Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid"

Transkript

1 Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid

2 at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling

3 Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev der afholdt et dialogmøde om fælledens fremtidige udvikling. På de følgende sider er hovedsynspunkterne fra dialogmødet refereret. behov fra beboerne i området. Aftenens 4 udvalgte temaer var: Friluftsliv Børn og unge Natur, stier og beplantning Tradition og fællesskab Formålet med mødet var at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling, samt at afdække ønsker og Dialogmødet

4 Som optakt til gruppediskussionerne indledte borgmester Willy Eliasen med historien om udviklingen af området Stenløse Syd. Endvidere præsenterede Centerchef Mona Dates Jørgensen følgende kommende projekter i området: Et nyt bytorv ved daginstitutionen Vandfaldet En forsamlingshytte ved Barnekær En ny varmecentral ved Agertoftegårdsvej Hovedsynspunkter I gruppediskussionerne var følgende ønsker og forslag særlig markante: Flere og bedre stier. En større kælkebakke. Mere dybde og variation i landskabskarakteren på fælleden. Ønsker om mere engog overdrevsbeplantning. Mosen skal oprenses. Mulighed for flere friluftsoplevelser, især i tilknytning til forsamlingshytten og mosen. Dialogmødet Dialogmødet

5 slået. Græsset er for højt. Der ønskes bedre vedligeholdelse af den eksisterende fodboldbane. Fælleden set mod mosen Friluftsliv Et ikke-organiseret friluftsliv Fælleden er for lille til det organiserede friluftsliv som etablerede sportsklubber mv. Der skal satses på velfungerende forhold for det uformelle og ikke organiserede friluftsliv. Kunst i naturen Der har været tale om at etablere kunst i området. Der foreslås, at det kan være na- turkunst i form af store flotte sten, eller trækunst hvorpå man kan kravle eller hoppe. F.eks. i forbindelse med en kondisti eller en naturlegeplads. En ny fodboldbane Endvidere er der ønske om en ny fodboldbane med lys. Den eksisterende fodboldbane er ikke god nok. Den fungerer ikke efter hensigten, måske fordi udearealerne ikke er Kælkebakken Der ønskes en større kælkebakke med mulighed for både større og mindre bakker. F.eks. kan kælkebakken anlægges med en stejl side og en mindre stejl side. Altså en større kælkebakke i flere niveauer/sværhedsgrader, gerne med træer på toppen og et par bænke. Beplantningen omkring skal minimeres, så bakken bliver fremkommelig på kælk. Det vil endvidere være fint med en sti op til kælkebakken. Der anbefales en reference på en kælkebakke i Lyngby på Lundtoftegårdsvej 17, som er anlagt i flere niveauer. Naturlegeplads Der ønskes en naturlegeplads ved madpakkehuset og i nærhed til forsamlingshytten. Det kan være væltede træstammer som børnene kan klatre på. En naturlegeplads kan etableres med kunst som f.eks. sten eller træstammer, som man kan

6 kravle på eller klatre i. Her kunne det fælles sankthansbål også være. Det er oplagt med oplevelser nede ved søen. Der anbefales inspiration fra legepladsen ved Kildesøen tegnet af Charlotte Skibsted eller naturlegepladsen ved Naturcenter Vestamager. Fiskebro ved Mosen Der er ønske om en fiskebro ved søen, hvor børnene kan ligge på maven med fiskenet osv. Inspirationsfoto En skøjtebane Der var ønske om en skøjtebane på mosen. Andre friluftsfaciliteter En BMX-bane var et stort ønske fra de to unge som var til stede på dialogmødet. Herudover blev der stillet forslag om en petanquebane eller et natur-amfiteater ved kælkebakken eller ved mosen. Inspirationsfoto

7 Natur, Stier og beplantning Beplantning Beplantningen skal være struktureret uden at være velfriseret. Fælleden mangler generelt beplantning. F.eks. store solitær træer som eg, bøg eller kanstanje. Der kan også etableres små lunde af beplantning på små høje, der har overdrev og engkarakter. Gerne flere frugttræer somslåen, enebær, tjørn, æble, mirabeller eller frugtbuske. På toppen af kælkebakken kan der f.eks. plantes egetræer og andre steder på fælleden kan der plantes grupper af andre solitærtræer. beplantning er med til at skabe dybde, karakter og variation. Gamle markskel kan udjævnes så der opnås en større sammenhæng i landskabet. Såfremt kælkebakken gøres større, kan det også være med til at skabe mere dybde i landskabet. Fårefolde Der blev stillet forslag om etablering af fårefolde, gerne flytbare samt læskur med vand til dyrene. Det kunne organiseres ved etablering af et fårelaug. Klimatilpasning Ja, til klimatilpasning. Det kan være med til at skabe gode betingelser for et rigt dyreliv med ænder, storke, hare og rådyr. Der foreslås afvanding af Stenhøj ud til fælleden. Inspirationsfoto Variation og landskabskarakter Fælledkarakteren skal bevares. Der skal være forskellige landskabsoplevelser med karakter af eng og overdrev. Det kan være etablering af små høje. Landskabet mangler flow, dybde og karakter. Fælleden set mod bebyggelsen

8 Stier Tilgængeligheden på fælleden er ikke god. Generelt er der brug for flere stier- også gerne flere trampestier. Især mangler der stier på tværs ind over fælleden. Der er et ønske om bedre stier, gerne grusstier, så tilgængeligheden forbedres for ældre og gående med barnevogne, f.eks. dagplejemødre. Der er ønske om anlæggelse af følgende stier: - En sti til kælkebakken - En sti omkring søen - To motionsstier en kort og en lang - En grussti hele vejen rundt om fælleden - Adgangssti fra stationen over fælleden bag mosen Løberuter Der var på mødet et stort ønske om etablering af 2 løberuter med lys: En kort rute og en lang rute. Gerne løberuter med motionsredskaber, bænke og etablering af enkelte pittstops. Løberuterne skal være gode og let tilgængelige grusstier. En oplagt rute kunne etableres rundt om fælleden. mod S-tog Principskitse -ønsker for nye stier

9 Bænke, belysning og skiltning. Det er vigtigt med belysning og bænke i området langs stierne, ved søen og på kælkebakken. De 2 % som er indbetalt fra alle grundejere til kunst kan konverteres til bænke i stedet for. Eller til klatre- og motionsredskaber. Hundelufterposer og skraldespande er også vigtige at opsætte. Naturen kan formidles via skilte ved træer og buske som fortæller om beplantningen og dyrelivet i området f.eks. nede ved mosen. Eksisterende stier Kanten melllem fælled og bebyggelse

10 Mosen Mosen er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3 og er for nylig blevet oprenset. Dog blev der på mødet fremsat ønske om, at mosen skal fremstå med mindre beplantning og mere vand, så den fremstår som en lille sø. Dette vil dog kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og skal have et naturbedrende sigte. Det er administrationens vurdering, at det er tvivlsomt at mosens udtryk i praksis vil kunne ændres væsentligt. Til gengæld gror der sjældne planter i mosen, som kan danne grundlag for naturformidling. Fælleden set mod mosen Der var var ønske om bedre tilgængelighed rundt om mosen med stier og bænke samt, at området ved mosen tilføjes mulighed for forskellige friluftsaktiviteter: Der er f.eks. ønske om en fiskebro ved mosen- gerne kombineret med et fugletårn. Der skal passes på fuglelivet i området. Idag er der ingen adgang til mosen på grund af manglende trampestier. Inspirationsfoto

11 Traditioner og fællesskab Fælles arrangementer Den nedlagte gård Barnekær Fælleden er en oplagt ramme omkring fælles traditioner og arrangementer for grundejerforeningerne i området. Der var mange forslag på mødet til fællesaktiviteter: - Et kræmmermarked - Sankthansbål, - Petanquebane - BMX bane, - Fastelavn med tøndeslagning - Sommerfest, - Juleaktiviteter, - Juletræer i rundkørslerne - Sommerteater - Amfiteater - Musikfestival - Bålpladser - Loppemarked - Sommercirkus, - Stafetløb - Drageopsætning

12 Områder med forskellige funktioner Der blev stillet forslag om at etablere zoner til forskellige funktioner på fælleden. Der er ønske om et aktivitetsområde, hvor fælles aktiviteter afholdes. En oplagt placering for et fælles mødested kan være i nærheden af mosen og forsamlingshytten. Eksempelvis kan det være ved mosen, at et fælles Sct. Hans Bål etableres. En naturlegeplads ved madpakkehytten, en fiskebro ud over mosen, et amfiteater samt bænke og stier. Andre af de øsnkede aktiviteter kan også have deres zone på fælleden. Feks. et hundeluftningsområde for fritløbende hunde, fårefolde med græssende dyr eller et hænge ud sted for unge mennesker, en BMX bane mv. Fælledlaug Der var enighed om, at det vil være en god idé, at etablere et fælledlaug med repræsentanter fra grundejerforeningerne. Fælledlauget skal etableres først, da det skal beslutte traditionerne i området. Der skal initiativer og lokale kræfter til etablering af et fælleskab. Fælles website Formidling af fælledlaugets initiativer mv. kan ske ved etablering af en fælles hjemmeside for alle grundejerforeninger i området. Interessekonflikter Hundeluftere er et problem, da de lader hundene gå løse, og der efterlades hundelorte på fodboldbanen og andre steder. Det foreslås derfor, at der etableres et indhegnet hundeluftningsareal. Der kan eventuelt etableres en hundegruppe hvor problemer og mulige løsninger kan drøftes. Endvidere er der gener fra knallertkørsel og fra entreprenør- og landbrugsmaskiner, der krydser Barnekærvej. Kan de bruge andre veje? Bytorvet skal være et godt lokalt mødested. Der kan f.eks. etableres en vandkunst, skulpturkunst eller en petanquebane. Der er bekymring for torvets udvikling. Det må ikke udvikle sig til at blive et kedeligt opholdssted. Derfor ønskes ingen faste siddepladser på torvet. Fælleden ved kælkebakken

13 Grundejernes ønsker Bytorv Kommende projekter BMX bane Hundeluftning Loppemarked Bålplads Fiskebro Større kælkebakke Naturlegeplads Amfi teater madpakke hytte Fårefold Multihytte Varmecentral Principkort - kommende projekter og ønsker fra grundejerne

14 Det videre arbejde Egedal Kommune planlægger, at udarbejde en samlet plan for fælleden. Grundejernes idéer og forslag, der fremkom på dialogmødet den 12. november 2012, vil blive drøftet med politikerne og herefterindgå som overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af en samlet plan for fælleden. Der var ønske om, at grundejerforeningerne informeres om den videre proces. Kommunen vil først og fremmest prioritere at anlægge bedre stier. På mødet blev det endvidere foreslået, at få en landskabsarkitekt til at komme med et skitseforslag til fælledens beplantning og landskabelige udformning. Den kommende multihytte Egedal Kommune gjorde på mødet opmærksom på, at der er begrænsede rammer og ressourcer til rådighed til fælledens fremtidige udvikling. Bålhytten og fiskebro

15 Center for Plan, Kultur og Erhverv

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Lad os gøre en forskel

Lad os gøre en forskel Lad os nu få en permanent, spændende og attraktiv løsning af lokalområdet Virum og Sorgenfri. Lad os gøre en forskel Et oplæg fra Virum Handelsforening om udviklingen i Virum og Sorgenfri Virum, Juni 2014

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

motion og sundhed skovskolen Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling københavns universitet

motion og sundhed skovskolen Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling københavns universitet skovskolen københavns universitet Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 motion og sundhed Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Søren Præstholm, Poul Hjulmann Seidler og Niels Ejbye-Ernst 1 Kolofon

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger

Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger THY SOM NATIONALPARK AF ANNE TORTZEN FOTOS: LARS HOLM Det her er nok noget af det tætteste, man kommer på en ødemark i Danmark. Lyng så langt FOTO: SCANPIX øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere