Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013"

Transkript

1 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner man mellem offentlig og privat kloak, f.eks. hvor der er 2 eller flere på en stikledning der ligger inde på en privat grund? Skal der ske noget med den fælleskloakledning der ligger inde bag Strandstræde? Hvad gør I ved kloak inde på grunden? F.eks. hvis det er samlet regn- og spildevand og løber bagom huset. Hvorfor skal kloakledningen ligge så dybt? (3,4m) Tages der speciel aktion overfor rotter før i begynder at grave? Vand: Hvem skal betale for jordledning/stikledning fra skel til vandmåler? Svar Som udgangspunkt anlægger vi regnvandskloak og renoverer kloaksystemet i øvrigt hvor det nuværende ledningsnet er i meget dårlig stand. De øvrige strækninger vil indgå i den kommende Spildevandsplan for renoveringer efter Alle kloakledninger der servicerer mere end 1 matrikel hører under offentlig kloak. Kloakledninger der servicerer kun én matrikel er privat kloak frem til skelgrænsen. Fælleskloakledningen blev strømpeforet for kort tid siden og holder i lang tid. Der er ikke behov for at udskifte denne kloakledning. Vi gør ikke noget med kloakken inde på privat grund. Hvor vi anlægger spildevandskloak (eller fælleskloak), vil vi omkoble eksisterende stikledninger til den nye kloak. Kloakledninger der løber bagom huset, gør vi ikke noget ved. Højdeforskelle i terrænet og det eksisterende kloaksystem er grunden til, at vi lægger den nye kloakledning i de forskellige dybder. Det vurderes at en forebyggende aktion overfor rotter før ledningsrenoveringen vil have en minimal effekt. De nye ledninger vil dog give en forebyggende effekt for rotter, da de søger de dårlige ledninger. Det skal grundejeren. Ejeren skal tage kontakt til en VVSinstallatør, som kan udføre udskiftning af stikledningen på privat grund. Side 1

2 Hvem skal betale for trykprøvning af vores jordledning/stikledning? Kan man trykprøve uden at grave? Hvis min gamle stikledning i stål klarer trykprøvningen, bør jeg alligevel overveje at udskifte min stikledning? Hvor gamle er vandledningerne? Hvis min forsikring dækker skjulte ledninger, dækker den så også for min stikledning der er skjult under jorden? Er en smeds ord for, at stikledningen skal udskiftes, tilstrækkeligt til mit forsikringsselskab, så de dækker udgifterne? Hvad gør I hvis jeg har fælles stikledning med min nabo? Kan vi gøre brug af den samme smed som i bruger? Hvad gør vi hvis vi ikke ved om vi har en stikledning i stål eller plast, eller hvor den ligger? Hvad er en målerbrønd? Der har været historier om, at nogle plastrør udskiller nogle giftstoffer, er det korrekt? Hvor I kun skal udgrave for vandforsyning, er det punktvis opgravning eller er det hele vejen? Ejeren skal tage kontakt til en smed, som skal udføre trykprøvning for ejers regning. Det er muligt at trykprøve uden opgravning Hvis din stikledning klarer trykprøvningen, er der ikke krav om at den skal udskiftes. Dog kan stikledningen godt være i en sådan stand, at der vil blive behov for udskiftning i løbet af nogle få år. Her vil det formentlig kunne betale sig for dig, at udskifte den samtidig med vi er ude og grave. Vi anslår at ledningerne i området er etableret fra før 1930 og frem til 1950 erne. Vi anbefaler, at du tager kontakt til dit forsikringsselskab og spørger dem. Vi anbefaler, at du tager kontakt til dit forsikringsselskab og spørger dem, men vi forestiller os at de formentligt vil bede om en trykprøvning. Vi kigger specifikt på hver enkelt sag, men som udgangspunkt får i hver jeres stikledning hvis det fysisk er muligt. Kalundborg Forsyning betaler alle udgifterne til at opdele en stikledning til to. Ja. Når vores entreprenøren renoverer Kalundborg Forsyningens del af ledningsnettet, så kan vi se hvilke stikledninger der går ind til hver enkelt ejendom. I få derefter besked. Hos flere sidder vandmåleren i en brønd i jorden. Der er typisk parcelhuse der har en målerbrønd, hvor vandstikket går ind på grunden. Miljøstyrelsen har undersøgt afgivelse af organiske stoffer fra plastrør til drikkevand, og fundet at stofkoncentrationerne er lavere end grænseværdierne. Det er punktvis opgravning til stik og ventiler. Vi trækker den nye ledning igennem den gamle, og undgår dermed at grave hele vejen. På Bag Slotsgraven graves der dog hele vejen, da den gamle vandledning ligger dybt. Side 2

3 Hvad er sandsynligheden for, at drikkevandet bliver forurenet når vores stikledning omkobles? Hvis min stikledning er i stål og i øvrigt løber under huset kan man så føre det nye rør ind i det gamle stålrør? Jeg har en sort stikledning. Er det stål eller plast? Dækker mit forsikringsselskab udskiftning af stikledning? Når der omkobles til den midlertidige vandforsyning, måles der så konstant på vandet om det er forurenet? Hvor lang tid forinden afbrydelse af vandforsyning bliver vi orienteret? Hvis vi bruger en smed udefra, kan vi regne med at han orienterer jer om arbejdet? Naturstyrelsen har sagt til mig, at bakterier godt kan formere sig på indersiden af vandledninger. Skal jeg være bekymret? Jeg har dokumentation for, at vandet ikke har været rent i perioden Hvad gør man ved det? Fjernvarme: Er der mulighed for at få fjernvarmestik lagt ind på grunden et andet sted? Kommer energibesparelsen borgerne økonomisk tilgode? Sandsynligheden er meget lav. Vandet kan være en smule uklart i starten. Vi anbefaler derfor at lade vandet løbe i kort tid, hvorefter vandet skulle være helt rent. Det afhænger af det enkelte tilfælde. Du bør kontakte en vvs-installatør for at få en vurdering. En sort stikledning er udført i plast. Forsikringspolicer er forskellige fra selskab til selskab. Du skal spørge dit forsikringsselskab om du er dækket. Der sættes ikke en fast måler på til undersøgelse af forurening. Der udtages dog løbende vandanalyser af drikkevandet i forbindelse med anlægsprojektet. Normalt 2 dage forinden. Smeden ved formentlig godt at han skal orienterer forsyningsselskabet (Kalundborg Forsyning) om arbejdet, men for en god ordens skyld, kan i lige minde smeden om det. Der kan ske en lille tilvækst i vandledningerne, men der er stadig krav til vandkvaliteten hos forbrugerne. Der udtages løbende prøver forskellige steder på ledningsnettet for at kontrollere dette. Vandkvaliteten bliver løbende kontrolleret i vandanalyser og overholder de krav der gælder i henhold til lovgivningen. Ved overskridelser af grænseværdier igangsættes undersøgelser, så grunden til overskrivelsen kan rettes. Ja, hvis det er teknisk muligt. Kontakt Dan Skibsted fra Kalundborg Forsyning, tlf eller mail. for aftale herom. På sigt vil energibesparelsen komme forbrugerne til gode. Vi har dog mange års renovering foran os før besparelserne for alvor vil slå igennem, da størstedelen af fjernvarmerørene i Kalundborg er udført med meget ringe isoleringstykkelse. Side 3

