr. 9. r:rilførselen fra 'nordlige distrikter var meget stor forrige uke, og da her samtidig tilførtes markedet en god del uiset fisk fra nærmeste distrikter, faldt priserne yderligere paa iset fisk. dag ankom ogsaa en mængde fisk nordenfra, hovedsagelig rødfisk og hyse, og opnaaddes følgende priser: Øre pr. Fersk kveite, stor, hodeløs do., med hode do., midd., med hode Stockholms provisoriske fiskehal. Markedsnotering for tiden 7/2-_ 3 / 2 Fiskesorter Cl) '$ P= Graasei...,. 35 Hvitting Kveite...''' 74 Hyse Laks, fersk...,. 75 Rødspette Rødtunge Torsk Ræker Do., smaa Sild, fersk Do.... kasse 885 Hummer, levende. snes 3200 Pris i øre i Cl) l> c<l H ro_ den almindelige pris over hele byen for Merchantable og Madeira samfængt. Endskjønt fangstutbyttet av kystfisket var noget større end- beregnet, var det dog ikke ikke overdrevent stort, og de nuværende markedstilstande gir haab om, at hele fangsten vil bli omsat til priser, tilstrækkeig høie til at betale lokale eksportører for deres spekulation. To eller tre firmaer har sluttet at kjøpe, idet de øiensynlig har tilstrækkelig til at dække sine nuværende behov. * rrhe Maritime Merchant, Halifax N. S., for 23 november skriver, at der er ganske livlig efterspørsel efter klipfisk; men man tror ikke, at de utenlandske markeder berettiger de yderliggaaende priser, som i det sidste er betalt fiskerne. Nyheterne fra St. John's er temmelig motstridende; nogen siger, at lagerne er for smaa, andre antar, at fangsten vil stille sig middels, og tal som et firma sitter in de med, viser 25 % under gjennemsnittet, men do., smaa, 5-25 Fra Nyfundland. rødfisk (uer) efter kvalitet 6-22 The Trade Review for 25 november do., sekunda skriver, at forretningen i klipfisk i den dog mer end forrige aars fangst. hyse, efter kvalitet _.. 8-] forløpne uke ikke var saa hicsig fisker og kiøpmand imellem, omend skibnintorsk, hodeløs gen til utlandet var likesaa livlig Det irske makrelfiske 90. sei, som nogensinde. To eller tre firmaer aars beretningen om de irske fiskedo., rund, pr. st har sluttet at kjøpe til de herskende rier meddeles bl. a., at fangsten av Nysaltet torsk i kasser priser, hvilket har lagt en dæmper vaarmakrel i 90 utgjorde 7 8 do. i inkl. træ 2-22 paa markedet. Det er en almindelig cwt. mot 5080 cwt. i 909. Kjøb. k tro, at den sene august- og september- perne synes at anstrænge sig for at rosme asser ! t t t db t langs var noge s ør'e en eregne, og rette paa de feilslagne spekulationer do. i inkl. træ 6-7. dt kk tk' t d ryelos mange Jøpere er, a er i fersk makre ved at gaa over til er tilstrækkelig fisk tilgjængelig til op- saltning. 90 blev der saltet Markedsberetning om tran. fyldelse av alle utenlandske kontrakter vaarmakrel mot 8699 i 909. til lavere priser end dem som har her- Vaarmakrellen, anføres der, er ikke (Ved W. Theodor Reincke). sket i de sidste uker. Naturligvis er den heldigste til saltning; men prisen der folk, som sier det motsatte, og paa omhyggelig tilvirket og sortert Hamburg, 5 desember 9. under disse omstændigheter er det umu- vaarmakrel er dog tilstrækkelig høi til rrranrnarkedet er yderst rolig, note- lig at si, hvordan priserne vil stille at bevæge et norsk fartøi til hvert aal' rmgerne. nærmest nominelle. Jeg noterer: sig fra nu av og til nytaar. at komme til Cleggan, hvor mand- * skapet foruten at salte makre ogsaa Der kan ikke være tvil om, at offent- tilvirker rognen for d.et franske srdinliggjørelsen av de nøiagtige tal ved- fiske. Av høst- og vmtermakrellandrørende amerikanernes skibninger bragtes cwt. mot denne sæson (se Fiskets Gang for cwt. aarett'før. Der blev 6 desbr.) har hat en tendens til at saltet 5 39 t.dr. eller l 849 trykke priserne paa fisk. Paa grund er end forng sæson. Sammen.Damptran, koldkl. Lofots Raamedicintran Blank torsketran... Brunblank do.... Blank incustriel.... Brunblank do Brun levertran.... Sæltran, lys.... Do, brunblank.... Do. brun.... Sildetran, lys.... Do., brunblank.... Do., brun.... Hvaltran, uraffinert nr. O Do., l Do., 2 Do., 3 Do., 4 Bruttosalgspriser. Jb. 02/03 80/85 70/75 55/60 42/43 38/39 38/39 42/43 38/39 35/36 34/36 32/33 3/ av at kjøperne fra De forenede stater lgnet med de sdste 20aar fangst kjøpte paa basis av pund (engelsk vegt) var aarets fangst godt over g]ennemblev tallene meget store, og man fil snittet og. den '. bedste siden 905. indtryk av, at forretningen var bet yde-,angsten vlde ha va::ret sørre, om ligere end den i virkeligheten var, lkke maredsforh.oldene Amenka hadde og dette i forbindelse med, at det sil- v.ært utlfresstllene. E!l sammendige blæksprutfiske' antoges at være hgmng av pnserne Vser, at rsk makre litet, bidrog til at de høie priser holdt kun kan konkurrere med de lavere sig de sidste maaneder. Tilbake er merker. av norsk makrel, og det er naturligvis det faktum, at vore marke- vnskehg at omme bort fra den slutder paa begge sider av Atlanterhavet nmg, at det rske produkt sm h.elhet har været gode, og for nærværende betragtet for. nærv.ærende vlr.kehg er tyder det paa at de holder sig. underlegent l kvaltet, endskjønt der, * ikke er tvil om, at produktet lider under mangel paa sortering. Priserne paa fisk holder sig uforandret, men kjøperne forlanger en litt bedre kvalitet overalt til de høie priser. Salg Næste nr. utkommer paa grund av blev avsluttet igaar til $ 6.70 for er helligdagene først torsdag 28desember. særdeles god kvalitet, men $ 6.60 en

7 Norges utførsel av fiskeprodukter fra /4 til Hh2 9 og Vaarsild Nordsjø- slands- Klipfisk, Klipf., is- Rot- Fetsild Storsild Brisling Rundfisk Toldsteder sild sild norsk landsk etc. skjær telr. J Kristiania Sandetjord Kristiansand H Flekkefj ord Stavanger Kopervik !) Haugesund Bergen Florø H Aalesund Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø H Andre lh alt H H H2 256 uken H Sperma-. Sild, fersk Sild røkt Makl'el, Makrei, Sei 8940 Laks, Anden Toldsteder tran tran l0setran.ettran Sldetran : saltet fersk fersk fersk fisk ks. l,g Kristiania H Sandefjord Krisiansand H Flekkefjord Stavanger H H Kopervik H Haugesund Bergen H5H 4H 867 Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem H 08390, Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre alt uken uken, som endte H/ 2 Hval-. Sæl- Bottle- Hyse, Anden D.m. R.m. Rogn Brun- Blank Haarund tørfisk tran tran Brun blank kjærr. ter. tell'. tdl' HO 6036 Hummer stk H - Fisk, saltet Fiske- Fisk, saltet Sildemel i fartøi guano i Sælskind Hermetik stk C [ o p... co ' S r:7 f... <:O f... f... z t4 tj ::J l:d j O Z O w. Pi t-i t;j ::J 8! j t-i W. O t-i Pi 8 0. ::'j C;.? - c,tq -

8 376 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 20 desbr. 9 -Hamburg-_ Altona fiskeauktioner. En gros priser. Tilførsel 094 kasser norsk fisl< kasser sild. Pf. Pf. Pf. Pf. Pf. Laks... pr. % Do. sekunda Tert ørret, stor Do. middels Do. smaa Kveite, stor 30 % opover Do. stormidd % Do. middels 0-22 % Kveitebarn 8 % nedover Hyse, stor o o /z / Do. smaa, ' / Do. sekunda Flyndre, stor Do. middels Do. smaamiddels Do. smaa Do. Nordlands Rødtunger Pigval' Storsei / 4-8 / / 2 4 Aal Torsk o _. 6 / 2 0 /z Hummer Makrei... pr. styk Storsild... pr. kasse Ji Ji9. - Ji Ji9.4-2 /z Ji9.5-0 / 2 Do. sekunda Vaarsild Fetsild l Smaasild / /2-2 /2 - Østlandssild., Svensksild...,..., Skotsksild Hamburg, 6 desember. Westergaard. tien: = :!k! u:e mne an:m.tr:: kee OPf: u!ss::). fo V;F;!:il Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) 2 Totalkvantum til 6/ A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni.... mill. st. (pieces) O 64.4 Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. O 4338 Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. O B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries):. Vam'sildefisket (Spring HetTing), februar-mars maal a 50 liter O Fetsildfisket juli---desember )..., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the 'Vest Coast) ny sæson... maal a 50 liter b) for østlandet (the South Coast) -... maal a 50 liter O 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember ) , saltet, fiskepakket O (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne..., saltet, fiskepakket O (Hen'ing from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2)..... tønder i fiskepakning O (Seapacked mackerel landed in Norway from the North-Sea, salted for export to Ameriea) O ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not included.) 2) Al makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m a a Fiskets Gang angives som kilde.

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Onsdag 21 juni <"+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0"\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O O"l r..o ' 0+ -.

Onsdag 21 juni <+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O Ol r..o ' 0+ -. ang. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fisker.idirektoren 2. aargang Norske fiskerier. Uken 11-'-1 7 juni. FNMARKENS VAARFSKE gav i sid ste uke over 3.9 mill. kg. torsk: beregnet til

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. aargang nsdag 7 desember 1910 Nr. 49 Norske fiskerier. 25 og 2/12 15 maal. Bjørnsund, Finnøy paa notsild 10-15 kr. og paa garn og andre

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere