VIRKER KLOAKKEN IKKE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKER KLOAKKEN IKKE?"

Transkript

1 VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side

2 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom døre og vinduer. Derfor informerer denne pjece dig om hvilket ansvar vi har hver især hvordan kloak og afløb opfører sig, når de ikke fungerer hvad du kan gøre, hvis kloak og afløb ikke fungerer hvornår afhjælpning er for din egen tid og regning Du får det bedste overblik over dit ansvar og dine muligheder for afhjælpning ved at læse pjecen fra begyndelsen til enden. På bagsiden finder du vores telefonnummer og adresse samt en ordforklaring, som forklarer de tekniske udtryk i denne pjece. Tagnedløbsbrønd Skelbrønd eller grenrør Tagnedløbsbrønd Side Skel Afløbsinstallation Dit ansvar OFFENTLIG HOVED- LEDNING Skelbrønd Skel Afløbsinstallation Dit ansvar Dit ansvar Skel Afløbsinstallation Vores ansvar Vores ansvar Dit ansvar Vores ansvar Dit ansvar Vores ansvar Vores ansvar 1) 2) 3) Hvem har ansvaret og for hvad? Det første afsnit fortæller, hvad alle grundejere har ansvaret for. De tre efterfølgende afsnit fortæller, at ansvarsfordelingen imellem grundejeren og Kloakforsyningen bl.a. er afhængig af, hvor ejendommen ligger på grunden. Alle ejendomme uanset beliggenhed Al kloak, der tilhører din ejendom, kaldes afløbsinstallationen og er din private ejendom. Hvis der opstår driftsstop på den private del af kloaksystemet, skal du selv sørge for at udbedre problemet for egen regning. Ligeledes er en skelbrønd på afløbsinstallationen altid dit ansvar også selvom den befinder sig uden for dit skel. 1) Din ejendom ligger ikke på skellet OG hele din afløbsinstallation ligger indenfor skellet. Du har en skelbrønd på din stikledning, som går ud til hovedledningen i vejen. Kloakforsyningen har ansvaret for at vedligeholde den del af stikledningen, som er beliggende fra skellet og ud til hovedledningen. Foruden alt inden for skellet har du også ansvaret for at vedligeholde selve skelbrønden på stikledningen. 2) Din ejendom ligger på skellet OG hele din afløbsinstallation ligger indenfor skellet. Du har måske en tagnedløbsbrønd, men ingen skelbrønd eller grenrør på din stikledning, som går ud til hovedledningen i vejen. Kloakforsyningen har ansvaret for at vedligeholde stikledningen, som befinder sig uden for dit skel. Du har intet ansvar for at vedligeholde stikledningen uden for skellet. 3) Din ejendom ligger på skellet MEN noget af din afløbsinstallation ligger udenfor skellet. Du har en skelbrønd eller grenrør og måske en tagnedløbsbrønd på din stikledning, som går ud til hovedledningen i vejen. Foruden tagnedløbsbrønden har du ansvaret for at vedligeholde skelbrønden og stikledningen til og med det sidste grenrør før hovedledningen - også selvom noget af din afløbsinstallation befinder sig uden for dit skel. Kloakforsyningen har ansvaret for at vedligeholde stikledningen efter det sidste grenrør før hovedledningen. Vær opmærksom på om du er en af de få grundejere, der bor i et område, hvor stikledningen og kloakken udenfor dit skel er et fællesprivat spildevandsanlæg. I det tilfælde ejer, driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab stikledningen og kloakken uden for skellet.

3 Side

4 Hvad nu hvis det klukker mærkeligt eller...? vandet forsvinder langsomt fra håndvask eller gulvafløb? Så kan det skyldes, at dine vandlåse trænger til at blive renset. Hvis du ikke selv er i stand til at rense vandlåsene, så kontakt evt. en autoriseret VVS-installatør. det lugter af kloak? Så er det sandsynligt, at vandet er forsvundet fra dine vandlåse. Vi foreslår, at du fylder vand i dine gulvafløb, håndvask, køkkenvask, toilet og andre vandlåse. vandet forsvinder langsomt, når du skyller ud? Så kan det være tegn på forstoppelse i kloakledningen. Hvis det sker, så er det en god ide at begynde med at løfte dækslet til skelbrønden. Hvis skelbrønden er fuld af vand, er der stor sandsynlighed for, at kloakledningen er blokeret i kommunens del af stikledningen. I den situation skal du kontakte Kloakforsyningen på telefon Vi vil herefter sende vores spulevogn hurtigst muligt for at rense ledningen uden udgift for dig. VANDLÅS Hvis kloakledningen er stoppet, samtidig med at skelbrønden er tom, så er forstoppelsen opstået i den private del af stikledningen. I den situation skal du kontakte et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester for at udbedre problemet. Denne udgift er for egen regning og dækkes således ikke af Kloakforsyningen. VANDLÅS VANDLÅS Side 4

5 Hvis du ikke har en skelbrønd, er det en god idé at løfte dækslet på den brønd, der er nærmest skel. Hvis brønden er fyldt med vand kan der iværksættes undersøgelser. Hvis vi konstaterer, at problemet findes på din del af stikledningen, så skal udgiften afholdes af dig, og vi sender en regning for arbejdet. det ikke kun er en forstoppelse? Gentagne tilfælde af forstoppelse eller sand og sten i bunden af din skelbrønd er typiske tegn på, at der ikke kun er tale om en forstoppelse. Så kan årsagen være skade på rørene. I det tilfælde foreslår vi, at du kontakter en autoriseret kloakmester eller dit forsikringsselskab. der er vand i rendestensbrønden eller det lugter? Der skal altid være vand i rendestensbrønden, som befinder sig ved kantstenen - ellers lugter det ubehageligt. Hvis det lugter ubehageligt, så kig ned i risten og kontroller om brønden er tom. Hvis det er tilfældet, så skal du kontakte Kloakforsyningen på telefon mellem kl. 9 og 5 (kl. om fredagen). Herudover henvendelse til Falck på Lugtgener forekommer oftest i perioder med megen varme. Vi har udarbejdet pjecen Vand i kælderen. Her kan du læse mere om, hvad vi gør for at mindske risikoen for vand i kælderen. Vi informerer også om, hvad du selv kan gøre, og hvad årsagen kan være. Du er velkommen til at henvende dig for at få et eksemplar eller at hente pjecen på vores hjemmeside. Side 5

6 Hvad nu hvis det klukker mærkeligt eller...? der står blankt vand over rendestensristen? Det er heller ikke skyld i dine toilet- og afløbsproblemer. Det skyldes sandsynligvis en forstoppelse ved vejbrønden. I det tilfælde skal du også kontakte Kloakforsyningen på telefon du ser rotter? I det tilfælde skal du kontakte Borgerservice på telefon Kontakt ALTID os, inden du på eget initiativ tilkalder et privat spulefirma eller en autoriseret kloak- mester. Ellers risikerer du selv at skulle afholde udgiften også selvom forstoppelsen er opstået i det offentlige kloaksystem. Vi hjælper gerne med gode råd, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre. Side 6

7 Hvordan kan du hjælpe os og dermed dig selv? Hos Teknisk Forvaltning kan du i byggesagsakterne se, hvilke oplysninger kommunen eventuelt har registreret om installationer på din ejendom. Det er en stor hjælp, når enten du eller vi skal finde en mulig fejlkilde. Det er da også grunden til, at du som husejer har pligt til at orientere os, hvis du ændrer på nogle kloakforhold i og omkring dit hus. Så skal vi nok sørge for, at vores oplysninger om dit hus er opdaterede. Andre gode råd Hæld ikke fedt i afløb især i julen er fedt skyld i mange kloakproblemer. Hæld i stedet fedt i affaldsposen, så bidrager du til et rent miljø. Skyl ikke bleer, bind, vatpinde, kaffegrums, kattegrus, og lignende ud i toilet eller afløb. Hæld ikke maling, kemikalier og lignende i toilet, afløb eller rendestensbrønde. Dette afleveres i stedet på kommunens modtageplads for farligt affald. Rens dine tagrender, så blade og kviste ikke tilstopper tagnedløbsbrønden. Sørg for, at alle brønde er nemme at komme til at rense. Rens med jævne mellemrum dine sandfang for blade, sand, småsten og lignende. Hold øje med terrænet omkring dine brønde. Hvis jorden skrider eller sætter sig, er det et tegn på, at noget er galt. Huller i jorden kan være et tegn på rotter. Tjek din kloak, skelbrønd og sandfang en gang om året. Det bedste tidspunkt er efteråret, når bladene er faldet - og helst inden jul. Når du reparerer dit kloaksystem, så er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester. Side

8 Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål vedr. din kloak, er du velkommen til at kontakte os på tlf eller mailadressen: Du kan også træffe os på adressen: Knivholtvej Frederikshavn Du finder yderligere oplysninger om Kloakforsyningen på Forsyningens hjemmeside: Her finder du også vores andre pjecer. Hvis du oplever driftsstop, er du velkommen til at kontakte Kloakforsyningen på telefon mellem kl. 9 og 15 (kl. 12 om fredagen). Herudover henvendelse til Falck på Med venlig hilsen René Hansen René Hansen Afdelingschef for Kloakforsyningen Ordforklaring: Afløbsinstallation: Hele husets private kloakanlæg inden for skel. Driftsstop: Når spildevandet ikke flyder normalt i kloakken på grund af forstoppelse eller fejl på ledningen (f.eks. et brud). Grenrør: Et siderør, som forbinder dine afløb med kloakledningen. Grundejer: Den tinglyste ejer af den private grund/ejendom. Rendestensbrønd: Brønd til afledning af vejvand. Sandfang: Ofte den nederste del af brønden under udløbet, hvor sand og lignende opsamles. Udløbet er det sted, hvor vandet forlader brønden. Der skal altså altid stå vand i en sandfangsbrønd. Skel: Grænsen mellem grunde - vejen er også en grund. Skelbrønd: Brønd, der giver mulighed for at undersøge og rense en kloakledning. Side 8 Spildevand: Brugt vand fra f.eks. håndvask, toilet og lignende. : Kloakledning, der afleder spildevand fra ejendommen til den offentlige hovedkloakledning. Tagnedløbsbrønd: Skelbrønd (se ovenfor), der ofte findes i forbindelse med tagnedløbsrør (det rør, der leder tagvand ned i kloakken). Der er ofte etableret et sandfang (se ovenfor) i bunden af brønden. Udgave 1/2009

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Miljø - med ren samvittighed Favrskov FORSYNING Nyt forsyningsselskab 25. maj 2010 blev Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af?

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Information om Gladsaxes vand- og kloakforsyning Indhold indhold Forord 1 Fra boring til vandhane 2 Gode råd om drikkevand 3 Spørgsmål og svar om vand 6

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere