Organisationsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København V"

Transkript

1 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup (fra punkt 8), Henning Andersen, Mia Hedlund og Per Elshave Administrationen Adm. Direktør Jesper Nygård, områdechef Jonas Mørch Cohen og forretningsfører Elly Borg Afbud Marie-Luise Sand Indholdsfortegnelse 1. Referat fra møder den 5. december 2011 og den februar Revisionsprotokol Meddelelser Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 - Godkendelse af årsregnskab Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Gårdrenovering - 5-års eftersyn Afdeling 1005, Frederiksholm, karré 5 Etablering af niveaufri adgang til ældrecenter - byggeregnskab Afdeling 1005, Frederiksholm, karré 5 Sammenlægning af lejligheder afslag fra beboerne Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 Godkendelse af driftsbudget Afdeling 1013, Frederiksholm, karré 15 Sammenlægning af klubværelser - byggeregnskab Afdeling 1015, Carl Jacobsens Vej Nybyggeri Afdeling 1023, Guldberg Badeværelsesrenovering status Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Administrationsaftale og drift af gårdlav Afdeling 1030, Bellahøj Udskiftning af 2 elevatorer byggeregnskab Afdeling 1030, Bellahøj Helhedsplan prækvalifikation Afdeling 1030, Bellahøj Midlertidig lukning af ejendomskontor efter trusler Afdeling 1037, Lynghuset Ændring af lokalplan Afdeling 1039, Emaljehaven Voldgiftssag Afdeling 1040, Lygten Tilbageskødning af serviceareal /33

2 19. Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade - Kvistrenovering Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Individuel modernisering af køkkener Afdeling 1060, Sankt Pauls Gade Individuel modernisering af køkkener Afdeling 1062, Sankt Pauls Plads Afhjælpning af fugt i kælder Byggeregnskab og finansiering Afdeling 1067, Guldbergs Have Videoovervågning - ansøgning om lån i egne midler Afdeling 1069, Havnestaden og 1070, Havnestaden Bofællesskab Elevatorsag, afregning af strøm med Nordicom og utæt kælderdæk Afdeling 1072, Grøndalsvænge, Familieboliger og 1096, Grøndalsvænge, Plejeboliger Afdeling 1074, Sundbygård og 1075, Sundbyvang - Nybyggeri - status Afdeling 1076, Ørestad Syd Plejeboliger Nybyggeri - status Opfølgning fra organisationsbestyrelsens seminar Fremtidssikring v.2 i udvalgte afdelinger Forsøg med ny lønmodel Det gode boligliv Byggeskadeforsikring i renoveringssager Elever til uddannelsen som ejendomsservicetekniker ipads til organisationsbestyrelsen Mødekalender Bilag 1: Byggeregnskab Afdeling 1013, Frederiksholm, karré 15 Sammenlægning af klubværelser... 8 Bilag 2: Byggeregnskab Afdeling 1030, Bellahøj Udskiftning af 2 elevatorer Bilag 3: Afdeling 1039, Emaljehaven, Voldgiftskendelse af 30. januar Bilag 4: Byggeregnskab Afdeling 1062, Sankt Pauls Plads Afhjælpning af fugt i kælder Bilag 5: Lønudgifter elever /33

3 1. Referat fra møder den 5. december 2011 og den februar 2012 Referat fra mødet den 5. december 2011 blev godkendt uden bemærkninger. Referat fra mødet den februar 2012 blev godkendt uden bemærkninger. 2. Revisionsprotokol Der var ikke foretaget indføjelser siden seneste møde. 3. Meddelelser Nedbringelse af lån I forbindelse med at renteudgifterne falder, blev det konstateret, at der med fordel kunne omlægges lån til forbedringsarbejder. Der er omlagt lån i følgende afdelinger: Afdeling Årlig besparelse , Tagensvej kr , Oldermandsgården kr Øbrohus kr Lundtoftegade kr , Aftensol kr. KAB vil fortsat følge udviklingen i renten og omlægge lån, hvis dette er fordelagtigt. Formandskabet har godkendt omlægningen af lånene. Ny fordeling af driftschefafdelinger Jonas M. Cohen oplyste, at KAB har foretaget ny fordeling af driftschefafdelingerne (små/mindre afdelinger med driftsledere ansat lokalt og driftschefer i KAB). Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 3/33

4 4. Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 - Godkendelse af årsregnskab 2010 På mødet mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen ønskede afdelingsbestyrelsen ikke at godkende regnskabet for Regnskabet blev derefter forelagt organisationsbestyrelsen, der godkendte regnskabet. Dette blev indsendt til Tilsynsmyndigheden i Københavns Kommune, der ved brev af 2. marts 2012 meddelte, at de har godkendt regnskabet. Afdelingsbestyrelsen er orienteret om kommunens afgørelse. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 5. Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Gårdrenovering - 5-års eftersyn Bestyrelsen blev senest orienteret om sagen den 5. december Sagen har nu følgende status: KAB fremsendte den 9. januar 2012 mail til afdelingsbestyrelsen Frederiksholm, karré 4 med referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 5. december 2011 vedrørende punkt 1-7 på ovennævnte sag og opfordrede afdelingsbestyrelsen til på næstkommende bestyrelsesmøde at tage beslutning om de oplistede punkters videre forløb. Punktet var på afdelingsbestyrelsesmøde den 8. marts 2012 ligesom nedenstående punkt 8. Vedrørende punkt 8 - Pullerter, er status den, at rådgiver har indvilliget i pr. kulance at betale kr. til endelig afslutning af sagen. Pullerterne har i henhold til tilbudslisten kostet kr. og har vist her ved 5-års eftersynet ikke at fungere efter hensigten. Afdelingsbestyrelsen mener, at de ikke har fået den vare, de har betalt for, og rådgiver/ entreprenør/ leverandør er af den holdning, at det er brugen af lamperne, der ikke har været i orden. Ansvar om skyld kan derfor kun afgøres i en voldgift. KAB skønner fra lignede sager, at udgiften til en voldgiftssag ikke står mål med størrelsen af det fulde refunderede beløb på lamperne, end ikke under forudsætning af, at vi får 100 % ret i Voldgiften. Dette er endog langt fra sikkert, da der er tydelige mærker efter spark og slag på 4/33

5 lamperne, og retten her også vil foretage en levetidsnedskrivning, da lamperne har været benyttet i 5 år. Det er derfor blevet forelagt afdelingsbestyrelsen, at KAB anbefaler samme fremgangsmåde for punkt 8, som det har været anbefalet for de øvrige punkter 1 7, og følgende er derfor blevet indstillet til beslutning vedrørende pullerterne til afdelingsbestyrelsesmøde i marts 2012: A. Afdelingsbestyrelsen tager forholdet til efterretning og modtager de kr. pr. kulance til endelig afslutning af sagen? B. Alternativt kan reklamationen opretholdes, hvis afdelingen ønsker forholdet juridisk vurderet med henblik på et syn og skøn? Hvis afdelingsbestyrelsen ikke beslutter enten alternativ A eller B, indstilles det, at organisationsbestyrelsen tager forholdet vedrørende punkt 8 tages til efterretning, og at afdelingen modtager de tilbudte kr. til endelig afslutning af sagen Afdelingsbestyrelsen besluttede på deres møde i marts 2012 at vente med en endelig beslutning af samtlige punkter 1-8 til efter afholdt afklaringsmøde med KAB og formandskabet. Mødet er foreslået til den 12. april Det indstilles, endelig beslutning afventer afklaringsmødet med afdelingsbestyrelsen. Godkendt. 6. Afdeling 1005, Frederiksholm, karré 5 Etablering af niveaufri adgang til ældrecenter - byggeregnskab På bestyrelsesmødet den 1. december 2010 blev projekt og finansiering godkendt. Arbejdet er færdigt, og der er udarbejdet byggeregnskab, som ser således ud: Regnskab Budget Håndværkerudgifter ,25 kr kr. Øvrige omkostninger 3.750,00 kr. 0 kr. I alt ,25 kr kr. 5/33

6 Finansiering Egen trækningsret ,50 kr kr. Dispositionsfonden ,75 kr kr. I alt ,25 kr kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskab og finansiering. Byggeregnskabet er godkendt på afdelingsbestyrelsesmødet den 3. januar Godkendt. Byggeregnskabet er vedlagt referatet. 7. Afdeling 1005, Frederiksholm, karré 5 Sammenlægning af lejligheder afslag fra beboerne I forbindelse med bevilling af midler fra Københavns Kommune til kloakrenovering var det en forudsætning, at afdelingen skulle sammenlægge 16 boliger til 8 store familieboliger, og der blev samtidig bevilget byfornyelsesmidler på kr. til dette. Projektet skulle udføres som en hulløsning, hvor der blev foretaget en begrænset renovering. Boligselskabet AKB, København bevilgede efterfølgende kr. som tilskud fra Landsbyggefonden, egen trækningsret, så projektet kunne gennemføres uden udgift for afdeling eller den nye beboer. På afdelingsmøde i september 2011 har afdelingsmødet besluttet, at de ikke ønsker at gå videre med projektet. Københavns Kommune er informeret om beslutningen. Det aftaltes på mødet, at afholdte udgifter til projektet opgøres til næste møde. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 6/33

7 8. Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 Godkendelse af driftsbudget 2012 På afdelingsmødet ønskede beboerne ikke at godkende afdelingens budget Budgettet blev efterfølgende behandlet på organisationsbestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen godkendte budgettet. Dette blev efterfølgende indsendt til Tilsynsmyndigheden i Københavns Kommune. Ved brev af 27. februar 2012 meddelte kommunen, at de har godkendt budgettet og opfordrer afdelingen til at fremme et forslag til ombygning af tagetagen. Kommunen har blandt andet lagt vægt på, at der er balance mellem udgifter og indtægter i budgettet og at en mindre lejeindtægt alt andet lige vil medfører en øget husleje. Kommunen oplyser endvidere, at de ikke kan pege på fejl eller mangler i budgettet. Budgettets lejestigning trådte i kraft den 1. januar 2012, og godkendelsen indebærer derfor ingen ændring i lejen. Afdelingsbestyrelsen og beboerne er orienteret om kommunens afgørelse. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 9. Afdeling 1013, Frederiksholm, karré 15 Sammenlægning af klubværelser - byggeregnskab Sammenlægning omfatter klubværelser i P. Knudsens Gade 74, 3. sal, 76, 3. sal, og 62, 1. th. Afdelingen godkendte sammenlægningerne på et afdelingsmøde den 23. september Københavns kommune godkendte sammenlægningerne den 4. januar Byggeregnskabet for boligsammenlægningerne har skæring den 31. december Boligerne overgik til udlejning i august Sammenstillingen af byggeregnskabet bliver således: Regnskab Budget Håndværkerudgifter, i alt kr kr. Omkostninger kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr. 7/33

8 Finansiering Henlæggelsesmidler kr kr. Vedligeholdelseskonto kr. 0 kr. Samlet finansiering kr kr. Besparelsen skyldes hovedsageligt, at håndværkerudgiften blev ca kr. mindre, besparelsen ved ikke at hjemtage lån blev på ca kr., og udgiften til byggesagshonorar til KAB blev ca kr. mindre. Sammenlægningerne er finansieret af opsparede midler på langtidsbudgettet og indeståender på klubværelsernes vedligeholdelseskonti og medfører derfor ingen huslejestigning. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet. Godkendt. Bilag 1: Byggeregnskab Afdeling 1013, Frederiksholm, karré 15 Sammenlægning af klubværelser 10. Afdeling 1015, Carl Jacobsens Vej Nybyggeri Baggrund Den 22. december 2011 godkendte København Kommune skema B tilsagn for opførelsen af 53 familieboliger, botilbud til 26 beboere, samt opførelsen af en børnehave i stueplan på i alt m². Totalrådgivere på byggesagen er Tegnestuen Vandkunsten og Dominia. Kontrakt på hovedentreprisen er W. Lynggaard Petersen A/S. Den samlede anlægssum for projektet er efter en besparelsesrunde på i alt kr. Status projekt Den 1. februar 2012 startede W. Lynggaard Petersen (WLP) op på byggepladsen på Carl Jacobsens Vej. WLP har således etableret skurby på byggepladsen og startet med udgravninger til fundament og kælder. På grund af manglende myndighedsforhold omkring etablering af byggeplads og opstart af udgravningerne, har WLP varslet forsinkelse af projektet på 1 måned, hvorfor byggeriet først forventes indflytningsklart omkring 1. december Det har yderligere været nødvendigt at opbygge en spunsvæg mod Carl Jacobsens Vej for at sikre, at rør og ledninger i fortovet er helt adskilt fra byggepladsen. For at sikre en god facadeløsning vil der i starten af april blive sat en prøvefacade op på grunden, som kan inspiceres af parter- 8/33

9 ne i byggesagen. Samarbejdet med WLP vurderes stadig meget positivt. Rådgiverne oplever således, at WLP er med til at finde løsninger i fællesskab, der indtil videre ikke har givet nogen væsentlige fordyrelse i projektet. Status og økonomi Det samlede anlægsbudget for projektet ved skema B har ikke ændret sig. Ud af den samlede entreprisesum på kr. er der fundet uforudsete udgifter på ca kr. Administrationen har endnu ikke modtaget den første faktura fra entreprenøren. Overtagelse af del af matrikel 1242 Valby er ved at blive endeligt gennemført. Det forventes, at tinglysningen af et anmærkningsfrit skøde endeligt kan gennemføres inden udgangen af april Tidsplan Byggeriet er forsinket med 1 måned, hvorfor aflevering af projektet forventes at være omkring 1. december I forbindelse med byggeudvalgets møde den 20. marts 2012 vil dato for grundstensnedsættelse blive diskuteret. Der indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 11. Afdeling 1023, Guldberg Badeværelsesrenovering status På mødet den 28. september 2011 blev bestyrelsen orienteret om godkendelse af projektet og økonomien på det ekstraordinære afdelingsmøde i august måned og indsendelsen af referatet til Københavns Kommune for at afslutte den verserende sag ved Beboerklagenævnet Efter afdelingsmødet i august blev der indsendt en ny beboerklage til nævnet vedrørende den solidariske huslejestigning pr. m 2, som kommunen havde forlangt i stedet for en tidligere vedtaget ensartet stigning pr. bolig. Beboerklagenævnet afviste begge klager, og kommunen meddelte i skrivelse af 21. oktober 2011, at beslutningen var lovlig, og byggeriet kunne påbegyndes. Kontrakter med entreprenører er efterfølgende udarbejdet, og etablering af byggeplads blev påbegyndt i januar måned 2012 med forventet opstart af renoveringsarbejdet primo februar måned i opgangene mod Guldbergs Plads. 9/33

10 Arbejdet kom godt fra start, og der er en god velvilje til samarbejde mellem entreprenører og beboere på trods af snævre adgangsforhold til de små toiletrum. Al adgang for håndværkere sker fra bagtrappe mod gård, og der er afdækket forsvarligt i adgangsareal gennem køkken og entre. Toilet- og badevogne er opstillet i gården, og enkelte beboere har fået en tørklosetordning på grund af nedsat mobilitet. En miljøanalyse af byggeaffaldet har desværre påvist, at der både er asbestforekomster og blymaling bag den eksisterende vægpuds. Disse udgør ikke umiddelbart en risiko for beboerne, men ved nedbrydning sker der en forstøvning, der kan påvirke håndværkerne, og arbejdet er midlertidigt stoppet, indtil en løsning omkring omfang og afværgeforanstaltninger er fundet. Dette har indtil videre forlænget byggetiden med 14 dage. Når omfanget og den forbundne økonomi er kendt, vil det være nødvendigt at justere budgettet. Et forslag til nyt budget vil derfor blive forelagt til godkendelse på førstkommende afdelingsmøde og organisationsbestyrelsesmøde. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 12. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Administrationsaftale og drift af gårdlav I afdelingen er der to gårde, hvor Københavns Kommunes Grønne gårde har forestået en gårdrenovering. I gårdene er der flere ejere. Københavns Kommune har tidligere administreret gårdlavet. Københavns Kommune har i 2009 meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte med administrationen af gårdlavene. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B har lejligheder i begge gårde og har over 50 % af boligerne i hver af de 2 gårdlav. De øvrige ejere - andelsboligforeninger, ejerforeninger samt en enkelt privat ejer, har udtrykt ønske om, at og KAB fremover varetager opgaver vedrørende drift og administration af de 2 gårdlav. Der skal færdiggøres vedtægter, udarbejdes driftsaftale, der indeholder aftale om, hvad det lokale personale skal levere og pris herfor, udarbejdes administrationsaftale, der indeholder beskrivelse af, hvilke ydelser der skal leveres af KAB samt pris herfor, udarbejdes budget for 2012 og opkræves acontobetalinger hos gårdlavets ejere. 10/33

11 Efterfølgende skal der afholdes stiftende generalforsamling med valg af bestyrelser til de 2 gårdlav. Det påregnes, at der skal ansættes en servicemedarbejder, som deles mellem de to gårdlav. Det lokale ejendomskontor har forestået driften af de 2 gårdlav i 2010 og 2011, og der er opsamlet et tilgodehavende på ca kr. fra de øvrige ejere. Så snart regnskaberne for 2010 og 2011 er færdigrevideret, vil der ske opkrævning af disse tilgodehavender. Der skal vælges bestyrelse for gårdlavene, hvor alle ejerne skal være repræsenteret. Bestyrelsen anmodes om at tage stilling til, hvem der skal repræsentere i gårdlavenes bestyrelser. Når vedtægter, driftsaftale m.v. er udarbejdet, vil dette blive forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med udarbejdelse af vedtægter, driftsaftaler m.v., at drift af gårdlavene forestås af ejendomskontoret, og at administrationen forestås af KAB. Derudover tage stilling til, hvem der skal repræsentere Boligselskabet AKB, København i gårdlavenes bestyrelser. Godkendt. Det blev aftalt, at der på næste møde drøftes en politik for organisationsbestyrelsens rolle i ejerforeninger og gårdlav, og at der til mødet udarbejdes en fortegnelse over ejerforeninger og gårdlav i med angivelse af repræsentationen fra organisations-/afdelingsbestyrelse. 13. Afdeling 1030, Bellahøj Udskiftning af 2 elevatorer byggeregnskab Byggeregnskabet blev godkendt på afdelingsbestyrelsesmøde den 29. september Arbejdet blev afleveret den 21. marts 2011, og der foreligger revisionsgodkendt byggeregnskab af 31. marts Byggeregnskab og finansiering er som følger: 11/33

12 Byggeregnskab Regnskab Budget Afvigelse Håndværkerudgifter kr kr. Dagbod kr kr. Omkostninger og gebyrer kr kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr kr. Påregnet finansiering Egne midler kr kr kr. Arbejdet skulle være afleveret den 23. december 2010, men grundet fejlleverancer blev afleveringen forsinket tre måneder. Entreprenøren fik fra den 7. december 2010 varslet dagbod. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskab. Godkendt. Bilag 2: Byggeregnskab Afdeling 1030, Bellahøj Udskiftning af 2 elevatorer 14. Afdeling 1030, Bellahøj Helhedsplan prækvalifikation Organisationsbestyrelsen har senest truffet beslutning i sagen den 26. maj Ansøgning om prækvalifikationen er afleveret, og det forventes, at konsulenter fra Landsbyggefonden vil besigtige afdelingen i foråret samtidig med de øvrige 3 almene boligselskaber afdelinger. Det er på nuværende tidspunkt påkrævet at øge budgetrammen for udarbejdelse af prækvalifikationsmaterialet, med henblik på at tilvejebringe dokumentation for tilstanden af enkelte bygningsdele, herunder betonkonstruktionen, der ikke allerede er belyst fyldestgørende. På ekstraordinært afdelingsmøde den 3. januar 2012 blev det vedtaget at øge budgetrammen til prækvalifikationsmaterialet med yderligere kr., så det samlede budget nu udgør kr. Der arbejdes på en fælles arkitektkonkurrence for alle afdelingerne på Bellahøj, som skal til behandling på ekstraordinært afdelingsmøde. 12/33

13 Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at budgetrammen udvides fra kr. til kr. Godkendt. 15. Afdeling 1030, Bellahøj Midlertidig lukning af ejendomskontor efter trusler I Bellahøj har ejendomsfunktionærerne været udsat for trusler i forbindelse med en konflikt. Konflikten går ud på, at en gruppe af unge ønsker at få adgang til et lokale, som ligger i forbindelse med det fælles vaskeri. Truslerne består af et trusselsbrev og personlige konfrontationer. Det medførte, at KAB besluttede at lukke ejendomskontoret i perioden fra 10. februar til og med 24. februar Beboerne blev den 8. februar orienteret via en et skriftlig omdeling til samtlige husstande. Før ejendomskontoret blev åbnet, blev sagen drøftet i det boligsociale udvalg, hvor foruden repræsentanter fra de 4 boligselskaber på Bellhøj også deltog repræsentanter fra kommunen og politiet. Som et resultat af mødet gik politiet i dialog med de unge i gruppen. Ejendomskontoret er nu åbnet igen, og sagen er faldet til ro. I KAB følger vi fortsat situationen tæt i nært samarbejde med afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 16. Afdeling 1037, Lynghuset Ændring af lokalplan Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har den 26. januar 2012 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 261, der dækker 4 delområder, beliggende i området afgrænset af Frederikssundsvej, Tomsgårdsvej, Birkedommervej og Frederiksborgvej/Glasvej. Lokalplanen fokuserer hovedsagelig på planområdet i bydelen Bispebjerg, der er beliggende mellem Birkedommervej og Dortheavej. Her er udarbejdet et projekt til en bolig- og butiksbebyggelse, som Ejendomsselskabet Frederiksborgvej 73 ApS ved Per Høpfner har udviklet på Dong Energy s tidligere oplagsplads på matr. Nr. 196 Utterslev, København. 13/33

14 For det lokalområde, hvor Lynghuset er beliggende, er der tale om en regulering af bygge- og vejlinier på Provstevej og Theklavej, som ikke har konsekvenser for eksisterende byggeri. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 17. Afdeling 1039, Emaljehaven Voldgiftssag Igennem de sidste 2 år har der kørt en voldgiftssag mellem Ejendomsselskabet MH A/S (tidligere Søtoftegård) og. Vi har orienteret om sagen flere gange, senest på byggeudvalgsmøde den 1. december 2012 og ved flere lejligheder på organisationsbestyrelsesmøder. Tvisten drejer sig primært om fortolkning af den indgåede købsaftale, der regulerer handelen, hvor overtager den færdigbyggede ejendom med 60 lejemål i Emaljehaven. Sekundært handler tvisten om fejl og mangler, fordi vi har bragt disse forhold ind som modkrav i sagen. Sagen var berammet til behandling i Voldgiftsinstituttet den 5. og 7. december Sagen varede de 2 dage, og ved afslutningen af dag 2 (den 7. december 2011) blev udmeldt en mundtlig tilkendegivelse fra de 3 voldgiftsdommere (se nærmere nedenfor). Der blev afsagt en skriftlig dom den 16. december 2011, som begge parter havde til medio januar 2012 til at acceptere. Vi har nu formelt accepteret dommen. Vi kan derfor nu officielt konstatere, at voldgiftssagen om Emaljehaven er afsluttet. I det vedlagte bilag er hele voldgiftrettens kendelse. Hovedpåstanden (påstand 1): Klager mente, at Afdeling Emaljehaven skulle betale kr. mere i købesumsregulering. Klagers påstand var, at købesummen skulle beregnes ud fra hele den støtteberettigede anskaffelsessum, her indregnet indklagedes (s) udgifter til bl.a. byggelånsrenter, udlejningsudgifter m.v. Efter vores opfattelse ville det betyde, at vi skulle betale Søtoftegård 3 mio. kr., som vi har afholdt som egne udgifter, blot fordi de er medtaget i skema C. Voldgiftskendelsen er 100 % klar, den måde kan og skal købsaftalen ikke fortolkes. Boligselskabet AKB, København skal ikke betale yderligere i købesumsregulering. 14/33

15 Sekundære påstande (påstand 2 og 3): Vi påstår, at klageren skal betale en erstatning på 1 mio. kr. for lejetab, udbedring af uforholdsmæssig mange mangler, omkostninger til ekstern teknisk bistand m.v. (En del af disse udgifter er indeholdt i skema C og dermed i afdelingens finansiering). Kravet er opstået som et modkrav til påstand 1. Voldgiftsretten giver os medhold i, at der har været en mangelproblematik ud over det sædvanlige, men at det ikke er dokumenteret tilstrækkeligt (så skulle der have været udmeldt yderligere syn og skøn på et tidligt tidspunkt). Dokumentationen i form af mangellister fra Ai-gruppen (selv lister tiltrådt af Søtoftegård) blev ikke vurderet tung nok rent bevismæssigt. Kravet om kompensation for lejetab i den første driftsperiode er ikke imødekommet. Voldgiften tilkender os en erstatning på kr. Påstand 4 omhandler dagbøder og er frafaldet. Sekundær påstand (påstand 5): Der er en igangværende syn- og skønssag om brandtætning af etageadskillelserne. Ud fra de foreløbige skønserklæringer har indklagede (Søtoftegård) indvilget i at betale for de omkostninger, vi indtil videre har haft på denne sag. Voldgiften tilkender os en erstatning på godt kr. Fordeling af omkostninger Herudover tilkendes vi en erstatning fra klager på sagsomkostninger for kr., og klager dømmes til at betale 2/3 af voldgiftens omkostninger, og vi skal betale 1/3. Her bemærkes, at vi tidligere har indbetalt a conto kr. Alt i alt en overbevisende dom i vores favør. Vi har herunder opgjort de udgifter som, afdeling Emaljehaven har haft i sagen. Vi har sammenholdt de afholdte udgifter med de beløb, der er indkalkuleret og medfinansieret i byggesagen, til rest kommer en udgift, der er afholdt af afdelingen. 15/33

16 Udgifter indeholdt og finansieret i skema C (ikke nødvendigvis afholdt) Afholdte udgifter Difference som er ufinansierede udgifter (betalt over driften) Ai-gruppen, teknisk rådgiver Tryk af tegninger Advokatudgifter Kørsel Kompensation lejer Byggesagshonorar/ inspektørydelser Byggelånsrenter Garantiprovision og Stempeludgifter Underskud drift Regulering af anskaffelsessum Yderligere indtægter: Tilkendt erstatning (ej betalt endnu) Lejeindtægt marts (pga. skæringsdato er rykket) Afsat til diverse (ej forbrugt) Samlede ufinansierede udgifter i alt Herudover er der udført mangelafhjælpning over driften på ca kr. Anskaffelsessummen kan ikke forhøjes på grund af maksimumbeløbsordningen. De første 3 driftsår (som er overstået) må der ikke optages lån til at finansiere disse arbejder, men det kan overvejes nu. Det vil koste en huslejestigning. KAB anbefaler, at finansieringen forsøges holdt over driften uden låneoptagelse. Bestyrelsen anmodes om at tage stilling til, om afdelingen kan få et tilskud til betaling af ufinansierede udgifter ved opførelsen og mangelafhjælpningen på i alt kr. via dispositionsfonden. Tilskud ydes som rente- og afdragsfrit lån, der tilbagebetales, hvis afdelingen nu eller senere beslutter helt eller delvis salg af lejlighederne. 16/33

17 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tager stilling til eventuelt tilskud via dispositionsfonden på kr. som rente- og afdragsfrit lån. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der ydes et tilskud via dispositionsfonden på kr. som rente- og afdragsfrit lån, der tilbagebetales, hvis afdelingen nu eller senere beslutter helt eller delvis salg af lejlighederne. Bilag 3: Afdeling 1039, Emaljehaven, Voldgiftskendelse af 30. januar Afdeling 1040, Lygten Tilbageskødning af serviceareal På bestyrelsesmødet den 5. april 2011 blev der orienteret om den afventende procedure for de indledende for forhandlinger med kommunens Socialforvaltning, indtil det godkendte regnskab forelå. Godkendelsen af regnskabet blev i sin endelige form fremsendt til KAB den 14. november Et indledende møde blev herefter afholdt med kommunen den 22. december På mødet blev det aftalt, at KAB til et kommende møde primo 2012 udarbejder et notat, der belyser fordele og ulemper ved de to scenarier: a. Eje af servicearealet og b. overdragelse af servicearealet til og herefter leje af arealet på markedsvilkår. a. Servicearealet var i skema B berammet til kr. Med arealforøgelse, del af ekstraarbejder og del af de påløbne byggelånsrenter er anskaffelsessummen vokset til kr. Kommunen skylder derfor at betale forskelsbeløbet på kr. Fratrukket moms og statsligt tilskud pr. plejebolig er den reelle samlede anskaffelsessum for kommunen kr. Herudover betaler kommunen for den løbende driftsudgift på basis af det årligt godkendte budget. Kommunen mangler at betale disse driftsudgifter for en længere periode, og disse inddrives, når restancen er opgjort. b. Salget af servicearealet tager udgangspunkt i kommunens nettoudgift som anført ovenfor. Hertil skal lægges diverse omkostninger og gebyrer og omkostninger til advokatbistand. Det samlede estimat for en salgsaftale kunne i store tal se således ud, idet servicearealet vil blive ansøgt momspligtigt og momsen afløftet: 17/33

18 Bruttosalgspris Momsafløftning og servicearealtilskud Gebyrer, finansieringsomkostninger tinglysning, stempler af realkreditlån 9,5 % Advokatbistand I alt kr kr kr kr kr. Herudover har forvaltningen estimeret sit timeforbrug i forbindelse med ændring af ejerskabet. Timeforbrug Forvaltning 80 timer Timeforbrug Byggesøjle 50 timer Timeforbrug Jura 20 timer kr kr kr. De ekstraordinære byggelånsrenter som følge af den meget langtrukne proces er samlet for boliger og serviceareal opgjort af driften til 1,16 mio.kr. KAB bør forhandle en godtgørelse fra kommunen for disse udgifter, både hvis ejerskabet fastholdes og ejerskabet afhændes. Beregningen vil blive fremlagt for Socialforvaltningen ved det kommende møde, der forventes afholdt i marts måned. Til brug for mødet er KAB i færd med at udarbejde et udkast til erhvervskontrakt baseret på de faktuelle forhold for Lygten. Kommunen vil efterfølgende beslutte sig for valg af et af de to scenarier. Elly Borg oplyste, at der derudover mangler betaling af kommunens andel af driftsudgifter for Administrationen er i gang med at opgøre disse udgifter. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade - Kvistrenovering Bestyrelsen behandlede kvistrenoveringsforslag på møde den 28. september 2011 og bevilgede trækningsretsmidler i Landsbyggefonden, i alt kr. og 30-års realkreditlån på kr. med en samlet anlægssum på kr. Der er efterfølgende udført supplerende tilstandsrapport for afdelingens tage, der viser, at undertaget af bitumendug viser tegn på svigt, men er uden følgeskader. Tagkonstruktionen 18/33

19 er utidssvarende, og der vil være mulighed for forbedring af spær og etablering af tidssvarende isolering ved gennemførelse af tagrenovering samtidig med kvistrenoveringen. Ekstraordinært afdelingsmøde forventes afholdt i løbet af marts, hvor tag- og kvistrenoveringssagen vil kunne besluttes. Renoveringen er vurderet til, i lighed med kvistrenoveringen, at indeholde 20 % vedligeholdelse og 80 % forbedring og anlægssummen er beregnet til kr. inkl. moms og reserver. På baggrund af rådgivers vurdering kan der opstilles følgende budget: Budget Håndværkerudgifter Omkostninger Anlægssum i alt Finansiering Trækningsretsmidler, AKB, København Realkreditlån, 30 år uden restgæld Finansiering i alt kr kr kr kr kr kr. Der kan optages et 30-årigt realkreditlån uden restgæld, hvilket giver en huslejestigning på 5,80 %, svarende til 51,94 kr. pr. m². Huslejen er ifølge budget 2012 varslet til 895,86 kr. pr. m². Det indstilles, at bestyrelsen godkender projekt og finansiering. Godkendt. 20. Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Individuel modernisering af køkkener Organisationsbestyrelsen har 26. maj 2011 truffet beslutning om godkendelse "individuel modernisering af køkkener" i afdeling 1059, Olfert Fischers Gade. Københavns Kommune har den 6. september 2011 godkendt køkkenmoderniseringen, herunder arbejder, huslejestigning og finansiering efter 37b, individuelle forbedringer. 19/33

20 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21. Afdeling 1060, Sankt Pauls Gade Individuel modernisering af køkkener Organisationsbestyrelsen har den 28. september 2011 truffet beslutning om godkendelse "individuel modernisering af køkkener" i afdeling 1060 Sankt Pauls Gade. Københavns Kommune har den 5. januar 2012 godkendt køkkenmoderniseringen, herunder arbejder, huslejestigning og finansiering efter 37b, individuelle forbedringer. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 22. Afdeling 1062, Sankt Pauls Plads Afhjælpning af fugt i kælder Byggeregnskab og finansiering Bestyrelsen blev senest orienteret om sagen den 23. februar Arbejdet blev afleveret den 13. april 2011, og der foreligger byggeregnskab pr. 30. juni 2011, som er revisionsgodkendt den 11. oktober Byggeregnskab og finansiering ser således ud: Byggeregnskab Regnskab Budget Afvigelser Håndværkerudgifter kr kr kr. Rådgiverudgifter kr kr kr. Administrationshonorar kr kr kr. Øvrige omkostninger kr kr kr. + 1 % byggeskadefondens dækning kr. 0 kr kr. I alt kr kr kr. 20/33

21 Påregnet finansiering Lånefinansiering 30 år 0 kr kr. Lån i Dispositionsfonden + 1 % kr. 0 kr. Landsbyggefonden, tilskud kr kr. I alt kr kr kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskab og finansiering. Godkendt. Bilag 4: Byggeregnskab Afdeling 1062, Sankt Pauls Plads Afhjælpning af fugt i kælder 23. Afdeling 1067, Guldbergs Have Videoovervågning - ansøgning om lån i egne midler Afdelingsbestyrelsen i Guldbergs Have ønsker at ansøge om et 3-årigt lån i egne midler til at forbedre trygheden i afdelingen ved at etablere et overvågningsanlæg af interne stikveje. Baggrunden er øget hærværk og graffiti samt en øget forekomst af tricktyve. Budget Kameraovervågning af interne stikveje Rådgivning og tilsyn I alt Finansiering Lån i egne midler over 3 år kr kr kr kr. Afdelingen har haft et godt overskud i 2010, hvorfor man ønsker at tage et lån i egne midler, der kun strækker sig over 3 år. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at afdelingen foretager lån i egne midler på kr., der tilbagebetales over 3 år. Godkendt. 21/33

22 24. Afdeling 1069, Havnestaden og 1070, Havnestaden Bofællesskab Elevatorsag, afregning af strøm med Nordicom og utæt kælderdæk Grundet en tvist med Nordicom om afregning af strøm til P-kælderen har ejerforeningen et udestående tilgodehavende (pr. 30. november 2011 kr ,47). Uoverensstemmelsen skyldes, at der fra 2005, og indtil der blev opsat bimåler til el i P- kælderen i 2008, har været uenighed om, hvem der skulle betale afregningerne til DONG, herunder forbrug og løbende rentetilskrivning på grund af manglende betalinger. Efterfølgende har der været drøftelser med Nordicom, som fortsat har undladt at betale efterfølgende afregninger for el, fordi man anfægter P-kælderens andel i udgiften, der ifølge vedtægterne afregnes efter specifikke fordelingstal. Grönings Haves advokat har kontaktet Nordicoms advokat med henblik på en voldgiftssag for at få inddrevet ejerforeningens tilgodehavende. Denne har svaret, at han repræsenterer både Nordicom og Havnestaden ApS, som ejer 41 af 52 andele i parkeringslavet og administrerer dette. Det fremgår af korrespondancen, at modpartens advokat betragter voldgiftssagen som rettet mod parkeringslavet, hvis økonomi er så anstrengt, at en konkursbegæring kan være aktuel. Ejerforeningens advokat anbefaler ejerforeningen at overveje en mulig overtagelse af parkeringskælderen og mener, at der bør vises varsomhed med at gennemføre en omkostningstung voldgiftssag, hvor man risikerer ikke at kunne fyldbyrde afgørelsen, og hvor kravet i bedste fald skal rettes til et konkursbo. Ejerforeningen har fået tilsagn om retshjælpsdækning fra forsikringen til advokatomkostninger for den del af sagsbehandlingen, der vedrører de seneste 3 års krav. Hvordan dækningen vil foregå i praksis, da kravet til dels er af ældre dato, er uafklaret. Det er på det seneste konstateret, parkeringskælderdækket igen er utæt flere steder. Dette forhold er der senest reklameret over i 5-års eftersynsrapport af 13. april 2010, hvor KAB opfordrede Nordicom til at gøre krav gældende over for Skanska. Nordicom afviste dette, idet man mente, sagen skulle løses med øget drift (oprensning af afløbsrender i terræn). Det har nu vist sig ikke at afhjælpe problemet, der viser sig ved vandudstrømning gennem loftet i parkeringskælderdækket flere steder, som formentlig stammer fra indtrængen via etagedækket under stuelejlighederne. Ved det seneste lovpligtige eftersyn 3. februar 2011 foretaget af OTIS blev Grönings Haves 12 elevatorer ikke godkendt på grund af en for stor afstand mellem dør og skakt. Afstanden må højst være 15 cm, da der ellers ved elevatorstop mellem etagerne kan være risiko for klemning. 22/33

23 Ejerforeningen modtog fra OTIS et tilbud på kr. + moms pr. elevator for at afhjælpe mangelen, i alt kr. Det forekommer besynderligt, at den påviste mangel ikke er konstateret tidligere, hverken i forbindelse med de lovpligtige årlige tilsyn, som det tidligere arbejdstilsyn har foretaget, eller af Schindler, som har leveret og i en årrække har haft service på elevatorerne. Ved 1- og 5- årseftersyn er mangelen heller ikke blevet påpeget. Af samme årsag er det meget vanskeligt at placere ansvaret for fejlen, hvorfor administrationens jurist uden resultat har haft gentagne drøftelser med alle de i forholdet implicerede parter. Schindlers påstand er, at arbejdstilsynet står som garant for, at de har leveret lovlige elevatorer. En undersøgelse af sagen af sagens stilling med brevveksling og afklaring ved administrationens eksterne advokat forventes af koste op til kr. En efterfølgende voldgiftssag, som ikke kan forventes at give ejerforeningen medhold, vil anslået koste ca kr. Administrationen afventer svar fra forsikringen på, om der er retshjælpsdækning i sagen. Ejerforeningens bestyrelse har truffet beslutning om, at retshjælpsdækning er en forudsætning for at iværksætte en voldgiftssag. Alternativt skal andre muligheder belyses. Elevatorerne er vedvarende i drift, hvilket kan være ansvarspådragende for ejerforeningen i tilfælde af personskade. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 25. Afdeling 1072, Grøndalsvænge, Familieboliger og 1096, Grøndalsvænge, Plejeboliger Generel orientering Projektet består af 83 AlmenBolig+ boliger (9.130 m²) samt 50 plejeboliger med serviceareal og dagtilbud (4.100 m²). Grundkøb Byggeregnskab for nedrivning foreligger i foreløbig udgave fra rådgiver (Kuben), byggeregnskab for miljøoprensning og ekstrafundering foreligger endnu ikke. 23/33

24 Projekt Intet at bemærke. Tid Aflevering af plejecentret blev gennemført 1. november 2011 som planlagt. Afleveringen af familieboligerne er fastsat til den 29. marts Nøgleudlevering og indflytning tilrettelægges i forlængelse heraf. Økonomi Udarbejdelse af byggeregnskab for plejecentret pågår i samarbejde med rådgiver (Kuben). Andet Plejecentrets officielle indvielse blev gennemført den 16. januar Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 26. Afdeling 1074, Sundbygård og 1075, Sundbyvang - Nybyggeri - status Generelle sagsoplysninger Sundbygård består af 59 AlmenBolig+ boliger samt 49 plejeboliger, i alt m². Sundbyvang består af 65 AlmenBolig+ boliger samt 72 plejeboliger, i alt m². Grundkøb På sit møde 6. oktober 2011 godkendte Borgerrepræsentationen indstilling om udvidelse af refusionsbeløb i grundkøbsaftalerne, således at der nu er overensstemmelse mellem kommunens refusion og aftalen med entreprenøren. Tidsplan Skema B tilsagn for Sundbygård plejeboliger forelå 23. september 2011 Skema B tilsagn for Sundbyvang plejeboliger forelå 22. december 2011 Skema B ansøgning for Sundbyvang familieboliger blev indsendt 29. februar 2012 Skema B ansøgning for Sundbygård familieboliger blev indsendt 9. marts 2012 Der foreligger byggetilladelse for begge plejeboligbyggerier, der er ansøgt om byggetilladelse for Sundbyvang familieboliger, og ansøgning om Sundbygård familieboliger forventes indsendt umiddelbart inden påske. 24/33