4 Skal jeg udskifte min varmeveksler hvis den er utæt, og hvem betaler? Hvor lang tid forinden afbrydelse af varmen, bliver vi orienteret? Det nuværende fjernvarmeanlæg blev etableret i Er det ikke tidligt at skulle udskifte fjernvarmeledningerne? Skal I ind i huset, når i trykprøver det nye stik? Andre spørgsmål: Hvor tidligt bliver vi orienteret om projektets generelle status? Kommer tidsplanen for gravearbejdet på hjemmesiden? Marineforeningen har en fest den 15. juli. Kan i sørge for at vejen, hvor vi holder festen, ikke er gravet i stykker den dag? Hvis jeg er på ferie i et par uger, imens i graver forbi min grund, hvad sker der så? Mit spørgsmål vedrører både gravearbejde i min have og trykprøvning. Hvordan forholder man sig til sætningsskader? Hvad er økonomien på projektet? Hvornår er al arbejdet afsluttet? Hvad gør I med al jorden i graver op, mens i er i gang? Det er grundejerens ansvar at varmeveksleren er tæt. Såfremt varmeveksleren er utæt skal grundejeren udskifte varmeveksleren og står for udgiften hertil. Vi forsøger at orientere senest 1 uge forinden, men der kan være tilfælde, hvor det er med kortere varsel. Fjernvarmeledninger har en forventet levetid på omkring 30 år, så de har holdt længere end forventet og har brug for at blive udskiftet nu. Det er en god ide, at give smeden mulighed for at komme ind i huset mens der trykprøves, for en sikkerheds skyld. Der orienteres 2 uger i forvejen. Ja. Så snart vi har en detaljeret tidsplan, lægger vi den op på hjemmesiden. Hvis opgravningen falder sammen med at der skal holdes en fest eller et arrangement, er der mulighed for at dække huller med jernplader. Der vil normalt altid blive sørget for at der er adgang til ejendomme. Hvis ferien og vores gravearbejdet falder sammen, er der mulighed for at flytte gravearbejdet på din grund til senere. Vi vil altid sørge for at det på forhånd er aftalt med ejeren når vi går i gang med at udskifte et fjernvarmestik. Opstår der sætningsskader skal I kontakte os og jeres eget forsikringsselskab. Anlægsarbejdet er samlet set beregnet/ budgetteret til omkring 14 millioner. Oprindeligt var budgettet sat til ca. 10 mio. kr. men har fået et større omfang end oprindeligt planlagt. Vi forventer at gravearbejdet afsluttes omkring marts Vi opbevarer overskudsjord på et midlertidigt depot ved vores rensningsanlæg. Der kommer ikke til at ligge store jordbunker i området. Side 4

5 Hvad gør I, når I skal registrerer revner på husene og der er ting der ligger i vejen for en fuldstændig fotoregistrering? Er der mulighed for at sænke nogle af vejene? En af vejene (Bag Slotsgraven) er blevet hævet så mange gange, at vores hus ser ud som om det er ved at synke. Hvor tidligt orienterer I om afspærring af veje? Hvornår fornyer I tidsplanen? Vi tager billeder af det der er synligt. Ejeren må gerne flytte ting der ligger i vejen hvis der er mulighed for det. Der er mange hensyn man skal tage, hvis man vil hæve eller sænke en vej. Der kan desværre ikke svares entydigt på dette spørgsmål, da det afhænger af den specifikke situation, når man er i gang med at grave vejen op. Vi vil afklare dette med Vejmyndigheden. Vi forsøger at orienterer i god tid og sørger samtidig for skiltning af vejene, så billister og andre trafikanter kan komme rundt i området. Inden vi starter med gravearbejdet. Den ligger klar i slutningen af maj. Side 5

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Fjernvarme til Sulsted

Fjernvarme til Sulsted Fjernvarme til Sulsted Følg med på fjernvarmesulsted.dk Informationsmøde den 26. maj kl. 19-21 i Sulsted hallen. Nu kan du få tilbud på fjernvarme! Byrådet i Aalborg har besluttet, at beboerne i 15 byer

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12037 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 33 15 45 77 Asnæs Classic Race Auto & Mc ApS Rødhøj 6 4550 Asnæs Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter:

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere