: Jørgen Slaarup Kongstad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": Jørgen Slaarup Kongstad"

Transkript

1 CV Jørgen Slaarup Kongstad Navn : Jørgen Slaarup Kongstad Fødselsår : 1955 Nationalitet Sprogkundskaber Uddannelse : Dansk : Dansk, engelsk : Civilingeniør (B) med liniebetegnelsen Vandbygning og Fundering, 1980, Danmarks tekniske Højskole i Lyngby (Nuværende Danmarks tekniske Universitet) Videregående kursus i Hydraulic analysis og unsteady flow in pipe networks, Videregående kursus i Hydrologiske Modeller, Lovpligtig sikkerhedskoordinator i Kontaktinformation Profession : Telefon: direkte (+299) : Rådgivende ingeniør Hovedkvalifikationer : Husbygning: Konstruktioner og VVS-installationer Anlægsarbejder: Heliporte/-stops samt fjernvarme, vandforsyning og kloakering samt havneplanlægning og konstruktioner. Tværfaglig planlægning og rådgivning. Bygherrerådgivning, udbud og kontraktforhold. Projektledelse, byggeledelse, tilsyn og kvalitetssikring. Syns- og skønsopgaver. Ansættelsesforløb: INUPLAN A/S, Nuuk INUPLAN A/S, Qaqortoq (tidl. N&R ingeniørit siunnersuisartuusut A/S) Afdelingsleder og rådgivende ingeniør Nielsen & Rauchenberger Rådgivende Ingeniører A/S, Danmark Sagsmedarbejder 1981 Værnepligtig

2 CV Jørgen Slaarup Kongstad - Side 2 af 13 - Udført arbejde: Benyttede forkortelser: (R) Sagsrådgiver, ansvarlig for korrekt sagsbehandling overfor kunden og selskabets ledelse, såvel teknisk, tidsmæssigt som økonomisk. (L) Sagsleder, leder og koordinerer opgavens gennemførelse internt i firmaet og forestår løbende kontakt til kunde og samarbejdspartnere. (M) Sagsmedarbejder, løser nærmere fastlagte dele af en opgave herunder især fagtekniske specialer. ANL Anlægsarbejder KON Konstruktioner VVS Vvs-installationer Udvalgte opgaver: 2013 Integreret dagsinstitution Tasiilaq, Kommune Sermersooq, 2013 Plejehuse i Narsaq, Grønlands Selvstyre 2013 Levnedsmiddelskolen Inuili i Narsaq, Overordnet byggeledelse, Grønlands Selvstyre Ny Containerhavn, Grønlands Selvstyre 2013 Myndighedsprojekt, Rubin mine, LNS 2012 Udvidelse af alderdomshjem i Qaqortoq, etape 4, Kommune Kujalleq, 2011 Renovering og udvidelse af Atuarfik Mathias Storch skolen i Ilulissat, Ny havn på Qeqertat i Nuuk, Kommune Sermersooq, 2011 Udskiftning af kloakledning i Qaqortoq, Nipinngaaq, Nukissiorfiit, 2011 Skoletandlægeklinik i Nanortalik, Grønlands Selvstyre, 2010 Program for børnehave i Narsarsuaq, Kommune Kujalleq, 2010 Skimmelsvampundersøgelse samt renovering af bygdeskolen i Alluitsup Paa, Kommune Kujalleq, 2010 Renovering af kedelcentral Narsaq sygehus, Grønlands Selvstyre, 2010 Katodisk sikring af anløbsbroer på fire lokaliteter i sydgrønland, Grønlands Selvstyre.

3 CV Jørgen Slaarup Kongstad - Side 3 af Byggemodning rammeområde C8 + B 8 for nyt industriområde og serviceområde i Qaqortoq, Qaqortoq Kommune, Tele Greenland A/S, 2009 Ringledning ved elv samt kommunekontoret, (vandledning), Qaqortoq Kommune, Tele Greenland A/S, 2009 Ny vandværksbygning i Eqalugaarsuit i sydgrønland, Nukissiorfiit, Tele Greenland A/S, 2009 Renovering af inderkaj samt dæmning Prs. Christiansund, Tele Greenland A/S, 2009 Renovering af havnepakhus i Narsaq, KNI A/S, 2009 Nyt vandbehandling i Qaqortoq, Udvidelse af vandværk, Nukissiorfiit, 2009 Renoveringsprojekter for samtlige bygninger i Prs. Christiansund, Tele Greenland A/S, 2009 Om- og tilbygning af levnedsmiddelskolen INUILI i Narsaq samt opførelse af nyt kollegier i Narsaq, Grønlands Hjemmestyre, 2009 Nyt råvandsindtag i Paamiut, Nukissiorfiit, 2009 Ny vandbehandling i Qaqortoq, Råvandsindtag samt omlægning af trykledning ind til vandværk, Nukissiorfiit, 2009 Udskiftning af hovedkloakledning langs med Frederiks IX s vej i Narsaq, Narsaq Kommune, 2009 Udskiftning af hovedvandledninger i Qaqortoq samt Paamiut (5 strækninger), Nukissiorfiit, 2009 Planlægning for havneudvidelser i Qaqortoq Havn. Qaqortoq Kommune, 2008 Ny anløbskaj i Frederiksdal, Grønlands Hjemmestyre 2008 Genopbygning af kirken i Nuussuaq (Nordgrønland), Grønlands Hjemmestyre, 2008 Genopbygning af kirken i Alluitsup Paa, Grønlands Hjemmestyre, 2008 Renovering af butik i Tasiusaq, Pilersuisoq, Renovering og tilbygning byskolen i Nanortalik, Kommune Kujalleq,

4 CV Jørgen Slaarup Kongstad - Side 4 af Nyt varmesystem for kædehusene i Qaqortoq, Qaqortoq Kommune, 2008 Ny vandbehandling i Qaqortoq, Elforsyning til nyt indpumpningshus, Nukissiorfiit, 2008 Forslag til ny fiskerikaj i Qaqortoq, Qaqortoq Kommune, 2008 Planlægning/program for ny 2½ km vej til Kocks huse i Narsaq, Narsaq Kommune Renovering af beddingsanlæg i Qaqortoq, Qaqortoq Kommune, 2008 Byggemodning af rammeområde A5-1 til boliger i Qaqortoq, Qaqortoq Kommune, 2008 Tandlægeklinikken i Qaqortoq, Nødklinik, Grønlands Hjemmestyre, 2008 Forundersøgelser for Nyt kultur/svømmehal i Qaqortoq, Qaqortoq Kommune, 2008 Planlæg for 3 km vejforbindelse mellem rammeområderne A1-A9-A11 i Qaqortoq, Qaqortoq Kommune, 2008 Udskiftning af kloakledning langs Fiskervej i Narsaq, Narsaq Kommune, 2007 Udskiftning af hovedvandledning i Qaqortoq,, Nukissiorfiit, 2007 Renovering af tre boligblokke i Qaqortoq, Grønlands Hjemmestyre, 2007 Råvandsledning samt indpumpningsbygning ved reservoir i Nanortalik, Nukissiorfiit, 2007 Byggemodning af nyt boligområde A11 i Qaqortoq, Qaqortoq Kommune, 2007 Fritliggende Kollegiebygninger i Qaqortoq, Grønlands Hjemmestyre, 2007 Ombygning af B-165 i Qaqortoq til Kollegie, Grønlands Hjemmestyre, 2006 Ny døgninstitution for handicappede i Qaqortoq, Grønlands Hjemmestyre, 2006 Cirkulationsledning på hovedvandledningssystem i Narsaq, Nukissiorfiit, Ittoqqortoormiit,

5 CV Jørgen Slaarup Kongstad - Side 5 af lbm Råvandsledning i Ittoqqortoormiit, Nukissiorfiit, 2006 Elværksbygning, Nalunaq Goldmine, 2006 Byggemodning af nyt boligområde i Nanortalik, Nanortalik Kommune, 2006 Udskiftning af hovedvandledning i Narsaq, Nukissiorfiit, 2006 Arbejdsvej til grusforekomst i Qaqortoq, Qaqortoq Kommune, 2006 Renovering af to blokke i Nanortalik, Grønlands Hjemmestyre, 2006 Ungdomsklub i Alluitsup Paa, Nanortalik Kommune, 2006 Udskiftning af eksisterende hovedvandledninger i Paamiut, Nukissiorfiit, 2006 Udvidelse af Brugsen Qaqortoq med slagterafdeling, Kalaallit Brugseni, 2005 Ungdomscenter i Narsaq, Narsaq Kommune, 2005 Renovering af kloakhovedpumpestation i Qaqortoq, Qaqortoq Kommune 2005 Renovering af banebelægning Heliport i Alluitsup Paa, GLV, 2005 Døgninstitution i Qaqortoq, Qaqortoq Kommune, 2005 Trafikplan området ved Brættet/havneområdet i Qaqortoq, Qaqortoq Kommune 2005 Udskiftning af vandledning i Narsaq boliger etape 3, til Qaqortoq Kommune boliger etape 2, til Qaqortoq Kommune Døgninstitution til 10 personer i Qaqortoq for Grønlands Hjemmestyre 2005 Ombygning og istandsættelse af Sygehuset, etape 2, i Qaqortoq for Grønlands Hjemmestyre VVS-installationer til GICP (isfabrik ) i Narsaq for RC- Entreprenørservice 2004 Etablering af Changeroom for Nalunaq Gold Mine

6 CV Jørgen Slaarup Kongstad - Side 6 af Byggemodning af område A9-1, etape 4 og A11, etape 1, Vand- og kloak samt vejanlæg for Qaqortoq Kommune, Byggemodning af område A5, etape 3, Vand- og kloak samt vejanlæg for Qaqortoq Kommune, 2004 Ombygning/renovering af Elværk i Nanortalik 2004 Renovering af tankanlæg i Narsarsuaq 2004 Renovering af varmecentral for INI A/S 2004 Drift- og vedligeholdelsesplan for varmecentraler i Narsaq og Nanortalik 2004 Facaderenovering af boligblok i Nanortalik 2004 Udskiftning af vandledninger i Narsaq og Nanortalik 2004 Renovering af daginstitution i Qaqortoq 2004 Byggemodning af område A7-1, etape, ældreboliger i Qaqortoq, Råvandsforsyning og vandværk til ny bydel i Nuuk (R/L) Udbygning af vandreservoir i Narsaq, Tilsyn 2004 Etablering af værkstedshal, lagerhal samt mandskabscontainere, Nalunaq Gold Mine for RC-entreprenørservice ApS, Byggemodning af område A9-1, etape 3, vejanlæg for Qaqortoq Kommune, Etablering af aflastningsledning for kloaknet i Qaqortoq Byggemodning af område A8 etape III, Vand- og kloak samt vejanlæg for Nanortalik Kommune, 2003 Byggemodning af område A5-1, etape 2, Vand- og kloak samt vejanlæg for Qaqortoq Kommune, 2003 Facaderenovering af 2 boligblokke i Nanortalik, Fjernvarmeledning mellem gl. elværk og skole i Qaqortoq, 2003 Etablering af Camp til Nanuna Gold Mine for RC-Entreprenørservide, 2003 Renovering af tag på sygehuset i Qaqortoq,

7 CV Jørgen Slaarup Kongstad - Side 7 af Udskiftning af afløb i sygehuset i Qaqortoq, 2002 Byggemodning af område A9-1, etape 2, Vand- og kloak samt vejanlæg for Qaqortoq Kommune, 2002 Etablering af slagterafdeling i Brugsen Qaqortoq, 2002 Tilbygning og nyt indgangsparti SB-butik i Narsaq, boliger etape 1, til Qaqortoq Kommune, ældreboliger i Qaqortoq, Reparations- og vedligeholdelsesprogram for Grønlandshjemmestyre GH s havneanlæg i sydgrønland Havneplanlægning for Qaqortoq havn inkl. ny atlanthavn, Qaqortoq Kommune, 2002 Byggemodning af område A7-1, Vand- og kloak samt vejanlæg for Qaqortoq Kommune, rækkehuse i Narsaq, 2002 Byggemodning af område A14, Vand- og kloak for Narsaq Kommune, 2002 Renovering af Gertrud Rask Kirke i Qaqortoq, 2002 Hoteludvidelse af Hotel Kap Farvel i Nanortalik, 2002 Genopbygning af STI-kollegier i Nanortalik, 2002 Udvidelse af Garveriet med nyt skindvaskeri i Qaqortoq, 2002 Lagerhal i Qaqortoq, 2002 Renovering/istandsættelse af to boligblokke i Qaqortoq, 2002 Permagreens Domicil i Nuuk, 2002 Enfamiliehus i Nuuk, Renovering/istandsættelse af sygehuset i Narsaq, 2001 Tilbygning Posthuset i Qaqortoq, Udvidelse af alderdomshjemmet, etape 3 i Qaqortoq, Byggemodning af område A9-1, etape 2, Vand- og kloak samt vejanlæg for Qaqortoq Kommune,

8 CV Jørgen Slaarup Kongstad - Side 8 af Bølgeskærm ved atlantkaj i Alluitsup Paa, 2001 Ombygning og istandsættelse af Sygehuset, etape 1, i Qaqortoq for Grønlands Hjemmestyre 2001 Ventilationsanlæg Bygdebutik Aappilattoq, 2001 Krabbefabrik i Narsaq, 2001 Tankstation/-anlæg ved Strandvejen i Narsaq 2000 Varmeforsyning af fire boligblokke med fjernvarme i Qaqortoq 2000 Udskiftning af fjernvarmeledninger under GU-kollegier i Qaqortoq 2000 Tilbygning på ungdomsklubben i Qaqortoq 2000 Om- og tilbygning af Superbyg i Qaqortoq 2000 Renovering af anløbskajen i Frederiksdal, 2000 Adgangsvej til ny Atlantkaj i Alluitsup Paa, Ind- og udvendig renovering af Frelserens Kirke i Qaqortoq, 2000 Ind- og udvendig renovering af kirken i Arsuk, 2000 Ny bro over Dyrnæselven i Narsaq, 2000 Nyindretning samt nyt vindfang til SB-butik i Qaqortoq, 2000 Vodbinderi ved Fangervej i Narsaq, 2000 Kloakudløb ved Fangervej i Narsaq, 1999 Stålbro ved Isortoq, sydgrønland, 1999 Ind- og udvendig renovering af kirken i Qassimiut, 1999 Til-og ombygning af skolehjemmet i Qassiarsuk, Byggemodning af område A9-1, etape 1, Vand- og kloak samt vejanlæg for Qaqortoq Kommune, 1999 Udvidelse af SB-butik i Eqalugaarsuit 1999 Offentlige toiletter ved Brættet i Qaqortoq, 1999 Indregulering af ventilationsanlæg i boligblok i Qaqortoq 1999 Servicehus i Eqalugaarsuit, 1999 Tagrenovering af havnepakhuset i Paamiut

9 CV Jørgen Slaarup Kongstad - Side 9 af boliger i område B1-1 i Qaqortoq 1999 Kloakering af Prs. Benediktesvej i Qaqortoq 1999 Skitseprojekt for Bowlinghal i Qaqortoq 1999 Modtagerstation, tilsyn i Qaqortoq 1998 Fjernvarmeforsyning af to boligblokke i Qaqortoq 1998 Renovering af skolekøkken i Qaqortoq Heliport i Alluitsup Paa 1998 Udvidelse af heliportbygning i Christianshåb 1998 Renovering af skolen i Appilattoq 1998 Tagrenovering af GU i Qaqortoq 1998 Renovering af Brættet i Qaqortoq 1998 Renovering af kirken i Ammassivik 1998 Fjernvarmeforsyning af to boligblokke i Qaqortoq 1998 Udvidelse af elværk i Igaliko 1998 Renovering af kollegiefløj på Handelsskolen i Qaqortoq 1998 Ventilation af GU i Qaqortoq 1997 Bygdekonsultation i Qassimiut 1997 Udvidelse af SB-butik i Alluitsup Paa 1997 Vand- og kloakanlæg ved Aninngiviit i Qaqortoq 1997 Fjermvarmeledninger ved Storesøområdet i Qaqortoq 1997 Varmeforsyning af fire boligblokke i Qaqortoq 1997 Renovering af facader og gavle sygehuset i Qaqortoq 1996 Renovering/ombygning af skolen Alluitsup Paa 1996 Udvidelse af elværket i Narsarsuaq 1996 Renovering af tankgård til elværket i Narsaq 1996 Renovering af vandforsyningsanlæg i Qassimiut

10 CV Jørgen Slaarup Kongstad - Side 10 af Bygekonsultation i Qassimiut 1995 Kloakering af Sanatorivej i Qaqortoq 1995 Kloakering af Regner Bentsensvej i Qaqortoq 1995 Helistop i Eqalugaarsuit Udhusbygning til personaleblokke i Narsarsuaq 1994 Ventilationsanlæg til terminalbygning i Narsarsuaq 1994 Ombygning/nyindretning af gl. GTO værksted til dropskogeri 1994 Degnekontor til Gertrud Rask Kirke i Qaqortoq 1993 Byggemodning af område A8 etape II, Vand- og kloak samt vejanlæg for Nanortalik Kommune, 1993 Byggemodning for 12 rækkehuse i område A8, Vand- og kloak samt vejanlæg for Nanortalik Kommune, 1993 Byggemodning af område A8 etape I, Vand- og kloak samt vejanlæg for Nanortalik Kommune, 1993 Syn og skøn, Sportshallen i Nanortalik (som skønsmand) 1993 Skråningssikring af havsiden ved elværket i Nanortalik 1992 Indrgulering af ventilationsanlæg på fiskefabrikken i Alluitsup Paa 1992 Indregulering af varmeanlæg i to boligblokke i Qaqortoq 1992 Istandsættelse af boligblok i Qaqortoq 1992 Kranfundament ved fabrikken i Qassimiut 1992 Værkstedshal i Alluitsup Paa (KON) 1991 Indregulering af ventilationsanlæg i boligblok i Qaqortoq 1991 Lederbolig til GU i Qaqortoq (KON og VVS) 1991 Vej Timmerliit-Sdr. Igaliko 1991 Ombygning af Ivaaraq til handicapinstitution 1991 Tilsyn Kgl. Brand kontor i Qaqortoq 1990 Vurdering af fugtproblemer samt udskiftning af vinduer kommunekon-

11 CV Jørgen Slaarup Kongstad - Side 11 af 13 - tor Qaqortoq 1990 Renovering af fiskeanlæg i Tasiuaq 1990 Indskudt etage på fiskefabrikken i Nanortalik 1990 Afsætning af nyt kraftvarmeanlæg i Qaqortoq 1989 Bebyggelsesplaner for Qaqortoq 1989 Ændring af varmeanlæg på GU-kollegierne med units 1989 Vandinstallationer til fiskerikaj i Qaqortoq 1989 Reparations og vedligeholdelsesarbejder på tankanlæg i Alluitsup Paa 1989 Tilpasningsprojekt for enfamiliehus i Qaqortoq 1988 Vej for ny dump i Qaqortoq 1988 Tilbygning til alderdomshjemmet i Narsaq 1988 Ombygning af boligblok i Nanortalik 1988 Vand- og kloakstikledninger til 25 enfamiliehuse i Qaqortoq 1988 Anløbskaj ved småfiskernes spuleplads i Qaqortoq 1988 Renovering af distrikslægeboligen i Qaqortoq 1987 Flytning af indsejlingsfyr i Qaqortoq 1987 Tankstation ved Orssivik i Paamiut Kloakering af østlig bydel i Qaqortoq 1987 Renovering af forvalterbolig i Ammassivik (VVS) 1987 Renovering af børne-/ungdomshjemmet i Qaqortoq (VVS) 1987 Hølade i Sdr. Igaliko Tilbygning og nyindretning inkl. tilsyn af slagteriet i Narsaq 1987 Renovering af produktionsanlæg i Ammassivik 1987 Hovedkloakledning for tilslutning af GU i Qaqortoq 1987 Enfamilehuse 5 stk. i Qaqortoq 1987 Forsøgsbyggeri Kimmanat i Qaqortoq 1986 Forlængelse af Krudthusvej til garveriet i Qaqortoq

12 CV Jørgen Slaarup Kongstad - Side 12 af Tilsyn med Ny Vestervej i Qaqortoq 1986 Udvidelse af heliportbygning i Narsaq 1986 Ny placering af heliport (banen) i Narsaq 1986 Bolig type Børge H. Larsen (statiske beregninger) 1986 Udvidelse af forsamlingshus i Nanortalik 1986 Overtilsyn Hotel Qaqortoq 1986 Renovering af fire boligblokke i Qaqortoq 1986 Kontor/lagerbygning i Qaqortoq 1985 Pølsebar i Qaqortoq 1985 Belastningstest af altaner på to boligblokke i Qaqortoq 1985 Helikoptergarage i Qaqortoq 1985 Tilsyn på to enfamilehuse i Qaqortoq 1985 Kloakering af Walsøvej-Skolevej i Qaqortoq 1985 Tilsyn samt terrænregulering for to boligblokke i Qaqortoq 1985 Byggemodning Krudthusvej i Qaqortoq 1985 Vandforsyning i Eqalugaarsuit 1985 Nye kontorforhold i havnepakhus Qaqortoq 1985 Om- og tilbygning af STI-skolen I Qaqortoq 1985 Tilsyn på to personaleboliger for GrønlandsBanken i Qaqortoq 1985 Indskudt etage i Grønlandsgarveriet i Qaqortoq 1985 Slagterforretning i Pilivik, Sb-butik i Qaqortoq 1985 Opførelse af ny KNI-butik I Qaqortoq 1984 Reparationsarbejder for lufthavnen i Kulusuk 1984 Holdleder for by-forundersøgelsesholdet i Julianehåb og Nanortalik samt fem bygder 1984 Udvikling og anvendelse af Driftssimuleringsprogram i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag for et vandkraftanlæg ved Christi-

13 CV Jørgen Slaarup Kongstad - Side 13 af 13 - anshåb 1983 Holdleder for by-forundersøgelsesholdet i Jakobshavn samt to bygder 1983 Projekterende ingeniør ved udarbejdelse af dispositionsforslag for et vandkraftværk ved Holsteinsborg 1983 Projekterende ingeniør ved udarbejdelse af projekt vedrørende undersøgelse og analyse af ikke stationære strømninger i et fjernvarmesystem nær Oslo, Norge Projekterende ingeniør ved forstudie af små mineprojekter i Østgrønland 1983 Assisterende holdleder for by-forundersøgelsesholdet i Narsaq og Frederikshåb samt to bygder 1982 Projekterende ingeniør ved planlægning af udbedringsarbejder for gastransmissionsledningen Frølev-Egtved Projekterende ingeniør ved udarbejdelse af dispostionsforslg og projektforslag for vandkraftværket Taseq ved Narsaq 1981 Projekterende ingeniør ved lokalisering m.v. af HNG s fremtidige funktioner 1981 Værnepligtig Deltaget i forundersøgelser i Grønland i somrene 1978, 1979 og 1980 som forundersøgelsesassistent dels som by-forundersøger dels som vandkraftforundersøger

Kommuneplan 2011-2022 Narsaq Befolkning og boliger Erhverv og havn Service og offentlige institutioner Miljø og forsyning Elforsyning Varmeforsyning

Kommuneplan 2011-2022 Narsaq Befolkning og boliger Erhverv og havn Service og offentlige institutioner Miljø og forsyning Elforsyning Varmeforsyning plan 2011-2022 Befolkning og boliger Erhverv og havn Service og offentlige institutioner Miljø og forsyning Elforsyning Varmeforsyning Vandforsyning Trafik- og centerstruktur Udviklingsstrategi for by

Læs mere

Aammassivik Befolkning og boliger Havn og erhverv Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Udviklingsstrategi for bygden 106-A1

Aammassivik Befolkning og boliger Havn og erhverv Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Udviklingsstrategi for bygden 106-A1 Aammassivik Befolkning og boliger Havn og erhverv Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Udviklingsstrategi for bygden 106-A1 106-A2 106-A3 106-B 106-C1 106-C2 106-C3 106-D1 106-D2

Læs mere

CURRICULUM VITAE Marts 2013

CURRICULUM VITAE Marts 2013 CURRICULUM VITAE Marts 2013 Privat Navn : Henrik Bo Horsten Adresse : Snekkersten Stationsvej 19 3070 Snekkersten M : +45 23 60 26 01 E : henrikhorsten@mail.tele.dk Alder : 47 år, født 02 09 65 Danner

Læs mere

: Tina Kreutzmann Petersen

: Tina Kreutzmann Petersen CV Tina Kreutzmann Petersen Navn Fødselsår : 1967 Nationalitet Sprog Uddannelse Kontakt Profession : Tina Kreutzmann Petersen : Dansk (permanent bosiddende i Grønland) : Dansk og engelsk : Teknikumingeniør,

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit Layout Sermitsiaq.AG Tryk Naqitat Nukissiorfiit Postboks 1080 3900 Nuuk www.nukissiorfiit.gl Indhold 5

Læs mere

Lokalsamfundsprofil. Paamiut. Foto: Asiaq

Lokalsamfundsprofil. Paamiut. Foto: Asiaq Lokalsamfundsprofil Paamiut Foto: Asiaq 1. udgave 2012 Hvad er en lokalsamfundsprofil? Et lokalområde kan beskrives som et geografisk afgrænset område, der rummer alle faser og facetter i livet, orienteret

Læs mere

Referat fra dag 2, den 24. maj 2014. Referat fra dag 2. Fælles debat kl. 09.30

Referat fra dag 2, den 24. maj 2014. Referat fra dag 2. Fælles debat kl. 09.30 Referat fra dag 2 Fælles debat kl. 09.30 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver optaget referat

Læs mere

Svar: Efter nærmere overvejelser er det vurderingen, at tekstanmærkningen ikke er nødvendig for en effektiv drift.

Svar: Efter nærmere overvejelser er det vurderingen, at tekstanmærkningen ikke er nødvendig for en effektiv drift. Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg / her Svar til Finansudvalgets spørgsmål

Læs mere

8. september 2010 EM 2010/21. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. september 2010 EM 2010/21. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. september 2010 EM 2010/21 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for fremsættelse af forslaget er et behov for at få fastsat nogle regler på byggemodningsområdet,

Læs mere

ANSAT I FIRMA : 2009 TOLDERLUND 2008 2L Development A/S 1997 2007 Grontmij Carl Bro A/S, Rådgivende ingeniørfirma

ANSAT I FIRMA : 2009 TOLDERLUND 2008 2L Development A/S 1997 2007 Grontmij Carl Bro A/S, Rådgivende ingeniørfirma 1 NAVN : FØDSELSÅR : 1946 NATIONALITET : Dansk PROFESSION : Civilingeniør STILLING I FIRMA : Projektchef ANSAT I FIRMA : 2009 TOLDERLUND 2008 2L Development A/S 1997 2007, Rådgivende ingeniørfirma 1984

Læs mere

Lokalsamfundsprofil Paamiut

Lokalsamfundsprofil Paamiut Lokalsamfundsprofil Paamiut Indhold 1. Politisk system og lokal administration... 4 1.1 Politisk system... 4 1.2 Lokal administration... 4 2. Historik... 5 2.1 Historisk rids... 5 2.2 Mærkedage... 6 3.

Læs mere

SPROGFÆRDIGHEDER : Tale Læse skrive. Engelsk God God God Tysk Rimelig God Rimelig

SPROGFÆRDIGHEDER : Tale Læse skrive. Engelsk God God God Tysk Rimelig God Rimelig CURRICULUM VITAE NAVN : Arne Christiansen FØDSELSÅR : 1944 NATIONALITET PROFESSION STILLING I FIRMA : Dansk : Rådgivende ingeniør : Projektleder ANSAT I FIRMA : Siden 1977 NØGLE- KVALIFIKATIONER : Projektledelse

Læs mere

Hvad er formålet med lokalsamfundsprofilerne? Om udarbejdelsen af lokalsamfundsprofilerne? Lokalsamfundsprofil Nuuk. Hvad er en lokalsamfundsprofil?

Hvad er formålet med lokalsamfundsprofilerne? Om udarbejdelsen af lokalsamfundsprofilerne? Lokalsamfundsprofil Nuuk. Hvad er en lokalsamfundsprofil? Lokalsamfundsprofil Nuuk Foto: Asiaq 1. udgave 2012 Hvad er en lokalsamfundsprofil? Et lokalområde kan beskrives som et geografisk afgrænset område, der rummer alle faser og facetter i livet, orienteret

Læs mere

Ledelse og administration Bygningsinstallationer, energi, indeklima, automatik. Bygningsgennemgang, besigtigelse, renovering.

Ledelse og administration Bygningsinstallationer, energi, indeklima, automatik. Bygningsgennemgang, besigtigelse, renovering. PROFIL Navn Speciale Nationalitet Levnedsprofil LARS KRISTENSEN Ledelse og administration Bygningsinstallationer, energi, indeklima, automatik. Bygningsgennemgang, besigtigelse, renovering. Dansk Bygningsingeniør

Læs mere

Transportkommission i Grønland Mads Paabøl Jensen (mpn@cowi.dk) og Jesper Nordskilde (jno@cowi.dk) COWI A/S

Transportkommission i Grønland Mads Paabøl Jensen (mpn@cowi.dk) og Jesper Nordskilde (jno@cowi.dk) COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NYHEDER. KNI og samfundsforpligtelsen

NYHEDER. KNI og samfundsforpligtelsen NYHEDER NR 2: UDGIVET AF KNI A/S: APRIL 2013 1. Leder: KNI og samfundsforpligtelsen I de kommende år har KNI A/S og de fem forretningsenheder en række spændende udfordringer. Den væsentligste er, at vi

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Lind Foto Anders Skov Hansen Ujarak Rosing Petersen Nukissiorfiit Layout Nukissiorfiit Tryk Naqitat

Læs mere

E-mail: jensenklit@vip.cybercity.dk 9270 Klarup Telefon: +45 2813 7077

E-mail: jensenklit@vip.cybercity.dk 9270 Klarup Telefon: +45 2813 7077 Navn: Henrik Jensen Fødselsår: 1961 Nationalitet: Profession: Uddannelse: Stilling i firmaet: Dansk Konstruktionsingeniør Civilingeniør B, DTH Speciale i statik og materialelære Direktør Ansat siden: 01.06.11

Læs mere

Lokalsamfundsprofil. Tasiilaq. Foto: Asiaq

Lokalsamfundsprofil. Tasiilaq. Foto: Asiaq Lokalsamfundsprofil Tasiilaq Foto: Asiaq 1. udgave 2012 Hvad er en lokalsamfundsprofil? Et lokalområde kan beskrives som et geografisk afgrænset område, der rummer alle faser og facetter i livet, orienteret

Læs mere

Outsourcing. Rådgivning. Integreret Energidesign. LavEnergiByggeri. Projektledelse. Bygherrerådgivning. Indeklima

Outsourcing. Rådgivning. Integreret Energidesign. LavEnergiByggeri. Projektledelse. Bygherrerådgivning. Indeklima Outsourcing Indeklima Projektledelse Bygherrerådgivning Fjernvarme THORKIL LavEnergiByggeri Energi Optimering Udbudsrådgivning Projektering Rådgivning Integreret Energidesign Referencer Kontor- butik-

Læs mere

Syddjurs Kommune. Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE

Syddjurs Kommune. Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE Syddjurs Kommune Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE PROJEKT ÅBEN VAND, RØNDE Syddjurs Kommune Projekt nr. 216541541 Version: 21. feb. 2014 Udarbejdet af Carsten Fjorback Lars Nordenhof Christian Lundgaard

Læs mere

FINN BALLE. Akademiingeniør fra 1987. Finn Balle ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning

FINN BALLE. Akademiingeniør fra 1987. Finn Balle ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Medarbejder: Fødselsår Profession FINN BALLE 1962 Akademiingeniør fra 1987 Stillingsbetegnelse: Indehaver og bygherrerådgiver i firmaet Finn Balle ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER:

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA J.J.BYG A/S

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA J.J.BYG A/S Rådgivende Ingeniørfirma J. J. BYG A/S Referencer: 2009 Statens IT Byggeprogram samt overslag VVS- og EL-installationer Ark. Walsted Arkitekter ApS Ringe Kost og Realskole Renovering/ombygning Ark. Hou

Læs mere

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere

Outsourcing. Rådgivning. Integreret Energidesign. LavEnergiByggeri. Projektledelse. Bygherrerådgivning. Indeklima

Outsourcing. Rådgivning. Integreret Energidesign. LavEnergiByggeri. Projektledelse. Bygherrerådgivning. Indeklima Outsourcing Indeklima Projektledelse Bygherrerådgivning Fjernvarme THORKIL LavEnergiByggeri Energi Optimering Udbudsrådgivning Projektering Rådgivning Integreret Energidesign Referencer Skole- & institutionsbyggeri

Læs mere

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE LANDSKASSENS REGNSKAB 2013 BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 2 Oversigt over bevilling og regnskab for 2013... 3 Sammenstilling af regnskabsår 2011, 2012 og 2013... 11 01

Læs mere

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 ÅRSRAPPORT 06 Resumé Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 resultat før skat er et utilfredsstillende overskud på kr. 51 mio. mod kr. 125 mio. i 2005. omsætningen i 2006 er steget

Læs mere

Lokalsamfundsprofil. Arsuk. Foto: Asiaq

Lokalsamfundsprofil. Arsuk. Foto: Asiaq Lokalsamfundsprofil Arsuk Foto: Asiaq 1. udgave 2012 Hvad er en lokalsamfundsprofil? Et lokalområde kan beskrives som et geografisk afgrænset område, der rummer alle faser og facetter i livet, orienteret

Læs mere

Hospitals- og laboratoriebyggeri

Hospitals- og laboratoriebyggeri UDVALGTE REFERENCER Hospitals- og laboratoriebyggeri EKJ har i de seneste år løst en lang række af opgaver inden for hospitals- og laboratoriebyggeri og farmaceutisk industri. EKJ's omsætning inden for

Læs mere