25 Revideret hovedtidsplan er under udarbejdelse, samlet forsinkelse siden den oprindelige boksleverandørs konkurs november 2010 er ca. 12 måneder. Tidsplanen forventes godkendt af kommunen på styregruppemøde primo april Første del af nedrivningen på Sundbygård er afsluttet, og opførelsen af plejeboligerne er i gang. Nedrivningen på Sundbyvang er i gang. Projekt Intet at bemærke. Solceller på familieboliger Københavns Kommune har afvist at udvide anlægsøkonomien med energitillæg for at give mulighed for etablering af solcelleanlæg på familieboligerne. Sagernes økonomi tillader ikke etablering af disse anlæg, ej heller forberedelse for dem, inden for den godkendte skema A økonomi. Økonomi Eneste væsentlige udestående lige nu er afklaring af entreprenørens krav som følge af forsinkelsen af tidsplanen model for afklaring forventes vedtaget på styregruppemøde primo april Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 27. Afdeling 1076, Ørestad Syd Plejeboliger Nybyggeri - status Generelle sagsoplysninger Opførelse af 114 plejeboliger m. tilhørende serviceareal i Ørestad Syd, på hjørnet af Asger Jorns Allé og Robert Jacobsens Vej, ca. 150 meter fra Vestamager Metrostation. Grundkøb Skøde er endeligt tinglyst, og frigivelse af grundkøbesum til grundsælger er gennemført. 25/33

26 Projekt Intet at bemærke. Tidsplan Tidsplanen følges, aflevering er planlagt til 21. maj Økonomi Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har været flittige med tilkøb til projektet, specielt til servicearealerne, og der foregår p.t. afklaring om, hvorledes forvaltningen ønsker disse tilkøb betalt / finansieret. Andet Montage af de karakteristiske altaner er startet, og der er rundsendt billeder af dette til byggeudvalget. Fasen med overgang fra byggeri til drift er godt i gang med aktiv deltagelse fra alle relevante områder i KAB samt forvaltningens personale første møde afholdtes primo januar. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 28. Opfølgning fra organisationsbestyrelsens seminar 2012 Organisationsbestyrelsen holdt som bekendt seminar den februar 2012 på Prindsen i Roskilde. Seminaret handlede primært om målsætningsprogram 2020 og udvalgte på seminaret foreløbig 10 indsatsområder. Organisationsbestyrelsen vedtog en plan for udarbejdelsen igennem Samarbejdet skal ske sammen med KAB og konsulent Claus Ingemann. Det næste skridt i processen er en temadag i maj 2010, hvor afdelingsbestyrelsen inviteres om formiddagen til at debattere de udvalgte 10 indsatsområder, om eftermiddagen vil organisationsbestyrelsen samle op på formiddagens debatter. På organisationsbestyrelsesmødet i april vil organisationsbestyrelsen blive præsenteret for programmet med oplæg til temadagen. Det foreslås, at temadagen afholdes den 12. maj 2012 i Kirkesalen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 26/33

27 29. Fremtidssikring v.2 i udvalgte afdelinger Den 6. juni besluttede Udlodningskomiteen i AKB at afsætte et beløb på knap 4,2 mio. kr. til udarbejdelse af fremtidssikringsrapporter til 60 afdelinger. Udlodningskomiteen har nedsat en følgegruppe, som godkender rækkefølgen for udarbejdelse af fremtidssikringsrapporterne og følger projektet, der forventes at have en varighed på ca. 2 år for udarbejdelse af samtlige fremtidssikringsanalyser. Følgegruppen har besluttet, at afdelinger, som står over for at få udarbejdet en helhedsplan, skal have første prioritet således, at fremtidssikringsrapporten kan danne grundlag for udarbejdelse af helhedsplanen. Der er for nuværende ved at blive udarbejdet fremtidssikringsrapporter for afdeling Bellahøj, Frederiksholm, karré 18 og Frederiksholm, karré 8, som alle står over for at skulle have udarbejdet en helhedsplan. Efterfølgende vil det være de øvrige afdelinger på Frederiksholm, som vil få udarbejdet en fremtidssikringsrapport. Forløbet vil være, at der afholdes et indledende møde med afdelingsbestyrelsen, hvor KAB fortæller om processen og efterfølgende tager hul på blandt andet afdelingsbestyrelsens stillingtagen til de enkelte beboergruppers holdning til afdelingen og boligen m.v. Herefter afholdes et midtvejsmøde, hvor øvrige forhold som f.eks. lejlighedssammenlægning, energitiltag m.m. drøftes efter oplæg fra KAB. Til slut afholdes der et møde, hvor rapporten fremlægges og drøftes. Skulle der være justeringer i rapportens indhold, vil dette blive udført. Når rapporten foreligger, skal den følges op af en fremtidsplan. Fremtidsplanen vil være en plan, som skal fungere som et værktøj til at få overblik over de ting, som skal ske i afdelingen. Det er vigtigt at få skabt en sammenhæng mellem afdelingens allerede vedtagne projekter, de nødvendige forbedrings- og vedligeholdelsesprojekter og mulighederne for at gennemføre nye projekter i fremtiden. I fremtidssikringsrapporterne er der taget hul på disse emner. Det styrker afdelingens mulighed for at langtidsplanlægge og forbedrer anvendeligheden af rapporten. 27/33

28 Der vil blive tilknyttet en konsulent til at hjælpe med at få udarbejdet en fremtidsplan, så den bliver operationel i forlængelse af fremtidssikringsrapportens færdiggørelse. Konsulenten tiltræder stillingen pr. 1. maj 2012 og er finansieret via projektmidler. Konsulenten vil sidde i forvaltningsområde D. For at understøtte og sikre fremdriften i fremtidssikringsprojektet foreslås det, at organisationsbestyrelsen nedsætter et fremtidssikringsudvalg, bestående af formandsskabet og et organisationsbestyrelsesmedlem. Det forslås samtidig, at organisationsbestyrelsen drøfter udvalget beføjelser for at kunne sikre fremdriften i fremtidssikringsprojektet i Boligselskabet AKB, Københavns udvalgte boligafdelinger. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender, at der bliver nedsat et fremtidssikringsudvalg, og udpeger et organisationsbestyrelsesmedlem samt fastsætter udvalgets beføjelser. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der blev nedsat et fremtidssikringsudvalg. Som medlemmer udpegede organisationsbestyrelsen medlemmerne af Boligselskabet AKB, Københavns byggeudvalg, dvs. Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Henning Andersen og Uni Søgaard. Bestyrelsen besluttede tillige, at der udarbejdes kommissorium for udvalget til organisationsbestyrelsesmødet den 25. april Forsøg med ny lønmodel I forbindelse med de to sidste lokaloverenskomster for ejendomsfunktionærerne har parterne været enige om at tilstræbe en ensretning af lønmodel. Overenskomstudvalget i KAB har efterfølgende arbejdet på en ny fælles lønmodel. Denne model går ud på et glidende lønsystem i 3 kasser, hvor medarbejderne indplaceres i forhold til ansvar og kompetencer. Systemet har været afprøvet i en mindre boligorganisation, og parterne ønsker nu at få systemet afprøvet i bl.a.. Forsøget skal køre i en kort periode indtil sommeren 2012, hvorefter det forventes at blive indført i størsteparten af KABfællesskabet. 28/33

29 Ejendomsledere og driftschefer er indkaldt til introduktionsmøde, og de skal efterfølgende indplacere medarbejderne i det nye system. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 31. Det gode boligliv Realdania igangsatte i 2011 en kampagne med navnet Det gode boligliv, der støtter projekter, der udvikler og fornyer de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Over de næste fem år vil kampagnen støtte nyskabende projekter med i alt 100 mio. kr. Med kampagnen støtter Realdania projekter, der fokuserer på at skabe nye typer fælles faciliteter, nye former for forbindelser til naboområder og nye måder at bruge mindre lokalcentre. Der vil være to ansøgningsrunder, hvoraf den første havde frist den 16. december I den første ansøgningsrunde blev der givet tilskud med kr. pr. projekt til projektudvikling af tre projekter i afdelinger, der administreres i Forvaltningsområde D, heraf følgende projekt i. Afdeling 1010, Frederiksholm, karré 11 I samarbejde med de andre karreer i Sydhavnen vil afdelingen omdanne en del af Scandiagade til en bypark. Ideen er, at det langstrakte grønne rum, beliggende midt på vejen, adskillende de to kørselsretninger, skal underinddeles i mindre rum med forskellige temaer, som skaber varierende rumligheder og herlighedsværdier med mulighed for fysisk udfoldelse og ophold. Udviklingen af byparken skal ske med inddragelse af alle beboerne i de 15 afdelinger, og projektudviklingen har derved i sig selv det formål, dels at give beboerne ejerskab til området, og dels at sikre at omdannelsen af området matcher behovet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 29/33

30 32. Byggeskadeforsikring i renoveringssager Siden 1986 har Byggeskadefonden haft en byggeskadeforsikring, hvor samtlige nybyggerier har været omfattet. Pr. 1. juli 2011 trådte en lignende forsikringsordning i kraft for renoveringssager. Det betyder, at der i renoveringssager opnås en forsikringsordning for et bidrag på 1 % af renoveringssummen i op til 20 år efter byggeriets aflevering mod fejl og mangler, som kan henføres til byggeriets renovering. er en ordning, der træder i kraft der, hvor de ansvarlige parter ikke længere kan løfte deres ansvar grundet udløb af deres 5-årige ansvarsperiode - eller af andre årsager Obligatoriske sager, der skal være omfattet af ordningen, er renoveringssager, der opnår støtte via Landsbyggefonden - herunder også sager, som alene opnår støtte via egen trækningsret. Frivillige sager, der kan omfattes af ordningen, er andre renoveringssager, som finansieres uden støtte, altså primært via egne henlæggelsesmidler eller ustøttet lånefinansiering. For alle sager er bagatelgrænsen på 1 mio. kr. eller kr. pr. bolig. Det udførte arbejde skal i al væsentlighed have karakter af forbedring eller opretning og ikke af vedligehold. Håndteringen i KAB Byggeskadeforsikring af renoveringsprojekter betyder, at mange renoveringssager kan omfattes af den attraktive forsikringsordning fra Byggeskadefonden. KAB anbefaler derfor, at alle renoveringssager, der kan omfattes af forsikringsordningen, faktisk bliver omfattet. Det betyder, at de ustøttede renoveringssager også bliver omfattet af Byggeskadefondens byggeskadeforsikring med mindre den enkelte boligorganisationen beslutter sig for noget andet. Det indstilles, at bestyrelsen tager til efterretning at støttede renoveringssager, som er iværksat efter 1. juli 2011, er omfattet af Byggeskadefondens byggeskadeforsikring for renoveringssager. Det indstilles desuden, at boligorganisationen godkender, at ustøttede renoveringssager, der frivilligt kan omfattes af byggeskadeforsikringen for renoveringssager, bliver omfattet af ordningen. 30/33

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Referat Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2011, kl. 16.00 KAB, Kantinen, Studiestræde 38, København V

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2011, kl. 16.00 KAB, Kantinen, Studiestræde 38, København V Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2011, kl. 16.00 KAB, Kantinen, Studiestræde 38, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. april 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. april 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. april 2012, kl. 16.00, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Bestyrelse Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 16.30 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 16.30 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. København K Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 16.30 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup,

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Organisationsbestyrelsesseminar den 14. juni 2013, kl Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, Køge

Organisationsbestyrelsesseminar den 14. juni 2013, kl Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, Køge #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesseminar den 14. juni 2013, kl. 16.30 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, Køge Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Rasmus Riley,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. april 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. april 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 25. april 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Bestyrelse Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Jette Bergenholz

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Referat Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: Bente Roskvist, Bent Nielsen, Niels Peter Frandsen, David Nielsen-Ourø

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 10. august 2015, kl i fælleshuset, Enebærhegnet 20, 2670 Greve. 1. Permatopia...

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 10. august 2015, kl i fælleshuset, Enebærhegnet 20, 2670 Greve. 1. Permatopia... Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 10. august 2015, kl. 19.00 i fælleshuset, Enebærhegnet 20, 2670 Greve Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse 1. Permatopia... 2 Bilag 1: Hensigtserklæring...

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. maj 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. maj 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. maj 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. april 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 18.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

BERETNING OG BYGGEREGNSKAB

BERETNING OG BYGGEREGNSKAB Sag nr. MM1-740/741 BERETNING OG BYGGEREGNSKAB STAMDATA Adresse: Matr. nr.: Ejer: Tilsynskommune: Christians Torv 124, 2680 Solrød Strand. 18-q, Jersie By, Jersie. Solrød Kommune. Solrød Kommune. Sags

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Bilag 1, indkomne ansøgninger om tilskud til bad og toilet i almene boliger

Bilag 1, indkomne ansøgninger om tilskud til bad og toilet i almene boliger Bilag 1, indkomne ansøgninger om tilskud til bad og toilet i almene boliger Baggrund for ansøgningerne: Tilskudsdeklarationsmidlerne kommer fra en række ejendommes frikøb fra en tinglyst tilskudsdeklaration.

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen.

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. PRISKATALOG 2015 I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. Administrationsbidrag 2014 2015 Bidrag Almen beboelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. september 2013, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3., København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. september 2013, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3., København K Organisationsbestyrelsesmøde den 23. september 2013, kl. 16.30 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3., København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Helle Marianne Rasmussen,

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere